דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון זה מבצע שיפורים בקבצים בינאריים של ההתקנה או בכל הקבצים בהן תוכנית ההתקנה משתמשת עבור עדכוני תכונה ב- Windows 11 (המהדורה המקורית).

כיצד לקבל עדכון זה

התקן עדכון זה

שחרר ערוץ

זמין

השלב הבא

קטלוג Microsoft Update

כן

כדי לקבל את החבילה הבודדת עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

כן

באפשרותך לייבא עדכון זה ל- WSUS באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא שאלות נפוצות באתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update לקבלת הוראות.

דרישות מוקדמות 

אין תנאים מוקדמים להחלת עדכון זה.

מידע אודות הפעלה מחדש 

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.  

מידע על החלפת עדכונים 

עדכון זה מחליף את העדכון שפורסם בעבר KB5007268.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

Fileinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46,210

Packageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

546

Packagemetadata-x64.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

190

Packagestructure.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

24,315

Prebvtpackageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

564

Setupducompdb_kb5009646.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

1,295

Setupducompdb_kb5009646.xml.cab

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

10,298

Setupducompdb_kb5009646_cab_publish.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

869

Setupducompdb_kb5009646_publish.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

736

Windows10.0-kb5009646-x64.cab

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

11,632,125

Acres.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:12

344,392

Appraiser.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:17

2,241,904

Appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

5:18

2,661,049

Appraiserres.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:25

198,000

Compatctrl.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:41

202,096

Compatresources.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:46

361,840

Cpufms.ini

לא פורסם בגירסה

14-Dec-21

1:47

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:46

1,204,552

Migcore.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:38

9,707,848

Setup.exe

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:41

336,200

Setupcompat.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:41

401,736

Setupcore.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:46

2,352,496

Setuphost.exe

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:50

860,488

Setupplatform.dll

1.66.22000.464

28-Dec-21

11:39

9,589,048

Setupplatform.exe

1.66.22000.464

28-Dec-21

11:39

241,976

Winsetup.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:40

3,035,448

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:12

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:26

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:32

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:33

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:14

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:30

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:18

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:23

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:13

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:26

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:26

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:45

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

11:45

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:11

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:12

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:14

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:14

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:17

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:18

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:17

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:18

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:25

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:25

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

377,856

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:25

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:24

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:24

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:18

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:12

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

57,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:26

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:26

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:17

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:19

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:15

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:15

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:11

60,928

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:11

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

381,952

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:21

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

384,512

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:29

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:30

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

359,936

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-החלפת.man

לא פורסם בגירסה

17-Sep-21

1:17

992

Updateagent-replacement.man

לא פורסם בגירסה

17-Sep-21

1:16

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:31

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:15

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:28

35,840

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:34

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:12

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:13

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:19

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

63,488

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:29

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:24

60,928

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:17

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:17

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

337,408

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:27

62,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:31

35,328

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:32

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:20

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

5:11

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:22

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:12

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:10

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:11

35,328

090305bb-e647-46a5-80f0-235271523273getconfigvalue.637762977994033611.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

4f6ebce3-69dd-4e73-bcc0-dc9d4e2e248crunstoredprocedure.6377629779797783620.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

4f856b3c-fa2a-4614-94ec-276bc9005d5agetconfigvalue.637762977990596094.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Analysiscmd.637762977961846008.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,854

Analysiscmd.637762978004033635.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,413

Analysiscmd.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,557

Branchconfig.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:07

6,065

Full-tasks.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

13,480

Getconfigvalue.637762973729020579.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

2,339

Getconfigvalue.637762975064604852.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

2,375

Getconfigvalue.637762975067886126.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

2,339

Getconfigvalue.637762975165542668.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

2,375

Getconfigvalue.637762975169136432.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

2,339

Getconfigvalue.637762976504991910.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976508429430.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976535201590.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976538482858.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976539420365.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976542701611.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976837560356.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976840997863.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976851154141.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,367

Getconfigvalue.637762977948408477.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762977951845990.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762977990596094.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762977994033611.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978019189929.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978022627434.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978049346287.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978052471271.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978089971374.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,375

Getconfigvalue.637762978093252630.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,339

Getconfigvalue.637762978117627695.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,367

Getconfigvalue.637762979024469230.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

2,375

Getconfigvalue.6377629790279027938982.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

2,339

Getconfigvalue.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

3,994

Package.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:07

147,030

Runstoredprocedure.637762975071479877.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

4,523

Runstoredprocedure.63776297512573780.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

4,604

Runstoredprocedure.637762975172730186.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

4,523

Runstoredprocedure.637762976512023276.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976541920367.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976546295415.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976844591640.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.63776297795559595993.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.6377629779977783620.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978026064957.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978056065097.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762978097002646.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637762979031406209.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

4,523

Runstoredprocedure.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

4,523

Speed.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

571,917

Speed_flags.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

8,647

Createpkgcleanupcall.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

19,228

Insightsplatformcontext.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

132

Tasks.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

2

דחיסת 0-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

1,010

דחיסת 0-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

1,128

העתקת files-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

566

העתקת files-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

689

העתקת symbols-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

566

העתקת symbols-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

691

צור חבילת metadata-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

581

צור חבילת metadata-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

713

לפני release-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

559

לפני release-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

677

Release-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

549

הפעל gencompdb-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

559

הפעל gencompdb-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

680

הפעלת חבילת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

576

הפעלת חבילת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

703

הפעל את analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

576

הפעל את analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

703

היכנס cab-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

556

היכנס cab-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

673

סינכרון data-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

553

סינכרון data-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

669

Upload ניתוח חבילות data-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

598

Upload ניתוח חבילות data-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

733

אימות content-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

558

אימות content-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

681

אימות package-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

556

אימות package-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

679

Build.dbb

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.err

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.evt

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

8,439

Build.ipc

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

14,264

Build.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

6,908

Build.metadata

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.prf

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.wrn

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

דחיסת 0.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

6,217

העתקת קבצים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

33,226

העתקת סימנים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

332,241

יצירת מטה-נתונים של חבילה.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

3,322

Pre release.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

5,749

הפעל את gencompdb.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

14,424

הפעל ניתוח חבילה.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

7,714

הפעל ניתוח של מטען.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

7,396

Sign cab.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

6,794

סינכרון data.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:11

11,523

Upload נתונים של ניתוח חבילות.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

8,717

אימות content.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,813

אימות package.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:16

2,809

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

Fileinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46,240

Packageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

552

Packagemetadata-arm64.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

190

Packagestructure.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

24,315

Prebvtpackageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

570

Setupducompdb_kb5009646.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

1,296

Setupducompdb_kb5009646.xml.cab

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

9,219

Setupducompdb_kb5009646_cab_publish.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

871

Setupducompdb_kb5009646_publish.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

738

Windows10.0-kb5009646-arm64.cab

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

9,874,759

Acres.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:24

334,696

Appraiser.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

2,205,512

Appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

6:24

1,964,503

Appraiserres.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:40

189,752

Compatctrl.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:46

197,960

Compatresources.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:51

352,072

Cpufms.ini

לא פורסם בגירסה

21-Dec-21

2:16

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:51

1,217,848

Migcore.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:47

9,969,000

Setup.exe

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:46

322,360

Setupcompat.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:45

396,616

Setupcore.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:52

2,406,728

Setuphost.exe

10.0.22000.464

28-Dec-21

13:02

873,840

Setupplatform.dll

1.66.22000.464

28-Dec-21

12:44

9,974,088

Setupplatform.exe

1.66.22000.464

28-Dec-21

12:45

233,784

Winsetup.dll

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:46

3,028,280

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:49

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:50

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:47

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:45

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:57

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:55

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:56

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:22

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:57

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:22

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:57

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:53

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:53

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:53

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:46

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:47

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:47

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:22

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:51

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

12:51

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:47

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:47

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:46

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:46

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:56

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:57

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:06

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:06

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:46

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:46

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

377,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:53

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:55

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:52

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:53

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:50

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:51

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:59

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:51

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:59

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

28,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:04

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:49

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:49

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:49

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:06

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:52

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:02

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:49

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:57

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

381,952

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:51

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

384,512

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:04

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:04

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:58

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:54

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-החלפת.man

לא פורסם בגירסה

21-Dec-21

2:19

992

Updateagent-replacement.man

לא פורסם בגירסה

21-Dec-21

2:18

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:01

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:04

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:10

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

17:55

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

61,440

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:02

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:08

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:09

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:14

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:02

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:03

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:04

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:05

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:05

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

337,408

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:00

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:10

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:10

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:10

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:13

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:12

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

6:23

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:02

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:12

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:09

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.464

28-Dec-21

18:09

35,328

59199261-a19a-42fa-93ea-0ce4ac975844getconfigvalue.637762978292137725.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Analysiscmd.637762978266200195.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,860

Analysiscmd.637762978306200241.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,413

Analysiscmd.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,563

Branchconfig.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:07

6,096

Edb6d1bb-5fdf-434d-af1a-37cb63fd09f5runstoredprocedure.637762978299325244.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Full-tasks.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

13,480

Getconfigvalue.637762973929054561.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

2,339

Getconfigvalue.637762975236013325.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

2,375

Getconfigvalue.637762975239607079.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

2,339

Getconfigvalue.63776297536845459.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

2,375

Getconfigvalue.637762975340439218.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

2,339

Getconfigvalue.6377629767678307335.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976681901086.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976708194296.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976711631797.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.637762976713037957.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,375

Getconfigvalue.637762976716631709.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,339

Getconfigvalue.6377629770111267581.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

2,375

Getconfigvalue.637762977014705077.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

2,339

Getconfigvalue.637762977025173835.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

2,367

Getconfigvalue.637762978251981502.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978255575170.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978292137725.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978295418976.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978295575227.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978321981531.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978325419024.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978351825318.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978355106571.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.637762978392762877.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,375

Getconfigvalue.637762978396356634.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,339

Getconfigvalue.63776297841919191025.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,367

Getconfigvalue.637762979299908885.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

2,375

Getconfigvalue.637762979233346368.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

2,339

Getconfigvalue.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

3,994

Package.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:07

147,030

Runstoredprocedure.637762975243357082.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637762975293444273.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

4,604

Runstoredprocedure.637762975344189222.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637762976685651092.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976715225462.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762976720069216.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637762977018455073.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637762978259168921.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978299325244.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978329169026.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978358856608.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762978400106635.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

4,523

Runstoredprocedure.637762979237096379.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

4,523

Runstoredprocedure.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

4,523

Speed.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

553,201

Speed_flags.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

8,679

Createpkgcleanupcall.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

19,228

Insightsplatformcontext.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

132

Tasks.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.0.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.0.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.1.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.1.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.10.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.10.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.11.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.11.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.12.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.12.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.13.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.13.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.2.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.2.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.3.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.3.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.4.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.4.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.5.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.5.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.6.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.6.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.7.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.7.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.8.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.8.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.9.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40243.9.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40243.0.input.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40243.0.output.json

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

2

דחיסת 0-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

1,010

דחיסת 0-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

1,128

העתקת files-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

566

העתקת files-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

689

העתקת symbols-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

566

העתקת symbols-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

691

צור חבילת metadata-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

581

צור חבילת metadata-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

713

לפני release-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

559

לפני release-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

677

Release-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

549

הפעל gencompdb-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

559

הפעל gencompdb-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

680

הפעלת חבילת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

576

הפעלת חבילת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

703

הפעל את analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

576

הפעל את analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

703

היכנס cab-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:15

556

היכנס cab-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

673

סינכרון data-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

553

סינכרון data-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

669

Upload ניתוח חבילות data-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

598

Upload ניתוח חבילות data-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

733

אימות content-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

558

אימות content-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

681

אימות package-info.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

556

אימות package-result.xml

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

679

Build.dbb

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.err

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.evt

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

8,439

Build.ipc

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

14,184

Build.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

9,795

Build.metadata

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.prf

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

Build.wrn

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:09

0

דחיסת 0.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

6,216

העתקת קבצים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

33,226

העתקת סימנים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

311,680

יצירת מטה-נתונים של חבילה.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

3,322

Pre release.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

5,769

הפעל את gencompdb.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:18

14,494

הפעל ניתוח חבילה.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

7,738

הפעל ניתוח של מטען.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

7,420

Sign cab.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

6,794

סינכרון data.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:12

11,523

Upload נתונים של ניתוח חבילות.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

8,717

אימות content.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:14

2,813

אימות package.log

לא פורסם בגירסה

28-Dec-21

22:17

2,809

הפניות

עדכון Windows התקנה באמצעות עדכון דינאמי

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת כדי לתאר עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×