דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תקציר

חברת Microsoft פירסמה את עלון אבטחה מספר MS05-009. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטי קבצים ואפשרויות פריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, ייתכן שיישומים מסוימים המבוססים על האינטרנט לא יפעלו. לדוגמה, ייתכן שתוכן העניינים של HTML Help יפסיק לתפקד. נוסף לכך, ייתכן שתכונות מסוימות של HTML Help, כגון התכונה 'נושאים קשורים', לא יתפקדו כשפותחים קובץ chm ממיקום מרוחק.
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  892675 אתרי אינטרנט ותכונות HTML Help מסוימים עשויים שלא לפעול לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או עדכון אבטחה 890175

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, התכונות של כמה יישומי אינטרנט אינן פועלות עוד כיאות. לדוגמה, ייתכן שנושא מסוים לא יוצג כשתלחץ על הקישור. כמו כן, כאשר תנסה להשתמש בנתיב Universal Naming Convention ‏(UNC)‏‏‏‏‏‎‎ כדי לפתוח קובץ chm הנמצא בתיקיית רשת משותפת, ייתכן שנושאים הקיימים בקובץ ה-‎chm לא יופיעו. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, ייתכן שיישומי אינטרנט המשתמשים בפקד ActiveX של HTML Help ‏(HHCTRL) כדי לאפשר ניווט בין מסגרות לא יפעלו. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  896905 לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358, תוכן מסוים מוצג במסגרת שמכילה את פקד ActiveX של HTML Help במקום במסגרת נפרדת

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, ייתכן שתיתקל בבעיות בפתיחת קובץ HTML Help מהיפר-קישור בתוכנית Internet Explorer.
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  902225 אין באפשרותך לפתוח קובצי HTML Help מתוך Internet Explorer לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, הפקד ActiveX של HTML Help לא יקבל עוד סוגים מסוימים של כתובות URL בפרמטרים. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  905215 המערכת מתעלמת מסכמות URL מסוימות כאשר משתמשים בהן בפרמטרים של פקד ActiveX של HTML Help לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358

לקבלת מידע נוסף על מהדורת ה-service pack העדכנית עבור Windows Server 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

889100 כיצד לקבל את חבילת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פעולות לביצוע

שינויים ב-HTML Help בעדכון אבטחה 896358

אזהרה מאמר זה מכיל מידע אודות הדרך לעקיפת בעיות הנגרמות כתוצאה מפריסת עדכון אבטחה 896358. עם זאת, חברת Microsoft אינה ממליצה באופן ספציפי על ערכי רישום ועל מפתחות רישום כלשהם כמתאימים לארגון שלך. אנשי ה-IT בארגון שלך הם המוסמכים ביותר לשקול את היתרונות של פתרונות עוקפים אלה לעומת הסיכונים הכרוכים בהם. הדרך הבטוחה ביותר היא שלא להשתמש כלל בפתרונות עוקפים דרך מערכת הרישום.

להלן הסברים קצרים המתארים כיצד עדכון 896358 עשוי להשפיע על יישומי אינטרנט.

הבעיה

התנהגות לפני עדכון אבטחה 896358

התנהגות לאחר עדכון אבטחה 896358

מאמר Microsoft Knowledge Base שכולל מידע נוסף על הבעיה ודרכים לעקיפתה

פרוטוקול InfoTech חסום מגישה לתוכן מרוחק

פרוטוקול InfoTech יכול היה להציג תוכן מרוחק, חוץ מאשר במערכת Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)‏, שבה נחסמה תצוגה זו.

כל מערכות ההפעלה חסומות מלהשתמש בפרוטוקול InfoTech לשם הצגת תוכן מרוחק.

896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1

השימוש בפקד ActiveX של HTML Help חסום עבור תוכן מרוחק.

עדכון אבטחה 890175 חסם את השימוש בפקד ActiveX של HTML Help עבור תוכן מרוחק שמוצג ביישום שאיננו HTML Help. לדוגמה, הפקד חסום ב-Internet Explorer.

פקד ActiveX של HTML Help חסום עכשיו גם בתוך היישום HTML Help.

892675 אתרי אינטרנט ותכונות HTML Help מסוימים עשויים שלא לפעול לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או עדכון אבטחה 890175

השימוש בפקד ActiveX של HTML Help לשם הצגת תוכן במסגרת אחרת חסום.

עדכון אבטחה 890175 חסם את השימוש בפקד ActiveX של HTML Help עבור תוכן מרוחק שמוצג ביישום שאיננו HTML Help. לדוגמה, הפקד היה חסום ב-Internet Explorer.

יישומי אינטרנט שמשתמשים בפקד ActiveX של HTML Help כדי לאפשר ניווט בין מסגרות לא יעבדו כיאות. התוכן שאמור להופיע במסגרת נפרדת מופיע באותה מסגרת שמכילה את פקד ActiveX של HTML Help.

896905 לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358, תוכן מסוים מוצג במסגרת שמכילה את פקד ActiveX של HTML Help במקום במסגרת נפרדת

אין אפשרות לפתוח קובצי chm באמצעות ה-Internet Explorer

אין בעיה.

כאשר אתה משתמש בתוכנית Internet Explorer כדי לפתוח קובץ chm, הנושא אינו מוצג.

לאחר שימוש בתוכנית Internet Explorer כדי לשמור קובץ ‎,chm משתמשים מסוימים עשויים להיתקל בבעיות בעת פתיחת הקובץ עקב ההגנות של Attachment Manager.

902225 אין באפשרותך לפתוח קובצי HTML Help מתוך Internet Explorer לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1

המערכת מתעלמת מסכמות URL מסוימות כאשר משתמשים בהן בפרמטרים של פקד ActiveX של HTML Help.

כל סכמה שהייתה מותרת בפרמטרים של פקד ActiveX של HTML Help.

פקד ActiveX של HTML Help מתעלם מכל הסכמות למעט אלה: file,‏ http,‏ https,‏ ftp,‏ its,‏ ms-its,‏ mk:@msitstore,‏ Hcp.

905215 המערכת מתעלמת מסכמות URL מסוימות כאשר משתמשים בהן בפרמטרים של פקד ActiveX של HTML Help לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358

גישות לעקיפת בעיות של תאימות יישומים בעדכון אבטחה 896358

עדכון אבטחה 896358 תומך במספר מפתחות רישום וערכי רישום הניתנים לשימוש כדי לעקוף בעיות של תאימות יישומים. השאלות שלהלן יסייעו לך להחליט אילו שינויים עליך לבצע במערכת הרישום:

 • האם דרושים לארגון שלך יישומים או תרחישים המושפעים מהשינויים המתוארים במאמר זה?

  • כמה יישומים מושפעים מהשינויים? מה מידת חשיבותם של היישומים?

  • עד כמה חמור הליקוי שגרמו השינויים?

  • האם באפשרותך לשנות את התוכניות כך שלא יזדקקו לתפקוד של HTML Help? לדוגמה, האם העובדים יכולים להוריד קובצי chm במקום להפעיל אותם משיתוף קבצים? האם יישום אינטרנט יכול להשתמש בתוכן עניינים של DHTML במקום בפקד ActiveX של HTML Help?

 • מהן דרישות האבטחה ודרישות התאימות של הארגון שלך?

  • מה יותר חשוב: תפקודי ה-HTML Help שבהם אתה משתמש, או שמירה על אבטחה חזקה ככל האפשר?

  • האם אתה שוקל לאפשר את השימוש בטכנולוגיות HTML Help ברשת האינטרה-נט שלך, כמתואר בדוגמאות שלהלן? אם כן, האם אמצעי אבטחה חיצוניים, כגון חומת אש ארגונית, מקנים לך ביטחון מספיק כדי ללכת בדרך זו? האם אתה סומך על עובדיך מספיק כדי שלא לחשוש שמא מערכת מתוך הארגון תשמש לתקיפת מערכת אחרת?

כמה דוגמאות לעבודה עם עדכון אבטחה 896358

אזהרה הדרך הבטוחה ביותר היא שלא להשתמש כלל בפתרונות עוקפים דרך מערכת הרישום. אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בפתרונות עוקפים דרך מערכת הרישום, הגדר אותם באופן השמרני ביותר האפשרי. לדוגמה, השתמש בשיטות הבאות:

 • במקום להשתמש בערך הרישום MaxAllowedZone, השתמש בערך הרישום UrlAllowList. הגדר את UrlAllowList כך שיאשר מספר מצומצם ככל האפשר של אתרים.

 • אם אתה נאלץ להשתמש בערך MaxAllowedZone, אין להגדירו לערך גבוה יותר מן ההכרחי. אם תגדיר ערך זה ל-‏3 ומעלה, תחשוף את המערכת להתקפות מהאינטרנט.

לאחר שתאסוף מידע על אופן השימוש ב-HTML Help בארגון שלך, עיין בדוגמאות הבאות, שיכולות לסייע לך ליצור אסטרטגיה להחלת עדכון אבטחה 896358 בארגון.

דוגמה לגישה שמרנית

הגישה השמרנית יכולה להתאים לך אם ההיגדים הבאים נכונים לגבי הארגון שלך:

 • לא ידוע על יישומי אינטרנט שמשתמשים בטכנולוגיה של HTML Help.

 • אבטחה חזקה ככל האפשר חשובה יותר מהדרישה שיישומים ותרחישים המשתמשים ב-HTML Help יפעלו כיאות.

 • קיימים יישומי אינטרנט המשתמשים בטכנולוגיה של HTML, אך בעלי יישומים אלה יכולים לשנות אותם בקלות ולהשתמש בטכנולוגיה אחרת.

 • לגבי כל יישום ותרחיש שמשתמשים בטכנולוגיה של HTML Help אפשר לדעת או לזהות במהירות את שרתי היישום ושיתופי הקבצים שהיישום פרוס בהם. כמו כן, באפשרותך להעניק הגנה מספקת לשרתי היישומים ולשיתופי קבצים אלה.

 • אף אחד אינו חייב לפתוח קובצי chm ממיקומים רחוקים, כגון שיתופי קבצים.

השיטה הבאה היא אחת הדוגמאות לגישה השמרנית:

 1. החל את עדכון אבטחה 896358, ולאחר מכן השתמש באובייקט מדיניות קבוצתית כדי לאכוף את ההגבלות.

  כברירת מחדל, אם לא תשנה אחד או יותר מערכי הרישום לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, הקלות האבטחה שבעדכון אבטחה 896358 יהיו המצומצמות ביותר. ניתן להשתמש באובייקט מדיניות קבוצתית כדי למנוע ממשתמשים מסוימים להקל בחומרת האבטחה בעצמם.

  השינויים הבאים בקובץ הרישום יצמצמו ככל האפשר את הקלות האבטחה שבעדכון אבטחה 896358:

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  אם ידוע לך שהארגון שלך אינו משתמש ביישומי אינטרנט המצריכים HTML Help, ואם המשתמשים בארגון שלך אינם זקוקים לגישה לקובצי chm מרוחקים, תוכל לעצור כאן.

 2. בדוק כיצד משתמשים יישומי האינטרנט ב-HTML Help. ייתכן ששמעת ממשתמשים שונים כי יישומי אינטרנט פנימיים מסוימים הושפעו מהעדכון. פנה אל בעלי יישומי אינטרנט אלה ובדוק אם הם יכולים לשנות את דרך מימוש התכונות שמצריכות את הטכנולוגיה של HTML Help. אם היישומים יכולים לפעול ללא טכנולוגיית HTML Help, תוכל לעצור כאן.

 3. אפשר מחדש את הפעלת יישומי האינטרנט באופן בררני. אם תגלה כי כמה מיישומי האינטרנט חייבים להשתמש בפונקציונליות של HTML Help, תוכל להפעיל מחדש בצורה בררנית את אפשרות הגישה לשרתים אשר מארחים יישומים אלה. דוגמת קובץ הרישום שלהלן מפעילה מחדש את פקד ActiveX של HTML Help ואת פרוטוקול InfoTech עבור אתר ספציפי. דוגמה זו של קובץ הרישום מפעילה מחדש גם את יכולתו של פקד ActiveX של HTML Help לנווט בין מסגרות.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://contoso/salesapp/"

  שים לב ייתכן כי המשתמשים בכל זאת לא יוכלו לפתוח קבצי chm ישירות מקישור בדף אינטרנט.
  לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו ועל הדרכים לעקוף אותה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  902225 אין באפשרותך לפתוח קובצי HTML Help מתוך Internet Explorer לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1

דוגמה לגישה פחות שמרנית

גישה זו יכולה לפעול היטב אם ההיגדים הבאים נכונים לגבי הארגון שלך:

 • אתה מוכן לקחת סיכונים נוספים כדי שעדכון אבטחה 896358 לא יפגע ביישומים שלך.

 • אינך יכול לזהות במהירות את כל היישומים והתרחישים שמצריכים שימוש בטכנולוגיה של HTML Help.

 • יישומי אינטרנט המשתמשים בטכנולוגיה של HTML Help חשובים מאד לתחום העסקי שלך. כמו כן, אין באפשרותך לשנות בקלות יישומים אלה כך שישתמשו בטכנולוגיה שונה.

השיטה הבאה היא אחת הדוגמאות לגישה שמרנית פחות:

 1. החל את עדכון אבטחה 896358. לאחר מכן השתמש באובייקט מדיניות קבוצתית כדי לאכוף את ההגבלות.

  דוגמת קובץ הרישום שלהלן מאפשרת לכל המערכות ברשת האינטרה-נט שלך לשלוח את פקד ה-ActiveX של HTML Help ואת התוכן באמצעות פרוטוקול InfoTech. דוגמה זו של קובץ הרישום מפעילה מחדש גם את היכולת של פקד ActiveX של HTML Help לנווט בין מסגרות.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  ‎"MaxAllowedZone"=dword:00000001
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  ‎"MaxAllowedZone"=dword:00000001

  שים לב ייתכן כי המשתמשים בכל זאת לא יוכלו לפתוח קבצי chm ישירות מקישור בדף אינטרנט.
  לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו ועל הדרכים לעקוף אותה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  902225 אין באפשרותך לפתוח קובצי HTML Help מתוך Internet Explorer לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1

 2. בדוק כיצד משתמשים יישומי האינטרנט ב-HTML Help. מצא אילו יישומי אינטרנט זקוקים לטכנולוגיית HTML Help. פנה אל בעלי יישומי אינטרנט אלה ובדוק אם הם יכולים לשנות את דרך מימוש התכונות שמצריכות את הטכנולוגיה של HTML Help.

 3. התאם את הגדרות ה-HTML Help לפי ממצאים אלה. אם תגלה שיישומי האינטרנט אינם זקוקים עוד לטכנולוגיית HTML Help, תוכל לפרוס את קובץ הרישום שלהלן כדי לקבוע את המגבלות המרביות שעדכון אבטחה 896358 תומך בהן.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"=""

  אם תגלה כי ישנם יישומי אינטרנט החייבים להשתמש בתפקוד של HTML Help, תוכל להגביל את המערכות שיכולות להשתמש בטכנולוגיה זו. דוגמת קובץ הרישום שלהלן מגבילה את השימוש בפקד ActiveX של HTML Help ובפרוטוקול InfoTech לאתרי אינטרנט מסוימים. דוגמה זו של קובץ הרישום גם מאפשרת לפקד ActiveX של HTML Help להמשיך לנווט בין מסגרות.

  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;"
  "EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
  "MaxAllowedZone"=dword:00000000
  "UrlAllowList"="http://wingtiptoys/catalog/;\\wingtiptoys\help\helpfiles;file://\\wingtiptoys\help\helpfiles"

ערכי רישום

בטבלה שלהלן מפורטים ערכי הרישום של HTML Help שבהם דן מאמר זה. הטבלה מפרטת גם את מאמרי Microsoft Knowledge Base המפנים למידע נוסף.

ערך

מאמר Microsoft Knowledge Base

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\MaxAllowedZone

892675 אתרי אינטרנט ותכונות HTML Help מסוימים עשויים שלא לפעול לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או עדכון אבטחה 890175

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\UrlAllowList

892675 אתרי אינטרנט ותכונות HTML Help מסוימים עשויים שלא לפעול לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או עדכון אבטחה 890175

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions\EnableFrameNavigationInSafeMode

896905 לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358, תוכן מסוים מוצג במסגרת שמכילה את פקד ActiveX של HTML Help במקום במסגרת נפרדת

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone

896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\UrlAllowList

896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1

אזורי האבטחה של Internet Explorer

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש באזורי אבטחה ב-Internet Explorer, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

174360 כיצד להשתמש באזורי אבטחה ב-Internet Explorer

מדיניות קבוצתית

לקבלת מידע נוסף על מדיניות קבוצתית, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

חברת Microsoft מספקת את דוגמאות התכנות להמחשה בלבד וללא כל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, ובכלל זה, אך לא רק, אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התכנות המודגמת ובקי בהפעלת הכלים המשמשים ליצירת פרוצדורות ולניפוי שגיאות. מהנדסי התמיכה של Microsoft יכולים לסייע בהסברת הפונקציונליות של פרוצדורה מסוימת, אך הם לא ישנו את הדוגמאות כדי לספק פונקציונליות נוספת או כדי לבנות פרוצדורות שיענו על צרכיך הספציפיים.

תמיכה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows

מחשבים המפעילים גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows, ייתכן שיהיה עליך להתאים את ההוראות בסעיף 'פתרון הבעיה', המסבירות כיצד לשנות את הרישום. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לטפל בחלקים שונים של מערכת הרישום אם ברצונך כדי לשנות את הפונקציונליות של 32 ביט או של 64 ביט.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

896459 שינויים במערכת הרישום לגבי גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ולגבי Windows XP Professional x64 Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

יצרן החומרה שלך מספק תמיכה ועזרה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows. יצרן החומרה שלך מספק תמיכה כיוון שגירסה מבוססת x64 של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן כי יצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית של התקנת Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקן ספציפיים או הגדרות אופציונליות להגדלת הביצועים של החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור גירסה מבוססת x64 של Windows שברשותך, חברת Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן שלך. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה.

לקבלת מידע נוסף על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/64bit/default.mspx לקבלת מידע על גירסאות מבוססות x64 של המוצר Microsoft Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×