היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

עדכונים 13 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין. מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת העדכונים הכלולים באוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי Microsoft Dynamics CRM 4.0.

מידע נוסף

לבנות מספר ושם קובץ עבור אוסף עדכונים זה

בנה מספר חבילות אוסף עדכון עבור שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0, עבור לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook, ועבור בנתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 הוא 4.0.7333.3018.

שמות הקובץ עבור גירסאות 32 סיביות של חבילות אוסף של עדכון הן כדלקמן:

 • CRMv4.0-KB2267499-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-DMClient-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-MUI-LangID.exe

שמות הקובץ עבור גירסאות 64 סיביות של חבילות אוסף עדכון עבור שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 ועבור בנתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 הם כדלהלן:

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Router-LangID .exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-MUI-LangID.exe

מידע על אוסף העדכונים

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Download 2267499 החבילה כעת להורדה. תאריך הפצה: 23 בספטמבר, 2010

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על ההתקנה

התקן עדכונים זה במחשבים הפועלים על רכיבי שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0, או רכיבי Microsoft Office Outlook ב- Microsoft Dynamics CRM. אם לא התקנת את Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5, נדרש חיבור לאינטרנט כדי להתקין את עדכון סיכום 13 ב- Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook מאחר עליך להוריד MSI 4.5. עליך להפעיל מחדש את המחשבים שבהם פועל Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook לאחר התקנת עדכון סיכום 13.

הערות

 • אוסף העדכונים 13 יתקין את Microsoft דוח המציג 2008 להפצה חוזרת חבילה.

 • אוסף העדכונים 13 יתקין את Microsoft Visual C++ 2008 להפצה חוזרת חבילה.

עליך להתקין את ערכת השפה Microsoft Dynamics CRM 4.0 לפני שתתקין את עדכון סיכום 13 עבור ממשק משתמש רב-לשונית (MUI). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

  ערכת שפה 4.0 של Microsoft Dynamics CRM

 2. בחר את השפה המתאימה בתיבה הנפתחת שינוי שפה .

 3. לחץ על שינוי כדי להוריד את ערכת השפה.

הערה אם התקנת ערכת שפה זו בעבר, יש ביטול הקצאת משאבים של ערכת השפה, ולאחר מכן reprovision את ערכת השפה לאחר שתתקין את עדכון סיכום 13 עבור ה-MUI. בעת ביטול הקצאת משאבים של ערכת השפה, כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM באמצעות שפה זו יש הגדרות השפה שלהם הוחזר בחזרה לשפת הבסיס. Reprovision של ערכת השפה אינה מעדכנת את הגדרות השפה של משתמשים. עליך לאפס את הגדרות השפה באפשרויות האישיות.

לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה, מחק את הקבצים הזמניים ב- Windows Internet Explorer. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הפעל את Internet Explorer.

 2. בתפריט כלים , לחץ על אפשרויות אינטרנט.

 3. השתמש באחת מהשיטות הבאות עבור הגירסה של Internet Explorer אתה משתמש:

  • ב- Windows Internet Explorer 7, לחץ על מחק היסטוריית גלישה באזור, לחץ על מחיקת קבצים באזור Temporary Internet Files ולאחר מכן לחץ על כן.

  • ב- Microsoft Internet Explorer 6, לחץ על מחק קבצים באזור Temporary Internet Files ולאחר מכן לחץ על אישור.

ניתן לשנות את מיקום ההתקנה של חלק Microsoft Dynamics CRM עבור קבצי Microsoft Office Outlook מהפרופיל הנודד בפרופיל המקומי.

כדי להקטין את הגודל של הפרופיל הנודד או אם אתה נתקל זמני כניסה ארוך, להסיר את הקבצים הנותרים. לשם כך, בצע את השלבים במאמר Knowledge Base (KB) הבא:

זמני כניסה ארוך כאשר תפתח Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook

דרישות מוקדמות

עליך להיות בעל Microsoft Dynamics CRM 4.0, החלת אוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים 7 מהווה תנאי מוקדם עבור Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook ו- Microsoft Dynamics CRM נתונים העברת מנהל.

לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים 7, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

971782 אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינהאוסף העדכונים 1, אוסף העדכונים 2, עדכון סיכום 3, 4 סיכום עדכון, אוסף עדכונים 5, עדכונים 6, אוסף עדכונים 7, העדכונים 8, העדכונים 9, 10 סיכום עדכון, עדכון סיכום 11 ועדכון סיכום 12 לא יהיו התנאים המוקדמים עבור המקטע שרת של Microsoft Dynamics CRM.

בנוסף, עליך להיות בעל Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 מותקן כדי להחיל עדכון סיכום 13. כדי להשיג Microsoft .NET Framework 3.5, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

Microsoft .NET Framework 3.5

דרישת הפעלה מחדש

אם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון סיכום 13.

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופטלקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Business Solutions CRM החם ועדכון חבילת מינוח התוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

887283 Microsoft Business Solutions CRM החם ועדכון חבילת התוכנה מתן שמות סטנדרטים

מידע בדבר הסרת ההתקנה

באפשרותך להסיר את ההתקנה של עדכון סיכום 13 בשרת Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני הסרת ההתקנה של עדכון סיכום 13.

העדכונים האחרונים שיסייעו Microsoft Dynamics CRM 4.0

בנוסף פונקציונלי השיפורים והתיקונים באוסף עדכונים זה, עדכון נפרד שיסייעו Microsoft Dynamics CRM 4.0 הוא גם זמין בכל השפות הנתמכות. אנו מעודדים אותך להתקין את העדכונים האחרונים שיסייעו Microsoft Dynamics CRM 4.0.

הערות אודות כיצד לייצא וכיצד לייבא התאמות אישיות

באפשרותך לייצא התאמות אישיות משרת בו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0 וכי אוסף העדכונים 2, עדכון סיכום 3, 4 סיכום עדכון, אוסף עדכונים 5, עדכונים 6, אוסף עדכונים 7, העדכונים 8, העדכונים 9, עדכון סיכום 10, 11 סיכום עדכון או עדכון סיכום 12 התקין ולאחר מכן באפשרותך לייבא התאמות אישיות אלה אל שרת הכולל 13 סיכום עדכון מותקן. באפשרותך גם לייצא התאמות אישיות משרת בו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0 וכי עדכון סיכום 13 התקין ולאחר מכן באפשרותך לייבא התאמות אישיות אלה אל שרת הכולל אוסף העדכונים 2, עדכון סיכום 3, 4 סיכום עדכון, אוסף עדכונים 5, עדכונים 6, אוסף עדכונים 7, העדכונים 8, העדכונים 9, 10 סיכום עדכון , עדכון סיכום 11 או 12 סיכום עדכון מותקן.

אם תייצא התאמות אישיות משרת בו פועל שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0, תייבא את ההתאמות האישיות על שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 התרחישים הבאים:

 • שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 שבו אתה משתמש כדי לייצא את ההתאמות האישיות מכילה עדכונים מותקנים, או רק אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים. עם זאת, השרת שבו באפשרותך להשתמש כדי לייבא את ההתאמות האישיות יש רק 13 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים.

 • שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 שבו אתה משתמש כדי לייצא את ההתאמות האישיות יש רק 13 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, מותקנים. עם זאת, השרת שבו באפשרותך להשתמש כדי לייבא את ההתאמות האישיות אין עדכונים מותקנים, או רק הותקן אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0.

בעיות הנפתרות ב- 13 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0

אוסף העדכונים 13 הוא אוסף עדכונים מצטבר הכולל כל התיקונים לבעיות המתועדים ב אוסף עדכונים 1, ב אוסף העדכונים 2, עדכן אוסף עדכונים 3, עדכון סיכום 4, 5 סיכום עדכון, בעדכונים 6, בעדכונים 7, בהעדכונים 8, בהעדכונים 9, עדכון סיכום 10, 11 סיכום עדכון ב- 12 סיכום עדכון.

לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים 1 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

952858 אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות אוסף העדכונים 2 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

959419 אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סיכום 3 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

961768 אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סיכום 4 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

968176 עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין


לקבלת מידע נוסף אודות עדכונים 5 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

970141 אוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות עדכונים 6 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

970148 אוסף העדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות אוסף עדכונים 7 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

971782 אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות העדכונים 8 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

975995 העדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינהלקבלת מידע נוסף אודות העדכונים 9 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

977650 העדכונים 9 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינהלקבלת מידע נוסף אודות עדכון סיכום 10 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

979347 10 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סיכום 11 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

981328 11 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה


לקבלת מידע נוסף אודות עדכון סיכום 12 הוא פותר את הבעיות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2028381 12 סיכום עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמינה

תיקונים חמים ועדכונים שעליך להפוך לזמין או קבע תצורה באופן ידני

עדכון 13 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. ניתן להפעיל או קביעת תצורה של תיקונים חמים ועדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 4.0 על-ידי ביצוע ההוראות במאמרים הבאים של Microsoft Knowledge Base (KB).

 • 2403296 שגיאות זמן קצוב מתרחשות כאשר נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 מפעיל שאילתות שרת SQL של Microsoft

 • 2403311 רשומות פעילות את פעילות השירות הן רשומות אינם מוצגים unexpectedy בעת לחיצה על הוסף פעילות קיימת מתוך הרשימה פעילות של ישות אוטומציה של מערך מכירות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2306918 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת מעבר לתצוגות הכוללים תכונות מותאמות אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2385412 אתה מתבקש להיכנס באופן בלתי צפוי בעת ניסיון ליצור רשומה חדשה מתוך טופס בדיקת מידע ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 13 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 12 ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • תיבת הסימון "רשומת היענות לקמפיין הסגורה" 2277590מסומנת כברירת מחדל ב- Dynamics CRM 4.0

 • 2249156 עיבוד מרובים של משימות אסינכרוני (דואר לרשימת תפוצה) שליחת דוא ל כפולים עם RCSI זמין.


אוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו מכיל עדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני.

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 10 סיכום עדכון.

הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 10 ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 981053 זרימת עבודה המכיל צעד כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני עלול לגרום לקיפאון בעת ביצוע מופעים רבים של זרימת העבודה בו-זמנית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981882 באופן שגוי מתקבלת הודעת שגיאה בעת יצירת פגישה עבור איש קשר ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837 בדיקת המידע שדות אינם מתעדכנים בעת הפעלת Microsoft Dynamics CRM SDK ייבוא תהליך כדי לעדכן את Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883 אין אפשרות להוסיף את החוזים קיים או הצעות המחיר הקיימים הנמצאים במצב 'פעיל' כדי ישות מותאמת אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840 מספר מאמר knowledge base משתמשת תבנית שגויה בעת יצירת מאמר מאגר הידע ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 9.

הערה אם התקנת בעבר את העדכונים 9, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • ייתכן 948155 A תאריך או שעה לא יומרו לשגיאות זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A תאריך או שעה לא יומר זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 דיוק ברירת המחדל של שדה כסף מוגדר לשניים כאשר אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 השפה הקוריאנית או בשפה היפנית

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 8.

הערה אם התקנת בעבר את העדכונים 8, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 974529 רשומות צאצא מסוימים ורשומות קשורות גלויים באופן בלתי צפוי לבעלי הרשומה הקודמת לאחר הקצאה מחדש של הרשומות לבעלים רשומה אחרת ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867 ייבוא בארגון אשף נמשכת זמן רב כדי לייבא ארגון ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 תצוגת בדיקת המידע מציג רק את הצעות המחיר או חוזים הנמצאים מצב "טיוטה" כאשר אתה מנסה לקשר ישות מותאמת אישית להצעת מחיר או חוזה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 אין באפשרותך למחוק קשר גומלין של רבים-לרבים מותאם אישית לאחר הפעלת הכלי Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 7.הערה אם התקנת בעבר את אוסף עדכונים 7, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 975770 HTML הכלול בשדה שבו נעשה שימוש בתבנית דואר אלקטרוני מוצג כטקסט רגיל בדואר האלקטרוני

 • 976188 אין באפשרותך להקצות תפקידי משתמש אף שיש לך הרשאת הקצאת תפקיד ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978 הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא התאמות אישיות של Microsoft Dynamics CRM Online ארגון Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא היתה אפשרות להעלות את הקובץ, או זה אינו קובץ התאמה אישית חוקי

 • 979052 הודעת שגיאה בעת הפעלת הדוח אשר מכיל מספר פרמטרים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הפעולה יש פסק זמן"

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף עדכונים 6.הערה אם התקנת בעבר את עדכונים 6, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 974584 אין אפשרות פריסת Microsoft Dynamics CRM 4.0 באמצעות חשבון שאינו כולל הרשאות מנהל מקומיות ב- Microsoft SQL Server

 • 974597 קבצים מצורפים Htm/html המכילים קבצי script זדוניים שניתן לפתוח ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 טבלאות הפעולה האסינכרונית לגדול גדול מאוד ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

מאמרי KB הבאים מכילים את השלבים שבאפשרותך לעקוב אחריהן לפני התקנת עדכונים 5 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • ייתכן 948155 A תאריך או שעה לא יומרו לשגיאות זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A תאריך או שעה לא יומר זמן UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 4 סיכום עדכון.הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 4, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 959758 אין באפשרותך להגדיר יישום סכימת התחום של Active Directory ושל Microsoft Dynamics CRM 4.0 כתובות ה-Url באופן עצמאי עבור משתמשים חיצוניים של Active Directory ועבור משתמשים Active Directory פנימית

 • 963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 יוצרת פעילויות עבור חברים לא פעילים ברשימת שיווק בעת יצירת פעילויות קמפיין, פעילויות קמפיין מהיר או פעילויות מיזוג דואר מרשימת שיווק

 • 969946 כלי זמין לחלץ נושא הדואר האלקטרוני אסימון המעקב ולעדכן את עמודה אסימון מעקב של הטבלה דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 תיקון חם זמין לבטל את התכונה התאמה חכמה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 אתה נתקל בביצועים איטיים או פסקי זמן בעת ניסיון לגשת בתצוגות מסוימות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא התאמה אישית לשרת אחר של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "קידומת שם לא חוקי"

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים ב- 3 סיכום עדכון.הערה אם התקנת בעבר את עדכון סיכום 3, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 958562 דיוק ברירת המחדל של שדה כסף מוגדר לשניים כאשר אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 השפה הקוריאנית או בשפה היפנית

 • 956330 ניצול ה-CPU גבוהה וביצועים איטיים מתרחשות כאשר אתה מייבא התאמות אישיות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968515 תפקידי אבטחה מותאמת אישית קיימת לא מוענקות הרשאות מוסתרים לאחר החלת התיקון החם 950886 ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958601 ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0, ההערות יאבדו אם רשומה כפולה מזוהה בעת ניסיון לשמור רשומה

 • 968672 הנמען רואה את הסמל דואר אלקטרוני הנמצאות במעקב של Microsoft Dynamics CRM כאשר משתמש Microsoft Dynamics CRM שולח משתמש Microsoft Dynamics CRM אחר הודעת דואר אלקטרוני מסומנים ב- Microsoft Dynamics CRM

 • 968755 הטבלאות AsyncOperationBase ו- WorkflowLogBase לגדול גדולים מאוד ולא בעיות ביצועים להתרחש בעת שימוש בזרימות עבודה רבות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968793 אין אפשרות לפרסם לאחר התקנה או הסרה של תיקון חם של Microsoft Dynamics CRM 4.0 או אוסף עדכונים של זרימות עבודה

מאמרי KB הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף העדכונים 2.הערה אם התקנת בעבר את אוסף העדכונים 2, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 954322 הודעת שגיאה בעת ייבוא התאמות אישיות מסוימות להתקנה המשודרגת של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא היתה אפשרות לטעון את הקובץ או שהייבוא נכשל"

 • 954940 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה למחוק רשומת ישות מותאמת אישית ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה, פנה למנהל המערכת"

 • 955452 לא נעשה שימוש הזנות שורה כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני המשתמשת בתבנית דואר אלקטרוני לעיבוד נתונים בעל קו הזנות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955745 הודעת שגיאה בעת ניסיון לקבוע את התצורה של לקוח Outlook ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0: "יישום זה אינו חלק מ- Windows פלטפורמה FIPS לאמת אלגוריתמי ההצפנה"

 • 956527 הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook צורכת שלוש פעמים יותר זיכרון בגירסה 4.0 כמו גירסה 3.0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 מאט לרמות קבילה לעבד הודעות דואר אלקטרוני באמצעות Microsoft Dynamics CRM נתב הדואר האלקטרוני

 • 957871 הרשומות משימת הרחבה של זרימת העבודה לגרום בטבלה AsyncOperationBase במסד הנתונים של MSCRM לגדול גדול מדי ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 מנהלים יכולים להציג למשתמשים Active Directory שאינם שייכים ליחידה הארגונית של המנהל ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 באופן בלתי צפוי

במאמרי KB Base הבאים מכילים תיקונים חמים ועדכונים אשר תהפוך לזמינה או קבע תצורה באופן ידני הכלולים באוסף עדכונים 1.הערה אם התקנת בעבר את אוסף עדכונים 1, ואם הפכת באופן ידני תיקונים חמים ועדכונים אלה, אין לך להפעיל ידנית תיקונים חמים ועדכונים אלה לאחר שתחיל עדכון סיכום 13.

 • 948843 אתה עלול להיתקל ביצועים איטיים בעת הפעלה או עריכה של זרימות עבודה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 אין באפשרותך להשתמש ב- Outlook כצפוי עד ייטענו כל התוספות Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950542 יישומי plug-in סינכרונית אינם מגיבים לאירועים שהפעילו ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 לא ניתן להעביר הודעות דואר אלקטרוני של משתמש CRM לתור ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager נמשכת זמן רב כדי לפתוח בשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0

תיקונים חמים ועדכונים שפורסמו כ תיקונים בודדים

עדכון 13 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 מכיל את התיקונים החמים הבאים ואת העדכונים שפורסמו כ תיקונים בודדים:

 • 2306930 "System.Data.SqlClient.SqlException: Subquery החזיר ערך 1 יותר" הודעת שגיאה כאשר תנסה להשתמש באפשרות חיפוש מתקדם כדי להוסיף חברים לרשימת שיווק ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2387536 אתה נתקל גבוה ב- cpu ואת השימוש בזיכרון גבוהה כאשר נוצרים הרבה הודעות בתוך זמן קצר בשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2346217 outlook קורס בעת סיום תהליך מיזוג דואר באמצעות האפשרות לערוך מסמכים בודדים ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook

 • 2406746 הודעת דואר אלקטרוני מוגנות-IRM מקודמת של פעילות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 באופן בלתי צפוי

 • 2308072 נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 אין אפשרות לחדש להודעות דוא של התהליך לאחר נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 נתקלת בבעיה

הבעיות היו אינו בעבר מתועד במאמר Knowledge Base

עדכון 13 עדכונים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0, פותר שהבעיות הבאות אשר היו אינו מתועד קודם לכן במאמר Knowledge Base:

 • מתקבלת הודעת שגיאה בעת הגדרת ערך בשדה משך של רשומה בגירסה הערבית של Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • הלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook מוריד אירועי דיווח עבור כל הארגונים במקום הודעות ההורדה רק עבור הארגון שתצורתו נקבעה. לכן, אתה נתקל גבוה ב- cpu ואת השימוש בזיכרון גבוהה.

 • כאשר אתה מנסה לפתוח מחדש של ישות הזדמנות, אין לך זכויות כדי להשלים את התהליך באופן בלתי צפוי. בנוסף, הערך בשדה ActualRevenue ואת הערך בשדה ActualCloseDate מתאפסים לערך null למרות ההזדמנות לא נפתח.

 • אם תפעיל את התכונה זיהוי פריטים כפולים עבור ישויות שבהן אתה מנסה לייבא ל- Microsoft Dynamics CRM, ניתן להשתמש בתכונה ייבוא הנתונים כדי לייבא את הישויות. בעיה זו מתרחשת אם הישויות להכיל תכונות בדיקת מידע.

 • שירות המחיקה אין אפשרות למחוק רשומות בהצלחה עקב שאילתות יעיל בשגרה מאוחסנת CleanupInactiveWorkflowAssemblies.

 • בעת הפעלת משימת זיהוי כפילויות, הרשת רשומות כפולות פוטנציאליות מציגה נתונים שגויים.

 • שקול את התרחיש הבא:

  • אתה מקבל הודעת דואר אלקטרוני מנתב העושה שימוש בחשבון דואר אלקטרוני מסוג POP3.

  • הודעת הדואר האלקטרוני מכיל קובץ מצורף העושה שימוש בקידוד UTF-8.

  בתרחיש זה, הקובץ המצורף מציג תווים לא חוקיים.

 • בעת ייבוא ארגון אל Microsoft Dynamics CRM 4.0, קורס Deployment Manager. בעיה זו מתרחשת מחשבים שפועלות בהם גירסאות 64 סיביות של Windows Server 2008 או שלא להפעיל את גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2.

 • כאשר אתה משנה את ההרשאות עבור תפקיד אבטחה, התאריך בשדה האחרון ששינה על אינו מתעדכן.

 • אין אפשרות להפעיל את אשף קביעת התצורה ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook עם Access במצב לא מקוון אם חשבון המשתמש מכילה גרש (').

 • כאשר נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM מעבד הודעות דואר אלקטרוני מ- תיבות הדואר של Microsoft Exchange Server 2010, תאריך הסיום הנוכחי הוא שגוי.

 • נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM אינה עוקבת אחר הודעות הדואר האלקטרוני של Office (מחוץ למשרד).

 • דוא לקבל אסימון מעקב כפילויות כאשר תיצור את הודעות דואר אלקטרוני מתוך זרימת עבודה.

 • נניח כי אתה מפעיל את גירסת ביתא של Internet Explorer 9. בעת ניסיון ליצור חשבון, מתקבלת שגיאת script.

 • נניח כי אתה מפעיל את גירסת ביתא של Internet Explorer 9. כאשר אתה מפעיל את הפונקציה הצגה לפני הדפסה , לא ניתן לבחור באפשרות כל הרשומות בכל העמודים בתיבת הדו-שיח הדפסת רשימה .

שיקולים מיוחדים

לא תהיה תמיכה בגירסאות 64 סיביות של Office 2010 ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0.

עם העדכונים 8 מותקן, שירות נתב דואר אלקטרוני של Microsoft CRM תומך Microsoft Exchange 2010. עם 12 סיכום עדכון מותקן, אשף הפריסה כלל תומך Microsoft Exchange 2010.

Microsoft Dynamics CRM עבור מזהי עדכון אוטומטי של Microsoft Office Outlook ומזהים קישור

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בפונקציונליות עדכון אוטומטי, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

ערבית

199444&clcid=0x401

8979C030-64FC-4344-84FA-55389A8CB6A4

סינית (מפושטת)

199444&clcid=0x804

8F28C25B-4F91-41B3-B566-54063F96FE20

סינית (הונג קונג)

199444&clcid=0xc04

BD32F059-937F-42E4-B029-51ED71791E00

סינית (מסורתית)

199444&clcid=0x404

CC67A248-ABDD-49EE-B53E-2A4B1E253E36

צ'כית

199444&clcid=0x405

1C5CD2F2-1517-4CF4-98A1-F2CAB61A6BAB

דנית

199444&clcid=0x406

FDACBBC3-ECAE-4869-BF58-12249A566D3D

הולנדית

199444&clcid=0x413

C8095523-F075-4BFB-B24D-1AF9257232EE

אנגלית

199444&clcid=0x409

414017EA-201F-401D-BD4D-FDB8C2FD5AC8

סיום

199444&clcid=0x40b

B53EB88A-FD96-481C-A189-E5307C989C32

צרפתית

199444&clcid=0x40c

2CE987D4-86AC-45FD-8FF0-CB0D180A9101

גרמנית

199444&clcid=0x407

0F6E2FB0-AF4F-4E58-9D68-4B5C1709EBC3

יוונית

199444&clcid=0x408

018F7BF9-D4C6-433C-91C1-CDCC3847E232

עברית

199444&clcid=0x40d

CDF41998-06F4-4A7B-996F-8EA535129F1D

הונגרית

199444&clcid=0x40e

5547F330-E92B-4099-9490-0597B47FB061

איטלקית

199444&clcid=0x410

E22BB1B2-4D46-4C38-9737-103D5EBF5DCB

יפנית

199444&clcid=0x411

D4AF0196-1CB3-46F1-A33D-2B811101DC61

קוריאנית

199444&clcid=0x412

64164091-4D85-4076-A3F1-478404729BB2

נורווגית

199444&clcid=0x414

A5274B62-9291-4173-826C-403F92253562

פולנית

199444&clcid=0x415

FCC9BF44-056D-4F85-9900-B471C2348A93

פורטוגזית (ברזיל)

199444&clcid=0x416

29FF80CA-EBB7-4089-B34E-E326BD176753

פורטוגזית (פורטוגל)

199444&clcid=0x816

19B092CB-3BEC-4282-9EE9-5FA4A0AA923A

רוסית

199444&clcid=0x419

14CA26F8-BE65-428F-B98B-AFBEFDA22DE9

ספרדית

199444&clcid=0x40a

01ED4223-FF9F-4B45-9D89-A4A402555239

שוודית

199444&clcid=0x41d

E934D2C4-9D01-410D-A7F0-21C02E8B3F10

טורקית

199444&clcid=0x41f

DC6051CF-2E5A-4637-8AB4-FFD997CC705D

פרטי קובץ

לחץ כאן כדי להציג או להסתיר מידע קובץ


הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.


Microsoft Dynamics CRM Server

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Account_Distribution.rdl

לא ישים

65413

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Distribution_Detail.rdl

לא ישים

114335

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview.rdl

לא ישים

12388

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview_SubReport.rdl

לא ישים

175277

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary.rdl

לא ישים

40718

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary_Subreport.rdl

לא ישים

89998

19-Sep-2010

05:41

x86

action.js

לא ישים

44660

19-Sep-2010

05:41

x86

Activities.rdl

לא ישים

60248

19-Sep-2010

05:41

x86

activitiesdetail.aspx

לא ישים

4891

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesDetail.rdl

לא ישים

162447

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesWebService.asmx

לא ישים

175

19-Sep-2010

05:41

x86

Activity.js

לא ישים

16401

19-Sep-2010

05:41

x86

addfields.aspx

לא ישים

10798

19-Sep-2010

05:41

x86

AddUsers.css.aspx

לא ישים

3622

19-Sep-2010

05:41

x86

adpick.dll

4.0.7333.3018

191848

19-Sep-2010

05:41

x86

AdvancedFind.asmx

לא ישים

169

19-Sep-2010

05:41

x86

advancedfind.htc

לא ישים

28192

19-Sep-2010

05:41

x86

advfind.css.aspx

לא ישים

9186

19-Sep-2010

05:41

x86

af_cnd_common.js

לא ישים

2055

19-Sep-2010

05:41

x86

Annotation.asmx1

לא ישים

171

19-Sep-2010

05:41

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid.htc

לא ישים

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterContainer.htc

לא ישים

1393

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterSelector.htc

לא ישים

1343

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridWebService.asmx

לא ישים

166

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_DefaultData.htc

לא ישים

19095

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_JumpBar.htc

לא ישים

1790

19-Sep-2010

05:41

x86

AssociateRecords.asmx

לא ישים

165

19-Sep-2010

05:41

x86

attach.htc

לא ישים

471

19-Sep-2010

05:41

x86

attachment_edit.aspx

לא ישים

3795

19-Sep-2010

05:41

x86

attributeList.aspx

לא ישים

1861

19-Sep-2010

05:41

x86

attributelist.htc

לא ישים

5493

19-Sep-2010

05:41

x86

attributemappings.aspx

לא ישים

36923

19-Sep-2010

05:41

x86

autoshow.htc

לא ישים

11028

19-Sep-2010

05:41

x86

autotooltip.htc

לא ישים

327

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Find.aspx

לא ישים

2165

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx

לא ישים

3084

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx1

לא ישים

1633

19-Sep-2010

05:41

x86

BulkDelete.asmx

לא ישים

171

19-Sep-2010

05:41

x86

calendar.css.aspx

לא ישים

1640

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status.rdl

לא ישים

12852

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_Detail.rdl

לא ישים

25398

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_SubReport.rdl

לא ישים

56935

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Comparison.rdl

לא ישים

81310

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Est_Revenue_Detail.rdl

לא ישים

21455

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance.rdl

לא ישים

12881

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_Detail_Report.rdl

לא ישים

11487

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_SubReport.rdl

לא ישים

146309

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Placed_Order_Detail.rdl

לא ישים

18823

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Real_Revenue_Detail.rdl

לא ישים

20585

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Response_Detail.rdl

לא ישים

24227

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Task_Detail.rdl

לא ישים

25261

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table.rdl

לא ישים

93737

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table_Detail.rdl

לא ישים

59772

19-Sep-2010

05:41

x86

Category.htc

לא ישים

1952

19-Sep-2010

05:41

x86

CategoryHeading.htc

לא ישים

832

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_FollowUp.htc

לא ישים

7031

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Lookup.htc

לא ישים

2557

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Resources.htc

לא ישים

2214

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Subject.htc

לא ישים

786

19-Sep-2010

05:41

x86

CheckBoxList.htc

לא ישים

1170

19-Sep-2010

05:41

x86

clientcontrol.htc

לא ישים

5725

19-Sep-2010

05:41

x86

ClientInstaller.exe

6.1.22.4

552296

19-Sep-2010

05:41

x86

ColumnResize.htc

לא ישים

868

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss.rdl

לא ישים

48169

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss_Details.rdl

לא ישים

78152

19-Sep-2010

05:41

x86

condition.htc

לא ישים

6679

19-Sep-2010

05:41

x86

conditioncontrol.htc

לא ישים

4844

19-Sep-2010

05:41

x86

conditionfield.htc

לא ישים

12221

19-Sep-2010

05:41

x86

conditiongroup.htc

לא ישים

11204

19-Sep-2010

05:41

x86

config.xml

לא ישים

507

19-Sep-2010

05:44

x86

ContextHelper.htc

לא ישים

1578

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.css.aspx

לא ישים

1518

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.htc

לא ישים

2227

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css.aspx

לא ישים

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css1

לא ישים

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

convert_activity.aspx

לא ישים

6804

19-Sep-2010

05:41

x86

conv_response.aspx

לא ישים

10470

19-Sep-2010

05:41

x86

Copyright.htm

לא ישים

2860

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmAsyncService.exe

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

05:41

x86

crmme_bkgnd.gif

לא ישים

153

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmOfflineSync.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dot

לא ישים

59782

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dotm

לא ישים

29971

19-Sep-2010

05:41

x86

crmToday.htc

לא ישים

514

19-Sep-2010

05:41

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

לא ישים

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerServer.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmVerServer.dll1

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_Logo.gif2

לא ישים

2302

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_OnlineLogo.gif2

לא ישים

2341

19-Sep-2010

05:41

x86

customactivityform.aspx

לא ישים

3683

19-Sep-2010

05:41

x86

CustomerService.asmx

לא ישים

164

19-Sep-2010

05:41

x86

customizations.xsd

לא ישים

84564

19-Sep-2010

05:41

x86

dataslug.htc

לא ישים

3063

19-Sep-2010

05:41

x86

date.js

לא ישים

29035

19-Sep-2010

05:41

x86

datenavigationbar.htc

לא ישים

2690

19-Sep-2010

05:41

x86

default.aspx

לא ישים

3854

19-Sep-2010

05:41

x86

default1.aspx

לא ישים

700

19-Sep-2010

05:41

x86

DefaultAddonFilter.dll

4.0.7333.3018

28520

19-Sep-2010

05:41

x86

Details.js

לא ישים

4411

19-Sep-2010

05:41

x86

DialogList.asmx

לא ישים

169

19-Sep-2010

05:41

x86

dialogs.htc

לא ישים

1267

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_assignqueue.aspx

לא ישים

5202

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_bulkemail.aspx

לא ישים

11187

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_convertlead.aspx

לא ישים

2681

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_merge.aspx

לא ישים

13301

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_runreport.aspx

לא ישים

3965

19-Sep-2010

05:41

x86

DMSnapin.chm

לא ישים

37818

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicateDetection.asmx

לא ישים

179

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicatesList.aspx

לא ישים

3499

19-Sep-2010

05:41

x86

duration.htc1

לא ישים

10401

19-Sep-2010

05:41

x86

Ed.aspx

לא ישים

867

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx1

לא ישים

2575

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx18

לא ישים

7328

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx21

לא ישים

7333

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx53

לא ישים

2347

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx6

לא ישים

2425

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx9

לא ישים

105018

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx99

לא ישים

44150

19-Sep-2010

05:41

x86

EDWNative.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Ef.aspx

לא ישים

623

19-Sep-2010

05:41

x86

Eh.aspx

לא ישים

564

19-Sep-2010

05:41

x86

EmailTemplateService.asmx

לא ישים

169

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js

לא ישים

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js1

לא ישים

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js2

לא ישים

1762

19-Sep-2010

05:41

x86

EntityConfig.aspx

לא ישים

3612

19-Sep-2010

05:41

x86

entityconfig.js

לא ישים

12570

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.aspx

לא ישים

8470

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.css.aspx

לא ישים

3045

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.js

לא ישים

4220

19-Sep-2010

05:41

x86

entityhome.css.aspx

לא ישים

1700

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc

לא ישים

2417

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc1

לא ישים

4932

19-Sep-2010

05:41

x86

EntitySelect.htc

לא ישים

2691

19-Sep-2010

05:41

x86

err.aspx

לא ישים

1743

19-Sep-2010

05:41

x86

err.css

לא ישים

479

19-Sep-2010

05:41

x86

eula.rtf

לא ישים

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

event.aspx

לא ישים

3860

19-Sep-2010

05:41

x86

export_dlg.aspx

לא ישים

10259

19-Sep-2010

05:41

x86

FetchBuilder.js

לא ישים

10921

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldlist.htc

לא ישים

3488

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldprops.aspx

לא ישים

10498

19-Sep-2010

05:41

x86

fields.js

לא ישים

27762

19-Sep-2010

05:41

x86

filtercontrol.htc

לא ישים

8715

19-Sep-2010

05:41

x86

filtereditor.htc

לא ישים

5630

19-Sep-2010

05:41

x86

filterentity.htc

לא ישים

18573

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfield.htc

לא ישים

24322

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfieldgroup.htc

לא ישים

11439

19-Sep-2010

05:41

x86

fiscalsettings.aspx

לא ישים

8258

19-Sep-2010

05:41

x86

form.crm.htc

לא ישים

15888

19-Sep-2010

05:41

x86

Form.css.aspx1

לא ישים

3076

19-Sep-2010

05:41

x86

FormAction.js

לא ישים

8671

19-Sep-2010

05:41

x86

formProperties.aspx

לא ישים

5482

19-Sep-2010

05:41

x86

freeform.htc

לא ישים

3244

19-Sep-2010

05:41

x86

FrequencyControl.htc

לא ישים

14904

19-Sep-2010

05:41

x86

fulltree.htc

לא ישים

26950

19-Sep-2010

05:41

x86

gantt.js

לא ישים

25546

19-Sep-2010

05:41

x86

GanttControlWebService.asmx

לא ישים

173

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css

לא ישים

747

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css.aspx

לא ישים

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css1

לא ישים

998

19-Sep-2010

05:41

x86

Global.js

לא ישים

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global.js1

לא ישים

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global1.aspx

לא ישים

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global2.aspx

לא ישים

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global3.aspx

לא ישים

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

global4.aspx

לא ישים

4824

19-Sep-2010

05:41

x86

global_dynamic_styles.css

לא ישים

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global_styles.css

לא ישים

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

glowingImg.htc

לא ישים

680

19-Sep-2010

05:41

x86

grid.htc

לא ישים

20094

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

help_toc.xml.op

לא ישים

73726

19-Sep-2010

05:41

x86

hidden.htc

לא ישים

1937

19-Sep-2010

05:41

x86

hintText.htc

לא ישים

1341

19-Sep-2010

05:41

x86

homePage.js

לא ישים

10625

19-Sep-2010

05:41

x86

htmlbar.htc

לא ישים

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

ico_mobileEntityManagement.png

לא ישים

7921

19-Sep-2010

05:41

x86

IFRAME.htc

לא ישים

1895

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.dtm.htc

לא ישים

1178

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.htc

לא ישים

45669

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.party.htc

לא ישים

2008

19-Sep-2010

05:41

x86

img.lu.presence.htc

לא ישים

4943

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.transcur.htc

לא ישים

3506

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportJob.asmx

לא ישים

170

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportWebService.asmx

לא ישים

167

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.chk.htc

לא ישים

1704

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.dtm.htc

לא ישים

4938

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.hid.htc

לא ישים

1387

19-Sep-2010

05:41

x86

input.localradio.htc

לא ישים

536

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.mny.htc

לא ישים

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.num.htc

לא ישים

6441

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.radio.htc

לא ישים

4727

19-Sep-2010

05:41

x86

input.relchk.htc

לא ישים

1668

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.eml.htc

לא ישים

2963

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.htc

לא ישים

2932

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.ticker.htc

לא ישים

2669

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.url.htc

לא ישים

4638

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice.rdl

לא ישים

11006

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status.rdl

לא ישים

30623

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status_Detail.rdl

לא ישים

72853

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_SubReport.rdl

לא ישים

101510

19-Sep-2010

05:41

x86

LangTranslationsImport.aspx

לא ישים

5724

19-Sep-2010

05:41

x86

Lead_Source_Effectiveness.rdl

לא ישים

112110

19-Sep-2010

05:41

x86

left.aspx.main

לא ישים

5465

19-Sep-2010

05:41

x86

left.css.aspx

לא ישים

1346

19-Sep-2010

05:41

x86

list.htc

לא ישים

4347

19-Sep-2010

05:41

x86

listEdit.htc

לא ישים

19289

19-Sep-2010

05:41

x86

Lookup.js

לא ישים

7995

19-Sep-2010

05:41

x86

LookupDialogsAppGrid.js

לא ישים

5274

19-Sep-2010

05:41

x86

MailMerge.asmx

לא ישים

170

19-Sep-2010

05:41

x86

mailmergetemplatepersonal.xml

לא ישים

857

19-Sep-2010

05:41

x86

manageRelationship.js

לא ישים

16431

19-Sep-2010

05:41

x86

map_xml.aspx2

לא ישים

5321

19-Sep-2010

05:41

x86

MarketingAutomation.asmx

לא ישים

180

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.css.aspx

לא ישים

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.htc

לא ישים

26482

19-Sep-2010

05:41

x86

MENU1.ASPX

לא ישים

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

MergeRecords.asmx

לא ישים

163

19-Sep-2010

05:41

x86

MessageBody.htc

לא ישים

12258

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

4.0.7333.3018

243560

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

4.0.7333.3018

104296

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3018

141160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll1

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll1

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

4.0.7333.3018

21864

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll1

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll

3.0.5300.1

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

4.0.7333.3018

22888

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll1

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Scheduling.dll

4.0.7333.3018

309096

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll2

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll3

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll3

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Test.Pages.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.2

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll

4.0.7333.3018

522088

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll

4.0.7333.3018

21352

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe

4.0.7333.3018

710504

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.managementconsole.dll

6.0.6000.16384

251752

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

לא ישים

1857

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

לא ישים

30728

19-Sep-2010

05:41

x86

MMCFxCommon.dll

6.0.6000.16384

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

MonAntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

Monmsidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

05:41

x86

monthcalendar.htc

לא ישים

5348

19-Sep-2010

05:41

x86

mouseover.htc

לא ישים

328

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMMonitoringService.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

05:41

x86

msignin.aspx

לא ישים

2467

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

05:41

x86

multipicklist.htc

לא ישים

4517

19-Sep-2010

05:41

x86

nav.htc

לא ישים

8931

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts.rdl

לא ישים

35237

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts_Detail.rdl

לא ישים

91335

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases.rdl

לא ישים

92490

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases_Detail.rdl

לא ישים

105364

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads.rdl

לא ישים

43037

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads_Detail.rdl

לא ישים

68754

19-Sep-2010

05:41

x86

newimport.xml

לא ישים

3957127

19-Sep-2010

05:41

x86

nextbutton.htc

לא ישים

988

19-Sep-2010

05:41

x86

notectrl.htc

לא ישים

3399

19-Sep-2010

05:41

x86

notes.htc

לא ישים

19069

19-Sep-2010

05:41

x86

NotificationList.htc

לא ישים

6596

19-Sep-2010

05:41

x86

offlinedata.aspx

לא ישים

3288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htm

לא ישים

171159

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htm

לא ישים

67744

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htm

לא ישים

15930

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htm

לא ישים

9278

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htm

לא ישים

4681

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htm

לא ישים

5495

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htm

לא ישים

10762

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htm

לא ישים

5359

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htm

לא ישים

59239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htm

לא ישים

44210

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htm

לא ישים

31063

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htm

לא ישים

45083

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htm

לא ישים

51350

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htm

לא ישים

6239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htm

לא ישים

10799

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htm

לא ישים

10713

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htm

לא ישים

8426

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htm

לא ישים

5082

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htm

לא ישים

31329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htm

לא ישים

18115

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htm

לא ישים

8892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htm

לא ישים

17751

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htm

לא ישים

40398

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htm

לא ישים

73447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htm

לא ישים

13073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htm

לא ישים

56295

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htm

לא ישים

6357

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htm

לא ישים

19870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htm

לא ישים

48343

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htm

לא ישים

15146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htm

לא ישים

66440

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htm

לא ישים

66838

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htm

לא ישים

31235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htm

לא ישים

45698

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htm

לא ישים

42298

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htm

לא ישים

61708

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htm

לא ישים

26218

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htm

לא ישים

28375

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htm

לא ישים

49015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htm

לא ישים

32773

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htm

לא ישים

23730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htm

לא ישים

27151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htm

לא ישים

910

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htm

לא ישים

6534

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htm

לא ישים

6444

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gif

לא ישים

578

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htm

לא ישים

7225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htm

לא ישים

6730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htm

לא ישים

6862

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htm

לא ישים

6693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm

לא ישים

6781

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htm

לא ישים

6645

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htm

לא ישים

6905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htm

לא ישים

6889

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htm

לא ישים

7148

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htm

לא ישים

6868

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htm

לא ישים

7787

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htm

לא ישים

7003

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htm

לא ישים

6939

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htm

לא ישים

6810

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htm

לא ישים

7089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htm

לא ישים

6508

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm

לא ישים

6641

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htm

לא ישים

7153

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htm

לא ישים

6691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htm

לא ישים

6503

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htm

לא ישים

6600

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htm

לא ישים

7069

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htm

לא ישים

6498

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htm

לא ישים

6702

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_access.htm

לא ישים

28279

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_conf.htm

לא ישים

10239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust.htm

לא ישים

3901

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htm

לא ישים

18089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_general.htm

לא ישים

31798

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htm

לא ישים

20147

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_other.htm

לא ישים

17130

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htm

לא ישים

12737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_dm.htm

לא ישים

10035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_email.htm

לא ישים

20531

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_enterdata.htm

לא ישים

29693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_find.htm

לא ישים

22293

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_import.htm

לא ישים

35764

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_misc.htm

לא ישים

6468

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_outlook.htm

לא ישים

2291

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htm

לא ישים

35943

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htm

לא ישים

36415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_resources.htm

לא ישים

2128

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt.htm

לא ישים

2404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htm

לא ישים

9527

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htm

לא ישים

18016

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htm

לא ישים

15310

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htm

לא ישים

903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htm

לא ישים

8873

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htm

לא ישים

905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk.htm

לא ישים

2040

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htm

לא ישים

11490

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htm

לא ישים

19871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_config.htm

לא ישים

904

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Email.htm

לא ישים

10811

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htm

לא ישים

4513

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htm

לא ישים

10576

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm

לא ישים

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htm

לא ישים

7871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htm

לא ישים

7734

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htm

לא ישים

10382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htm

לא ישים

6927

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htm

לא ישים

6317

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htm

לא ישים

28174

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htm

לא ישים

20765

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htm

לא ישים

10062

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htm

לא ישים

11639

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htm

לא ישים

6640

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htm

לא ישים

7772

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htm

לא ישים

24287

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htm

לא ישים

17972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htm

לא ישים

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htm

לא ישים

15036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htm

לא ישים

7470

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htm

לא ישים

7230

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htm

לא ישים

10898

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htm

לא ישים

11709

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htm

לא ישים

8463

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htm

לא ישים

4714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htm

לא ישים

3455

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htm

לא ישים

10189

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htm

לא ישים

11908

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htm

לא ישים

15804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htm

לא ישים

14025

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htm

לא ישים

10928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htm

לא ישים

14395

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_persopt.htm

לא ישים

7671

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htm

לא ישים

6326

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htm

לא ישים

9442

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htm

לא ישים

14980

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htm

לא ישים

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htm

לא ישים

11899

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htm

לא ישים

5563

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htm

לא ישים

9334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htm

לא ישים

6577

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htm

לא ישים

8411

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htm

לא ישים

5989

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htm

לא ישים

7714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htm

לא ישים

24087

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htm

לא ישים

12892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htm

לא ישים

5469

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htm

לא ישים

6526

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htm

לא ישים

9163

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htm

לא ישים

15151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htm

לא ישים

7707

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htm

לא ישים

10358

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htm

לא ישים

4074

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htm

לא ישים

7797

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htm

לא ישים

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htm

לא ישים

8691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htm

לא ישים

14035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htm

לא ישים

7419

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htm

לא ישים

14467

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htm

לא ישים

9625

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htm

לא ישים

6634

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htm

לא ישים

4155

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htm

לא ישים

3537

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htm

לא ישים

6353

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htm

לא ישים

26009

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htm

לא ישים

3886

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htm

לא ישים

11235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htm

לא ישים

7435

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htm

לא ישים

10475

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htm

לא ישים

18938

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htm

לא ישים

102486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htm

לא ישים

53860

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htm

לא ישים

48329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htm

לא ישים

74327

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htm

לא ישים

48629

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htm

לא ישים

48936

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htm

לא ישים

20032

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htm

לא ישים

48872

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htm

לא ישים

35328

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htm

לא ישים

11882

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htm

לא ישים

49521

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htm

לא ישים

17363

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htm

לא ישים

58900

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htm

לא ישים

20368

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htm

לא ישים

55688

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htm

לא ישים

29379

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htm

לא ישים

8073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htm

לא ישים

33550

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htm

לא ישים

26212

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htm

לא ישים

4225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htm

לא ישים

71154

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htm

לא ישים

44605

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htm

לא ישים

4216

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htm

לא ישים

7415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htm

לא ישים

5023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htm

לא ישים

199758

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htm

לא ישים

10854

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htm

לא ישים

26519

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htm

לא ישים

11450

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htm

לא ישים

6447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htm

לא ישים

80580

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htm

לא ישים

7750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htm

לא ישים

11689

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htm

לא ישים

5683

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htm

לא ישים

10272

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htm

לא ישים

33484

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htm

לא ישים

22603

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htm

לא ישים

9812

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_View.htm

לא ישים

48162

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htm

לא ישים

22219

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_global.htm

לא ישים

8804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htm

לא ישים

25409

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htm

לא ישים

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dm_area.htm

לא ישים

120800

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htm

לא ישים

44588

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htm

לא ישים

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htm

לא ישים

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htm

לא ישים

13881

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htm

לא ישים

5628

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htm

לא ישים

37209

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htm

לא ישים

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htm

לא ישים

67555

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htm

לא ישים

28142

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htm

לא ישים

33750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htm

לא ישים

52424

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htm

לא ישים

42015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htm

לא ישים

80365

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htm

לא ישים

38023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htm

לא ישים

19719

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htm

לא ישים

7288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htm

לא ישים

13192

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htm

לא ישים

4178

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htm

לא ישים

99711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm

לא ישים

6530

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htm

לא ישים

84010

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htm

לא ישים

9223

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htm

לא ישים

6511

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htm

לא ישים

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htm

לא ישים

166346

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htm

לא ישים

39726

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htm

לא ישים

16227

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htm

לא ישים

6672

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htm

לא ישים

32146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htm

לא ישים

79386

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htm

לא ישים

15782

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htm

לא ישים

17998

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm

לא ישים

6391

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htm

לא ישים

23911

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htm

לא ישים

27928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htm

לא ישים

45406

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htm

לא ישים

7828

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Home.htm

לא ישים

81288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htm

לא ישים

6033

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htm

לא ישים

9715

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htm

לא ישים

33334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htm

לא ישים

6581

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htm

לא ישים

38404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htm

לא ישים

14284

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htm

לא ישים

34447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htm

לא ישים

14572

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htm

לא ישים

20112

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htm

לא ישים

25967

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htm

לא ישים

22479

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htm

לא ישים

20281

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htm

לא ישים

67791

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htm

לא ישים

12972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htm

לא ישים

42827

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htm

לא ישים

10978

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htm

לא ישים

6315

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm

לא ישים

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm

לא ישים

6270

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm

לא ישים

6302

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htm

לא ישים

6056

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htm

לא ישים

22034

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htm

לא ישים

14711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htm

לא ישים

39903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htm

לא ישים

19204

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htm

לא ישים

72894

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htm

לא ישים

34805

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htm

לא ישים

5305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htm

לא ישים

6616

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htm

לא ישים

45587

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htm

לא ישים

99106

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htm

לא ישים

22013

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm

לא ישים

12382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htm

לא ישים

11871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htm

לא ישים

59488

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htm

לא ישים

99036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htm

לא ישים

9394

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htm

לא ישים

12237

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htm

לא ישים

83687

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htm

לא ישים

7518

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htm

לא ישים

79119

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htm

לא ישים

64934

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htm

לא ישים

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htm

לא ישים

100553

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htm

לא ישים

6824

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htm

לא ישים

17305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htm

לא ישים

35737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htm

לא ישים

19482

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htm

לא ישים

33486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htm

לא ישים

95407

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htm

לא ישים

88731

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htm

לא ישים

13400

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm

לא ישים

111355

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm

לא ישים

65232

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm

לא ישים

8404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htm

לא ישים

73656

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htm

לא ישים

57870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm

לא ישים

10263

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htm

לא ישים

32361

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htm

לא ישים

20054

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm

לא ישים

20969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htm

לא ישים

57180

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc

לא ישים

2671

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc1

לא ישים

4841

19-Sep-2010

05:41

x86

Order.rdl

לא ישים

11013

19-Sep-2010

05:41

x86

Order_SubReport.rdl

לא ישים

104387

19-Sep-2010

05:41

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

05:41

x86

Paging.htc

לא ישים

3210

19-Sep-2010

05:41

x86

ParameterControl.htc

לא ישים

3528

19-Sep-2010

05:41

x86

PCW_CAB_Serv1033.cab

לא ישים

14445497

10-Nov-2011

08:09

x86

personalsettings.aspx

לא ישים

67972

19-Sep-2010

05:41

x86

picklistmappings.aspx

לא ישים

28155

19-Sep-2010

05:41

x86

predefinedlist.htc

לא ישים

2563

19-Sep-2010

05:41

x86

presence.htc

לא ישים

6471

19-Sep-2010

05:41

x86

PresenceService.asmx

לא ישים

164

19-Sep-2010

05:41

x86

print_dlg.aspx

לא ישים

2987

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account.rdl

לא ישים

53872

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account_Detail.rdl

לא ישים

241502

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact.rdl

לא ישים

54059

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact_Detail.rdl

לא ישים

239048

19-Sep-2010

05:41

x86

progressbar.htc

לא ישים

1713

19-Sep-2010

05:41

x86

properties.aspx

לא ישים

6096

19-Sep-2010

05:41

x86

PropertyPageDialog.aspx

לא ישים

8299

19-Sep-2010

05:41

x86

PublishReports.exe

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

querylist.htc

לא ישים

3453

19-Sep-2010

05:41

x86

quickFindControl.htc

לא ישים

2569

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote.rdl

לא ישים

10987

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote_SubReport.rdl

לא ישים

108082

19-Sep-2010

05:41

x86

Re.aspx

לא ישים

567

19-Sep-2010

05:41

x86

RegionalOptions.asmx

לא ישים

164

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.asmx

לא ישים

167

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.htc

לא ישים

12123

19-Sep-2010

05:41

x86

RelationshipRolePicklist.asmx

לא ישים

173

19-Sep-2010

05:41

x86

reportproperty.aspx

לא ישים

17514

19-Sep-2010

05:41

x86

reports.asmx

לא ישים

156

19-Sep-2010

05:41

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

ResourceGroupUI.asmx

לא ישים

172

19-Sep-2010

05:41

x86

ResourceSpecTree.asmx

לא ישים

173

19-Sep-2010

05:41

x86

roleitem.htc

לא ישים

2565

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc

לא ישים

662

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc1

לא ישים

708

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History.rdl

לא ישים

30928

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History_Detail.rdl

לא ישים

117744

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline.rdl

לא ישים

108368

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline_Detail.rdl

לא ישים

127670

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulePlanning.asmx

לא ישים

173

19-Sep-2010

05:41

x86

ScheduleService.asmx

לא ישים

170

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulingDialog.aspx

לא ישים

9714

19-Sep-2010

05:41

x86

ScriptError.asmx

לא ישים

170

19-Sep-2010

05:41

x86

scroll.htc

לא ישים

1927

19-Sep-2010

05:41

x86

select.css.aspx

לא ישים

1757

19-Sep-2010

05:41

x86

select.htc

לא ישים

16656

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.picklist.htc

לא ישים

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.relationshiprole.htc

לא ישים

2310

19-Sep-2010

05:41

x86

selectBox.htc

לא ישים

1702

19-Sep-2010

05:41

x86

sendemailstep.js

לא ישים

2752

19-Sep-2010

05:41

x86

ServerSetup.dll

4.0.7333.3018

351080

19-Sep-2010

05:41

x86

server_i386_kb2267499_1033.msp

לא ישים

14750208

19-Sep-2010

07:01

x86

Service.asmx1

לא ישים

168

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume.rdl

לא ישים

63971

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume_Detail.rdl

לא ישים

100829

19-Sep-2010

05:41

x86

SetOptionsSelect.htc

לא ישים

727

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll

4.0.7333.3018

866152

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

signin.css

לא ישים

518

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.htc

לא ישים

15531

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.js

לא ישים

57146

19-Sep-2010

05:41

x86

SmokeTests.exe

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

05:41

x86

StringResourceMetadata.xml

לא ישים

204847

19-Sep-2010

05:41

x86

SubjectManager.asmx

לא ישים

175

19-Sep-2010

05:41

x86

sysCustUtil.js

לא ישים

7202

19-Sep-2010

05:41

x86

SystemCustomization.asmx

לא ישים

205

19-Sep-2010

05:41

x86

systemsettings.aspx

לא ישים

38443

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.dtm.htc

לא ישים

18538

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.lu.htc

לא ישים

1251

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.mny.htc

לא ישים

1331

19-Sep-2010

05:41

x86

TableLayout.js

לא ישים

24751

19-Sep-2010

05:41

x86

tabs.htc

לא ישים

3672

19-Sep-2010

05:41

x86

taskbox.htc

לא ישים

1063

19-Sep-2010

05:41

x86

TEXTAREA.htc

לא ישים

2416

19-Sep-2010

05:41

x86

time.htc

לא ישים

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

timeedit.htc

לא ישים

3743

19-Sep-2010

05:41

x86

timesheet.js

לא ישים

35316

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles.rdl

לא ישים

58675

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdl

לא ישים

87840

19-Sep-2010

05:41

x86

TransactionCurrencyWebService.asmx

לא ישים

178

19-Sep-2010

05:41

x86

tree.htc

לא ישים

7242

19-Sep-2010

05:41

x86

treelist.htc

לא ישים

2046

19-Sep-2010

05:41

x86

treeSubject.xsl

לא ישים

1285

19-Sep-2010

05:41

x86

UserManager.asmx

לא ישים

184

19-Sep-2010

05:41

x86

UserQuery.asmx

לא ישים

170

19-Sep-2010

05:41

x86

User_Summary.rdl

לא ישים

28995

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js

לא ישים

21908

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js1

לא ישים

8065

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js2

לא ישים

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js7

לא ישים

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

value.htc

לא ישים

11746

19-Sep-2010

05:41

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

View.asmx

לא ישים

167

19-Sep-2010

05:41

x86

ViewDuplicates.aspx

לא ישים

13523

19-Sep-2010

05:41

x86

web.config

לא ישים

20411

19-Sep-2010

05:41

x86

Workflow.asmx

לא ישים

171

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.asp

לא ישים

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.js

לא ישים

27784

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowTemplatePage.aspx

לא ישים

10071

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

x16_Outlook.png

לא ישים

782

19-Sep-2010

05:41

x86

zoom.htc

לא ישים

5230

19-Sep-2010

05:41

x86

dbhotfix_install.xml

לא ישים

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_install.xml

לא ישים

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

crmse12057script.sql

לא ישים

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse12057script.sql

לא ישים

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

לא ישים

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

לא ישים

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

לא ישים

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

לא ישים

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

לא ישים

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

לא ישים

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

לא ישים

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

לא ישים

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

לא ישים

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

לא ישים

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

לא ישים

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

לא ישים

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

לא ישים

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

לא ישים

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

לא ישים

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

לא ישים

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

לא ישים

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

לא ישים

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

לא ישים

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

לא ישים

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

לא ישים

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

לא ישים

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

לא ישים

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

לא ישים

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

לא ישים

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

לא ישים

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

לא ישים

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

לא ישים

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

לא ישים

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

לא ישים

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

לא ישים

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

לא ישים

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

לא ישים

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

לא ישים

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

לא ישים

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

לא ישים

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

270

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

270

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

לא ישים

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

לא ישים

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

לא ישים

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

לא ישים

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

לא ישים

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

לא ישים

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

לא ישים

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

לא ישים

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

לא ישים

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

לא ישים

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

לא ישים

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

לא ישים

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

לא ישים

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

לא ישים

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

לא ישים

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

לא ישים

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

לא ישים

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

לא ישים

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

לא ישים

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

לא ישים

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

לא ישים

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_5647.sql

לא ישים

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

לא ישים

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

לא ישים

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

לא ישים

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

לא ישים

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5647.sql

לא ישים

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

לא ישים

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

לא ישים

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

לא ישים

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

לא ישים

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

לא ישים

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

לא ישים

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

לא ישים

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

לא ישים

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4572.sql

לא ישים

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

לא ישים

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

לא ישים

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

לא ישים

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

לא ישים

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

לא ישים

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

לא ישים

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

לא ישים

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

addindextolocalizedlabel.sql

לא ישים

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

לא ישים

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

לא ישים

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

לא ישים

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

לא ישים

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

addindextolocalizedlabel.sql

לא ישים

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

לא ישים

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

לא ישים

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

לא ישים

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

לא ישים

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

לא ישים

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

לא ישים

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

לא ישים

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

לא ישים

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

לא ישים

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

לא ישים

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

לא ישים

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

לא ישים

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

לא ישים

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

לא ישים

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

לא ישים

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

לא ישים

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

לא ישים

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

לא ישים

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

לא ישים

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

לא ישים

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

לא ישים

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

לא ישים

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

לא ישים

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

לא ישים

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

לא ישים

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

לא ישים

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

לא ישים

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

לא ישים

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

לא ישים

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

לא ישים

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

לא ישים

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

לא ישים

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

לא ישים

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

לא ישים

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

לא ישים

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

לא ישים

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_6007.sql

לא ישים

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

לא ישים

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

לא ישים

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

לא ישים

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

לא ישים

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

לא ישים

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

לא ישים

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

לא ישים

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

לא ישים

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

לא ישים

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

לא ישים

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

לא ישים

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

לא ישים

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

לא ישים

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

לא ישים

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

לא ישים

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

לא ישים

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

לא ישים

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

לא ישים

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

לא ישים

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

לא ישים

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

לא ישים

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

לא ישים

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

לא ישים

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

לא ישים

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

לא ישים

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

לא ישים

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

לא ישים

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

לא ישים

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

לא ישים

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

לא ישים

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

לא ישים

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

לא ישים

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

לא ישים

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

לא ישים

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

לא ישים

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

לא ישים

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

לא ישים

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

לא ישים

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

לא ישים

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

לא ישים

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

לא ישים

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

לא ישים

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

לא ישים

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

לא ישים

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

לא ישים

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

לא ישים

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

לא ישים

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

לא ישים

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

657 פתיחת קובץ

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

לא ישים

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

לא ישים

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

לא ישים

657 פתיחת קובץ

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

לא ישים

80

19-Sep-2010

05:43

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

לא ישים

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

לא ישים

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

לא ישים

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

לא ישים

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

customizations.xsd

לא ישים

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

לא ישים

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

לא ישים

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

לא ישים

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

customizations.xsd

לא ישים

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

לא ישים

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

לא ישים

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

לא ישים

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

לא ישים

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

לא ישים

988

19-Sep-2010

05:43

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

לא ישים

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

לא ישים

988

19-Sep-2010

05:43

x86

Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

activitiesdetail.aspx

לא ישים

4891

19-Sep-2010

06:02

x86

advfind.css.aspx

לא ישים

9186

19-Sep-2010

06:02

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

AsyncOperation.xml

לא ישים

58894

19-Sep-2010

06:02

x86

catalog.xml.2

לא ישים

61308

19-Sep-2010

06:02

x86

Client.msi

לא ישים

5708288

19-Sep-2010

06:02

x86

ClientSetup.dll

4.0.7333.3018

391016

19-Sep-2010

06:02

x86

client_i386_kb2267499_1033.msp

לא ישים

25309184

19-Sep-2010

07:01

x86

config.xml

לא ישים

515

19-Sep-2010

06:03

x86

convert_activity.aspx

לא ישים

6804

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMABP32.dll

4.0.7333.3018

269672

19-Sep-2010

06:02

x86

crmaddin.dll

4.0.7333.3018

1449320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

06:02

x86

crmexceladdin.dll

4.0.7333.3018

107368

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmForOutlookInstaller.exe

4.0.7333.3018

58216

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmInteropBootstrap.dll

4.0.7333.3018

67944

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMMSG32.dll

4.0.7333.3018

105320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.2.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.3.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmSqlStartupSvc.exe

4.0.7333.3018

23912

19-Sep-2010

06:02

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

לא ישים

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerClient.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

06:02

x86

dlg_runreport.aspx

לא ישים

3965

19-Sep-2010

06:02

x86

DuplicatesList.aspx

לא ישים

3499

19-Sep-2010

06:02

x86

duration.htc1

לא ישים

10401

19-Sep-2010

06:02

x86

edit.aspx54

לא ישים

2347

19-Sep-2010

06:02

x86

EmailHash.xml

לא ישים

7362

19-Sep-2010

06:02

x86

eula.rtf

לא ישים

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

export_dlg.aspx

לא ישים

10259

19-Sep-2010

06:02

x86

filtereditor.htc

לא ישים

5630

19-Sep-2010

06:02

x86

fn_CollectForCascadeAssign.sql4

לא ישים

1038

19-Sep-2010

06:02

x86

form.crm.htc

לא ישים

15888

19-Sep-2010

06:02

x86

Global.js

לא ישים

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

global.js1

לא ישים

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

grid.htc

לא ישים

20094

19-Sep-2010

06:02

x86

IMG.lu.htc

לא ישים

45669

19-Sep-2010

06:02

x86

INPUT.radio.htc

לא ישים

4727

19-Sep-2010

06:02

x86

install.xml

לא ישים

499

19-Sep-2010

06:02

x86

LookupDialogsAppGrid.js

לא ישים

5274

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.css.aspx

לא ישים

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.htc

לא ישים

26482

19-Sep-2010

06:02

x86

MENU1.ASPX

לא ישים

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll

4.0.7333.3018

11624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.2

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.2

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

4.0.7333.3018

149352

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

4.0.7333.3018

956264

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe

4.0.7333.2138

288616

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.Config.exe

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Config.Common.dll

4.0.7333.3018

218984

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe

4.0.7333.3018

780136

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.2

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Plugins.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.setup.server.utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

לא ישים

1857

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

לא ישים

30728

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMRes.dll1

4.0.7333.3018

73064

19-Sep-2010

06:02

x86

MSDE_MSCRM.mdf.2

לא ישים

36175872