MS08-025: פגיעות בליבת Windows עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-025. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • עיין בתרחיש הבא. התקנת את עדכון האבטחה שהוצע על-ידי MS08-025 ‏(Kernel). לאחר מכן, התקנת את עדכון האבטחה שהוצע על-ידי MS08-021 ‏(GDI). לאחר מכן, הסרת את ההתקנה של עדכון האבטחה שהוצע על-ידי MS08-025 ‏(Kernel). בתרחיש זה, העדכון שהוצע על-ידי MS08-021 ‏(GDI) עלול להחזיר את המערכת לגירסה פגיעה. בנוסף, הדבר גורם להצעה חוזרת של עדכון MS08-021 ‏(GDI) למערכת הפגיעה. לאחר מכן יש להתקין מחדש את עדכון MS08-021.

  הקבצים הבינאריים הבאים משותפים לעדכוני אבטחה שהוצעו על-ידי MS08-025 ‏(Kernel) ועל-ידי MS08-021 ‏(GDI) עבור מערכות ההפעלה המפורטות בטבלה הבאה. כל מערכות ההפעלה האחרות שעבורן עדכונים אלה מוצעים אינן מושפעות מבעיה זו.


  הערה כל הפרטים הבאים חלים על ענף QFE של SP1.


  מערכת הפעלה

  Win32 (MS08-025)‎

  GDI32 (MS08-021)3

  מהדורות מבוססות x64 של Windows XP Professional ‏(SP1QFE)

  Gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  Win32k.sys

  gdi32.dll
  Wgdi32.dll

  גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003 ‏(SP1QFE)

  Gdi32.dll
  Win32k.sys

  gdi32.dll

  גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ‏(SP1QFE)

  Gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  In32k.sys

  gdi32.dll
  Wgdi32.dll

  גירסאות מבוססות Itanium של Windows Server 2003 ‏(SP1QFE)

  Gdi32.dll
  Wgdi32.dll
  In32k.sys

  gdi32.dll
  Wgdi32.dll


  כדי לפתור בעיה זו, התקן מחדש את עדכון האבטחה שהוצע על-ידי עלון האבטחה MS08-021. כדי להתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

  http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il

מידע נוסף על עדכון אבטחה זה

עדכון זה פותר גם בעיה של אובדן הגדרות gamma מותאמות אישית לאחר חידוש הפעולה של מחשב מבוסס Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 או Windows Server 2008 ממצב שינה או ממצב תרדמה, או לאחר ביטול נעילת המחשב. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

951537 אובדן הגדרות gamma מותאמות אישית מתרחש במחשב מבוסס Windows Vista, במחשב מבוסס Windows Vista Service Pack 1 או במחשב מבוסס Windows Server 2008.

מידע קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון התוכנה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים בודדים במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. תאריכים ושעות אלה עשויים להשתנות גם כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות בקבצים (לדוגמה, כאשר אתה מאחסן את הקבצים באמצעי אחסון מסוג FAT).

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows 2000

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Win32k.sys

5.0.2195.7154

1,644,080

19-Mar-2008

09:26

x86

Not applicable

Win32k.sys

5.0.2195.7154

1,644,080

19-Mar-2008

09:26

x86

UNIPROC

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.1.2600.3335

1,845,248

19-Mar-2008

09:47

x86

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.1.2600.3335

1,845,888

19-Mar-2008

09:40

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows XP Professional

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.3106

4,529,664

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1GDR

Gdi32.dll

5.2.3790.3091

619,008

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1QFE

Win32k.sys

5.2.3790.3106

4,550,144

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1QFE

Wgdi32.dll

5.2.3790.3091

288,768

20-Mar-2008

23:09

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Win32k.sys

5.2.3790.4256

4,534,784

20-Mar-2008

23:49

x64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4256

4,543,488

20-Mar-2008

23:09

x64

SP2

SP2QFE

כל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.3106

1,853,952

19-Mar-2008

10:41

x86

SP1

SP1GDR

Gdi32.dll

5.2.3790.3091

285,184

18-Feb-2008

13:14

x86

SP1

SP1QFE

Win32k.sys

5.2.3790.3106

1,859,072

19-Mar-2008

10:52

x86

SP1

SP1QFE

Win32k.sys

5.2.3790.4256

1,847,296

19-Mar-2008

11:33

x86

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4256

1,849,344

19-Mar-2008

10:59

x86

SP2

SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.3106

4,529,664

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1GDR

Gdi32.dll

5.2.3790.3091

619,008

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1QFE

Win32k.sys

5.2.3790.3106

4,550,144

20-Mar-2008

23:08

x64

SP1

SP1QFE

Wgdi32.dll

5.2.3790.3091

288,768

20-Mar-2008

23:09

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Win32k.sys

5.2.3790.4256

4,534,784

20-Mar-2008

23:49

x64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4256

4,543,488

20-Mar-2008

23:09

x64

SP2

SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Win32k.sys

5.2.3790.3106

5,548,032

20-Mar-2008

23:11

IA-64

SP1

SP1GDR

Gdi32.dll

5.2.3790.3091

910,848

20-Mar-2008

23:11

IA-64

SP1

SP1QFE

Win32k.sys

5.2.3790.3106

5,561,344

20-Mar-2008

23:11

IA-64

SP1

SP1QFE

Wgdi32.dll

5.2.3790.3091

288,768

20-Mar-2008

23:12

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Win32k.sys

5.2.3790.4256

5,560,320

20-Mar-2008

23:51

IA-64

SP2

SP2GDR

Win32k.sys

5.2.3790.4256

5,566,464

20-Mar-2008

23:12

IA-64

SP2

SP2QFE

לכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Vista מידע קובץ עבור

Windows Vista ו-Windows Server 2008
 • Service Pack 1 משולב ב- Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים על Windows Vista. לדוגמה, קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎. ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:


  מספר הגירסה של הקובץ

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,741

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,441

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,904

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,608

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,446

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,742

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,443

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,416

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,435

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,357

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,376

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,691

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,722

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,411

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,431

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,413

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,432

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,415

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,434

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,421

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,440

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,412

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,431

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,420

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,410

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,429

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,414

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,433

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Update-bf.mum

Not applicable

3,493

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

X86_1ba144112a06c6c3d50a6af0558d9244_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_e421de6dd50d38b3.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_54ed5ec529fa2daf578a2ffbde37ccd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b6d81dd444c0ab33.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_a24eb95f32130a5bbfe56b1b6da1487e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_8ca14c89fa049b52.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_d1988124a6e0a75de52f1c3b731168bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_9a1ebcdbe1889caf.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_b6e7fd209d7b409d.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:17

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_b7425913b6bceacf.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:12

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e4dbe89a90b303.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

08:10

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96c781fb3b0201f.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:38

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6000.16646

2,027,008

29-Feb-2008

04:16

x86

Win32k.sys

6.0.6000.20782

2,028,544

29-Feb-2008

04:14

x86

Win32k.sys

6.0.6001.18027

2,032,128

29-Feb-2008

04:21

x86

Win32k.sys

6.0.6001.22125

2,032,128

29-Feb-2008

04:15

x86

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Amd64_2aac74554eee981b987637b28202c3fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_41ccb52588ed4db2.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_41297ac03fcf978e842c2b928b2b6c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_ad360f7c05aee3fd.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_7377dcafc65204ca4effc1ff61f89d0b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_ab8675e69c3a4f77.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_92b2b121bbd4e8329d5ab8d5ef98f289_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_d392984375d12d0a.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_aaba73a33d653b1b53bd10a865096512_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_717a62c42a4c98f1.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_c31c4a138ab5b5dc30091de94e6ea827_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_5216da3b2b65b728.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_d58daa22ec2e61edcfaf464b98caab2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_263cc27c25719b1a.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_e8bbf75608180a82b45bfb53f116b956_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_5fbc6a5a0b54a06a.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_130698a455d8b1d3.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:28

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1360f4976f1a5c05.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:15

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1503776c52ee2439.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

08:17

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_158b13a36c0d9155.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:58

Not applicable

Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,751

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,455

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,124

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

3,052

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,888

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,890

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,890

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,752

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,457

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,424

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,443

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,365

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,384

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,701

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,732

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,419

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,421

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,440

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,423

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,442

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,429

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,420

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,428

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,447

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,418

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,437

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,422

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,441

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Update-bf.mum

Not applicable

3,519

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_1d5b42f68a3973ce.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:07

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1db59ee9a37b1e00.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:06

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

08:02

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:32

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6000.16646

2,749,440

29-Feb-2008

04:33

x64

Win32k.sys

6.0.6000.20782

2,750,976

29-Feb-2008

04:27

x64

Win32k.sys

6.0.6001.18027

2,741,760

29-Feb-2008

04:47

x64

Win32k.sys

6.0.6001.22125

2,741,760

29-Feb-2008

04:47

x64

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,741

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,441

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,904

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,608

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,446

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,742

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,443

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,416

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,435

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,357

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,376

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,691

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,722

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,411

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,431

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,413

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,432

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,415

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,434

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,421

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,440

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,412

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,431

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,420

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,410

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,429

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,414

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,433

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Update-bf.mum

Not applicable

3,493

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

X86_1ba144112a06c6c3d50a6af0558d9244_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_e421de6dd50d38b3.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_54ed5ec529fa2daf578a2ffbde37ccd4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b6d81dd444c0ab33.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_a24eb95f32130a5bbfe56b1b6da1487e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_8ca14c89fa049b52.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_d1988124a6e0a75de52f1c3b731168bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_9a1ebcdbe1889caf.manifest

Not applicable

694

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_b6e7fd209d7b409d.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:17

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_b7425913b6bceacf.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:12

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e4dbe89a90b303.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

08:10

Not applicable

X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96c781fb3b0201f.manifest

Not applicable

6,543

29-Feb-2008

07:38

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6000.16646

2,027,008

29-Feb-2008

04:16

x86

Win32k.sys

6.0.6000.20782

2,028,544

29-Feb-2008

04:14

x86

Win32k.sys

6.0.6001.18027

2,032,128

29-Feb-2008

04:21

x86

Win32k.sys

6.0.6001.22125

2,032,128

29-Feb-2008

04:15

x86

לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Amd64_2aac74554eee981b987637b28202c3fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_41ccb52588ed4db2.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_41297ac03fcf978e842c2b928b2b6c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_ad360f7c05aee3fd.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_7377dcafc65204ca4effc1ff61f89d0b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_ab8675e69c3a4f77.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_92b2b121bbd4e8329d5ab8d5ef98f289_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_d392984375d12d0a.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_aaba73a33d653b1b53bd10a865096512_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_717a62c42a4c98f1.manifest

Not applicable

698

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_c31c4a138ab5b5dc30091de94e6ea827_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_5216da3b2b65b728.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_d58daa22ec2e61edcfaf464b98caab2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_263cc27c25719b1a.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_e8bbf75608180a82b45bfb53f116b956_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_5fbc6a5a0b54a06a.manifest

Not applicable

1,038

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_130698a455d8b1d3.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:28

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1360f4976f1a5c05.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:15

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1503776c52ee2439.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

08:17

Not applicable

Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_158b13a36c0d9155.manifest

Not applicable

6,559

29-Feb-2008

07:58

Not applicable

Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,751

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,455

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,124

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

3,052

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,888

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_4_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_4_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,890

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_5_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,964

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_5_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,890

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_6_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,752

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_6_for_kb941693~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,457

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,424

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,443

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,365

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,384

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,701

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,732

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,419

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,421

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,440

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,423

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,442

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,429

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,420

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,439

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,428

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,447

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,418

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,437

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,422

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,441

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Update-bf.mum

Not applicable

3,519

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16646_none_1d5b42f68a3973ce.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:07

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20782_none_1db59ee9a37b1e00.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:06

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

08:02

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:32

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6000.16646

2,749,440

29-Feb-2008

04:33

x64

Win32k.sys

6.0.6000.20782

2,750,976

29-Feb-2008

04:27

x64

Win32k.sys

6.0.6001.18027

2,741,760

29-Feb-2008

04:47

x64

Win32k.sys

6.0.6001.22125

2,741,760

29-Feb-2008

04:47

x64

לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ia64_6dbc1b629db013883ac202ee21fcac45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_3c7267bc39fbd051.manifest

Not applicable

696

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Ia64_7e2936bb570e1464e6f864bfa4d7bfaa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_794833edce1f2827.manifest

Not applicable

696

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Ia64_d4bdeda8fe55d190a65a61ffed545d8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_f0c498a2ccea5eb2.manifest

Not applicable

1,036

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Ia64_f8542918ed2be65e670918b125ded30c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_adc9da727d2e07af.manifest

Not applicable

1,036

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_b8e67fde9a8ebbff.manifest

Not applicable

6,551

29-Feb-2008

07:59

Not applicable

Ia64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_b96e1c15b3ae291b.manifest

Not applicable

6,551

29-Feb-2008

07:53

Not applicable

Package_1_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,746

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_1_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,448

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_2_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,959

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_2_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,881

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_3_for_kb941693_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,959

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_3_for_kb941693~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

2,881

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,415

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,434

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,416

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,436

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,419

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,438

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,424

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,444

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,416

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,435

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,423

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Package_for_kb941693_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum

Not applicable

1,443

29-Feb-2008

19:54

Not applicable

Update-bf.mum

Not applicable

2,381

29-Feb-2008

19:55

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18027_none_1f5821be874ee634.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

08:02

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22125_none_1fdfbdf5a06e5350.manifest

Not applicable

5,013

29-Feb-2008

07:32

Not applicable

Win32k.sys

6.0.6001.18027

6,638,592

29-Feb-2008

04:45

IA-64

Win32k.sys

6.0.6001.22125

6,638,592

29-Feb-2008

04:31

IA-64

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×