היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS06-013. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft, בהתאם למצבך:

הערות

 • פקדים המציגים הודעה לפני שהם נטענים
  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx
  כאשר פקדים מסוימים נטענים לדף אינטרנט, הם לא מכוסים כהלכה במסיכה באמצעות הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר Windows קובע שפקד אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהפקד נטען.

 • תיקון תאימות זמין (עדכון אבטחה 917425)
  העדכון של Internet Explorer ActiveX (עדכון 912945) נכלל בעדכון אבטחה מצטבר זה עבור Windows XP Service Pack 2, עבור Windows Server 2003 Service Pack 1, עבור Windows XP Professional x64 Edition, עבור משפחת Windows Server 2003 x64 Edition ועבור Windows Server 2003 with Service Pack 1 למערכות מבוססות Itanium. עם עדכון זה יש באפשרות הלקוחות לפעול באופן הדדי עם פקדי Microsoft ActiveX הטעונים בדפי אינטרנט מסוימים, רק לאחר שהפעילו באופן ידני את ממשקי המשתמש שלהם על-ידי לחיצה על ממשקים אלה או באמצעות המקש TAB ומקשי ENTER. כדי לסייע ללקוחות אשר להם דרוש זמן הכנה רב יותר לעדכון, פרסמה Microsoft תיקון תאימות. לאחר פריסתו, תיקון התאימות יחזיר באופן זמני את Internet Explorer לאופן טיפולו הקודם בפקדי ActiveX. תיקון זה יפעל עד פרסום העדכון המצטבר עבור Internet Explorer לחודש יוני. לאחר מכן, השינויים באופן טיפולו של Internet Explorer בפקדי ActiveX יהפכו לסופיים.

  917425 תיקון תאימות של פקדי ActiveX ב-Internet Explorer עבור הקובץ Mshtml.dll

 • תוכניות של Siebel העושות שימוש בפקדי ActiveX
  עדכון תוכנה 912945 משפיע על כל לקוחות Siebel 7 High Interactive. לאחר יישום עדכון זה, עליך ללחוץ מספר פעמים כדי לפעול באופן הדדי עם התוכנית של Siebel. עליך ללחוץ פעם אחת עבור כל פקד ActiveX בתוכנית. חברת Siebel פועלת ביחד עם Microsoft כדי למצוא פתרון לבעיה זו. עדכון מוצר Siebel צפוי להתפרסם באביב 2006. באפשרות הלקוחות ליישם את תיקון תאימות 917425 כדי להשבית את אופן הפעולה של עדכון ActiveX ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף על עדכונים של מוצרי Siebel, פנה אל התמיכה של Siebel.

 • תוכנית Siebel נתקעת
  קיימת בעיה מוכרת בה יישום הלקוח של Siebel 7 נתקע לאחר יישום עדכון אבטחה 912812. באפשרות הלקוחות ליישם את תיקון תאימות 917425 כדי להשבית את אופן הפעולה של עדכון ActiveX ב-Internet Explorer. עדכון מוצר של חברת Siebel צפוי להתפרסם באביב 2006. לקבלת מידע נוסף על עדכון המוצרים של חברת Siebel, בקר באתר התמיכה של Siebel.


 • פקדי AcitveX העושים שימוש ב-Java Platform בגירסה Standard Edition 1.3 או Standard Edition 1.4
  לאחר שלוחצים על פקד ActiveX של יישומון בתוכנית המפעילה את פקד היישומון באמצעות Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 או J2SE 1.4, המוקד לא עובר לפקד היישומון. יש ללחוץ שנית על הפקד כדי להעביר את המוקד. אופן הפעולה של המוקד עובד כהלכה ב-J2SE 1.5. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של J2SE, בקר באתר הבא של Sun Microsystems, Inc:

  http://java.sun.com/j2se
  ללימוד טכניקות בהן יש באפשרותך להשתמש כדי לוודא שפקדי ActiveX יפעלו ללא אינטראקציה עם המשתמש, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx

 • אוסף העדכונים המצטבר 910620 כולל את תיקוני האבטחה המתועדים בעלון אבטחה MS06-004. אוסף העדכונים כולל גם תיקונים חמים ל-Microsoft Internet Explorer שפורסמו לאחר פרסום עלון אבטחה MS04-004 ועלון אבטחה MS04-038.

 • אם אחד מהבאים לא הותקן - אוסף העדכונים 873377, אוסף העדכונים 889669 או תיקון חם ל-Internet Explorer שפורסם לאחר עלון אבטחה MS04-038 - וברצונך להתקין את התיקונים החמים הכלולים באוסף העדכונים 896727, עליך לפעול לפי ההנחיות במאמר 897225 מתוך Microsoft Knowledge Base. אם לא תעשה כן, כל התיקונים החמים שהתקנת ב-Internet Explorer יוסרו.

  897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1

מידע נוסף

בעיות מוכרות

 • במערכות Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 ו-Microsoft Windows Server 2003 עם Service Pack 1, פריט לוח הבקרה 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציג רשימה של עדכוני תוכנה. הפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציג רשימה של עדכוני תוכנה תחת שם המוצר שעליו חלים העדכונים. במערכת Windows XP עם Service Pack 2, הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציג עדכון זה תחת הפריט Windows XP - עדכוני תוכנה. ב-Windows XP Service Pack 2, הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' אינו מציג מידע 'מותקן ב...' עבור עדכון תוכנה זה. לכן עדכון תוכנה חדש לא יופיע לפי סדר ההתקנה. במקום זאת יופיע עדכון התוכנה בראש הרשימה של Windows XP - עדכוני תוכנה.

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שלא ניתן יהיה לנגן פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג Windows Media High Definition Video (WMV HD) כאשר בוחרים בהם דרך Microsoft Windows Media Player.


  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  884487 לא ניתן להפעיל פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג WMV HD ב- Windows Media Player (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

 • פקדי ActiveX ב-Internet Explorer עלולים שלא להיטען כהלכה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  909889 בעקבות שינויי הגנה מעמיקים שהונהגו במסגרת עדכון אבטחה מצטבר 896688 (MS05-052), ייתכן שלא תתאפשר טעינה תקינה של פקדי ActiveX ב-Internet Explorer

 • דף אינטרנט המכיל פקד ActiveX עשוי שלא להיטען כהלכה ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  909738 בעקבות שינויי הגנה מעמיקים שהונהגו במסגרת עדכון אבטחה מצטבר 896688 (MS05-052), ייתכן שלא תתאפשר טעינה תקינה של דף אינטרנט המכיל פקד ActiveX מותאם אישית

 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)

 • מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרת אבטחה עבור תוכן מעורב בעת פתיחת קבצי PDF באמצעות כתובות URL בפרוטוקול HTTPS במקרים מסוימים, לאחר יישום עדכון 912945, מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרת אבטחה כאשר מוצג תוכן מעורב. בעיה זו מתעוררת בעת ניסיון לפתוח קובץ PDF באמצעות כתובות URL בפרוטוקול HTTPS. בעיה זו נפתרת בעדכון המצטבר האחרון עבור הדפדפן Internet Explorer, שמספרו KB912812. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  916281MS06-021: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer

 • פקדי .NET
  הפרות גישה דווחו בדפים הכוללים פקדי WinForms של Microsoft .NET בעיה זו נפתרת בעדכון המצטבר האחרון עבור הדפדפן Internet Explorer, שמספרו KB912812.

 • בעיות ביצועים
  במקרים מסוימים, כאשר דף כולל פקדי ActiveX רבים הדורשים הפעלה, עיבוד הדף עשוי להיות איטי מאוד. בעיה זו נפתרת בעדכון המצטבר האחרון עבור הדפדפן Internet Explorer, שמספרו KB912812.

 • אחרי יישום עדכון אבטחה זה עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1 ב-Microsoft Windows 98, ב-Microsoft Windows 98 SE או ב-Microsoft Windows Millennium Edition, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להתקין פקדי ActiveX חדשים מתוך Internet Explorer. חברת Microsoft מתכננת לטפל בבעיה זו בעדכון המצטבר הבא של Internet Explorer. עד אז יכולים הלקוחות להתקין את פקד ActiveX ממקור התקנה נפרד שאינו עושה שימוש ב-Internet Explorer.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×