היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון זה מבצע שיפורים בהגדרת קבצים בינאריים או כל קובץ שבו תוכנית ההתקנה משתמשת עבור עדכוני תכונות Windows 11. 

כיצד לקבל עדכון זה

התקן עדכון זה

ערוץ הפצה

הזמינים

השלב הבא

Windows Update ו- Microsoft Update

לא

עיין באפשרויות האחרות שלהלן.

Microsoft Update Catalog

כן

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט Microsoft Update Catalog.

Windows Server Update Services (WSUS) ו- Microsoft Endpoint Configuration Manager

לא

באפשרותך לייבא עדכונים אלה באופן ידני אל Windows Server Update Services (WSUS) או אל מנהל התצורה של נקודת הקצה של Microsoft. לקבלת הוראות WSUS, ראה WSUS ואת אתר הקטלוג. לקבלת הוראות עבור מנהל התצורה, ראה ייבוא עדכונים מ- Microsoft Update Catalog.

דרישות מוקדמות 

אין דרישות מוקדמות להחלת עדכון זה.

מידע אודות הפעלה מחדש 

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.  

מידע על החלפת עדכונים 

עדכון זה מחליף את העדכון הקודם שהופץ KB5014039.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינת קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

acres.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

345,456

appraiser.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:40

2,241,872

appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

22-מאי-10

13:42

2,662,288

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:48

197,976

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

56,832

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:21

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:17

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:16

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:13

57,856

compatctrl.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:52

202,080

compatresources.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:56

361,824

CPUFMS.INI

לא פורסם בגירסה

27-אפר-22

19:19

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:21

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:16

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:12

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:08

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:08

68,608

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

0:59

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:56

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:56

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:07

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:16

66,560

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:00

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:13

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:14

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:09

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:23

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:08

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:08

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:08

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:13

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:15

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:16

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:17

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:03

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:03

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:04

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:05

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:16

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:22

370,688

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:13

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:22

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:19

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:10

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

238,080

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:05

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:15

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:13

40,960

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:17

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:17

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:21

60,928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:19

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:21

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:57

1,205,592

migcore.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:51

9,708,896

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:35

341,504

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

28,672

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

382,464

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:10

63,488

oscomps.xml

לא פורסם בגירסה

22-מאי-10

18:11

448,331

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:09

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:10

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

359,936

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

0:59

65,024

SystemSettings_Handlers_Cortana-החלפה.גבר

לא פורסם בגירסה

27-אפר-22

19:21

992

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. בנאדם

לא פורסם בגירסה

27-אפר-22

19:20

1,124

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:14

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:03

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

357,376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

63,488

setup.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:53

337,256

setupcompat.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:53

402,792

SetupCore.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:57

2,352,480

setuphost.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:01

861,536

setupplatform.cfg

לא פורסם בגירסה

27-אפר-22

19:19

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.761

22-מאי-10

19:51

9,594,200

setupplatform.exe

1.66.22000.761

22-מאי-10

19:51

243,040

SetupPrep.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:57

1,246,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:20

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:03

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

0:58

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

0:59

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:01

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:01

30,208

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:12

29,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:14

41,984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:00

58,880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:02

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:04

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:05

62,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

0:57

35,328

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:18

61,440

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:19

31,744

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:10

57,856

winsetup.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

19:53

3,036,504

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

13:36

183,296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:06

34,816

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:11

35,328

שם קובץ

גירסת קובץ

תאריך

שעה

גודל קובץ

acres.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

335,184

appraiser.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:25

2,205,544

appraiser.sdb

לא פורסם בגירסה

22-מאי-10

14:25

1,967,062

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:32

190,816

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

56,832

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:14

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:56

57,856

compatctrl.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:43

199,000

compatresources.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

353,128

CPUFMS.INI

לא פורסם בגירסה

23-אפר-22

21:55

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:15

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:15

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:15

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

68,608

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:12

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:12

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:13

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:14

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:14

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:14

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:13

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:13

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:55

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:16

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:58

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:59

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:01

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:59

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:04

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:03

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:59

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:08

370,688

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:08

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:04

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

238,080

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:02

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:04

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

40,960

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:12

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

1,218,920

migcore.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:41

9,968,992

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

341,504

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:18

382,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:57

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:57

63,488

oscomps.xml

לא פורסם בגירסה

22-מאי-10

19:01

448,331

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:05

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

359,936

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

65,024

SystemSettings_Handlers_Cortana-החלפה.גבר

לא פורסם בגירסה

22-אפר-22

21:11

992

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. בנאדם

לא פורסם בגירסה

22-אפר-22

21:05

1,124

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:13

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

357,376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:59

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:00

63,488

setup.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:43

322,896

setupcompat.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:43

397,648

SetupCore.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

2,406,752

setuphost.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:55

873,832

setupplatform.cfg

לא פורסם בגירסה

23-אפר-22

21:55

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.761

22-מאי-10

20:41

9,977,688

setupplatform.exe

1.66.22000.761

22-מאי-10

20:41

234,848

SetupPrep.exe

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:47

1,244,512

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:04

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:56

29,696

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:12

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:10

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

60,928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

41,984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:07

58,880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:01

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:03

62,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:55

35,328

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

1:56

61,440

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:06

31,744

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:11

57,856

winsetup.dll

10.0.22000.761

22-מאי-10

20:43

3,029,328

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-10

14:19

183,296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:09

34,816

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:01

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

22-מאי-11

2:01

35,328

הפניות

עדכן את מדיית ההתקנה של Windows באמצעות עדכון דינאמי

למד על המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×