סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Windows. החמורה ביותר מבין הפגיעויות עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם תוקף מצליח להיכנס למערכת יעד ולנהל יישום בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף אודות הפגיעות, ראה עלון אבטחה של MICROSOFT microsoft ms16-014.

מידע נוסף

חשוב

 • כל העדכונים העתידיים והעדכונים שאינם בנושא אבטחה עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012, דורשים עדכון 2919355 להתקנה. אנו ממליצים להתקין את עדכון 2919355 במחשב המבוסס על windows RT 8.1, מבוסס windows 8.1 או windows Server 2012, כך שתקבל עדכונים עתידיים.

 • אם תתקין ערכת שפה לאחר התקנת עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, מומלץ להתקין ערכות שפה הדרושות לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל-Windows.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר בודדות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות ידועות.

 • 3135173 עדכון מצטבר עבור Windows 10 גירסה 1511:9 בפברואר 2016

 • 3135174 עדכון מצטבר עבור Windows 10:9 בפברואר 2016

 • 3126593 MICROSOFT MS16-014: תיאור של עדכון אבטחה עבור Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2:9 בפברואר, 2016

 • 3126041 MICROSOFT MS16-014: תיאור של עדכון אבטחה עבור Windows: 9 בפברואר 2016  בעיות ידועות בעדכון אבטחה 3126041

  • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, בתצורות מסוימות, כאשר אתה משנה את סיסמת חשבון התחום, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

   1326 ERROR_LOGON_FAILURE

   לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:

   3155039 שגיאה 1326 בעת שינוי סיסמת חשבון תחום ב-Windows

  • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה כאשר אתה מנסה לשנות את הסיסמה שלך למרות שתחום לא מהימן:

   למסד הנתונים של האבטחה בשרת אין חשבון מחשב עבור יחסי האמון של תחנת העבודה


   לדוגמה, הבעיה עלולה להתרחש כאשר אתה מנסה לשנות את הסיסמה "domain B" ממחשב המצורף ל-"domain A" והתחום הבטוח מהתחום A לתחום ב' אינו מוגדר.

   בעיה זו משפיעה על מערכות הפעלה המשתמשות ב-"עקיפת תכונת האבטחה של Windows Kerberos" (הקשורה לCVE-2016-0049).

   הערה הסיסמה משתנה בהצלחה גם אם הודעת השגיאה מופיעה.

   הבעיה מתרחשת גם במערכות שבהן פועלת מערכת Windows Vista ו-Windows Server 2008. בעיה זו נפתרה על-ידי השגיאה "אין חשבון מחשב עבור יחסי אמון" כאשר אתה משנה את סיסמת חשבון התחום ב-Windows (KB3139921).

 • 3126587 MICROSOFT MS16-014: תיאור של עדכון אבטחה עבור Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2:9 בפברואר, 2016

 • 3126434 MICROSOFT MS16-014: תיאור של עדכון אבטחה עבור Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2:9 בפברואר 2016

טבלת ההפניות של Windows Vista (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שמות קבצים של עדכון אבטחה

עבור כל מהדורות 32 הנתמכות של Windows Vista:
windows 6.0-kb3126587-x86. msu של windows
6.0-kb3126593-x86. msu
של windows 6.0-kb3126041-x86. msu


עבור כל המהדורות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista:
windows 6.0-kb3126587-x64. msu של windows
6.0-kb3126593-x64. msu
של windows 6.0-kb3126041-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

WUSA.exe אינו תומך בהסרת התקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593
ראה microsoft knowledge base מאמר 3126041

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של Windows Server 2008 (כל המהדורות)

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שמות קבצים של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של 32 של Windows Server 2008:
windows 6.0-kb3126587-x86. msu של windows
6.0-kb3126593-x86. msu
של windows 6.0-kb3126041-x86. msu


עבור כל המהדורות המבוססות על x64 הנתמכות של Windows Server 2008:
windows 6.0-kb3126587-x64. msu
windows 6.0-kb3126593-x64. msu
של windows 6.0-kb3126041-x64. msu


עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
windows 6.0-kb3126587-ia64. msu
windows 6.0-kb3126593-ia64. msu
של windows 6.0-kb3126041-ia64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

WUSA.exe אינו תומך בהסרת התקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593
ראה microsoft knowledge base מאמר 3126041

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של Windows 7 (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 7:
windows 6.1-kb3126587-x86. msu
של windows 6.1-kb3126593-x86. msu


עבור כל המהדורות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7:
windows 6.1-kb3126587-x64. msu
של windows 6.1-kb3126593-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה/Uninstall. לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ותחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של Windows Server 2008 R2 (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות המבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
windows 6.1-kb3126587-x64. msu
של windows 6.1-kb3126593-x64. msu


עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
windows 6.1-kb3126587-ia64. msu
של windows 6.1-kb3126593-ia64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה/Uninstall. לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ותחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של Windows 8.1 (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל מהדורות 32 הנתמכות של Windows 8.1:
windows 8.1-kb3126593-x86. msu windows
8.1-kb3126587-x86. msu של windows 8.1
-kb3126041-x86. msu


עבור כל המהדורות המבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1:
windows 8.1-kb3126593-x64. msu windows
8.1-kb3126587-x64. msu של windows 8.1
-kb3126041-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה/Uninstall. לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update ותחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593
ראה microsoft knowledge base מאמר 3126041

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של windows server 2012 ו-Windows Server 2012 R2 (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3126587-x64. msu
Windows8-RT-KB3126593-x64. msu


עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
windows 8.1-kb3126434-x64. msu windows 8.1-kb3126587-x64. msu של windows 8.1
-kb3126593-x64. msu של windows 8.1

-kb3126041-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה/Uninstall. לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update ותחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126434
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126587
ראה microsoft Knowledge base מאמר 3126593
ראה מאמר microsoft knowledge base microsoft 3126041

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

טבלת ההפניות של Windows RT 8.1 (כל המהדורות)

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכונים אלה זמינים באמצעות Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update ולאחר מכן, תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593

טבלת ההפניות של Windows 10 (כל

המהדורות) הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 10:
windows 10.0-kb3135174-x86. msu


עבור כל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 10:
windows 10.0-kb3135174-x64. msu


עבור כל המהדורות הנתמכות של 32-bit של Windows 10 גירסה 1511:
windows 10.0-kb3135173-x86. msu


עבור כל המהדורות המבוססות x64 הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
windows 10.0-kb3135173-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

נדרשת הפעלה מחדש של מערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה/Uninstall. לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update ותחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

פרטי הקובץ

ראה מאמר Microsoft Knowledge base 3126587
ראה Microsoft knowledge base מאמר 3126593

אימות מפתח רישום

הערה מפתח רישום אינו קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה
עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Update

עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה של TechNet וסיוע בנושא תמיכה

בהגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוסים ותמיכה מקומית במרכז האבטחה

בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×