Microsoft Dynamics CRM 2011 העדכונים 10

תבנית תיקון חם יחידה של CRM

באג #: 169356 (תחזוקת תוכן)

מבוא

עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין. מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת העדכונים הכלולים באוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי Microsoft Dynamics CRM 2011.

חשוב מה קרה כדי לעדכן את העדכונים 9 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011?

אוסף העדכונים 9 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא יפורסמו עקב עיכוב בעדכון שירות Q2. עדכון סיכום 10 תיקונים כל בעיות נכללות בהעדכונים 9. לקבלת מידע נוסף, עבור אתר האינטרנט Microsoft Dynamics הבאים:

עדכון של שירות 2012 Q2 – תזמון משלוח חדש

פונקציונליות נוספת:

תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ו- Microsoft Office 2013
תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ו- Windows 8
תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ו- Internet Explorer 10

אוסף העדכונים 10 כולל שיפורי ביצועים עבור אחזור שאילתות מרובות ועבור חיפוש מהיר. לקבלת מידע נוסף, ראה הסעיפים "ממטב הביצועים של שאילתות מול גדול נתונים (datasets)" ו- "מיטוב הביצועים של חיפוש שאילתות מהירות" בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת . כדי להוריד סקירה טכנית זו, עבור אתר האינטרנט של מרכז ההורדות של מיקרוסופט הבאים:

מיטוב ותחזוקה של הביצועים של תשתית שרת Microsoft Dynamics CRM 2011

מידע נוסף

לבנות מספר ושם קובץ עבור אוסף עדכונים זה


חבילת אוסף

מספר build

שם קובץ עבור גירסאות 32 סיביות

שם קובץ עבור גירסאות 64 סיביות

Microsoft Dynamics CRM 2011 שרת

5.0. 9690.2730

לא ישים

CRM2011-Server-KB2710577-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.2730

CRM2011-Client-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2710577-LangID-amd64.exe

נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.2730

CRM2011-Router-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2710577-LangID-amd64.exe

סיומת עריכה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 דוח

5.0. 9690.2730

CRM2011-Bids-KB2710577-LangID-i386.exe

לא ישים

ערכת שפה 2011 של Microsoft Dynamics CRM

5.0. 9690.2730

CRM2011-Mui-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2710577-LangID-amd64.exe

הרחבות דיווח של Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.2730

לא ישים

CRM2011-Srs-KB2710577-LangID-amd64.exe

מידע על אוסף העדכונים

אוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 תהיה זמינה עבור לקוחות מקומי ב- 16 באוגוסט 2012.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Download הורד את החבילה 2710577 כעת.

תאריך שחרור:, 16 באוגוסט, 2012

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

חשוב אין אפשרות לייבא מסד נתונים שנוצר באמצעות Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6 או גירסה מתקדמת יותר לפריסה של Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 5 או גירסה מוקדמת יותר. תרחיש זה אינו נתמך.

התקנת Windows Updateנא שים לב: אוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא יהיו זמינים דרך עדכונים של Windows.

באפשרותך גם להגדיר את Windows כדי להתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. הגדרה זו ניתן לטפל בבעיות לא קריטיות ולסייע בשיפור חוויית המיחשוב שלך. עדכונים אופציונליים לא יורדו או מותקנים באופן אוטומטי.

כדי ללמוד עוד אודות סוגי העדכונים Microsoft מפרסמת, עבור אל אתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

הפעלה או ביטול של העדכון האוטומטי

שינוי האופן שבו Windows מתקין או מודיע לך על עדכונים
כדי להתקין עדכון סיכום 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 באמצעות Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד עדכון בתיבה התחל חיפוש . ברשימת התוצאות, לחץ על Windows Update.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם קיימים עדכוניםולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.

 3. אם אתה מקבל הודעה המציינת כי חשוב עדכונים זמינים או שיבקש ממך לסקור עדכונים חשובים, באפשרותך להציג ולבחור את העדכונים החשובים להתקנה.

 4. ברשימה, לחץ על כל עדכון חשוב לקבלת מידע נוסף. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון עבור כל העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על התקן עדכונים.

 6. לקרוא ולקבל את תנאי רשיון, ולאחר מכן לחץ על סיום (אם העדכון דורש פעולה זו). אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה. אם מוצגת בקשה לקבלת אישור, ספק את האישור.

התקנה ידניתכדי להתקין באופן ידני עדכון סיכום 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג הבאים ב- Microsoft Update:

  קטלוג Microsoft Update

 2. בתיבת החיפוש , הקלד 2710577ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. לחץ על הוסף כדי להוסיף את העדכון לסל.

 4. לחץ על הורד.

 5. לחץ על עיון, ציין את התיקייה שאליה ברצונך להוריד את העדכון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על המשךולאחר מכן לחץ על אני מסכים לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft.

 7. כאשר העדכון שהורדת אל המיקום שציינת, לחץ על סגור.

לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג Microsoft Update, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקנים ותיקונים חמים מקטלוג Windows Update

מידע התקנה נוספים

 • לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה, עליך לצאת כל הפעלות קיימות של CRM ולאחר מכן התחל הפעלה חדשה של CRM כדי לשלב את השינויים.

 • כאשר אתה מבטל להקצות ערכת שפה, הגדרות השפה של כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM המשתמשים בשפה זו יחזור על שפת ברירת המחדל. תהליך ההקצאה מחדש אינה מעדכנת את הגדרות השפה של משתמשים. לכן, משתמשים עליך לאפס הגדרות השפה שלהם באזור ' אפשרויות אישיות ' בעת הכניסה ל- Microsoft Dynamics CRM 2011.

דרישות מוקדמותיש ברשותך Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכון סיכום 6 (בנייה 5.0.9690.1992) או גירסה מתקדמת יותר כדי להחיל אוסף עדכונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2600640 עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינהלקבלת מידע תאימות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

רשימת תאימות של 2669091 Microsoft Dynamics CRM

דרישת הפעלה מחדשאם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת העדכונים.

מידע בדבר הסרת ההתקנהבאפשרותך להסיר את ההתקנה של עדכון סיכום 10 מתוך שרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני הסרת ההתקנה של עדכון סיכום 10. לקבלת מידע נוסף, עבור אל באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft מפתח רשת (MSDN):

ליצור גיבוי מלא של מסד נתונים (שרת SQL)

שחזור של גיבוי מסד נתונים (Studio ניהול שרת SQL)עדכונים 10 כולל את התיקונים הבאים ואת העדכונים:

 • נניח כי אתה מוקצות לצוות. בעת ניסיון להקצות איש קשר שנמצא בבעלות אותך לרשימת שיווק שנמצא בבעלות הצוות, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הרשומה אינה זמינה - הרשומה הבקשה לא נמצאה או שאין לך די הרשאות כדי להציג אותו.

 • מתקבלת הודעת השגיאה הבאה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011:

  אירעה שגיאה ברמת התעבורה בעת קבלת תוצאות מהשרת. (ספק: ספק TCP, שגיאה: 0 - פגה תקופת פסק הזמן של הסמאפור.)

 • מזהה הערך אינו מקודד כהלכה כאשר תגדיר את המסנן "הצג רק אם כתובת URL מכיל" שווה ל "RibbonLayout" ב- Fiddler.

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook נכשלת עם הודעת שגיאה כללית במהלך קביעת התצורה כאשר שירות MAPI אינו רשום.

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook מבצע שיחות רבות מדי לפעולת השירות FetchXmlToQueryExpression . לכן, אתה עלול להיתקל לביצועים איטיים.

 • כאשר אתה סוגר את Microsoft Office Outlook במהלך סנכרונים CRM, Outlook קורסת בגלל הליכי המשנה שבוטל.

 • בעת הסרת מוצמד תצוגות ב- Outlook, אין אפשרות להצמיד את התצוגות שוב במהלך אותה הפעלה.

 • טיפול NotifyItemChanged ביקש להתעדכן כדי להשתמש ב- Microsoft Dynamics CRM האסינכרונית טיפול כנתיב עיבוד של ברירת המחדל.

 • בעת בניית אינדקס התוכן MAPI טבלה, אתה נתקל בביצועים איטיים.

 • הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook קורסת בגלל corruptions ערימה.

 • בעת מחיקת תצוגה המשתמש המוצמדים המוצמדים התצוגה היחידה עבור ישות, תיקיית Microsoft Dynamics CRM עבור הישות אינו נפתח.

 • כל הרשומות המשתתפים אינם מציגים מטרות ב- Microsoft Dynamics CRM.

 • אין אפשרות לזהות ולהתחבר מחדש חיבורים SQL סגורה לאחר סגירת החיבורים המשמש כבסיס עקב שגיאה מכרעת חיבור.

 • בעת ניסיון לייבא ארגון Microsoft Dynamics CRM 4.0 של Microsoft Dynamics CRM 2011, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הישות 'ה-PluginType' אינה מכילה תכונה עם השם = 'customworkflowactivityinfo'.

 • בעת הוספת רשימת שיווק לקמפיין ולאחר מכן לנסות להסיר את רשימת השיווק מהקמפיין, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  שם אובייקט לא חוקי 'campaignitembase'.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • צור שתי הזמנות.

  • הזמנה אחת קשורה הזדמנות ולאחר הזמנת אחרים אינו קשור להזדמנות.

  • צור מטרת מכירות חדשה.

  בתרחיש זה, המטרה מכירות אינה מכילה את הרשומה בעלת הזדמנות לא קשורות.

 • נניח שיצרת זרימת עבודה בארגון בעל ערכת שפה זמינה. כאשר אתה מפעיל "בחר * מתוך FilteredWorkflow" שאילתה, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  ההמרה נכשלה בעת המרת הערך nvarchar 'emailaddress1' int. סוג נתונים

 • חברים ניתן להסיר מרשימת שיווק משותף באופן בלתי צפוי על-ידי משתמש אשר יש קריאה בלבד או לצרף זכויות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • בעת ביצוע חיפוש מהיר, אתה נתקל בביצועים איטיים. בעיה זו מתרחשת מאחר לבצע את השאילתה פעמיים. בפעם הראשונה הוא כדי להחזיר את הנתונים, והוא בפעם השניה כדי לקבוע את מספר הרשומות המוחזרות על ידי השאילתה.

 • בעת יצירת הודעת דואר אלקטרוני באמצעות תבנית דואר אלקטרוני, הוא נחתך טקסט בין סוגריים זוויתיים (<>) בתבנית דואר אלקטרוני.

 • לאחר שהגדרת את Microsoft Dynamics CRM 2011 של לקוח Outlook לארגון ששודרגו מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0, וכל הישויות המותאמות אישית מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינות מסנני סינכרון לא מקוון. עם זאת, לאחר השלמת איפוס על מסנני נתונים לא מקוונים, ישויות מותאמות אישית מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינן זמינות. ישויות מותאמות אישית חדשות שנוצרו ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינות לאחר האיפוס.

 • דוחות השימוש בתצוגת FilterActivityPointer להחזיר מצב שגוי ערכי קוד ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • לא ניתן לערוך תבניות מיזוג דואר, כאשר שם הכינוי מכיל יותר מ- 128 תווים. בנוסף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:

  אורך הכינוי אינו יכול להיות גדול מ- 128.

 • נניח כי אתה מנסה להשתמש הרכבה של זרימת עבודה מותאמת אישית הכוללת של פלט מסוג תאריך ושעה. הוסף תנאי המתנה הבאה בהרכבה זרימת עבודה:

  תהליך || פסק זמן || שווה || פלט תאריך ושעה של הרכבת זרימת עבודה מותאמת אישיתבמצב זה, כאשר תפתח מעצב זרימת העבודה, תנאי ההמתנה משתנה לערך הבאות באופן בלתי צפוי:

  תהליך || פסק זמן || שווה || תהליך-ExecutionTimeבנוסף, בעת הפעלת זרימת העבודה, כלל זרימת עבודה נכשל מאחר אין אפשרות לבצע הידור זרימת העבודה עבור ביצוע בזמן ריצה.

 • בעת הגדרת הגדרות משתמש בשפה היפנית, התווית בשם באמצעות "Q1" אינו מוצג בתרשים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • בעת מחיקת רשומה המכילה קבצים מצורפים, קיפאון SQL מתרחש על הטבלה ActivityMimeAttachment. בעיה זו מתרחשת כאשר הליכי משנה מרובים לאחזר רשומות בו-זמנית.

 • לא ניתן להתקין תפקידי תוספת מ- Microsoft Dynamics CRM ב- DVD לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6.

 • מוצג דף שגיאה ב- Microsoft Dynamics CRM כאשר אירוע נשמר. בעיה זו מתרחשת בעת בדיקת מידע של האירוע לא נפתרה בניסיון הראשון.

 • בעת המרת פעילות להזדמנות, השדה עבור קמפיין המקור אינו מאוכלס.

 • בעת עדכון רשומת משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM, סוג Cal מוגדר מלא באופן בלתי צפוי.

 • שגיאת script מתרחשת בעת יצירת כתובת URL פעילויות זרימת עבודה מותאמות אישית שאינו פרמטר extraqs .

 • בעת יצירת תצוגה שמורה חדשה בישות המשתמש תחת חיפוש מתקדם, התצוגה מוצגת בלוח השנה של שירות. עם זאת, לאחר להשאיר את לוח השנה של שירות, ולאחר מכן חזור ללוח השנה, אתה מקבל הודעת שגיאה על חריגה. בנוסף, עליך להפעיל מחדש את הדפדפן כדי להמשיך להשתמש בשירות CRM.

 • כאשר תלחץ על רשומה ב- Microsoft Dynamics CRM היה ממוזער ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook, הרשומה לא נפתח כצפוי.

 • פסי גלילה אינם מוצגים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 ב- Internet Explorer 10.

 • סימני דולר חסרים בשדה מטבע , ואת השדה אינו מיושר לשמאל, ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 ב- Internet Explorer 10.

 • נניח שתגדיר ADFS כדי להגדיר את הערכים עבור אורך חיים של אסימון להכיל יותר מ- 10 שעות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. אם המערכת היא מאוזנים מבחינת עומס, ההגדרה אורך חיים של אסימון לא התחשבות. במקום זאת, ה-token יפוג לאחר 10 שעות ומשתמשים יצטרכו להיכנס בחזרה.

 • כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני המכילה קובץ script בטופס זרימת העבודה, קובץ ה-script מבוצעת באופן בלתי צפוי.

 • אין אפשרות להרחיב את הרשימה הנפתחת מסייע הטפסים בתיבת הדו-שיח תזמון פעילות שירות ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10.

 • פס גלילה אופקי ללא צורך מוצגת לעתים ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10.

 • לחצני אפשרויות אינם מוצגים כהלכה ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10.

 • נניח שאתה מייבא פתרון המכיל התאמות אישיות של רצועת הכלים. בעת הפעלת לקוח CRM האינטרנט או לקוח Outlook בפעם הראשונה, רצועת הכלים תציג את הכרטיסיה MSCRM ככרטיסיה הראשונית. במקום זאת תוצג הכרטיסיה מותאמת אישית המהווה חלק הפתרון שייבאת.

 • כאשר אתה מנסה להציג הרשאות שדה עבור ישות אירועים ב- Microsoft Dynamics CRM עם השפה הטורקית זמין, מתרחשת שגיאה חריגה.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • צור שדה מותאם אישית אשר משתמש בסוג שורות טקסט מרובות והוא בעל אורך מרבי של 200 על חשבון.

  • הגדר את השדה בטופס הראשי חשבון באזור ' כללי ', ואת השדה משתרע על שתי עמודות ושורות שלוש.

  • עליך לפרסם את ההתאמות האישיות.

  • צור חשבון חדש, ציין שדות חובה ולאחר מכן הזן מחרוזת ארוכה שהוא מעל אורך 200 בשדה מותאם אישית.

  • לחץ על שמור.

  בתרחיש זה, תקבל הודעת שגיאה המציינת אורך המחרוזת ארוך מדי. עם זאת, הערך בשדה לא תחתך. בנוסף, אין אפשרות לשמור את החשבון.

 • הנח שתיבת החיפוש אינו מוצג במסך בדיקת מידע. כאשר תבחר את תיבת הסימון הצג את הרשומות שלי בלבד , מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הרשימה לא סיים פתיחה. נסה את בקשתך שוב.

 • שגיאה XPATH מתרחשת כאשר אתה מעיין לכתובת ה-URL הבאות:

  http://<server>/<org>/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?id=crmGrid'&operation=Reset

 • נניח הגדרת אפשרויות משתמש טפסים לקריאה בלבד. צור הנחה בישות. במצב זה, כאשר פתח שוב את הישות ולאחר מכן להשוות את הטופס עריכת הטופס לקריאה בלבד, ההנחה נפתח במצב קריאה בלבד באופן בלתי צפוי.

 • נניח כי תשנה את הגדרות תבנית תאריך עבור הארגון באמצעות הגדרות מערכת. לאחר שהתאמת את ההגדרה עבור השבוע הראשון בשנה, הנתונים תאריך מאוחזר באמצעות הפונקציונליות fetch ומקובצים לפי שבוע עשוי להציג מספר השבוע שגוי.

 • נניח שאתה יוצר שאילתת חיפוש מתקדם בעל צירופים של ישות לפחות שלושה קישורים מקוננים. אם עמודות להחזרה מגיעות הצירוף הראשון של ישות קישור העמודות החזרה משמשים עבור הפניות ישות, אין אפשרות לעבד את תצוגת ברשת CRM.

 • טבלת הודעות לא נבחרה. לכן, לגידול מתרחשת בגודל של הטבלה דיווחים במסד הנתונים MSCRM_CONFIG.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה מנסה לייבא פתרון Microsoft Dynamics CRM 2011 מותאם אישית קוד אימות הכלי בארגון ולאחר והייבוא נכשל.

  • נסה שוב לייבא את הפתרון ולאחר הייבוא נכשל שוב.

  במצב זה, אין אפשרות לגשת לארגון.

 • הנח כי תפעיל שאילתה המכילה "הבעלים = צוות שווה של המשתמש הנוכחי" תנאי. אם אתה מייצא את התוצאה לגליון עבודה של Excel כגליון עבודה דינאמי, אין אפשרות לפתוח את גליון העבודה של Excel.

 • הדוח סיכום תיק לקוח נכשל ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עם השפה הטורקית זמין.

 • בתיבת הדו-שיח הדפסה של הדוח אינו תומך בריבוי שפות.

 • נתב הדואר האלקטרוני יכול לעשות הודעות דוא ל תהליך וקביעת תצורה של אבטחה עבור משתמשים בלמעלה מ- 5,000.

 • אם השדה "ActualDurationMinutes" במשימה מוגדרת כאשר מתרחשת שפה לזמינה, שגיאה חריגה "2/1/3 ' יום ב- Microsoft Dynamics CRM עם סינית מסורתית.

 • נתב הדואר האלקטרוני יכול לעבד הודעות דואר אלקטרוני אל מחוץ לתיבת הדואר קדימה אם כתובת הדואר האלקטרוני קיימת למעלה מ- 25 פעמים בטבלה emailsearchbase.

 • ערך ViewId ההגדרה NavBarByRelationshipItem לא התחשבות עבור קשרי גומלין מותאמים אישית.

 • תצוגות הנוספות בתיבת הדו-שיח בדיקת מידע באמצעות הפונקציה addCustomView מתוך Microsoft Dynamics CRM 2011 תוכנה ערכת פיתוח (SDK) אל תשתמש מיון ברירת המחדל. עם זאת, ברירת המחדל מיון אשר הוגדר כפי חלק הסכימה FetchXml שהועברה לפונקציה יש להשתמש.

 • השיטה AddCustomView מ- SDK אינה פועלת על בדיקת מידע מרובת ישות כצפוי.

 • הודעת השגיאה הבאה מתורגם באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics CRM עם השפה היפנית זמינה:

  אין אפשרות להוסיף רשומה זו מאחר שיש לה כבר רשומת אב.

 • סוג בעת הפצת פעילות קמפיין העושה שימוש דואר אלקטרוני באמצעות מיזוג דואר' ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, לגבי מוגדר קשר במקום של פעילות הקמפיין.

 • פעילויות דואר אלקטרוני קמפיין מהיר והן מלאים תמיד נשלחים מ יוצרי הקמפיין באופן בלתי צפוי.

 • דמיין את התרחישים הבאים:

  • צור פעילות חוזרת המכילה את ההגדרות הבאות מהלקוח web CRM:

   • השדה ' משך זמן מוגדר יום אחד.

   • תבנית חוזרת מוגדר מדי יום ואת משך הזמן מוגדר עבור כל יום.

   • טווח הסיום בטווח של המקטע החוזר מוגדר ללא תאריך סיום או מוגדר כך שתסתיים לאחר יותר מ- 17 מופעים.

  • מעקב אחר אירוע של יום שלם עם פעילות חוזרת המכילה את ההגדרות הבאות מלקוח CRM Outlook:

   • תבנית חוזרת מוגדר מדי יום ואת משך הזמן מוגדר עבור כל יום.

   • טווח הסיום בטווח של המקטע החוזר מוגדר ללא תאריך סיום או מוגדר כך שתסתיים לאחר יותר מ- 17 מופעים.

  בשני התרחישים, פגישות 15 תחילה נוצרו בהצלחה. עם זאת, שירות אסינכרוני של CRM אין אפשרות ליצור את שאר תבנית המופע החוזר.

 • לאחר שתפעיל את האפשרות UserRootPath , אין באפשרותך להוסיף משתמשים חדשים באמצעות תבנית השם העיקרי (UPN) של המשתמש.

 • מסננים עבור עמודות של ישויות גם להוסיף כעמודות בתצוגה אינם פועלים כראוי ב- Outlook.

 • בעת פתיחת טפסים מודאלי, כגון בדיקת מידע או הטופס קבע ' לגבי ', ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, דליפות זיכרון המתרחשות בתהליך Outlook.

 • לאחר בטל מעקב של הודעת דואר אלקטרוני שנוצר לאחרונה, מאותר שוב באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני.

 • בעת הצגת רשומה להכיל שדה מספר נקודה צפה המוצגת בחלונית התצוגה המקדימה ולאחר מכן בחר רשומה הכוללת אין ערך בשדה, השדה אינו מעודכן כצפוי. השדה ממשיכה להציג את הערך של הרשומה האחרונה בעל ערך הגדר בשדה.

 • לא ניתן להסתיר את לחצני ברצועת הכלים CRM ב- Outlook.

 • אין אפשרות להדפיס את כל הדפים מתוך שאילתת חיפוש מתקדם ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.

 • לאחר שתחיל את Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6, אין באפשרותך ליצור ארגונים חדשים. בנוסף, אין באפשרותך לייבא ארגונים.

 • כאשר יש לך מספר חשבונות Exchange בפרופיל Outlook אחת, אין אפשרות לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני באמצעות תוספת Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.

 • בעת פתיחת טפסים רבים ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, דליפות זיכרון להתרחש. בנוסף, הלקוח עלול לקרוס.

 • כאשר תנסה ללחוץ על חישוב מחדש של הזדמנות, מתרחשת שגיאת script.

 • כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני מ- OWA, הודעת הדואר האלקטרוני תישאר בתיקיה טיוטות עבור כל הלקוחות ואת הודעת הדואר האלקטרוני תישלח באופן שגוי.

 • ערכי אירועים של שאילתות ארוכות אל תרשום את הערכים ServerName ביומן האירועים.

 • פגישות חוזרות פגומים לאחר שתשנה את מועד התזכורת ב- Outlook.

 • בעת מחיקת ערך datetime פגישה ב- Outlook, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה לא ידועה בעת סינכרון נתונים לתוך Outlook.

 • בעת ניסיון לשלוח מיזוג דואר המשתמש של תבנית מיזוג דואר באנגלית ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עם השפה הגרמנית זמין, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה במהלך Microsoft Dynamics CRM מיזוג דואר.

 • כאשר לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור תוספת Outlook ותוספת אחרת להוסיף ולמחוק מאפיינים המוגדרים על-ידי המשתמש בפריט Outlook, Microsoft Dynamics CRM לא לעדכן את המאפיינים המוגדרים על-ידי המשתמש בפריט Outlook כראוי. בנוסף, Outlook עלולה לקרוס.

 • קישור משטח אשף פתרון הבעיות של Outlook נדרש כדי להוסיף אשף קביעת התצורה של Outlook.

 • ניתן לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני המכילות קבצים מצורפים בעלי סימני גרש הכלול ב- Outlook.

 • כאשר הצמד תצוגה סוג ספציפי של פעילות, כגון הודעת דואר אלקטרוני או משימה, ולאחר מכן נסה להציג את חלונית התרשימים, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה בעת עיבוד התרשים.

 • בעת הצגת פעילות Microsoft Dynamics CRM ב- Outlook Web Access (OWA), תאריך היעד של המשימה חסר.

 • כאשר אתה מעיין הרחק תצוגה, המסננים שהוחלו בתצוגה אינם נשמרים כראוי.

 • שעון המערכת במחשב נבדקת במהלך ההתקנה או התצורה. עם זאת, כאשר שעון המערכת של המחשב אינה מסונכרנת עם קבוצת המחשבים, או כאשר המחשב אינו נמצא בתחום מסונכרן עם שעון עולמי, לא תקבל הודעת שגיאה אודות בעיה זמן המערכת של המחשב.

 • שגיאת תצורה של לקוח Outlook של Microsoft Dynamics CRM מתרחש כאשר מפת אתר מכילה הפניה תצוגה המשתמשת "etn =" פרמטר.

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook קורס כאשר ה-DPI של Windows מוגדר ל- 125 אחוזים.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • פתיחת לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.

  • הגדר את חלונית התצוגה המקדימה בצד הימני.

  • אתר את התיקיה CRM בעל רשת MAPI.

  • להקטין את החלון, או תגדיל את חלונית התצוגה המקדימה עד מסוימים בעמודות ברשת מוסתרים.

  בתרחיש זה, חסר פס הגלילה. לפיכך, אין אפשרות למצוא את העמודות המוסתרות.

 • בעת לחיצה ימנית על פריט ולאחר מכן הוסף פעילות המשך טיפול בפריט, לבחירת הפריט אינה נשמרת באופן בלתי צפוי.

 • בעת מחיקת פריט, הפריט אינו מוסר מרשת.

 • בעת הוספת מסנן תצוגה המשתמש ולאחר מכן לחץ על שמור מסנן, המסנן אינו נשמר כצפוי.

 • כאשר תפעיל חיפוש ולאחר מכן להצמיד תצוגה, התצוגה המוצמדים אינה מוצגת.

 • כאשר אתה מנסה להצמיד תצוגה פקס, התצוגה פקס אינה מוצמדת. בנוסף, תצוגת פקס תוחזר תצוגת שרת.

 • כאשר סגור תצוגה המוצמדים ולאחר מכן פתח את התצוגה שוב במהלך הפעלת Outlook אחת, התצוגה תוחזר תצוגת שרת.

 • בעת הנחת העכבר על פריט רשימה נפתחת, שינוי הצבע אינו ברור מאליו ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10.

 • מד ההתקדמות מוצג באופן שגוי בעת ייבוא פתרון ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10.

 • ללא תיאור כלי מוצג בעת הנחת העכבר על כל לחצן בסרגל הכלים פתרון ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10.

 • בעת יצירת הזדמנות חדשה ולאחר מכן להפעיל חיפוש של אנשי קשר, אתה נתקל בביצועים איטיים.

 • מונה ביצועים נדרשת כדי לעקוב אחר מספר הפעמים פעולות מסד נתונים לנסות מחדש עקב בעיות רשת.

 • לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6, מתרחשת שגיאת יישום אירוע.

 • האפשרות AllowRoleAssignInAdminMode נדרש להיות זמין עבור משתמשים במצב ניהול.

 • הודעות מותאמות אישית המוגדרים עבור ישות פעילות לא ניתן לייצא מתוך ולייבא לארגון אחר בהצלחה.

 • כאשר אתה מייבא פתרון, ערכי בדיקת מידע של תכונות המערכת נמחקים. בנוסף, מטמוני מטה-נתונים משותפים הארגון מרובה פגומים.

 • בעת יצירת חשבון חדש, להפעיל בדיקת מידע בשדה מטבע בכרטיסיה פרטי חיוב ולאחר מכן לחץ על חדש, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  האובייקט אינו תומך למאפיין או לפעולת שירות 'SetLabel' על תצוגת עמוד חדש מטבע בדף מטבע.

 • המחלקה InvalidPluginExecutionException מתוך תוסף הרשום על ישות פעילות חוזרת מציג את הודעת השגיאה "שגיאה תהליך עסקי" במקום הודעת שגיאה מותאמת אישית.

 • כאשר ההגדרות האזוריות של לקוח מוגדרים אנגלית (ניו זילנד) או אנגלית (סינגפור), אין אפשרות לסנכרן פגישות חוזרות ל- Outlook.

 • בעת הצגת פנקסי כתובות של Microsoft Dynamics CRM ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, עמודה שם הוא ריק.

 • הבקשה SetStateDynamicEntity אינה פועלת עבור הישויות BusinessOwned כאשר נעשה שימוש על-ידי נקודת קצה של Dynamics CRM 2007.

 • המעקב פלטפורמה תציג הודעות שגיאה שגוי עבור בקשות SetStateDynamicEntity ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • במקטע שדות הסיכום , מצב של סוג רשומת מקור וערכי סטטוס של סוג רשומת מקור ממוספרים בצורה שגויה.

 • הטופס המטרה מציג כל השדות של סוג הנתונים באופן בלתי צפוי במצב קריאה בלבד.

 • ארגונים מבוקשות כדי שניתן יהיה לחפש עם שם ה-URL של הארגון.

 • אין באפשרותך לייבא פתרון מנוהל המכיל ישות המכילה תכונת כספים.

 • שני ערכים מוכנסים לתוך הטבלה ActivityPointerBase בעת מענה לדואר אלקטרוני מסומנים.

 • אין אפשרות להוסיף מסמכי מכירות של ישויות מותאמות אישית.

 • עורך JavaScript מוגבלות ל- 2000 תווים.

 • שגיאה DataContractJsonSerializer בעת שימוש חוזי שירות.

 • Outlook קריסת כאשר נקבעה לשימוש SQL CE 4.0.

 • "חבילת הפתרון אין אפשרות לייבא מכיוון שהוא מכיל XML לא חוקי" עקב חסר LocalizedLabel רשומה עבור חדש ה-SavedQuery.

 • שאילתת תצוגת חיפוש מהיר לא מחזירה אף רשומה.
עדכון 10 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציונליות EnableRetrieveMultipleOptimization, עיין במקטע "ממטב את הביצועים של שאילתות מול גדול ערכות נתונים" בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת . לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציונליות של חיפוש מהיר, עיין במקטע "מיטוב את הביצועים של חיפוש שאילתות מהירות" בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת . כדי להוריד בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת , עבור אתר האינטרנט של מרכז ההורדות של מיקרוסופט הבאים:

מיטוב ותחזוקה של הביצועים של תשתית שרת Microsoft Dynamics CRM 2011

אשף הפריסה של כלל אינו פועל בסביבה מעורבת Exchange 2003 ו- Exchange 2010.

כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להגדיר את הערך של ExchangeAdminAccountName בערך הרישום דוא ל HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM כדי SAMAccountName של חשבון מנהל Exchange במחשב בעל אשף הפריסה כלל מותקנים.

אוסף העדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2651621 אתה נתקל בביצועים גרועים בעת שימוש ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 חפש מועדים זמיניםאוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני.

אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שבאפשרותך לעקוב אחריהן לאחר התקנת עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לנקות את הטבלה PrincipalObjectAccess:

2664150 כיצד לשלוט PrincipalObjectAccess גידול טבלת CRM 2011

2741514 ביצועים איטיים בעת הצמדת תצוגות ב- Microsoft Dynamics CRMאוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

עדכן את אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שניתן לבצע לפני שתתקין את אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת ביצוע שאילתות RetrieveMultiple על ערכות נתונים גדולים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.


מידע נוסף

לבנות מספר ושם קובץ עבור אוסף עדכונים זה

חבילת אוסף

מספר build

שם קובץ עבור גירסאות 32 סיביות

שם קובץ עבור גירסאות 64 סיביות

Microsoft Dynamics CRM 2011 שרת

5.0. 9690.2730

לא ישים

CRM2011-Server-KB2710577-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.2730

CRM2011-Client-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2710577-LangID-amd64.exe

נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.2730

CRM2011-Router-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2710577-LangID-amd64.exe

סיומת עריכה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 דוח

5.0. 9690.2730

CRM2011-Bids-KB2710577-LangID-i386.exe

לא ישים

ערכת שפה 2011 של Microsoft Dynamics CRM

5.0. 9690.2730

CRM2011-Mui-KB2710577-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2710577-LangID-amd64.exe

הרחבות דיווח של Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.2730

לא ישים

CRM2011-Srs-KB2710577-LangID-amd64.exe

מידע על אוסף העדכוניםאוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 תהיה זמינה עבור לקוחות מקומי ב- 16 באוגוסט 2012.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Download הורד את החבילה 2710577 כעת.

תאריך שחרור:, 16 באוגוסט, 2012

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

חשוב אין אפשרות לייבא מסד נתונים שנוצר באמצעות Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6 או גירסה מתקדמת יותר לפריסה של Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 5 או גירסה מוקדמת יותר. תרחיש זה אינו נתמך.

התקנת Windows Updateנא שים לב: אוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא יהיו זמינים דרך עדכונים של Windows.

באפשרותך גם להגדיר את Windows כדי להתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. הגדרה זו ניתן לטפל בבעיות לא קריטיות ולסייע בשיפור חוויית המיחשוב שלך. עדכונים אופציונליים לא יורדו או מותקנים באופן אוטומטי.

כדי ללמוד עוד אודות סוגי העדכונים Microsoft מפרסמת, עבור אל אתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

הפעלה או ביטול של העדכון האוטומטי

שינוי האופן שבו Windows מתקין או מודיע לך על עדכונים
כדי להתקין עדכון סיכום 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 באמצעות Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד עדכון בתיבה התחל חיפוש . ברשימת התוצאות, לחץ על Windows Update.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם קיימים עדכוניםולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.

 3. אם אתה מקבל הודעה המציינת כי חשוב עדכונים זמינים או שיבקש ממך לסקור עדכונים חשובים, באפשרותך להציג ולבחור את העדכונים החשובים להתקנה.

 4. ברשימה, לחץ על כל עדכון חשוב לקבלת מידע נוסף. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון עבור כל העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על התקן עדכונים.

 6. לקרוא ולקבל את תנאי רשיון, ולאחר מכן לחץ על סיום (אם העדכון דורש פעולה זו). אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה. אם מוצגת בקשה לקבלת אישור, ספק את האישור.

התקנה ידניתכדי להתקין באופן ידני עדכון סיכום 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג הבאים ב- Microsoft Update:

  קטלוג Microsoft Update

 2. בתיבת החיפוש , הקלד 2710577ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. לחץ על הוסף כדי להוסיף את העדכון לסל.

 4. לחץ על הורד.

 5. לחץ על עיון, ציין את התיקייה שאליה ברצונך להוריד את העדכון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על המשךולאחר מכן לחץ על אני מסכים לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft.

 7. כאשר העדכון שהורדת אל המיקום שציינת, לחץ על סגור.

לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג Microsoft Update, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקנים ותיקונים חמים מקטלוג Windows Update

מידע התקנה נוספים

 • לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה, עליך לצאת כל הפעלות קיימות של CRM ולאחר מכן התחל הפעלה חדשה של CRM כדי לשלב את השינויים.

 • כאשר אתה מבטל להקצות ערכת שפה, הגדרות השפה של כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM המשתמשים בשפה זו יחזור על שפת ברירת המחדל. תהליך ההקצאה מחדש אינה מעדכנת את הגדרות השפה של משתמשים. לכן, משתמשים עליך לאפס הגדרות השפה שלהם באזור ' אפשרויות אישיות ' בעת הכניסה ל- Microsoft Dynamics CRM 2011.

דרישות מוקדמותיש ברשותך Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכון סיכום 6 (בנייה 5.0.9690.1992) או גירסה מתקדמת יותר כדי להחיל אוסף עדכונים זה. לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2600640 עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינהלקבלת מידע תאימות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

רשימת תאימות של 2669091 Microsoft Dynamics CRM

דרישת הפעלה מחדשאם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת העדכונים.

מידע בדבר הסרת ההתקנהבאפשרותך להסיר את ההתקנה של עדכון סיכום 10 מתוך שרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני הסרת ההתקנה של עדכון סיכום 10. לקבלת מידע נוסף, עבור אל באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft מפתח רשת (MSDN):

ליצור גיבוי מלא של מסד נתונים (שרת SQL)

שחזור של גיבוי מסד נתונים (Studio ניהול שרת SQL)עדכונים 10 כולל את התיקונים הבאים ואת העדכונים:

 • נניח כי אתה מוקצות לצוות. בעת ניסיון להקצות איש קשר שנמצא בבעלות אותך לרשימת שיווק שנמצא בבעלות הצוות, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הרשומה אינה זמינה - הרשומה הבקשה לא נמצאה או שאין לך די הרשאות כדי להציג אותו.

  באג #: 25716 (CRM SE)

 • מתקבלת הודעת השגיאה הבאה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011:

  אירעה שגיאה ברמת התעבורה בעת קבלת תוצאות מהשרת. (ספק: ספק TCP, שגיאה: 0 - פגה תקופת פסק הזמן של הסמאפור.)

  באג #: 26889 (CRM SE)

 • מזהה הערך אינו מקודד כהלכה כאשר תגדיר את המסנן "הצג רק אם כתובת URL מכיל" שווה ל "RibbonLayout" ב- Fiddler. באג #: 28718 (CRM SE)

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook נכשלת עם הודעת שגיאה כללית במהלך קביעת התצורה כאשר שירות MAPI אינו רשום. באג #: 29590 (CRM SE)

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook מבצע שיחות רבות מדי לפעולת השירות FetchXmlToQueryExpression . לכן, אתה עלול להיתקל לביצועים איטיים. באג #: 29592 (CRM SE)

 • כאשר אתה סוגר את Microsoft Office Outlook במהלך סנכרונים CRM, Outlook קורסת בגלל הליכי המשנה שבוטל. באג #: 29596 (CRM SE)

 • בעת הסרת מוצמד תצוגות ב- Outlook, אין אפשרות להצמיד את התצוגות שוב במהלך אותה הפעלה. באג #: 29599 (CRM SE)

 • טיפול NotifyItemChanged ביקש להתעדכן כדי להשתמש ב- Microsoft Dynamics CRM האסינכרונית טיפול כנתיב עיבוד של ברירת המחדל. באג #: 29606 (CRM SE)

 • בעת בניית אינדקס התוכן MAPI טבלה, אתה נתקל בביצועים איטיים. באג #: 29620 (CRM SE)

 • הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook קורסת בגלל corruptions ערימה. באג #: 29635 (CRM SE)

 • בעת מחיקת תצוגה המשתמש המוצמדים המוצמדים התצוגה היחידה עבור ישות, תיקיית Microsoft Dynamics CRM עבור הישות אינו נפתח. באג #: 29638 (CRM SE)

 • כל הרשומות המשתתפים אינם מציגים מטרות ב- Microsoft Dynamics CRM. באג #: 25559 (CRM SE)

 • אין אפשרות לזהות ולהתחבר מחדש חיבורים SQL סגורה לאחר סגירת החיבורים המשמש כבסיס עקב שגיאה מכרעת חיבור.
  באג #: 26910 (CRM SE)

 • בעת ניסיון לייבא ארגון Microsoft Dynamics CRM 4.0 של Microsoft Dynamics CRM 2011, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הישות 'ה-PluginType' אינה מכילה תכונה עם השם = 'customworkflowactivityinfo'.

  באג #: 26995 (CRM SE)

 • בעת הוספת רשימת שיווק לקמפיין ולאחר מכן לנסות להסיר את רשימת השיווק מהקמפיין, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  שם אובייקט לא חוקי 'campaignitembase'.

  באג #: 25404 (CRM SE)

 • שקול את התרחיש הבא:

  • צור שתי הזמנות.

  • הזמנה אחת קשורה הזדמנות ולאחר הזמנת אחרים אינו קשור להזדמנות.

  • צור מטרת מכירות חדשה.

  בתרחיש זה, המטרה מכירות אינה מכילה את הרשומה בעלת הזדמנות לא קשורות.
  באג #: 25559 (CRM SE)

 • נניח שיצרת זרימת עבודה בארגון בעל ערכת שפה זמינה. כאשר אתה מפעיל "בחר * מתוך FilteredWorkflow" שאילתה, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  ההמרה נכשלה בעת המרת הערך nvarchar 'emailaddress1' int. סוג נתונים

  באג #: 25155 (CRM SE)

 • חברים ניתן להסיר מרשימת שיווק משותף באופן בלתי צפוי על-ידי משתמש אשר יש קריאה בלבד או לצרף זכויות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.
  באג #: 22890 (CRM SE)

 • בעת ביצוע חיפוש מהיר, אתה נתקל בביצועים איטיים. בעיה זו מתרחשת מאחר לבצע את השאילתה פעמיים. בפעם הראשונה הוא כדי להחזיר את הנתונים, והוא בפעם השניה כדי לקבוע את מספר הרשומות המוחזרות על ידי השאילתה.
  באג #: 23274 (CRM SE)

 • בעת יצירת הודעת דואר אלקטרוני באמצעות תבנית דואר אלקטרוני, הוא נחתך טקסט בין סוגריים זוויתיים (<>) בתבנית דואר אלקטרוני.
  באג #: 23503 (CRM SE)

 • לאחר שהגדרת את Microsoft Dynamics CRM 2011 של לקוח Outlook לארגון ששודרגו מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0, וכל הישויות המותאמות אישית מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינות מסנני סינכרון לא מקוון. עם זאת, לאחר השלמת איפוס על מסנני נתונים לא מקוונים, ישויות מותאמות אישית מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינן זמינות. ישויות מותאמות אישית חדשות שנוצרו ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינות לאחר האיפוס.
  באג #: 24307 (CRM SE)

 • דוחות השימוש בתצוגת FilterActivityPointer להחזיר מצב שגוי ערכי קוד ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.
  באג #: 24347 (CRM SE)

 • לא ניתן לערוך תבניות מיזוג דואר, כאשר שם הכינוי מכיל יותר מ- 128 תווים. בנוסף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:

  אורך הכינוי אינו יכול להיות גדול מ- 128.

  באג #: 24736 (CRM SE)

 • נניח כי אתה מנסה להשתמש הרכבה של זרימת עבודה מותאמת אישית הכוללת של פלט מסוג תאריך ושעה. הוסף תנאי המתנה הבאה בהרכבה זרימת עבודה:

  תהליך || פסק זמן || שווה || פלט תאריך ושעה של הרכבת זרימת עבודה מותאמת אישיתבמצב זה, כאשר תפתח מעצב זרימת העבודה, תנאי ההמתנה משתנה לערך הבאות באופן בלתי צפוי:

  תהליך || פסק זמן || שווה || תהליך-ExecutionTimeבנוסף, בעת הפעלת זרימת העבודה, כלל זרימת עבודה נכשל מאחר אין אפשרות לבצע הידור זרימת העבודה עבור ביצוע בזמן ריצה.
  באג #: 24739 (CRM SE)

 • בעת הגדרת הגדרות משתמש בשפה היפנית, התווית בשם באמצעות "Q1" אינו מוצג בתרשים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.
  באג #: 24904 (CRM SE)

 • בעת מחיקת רשומה המכילה קבצים מצורפים, קיפאון SQL מתרחש על הטבלה ActivityMimeAttachment. בעיה זו מתרחשת כאשר הליכי משנה מרובים לאחזר רשומות בו-זמנית.
  באג #: 25193 (CRM SE)

 • לא ניתן להתקין תפקידי תוספת מ- Microsoft Dynamics CRM ב- DVD לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6. באג #: 25377 (CRM SE)

 • מוצג דף שגיאה ב- Microsoft Dynamics CRM כאשר אירוע נשמר. בעיה זו מתרחשת בעת בדיקת מידע של האירוע לא נפתרה בניסיון הראשון. באג #: 29801 (CRM SE)

 • בעת המרת פעילות להזדמנות, השדה עבור קמפיין המקור אינו מאוכלס. באג #: 27895 (CRM SE)

 • בעת עדכון רשומת משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM, סוג Cal מוגדר מלא באופן בלתי צפוי. באג #: 28079 (CRM SE)

 • שגיאת script מתרחשת בעת יצירת כתובת URL פעילויות זרימת עבודה מותאמות אישית שאינו פרמטר extraqs . באג #: 26428 (CRM SE)

 • בעת יצירת תצוגה שמורה חדשה בישות המשתמש תחת חיפוש מתקדם, התצוגה מוצגת בלוח השנה של שירות. עם זאת, לאחר להשאיר את לוח השנה של שירות, ולאחר מכן חזור ללוח השנה, אתה מקבל הודעת שגיאה על חריגה. בנוסף, עליך להפעיל מחדש את הדפדפן כדי להמשיך להשתמש בשירות CRM. באג #: 26645 (CRM SE)

 • כאשר תלחץ על רשומה ב- Microsoft Dynamics CRM היה ממוזער ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook, הרשומה לא נפתח כצפוי. באג #: 26336 (CRM SE)

 • פסי גלילה אינם מוצגים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 ב- Internet Explorer 10. באג #: 29402 (CRM SE)

 • סימני דולר חסרים בשדה מטבע , ואת השדה אינו מיושר לשמאל, ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 ב- Internet Explorer 10. באג #: 29403 (CRM SE)

 • נניח שתגדיר ADFS כדי להגדיר את הערכים עבור אורך חיים של אסימון להכיל יותר מ- 10 שעות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. אם המערכת היא מאוזנים מבחינת עומס, ההגדרה אורך חיים של אסימון לא התחשבות. במקום זאת, ה-token יפוג לאחר 10 שעות ומשתמשים יצטרכו להיכנס בחזרה. באג #: 27739 (CRM SE)

 • כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני המכילה קובץ script בטופס זרימת העבודה, קובץ ה-script מבוצעת באופן בלתי צפוי. באג #: 28031 (CRM SE)

 • אין אפשרות להרחיב את הרשימה הנפתחת מסייע הטפסים בתיבת הדו-שיח תזמון פעילות שירות ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10. באג #: 29871 (CRM SE)

 • פס גלילה אופקי ללא צורך מוצגת לעתים ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10. באג #: 29873 (CRM SE)

 • לחצני אפשרויות אינם מוצגים כהלכה ב- Microsoft Dynamics CRM ב- Internet Explorer 10. באג #: 29768 (CRM SE)באג #: 26117 (CRM SE)

 • נניח שאתה מייבא פתרון המכיל התאמות אישיות של רצועת הכלים. בעת הפעלת לקוח CRM האינטרנט או לקוח Outlook בפעם הראשונה, רצועת הכלים תציג את הכרטיסיה MSCRM ככרטיסיה הראשונית. במקום זאת תוצג הכרטיסיה מותאמת אישית המהווה חלק הפתרון שייבאת. באג #: 25782 (CRM SE)

 • כאשר אתה מנסה להציג הרשאות שדה עבור ישות אירועים ב- Microsoft Dynamics CRM עם השפה הטורקית זמין, מתרחשת שגיאה חריגה. באג #: 26258 (CRM SE)

 • שקול את התרחיש הבא:

  • צור שדה מותאם אישית אשר משתמש בסוג שורות טקסט מרובות והוא בעל אורך מרבי של 200 על חשבון.

  • הגדר את השדה בטופס הראשי חשבון באזור ' כללי ', ואת השדה משתרע על שתי עמודות ושורות שלוש.

  • עליך לפרסם את ההתאמות האישיות.

  • צור חשבון חדש, ציין שדות חובה ולאחר מכן הזן מחרוזת ארוכה שהוא מעל אורך 200 בשדה מותאם אישית.

  • לחץ על שמור.

  בתרחיש זה, תקבל הודעת שגיאה המציינת אורך המחרוזת ארוך מדי. עם זאת, הערך בשדה לא תחתך. בנוסף, אין אפשרות לשמור את החשבון. באג #: 29401 (CRM SE)

 • הנח שתיבת החיפוש אינו מוצג במסך בדיקת מידע. כאשר תבחר את תיבת הסימון הצג את הרשומות שלי בלבד , מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הרשימה לא סיים פתיחה. נסה את בקשתך שוב.

  באג #: 26621 (CRM SE)

 • שגיאה XPATH מתרחשת כאשר אתה מעיין לכתובת ה-URL הבאות:

  http://<server>/<org>/AppWebServices/AppGridWebService.ashx?id=crmGrid'&operation=Resetבאג #: 28720 (CRM SE)

 • נניח הגדרת אפשרויות משתמש טפסים לקריאה בלבד. צור הנחה בישות. במצב זה, כאשר פתח שוב את הישות ולאחר מכן להשוות את הטופס עריכת הטופס לקריאה בלבד, ההנחה נפתח במצב קריאה בלבד באופן בלתי צפוי. באג #: 29854 (CRM SE)

 • נניח כי תשנה את הגדרות תבנית תאריך עבור הארגון באמצעות הגדרות מערכת. לאחר שהתאמת את ההגדרה עבור השבוע הראשון בשנה, הנתונים תאריך מאוחזר באמצעות הפונקציונליות fetch ומקובצים לפי שבוע עשוי להציג מספר השבוע שגוי. באג #: 25416 (CRM SE)

 • נניח שאתה יוצר שאילתת חיפוש מתקדם בעל צירופים של ישות לפחות שלושה קישורים מקוננים. אם עמודות להחזרה מגיעות הצירוף הראשון של ישות קישור העמודות החזרה משמשים עבור הפניות ישות, אין אפשרות לעבד את תצוגת ברשת CRM. באג #: 25351 (CRM SE)

 • טבלת הודעות לא נבחרה. לכן, לגידול מתרחשת בגודל של הטבלה דיווחים במסד הנתונים MSCRM_CONFIG. באג #: 28584 (CRM SE)

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה מנסה לייבא פתרון Microsoft Dynamics CRM 2011 מותאם אישית קוד אימות הכלי בארגון ולאחר והייבוא נכשל.

  • נסה שוב לייבא את הפתרון ולאחר הייבוא נכשל שוב.

  במצב זה, אין אפשרות לגשת לארגון. באג #: 29923 (CRM SE)

 • הנח כי תפעיל שאילתה המכילה "הבעלים = צוות שווה של המשתמש הנוכחי" תנאי. אם אתה מייצא את התוצאה לגליון עבודה של Excel כגליון עבודה דינאמי, אין אפשרות לפתוח את גליון העבודה של Excel. באג #: 28290 (CRM SE)

 • הדוח סיכום תיק לקוח נכשל ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עם השפה הטורקית זמין. באג #: 26213 (CRM SE)

 • בתיבת הדו-שיח הדפסה של הדוח אינו תומך בריבוי שפות. באג #: 25638 (CRM SE)

 • נתב הדואר האלקטרוני יכול לעשות הודעות דוא ל תהליך וקביעת תצורה של אבטחה עבור משתמשים בלמעלה מ- 5,000. באג #: 26456 (CRM SE)

 • אם השדה "ActualDurationMinutes" במשימה מוגדרת כאשר מתרחשת שפה לזמינה, שגיאה חריגה "2/1/3 ' יום ב- Microsoft Dynamics CRM עם סינית מסורתית. באג #: 25673 (CRM SE)

 • נתב הדואר האלקטרוני יכול לעבד הודעות דואר אלקטרוני אל מחוץ לתיבת הדואר קדימה אם כתובת הדואר האלקטרוני קיימת למעלה מ- 25 פעמים בטבלה emailsearchbase. באג #: 26763 (CRM SE)

 • ערך ViewId ההגדרה NavBarByRelationshipItem לא התחשבות עבור קשרי גומלין מותאמים אישית. באג #: 25646 (CRM SE)

 • תצוגות הנוספות בתיבת הדו-שיח בדיקת מידע באמצעות הפונקציה addCustomView מתוך Microsoft Dynamics CRM 2011 תוכנה ערכת פיתוח (SDK) אל תשתמש מיון ברירת המחדל. עם זאת, ברירת המחדל מיון אשר הוגדר כפי חלק הסכימה FetchXml שהועברה לפונקציה יש להשתמש. באג #: 25221 (CRM SE)

 • השיטה AddCustomView מ- SDK אינה פועלת על בדיקת מידע מרובת ישות כצפוי. באג #: 27923 (CRM SE)

 • הודעת השגיאה הבאה מתורגם באופן שגוי ב- Microsoft Dynamics CRM עם השפה היפנית זמינה:

  אין אפשרות להוסיף רשומה זו מאחר שיש לה כבר רשומת אב.

  באג #: 29519 (CRM SE)

 • סוג בעת הפצת פעילות קמפיין העושה שימוש דואר אלקטרוני באמצעות מיזוג דואר' ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, לגבי מוגדר קשר במקום של פעילות הקמפיין. באג #: 25220 (CRM SE)

 • פעילויות דואר אלקטרוני קמפיין מהיר והן מלאים תמיד נשלחים מ יוצרי הקמפיין באופן בלתי צפוי. באג #: 26347 (CRM SE)

 • דמיין את התרחישים הבאים:

  • צור פעילות חוזרת המכילה את ההגדרות הבאות מהלקוח web CRM:

   • השדה ' משך זמן מוגדר יום אחד.

   • תבנית חוזרת מוגדר מדי יום ואת משך הזמן מוגדר עבור כל יום.

   • טווח הסיום בטווח של המקטע החוזר מוגדר ללא תאריך סיום או מוגדר כך שתסתיים לאחר יותר מ- 17 מופעים.

  • מעקב אחר אירוע של יום שלם עם פעילות חוזרת המכילה את ההגדרות הבאות מלקוח CRM Outlook:

   • תבנית חוזרת מוגדר מדי יום ואת משך הזמן מוגדר עבור כל יום.

   • טווח הסיום בטווח של המקטע החוזר מוגדר ללא תאריך סיום או מוגדר כך שתסתיים לאחר יותר מ- 17 מופעים.

  בשני התרחישים, פגישות 15 תחילה נוצרו בהצלחה. עם זאת, שירות אסינכרוני של CRM אין אפשרות ליצור את שאר תבנית המופע החוזר. באג #: 26632 (CRM SE)

 • לאחר שתפעיל את האפשרות UserRootPath , אין באפשרותך להוסיף משתמשים חדשים באמצעות תבנית השם העיקרי (UPN) של המשתמש. באג #: 28006 (CRM SE)

 • מסננים עבור עמודות של ישויות גם להוסיף כעמודות בתצוגה אינם פועלים כראוי ב- Outlook. באג #: 26916 (CRM SE)

 • בעת פתיחת טפסים מודאלי, כגון בדיקת מידע או הטופס קבע ' לגבי ', ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, דליפות זיכרון המתרחשות בתהליך Outlook. באג #: 26878 (CRM SE)

 • לאחר בטל מעקב של הודעת דואר אלקטרוני שנוצר לאחרונה, מאותר שוב באופן אוטומטי הודעת דואר אלקטרוני. באג #: 26762 (CRM SE)

 • בעת הצגת רשומה להכיל שדה מספר נקודה צפה המוצגת בחלונית התצוגה המקדימה ולאחר מכן בחר רשומה הכוללת אין ערך בשדה, השדה אינו מעודכן כצפוי. השדה ממשיכה להציג את הערך של הרשומה האחרונה בעל ערך הגדר בשדה. באג #: 26959 (CRM SE)

 • לא ניתן להסתיר את לחצני ברצועת הכלים CRM ב- Outlook. באג #: 26936 (CRM SE)

 • אין אפשרות להדפיס את כל הדפים מתוך שאילתת חיפוש מתקדם ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook. באג #: 27595 (CRM SE)

 • לאחר שתחיל את Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6, אין באפשרותך ליצור ארגונים חדשים. בנוסף, אין באפשרותך לייבא ארגונים. באג #: 27929 (CRM SE)

 • כאשר יש לך מספר חשבונות Exchange בפרופיל Outlook אחת, אין אפשרות לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני באמצעות תוספת Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook. באג #: 25161 (CRM SE)

 • בעת פתיחת טפסים רבים ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, דליפות זיכרון להתרחש. בנוסף, הלקוח עלול לקרוס. באג #: 24635 (CRM SE)

 • כאשר תנסה ללחוץ על חישוב מחדש של הזדמנות, מתרחשת שגיאת script. באג #: 28827 (CRM SE)

 • כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני מ- OWA, הודעת הדואר האלקטרוני תישאר בתיקיה טיוטות עבור כל הלקוחות ואת הודעת הדואר האלקטרוני תישלח באופן שגוי. באג #: 25692 (CRM SE)

 • ערכי אירועים של שאילתות ארוכות אל תרשום את הערכים ServerName ביומן האירועים. באג #: 27855 (CRM SE)

 • פגישות חוזרות פגומים לאחר שתשנה את מועד התזכורת ב- Outlook. באג #: 25855 (CRM SE)

 • בעת מחיקת ערך datetime פגישה ב- Outlook, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה לא ידועה בעת סינכרון נתונים לתוך Outlook.

  באג #: 25900 (CRM SE)

 • בעת ניסיון לשלוח מיזוג דואר המשתמש של תבנית מיזוג דואר באנגלית ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עם השפה הגרמנית זמין, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה במהלך Microsoft Dynamics CRM מיזוג דואר.

  באג #: 27893 (CRM SE)

 • כאשר לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור תוספת Outlook ותוספת אחרת להוסיף ולמחוק מאפיינים המוגדרים על-ידי המשתמש בפריט Outlook, Microsoft Dynamics CRM לא לעדכן את המאפיינים המוגדרים על-ידי המשתמש בפריט Outlook כראוי. בנוסף, Outlook עלולה לקרוס. באג #: 27851 (CRM SE)

 • קישור משטח אשף פתרון הבעיות של Outlook נדרש כדי להוסיף אשף קביעת התצורה של Outlook. באג #: 27777 (CRM SE)

 • ניתן לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני המכילות קבצים מצורפים בעלי סימני גרש הכלול ב- Outlook. באג #: 27952 (CRM SE)

 • כאשר הצמד תצוגה סוג ספציפי של פעילות, כגון הודעת דואר אלקטרוני או משימה, ולאחר מכן נסה להציג את חלונית התרשימים, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה בעת עיבוד התרשים.

  באג #: 27737 (CRM SE)

 • בעת הצגת פעילות Microsoft Dynamics CRM ב- Outlook Web Access (OWA), תאריך היעד של המשימה חסר. באג #: 28249 (CRM SE)

 • כאשר אתה מעיין הרחק תצוגה, המסננים שהוחלו בתצוגה אינם נשמרים כראוי. באג #: 28811 (CRM SE)

 • שעון המערכת במחשב נבדקת במהלך ההתקנה או התצורה. עם זאת, כאשר שעון המערכת של המחשב אינה מסונכרנת עם קבוצת המחשבים, או כאשר המחשב אינו נמצא בתחום מסונכרן עם שעון עולמי, לא תקבל הודעת שגיאה אודות בעיה זמן המערכת של המחשב. באג #: 29591 (CRM SE)

 • שגיאת תצורה של לקוח Outlook של Microsoft Dynamics CRM מתרחש כאשר מפת אתר מכילה הפניה תצוגה המשתמשת "etn =" פרמטר. באג #: 29594 (CRM SE)

 • לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook קורס כאשר ה-DPI של Windows מוגדר ל- 125 אחוזים. באג #: 29604 (CRM SE)

 • שקול את התרחיש הבא:

  • פתיחת לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.

  • הגדר את חלונית התצוגה המקדימה בצד הימני.

  • אתר את התיקיה CRM בעל רשת MAPI.

  • להקטין את החלון, או תגדיל את חלונית התצוגה המקדימה עד מסוימים בעמודות ברשת מוסתרים.

  בתרחיש זה, חסר פס הגלילה. לפיכך, אין אפשרות למצוא את העמודות המוסתרות. באג #: 29623 (CRM SE)

 • בעת לחיצה ימנית על פריט ולאחר מכן הוסף פעילות המשך טיפול בפריט, לבחירת הפריט אינה נשמרת באופן בלתי צפוי. באג #: 29626 (CRM SE)

 • בעת מחיקת פריט, הפריט אינו מוסר מרשת. באג #: 29634 (CRM SE)

 • בעת הוספת מסנן תצוגה המשתמש ולאחר מכן לחץ על שמור מסנן, המסנן אינו נשמר כצפוי. באג #: 29636 (CRM SE)

 • כאשר תפעיל חיפוש ולאחר מכן להצמיד תצוגה, התצוגה המוצמדים אינה מוצגת. באג #: 29637 (CRM SE)

 • כאשר אתה מנסה להצמיד תצוגה פקס, התצוגה פקס אינה מוצמדת. בנוסף, תצוגת פקס תוחזר תצוגת שרת. באג #: 29639 (CRM SE)

 • כאשר סגור תצוגה המוצמדים ולאחר מכן פתח את התצוגה שוב במהלך הפעלת Outlook אחת, התצוגה תוחזר תצוגת שרת. באג #: 29641 (CRM SE)

 • בעת הנחת העכבר על פריט רשימה נפתחת, שינוי הצבע אינו ברור מאליו ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10. באג #: 29767 (CRM SE)

 • מד ההתקדמות מוצג באופן שגוי בעת ייבוא פתרון ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10. באג #: 29835 (CRM SE)

 • ללא תיאור כלי מוצג בעת הנחת העכבר על כל לחצן בסרגל הכלים פתרון ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם Internet Explorer 10. באג #: 29838 (CRM SE)

 • בעת יצירת הזדמנות חדשה ולאחר מכן להפעיל חיפוש של אנשי קשר, אתה נתקל בביצועים איטיים. באג #: 29587 (CRM SE)

 • מונה ביצועים נדרשת כדי לעקוב אחר מספר הפעמים פעולות מסד נתונים לנסות מחדש עקב בעיות רשת. באג #: 26926 (CRM SE)

 • לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6, מתרחשת שגיאת יישום אירוע. באג #: 26411 (CRM SE)

 • האפשרות AllowRoleAssignInAdminMode נדרש להיות זמין עבור משתמשים במצב ניהול. באג #: 26337 (CRM SE)

 • הודעות מותאמות אישית המוגדרים עבור ישות פעילות לא ניתן לייצא מתוך ולייבא לארגון אחר בהצלחה. באג #: 26077 (CRM SE)

 • כאשר אתה מייבא פתרון, ערכי בדיקת מידע של תכונות המערכת נמחקים. בנוסף, מטמוני מטה-נתונים משותפים הארגון מרובה פגומים. באג #: 24750 (CRM SE)

 • בעת יצירת חשבון חדש, להפעיל בדיקת מידע בשדה מטבע בכרטיסיה פרטי חיוב ולאחר מכן לחץ על חדש, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  האובייקט אינו תומך למאפיין או לפעולת שירות 'SetLabel' על תצוגת עמוד חדש מטבע בדף מטבע.

  באג #: 29796 (CRM SE)

 • המחלקה InvalidPluginExecutionException מתוך תוסף הרשום על ישות פעילות חוזרת מציג את הודעת השגיאה "שגיאה תהליך עסקי" במקום הודעת שגיאה מותאמת אישית. באג #: 28802 (CRM SE)

 • כאשר ההגדרות האזוריות של לקוח מוגדרים אנגלית (ניו זילנד) או אנגלית (סינגפור), אין אפשרות לסנכרן פגישות חוזרות ל- Outlook. באג #: 24057 (CRM SE)

 • בעת הצגת פנקסי כתובות של Microsoft Dynamics CRM ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, עמודה שם הוא ריק. באג #: 25769 (CRM SE)

 • הבקשה SetStateDynamicEntity אינה פועלת עבור הישויות BusinessOwned כאשר נעשה שימוש על-ידי נקודת קצה של Dynamics CRM 2007. באג #: 26506 (CRM SE)

 • המעקב פלטפורמה תציג הודעות שגיאה שגוי עבור בקשות SetStateDynamicEntity ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. באג #: 27722 (CRM SE)

 • במקטע שדות הסיכום , מצב של סוג רשומת מקור וערכי סטטוס של סוג רשומת מקור ממוספרים בצורה שגויה. באג #: 29041 (CRM SE)

 • הטופס המטרה מציג כל השדות של סוג הנתונים באופן בלתי צפוי במצב קריאה בלבד. באג #: 29853 (CRM SE)

 • ארגונים מבוקשות כדי שניתן יהיה לחפש עם שם ה-URL של הארגון. באג #: 29331 (CRM SE)

 • אין באפשרותך לייבא פתרון מנוהל המכיל ישות המכילה תכונת כספים. באג #: 26135 (CRM SE)

 • שני ערכים מוכנסים לתוך הטבלה ActivityPointerBase בעת מענה לדואר אלקטרוני מסומנים. באג #: 29348 (CRM SE)

 • אין אפשרות להוסיף מסמכי מכירות של ישויות מותאמות אישית. באג #: 29671 (CRM SE)

 • עורך JavaScript מוגבלות ל- 2000 תווים. באג #: 30471 (CRM SE)

 • שגיאה DataContractJsonSerializer בעת שימוש חוזי שירות. באג #: 30663 (CRM SE)

 • Outlook קריסת כאשר נקבעה לשימוש SQL CE 4.0. באג #: 30714 (CRM SE)

 • "חבילת הפתרון אין אפשרות לייבא מכיוון שהוא מכיל XML לא חוקי" עקב חסר LocalizedLabel רשומה עבור חדש ה-SavedQuery. באג #: 30809 (CRM SE)

 • שאילתת תצוגת חיפוש מהיר לא מחזירה אף רשומה. באג #: 30886 (CRM SE)
עדכון 10 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציונליות EnableRetrieveMultipleOptimization, עיין במקטע "ממטב את הביצועים של שאילתות מול גדול ערכות נתונים" בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת . לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציונליות של חיפוש מהיר, עיין במקטע "מיטוב את הביצועים של חיפוש שאילתות מהירות" בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת . כדי להוריד בסקירה הטכנית מיטוב ותחזוקה של הביצועים Microsoft Dynamics CRM 2011 של תשתית השרת , עבור אתר האינטרנט של מרכז ההורדות של מיקרוסופט הבאים:

מיטוב ותחזוקה של הביצועים של תשתית שרת Microsoft Dynamics CRM 2011

אשף הפריסה של כלל אינו פועל בסביבה מעורבת Exchange 2003 ו- Exchange 2010. באג #: 30133 (CRM SE)

כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להגדיר את הערך של ExchangeAdminAccountName בערך הרישום דוא ל HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM כדי SAMAccountName של חשבון מנהל Exchange במחשב בעל אשף הפריסה כלל מותקנים.

אוסף העדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2651621 אתה נתקל בביצועים גרועים בעת שימוש ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 חפש מועדים זמיניםאוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני.

אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שבאפשרותך לעקוב אחריהן לאחר התקנת עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לנקות את הטבלה PrincipalObjectAccess:

2664150 כיצד לשלוט PrincipalObjectAccess גידול טבלת CRM 2011

2741514 ביצועים איטיים בעת הצמדת תצוגות ב- Microsoft Dynamics CRMאוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

עדכן את אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שניתן לבצע לפני שתתקין את אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת ביצוע שאילתות RetrieveMultiple על ערכות נתונים גדולים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל תיקונים חמים או עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.


הבאגים הבאים היו קבוע ונמסרות כפי תיקונים קריטיים לפי דרישה (COD):

 • בעת יצירת תבניות מיזוג דואר עבור ישויות קשורות, כגון חשבון, הפניה, איש קשר, הזדמנות ומקרה ישויות, שדות המשתמש הנוכחי נבחרו בנוסף אינם מוצגים.

 • ההנחה היא כי הרישום של Microsoft Dynamics CRM יישום plug-in שפועל על מצב מוגדרת מראש של ישות ניתן לבטל את הפעלתם. התוסף לבטל הפעלה מחדש של רשומות מסוימות במצבים מסוימים. התוסף מבטל הפעלה מחדש של רשומה על-ידי הצגת שגיאה חריגה מפעולת השירות Execute . עם זאת, לאחר הצגת פרטי שגיאה של חריגה, טופס משתמש הקצה ורצועת להישאר פתוחה ולא ניתן לעריכה. במצב זה, שינויים יכולים להיות ערכתי ושמרתי באופן בלתי צפוי.

 • נניח כי הניסיון לייבא פתרון ממיר רכיבים לא מנוהלים רכיבים מנוהלים. אם הפתרון המנוהל מכיל מפות ישויות, ייבוא הפתרון נכשל. בנוסף, תקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  נמצאו 1 תלות רשומות שבהן לא מנוהל רכיב האב של רכיב מנוהל. הרשומה הראשונה (dependentcomponentobjectid = 36fc8cb9-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, סוג = שינויים במפת התכונות, requiredcomponentobjectid = 908685b1-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, סוג מפת הישויות, פתרון = = e70812bd-e237-4e3a-9517-546b77024319)

 • מניחים תבנית דואר אלקטרוני בבעלות צוות. כאשר המשתמש שהקצה לצוות מנווט אל החלון בדיקת מידע תבנית דואר אלקטרוני , תבנית דואר אלקטרוני אינו גלוי.

 • כאשר תפעיל את החיבורים עבור ישויות מסוימות, קשרי הגומלין המאפשרים החיבורים אינם נוצרים. לכן, החיבורים אינם פועלים עבור הישויות. עבור הישות היחידה העסקית, החיבור אינו פועל לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכון סיכום 4. עבור ישויות עבורו חיבורים אינם זמינים מחוץ לתיבה, עבור ישויות משפטיות שיש להן קשרים עם החיבורים, החיבורים לא יפעלו.

 • ההנחה פריסה הפונה לאינטרנט (IFD) נקבעה עבור Microsoft Dynamics CRM 2011. יציאה מהפעלה של Dynamics CRM. במצב זה, כאשר תנסה ללחוץ נעשה שימוש לאחרונה לחצן מהפעלת Dynamics CRM אחר, תיבת דו-שיח אימות windows נפתח באופן בלתי צפוי.

 • נניח שתבצע רישום תוסף המציגים שגיאה חריגה. בעת ניסיון לעקוב אחר הודעת דואר אלקטרוני ב- Microsoft Office Outlook, Outlook קורס.

 • נניח כי בקשה לפגישה נמצאת במעקב ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. לאחר לקבל את בקשת הפגישה ולאחר מכן לבצע סינכרון, הבקשה לפגישה מבוטל באופן בלתי צפוי.

 • בעת קבלת בקשה לפגישה אחריה מעקב ב- Microsoft Dynamics CRM על-ידי המארגן, מצב BusyStatus משתנה מלא סופילעסוק למרות הפעילות אינה מקובלת על-ידי המשתתף.

 • כאשר תפעיל את החיבורים עבור ישות, אתה נתקל בבעיות הבאות:

  • הסיבית IsConnectionsEnabled מוגדר כ- true.

  • שני קשרי גומלין נוצרים בין החיבור לבין הישות. קשרי הגומלין הצבע שדות Record1Id ו- Record2Id של הישות חיבו.

 • אין אפשרות להשבית את הלחצנים מעקב ב- CRM ואת הערך של תפריט הקיצור מעקב ב- CRM . ערך תפריט קיצור והלחצנים מעקב ב- CRM יש אפשרות שאת תצורתם ניתן לקבוע.

 • בעת הניסיון לייבא פתרון לא מנוהל מעודכן, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הישות 'new_caseviolationcode' אינו מכיל תכונה עם השם = 'transactioncurrencyid'.

  בעיה זו מתרחשת כאשר הפתרון המנוהל יוסיף את התכונה הראשונה של מטבע לישות מנוהל אשר נמצא כבר בבעלות מפרסם הפתרונות.

 • בעת ציון מותאמת אישית להפעיל כלל עבור פקד רצועת הכלים שמשתמש Jscript סוג משאב אינטרנט, Jscript אינו מאוחסן במטמון בספריה.

 • כאשר מתקבלת הודעת דואר אלקטרוני בתבנית טקסט עשיר ב- Microsoft Dynamics CRM באמצעות נתב הדואר האלקטרוני, גוף הודעת הדואר האלקטרוני אינו מעובד כראוי כדי להציג תמונות מוטבעות המצורפות. כאשר אתה רואה את גוף הודעת הדואר האלקטרוני, הטקסט החלופי עבור תג HTML תמונה מוצגת שבהם יש התמונות.

 • בעת לחיצה על קישור בדף אינטרנט ב- Microsoft Dynamics CRM עבור ארגון, מוצג דף אינטרנט שגוי.
  בעיה זו מתרחשת כאשר הקישור נמצא עבור נתיב הבסיס שלו יש שם זהה בשם הארגון או כאשר הוא כתובת ה-URL עבור ארגון אחר בפריסה CRM באותו אתר אינטרנט.

 • מתקבלת הודעת שגיאה המציינת את Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה וכוללת לסגור.

 • בעת הוספת נמענים מרובים רשומת פעילות, תקבל הודעת אזהרה המציינת כי המערכת עלול להפסיק להגיב עקב קובץ script ארוכת טווח.

 • דליפת זיכרון מתרחשת במהלך תהליך בדיקת מידע אוטומטית-פתור.

 • דליפת זיכרון מתרחשת בתיבות הדו-שיח של בדיקת מידע.

 • דליפת זיכרון מתרחשת בעת פתיחת טפסים מסוימים.

הבאגים הבאים היו קבוע ונמסרות כפי תיקונים קריטיים לפי דרישה (COD):

 • בעת יצירת תבניות מיזוג דואר עבור ישויות קשורות, כגון חשבון, הפניה, איש קשר, הזדמנות ומקרה ישויות, שדות המשתמש הנוכחי נבחרו בנוסף אינם מוצגים.
  באג #: 25137 (CRM SE)

 • ההנחה היא כי הרישום של Microsoft Dynamics CRM יישום plug-in שפועל על מצב מוגדרת מראש של ישות ניתן לבטל את הפעלתם. התוסף לבטל הפעלה מחדש של רשומות מסוימות במצבים מסוימים. התוסף מבטל הפעלה מחדש של רשומה על-ידי הצגת שגיאה חריגה מפעולת השירות Execute . עם זאת, לאחר הצגת פרטי שגיאה של חריגה, טופס משתמש הקצה ורצועת להישאר פתוחה ולא ניתן לעריכה. במצב זה, שינויים יכולים להיות ערכתי ושמרתי באופן בלתי צפוי. באג #: 26104 (CRM SE)

 • נניח כי הניסיון לייבא פתרון ממיר רכיבים לא מנוהלים רכיבים מנוהלים. אם הפתרון המנוהל מכיל מפות ישויות, ייבוא הפתרון נכשל. בנוסף, תקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  נמצאו 1 תלות רשומות שבהן לא מנוהל רכיב האב של רכיב מנוהל. הרשומה הראשונה (dependentcomponentobjectid = 36fc8cb9-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, סוג = שינויים במפת התכונות, requiredcomponentobjectid = 908685b1-3b5e-e111-a9ca-00155d42da0e, סוג מפת הישויות, פתרון = = e70812bd-e237-4e3a-9517-546b77024319)

  באג #: 25378 (CRM SE)

 • מניחים תבנית דואר אלקטרוני בבעלות צוות. כאשר המשתמש שהקצה לצוות מנווט אל החלון בדיקת מידע תבנית דואר אלקטרוני , תבנית דואר אלקטרוני אינו גלוי.
  באג #: 26195 (CRM SE)

 • כאשר תפעיל את החיבורים עבור ישויות מסוימות, קשרי הגומלין המאפשרים החיבורים אינם נוצרים. לכן, החיבורים אינם פועלים עבור הישויות. עבור הישות היחידה העסקית, החיבור אינו פועל לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכון סיכום 4. עבור ישויות עבורו חיבורים אינם זמינים מחוץ לתיבה, עבור ישויות משפטיות שיש להן קשרים עם החיבורים, החיבורים לא יפעלו.
  באג #: 25657 (CRM SE)

 • ההנחה פריסה הפונה לאינטרנט (IFD) נקבעה עבור Microsoft Dynamics CRM 2011. יציאה מהפעלה של Dynamics CRM. במצב זה, כאשר תנסה ללחוץ נעשה שימוש לאחרונה לחצן מהפעלת Dynamics CRM אחר, תיבת דו-שיח אימות windows נפתח באופן בלתי צפוי. באג #: 28203 (CRM SE)

 • נניח שתבצע רישום תוסף המציגים שגיאה חריגה. בעת ניסיון לעקוב אחר הודעת דואר אלקטרוני ב- Microsoft Office Outlook, Outlook קורס. באג #: 22285 (CRM SE)

 • נניח כי בקשה לפגישה נמצאת במעקב ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. לאחר לקבל את בקשת הפגישה ולאחר מכן לבצע סינכרון, הבקשה לפגישה מבוטל באופן בלתי צפוי. באג #: 26754 (CRM SE)

 • בעת קבלת בקשה לפגישה אחריה מעקב ב- Microsoft Dynamics CRM על-ידי המארגן, מצב BusyStatus משתנה מלא סופילעסוק למרות הפעילות אינה מקובלת על-ידי המשתתף. באג #: 26752 (CRM SE)

 • כאשר תפעיל את החיבורים עבור ישות, אתה נתקל בבעיות הבאות:

  • הסיבית IsConnectionsEnabled מוגדר כ- true.

  • שני קשרי גומלין נוצרים בין החיבור לבין הישות. קשרי הגומלין הצבע שדות Record1Id ו- Record2Id של הישות חיבו.

  באג #: 27799 (CRM SE)

 • אין אפשרות להשבית את הלחצנים מעקב ב- CRM ואת הערך של תפריט הקיצור מעקב ב- CRM . ערך תפריט קיצור והלחצנים מעקב ב- CRM יש אפשרות שאת תצורתם ניתן לקבוע. באג #: 25558 (CRM SE)

 • בעת הניסיון לייבא פתרון לא מנוהל מעודכן, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הישות 'new_caseviolationcode' אינו מכיל תכונה עם השם = 'transactioncurrencyid'.

  בעיה זו מתרחשת כאשר הפתרון המנוהל יוסיף את התכונה הראשונה של מטבע לישות מנוהל אשר נמצא כבר בבעלות מפרסם הפתרונות. באג #: 28061 (CRM SE)

 • בעת ציון מותאמת אישית להפעיל כלל עבור פקד רצועת הכלים שמשתמש Jscript סוג משאב אינטרנט, Jscript אינו מאוחסן במטמון בספריה. באג #: 25308 (CRM SE)

 • כאשר מתקבלת הודעת דואר אלקטרוני בתבנית טקסט עשיר ב- Microsoft Dynamics CRM באמצעות נתב הדואר האלקטרוני, גוף הודעת הדואר האלקטרוני אינו מעובד כראוי כדי להציג תמונות מוטבעות המצורפות. כאשר אתה רואה את גוף הודעת הדואר האלקטרוני, הטקסט החלופי עבור תג HTML תמונה מוצגת שבהם יש התמונות. באג #: 26416 (CRM SE)

 • בעת לחיצה על קישור בדף אינטרנט ב- Microsoft Dynamics CRM עבור ארגון, מוצג דף אינטרנט שגוי.
  בעיה זו מתרחשת כאשר הקישור נמצא עבור נתיב הבסיס שלו יש שם זהה בשם הארגון או כאשר הוא כתובת ה-URL עבור ארגון אחר בפריסה CRM באותו אתר אינטרנט. באג #: 26795 (CRM SE)

 • מתקבלת הודעת שגיאה המציינת את Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה וכוללת לסגור. באג #: 26168 (CRM SE)

 • בעת הוספת נמענים מרובים רשומת פעילות, תקבל הודעת אזהרה המציינת כי המערכת עלול להפסיק להגיב עקב קובץ script ארוכת טווח. באג #: 27592 (CRM SE)

 • דליפת זיכרון מתרחשת במהלך תהליך בדיקת מידע אוטומטית-פתור. באג #: 28449 (CRM SE)

 • דליפת זיכרון מתרחשת בתיבות הדו-שיח של בדיקת מידע. באג #: 28444 (CRM SE)

 • דליפת זיכרון מתרחשת בעת פתיחת טפסים מסוימים. באג #: 28441 (CRM SE)באג #: 28439 (CRM SE)

מחבר: lmuelle; matbrown
כותב: v-zhipen
סוקר טכני: lmuelle; matbrown
עורך: v-anwale

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×