דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון זה מבצע שיפורים בקבצים בינאריים של ההתקנה או בכל הקבצים בהן תוכנית ההתקנה משתמשת עבור עדכוני תכונה ב- Windows 11 (המהדורה המקורית).

כיצד לקבל עדכון זה

התקן עדכון זה

שחרר ערוץ

זמין

השלב הבא

קטלוג Microsoft Update

כן

כדי לקבל את החבילה הבודדת עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

כן

באפשרותך לייבא עדכון זה ל- WSUS באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא שאלות נפוצות באתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update לקבלת הוראות.

דרישות מוקדמות 

אין תנאים מוקדמים להחלת עדכון זה.

מידע אודות הפעלה מחדש 

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.  

מידע על החלפת עדכונים 

עדכון זה מחליף את העדכון שפורסם בעבר KB5010455.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

Fileinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

59,130

Packageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

672

Packagemetadata-x64.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

190

Packagestructure.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

27,285

Prebvtpackageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

690

Setupducompdb_kb5011576.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

1,295

Setupducompdb_kb5011576.xml.cab

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

9,235

Setupducompdb_kb5011576_cab_publish.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

869

Setupducompdb_kb5011576_publish.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

736

Windows10.0-kb5011576-x64.cab

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

12,058,105

Acres.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

345,456

Appraiser.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:43

2,241,872

Appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

8-Mar-22

7:43

2,661,930

Appraiserres.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:46

196,936

Compatctrl.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:28

202,072

Compatresources.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:33

360,776

Cpufms.ini

לא פורסם בגירסה

10-Feb-22

3:56

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:32

1,204,552

Migcore.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:26

9,708,912

Setup.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:28

336,200

Setupcompat.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:28

402,776

Setupcore.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:32

2,351,432

Setuphost.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:37

860,488

Setupplatform.cfg

לא פורסם בגירסה

8-Mar-22

4:35

13,549

Setupplatform.dll

1.66.22000.588

8-Mar-22

13:26

9,594,224

Setupplatform.exe

1.66.22000.588

8-Mar-22

13:27

243,032

Setupprep.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:32

1,249,608

Winsetup.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:28

3,035,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:58

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:58

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:58

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:56

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:58

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:51

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:00

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:00

349,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:00

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:59

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

340,480

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:59

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

379,904

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:56

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:56

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:44

396,800

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:45

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:37

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:32

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

13:32

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:42

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:57

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:53

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:54

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:44

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:52

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:53

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:00

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:50

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:56

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:57

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:00

29,696

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:05

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:05

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:05

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:44

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:44

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:04

370,688

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:01

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:52

57,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:54

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

238,080

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:59

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:59

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:04

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:04

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:03

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:05

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:04

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:07

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:07

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:07

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

341,504

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:03

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:02

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

382,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:03

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

3:03

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

385,024

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:49

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:50

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:51

358,400

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:51

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:53

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:42

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-החלפת.man

לא פורסם בגירסה

10-Feb-22

3:59

992

Updateagent-replacement.man

לא פורסם בגירסה

10-Feb-22

3:58

1,124

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:47

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

357,376

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:39

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:53

63,488

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:43

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:48

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:54

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:57

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:36

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

350,208

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:46

29,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:44

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:45

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:41

337,920

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:42

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:43

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:36

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:38

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:45

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:38

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

7:38

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:55

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:50

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

9-Mar-22

2:50

35,328

201806fb-d9eb-4781-abb1-c2f0b51feaa4getconfigvalue.637824145438420399.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

2e30baf7-eff2-452b-bafd-5974d4f1059crunstoredprocedure.6378241454420141114.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Analysiscmd.637824145412513094.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,838

Analysiscmd.637824145448107830.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,403

Analysiscmd.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,537

Branchconfig.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:09

5,995

Full-tasks.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

13,588

Getconfigvalue.637824139746221899.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

2,339

Getconfigvalue.637824142289685204.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,375

Getconfigvalue.6378241429292966459.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142410567301.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142414004815.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824143921900179.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143925181432.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824143952212778.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143955650283.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824143956900281.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143960181540.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824144254659783.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144258097293.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144268253572.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,367

Getconfigvalue.637824145394080455.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145397517940.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145434826751.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145434983003.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145438420399.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145464982736.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145468263972.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145494826322.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145498263802.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145534982348.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145538419834.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145561544714.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,367

Getconfigvalue.637824146655180139.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

2,375

Getconfigvalue.637824146658617638.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

2,339

Getconfigvalue.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,548

Package.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:08

148,853

Runstoredprocedure.63782414296560242.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.6378241423480111711.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,604

Runstoredprocedure.637824142417754820.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824143928931445.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824143959244030.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824143964087816.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824144262003564.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824145401267909.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145442014114.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145471857701.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145502013783.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145542013560.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

4,523

Runstoredprocedure.63782414662211379.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

4,523

Runstoredprocedure.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

4,523

Speed.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

543,588

Speed_flags.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

8,577

Createpkgcleanupcall.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

19,346

Tasks.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

12,284

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2

דחיסת 0-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

1,010

דחיסת 0-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

1,128

העתקת files-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

566

העתקת files-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

689

העתקת symbols-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

566

העתקת symbols-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

691

יצירת חבילת metadata-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

581

יצירת חבילת metadata-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

713

לפני release-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

559

לפני release-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

677

Release-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

549

הפעל gencompdb-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

559

הפעל gencompdb-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

681

הפעלת חבילת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

576

הפעלת חבילת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

703

הפעלת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

576

הפעלת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

703

היכנס cab-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

556

היכנס cab-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

673

סינכרון data-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

553

סינכרון data-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

670

Upload ניתוח חבילות data-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

598

Upload ניתוח חבילות data-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

733

אימות content-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

558

אימות content-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

681

אימות package-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

556

אימות package-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

679

Build.dbb

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.err

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.evt

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

8,439

Build.ipc

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

14,182

Build.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

6,973

Build.metadata

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.prf

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.wrn

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

דחיסת 0.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

6,288

העתקת קבצים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

33,433

העתקת סימנים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

321,962

יצירת מטה-נתונים של חבילה.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

3,393

Pre release.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

5,827

הפעל את gencompdb.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:24

14,533

הפעל ניתוח חבילה.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

7,918

הפעל ניתוח של מטען.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

7,596

Sign cab.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

6,865

סינכרון data.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

12,148

Upload נתונים של ניתוח חבילות.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

8,776

אימות content.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:19

2,884

אימות package.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:22

2,880

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

Fileinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

59,166

Packageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

678

Packagemetadata-arm64.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

190

Packagestructure.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

27,285

Prebvtpackageinfo.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

696

Setupducompdb_kb5011576.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

1,296

Setupducompdb_kb5011576.xml.cab

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

10,273

Setupducompdb_kb5011576_cab_publish.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

871

Setupducompdb_kb5011576_publish.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

738

Windows10.0-kb5011576-arm64.cab

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

10,278,457

Acres.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:25

334,152

Appraiser.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:30

2,206,552

Appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

8-Mar-22

8:30

1,966,393

Appraiserres.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:36

190,800

Compatctrl.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:13

197,960

Compatresources.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:17

353,112

Cpufms.ini

לא פורסם בגירסה

14-Dec-21

1:47

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:17

1,218,904

Migcore.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:12

9,968,984

Setup.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:13

323,440

Setupcompat.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:13

396,616

Setupcore.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:17

2,407,768

Setuphost.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:22

873,840

Setupplatform.cfg

לא פורסם בגירסה

8-Mar-22

4:35

13,549

Setupplatform.dll

1.66.22000.588

8-Mar-22

14:12

9,977,688

Setupplatform.exe

1.66.22000.588

8-Mar-22

14:13

233,800

Setupprep.exe

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:17

1,251,656

Winsetup.dll

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:13

3,029,328

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:27

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:27

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:17

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

349,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

340,480

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

379,904

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:24

396,800

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:24

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:16

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

14:16

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:19

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:19

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:16

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:25

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:19

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:17

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

370,688

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:25

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

238,080

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:33

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

341,504

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:25

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:25

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

382,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

385,024

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:30

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

358,400

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:22

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-החלפת.man

לא פורסם בגירסה

14-Oct-21

1:13

992

Updateagent-replacement.man

לא פורסם בגירסה

14-Oct-21

1:11

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:22

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:23

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

357,376

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:19

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:24

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:29

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:17

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:20

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

350,208

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:21

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:18

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:33

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:35

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:26

337,920

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:24

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:26

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:22

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:25

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:28

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:19

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:32

34,816

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

8:24

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

8-Mar-22

21:31

35,328

4296c01a-8032-4256-bbf3-0e40209a4766runstoredprocedure.637824143268666275.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

731f41b9-48bb-4c00-bd36-c549b790c30fgetconfigue.637824144319835056.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Analysiscmd.637824144295279100.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,844

Analysiscmd.637824144332803757.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,403

Analysiscmd.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,543

Branchconfig.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:09

6,026

Full-tasks.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

13,588

Getconfigvalue.637824139403348911.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

2,339

Getconfigvalue.637824141143156975.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

2,375

Getconfigvalue.637824141146438230.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

2,339

Getconfigvalue.637824141243882703.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

2,375

Getconfigvalue.637824141247164019.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

2,339

Getconfigvalue.637824142735404743.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142738842227.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142765761808.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142769079072.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142770385382.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142773704344.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824143067874844.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637824143071312283.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

2,339

Getconfigvalue.6378241430809999769.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

2,367

Getconfigvalue.637824144278543526.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144281981032.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144319835056.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144323116278.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144323272540.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144349209961.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144352491206.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144379209880.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144382491127.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144419522285.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144422803515.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144446397209.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,367

Getconfigvalue.637824145125958103.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637824145129395566.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

2,339

Getconfigvalue.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

4,548

Package.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:09

148,853

Runstoredprocedure.637824141150188235.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

4,523

Runstoredprocedure.637824141203625622.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

4,604

Runstoredprocedure.637824141250914042.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

4,523

Runstoredprocedure.637824142742435967.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824142772597987.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824142777224342.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824143074749784.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637824144285585840.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144326866275.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144356084945.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144386084893.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144426553511.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824145132989301.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

4,523

Speed.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

543,672

Speed_flags.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

8,609

Createpkgcleanupcall.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

19,346

Tasks.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

12,284

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.0.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.0.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.1.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.1.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.10.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.10.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.11.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.11.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.12.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.12.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.13.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.13.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.2.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.2.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.3.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.3.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.4.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.4.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.5.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.5.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.6.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.6.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.7.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.7.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.8.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.8.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.9.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.9.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40240.0.input.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40240.0.output.json

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

2

דחיסת 0-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

1,010

דחיסת 0-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

1,128

העתקת files-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

566

העתקת files-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

689

העתקת symbols-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

566

העתקת symbols-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

691

יצירת חבילת metadata-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

581

יצירת חבילת metadata-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

713

לפני release-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

559

לפני release-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

677

Release-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

549

הפעל gencompdb-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

559

הפעל gencompdb-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

680

הפעלת חבילת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

576

הפעלת חבילת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

703

הפעלת analysis-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

576

הפעלת analysis-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

703

היכנס cab-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

556

היכנס cab-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

673

סינכרון data-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

553

סינכרון data-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

669

Upload ניתוח חבילות data-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

598

Upload ניתוח חבילות data-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

733

אימות content-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

558

אימות content-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

681

אימות package-info.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

556

אימות package-result.xml

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

679

Build.dbb

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.err

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.evt

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

8,439

Build.ipc

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

14,176

Build.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

6,908

Build.metadata

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.prf

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

Build.wrn

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:12

0

דחיסת 0.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:18

6,288

העתקת קבצים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

33,433

העתקת סימנים גולמיים.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

321,964

יצירת מטה-נתונים של חבילה.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

3,393

Pre release.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

5,847

הפעל את gencompdb.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:21

14,600

הפעל ניתוח חבילה.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

7,942

הפעל ניתוח של מטען.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

7,620

Sign cab.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

6,865

סינכרון data.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:15

12,148

Upload נתונים של ניתוח חבילות.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

8,776

אימות content.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:17

2,884

אימות package.log

לא פורסם בגירסה

9-Mar-22

17:20

2,880

הפניות

עדכון Windows התקנה באמצעות עדכון דינאמי

למד אודות המינוח הרגיל שבו Microsoft משתמשת כדי לתאר עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×