MICROSOFT MS16-050: עדכון אבטחה עבור Adobe Flash Player: 12 באפריל 2016

סיכום

עדכון זה פותר פגיעויות ב-Adobe Flash Player כאשר הוא מותקן בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012, windows 8.1, windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 ו-Windows 10 Version 1511. לקבלת מידע נוסף אודות הפגיעות, ראה עלון אבטחה של MICROSOFT microsoft ms16-050.

מידע נוסף

חשוב

 • כל העדכונים הבאים של אבטחה ועדכונים שאינם עדכוני אבטחה עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2 דורשים עדכון KB2919355 להתקנה. אנו ממליצים להתקין את update KB919355 במחשב המבוסס על windows RT 8.1, מבוסס windows 8.1 או windows Server 2012, כדי שתקבל עדכונים עתידיים.

 • אם תתקין ערכת שפה לאחר התקנת עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, מומלץ להתקין ערכות שפה הדרושות לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל-Windows.

 • עדכון אבטחה זה חל על מערכות ההפעלה של Windows המופיעות בסעיף "חל על" במאמר זה. אם ברצונך להתקין את Adobe Flash Player update עבור גירסה קודמת של Windows, נסה את ההורדה של Adobe Flash player.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת העדכון האוטומטי, ראה קבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי. הערה עבור Windows RT 8.1, עדכון זה זמין באמצעות Windows Update בלבד.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך להשיג את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון. לחץ על הקישור הורד בעלון אבטחה של MICROSOFT microsoft ms16-050 שמתאים לגירסת Windows שבה אתה משתמש.

מידע נוסף

אבטחה מרכזיתבאפשרותך לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שעליך לפרוס בשרתים, במחשבים שולחניים ובמערכות הניידות בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז הניהול של עדכון TechNet. אתר האינטרנט של האבטחה של Microsoft TechNet מספק מידע נוסף אודות אבטחה במוצרי microsoft. עדכוני אבטחה זמינים מ-Microsoft update ו-Windows update. עדכוני אבטחה זמינים גםבמרכז ההורדות של Microsoft. בצע חיפוש במילות מפתח בנושא ' עדכון אבטחה ' כדי לאתר עדכוני אבטחה בקלות רבה יותר. באפשרותך להוריד עדכוני אבטחהמקטלוג Microsoft Update. קטלוג Microsoft Update מספק קטלוג הניתן לחיפוש של תוכן שנעשה זמין באמצעות Windows Update ו-Microsoft Update. הדבר כולל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות service pack. לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג Microsoft Update, ראהשאלות נפוצות אודות קטלוג עדכונים של microsoft.

הדרכה בזיהוי ובפריסהMicrosoft מספקת הדרכה בנושא איתור ופריסה עבור עדכוני אבטחה. הנחיה זו מכילה המלצות ומידע שיכול לעזור למומחי IT להבין כיצד להשתמש בכלים שונים לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראהמאמר 961747 של Microsoft Knowledge Base.

מנתח אבטחה של Microsoft בסיסיתמנתח האבטחה הבסיסית של Microsoft (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות עבור עדכוני אבטחה חסרים ותצורת אבטחה נפוצות. לקבלת מידע נוסף, ראהמנתח אבטחה של Microsoft בסיסית. הערה לקוחות המשתמשים בתוכנה מדור קודם שאינם נתמכים על-ידי ההפצה העדכנית ביותר של MBSA, Microsoft Update ו-Windows Server Update Services אמורים לראות את המקטע "תמיכה מוצרים מדור קודם" שלמנתח האבטחה הבסיסית של Microsoft. סעיף זה מספק מידע כיצד ליצור זיהוי מקיף של עדכוני אבטחה באמצעות כלי מדור קודם.

Windows Server Update ServicesWindows Server Update Services (WSUS) מאפשר למנהלי טכנולוגיות מידע לפרוס את עדכוני המוצר האחרונים של Microsoft למחשבים שבהם פועל Windows. לקבלת מידע נוסף אודות פריסת עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services, עיין במאמר הבא של Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

שרת ניהול מערכותהטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי והפריסה של Microsoft System Management Server (SMS) עבור עדכון אבטחה זה.

תוכנה

SMS 2003 עם ITMU

מנהל התצורה של מרכז המערכת

Windows 8.1 for 32-bit systems

לא

כן

Windows 8.1 for 64-bit systems

לא

כן

Windows Server 2012 ו-Windows Server 2012 R2

לא

כן

הערה התמיכה של Microsoft הופסקה עבור SMS 2.0 ב-12 באפריל 2011. עבור SMS 2003, Microsoft גם הופסק תמיכה עבור כלי המלאי של עדכון אבטחה (סידרה) ב-12 באפריל 2011. מומלץ ללקוחות לשדרגלמנהל התצורה של מרכז המערכת. עבור לקוחות הנשארים ב-SMS 2003 Service Pack 3, הכלי ' מלאי ' עבור עדכוני Microsoft (ITMU) הוא גם אפשרות. עבור SMS 2003, ניתן להשתמש בכלי המלאי של SMS 2003 עבור עדכוני Microsoft (ITMU) על-ידי SMS כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידיMicrosoft Update והנתמכים על-ידיWindows Server update Services. לקבלת מידע נוסף, ראה מערכות ניהול שרת 2003. לקבלת מידע נוסף אודות כלי הסריקה של SMS, ראהכלים לסריקת עדכוני תוכנה של ניהול מערכות של שרת 2003. ראה גם הורדות עבור ניהול מערכות Server 2003. מנהל התצורה של מרכז המערכת משתמש ב-WSUS 3.0 לאיתור עדכונים. לקבלת מידע נוסף, ראהמרכז המערכת. לקבלת מידע מפורט, ראהמאמר 910723 של Microsoft Knowledge Base: רשימת סיכום של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה. עדכון ערכת התאימות של מעריך תאימות ותאימות יישומיםעדכונים נרשמים לעתים קרובות לאותם הקבצים ולהגדרות הרישום הדרושים להפעלת היישומים שלך. פעולה זו עלולה לגרום לחוסר תאימות ולהגדיל את הזמן הנדרש לפריסת עדכוני אבטחה. באפשרותך לייעל את הבדיקה והאימות של עדכוני Windows נגד יישומים מותקנים על-ידי שימוש ברכיבימעריך תאימות העדכונים הכלולים בערכת הכלים תאימות יישומים. ערכת הנושא של תאימות היישומים (ACT) מכילה את הכלים והתיעוד הדרושים כדי להעריך ולהקטין בעיות תאימות יישומים לפני הפריסה של Windows Vista, עדכון Windows, עדכון אבטחה של Microsoft או גירסה חדשה של Windows Internet Explorer בסביבה שלך.

Windows 8.1 (כל המהדורות)

טבלת עיוןהטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף ' מידע אודות הפריסה '.

פריסה

מידע

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 8.1:windows 8.1-kb3154132-x86. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 8.1:windows 8.1-kb3154132-x64. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 8.1:windows 8.1-kb3154132-x86. msu/quiet/norestart

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 8.1:windows 8.1-kb3154132-x64. msu/quiet/norestart

מידע נוסף

עיין בסעיף הקטן ' כלי איתור והדרכה '.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, עליך להפסיק את כל השירותים המושפעים ולסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבה לכך שאתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש, ראהמאמר 887012 של Microsoft Knowledge Base.

ב-hotpatching

Not applicable

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה /Uninstall . לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Updateולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישום

אין מפתח רישום כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים.

מידע אודות פריסה

התקנת העדכוןבעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנית ההתקנה בודקת אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר על-ידי תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר מאגר ידע זה, כגון "תיקון חם", ראהמאמר 824684 של Microsoft Knowledge base. עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

עבור

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה לגבי בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות מצב או הודעות שגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש כדי להשלים את ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה מבקשת לפני תחילת ההפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה סוגרת יישומים בכפייה ומתחילה את ההפעלה מחדש.

/log: <file name>

מאפשר רישום לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

חילוץ תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall/kb: <KB number>

הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות המתקין Wusa. exe, עיין בסעיף "מתקין עצמאי של Windows Update" במאמר TechNetשינויים שונים ב-windows 7.

אימות שהעדכון הוחלמאחר שקיימות כמה מהדורות של Windows, ייתכן שהשלבים הבאים יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר כדי להשלים שלבים אלה. אימות גירסת הקובץ

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד שם קובץ של עדכון בתיבת החיפוש .

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ לטבלאות פרטי הקובץ המופיעות במאמר זה של Microsoft Knowledge base. הערה בהתאם למהדורת מערכת ההפעלה או לתוכניות המותקנות במערכת שלך, ייתכן שקבצים מסוימים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים לא יותקנו.

 4. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים ולהשוות מידע, כגון גירסת הקובץ והתאריך שהשתנו, עם טבלאות פרטי הקבצים המופיעות במאמר Microsoft Knowledge Base. הערה תכונות שאינן גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות הקובץ האחרות למידע בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת של אימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, שם הקבצים משתנה במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינם קיימים, השתמש באחת מהשיטות הזמינות האחרות כדי לאמת את התקנת העדכון.

 5. לבסוף, באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולהשוות מידע קובץ עבור הגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם פרטי הקובץ עבור הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

Windows Server 2012 ו-Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)

טבלת עיוןהטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף הקטן ' מידע אודות הפריסה ' בסעיף זה.

פריסה

מידע

התקנה מבלי לדרוש התערבות משתמש

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3154132-x64. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:windows 8.1-kb3154132-x64. msu/quiet

התקנה ללא הפעלה מחדש

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3154132-x64. msu/quiet/norestart

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:windows 8.1-kb3154132-x64. msu/quiet/norestart

מידע נוסף

עיין בסעיף הקטן ' כלי איתור והדרכה '.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, עליך להפסיק את כל השירותים המושפעים ולסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבה לכך שאתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש, ראהמאמר 887012 של Microsoft Knowledge Base.

ב-hotpatching

Not applicable

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה /Uninstall . לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Updateולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישום

אין מפתח רישום כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים.

מידע אודות פריסה

התקנת העדכוןבעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנית ההתקנה בודקת אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר על-ידי תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר מאגר ידע זה, כגון "תיקון חם", ראהמאמר 824684 של Microsoft Knowledge base. עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

עבור

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה לגבי בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות מצב או הודעות שגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב עם/quiet, המערכת אינה מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש כדי להשלים את ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה מציגה את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה סוגרת יישומים בכפייה ומתחילה את ההפעלה מחדש.

/log: <file name>

מאפשר רישום לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

חילוץ תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall/kb: <kb מספר>

הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות המתקין של Wusa. exe, ראה המתקין "Windows Update עצמאי" במאמר הבא של Microsoft TechNet:

שינויים שונים ב-Windows 7

אימות שהעדכון הוחלמאחר שקיימות כמה מהדורות של Windows, ייתכן שהשלבים הבאים יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר כדי להשלים שלבים אלה. אימות גירסת הקובץ

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד שם קובץ של עדכון בתיבה התחל חיפוש .

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ לטבלאות פרטי הקובץ המופיעות במאמר Knowledge base. הערה בהתאם למהדורת מערכת ההפעלה או לתוכניות המותקנות במערכת שלך, ייתכן שקבצים מסוימים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים לא יותקנו.

 4. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים כדי להשוות מידע, כגון גירסת הקובץ והתאריך שהשתנו, עם טבלאות פרטי הקבצים המופיעות במאמר מאגר הידע. הערה תכונות שאינן גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות הקובץ האחרות למידע בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת של אימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ניתן לשנות את שם הקבצים במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינם קיימים, השתמש באחת מהשיטות הזמינות האחרות כדי לאמת את התקנת העדכון.

 5. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולאחר מכן להשוות מידע קובץ עבור הגירסה הקודמת של הקובץ עם פרטי הקובץ של הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Updateעבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה של TechNet וסיוע בנושא תמיכהבהגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוסים ותמיכה מקומית במרכז האבטחהבהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

פרטי קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

Windows10.0-KB3154132-x86.msu

93F5D00EBE758E263407629AC008242B8B609B9B

FE06FAA59EDA26C60C9C18C159FC41C28F40E0E191E29299663536FB7CBB4EFB

Windows8.1-KB3154132-x64.msu

B941CE841AA2C0CE68E6812E6F714EDBFBFEFA7C

47336E3C8DDFAE57AF5FE188F5EA0199DB68CCE9DE1C8909DECB5F44052B0622

Windows8.1-KB3154132-arm.msu

34DF9EC5157B7FB70CE98D2BFCCE703CB894D3E4

29CC816E02DB95BC65BC5A41F8B09518B3F8695FD6B87C80B5617B9F79605227

Windows8-RT-KB3154132-x64.msu

FA1796589C13A2A3043942CDCD94A6909FF7A0FA

172693412049F08C604AA1FB26E86ACDC04038BE1F9BDB7786CD5731A3091B92

Windows10.0-KB3154132-x64.msu

71E07F393526737632B59E077D2A7ED8AC53C6CA

0126CB40D998A6145B568B89A0BB49DC27FD2644B90AEA81AA2EBF8F9F10DCBC

Windows8.1-KB3154132-x86.msu

F172C2A31225F88B27BB0E5F5CDC9CC0884422F9

5743BEBA5551DC697FED0006D14ADC2C53182E4397E2125BADC3A61D68A75683

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

מידע אודות הקובץ של Windows 10

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

723,690

06-Apr-2016

18:32

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

21,519,352

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

829,944

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

176,632

06-Apr-2016

18:32

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

565,752

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

1,231,352

06-Apr-2016

18:32

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

158,670

06-Apr-2016

18:32

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

27,899,384

06-Apr-2016

18:32

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

640,504

06-Apr-2016

18:32

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

894,456

06-Apr-2016

18:32

x64

Activex.vch

Not applicable

723,690

06-Apr-2016

18:32

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

21,519,352

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

829,944

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

176,632

06-Apr-2016

18:32

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

565,752

06-Apr-2016

18:32

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

1,231,352

06-Apr-2016

18:32

x86

מידע קובץ windows 8.1, Windows RT 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר ספציפי, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR), על-ידי בחינת מספרי גירסאות הקבצים כפי שמוצג בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.960 0.17xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי המניפסט (. MANIFEST) ו-MUM (. mum) המותקנים אינם מופיעים ברשימה.

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

158,670

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

27,899,384

05-Apr-2016

21:53

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

640,504

05-Apr-2016

21:53

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

894,456

05-Apr-2016

21:53

x64

Activex.vch

Not applicable

723,690

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

21,519,352

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

829,944

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

176,632

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

565,752

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

1,231,352

05-Apr-2016

21:53

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות על-ידי הזרוע

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Flash.ocx

21.0.0.213

18,557,944

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

809,968

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

162,296

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

512,504

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

772,600

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

723,690

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

21,519,352

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

829,944

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

176,632

05-Apr-2016

21:53

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

565,752

05-Apr-2016

21:53

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

1,231,352

05-Apr-2016

21:53

x86

פרטי קובץ של Windows Server 2012

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר ספציפי, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR), על-ידי בחינת מספרי גירסאות הקבצים כפי שמוצג בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.17xxx

  Windows 8, Windows RT או Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT או Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי המניפסט (. MANIFEST) ו-MUM (. mum) המותקנים אינם מופיעים ברשימה.

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

158,670

05-Apr-2016

21:49

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

27,898,840

05-Apr-2016

21:49

x64

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

639,960

05-Apr-2016

21:49

x64

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

893,912

05-Apr-2016

21:49

x64

Activex.vch

Not applicable

723,690

05-Apr-2016

21:49

Not applicable

Flash.ocx

21.0.0.213

21,518,816

05-Apr-2016

21:49

x86

Flashplayerapp.exe

21.0.0.213

829,408

05-Apr-2016

21:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

21.0.0.213

176,096

05-Apr-2016

21:49

Not applicable

Flashutil_activex.dll

21.0.0.213

565,208

05-Apr-2016

21:49

x86

Flashutil_activex.exe

21.0.0.213

1,230,816

05-Apr-2016

21:49

x86

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×