היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון זה משפר את Windows 11, גירסה 21H2 מחוץ לתיבה (OOBE) ואת חוויית הכניסה על-ידי מתן מכשירים זכאים אפשרות לעדכן לגירסאות Windows 11 חדשות יותר. אם העדכון נבחר, תהליך העדכון יתחיל זמן קצר לאחר הגעה לשולחן העבודה.

הערה עדכון זה חל רק על Windows 11 OOBE והוא זמין רק כאשר מותקנים עדכוני OOBE.

כיצד לקבל עדכון זה

Windows OOBE

עדכון זה מותקן במהלך תהליך OOBE של Windows אם קיים חיבור זמין לאינטרנט.

דרישות מוקדמות

אין דרישות מוקדמות עבור התקנת עדכון זה.

מידע אודות הפעלה מחדש

המכשיר שלך דורש הפעלה מחדש לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון הקודם שהופץ KB5017573.

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים שכוללים את המאפיינים המפורטים בטבלאות הבאות.

שם הקובץ

גרסת הקובץ

תאריך

שעה

גודל הקובץ

qmgr.dll

7.8.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:24

1,662,976

315818c03ccc2b10070df2d4ebd09eb6c4c66e58.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

3,580

default.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,323

enterpriseNgcEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

9,829

errorHandler.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,045

localAccount.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

9,200

sqsaLocalAccount.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

6,060

surfaceHubAccount.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,195

helloEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

7,680

hololensWorkAccount.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,337

roamingDisambiguation.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

703

tokenManagerErrorHandler.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,782

test.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

73

cortana.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,255

nointernet.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,676

OEMRegistration.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,860

unifiedEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,445

unifiedEnrollmentDiscovery.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,852

unifiedEnrollmentDiscoveryError.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,034

unifiedEnrollmentFinished.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

8,890

unifiedEnrollmentOnPremAuth.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,808

unifiedEnrollmentProgress.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

8,282

unifiedEnrollmentProvisioningProgress.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

8,304

OEMRegistrationPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

26,019

tokens_deDE.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,428

tokens_enUS.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,207

tokens_frFR.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,408

tokens_itIT.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,421

tokens_jaJP.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,403

tokens_ptBR.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,449

tokens_zhCN.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,418

tokens_enGB.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,411

tokens_esMX.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,448

tokens_enAU.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,410

tokens_esES.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,383

tokens_frCA.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,416

tokens_enCA.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,394

tokens_enIN.xml

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,401

app.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

22,176

appFrame.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

1,315

appManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

84,477

appObjectFactory.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,872

appViewManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

7,015

cloudDomainJoin.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

20,611

enterpriseNgcEnrollment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

7,876

enterpriseNgcEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

17,839

localAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

9,214

localNgc.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

768

localAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

24,252

sqsaLocalAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

14,928

nointernetpage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

3,669

surfaceHubAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,290

surfaceHubAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

12,074

hello.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,942

helloEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

26,471

roamingDisambiguationPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,093

roamingSettings.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,446

bridge.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

17,888

core.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

18,535

cortana.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

5,186

cortanaPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

8,225

discovery.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

13,491

environment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

33,136

error.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

2,607

family.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,663

microsoftAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

29,287

devicereactivation.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

922

navigator.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

65,963

navmesh.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

7,174

oemregistrationHelper.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

5,881

oemRegistrationInfo.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

16,440

policy.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,585

resources.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

8,430

retailDemo.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

485

rewards.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

5,858

syncengine.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

8,596

default.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,562

stateManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

3,849

tokenManagerErrorHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

4,450

tokenProviderManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

26,123

msaUIHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

25,144

uiHelpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

18,519

errorHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,496

jsConsole.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

54,738

navigationManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,033

events.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

4,621

globalization.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,203

sessionState.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,312

storage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

11,690

stringResources.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,905

styling.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,087

telemetry.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

14,402

test.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

5

unifiedEnrollment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

28,753

unifiedEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

29,498

unifiedEnrollmentDiscoveryPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

27,009

unifiedEnrollmentDiscoveryErrorPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

6,814

unifiedEnrollmentOnPremAuthPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

21,174

unifiedEnrollmentFinishedPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

23,768

unifiedEnrollmentProgressPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

18,906

unifiedEnrollmentProvisioningProgressPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

33,411

xboxTcuiContext.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

606

hololensWorkAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,471

hololensWorkAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,122

mobileExperience.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,809

default-contentView-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

321

default-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

6,012

default-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

356

default-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

233

knockouthelpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

22,176

oobe-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,934

backstack-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,086

close-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,076

oobe-chrome-contentview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

326

oobe-chrome-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

14,963

oobe-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

10,803

oobe-light-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

23,676

oobe-light-contentView-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

215

oobe-light-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,989

sspr-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

10,288

oobe-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,341

oobeFooterHost.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,131

require-helpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

2,327

requirePath-config-core.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,470

HostedApplication.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,256

InPlaceResume.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,283

OobeAntiTheftEnable.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

449

OobeCloudContentHydrant.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

2,530

OobeEnableDriverUpdate.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

340

OobeEnterpriseProvisioningAfterConnectivity.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

872

OobeReboot.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

2,263

OobeRetailDemoEntry.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,657

OobeSkipNode.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

254

OobeStartSelector.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,322

OobeSettingsSelector.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,834

OobeTelemetryFlush.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

2,464

ScoobeAccountState.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

4,130

WindowsCoreLocalAccountCreator.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,245

default-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

72

default-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

163

default-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

624

oobe-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

500

backstack-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

189

close-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

200

oobe-chrome-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

166

oobe-chrome-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,798

oobe-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

978

oobe-light-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

887

oobe-light-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

146

oobe-light-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

496

oobe-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

353

oobeFooterHost.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,199

sspr-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,330

common.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,290

default.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

702

hololens.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

136,862

oobe-desktop.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

38,952

oobe-mobile.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

29,106

oobe-surface.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

41,276

settings-desktop.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

36,890

settings-mobile.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

29,104

test.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

70

xbox.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

627

xbox-ui-dark.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

39,990

xbox-ui-light.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

40,020

inclusiveoobe-desktop.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

70,548

navigation.json

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-22

20:20

155,316

navigation-scoobe.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

13,069

uriRules.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

15,905

oobeSections.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,987

OOBMDL2.ttf

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

33,504

logo.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

448

smalllogo.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

164

splashscreen.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,860

storelogo.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

200

xbox-ring.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,447

ProvisionedApplications.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

390

NetworkProfiles.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

791

ProvisionedCertificates.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

810

SecurityPolicies.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,351

ProvisionedApplicationsWhite.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

198

NetworkProfilesWhite.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

533

ProvisionedCertificatesWhite.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

427

SecurityPoliciesWhite.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

523

AccountSmallLogo.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:24

29,517

AccountLogo.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

721

CortanaAnimation.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

59,144

CortanaAnimationJa.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

44,678

HelloFaceAnimation.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

26,479

ui-dark.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

217,360

ui-light.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

217,139

base.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

326,534

ui.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

369,643

retailDemoSecurity.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,327

retailDemoSecurity.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

9,908

retailDemoSecurityInclusive.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,818

retailDemoSecurityInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

10,834

retailDemoSetup.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,167

retailDemoSetup.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

12,685

retailDemoAdmin.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

376

retailDemoAdmin.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

995

retailDemoAdvanced.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,808

retailDemoAdvanced.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

4,346

retailDemoAdvancedInclusive.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,405

retailDemoAdvancedInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

5,508

retailDemoLocal.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

373

retailDemoLocal.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,010

retailDemoMsa.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,067

retailDemoMsa.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

2,173

retailDemoShared.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

5,545

retailDemoShutdowns.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

7,140

retailDemoShutdowns.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

13,817

retailDemoSetupInclusive.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,761

retailDemoSetupInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

13,481

retailDemoMsaInclusive.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,830

retailDemoMsaInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,316

retailDemoShutdownsInclusive.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

5,795

retailDemoShutdownsInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

14,044

knockout-3.4.0.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

59,948

knockout-winjs-src.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

19,910

knockout-winjs-wrapper.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

159

lottie.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

250,152

optional.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

646

require.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

15,811

text.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

12,940

OobeAntiTheft-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,603

OobeAntiTheft-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

6,613

OobeAntiTheft-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,638

hololens-oobe-eula.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

49

כולל-common.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,485

inclusive-mseula.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,136

GifSequencePlayer.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

6,793

oobe-button-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

776

oobe-header-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,556

oobe-listview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

8,747

oobe-retaildemo-dialog-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

4,433

oobe-retaildemo-exit-dialog-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

1,502

oobe-textinput-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,248

oobe-toggle-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

2,874

oobe-gesture-manager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

10,612

oobe-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

511

oobeactivitysyncconsent-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,060

oobeactivitysyncconsent-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

12,351

oobecortana-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

20,049

oobedevicepairing-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

4,256

oobedevicepairing-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,057

oobeerror-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,045

oobeerror-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

4,175

oobeeula-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

3,845

oobeeula-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

4,525

oobeeula-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

6,182

oobeoutro-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

3,340

oobeoutro-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

2,097

oobehello-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

6,558

oobehello-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

24,511

oobekeyboard-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

3,140

oobekeyboard-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

21,361

oobelanguage-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

3,021

oobelanguage-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

6,909

oobelocalaccount-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

4,848

oobelocalaccount-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

29,408

oobelocalngc-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

2,918

oobelocalngc-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

5,324

oobenetworklossaversion-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,071

oobenetworklossaversion-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

6,818

oobeoemregistration-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

4,062

oobeoemregistration-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

15,592

oobeprovisioningentry-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

712

oobeprovisioningentry-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,023

oobeprovisioningentry-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

7,984

oobeprovisioningstatus-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

834

oobeprovisioningstatus-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,644

oobeprovisioningstatus-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

31,811

ooberegion-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,327

ooberegion-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

9,757

oobesettings-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

6,593

oobesettings-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

4,019

oobesettings-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

13,117

oobesettings-multipage-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,688

oobesettings-multipage-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

11,563

oobeupdatesettings-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,289

oobeupdatesettings-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

8,788

oobewelcome-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,544

oobewelcome-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

9,014

oobezdp-helpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

5,948

oobezdp-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

2,965

oobezdp-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

10,484

activity-sync-consent.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,551

network-loss-aversion.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

8,908

oobe-bookend-cortanain.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

121,809

oobe-bookend-cortanain-outro.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

28,809

oobe-bookend-cortanaout.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

48,669

oobe-bookend-cortanaspeak.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

137,546

oobe-cortana-skills.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

32,745

oobe-update-settings.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

6,157

oobeactivitysyncconsent-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,023

oobecortana-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,123

oobedevicepairing-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,434

oobeerror-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

976

oobeeula-hololens.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,543

oobeeula-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,417

oobeoutro-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

969

oobehello-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,412

oobekeyboard-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

5,200

oobelanguage-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,655

oobelocalaccount-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

18,812

oobelocalngc-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,641

oobenetworklossaversionv2-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,668

oobeoemregistration-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

7,847

oobeprovisioningentry-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,532

oobeprovisioningstatus-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,827

ooberegion-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,393

oobesettings-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,720

oobesettings-multipage-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,442

oobeupdatesettings-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

4,386

oobewelcome-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,010

oobezdp-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

918

oobe-button-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

311

oobe-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,844

oobe-header-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

242

oobe-listview-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

879

oobe-retaildemo-dialog-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

108

oobe-retaildemo-exit-dialog-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

108

oobe-textinput-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,170

oobe-toggle-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

602

ssprerror-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,934

ssprerror-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,578

ssprerror-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

793

deviceDisplayNameSetup.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,189

deviceUser.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

2,611

scoobeoutro-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

2,736

scoobeoutro-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

1,243

סקובי-outro.svg

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

8,006

scoobeoutro-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,110

deviceUserPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

8,335

main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,169

common-button-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

746

common-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

515

common-header-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,551

common-listview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

8,295

common-textinput-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

797

common-toggle-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

2,737

common-button-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

304

common-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,729

common-header-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

213

common-listview-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

879

common-textinput-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

649

common-toggle-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

565

hololensDiagnostics-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,806

hololensDiagnostics-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

12,653

hololensDiagnostics.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

6,160

AntiTheft.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:22

3,584

Microsoft.CloudExperienceHost.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:36

4,096

Microsoft.CloudExperienceHost.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:28

85,504

Family.Cache.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:15

6,144

MicrosoftAccount.TokenProvider.Core.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:37

11,776

MicrosoftAccount.TokenProvider.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:38

2,048

MicrosoftAccount.TokenProvider.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:29

79,872

MicrosoftAccount.Extension.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:15

8,192

MicrosoftAccount.UserOperations.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:15

6,144

userdeviceregistration.ngc.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

8,704

CloudDomainJoin.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:16

5,632

CloudExperienceHostBroker.LocalNgc.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

2,048

CloudExperienceHostBroker.Account.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

3,584

CloudExperienceHostBroker.Hello.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

4,096

CloudExperienceHostBroker.SyncEngine.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

6,144

CloudExperienceHostBroker.Cortana.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

4,096

ContentManagement.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

13,312

CloudExperienceHostAPI.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:37

59,392

CloudExperienceHostBroker.RetailDemo.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

2,560

CloudExperienceHostAPI.SyncSettings.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:19

3,584

SystemSettings.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

11,264

RetailDemo.Internal.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

3,584

resources.pri

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

81,920

UnifiedEnrollment.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:16

4,096

enterprisedevicemanagement.enrollment.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

13,824

cloudexperiencehostapi.provisioning.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:16

4,096

microsoft.resourceaccountmanager.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:15

4,608

ApplicationTheme.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

7,680

WindowsUdk.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

1,536

GuidedSetup.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:20

1,536

oobeLightFooterHost.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

1,126

oobe-light-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:28

6,720

oobeLightFooterHost.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

996

oobe-light-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,144

oobe-light.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

38,543

ליזה זלוטי

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

97,675

autopilotLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

48,201

chooseSignInLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

98,839

errorLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

115,426

eulaLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

46,709

keyboardLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

149,088

languageLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

111,863

localaccountLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

16,327

נעילה ו-PinLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

101,596

msasigninLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

95,213

oemRegistrationLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

51,781

privacysettingsLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

222,261

regionLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

85,113

smileHelloFaceLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

3,930

updateSettingsLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

70,790

wifiLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

29,771

winhellofaceLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

29,479

winhellofingerprintLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

28,893

zdpLottie.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

27,419

backuprestore.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,541

expeditedupdate.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

16,952

oobe-intro.mp4

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,145,488

light-iframe-content.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,316

light-iframe-eula.css

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

287

oobenetworklossaversionv3-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,049

oobeaadcageconfirmation-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

2,173

oobesettings-aadc-main.html

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:25

1,835

oobeaadcageconfirmation-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,492

oobeaadcageconfirmation-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:29

6,691

oobesettings-aadc-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

3,450

oobesettings-aadc-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

6,918

domgmt.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:28

561,152

dosettings.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

2:58

327,680

Windows.ApplicationModel.Store.Preview.DOSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:33

98,304

dosvc.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:26

1,622,016

2213703c9c64cc61ba900531652e23c84728d2a2.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:57

4,110

FlightSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:54

1,137,688

ctac.json

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

41,594

license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:48

116,321

de-license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:48

116,321

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

55,650

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,675

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

66,322

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

6,573

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

48,234

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,132

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

45,017

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

3,716

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

47,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,012

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

70,832

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

7,175

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

43,522

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

3,408

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:14

44,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:14

3,415

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

48,313

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

3,906

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

48,270

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,024

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

43,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

3,364

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,074

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,862

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

50,032

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,222

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

50,200

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

4,238

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:07

52,092

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

4,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,561

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

50,482

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

4,395

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

47,185

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,869

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

50,794

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

4,549

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,783

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,698

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,475

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,718

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

47,550

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,973

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

44,356

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,537

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,700

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

3,844

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

48,495

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

20-מאי-21

19:30

4,015

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

47,681

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:55

3,842

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

48,348

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:52

3,978

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

49,015

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:44

4,195

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

66,995

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:50

6,166

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:07

48,133

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

14:02

4,160

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:07

45,712

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:49

3,775

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,763

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:47

3,856

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

44,446

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

14:00

3,701

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

78,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

14:02

7,501

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

46,804

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:45

3,848

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

65,421

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:56

6,177

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

41,310

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

14:02

3,108

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

41,933

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

18 יול-21

13:43

3,252

msoobeplugins.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

2:48

1,253,376

storewuauth.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:26

421,888

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:38

90,112

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

117,760

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:25

117,248

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:39

108,544

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

108,544

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

118,272

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

120,320

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

93,184

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

118,784

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

102,912

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:22

109,568

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

108,032

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

127,488

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

125,952

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

115,712

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

82,944

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

111,104

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:40

113,152

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:24

106,496

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

119,296

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

59,392

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

55,808

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

105,984

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:36

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

104,960

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

112,640

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:30

111,616

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

117,760

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:21

116,224

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

111,616

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:37

113,152

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

111,104

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:26

109,056

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

103,936

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:00

101,376

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:35

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:21

111,104

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:01

38,400

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:01

38,912

musdialoghandlers.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

2:55

331,776

MoNotificationUx.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:56

621,216

WindowsUpdateSeeker.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

43,006

WindowsUpdateWarning.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

43,006

WindowsUpdate.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

43,006

WindowsUpdateIcon.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

48,955

WindowsUpdateImportant.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

43,006

WindowsUpdateOK.ico

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

43,006

@WindowsUpdateToastIcon.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

565

@WindowsUpdateToastIcon.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

565

@WindowsUpdateToastIcon.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

599

OkDone_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

423

RestartNowPower_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

759

ScheduleTime_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

538

Snooze_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

925

X_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

627

WcosPowerIcon_100_contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

684

RestartTonight_80_contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

1,091

OkDone_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

438

RestartNowPower_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

785

ScheduleTime_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

551

Snooze_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

901

X_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

579

RestartTonight_80_contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

1,003

WcosPowerIcon_100_contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

677

OkDone_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

423

RestartNowPower_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

759

ScheduleTime_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

538

Snooze_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

925

X_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

627

RestartTonight_80.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

1,091

WcosPowerIcon_100.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

677

LaptopPlugInToastImg.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

190,760

DesktopKeepOnToastImg.gif

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

278,879

MusNotification.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:29

782,336

MusNotifyIcon.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:15

575,744

usosvc.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:31

94,208

usosvcimpl.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:28

974,848

MoUsoCoreWorker.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:22

3,112,960

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

64,000

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:32

45,568

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:27

57,344

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:40

79,360

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:25

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:20

56,320

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:39

75,776

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:22

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

71,680

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

51,712

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

79,872

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

59,392

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:30

63,488

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

86,528

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

46,080

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

64,000

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

56,832

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

78,848

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:28

52,736

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

74,240

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:20

57,856

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:22

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

55,808

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

83,456

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

60,416

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

85,504

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:26

55,808

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

42,496

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

59,392

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:21

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

76,800

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

59,392

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:40

82,432

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:25

80,384

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:37

56,832

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

57,856

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

32,256

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

41,984

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

40,448

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

30,208

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

77,312

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:35

74,752

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:28

54,272

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

73,216

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

52,224

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

80,384

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

60,928

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

83,968

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:29

54,784

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:32

75,264

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

78,336

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:21

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:27

56,832

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

57,344

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

57,344

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:36

77,312

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:44

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

75,264

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:26

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:44

56,320

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

51,200

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

70,656

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

66,560

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

49,152

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:26

56,320

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:28

57,856

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

78,848

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:20

75,264

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:27

54,784

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

27,648

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

20,992

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

29,696

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

22,016

MusNotificationUx.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:29

565,248

MusNotifyIconHandler.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

2:57

286,720

MusUpdateHandlers.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:27

1,376,256

ActiveHours.png

לא פורסם בגירסה

20-אוג׳ 22

17:22

8,321

MusUxToastHandler.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:30

266,240

UNPUX.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:23

615,760

UpdateNotificationMgr.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:23

370,016

UNPUXHost.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:23

152,928

UNPUXLauncher.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:23

431,456

UpdateNotificationHelpers.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

3:23

337,248

usoapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:32

184,320

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:42

8,192

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:39

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:24

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

8,192

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

10,752

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:22

7,680

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:30

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:41

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

5,120

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:39

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:30

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:28

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:32

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:34

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

8,704

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

11:43

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

20:58

4,608

updatepolicy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:27

274,432

UsoClient.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:25

1,789,952

Windows.Update.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:32

86,016

wuuhdrv.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:22

450,560

wuuhext.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:27

405,504

wuuhosdeployment.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:30

372,736

wups.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:33

143,360

wuapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:23

1,114,112

wuapi.dll.mun.

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:22

149,504

wutrust.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:31

217,088

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:32

79,008

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:35

76,063

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:27

80,886

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:28

126,954

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

3:55

70,608

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:30

81,596

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:24

79,557

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:34

85,363

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:29

84,323

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:32

81,025

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:38

89,450

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:37

79,894

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:39

74,468

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:27

77,822

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:24

84,029

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

16 אוג׳ 22

6:32

81,000

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:36

81,354

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:29

119,333

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:29

75,033

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:27

79,900

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:37

65,025

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

11:33

65,535

wuaueng.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:23

3,563,520

wups2.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:33

45,056

wuauclt.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:54

112,984

UpdateDeploy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:54

558,432

0cf49350999533e06203e66617b9a479c64e3b98.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

1,244

c85a6c184c03a4fd97b09fa8d3b2686d19f086b7.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

1,306

911f67dd05f6770d9e87b6c6642ad72f4dbf76df.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,234

ee0671a4051ce1f9a8459e9730277895009d8ea8.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,324

6d65bf9137df33347cdef410755b511433f94ee6.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,252

94a2bb073a58d6558da1c0c20e4e432e29145629.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,324

c28780b12a84dcdcb2362eb5e5c54f8018e196df.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,260

1a6c3312fc2cd6ee1af29b7709c2cfb7f2df47ef.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,324

4d096315e7e0be257a37656a37c0c3ae277d5a38.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,256

890e52f07261b495973b6c63e7c144e7eb1d54ec.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,324

021ace09768704303e8cd92cc2d7c5ea94b53731.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,452

fc310fd3e8f7901e37586b5e985d8c86a827a838.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

3,728

7d06486ae99beb45ced199480ddff358d347c849.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,236

4ce89f83f5d24acf7f9e6396fb5d65851e57bd8b.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,448

a7390439655e8315cbd44ca2cce5428af498c588.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,252

c0f73dc1fa6a773108830170f632f13176d75bf7.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,324

eb8a9128946e6df63483662e5eab8367dfcb7a1e.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

946

004c9a69d6903d92746f7670fcbc4e3dd4716681.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

942

4b53860889d3f3c448fc514d2ea0120100076816.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,308

52b78fa9544605e886641d0eb008d4faf901c673.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

956

9a00328f787b0683a05c2e7a16ef7858adfa8068.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

978

24a2f8789b154b699940ad9ab7d39aaa2e9892f2.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

796

a1026e97d46e89c55e97134de3823210f59708cb.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,124

d9514f22230add819ddde709de315f0165b36a8e.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,584

975b69eb30393cebd6885b635d2336e84c986366.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,584

500b17b3dff5e249f7fa450bb272a5c0938ade70.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,588

fe879c763d5196b26d4907df181c4357c07c5aaa.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,600

116da488502c96511736970b304a7e240fc0ba8b.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,632

582d25b6760e7c9f0771f88c3b89cb14b708df42.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,112

b4c45249d60a77639b177e565616ae1d11f9e3d5.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

3,116

fd6598122489ab56bffaf7f6676165c57428611a.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,962

cedc3b4fce38a37147e150db36103e809d106cbb.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,964

74461450967a334ea27548db66c8db015e4c4b86.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

2,706

dfd9063b031c70d0c87310b16c4132522b447dda.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

3,134

b7815cc1f204e86977f8af4ac2e1db35a3785601.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

3,164

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

20:55

4,212

WindowsUpdate.admx

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-22

20:20

104,984

SIHClient.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:55

439,400

Windows.ApplicationModel.Store.Preview.DOSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:54

61,440

FlightSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:18

821,744

ctac.json

לא פורסם בגירסה

3 באוגוסט 22

5:19

41,594

usoapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:55

100,352

updatepolicy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:50

212,480

wups.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:56

50,176

wuapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:47

863,744

wutrust.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:54

170,496

license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:45

116,321

de-license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:45

116,321

שם הקובץ

גרסת הקובץ

תאריך

שעה

גודל הקובץ

license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:46

116,321

de-license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:46

116,321

Windows.ApplicationModel.Store.Preview.DOSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:46

77,824

FlightSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:22

931,112

ctac.json

לא פורסם בגירסה

30-אוג' 22

12:30

41,594

usoapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:00

118,784

updatepolicy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:54

237,568

wups.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:02

65,536

wuapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:49

843,776

wutrust.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:58

180,224

Windows.ApplicationModel.Store.Preview.DOSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:54

61,440

FlightSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:18

821,744

ctac.json

לא פורסם בגירסה

3 באוגוסט 22

5:19

41,594

usoapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:55

100,352

updatepolicy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:50

212,480

wups.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:56

50,176

wuapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:47

863,744

wutrust.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

19:54

170,496

qmgr.dll

7.8.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:35

2,717,184

315818c03ccc2b10070df2d4ebd09eb6c4c66e58.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

3,580

default.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,323

enterpriseNgcEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

9,829

errorHandler.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,045

localAccount.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

9,200

sqsaLocalAccount.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

6,060

surfaceHubAccount.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,195

helloEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

7,680

hololensWorkAccount.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,337

roamingDisambiguation.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

703

tokenManagerErrorHandler.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,782

test.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

73

cortana.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,255

nointernet.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,676

OEMRegistration.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,860

unifiedEnrollment.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,445

unifiedEnrollmentDiscovery.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,852

unifiedEnrollmentDiscoveryError.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,034

unifiedEnrollmentFinished.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

8,890

unifiedEnrollmentOnPremAuth.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,808

unifiedEnrollmentProgress.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

8,282

unifiedEnrollmentProvisioningProgress.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

8,304

OEMRegistrationPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

26,019

tokens_deDE.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,428

tokens_enUS.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,207

tokens_frFR.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,408

tokens_itIT.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,421

tokens_jaJP.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,403

tokens_ptBR.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,449

tokens_zhCN.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,418

tokens_enGB.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,411

tokens_esMX.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,448

tokens_enAU.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,410

tokens_esES.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,383

tokens_frCA.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,416

tokens_enCA.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,394

tokens_enIN.xml

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,401

app.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

22,176

appFrame.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

1,315

appManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

84,477

appObjectFactory.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,872

appViewManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

7,015

cloudDomainJoin.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

20,611

enterpriseNgcEnrollment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

7,876

enterpriseNgcEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

17,839

localAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,214

localNgc.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

768

localAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

24,252

sqsaLocalAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

14,928

nointernetpage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,669

surfaceHubAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,290

surfaceHubAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

12,074

hello.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,942

helloEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

26,471

roamingDisambiguationPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,093

roamingSettings.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,446

bridge.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

17,888

core.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

18,535

cortana.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

5,186

cortanaPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

8,225

discovery.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

13,491

environment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

33,136

error.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,607

family.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

1,663

microsoftAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

29,287

devicereactivation.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

922

navigator.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

65,963

navmesh.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

7,174

oemregistrationHelper.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

5,881

oemRegistrationInfo.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

16,440

policy.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

2,585

resources.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

8,430

retailDemo.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

485

rewards.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

5,858

syncengine.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

8,596

default.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

9,562

stateManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,849

tokenManagerErrorHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

4,450

tokenProviderManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

26,123

msaUIHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

25,144

uiHelpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

18,519

errorHandler.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,496

jsConsole.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

54,738

navigationManager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

9,033

events.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

4,621

globalization.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,203

sessionState.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,312

storage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

11,690

stringResources.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,905

styling.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,087

telemetry.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

14,402

test.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

5

unifiedEnrollment.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

28,753

unifiedEnrollmentPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

29,498

unifiedEnrollmentDiscoveryPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

27,009

unifiedEnrollmentDiscoveryErrorPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

6,814

unifiedEnrollmentOnPremAuthPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

21,174

unifiedEnrollmentFinishedPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

23,768

unifiedEnrollmentProgressPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

18,906

unifiedEnrollmentProvisioningProgressPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

33,411

xboxTcuiContext.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

606

hololensWorkAccount.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,471

hololensWorkAccountPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

9,122

mobileExperience.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,809

default-contentView-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

321

default-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

6,012

default-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

356

default-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

233

knockouthelpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

22,176

oobe-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,934

backstack-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,086

close-chrome-breadcrumb-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,076

oobe-chrome-contentview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

326

oobe-chrome-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

14,963

oobe-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

10,803

oobe-light-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

23,676

oobe-light-contentView-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

215

oobe-light-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

2,989

sspr-frame-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

10,288

oobe-progress-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

1,341

oobeFooterHost.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,131

require-helpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,327

requirePath-config-core.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,470

HostedApplication.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,256

InPlaceResume.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,283

OobeAntiTheftEnable.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

449

OobeCloudContentHydrant.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,530

OobeEnableDriverUpdate.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

340

OobeEnterpriseProvisioningAfterConnectivity.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

872

OobeReboot.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,263

OobeRetailDemoEntry.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,657

OobeSkipNode.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

254

OobeStartSelector.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

1,322

OobeSettingsSelector.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,834

OobeTelemetryFlush.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,464

ScoobeAccountState.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

4,130

WindowsCoreLocalAccountCreator.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,245

default-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

72

default-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

163

default-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

624

oobe-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

500

backstack-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

189

close-chrome-breadcrumb-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

200

oobe-chrome-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

166

oobe-chrome-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,798

oobe-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

978

oobe-light-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

887

oobe-light-contentview-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

146

oobe-light-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

496

oobe-progress-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

353

oobeFooterHost.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,199

sspr-frame-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,330

common.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,290

default.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

702

hololens.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

136,862

oobe-desktop.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

38,952

oobe-mobile.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

29,106

oobe-surface.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

41,276

settings-desktop.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

36,890

settings-mobile.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

29,104

test.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

70

xbox.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

627

xbox-ui-dark.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

39,990

xbox-ui-light.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

40,020

inclusiveoobe-desktop.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

70,548

navigation.json

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-22

19:22

155,316

navigation-scoobe.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

13,069

uriRules.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

15,905

oobeSections.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,987

OOBMDL2.ttf

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

33,504

logo.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

448

smalllogo.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

164

splashscreen.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,860

storelogo.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

200

xbox-ring.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,447

ProvisionedApplications.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

390

NetworkProfiles.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

791

ProvisionedCertificates.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

810

SecurityPolicies.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,351

ProvisionedApplicationsWhite.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

198

NetworkProfilesWhite.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

533

ProvisionedCertificatesWhite.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

427

SecurityPoliciesWhite.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

523

AccountSmallLogo.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:29

29,517

AccountLogo.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

721

CortanaAnimation.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

59,144

CortanaAnimationJa.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

44,678

HelloFaceAnimation.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

26,479

ui-dark.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

217,360

ui-light.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

217,139

base.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

326,534

ui.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

369,643

retailDemoSecurity.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,327

retailDemoSecurity.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

9,908

retailDemoSecurityInclusive.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,818

retailDemoSecurityInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

10,834

retailDemoSetup.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,167

retailDemoSetup.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

12,685

retailDemoAdmin.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

376

retailDemoAdmin.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

995

retailDemoAdvanced.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,808

retailDemoAdvanced.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

4,346

retailDemoAdvancedInclusive.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,405

retailDemoAdvancedInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

5,508

retailDemoLocal.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

373

retailDemoLocal.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,010

retailDemoMsa.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,067

retailDemoMsa.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,173

retailDemoShared.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

5,545

retailDemoShutdowns.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

7,140

retailDemoShutdowns.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

13,817

retailDemoSetupInclusive.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,761

retailDemoSetupInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

13,481

retailDemoMsaInclusive.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,830

retailDemoMsaInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,316

retailDemoShutdownsInclusive.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

5,795

retailDemoShutdownsInclusive.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

14,044

knockout-3.4.0.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

59,948

knockout-winjs-src.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

19,910

knockout-winjs-wrapper.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

159

lottie.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

250,152

optional.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

646

require.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

15,811

text.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

12,940

OobeAntiTheft-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

2,603

OobeAntiTheft-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

6,613

OobeAntiTheft-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,638

hololens-oobe-eula.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

49

כולל-common.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,485

inclusive-mseula.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,136

GifSequencePlayer.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

6,793

oobe-button-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

776

oobe-header-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

2,556

oobe-listview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

8,747

oobe-retaildemo-dialog-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

4,433

oobe-retaildemo-exit-dialog-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

1,502

oobe-textinput-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

1,248

oobe-toggle-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,874

oobe-gesture-manager.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

10,612

oobe-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

511

oobeactivitysyncconsent-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,060

oobeactivitysyncconsent-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

12,351

oobecortana-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

20,049

oobedevicepairing-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

4,256

oobedevicepairing-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

9,057

oobeerror-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,045

oobeerror-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

4,175

oobeeula-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,845

oobeeula-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

4,525

oobeeula-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

6,182

oobeoutro-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,340

oobeoutro-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,097

oobehello-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

6,558

oobehello-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

24,511

oobekeyboard-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,140

oobekeyboard-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

21,361

oobelanguage-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

3,021

oobelanguage-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

6,909

oobelocalaccount-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

4,848

oobelocalaccount-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

29,408

oobelocalngc-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,918

oobelocalngc-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

5,324

oobenetworklossaversion-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,071

oobenetworklossaversion-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

6,818

oobeoemregistration-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

4,062

oobeoemregistration-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

15,592

oobeprovisioningentry-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

712

oobeprovisioningentry-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,023

oobeprovisioningentry-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

7,984

oobeprovisioningstatus-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

834

oobeprovisioningstatus-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

3,644

oobeprovisioningstatus-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

31,811

ooberegion-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,327

ooberegion-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,757

oobesettings-data.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

6,593

oobesettings-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

4,019

oobesettings-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

13,117

oobesettings-multipage-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,688

oobesettings-multipage-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

11,563

oobeupdatesettings-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,289

oobeupdatesettings-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

8,788

oobewelcome-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,544

oobewelcome-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

9,014

oobezdp-helpers.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

5,948

oobezdp-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

2,965

oobezdp-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

10,484

activity-sync-consent.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,551

network-loss-aversion.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

8,908

oobe-bookend-cortanain.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

121,809

oobe-bookend-cortanain-outro.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

28,809

oobe-bookend-cortanaout.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

48,669

oobe-bookend-cortanaspeak.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

137,546

oobe-cortana-skills.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

32,745

oobe-update-settings.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

6,157

oobeactivitysyncconsent-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,023

oobecortana-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,123

oobedevicepairing-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,434

oobeerror-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

976

oobeeula-hololens.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,543

oobeeula-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,417

oobeoutro-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

969

oobehello-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,412

oobekeyboard-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

5,200

oobelanguage-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,655

oobelocalaccount-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

18,812

oobelocalngc-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,641

oobenetworklossaversionv2-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,668

oobeoemregistration-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

7,847

oobeprovisioningentry-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,532

oobeprovisioningstatus-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,827

ooberegion-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,393

oobesettings-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,720

oobesettings-multipage-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,442

oobeupdatesettings-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

4,386

oobewelcome-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,010

oobezdp-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

918

oobe-button-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

311

oobe-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,844

oobe-header-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

242

oobe-listview-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

879

oobe-retaildemo-dialog-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

108

oobe-retaildemo-exit-dialog-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

108

oobe-textinput-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,170

oobe-toggle-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

602

ssprerror-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,934

ssprerror-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,578

ssprerror-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

793

deviceDisplayNameSetup.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,189

deviceUser.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,611

scoobeoutro-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

2,736

scoobeoutro-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

1,243

סקובי-outro.svg

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

8,006

scoobeoutro-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,110

deviceUserPage.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

8,335

main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,169

common-button-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

746

common-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

515

common-header-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,551

common-listview-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

8,295

common-textinput-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

797

common-toggle-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

2,737

common-button-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

304

common-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,729

common-header-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

213

common-listview-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

879

common-textinput-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

649

common-toggle-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

565

hololensDiagnostics-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

2,806

hololensDiagnostics-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

12,653

hololensDiagnostics.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

6,160

AntiTheft.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:24

3,584

Microsoft.CloudExperienceHost.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:45

4,096

Microsoft.CloudExperienceHost.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:34

89,600

Family.Cache.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

6,144

MicrosoftAccount.TokenProvider.Core.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:46

11,776

MicrosoftAccount.TokenProvider.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:47

2,048

MicrosoftAccount.TokenProvider.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:35

84,992

MicrosoftAccount.Extension.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

8,192

MicrosoftAccount.UserOperations.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

6,144

userdeviceregistration.ngc.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

8,704

CloudDomainJoin.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

5,632

CloudExperienceHostBroker.LocalNgc.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

2,048

CloudExperienceHostBroker.Account.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

3,584

CloudExperienceHostBroker.Hello.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

4,096

CloudExperienceHostBroker.SyncEngine.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

6,144

CloudExperienceHostBroker.Cortana.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

4,096

ContentManagement.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

13,312

CloudExperienceHostAPI.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:42

59,392

CloudExperienceHostBroker.RetailDemo.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

2,560

CloudExperienceHostAPI.SyncSettings.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:19

3,584

SystemSettings.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

11,264

RetailDemo.Internal.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

3,584

resources.pri

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:30

81,920

UnifiedEnrollment.DataModel.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

4,096

enterprisedevicemanagement.enrollment.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

13,824

cloudexperiencehostapi.provisioning.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:13

4,096

microsoft.resourceaccountmanager.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:12

4,608

ApplicationTheme.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:25

7,680

WindowsUdk.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

1,536

GuidedSetup.winmd

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:21

1,536

oobeLightFooterHost.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

1,126

oobe-light-footer-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:31

6,720

oobeLightFooterHost.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

996

oobe-light-footer-template.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,144

oobe-light.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

38,543

ליזה זלוטי

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

97,675

autopilotLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

48,201

chooseSignInLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

98,839

errorLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

115,426

eulaLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

46,709

keyboardLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

149,088

languageLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

111,863

localaccountLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

16,327

נעילה ו-PinLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

101,596

msasigninLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

95,213

oemRegistrationLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

51,781

privacysettingsLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

222,261

regionLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

85,113

smileHelloFaceLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

3,930

updateSettingsLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

70,790

wifiLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

29,771

winhellofaceLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

29,479

winhellofingerprintLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

28,893

zdpLottie.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

27,419

backuprestore.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

1,541

expeditedupdate.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

16,952

oobe-intro.mp4

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,145,488

light-iframe-content.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,316

light-iframe-eula.css

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

287

oobenetworklossaversionv3-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,049

oobeaadcageconfirmation-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

2,173

oobesettings-aadc-main.html

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:31

1,835

oobeaadcageconfirmation-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:34

3,492

oobeaadcageconfirmation-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

6,691

oobesettings-aadc-page.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:32

3,450

oobesettings-aadc-vm.js

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

19:33

6,918

domgmt.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:29

1,090,560

dosettings.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:09

343,040

Windows.ApplicationModel.Store.Preview.DOSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:42

79,360

dosvc.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:33

2,995,712

2213703c9c64cc61ba900531652e23c84728d2a2.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

22:00

4,110

FlightSettings.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

21:58

2,067,048

ctac.json

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

41,594

license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:49

116,321

de-license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:49

116,321

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

55,650

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:16

4,675

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

66,322

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:16

6,573

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

48,234

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

4,132

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

45,017

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

3,716

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

47,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:16

4,012

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

70,832

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

7,175

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

43,522

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:16

3,408

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:10

44,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:10

3,415

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

48,313

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

3,906

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

48,270

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

4,024

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

43,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:16

3,364

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:08

46,074

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:26

3,862

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

50,032

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

4,222

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:06

50,200

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

21-מאי-21

16:17

4,238

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

52,092

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:26

4,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

46,561

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:26

3,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

50,482

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:26

4,395

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

47,185

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,869

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:08

50,794

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

4,549

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

46,783

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,698

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:08

46,475

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,718

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

47,550

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,973

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

44,356

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,537

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

46,700

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

3,844

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

27 אוג׳ 21

15:09

48,495

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

26-מאי-21

18:27

4,015

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

47,681

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,842

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

48,348

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,978

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

49,015

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

4,195

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

66,995

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

6,166

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

48,133

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

4,160

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:15

45,712

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,775

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:15

46,763

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,856

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

44,446

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,701

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

78,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

7,501

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

46,804

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,848

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:14

65,421

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

6,177

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:15

41,310

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,108

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

לא פורסם בגירסה

1-ספטמבר-21

18:15

41,933

oobe_learn_more_activity_history.htm

לא פורסם בגירסה

3 יול-21

17:51

3,252

msoobeplugins.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:04

1,377,280

storewuauth.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:39

398,336

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:18

90,112

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

22:27

117,760

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

117,248

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:15

108,544

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

108,544

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

118,272

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:22

120,320

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

93,184

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

118,784

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

12:50

102,912

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:10

109,568

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

108,032

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:55

127,488

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

20:30

125,952

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:02

115,712

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:15

82,944

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

111,104

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

113,152

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

106,496

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

119,296

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

59,392

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

55,808

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:58

105,984

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

104,960

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

112,640

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

118,784

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:29

111,616

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

117,760

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:11

116,224

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

111,616

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

113,152

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:01

111,104

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:58

109,056

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

103,936

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

101,376

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:05

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

110,080

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

38,400

MusUpdateHandlers.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:56

38,912

musdialoghandlers.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:04

346,112

MoNotificationUx.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

21:58

653,360

WindowsUpdateSeeker.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

43,006

WindowsUpdateWarning.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

43,006

WindowsUpdate.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

43,006

WindowsUpdateIcon.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

48,955

WindowsUpdateImportant.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

43,006

WindowsUpdateOK.ico

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

43,006

@WindowsUpdateToastIcon.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

565

@WindowsUpdateToastIcon.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

565

@WindowsUpdateToastIcon.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

599

OkDone_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

423

RestartNowPower_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

759

ScheduleTime_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

538

Snooze_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

925

X_80.contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

627

WcosPowerIcon_100_contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

684

RestartTonight_80_contrast-black.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

1,091

OkDone_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

438

RestartNowPower_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

785

ScheduleTime_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

551

Snooze_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

901

X_80.contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

579

RestartTonight_80_contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

1,003

WcosPowerIcon_100_contrast-white.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

677

OkDone_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

423

RestartNowPower_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

759

ScheduleTime_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

538

Snooze_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

925

X_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

627

RestartTonight_80.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

1,091

WcosPowerIcon_100.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

677

LaptopPlugInToastImg.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

190,760

DesktopKeepOnToastImg.gif

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

278,879

MusNotification.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:36

800,768

MusNotifyIcon.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:25

590,376

usosvc.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:42

82,944

usosvcimpl.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:32

1,197,568

MoUsoCoreWorker.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:31

3,813,888

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:18

64,000

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:11

45,568

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

22:26

57,344

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

22:26

79,360

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

56,320

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:15

75,776

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:15

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

71,680

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

51,712

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

79,872

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

59,392

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:19

63,488

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:22

86,528

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

46,080

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

64,000

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

56,832

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

78,848

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

12:50

52,736

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

12:51

74,240

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:18

57,856

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:10

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

55,808

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

83,456

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

60,416

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

20:30

85,504

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

20:29

60,416

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:02

77,824

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

55,808

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

42,496

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:15

59,392

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:58

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

76,800

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:05

59,392

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

82,432

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

80,384

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:58

56,832

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

57,856

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

32,256

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

41,984

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

40,448

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

30,208

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:58

77,312

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

74,752

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

54,272

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

73,216

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

52,224

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

80,384

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

60,928

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

83,968

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:29

54,784

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:34

75,264

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

78,336

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:11

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:11

56,832

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

57,344

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

57,344

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

77,312

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:03

55,296

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:01

75,264

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:57

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:02

56,320

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

51,200

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

70,656

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

66,560

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

49,152

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:05

78,336

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:54

57,856

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

78,848

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:08

75,264

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:02

54,784

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

27,648

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

20,992

MusNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

29,696

MoNotificationUx.exe.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

22,016

MusNotificationUx.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:36

602,624

MusNotifyIconHandler.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:07

275,968

MusUpdateHandlers.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:35

1,618,944

ActiveHours.png

לא פורסם בגירסה

4-ספטמבר-22

21:27

8,321

MusUxToastHandler.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:39

271,360

UNPUX.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:34

621,408

UpdateNotificationMgr.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:34

371,544

UNPUXHost.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:34

135,008

UNPUXLauncher.exe

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:34

438,608

UpdateNotificationHelpers.dll

10.0.22000.1096

27-ספטמבר-22

4:34

332,136

usoapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:42

350,208

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

8,192

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

22:26

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:16

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:09

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

8,192

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

10,752

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

12:50

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

15-אוג' 22

20:28

10,752

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:12

7,680

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:07

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:52

5,120

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:56

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:04

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

16 אוג׳ 22

6:35

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:10

10,240

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:57

9,216

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:06

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

8,704

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

9:56

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

9 באוגוסט 22

10:13

9,728

UpdatePolicy.dll.mui

10.0.22000.1030

8-אוג'-22

21:53

4,608

updatepolicy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:33

492,032

UsoClient.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:36

2,110,976

Windows.Update.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:42

74,752

wuuhdrv.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:35

442,880

wuuhext.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:39

419,328

wuuhosdeployment.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:38

341,504

wups.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:43

263,680

wuapi.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:34

1,991,680

wuapi.dll.mun.

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:32

149,504

wutrust.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:38

365,568

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:19

79,008

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:14

76,063

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:00

80,886

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:06

126,954

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

4:34

70,608

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:09

81,596

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

9:55

79,557

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

15-אוג' 22

20:29

85,363

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:13

84,323

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:14

81,025

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:00

89,450

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:05

79,894

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:11

74,468

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:09

77,822

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:13

84,029

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

16 אוג׳ 22

6:31

81,000

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

9:56

81,354

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

9:59

119,333

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:10

75,033

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:00

79,900

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

9:59

65,025

WindowsUpdate.adml

לא פורסם בגירסה

9 באוגוסט 22

10:10

65,535

wuaueng.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:26

3,232,768

wups2.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

20:44

68,096

wuauclt.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

21:58

99,128

UpdateDeploy.dll

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

21:58

590,168

0cf49350999533e06203e66617b9a479c64e3b98.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

1,244

c85a6c184c03a4fd97b09fa8d3b2686d19f086b7.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

1,306

911f67dd05f6770d9e87b6c6642ad72f4dbf76df.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,234

ee0671a4051ce1f9a8459e9730277895009d8ea8.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,324

6d65bf9137df33347cdef410755b511433f94ee6.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,252

94a2bb073a58d6558da1c0c20e4e432e29145629.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,324

c28780b12a84dcdcb2362eb5e5c54f8018e196df.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,260

1a6c3312fc2cd6ee1af29b7709c2cfb7f2df47ef.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,324

4d096315e7e0be257a37656a37c0c3ae277d5a38.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,256

890e52f07261b495973b6c63e7c144e7eb1d54ec.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,324

021ace09768704303e8cd92cc2d7c5ea94b53731.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,452

fc310fd3e8f7901e37586b5e985d8c86a827a838.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

3,728

7d06486ae99beb45ced199480ddff358d347c849.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,236

4ce89f83f5d24acf7f9e6396fb5d65851e57bd8b.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,448

a7390439655e8315cbd44ca2cce5428af498c588.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,252

c0f73dc1fa6a773108830170f632f13176d75bf7.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,324

eb8a9128946e6df63483662e5eab8367dfcb7a1e.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

946

004c9a69d6903d92746f7670fcbc4e3dd4716681.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

942

4b53860889d3f3c448fc514d2ea0120100076816.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,308

52b78fa9544605e886641d0eb008d4faf901c673.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

956

9a00328f787b0683a05c2e7a16ef7858adfa8068.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

978

24a2f8789b154b699940ad9ab7d39aaa2e9892f2.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

796

a1026e97d46e89c55e97134de3823210f59708cb.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,124

d9514f22230add819ddde709de315f0165b36a8e.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,584

975b69eb30393cebd6885b635d2336e84c986366.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,584

500b17b3dff5e249f7fa450bb272a5c0938ade70.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,588

fe879c763d5196b26d4907df181c4357c07c5aaa.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,600

116da488502c96511736970b304a7e240fc0ba8b.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,632

582d25b6760e7c9f0771f88c3b89cb14b708df42.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,112

b4c45249d60a77639b177e565616ae1d11f9e3d5.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

3,116

fd6598122489ab56bffaf7f6676165c57428611a.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,962

cedc3b4fce38a37147e150db36103e809d106cbb.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,964

74461450967a334ea27548db66c8db015e4c4b86.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

2,706

dfd9063b031c70d0c87310b16c4132522b447dda.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

3,134

b7815cc1f204e86977f8af4ac2e1db35a3785601.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

3,164

14a3f9e824793931d34f7f786a538bbc9ef1f0d6.xml

לא פורסם בגירסה

26-ספטמבר-22

21:58

4,212

WindowsUpdate.admx

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-22

19:22

104,984

SIHClient.exe

10.0.22000.1096

26-ספטמבר-22

21:58

448,824

license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:45

116,321

de-license.rtf

לא פורסם בגירסה

23-ספטמבר-21

18:45

116,321

ספרי עזר

למד על המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×