היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-004. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

הטבלה הבאה מפרטת את הבעיות המוכרות בעדכון אבטחה זה. אם אתה נתקל בבעיות בעדכון אבטחה זה שאינן מוזכרות בבעיות מוכרות אלה, תמיכה ללא תשלום זמינה עבור צרכנים על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לבעיות תמיכה בעדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx לקוחות ארגוניים יכולים לקבל תמיכה בעדכוני אבטחה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

כדי להשתמש בטבלה, הבט בשתי השורות העליונות של הטבלה. אתר את העמודה שבה מופיע המספר המתאים של המאמר ב- Microsoft Knowledge Base עבור העדכון המיועד לגירסת Microsoft SQL Server שבה את משתמש. השורות המכילות "X" מתאימות למאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המתאר בעיה מוכרת עבור הגירסה של SQL Server שבה אתה משתמש. לחץ על מספרי המאמרים בעמודה השמאלית כדי לצפות במאמר.

KB960082

KB960083

KB960089

KB960090

מספר המאמר

SQL Server 2000 GDR ו- MSDE 2000: החל אם מספר גירסת ה-Build נמצא בין 8.00.2039 ל- 8.00.2054

SQL Server 2000 QFE ו- MSDE 2000: החל אם מספר גירסת ה-Build נמצא בין 8.00.2148 ל- 8.00.2281

SQL Server 2005 GDR: החל אם מספר גירסת ה-Build נמצא בין 9.00.3042 ל- 9.00.3076

SQL Server 2005 QFE: החל אם מספר גירסת ה-Build נמצא בין 9.00.3150 ל- 9.00.3309

953739

X

X

953740

X

X

953741

X

X

953742

X

X

955250

X

X

957008

X

X

967092

X

967093

X

967094

X

X

967095

X

967096

X

967236

X

מאמרי Microsoft Knowledge Base המתארים את החבילות הנפרדות עם הבעיות המוכרות שלהן ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות החבילות הנפרדות של עדכון אבטחה זה ואודות הבעיות המוכרות המשויכות לחבילות אלה, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

עדכון האבטחה 960090

960090 MS09-004: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2005 QFE: 10 בפברואר, 2009

בעיות מוכרות עבור עדכון אבטחה 960090

מספר המאמר

שם המאמר

953739

מתקיני SQL Server 2005 לא מעדכנים מופע של שירות SQL Server שנמצא במצב 'לא זמין'

953741

מתקיני SQL Server 2005 עוצרים שירותים תלויים

955250

הודעת שגיאה בעת ניסיון להסיר את ההתקנה של חבילת התיקון החם של SQL Server 2005 Express Edition: "1731 חבילת התקנת המקור עבור המוצר [2] אינה מסונכרנת עם חבילת הלקוח" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

957008

SQL Server 2005 Service Pack 2 אינו מתעדכן בהצלחה בעת ניסיון להתקין או להסיר התקנה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה 960089

960089 MS09-004: תיאור של עדכון אבטחה עבור SQL Server 2005 GDR: 10 בפברואר, 2009

בעיות מוכרות עבור עדכון אבטחה 960089

מספר המאמר

שם המאמר

953739

מתקיני SQL Server 2005 לא מעדכנים מופע של שירות SQL Server שנמצא במצב 'לא זמין'

953741

מתקיני SQL Server 2005 עוצרים שירותים תלויים

955250

הודעת שגיאה בעת ניסיון להסיר את ההתקנה של חבילת התיקון החם של SQL Server 2005 Express Edition: "1731 חבילת התקנת המקור עבור המוצר [2] אינה מסונכרנת עם חבילת הלקוח" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

957008

SQL Server 2005 Service Pack 2 אינו מתעדכן בהצלחה בעת ניסיון להתקין או להסיר התקנה של עדכון אבטחה

967095 Windows Internal Database ‏(WYukon) מוסר בעת שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת התקנה של עדכון אבטחה עבור SQL Server 2005

Windows Internal Database ‏(WYukon) מוסר בעת שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת התקנה של עדכון אבטחה עבור SQL Server 2005

עדכון האבטחה 960082

960082 MS09-004: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2000 GDR ו- MSDE 2000: 10 בפברואר, 2009

בעיות מוכרות עבור עדכון אבטחה 960082

מספר המאמר

שם המאמר

953740

כיצד לזהות ולהפוך לזמינים מופעים לא זמינים של SQL Server ב- SQL Server 2000

953742

מתקיני SQL Server 2000 ו- MSDE 2000 עוצרים שירותים תלויים

967092 אין באפשרותך להחיל את עדכון אבטחה 960082 בסביבת Windows 2000 או Windows Server 2003

עדכון אבטחה 960082 לא מתבצע בהצלחה בסביבת Microsoft Windows 2000 או בסביבת Windows Server 2003

967093 התקנת SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE)‎ מוסרת בעת שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת התקנה של עדכון אבטחה עבור SQL Server 2000 ועבור MSDE 2000

התקנת SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE)‎ מוסרת בעת שימוש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה להסרת התקנה של עדכון אבטחה עבור SQL Server 2000 ועבור MSDE 2000

967094 ייתכן ש- ISA Server 2004 ו- ISA Server 2006 יושפעו על-ידי עדכוני האבטחה המפורטים במאמרים 960082 ו- 960083 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

ייתכן ש- ISA Server 2004 ו- ISA Server 2006 יושפעו על-ידי עדכוני האבטחה המפורטים במאמרים 960082 ו- 960083 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

967096 עדכון של SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)‎ מוצע באופן שגוי למשתמשי SharePoint כאשר הם מנסים להתקין את עדכון האבטחה במאמר מס' 960082 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

עדכון של SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)‎ מוצע באופן שגוי למשתמשי SharePoint כאשר הם מנסים להתקין את עדכון האבטחה במאמר מס' 960082 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

967236 עדכוני האבטחה של MSDE 2000 אינם מותקנים כצפוי בעת התקנת שירותי UDDI ב- Windows Server 2003

עדכוני האבטחה של MSDE 2000 אינם מותקנים כצפוי בעת התקנת UDDI Services ב- Windows Server 2003

עדכון אבטחה 960083

960083 MS09-004: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2000 QFE ועבור MSDE 2000: 10 בפברואר, 2009

בעיות מוכרות עבור עדכון אבטחה 960083

מספר המאמר

שם המאמר

953740

כיצד לזהות ולהפוך לזמינים מופעים לא זמינים של SQL Server ב- SQL Server 2000

953742

מתקיני SQL Server 2000 ו- MSDE 2000 עוצרים שירותים תלויים

967094 ייתכן ש- ISA Server 2004 ו- ISA Server 2006 יושפעו על-ידי עדכוני האבטחה המפורטים במאמרים 960082 ו- 960083 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

ייתכן ש- ISA Server 2004 ו- ISA Server 2006 יושפעו על-ידי עדכוני האבטחה המפורטים במאמרים 960082 ו- 960083 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

אם ההתקנה לא תושלם בהצלחה, ייתכן ששירותים התלויים בשירות SQL Server נעצרו. מומלץ לבצע הפעלה מחדש כדי לוודא שכל השירותים נמצאים במצב הרצוי. לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה ואודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג אותם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

953742 מתקיני SQL Server 2000 ו- MSDE 2000 עוצרים שירותים תלויים

953741 מתקיני SQL Server 2005 עוצרים שירותים תלויים

כיצד לקבוע אם SQL Server עודכן בהצלחה

כדי לבדוק ש- SQL Server עודכן בהצלחה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. אתר את מספר הגירסה של המופע או המופעים של SQL Server.
    לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

    321185 כיצד לזהות את הגירסה והמהדורה של SQL Server

  2. העדכון של SQL Server פועל בהצלחה אם מנתח השאילתות מחזיר גירסה של הקובץ Sqlserver.exe המפורטת בטבלה הבאה.

מוצר

גירסה

SQL Server 2005 GDR

9.00.3077

SQL Server 2005 QFE

9.00.3310

SQL Server 2000 GDR

8.00.2055

SQL Server 2000 QFE

8.00.2282

לחלופין, באפשרותך לסקור את יומן ההתקנה עבור הודעת "הצלחה". קובץ היומן של ההתקנה נמצא בדרך כלל באחת מהתיקיות הבאות.

מוצר

מיקום

SQL Server 2000

%WINDIR%

SQL Server 2005

%PROGRAMFILES%\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Hotfix

עבור התקנה מוצלחת, הודעה הדומה לאחת מההודעות הבאות נרשמת בסוף קובץ היומן.

הודעה 1

Success, Reboot Required
Exit Code Returned (הצלחה, דרוש אתחול. קוד יציאה מוחזר): 3010

הודעה 2

101.063: SQL DLL: Instance Status Summary (סיכום מצב מופע)
101.063: SQL DLL: Instance Status: MSSQLServer - Success (מצב מופע: MSSQLServer - הצלחה)
101.063: SQL DLL: Instance Status: SQLTools - Success (מצב מופע: SQLTools - הצלחה)
101.063: SQL DLL: SuccessInstallation()‎ החזיר 0

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

חבילות GDR

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של SQL Server 2000 SP4

File name

File version

File size

Date

Time

Atl71.dll

7.10.3077.0

89,088

30-Nov-04

3:05

Atxcore.dll

2000.80.2039.0

37,376

4-May-05

12:31

Atxcore.rll

2000.80.2039.0

4,608

4-May-05

12:29

Axscphst.dll

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

15:02

Axscphst.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Bcp.exe

2000.80.2039.0

122,880

4-May-05

12:26

Bcp.rll

2000.80.2039.0

9,216

4-May-05

15:02

Cldtcstp.exe

2000.80.2039.0

77,824

4-May-05

12:35

Cldtcstp.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:06

Cmdwrap.exe

2000.80.2039.0

5,632

4-May-05

13:23

Cnfgsvr.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:29

Cnvrem.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

12:28

Cnvsvc.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:23

Comnevnt.dll

2000.80.194.0

319,488

26-Apr-04

10:35

Custtask.dll

2000.80.2039.0

364,544

4-May-05

15:02

Custtask.rll

2000.80.2039.0

48,640

4-May-05

15:02

Dbghelp.dll

6.3.17.0

940,032

6-Aug-04

7:38

Dbmslpcn.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Dbmslpcn.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Dbmsshrn.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Dbmsshrn.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Dbnetlib.dll

2000.85.1117.0

106,496

29-Apr-04

1:00

Dcomscm.exe

2000.80.2039.0

11,776

4-May-05

12:29

Distrib.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:36

Dtcsetup.exe

4.71.1015.0

584,416

16-Jul-99

4:27

Dtsffile.dll

2000.80.2039.0

126,976

4-May-05

15:02

Dtsffile.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Dtspkg.dll

2000.80.2039.0

1,986,560

4-May-05

15:02

Dtspkg.rll

2000.80.2039.0

208,896

4-May-05

15:02

Dtspump.dll

2000.80.2039.0

507,904

4-May-05

15:02

Dtspump.rll

2000.80.194.0

102,400

6-Aug-00

16:50

Dtsrun.exe

2000.80.2039.0

33,792

4-May-05

12:42

Dtsrun.rll

2000.80.194.0

24,576

6-Aug-00

16:50

Impprov.dll

2000.80.2055.0

102,400

17-Dec-08

2:09

Mergetxt.dll

2000.80.2039.0

39,656

4-May-05

15:06

Msdbi.dll

6.10.8226.0

102,672

26-Apr-99

15:00

Msgprox.dll

2000.80.2055.0

94,208

17-Dec-08

1:59

Msvcp71.dll

7.10.3077.0

499,712

30-Nov-04

3:05

Msvcr71.dll

7.10.3052.4

348,160

30-Nov-04

3:05

Msxmlsql.dll

1.0.1045.0

851,128

7-Apr-05

9:27

Msxmlsql.rll

1.0.1045.0

50,360

7-Apr-05

9:27

Odbcbcp.dll

2000.85.1117.0

24,576

29-Apr-04

1:01

Odsole70.dll

2000.80.2055.0

69,632

17-Dec-08

2:11

Odsole70.rll

2000.80.382.0

20,480

18-Apr-01

14:21

Opends60.dll

2000.80.2039.0

10,240

4-May-05

15:02

Osql.exe

2000.80.2055.0

57,344

17-Dec-08

2:12

Pfclnt80.dll

2000.80.2055.0

430,080

17-Dec-08

1:40

Pfclnt80.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Rdistcom.dll

2000.80.2039.0

425,984

4-May-05

15:02

Replagnt.dll

2000.80.2039.0

8,192

4-May-05

15:02

Repldist.dll

2000.80.2039.0

77,824

4-May-05

15:02

Repldp.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

15:02

Repldsui.dll

2000.80.2039.0

22,016

4-May-05

15:02

Repldts.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

15:02

Replerrx.dll

2000.80.2039.0

101,096

4-May-05

15:06

Replmerg.exe

2000.80.2055.0

163,840

17-Dec-08

2:22

Replprov.dll

2000.80.2055.0

237,568

17-Dec-08

2:22

Replprox.dll

2000.80.2039.0

196,608

4-May-05

15:02

Replrec.dll

2000.80.2055.0

315,392

17-Dec-08

15:48

Replres.rll

2000.80.2039.0

159,744

4-May-05

15:02

Replsub.dll

2000.80.2055.0

270,336

17-Dec-08

2:26

Replsync.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Rinitcom.dll

2000.80.2055.0

278,528

17-Dec-08

2:26

Scm.exe

2000.80.2039.0

86,016

4-May-05

12:52

Semmap.dll

2000.80.2055.0

52,224

17-Dec-08

1:38

Semmap.dll

2000.80.2055.0

52,224

17-Dec-08

1:38

Semmap.rll

2000.80.194.0

32,768

6-Aug-00

16:50

Semmap.rll

2000.80.194.0

32,768

6-Aug-00

16:50

Semnt.dll

2000.80.2039.0

69,632

4-May-05

15:02

Semnt.dll

2000.80.2039.0

69,632

4-May-05

15:02

Semnt.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Semnt.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Snapshot.exe

2000.80.2055.0

61,440

17-Dec-08

2:27

Spresolv.dll

2000.80.2039.0

76,544

4-May-05

15:06

Sqdedev.dll

2000.80.2039.0

126,976

4-May-05

15:02

Sqladevn.rll

2000.80.2039.0

6,656

4-May-05

15:02

Sqladhlp.exe

2000.80.2039.0

73,728

4-May-05

13:50

Sqlagent.dll

2000.80.2039.0

12,288

4-May-05

15:02

Sqlagent.exe

2000.80.2055.0

323,584

17-Dec-08

1:51

Sqlagent.rll

2000.80.2039.0

53,248

4-May-05

15:02

Sqlatxss.dll

2000.80.2039.0

36,864

4-May-05

15:02

Sqlatxss.rll

2000.80.194.0

24,576

6-Aug-00

16:50

Sqlboot.dll

2000.80.2055.0

138,080

17-Dec-08

16:15

Sqlcmdss.dll

2000.80.2039.0

43,520

4-May-05

15:02

Sqlcmdss.rll

2000.80.2039.0

5,632

4-May-05

15:02

Sqlctr80.dll

2000.80.2039.0

40,960

4-May-05

15:02

Sqldata.dll

2000.80.2039.0

815,104

4-May-05

15:02

Sqldistx.dll

2000.80.2039.0

170,744

4-May-05

15:06

Sqldmo.dll

2000.80.2055.0

4,362,240

17-Dec-08

1:59

Sqldmo.rll

2000.80.2039.0

585,728

4-May-05

15:02

Sqlevn70.rll

2000.80.2055.0

45,056

17-Dec-08

1:42

Sqlimage.dll

5.0.2031.1

36,112

26-Apr-99

15:00

Sqlinitx.dll

2000.80.2039.0

142,064

4-May-05

15:06

Sqlmaint.exe

2000.80.2039.0

167,936

4-May-05

13:07

Sqlmangr.exe

2000.80.2039.0

81,920

4-May-05

13:07

Sqlmangr.rll

2000.80.194.0

98,304

6-Aug-00

16:50

Sqlmergx.dll

2000.80.2039.0

178,920

4-May-05

15:06

Sqlredis.exe

5.0.2919.6304

10,223,144

4-May-05

15:06

Sqlrepss.dll

2000.80.2039.0

65,536

4-May-05

15:02

Sqlrepss.rll

2000.80.2039.0

5,120

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlservr.exe

2000.80.2055.0

9,158,656

17-Dec-08

4:39

Sqlsnmp.dll

2000.80.2039.0

53,760

4-May-05

15:02

Sqlsort.dll

2000.80.2055.0

589,824

17-Dec-08

1:43

Sqlsrv32.dll

2000.85.1117.0

421,888

29-Apr-04

1:00

Sqlsrv32.rll

2000.85.1117.0

90,112

29-Apr-04

1:00

Sqlstbss.exe

2000.80.2039.0

6,144

4-May-05

13:18

Sqlstbss.rll

2000.80.2039.0

3,584

4-May-05

13:18

Sqlsvc.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Sqlsvc.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Sqlsvc.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Sqlsvc.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Sqlunirl.dll

2000.80.2039.0

192,512

4-May-05

15:02

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

122,368

8-Dec-08

3:45

Ssmsad70.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Ssmslpcn.dll

2000.80.2039.0

18,432

4-May-05

15:02

Ssmsrp70.dll

2000.80.2039.0

22,016

4-May-05

15:02

Ssmssh70.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Ssmsvi70.dll

2000.80.194.0

32,823

6-Aug-00

16:51

Ssnetlib.dll

2000.80.2039.0

86,016

4-May-05

15:02

Ssnmpn70.dll

2000.80.2039.0

10,240

4-May-05

15:02

Ssradd.dll

2000.80.2039.0

47,856

4-May-05

15:06

Ssravg.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrdown.dll

2000.80.2039.0

24,312

4-May-05

15:06

Ssrmax.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrmin.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrpub.dll

2000.80.2039.0

24,832

4-May-05

15:06

Ssrup.dll

2000.80.2039.0

24,824

4-May-05

15:06

Svrnetcn.dll

2000.80.2055.0

110,592

17-Dec-08

2:47

Svrnetcn.exe

2000.80.2039.0

34,304

4-May-05

13:18

Svrnetcn.rll

2000.80.2039.0

16,896

4-May-05

15:02

Ums.dll

2000.80.2055.0

35,328

17-Dec-08

3:07

W95scm.dll

2000.80.2039.0

41,984

4-May-05

15:02

Xplog70.dll

2000.80.2039.0

43,520

4-May-05

15:02

Xplog70.rll

2000.80.2039.0

6,656

4-May-05

15:02

Xpqueue.dll

2000.80.2039.0

45,056

4-May-05

15:02

Xprepl.dll

2000.80.2039.0

155,648

4-May-05

15:02

Xpsqlbot.dll

2000.80.2039.0

7,680

4-May-05

15:02

Xpstar.dll

2000.80.2055.0

311,296

17-Dec-08

1:53

Xpstar.rll

2000.80.2039.0

36,864

4-May-05

15:02

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של SQL Server 2000 SP4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Axscphst.rll

2000.80.760.0

5632

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Bcp.rll

2000.85.1016.0

12288

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Impprov.dll

2000.80.2055.0

244224

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Msgprox.dll

2000.80.2055.0

188928

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Msvcr71.dll

7.10.3052.4

348160

01-Jan-2009

14:34

x86

Odsole70.dll

2000.80.2055.0

151040

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Odsole70.rll

2000.80.760.0

11264

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Osql.exe

2000.80.2055.0

149504

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Pfclnt80.dll

2000.80.2055.0

1187328

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Pfclnt80.dll

2000.80.2055.0

430080

01-Jan-2009

14:34

x86

Pfclnt80.rll

2000.80.760.0

5120

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Qrdrsvc.exe

2000.80.2055.0

356864

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Replmerg.exe

2000.80.2055.0

375296

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Replprov.dll

2000.80.2055.0

537600

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Replrec.dll

2000.80.2055.0

775168

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Replres.rll

2000.80.2039.0

146432

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Replsub.dll

2000.80.2055.0

641024

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Rinitcom.dll

2000.80.2055.0

654848

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Semmap.dll

2000.80.2055.0

161280

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Semmap.dll

2000.80.2055.0

52224

01-Jan-2009

14:34

x86

Semmap.rll

2000.80.760.0

9216

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Semnt.rll

2000.80.760.0

2560

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Snapshot.exe

2000.80.2055.0

91136

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqladevn.rll

2000.80.760.0

7680

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlagent.exe

2000.80.2055.0

1061376

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlagent.rll

2000.80.760.0

41984

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlatxss.rll

2000.80.760.0

3584

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlcmdss.rll

2000.80.760.0

4608

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlctr80.dll

2000.80.2039.0

32256

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqldiag.exe

2000.80.2055.0

334848

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqldmo.dll

2000.80.2055.0

13860352

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqldmo.dll

2000.80.2055.0

4362240

01-Jan-2009

14:34

x86

Sqldmo.rll

2000.80.760.0

574976

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlevn70.rll

2000.80.2055.0

34816

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlfth75.dll

2000.80.2055.0

246784

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlisapi.rll

2000.80.2039.0

4608

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlmangr.rll

2000.80.760.0

77312

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlrepss.rll

2000.80.760.0

4096

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlservr.exe

2000.80.2055.0

24664064

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlsort.dll

2000.80.2055.0

616960

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlsort.dll

2000.80.2055.0

616960

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlsvc.rll

2000.80.760.0

2048

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

122368

01-Jan-2009

14:34

x86

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

338944

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Sqlvdir.rll

2000.80.2039.0

61440

01-Jan-2009

14:34

x86

Svrnetcn.dll

2000.80.2055.0

427008

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Svrnetcn.rll

2000.80.760.0

15872

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Xplog70.rll

2000.80.2039.0

6144

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Xpstar.dll

2000.80.2055.0

872960

01-Jan-2009

14:34

IA-64

Xpstar.rll

2000.80.760.0

28160

01-Jan-2009

14:34

IA-64

לכל המהדורות הנתמכות של SQL Server 2000 Desktop Engine ‏(Windows)

File name

File version

File size

Date

Time

Atl71.dll

7.10.3077.0

89,088

30-Nov-04

3:05

Atxcore.dll

2000.80.2039.0

37,376

4-May-05

12:31

Atxcore.rll

2000.80.2039.0

4,608

4-May-05

12:29

Axscphst.dll

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

15:02

Axscphst.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Bcp.exe

2000.80.2039.0

122,880

4-May-05

12:26

Bcp.rll

2000.80.2039.0

9,216

4-May-05

15:02

Cldtcstp.exe

2000.80.2039.0

77,824

4-May-05

12:35

Cldtcstp.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:06

Cmdwrap.exe

2000.80.2039.0

5,632

4-May-05

13:23

Cnfgsvr.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:29

Cnvrem.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

12:28

Cnvsvc.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:23

Comnevnt.dll

2000.80.194.0

319,488

26-Apr-04

10:35

Custtask.dll

2000.80.2039.0

364,544

4-May-05

15:02

Custtask.rll

2000.80.2039.0

48,640

4-May-05

15:02

Dbghelp.dll

6.3.17.0

940,032

6-Aug-04

7:38

Dbmslpcn.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Dbmslpcn.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Dbmsshrn.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Dbmsshrn.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Dbnetlib.dll

2000.85.1117.0

106,496

29-Apr-04

1:00

Dcomscm.exe

2000.80.2039.0

11,776

4-May-05

12:29

Distrib.exe

2000.80.2039.0

61,440

4-May-05

12:36

Dtcsetup.exe

4.71.1015.0

584,416

16-Jul-99

4:27

Dtsffile.dll

2000.80.2039.0

126,976

4-May-05

15:02

Dtsffile.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Dtspkg.dll

2000.80.2039.0

1,986,560

4-May-05

15:02

Dtspkg.rll

2000.80.2039.0

208,896

4-May-05

15:02

Dtspump.dll

2000.80.2039.0

507,904

4-May-05

15:02

Dtspump.rll

2000.80.194.0

102,400

6-Aug-00

16:50

Dtsrun.exe

2000.80.2039.0

33,792

4-May-05

12:42

Dtsrun.rll

2000.80.194.0

24,576

6-Aug-00

16:50

Impprov.dll

2000.80.2055.0

102,400

17-Dec-08

2:09

Mergetxt.dll

2000.80.2039.0

39,656

4-May-05

15:06

Msdbi.dll

6.10.8226.0

102,672

26-Apr-99

15:00

Msgprox.dll

2000.80.2055.0

94,208

17-Dec-08

1:59

Msvcp71.dll

7.10.3077.0

499,712

30-Nov-04

3:05

Msvcr71.dll

7.10.3052.4

348,160

30-Nov-04

3:05

Msxmlsql.dll

1.0.1045.0

851,128

7-Apr-05

9:27

Msxmlsql.rll

1.0.1045.0

50,360

7-Apr-05

9:27

Odbcbcp.dll

2000.85.1117.0

24,576

29-Apr-04

1:01

Odsole70.dll

2000.80.2055.0

69,632

17-Dec-08

2:11

Odsole70.rll

2000.80.382.0

20,480

18-Apr-01

14:21

Opends60.dll

2000.80.2039.0

10,240

4-May-05

15:02

Osql.exe

2000.80.2055.0

57,344

17-Dec-08

2:12

Pfclnt80.dll

2000.80.2055.0

430,080

17-Dec-08

1:40

Pfclnt80.rll

2000.80.194.0

28,672

6-Aug-00

16:50

Rdistcom.dll

2000.80.2039.0

425,984

4-May-05

15:02

Replagnt.dll

2000.80.2039.0

8,192

4-May-05

15:02

Repldist.dll

2000.80.2039.0

77,824

4-May-05

15:02

Repldp.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

15:02

Repldsui.dll

2000.80.2039.0

22,016

4-May-05

15:02

Repldts.dll

2000.80.2039.0

94,208

4-May-05

15:02

Replerrx.dll

2000.80.2039.0

101,096

4-May-05

15:06

Replmerg.exe

2000.80.2055.0

163,840

17-Dec-08

2:22

Replprov.dll

2000.80.2055.0

237,568

17-Dec-08

2:22

Replprox.dll

2000.80.2039.0

196,608

4-May-05

15:02

Replrec.dll

2000.80.2055.0

315,392

17-Dec-08

15:48

Replres.rll

2000.80.2039.0

159,744

4-May-05

15:02

Replsub.dll

2000.80.2055.0

270,336

17-Dec-08

2:26

Replsync.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Rinitcom.dll

2000.80.2055.0

278,528

17-Dec-08

2:26

Scm.exe

2000.80.2039.0

86,016

4-May-05

12:52

Semmap.dll

2000.80.2055.0

52,224

17-Dec-08

1:38

Semmap.dll

2000.80.2055.0

52,224

17-Dec-08

1:38

Semmap.rll

2000.80.194.0

32,768

6-Aug-00

16:50

Semmap.rll

2000.80.194.0

32,768

6-Aug-00

16:50

Semnt.dll

2000.80.2039.0

69,632

4-May-05

15:02

Semnt.dll

2000.80.2039.0

69,632

4-May-05

15:02

Semnt.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Semnt.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Snapshot.exe

2000.80.2055.0

61,440

17-Dec-08

2:27

Spresolv.dll

2000.80.2039.0

76,544

4-May-05

15:06

Sqdedev.dll

2000.80.2039.0

126,976

4-May-05

15:02

Sqladevn.rll

2000.80.2039.0

6,656

4-May-05

15:02

Sqladhlp.exe

2000.80.2039.0

73,728

4-May-05

13:50

Sqlagent.dll

2000.80.2039.0

12,288

4-May-05

15:02

Sqlagent.exe

2000.80.2055.0

323,584

17-Dec-08

1:51

Sqlagent.rll

2000.80.2039.0

53,248

4-May-05

15:02

Sqlatxss.dll

2000.80.2039.0

36,864

4-May-05

15:02

Sqlatxss.rll

2000.80.194.0

24,576

6-Aug-00

16:50

Sqlboot.dll

2000.80.2055.0

138,080

17-Dec-08

16:15

Sqlcmdss.dll

2000.80.2039.0

43,520

4-May-05

15:02

Sqlcmdss.rll

2000.80.2039.0

5,632

4-May-05

15:02

Sqlctr80.dll

2000.80.2039.0

40,960

4-May-05

15:02

Sqldata.dll

2000.80.2039.0

815,104

4-May-05

15:02

Sqldistx.dll

2000.80.2039.0

170,744

4-May-05

15:06

Sqldmo.dll

2000.80.2055.0

4,362,240

17-Dec-08

1:59

Sqldmo.rll

2000.80.2039.0

585,728

4-May-05

15:02

Sqlevn70.rll

2000.80.2055.0

45,056

17-Dec-08

1:42

Sqlimage.dll

5.0.2031.1

36,112

26-Apr-99

15:00

Sqlinitx.dll

2000.80.2039.0

142,064

4-May-05

15:06

Sqlmaint.exe

2000.80.2039.0

167,936

4-May-05

13:07

Sqlmangr.exe

2000.80.2039.0

81,920

4-May-05

13:07

Sqlmangr.rll

2000.80.194.0

98,304

6-Aug-00

16:50

Sqlmergx.dll

2000.80.2039.0

178,920

4-May-05

15:06

Sqlredis.exe

5.0.2919.6304

10,223,144

4-May-05

15:06

Sqlrepss.dll

2000.80.2039.0

65,536

4-May-05

15:02

Sqlrepss.rll

2000.80.2039.0

5,120

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlresld.dll

2000.80.2039.0

35,840

4-May-05

15:02

Sqlservr.exe

2000.80.2055.0

9,158,656

17-Dec-08

4:39

Sqlsnmp.dll

2000.80.2039.0

53,760

4-May-05

15:02

Sqlsort.dll

2000.80.2055.0

589,824

17-Dec-08

1:43

Sqlsrv32.dll

2000.85.1117.0

421,888

29-Apr-04

1:00

Sqlsrv32.rll

2000.85.1117.0

90,112

29-Apr-04

1:00

Sqlstbss.exe

2000.80.2039.0

6,144

4-May-05

13:18

Sqlstbss.rll

2000.80.2039.0

3,584

4-May-05

13:18

Sqlsvc.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Sqlsvc.dll

2000.80.2039.0

110,592

4-May-05

15:02

Sqlsvc.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Sqlsvc.rll

2000.80.382.0

12,288

18-Apr-01

14:21

Sqlunirl.dll

2000.80.2039.0

192,512

4-May-05

15:02

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

122,368

8-Dec-08

3:45

Ssmsad70.dll

2000.80.2039.0

21,504

4-May-05

15:02

Ssmslpcn.dll

2000.80.2039.0

18,432

4-May-05

15:02

Ssmsrp70.dll

2000.80.2039.0

22,016

4-May-05

15:02

Ssmssh70.dll

2000.80.2039.0

20,480

4-May-05

15:02

Ssmsvi70.dll

2000.80.194.0

32,823

6-Aug-00

16:51

Ssnetlib.dll

2000.80.2039.0

86,016

4-May-05

15:02

Ssnmpn70.dll

2000.80.2039.0

10,240

4-May-05

15:02

Ssradd.dll

2000.80.2039.0

47,856

4-May-05

15:06

Ssravg.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrdown.dll

2000.80.2039.0

24,312

4-May-05

15:06

Ssrmax.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrmin.dll

2000.80.2039.0

47,864

4-May-05

15:06

Ssrpub.dll

2000.80.2039.0

24,832

4-May-05

15:06

Ssrup.dll

2000.80.2039.0

24,824

4-May-05

15:06

Svrnetcn.dll

2000.80.2055.0

110,592

17-Dec-08

2:47

Svrnetcn.exe

2000.80.2039.0

34,304

4-May-05

13:18

Svrnetcn.rll

2000.80.2039.0

16,896

4-May-05

15:02

Ums.dll

2000.80.2055.0

35,328

17-Dec-08

3:07

W95scm.dll

2000.80.2039.0

41,984

4-May-05

15:02

Xplog70.dll

2000.80.2039.0

43,520

4-May-05

15:02

Xplog70.rll

2000.80.2039.0

6,656

4-May-05

15:02

Xpqueue.dll

2000.80.2039.0

45,056

4-May-05

15:02

Xprepl.dll

2000.80.2039.0

155,648

4-May-05

15:02

Xpsqlbot.dll

2000.80.2039.0

7,680

4-May-05

15:02

Xpstar.dll

2000.80.2055.0

311,296

17-Dec-08

1:53

Xpstar.rll

2000.80.2039.0

36,864

4-May-05

15:02

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3077.0

796512

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3077.0

292704

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3077.0

718688

18-Dec-08

4:24

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3077.0

202592

18-Dec-08

4:24

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3077.0

14891352

18-Dec-08

4:24

x86

Nsservice.exe

9.0.3077.0

18272

18-Dec-08

4:24

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3077.0

129888

18-Dec-08

4:24

x86

Reportingservicesservice.exe

9.0.3077.0

13656

18-Dec-08

4:24

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3077.0

1722208

18-Dec-08

4:25

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3077.0

1328992

18-Dec-08

4:25

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3077.0

346976

18-Dec-08

4:25

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3077.0

29181272

18-Dec-08

4:25

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3077.0

820576

18-Dec-08

4:25

x86

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3077.0

796504

18-Dec-08

5:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3077.0

796512

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3077.0

292704

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3077.0

718688

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3077.0

198488

18-Dec-08

5:44

IA-64

Msmdsrv.exe

9.0.3077.0

48759648

18-Dec-08

5:44

IA-64

Nsservice.exe

9.0.3077.0

18264

18-Dec-08

5:44

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3077.0

271200

18-Dec-08

5:44

IA-64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3077.0

13664

18-Dec-08

5:44

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3077.0

1722208

18-Dec-08

5:44

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3077.0

1328992

18-Dec-08

5:44

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3077.0

348512

18-Dec-08

5:44

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3077.0

72506208

18-Dec-08

5:45

IA-64

Sqlwb.exe

2005.90.3077.0

820576

18-Dec-08

4:25

x86

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3077.0

796512

17-Dec-08

23:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3077.0

292704

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3077.0

718688

18-Dec-08

4:24

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3077.0

198496

17-Dec-08

23:57

x64

Msmdsrv.exe

9.0.3077.0

30122848

17-Dec-08

23:57

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3077.0

158040

17-Dec-08

23:57

x64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3077.0

13656

17-Dec-08

23:57

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3077.0

1722200

17-Dec-08

23:57

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3077.0

1328984

17-Dec-08

23:57

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3077.0

354144

17-Dec-08

23:57

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3077.0

39663456

17-Dec-08

23:58

x64

Sqlwb.exe

2005.90.3077.0

820576

18-Dec-08

4:25

x86

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Internal Database (WYukon)‎

File Name

Version

Date

Time

Size

Ssdebugps.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:53

57,560

Mfc80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

1,093,632

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

40,960

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

45,056

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

65,536

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

57,344

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

61,440

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

61,440

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

61,440

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

49,152

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

49,152

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

1,079,808

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

548,864

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

626,688

Sqlvdi.dll

2000.85.2102.0

06-Apr-2007

15:55

122,368

Sqlwep.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:53

88,792

Instapi.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:37

35,032

Sqldumper.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

68,976

Sqlwriter.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

89,968

Sqlwtsn.exe

9.0.3042.0

10-Feb-2007

11:29

99,696

Sqlwvss.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

181,616

Sqlwvss_xp.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

180,080

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

20,848

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

22,384

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

21,872

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

21,872

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

21,360

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

20,848

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

23,408

Atl80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:48

114,688

Atl80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:49

95,744

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:48

479,232

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:48

548,864

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:48

626,688

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

40,960

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

45,056

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

65,536

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

57,344

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

61,440

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

61,440

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

61,440

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

49,152

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:58

49,152

Mfc80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

07:16

1,093,632

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

07:16

1,079,808

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

07:16

69,632

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

07:16

57,344

Sqlctr90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

67,952

Batchparser90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:09

127,856

Dbghelp.dll

6.6.7.5

10-Feb-2007

11:09

1,039,728

Msxmlsql.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

870,256

Odsole70.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:45

57,048

Opends60.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:45

21,208

Sqlaccess.dll

2005.90.3077.0

18-Dec-2008

10:25

346,976

Sqlboot.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

50,032

Sqlmaint.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

78,192

Sqlos.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

17,776

Sqlresld90.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:49

19,160

Sqlresourceloader.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:49

17,624

Sqlscm90.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

29,912

Sqlservr.exe

2005.90.3077.0

18-Dec-2008

10:25

29,181,272

Sqlsvc90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

106,864

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

10-Feb-2007

11:30

169,840

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

10-Feb-2007

11:30

123,760

Xpadsi90.exe

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:53

48,856

Xplog70.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:30

40,816

Xpsqlbot.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:30

22,384

Xpstar90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:30

295,792

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

10:56

3,072

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:55

49,880

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:55

18,648

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:55

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:55

11,992

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

18:23

57,048

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

18:23

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

2,118,000

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

18:23

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

18:23

12,504

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:46

49,880

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:44

18,648

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:46

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:46

11,992

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:18

57,048

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:17

20,184

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

2,109,808

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

26,480

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:17

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:17

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

162,672

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

14:00

58,072

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

14:00

20,184

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

2,066,800

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

24,944

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:56

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:56

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

162,160

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

13:36

49,880

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

13:37

18,648

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

13:36

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

13:36

11,992

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:08

49,880

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:08

18,648

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

1,740,144

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

22,896

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:08

11,992

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

155,504

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:48

54,488

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:47

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

1,982,320

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:49

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

160,112

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

53,976

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

20,184

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:23

1,941,872

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

159,600

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:28

52,512

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:27

20,256

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

1,968,496

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

24,944

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:26

9,504

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:27

12,064

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

160,112

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

50,904

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:49

19,160

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

1,834,352

Sqlmaint.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

20,184

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:49

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

08:50

11,992

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

157,040

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:09

49,880

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:09

18,648

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

1,740,144

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

22,896

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:08

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

16:09

11,992

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

155,504

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:30

56,024

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:30

20,184

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

2,014,064

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

25,968

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:30

9,432

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

14:30

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:29

162,160

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:50

2,107,904

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

10:56

1,730,048

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:52

2,004,480

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

2,099,712

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

2,057,216

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

1,142,272

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

1,106,944

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

1,972,736

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:54

1,932,288

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:54

1,958,912

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:51

1,824,256

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:49

804,352

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

11:50

828,928

Atl80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

05:26

95,744

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על 4x6 של Windows Internal Database (WYukon)‎

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Ssdebugps.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:38

63,192

x64

Mfc80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

1,605,120

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

40,960

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

45,056

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

65,536

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

57,344

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

61,440

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

61,440

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

61,440

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

49,152

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:47

49,152

x86

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:46

1,602,560

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:46

1,097,728

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:46

822,784

x64

Sqlvdi.dll

2000.85.2102.0

06-Apr-2007

15:57

160,256

x64

Sqlwep.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

121,048

x64

Dbghelp.dll

6.6.7.5

10-Feb-2007

15:56

1,329,520

x64

Instapi.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:23

41,688

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

84,336

x64

Sqlwriter.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

156,016

x64

Sqlwtsn.exe

9.0.3042.0

10-Feb-2007

16:03

99,696

x86

Sqlwvss.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

374,640

x64

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

21,360

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

22,384

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

21,360

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

22,384

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

22,896

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

22,384

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

21,872

Sqlwriter.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

23,920

Sqlctr90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

80,752

x64

Batchparser90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

15:56

182,128

x64

Msxmlsql.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

15:57

1,403,248

x64

Odsole70.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:31

88,280

x64

Opends60.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:31

22,744

x64

Sqlaccess.dll

2005.90.3077.0

18-Dec-2008

05:57

354,144

x86

Sqlboot.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

55,664

x64

Sqlmaint.exe

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

93,040

x64

Sqlos.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

18,288

x64

Sqlresld90.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

21,208

x64

Sqlresourceloader.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

25,816

x64

Sqlscm90.dll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:37

39,128

x64

Sqlservr.exe

2005.90.3077.0

18-Dec-2008

05:58

39,663,456

x64

Sqlsvc90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

132,464

x64

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

10-Feb-2007

16:03

282,480

x64

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

10-Feb-2007

16:03

199,536

x64

Xpadsi90.exe

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:41

67,288

x64

Xplog70.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

52,592

x64

Xpsqlbot.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

24,432

x64

Xpstar90.dll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

546,160

x64

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

15:43

3,584

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:18

50,392

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:18

19,160

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

1,740,656

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

22,896

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:17

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:17

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

156,016

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

17:20

57,560

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

17:20

21,208

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

2,118,512

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

25,456

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

17:20

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

12-Dec-2005

17:20

13,016

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:02

162,672

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:31

50,392

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:31

19,160

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:29

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:30

12,504

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:44

57,560

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:43

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

2,110,320

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

26,992

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:43

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:43

13,016

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

163,184

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:14

58,584

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:13

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

2,067,312

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:13

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

13-Jan-2006

13:13

13,016

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

162,672

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

12:42

50,392

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

12:42

19,160

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

1,740,656

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

22,896

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

12:42

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

06-Dec-2005

12:42

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

156,016

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:21

50,392

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:21

19,160

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:20

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:21

12,504

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:35

13,016

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:38

54,488

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

1,942,384

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

12,504

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:24

53,024

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

28-Jun-2006

21:23

20,768

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

1,969,008

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

160,624

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:37

51,416

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

19,672

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

1,834,352

Sqlmaint.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

20,184

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:35

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

14-Oct-2005

19:36

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

157,552

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:21

50,392

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:21

19,160

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

1,740,656

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

22,896

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:20

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

05-Jan-2006

15:20

12,504

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

156,016

Msxmlsql.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:46

56,536

Odsole70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:46

20,696

Sqlevn70.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

2,014,576

Sqlmaint.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

26,480

Sqlsvc90.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:45

9,944

Xplog70.rll

2005.90.1399.0

03-Jan-2006

13:45

13,016

Xpstar90.rll

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:03

162,160

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

2,107,904

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

15:43

1,730,048

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:10

2,004,480

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

2,099,712

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:10

2,057,216

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:10

1,142,272

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:08

1,106,944

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:10

1,972,736

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:10

1,932,288

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

1,958,912

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

1,824,256

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

804,352

Sqlevn70.rll.mui

2005.90.3042.0

10-Feb-2007

16:09

828,928

Atl80.dll

8.0.50727.42

14-Oct-2005

17:46

110,592

x64

Atl80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:30

110,592

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:27

516,096

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:28

1,097,728

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

05:26

822,784

x64

Mfc80chs.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

40,960

x86

Mfc80cht.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

45,056

x86

Mfc80deu.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

65,536

x86

Mfc80enu.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

57,344

x86

Mfc80esp.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

61,440

x86

Mfc80fra.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

61,440

x86

Mfc80ita.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

61,440

x86

Mfc80jpn.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

49,152

x86

Mfc80kor.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:04

49,152

x86

Mfc80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:00

1,605,120

x64

Mfc80u.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:03

1,602,560

x64

Mfcm80.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:05

65,024

x64

Mfcm80u.dll

8.0.50727.42

23-Sep-2005

06:06

63,488

x64

חבילות QFE

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של SQL Server 2000 SP4

File Name

Version

Date

Time

Size

Dtsui.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

1,593,344

Impprov.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

102,400

Msgprox.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

94,208

Msrpjt40.dll

4.10.9424.0

30-Dec-2008

16:05

188,473

Mssdi98.dll

8.11.50523.0

30-Dec-2008

16:05

239,104

Ntwdblib.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

290,816

Odsole70.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

69,632

Osql.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

57,344

Pfclnt80.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

430,080

Qrdrsvc.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

192,512

Replmerg.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

163,840

Replprov.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

237,568

Replrec.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

315,392

Replsub.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

270,336

Rinitcom.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

278,528

Semexec.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

856,064

Semmap.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

53,248

Snapshot.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

61,440

Sqlagent.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

323,584

Sqldiag.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

118,784

Sqldmo.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

4,362,240

Sqldumper.exe

Not applicable

30-Dec-2008

16:05

22,528

Sqlevn70.rll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

14:16

45,056

Sqlfth75.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

102,400

Sqlservr.exe

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

9,183,232

Sqlsort.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

589,824

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

30-Dec-2008

16:05

122,368

Stardds.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

176,128

Svrnetcn.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

110,592

Ums.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

35,328

Xpstar.dll

2000.80.2282.0

30-Dec-2008

16:05

311,296

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של SQL Server 2000 SP4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Impprov.dll

2000.80.2282.0

245248

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Msgprox.dll

2000.80.2282.0

188416

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Msolap80.dll

8.0.2275.0

6850560

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Mssdi98.dll

8.11.50523.0

758784

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Msvcr71.dll

7.10.3052.4

348160

31-Dec-2008

17:10

x86

Odsole70.dll

2000.80.2282.0

150528

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Osql.exe

2000.80.2282.0

149504

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Pfclnt80.dll

2000.80.2282.0

1187840

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Pfclnt80.dll

2000.80.2282.0

430080

31-Dec-2008

17:10

x86

Qrdrsvc.exe

2000.80.2282.0

356864

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replmerg.exe

2000.80.2282.0

375296

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replprov.dll

2000.80.2282.0

539136

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replprov.dll

2000.80.2282.0

539136

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replrec.dll

2000.80.2282.0

778240

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replrec.dll

2000.80.2282.0

778240

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Replsub.dll

2000.80.2282.0

641536

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Rinitcom.dll

2000.80.2282.0

655872

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Semmap.dll

2000.80.2282.0

162304

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Semmap.dll

2000.80.2282.0

53248

31-Dec-2008

17:10

x86

Semmap.dll

2000.80.2282.0

162304

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Snapshot.exe

2000.80.2282.0

91136

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlagent.exe

2000.80.2282.0

1061888

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqldiag.exe

2000.80.2282.0

334336

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqldmo.dll

2000.80.2282.0

13860352

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqldmo.dll

2000.80.2282.0

4362240

31-Dec-2008

17:10

x86

Sqldumper.exe

Not applicable

51712

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlevn70.rll

2000.80.2282.0

35328

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlfth75.dll

2000.80.2282.0

246784

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlservr.exe

2000.80.2282.0

26300928

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlsort.dll

2000.80.2282.0

617472

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlsort.dll

2000.80.2282.0

617472

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlsort.dll

2000.80.2282.0

617472

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

122368

31-Dec-2008

17:10

x86

Sqlvdi.dll

2000.85.2101.0

338944

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Svrnetcn.dll

2000.80.2282.0

427520

31-Dec-2008

17:10

IA-64

Xpstar.dll

2000.80.2282.0

873472

31-Dec-2008

17:10

IA-64

כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atxcore90.dll

2005.90.3310.0

23384

19-Dec-08

4:19

x86

Autoadmin90.dll

2005.90.3310.0

898392

19-Dec-08

4:19

x86

Bcp.exe

2005.90.3310.0

65368

19-Dec-08

4:19

x86

Chsbrkr.dll

12.0.9427.1

1682256

27-Oct-08

16:32

x86

Chtbrkr.dll

12.0.9427.1

6110032

27-Oct-08

16:32

x86

Connectiondlg.dll

9.0.3310.0

956248

19-Dec-08

4:19

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3310.0

75608

19-Dec-08

4:19

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3310.0

42856

19-Dec-08

4:19

x86

Distrib.exe

2005.90.3310.0

67416

19-Dec-08

4:20

x86

Dts.dll

2005.90.3310.0

1099096

19-Dec-08

4:20

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3310.0

247128

19-Dec-08

4:20

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3310.0

601944

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3310.0

252760

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3310.0

261480

19-Dec-08

4:20

x86

Fteref.dll

12.0.9427.1

446464

27-Oct-08

16:32

x86

Infosoft.dll

12.0.9427.1

465744

27-Oct-08

16:32

x86

Korwbrkr.dll

12.0.9427.1

68432

27-Oct-08

16:32

x86

Langwrbk.dll

12.0.9427.1

133968

27-Oct-08

16:32

x86

Logread.exe

2005.90.3310.0

397656

19-Dec-08

4:21

x86

Mergetxt.dll

2005.90.3310.0

29032

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3310.0

2762584

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3310.0

505704

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3310.0

5453656

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3310.0

1214312

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3310.0

1714024

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3310.0

919400

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3310.0

6158184

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3310.0

1275736

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3310.0

558952

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3310.0

4814696

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3310.0

2217816

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3310.0

796504

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3310.0

333656

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3310.0

304984

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3310.0

288600

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3310.0

1673048

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3310.0

108392

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3310.0

153448

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3310.0

329560

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3310.0

112488

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3310.0

292696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3310.0

718696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3310.0

1624936

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3310.0

59224

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3310.0

1603416

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3310.0

218984

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3310.0

898920

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3310.0

91992

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

4:22

x86

Msadomdx.dll

9.0.3310.0

499032

19-Dec-08

4:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3310.0

202584

19-Dec-08

4:22

x86

Msfte.dll

12.0.9427.1

2427728

27-Oct-08

16:32

x86

Msftefd.exe

12.0.9427.1

64336

27-Oct-08

16:32

x86

Msftepxy.dll

12.0.9427.1

93008

27-Oct-08

16:32

x86

Msftesql.exe

12.0.9427.1

93008

27-Oct-08

16:32

x86

Msgprox.dll

2005.90.3310.0

196952

19-Dec-08

4:22

x86

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3157328

27-Oct-08

16:32

x86

Msmdlocal.dll

9.0.3310.0

15970136

19-Dec-08

4:23

x86

Msmdredir.dll

9.0.3310.0

4019544

19-Dec-08

4:23

x86

Msmgdsrv.dll

9.0.3310.0

6042968

19-Dec-08

4:23

x86

Msolap90.dll

9.0.3310.0

4297048

19-Dec-08

4:23

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3310.0

866664

19-Dec-08

4:23

x86

Nlhtml.dll

12.0.9427.1

121680

27-Oct-08

16:32

x86

Nls400.dll

5.0.7112.0

12287312

27-Oct-08

16:32

x86

Nsservice.exe

9.0.3310.0

18280

19-Dec-08

4:23

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3310.0

2705240

19-Dec-08

4:23

x86

Odsole70.dll

2005.90.3310.0

55640

19-Dec-08

4:23

x86

Osql.exe

2005.90.3310.0

50520

19-Dec-08

4:23

x86

Query.dll

12.0.9427.1

45904

27-Oct-08

16:32

x86

Rdistcom.dll

2005.90.3310.0

641880

19-Dec-08

4:23

x86

Repldp.dll

2005.90.3310.0

184680

19-Dec-08

4:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3310.0

111448

19-Dec-08

4:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3310.0

269656

19-Dec-08

4:23

x86

Replmerg.exe

2005.90.3310.0

317784

19-Dec-08

4:23

x86

Replprov.dll

2005.90.3310.0

551256

19-Dec-08

4:23

x86

Replrec.dll

2005.90.3310.0

783720

19-Dec-08

4:23

x86

Replsub.dll

2005.90.3310.0

404840

19-Dec-08

4:23

x86

Replsync.dll

2005.90.3310.0

98136

19-Dec-08

4:23

x86

Reportbuilder.exe

9.0.3310.0

5613400

19-Dec-08

4:23

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066840

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091432

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091416

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087336

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1079144

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1062744

19-Dec-08

4:21

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1140584

19-Dec-08

4:24

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066856

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087320

19-Dec-08

4:20

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3310.0

79704

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3310.0

1115992

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3310.0

129896

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingservicesservice.exe

9.0.3310.0

13656

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3310.0

1722200

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3310.0

1329000

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3310.0

3379032

19-Dec-08

4:24

x86

Sac.exe

2005.90.3310.0

79704

19-Dec-08

4:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3310.0

11112

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3310.0

346968

19-Dec-08

4:24

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3310.0

44376

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlagent90.exe

2005.90.3310.0

345944

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlbrowser.exe

2005.90.3310.0

239448

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3310.0

140648

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlctr90.dll

2005.90.3310.0

64344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldest.dll

2005.90.3310.0

169304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3310.0

1071448

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldumper.exe

2005.90.3310.0

65368

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3310.0

75096

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmanagerui.dll

9.0.3310.0

6080344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3310.0

190808

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3310.0

233304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3310.0

25432

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlsac.exe

2005.90.3310.0

1242984

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3310.0

29223256

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3310.0

137048

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3310.0

820584

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3310.0

87384

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

4:24

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3310.0

66904

19-Dec-08

4:24

x86

Ssradd.dll

2005.90.3310.0

39256

19-Dec-08

4:24

x86

Ssravg.dll

2005.90.3310.0

39768

19-Dec-08

4:24

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3310.0

37720

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3310.0

37720

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3310.0

26984

19-Dec-08

4:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3310.0

611688

19-Dec-08

4:25

x86

Tablediff.exe

2005.90.3310.0

83800

19-Dec-08

4:25

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9427.1

203600

27-Oct-08

16:32

x86

Txagg.dll

2005.90.3310.0

201048

19-Dec-08

4:25

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3310.0

239448

19-Dec-08

4:25

x86

Txlookup.dll

2005.90.3310.0

241496

19-Dec-08

4:25

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3310.0

137560

19-Dec-08

4:25

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9427.1

195408

27-Oct-08

16:32

x86

Xmlsub.dll

2005.90.3310.0

191320

19-Dec-08

4:25

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3310.0

47960

19-Dec-08

4:25

x86

Xpqueue.dll

2005.90.3310.0

53592

19-Dec-08

4:25

x86

Xprepl.dll

2005.90.3310.0

69976

19-Dec-08

4:25

x86

Xpstar90.dll

2005.90.3310.0

295272

19-Dec-08

4:25

x86

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atxcore90.dll

2005.90.3310.0

56168

19-Dec-08

8:03

IA-64

Autoadmin90.dll

2005.90.3310.0

898392

19-Dec-08

4:19

x86

Bcp.exe

2005.90.3310.0

153960

19-Dec-08

8:03

IA-64

Chsbrkr.dll

12.0.9427.1

1880912

27-Oct-08

17:31

IA-64

Chtbrkr.dll

12.0.9427.1

6150992

27-Oct-08

17:31

IA-64

Connectiondlg.dll

9.0.3310.0

956248

19-Dec-08

4:19

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3310.0

75608

19-Dec-08

8:03

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3310.0

42840

19-Dec-08

8:03

x86

Distrib.exe

2005.90.3310.0

197464

19-Dec-08

8:03

IA-64

Dts.dll

2005.90.3310.0

3513176

19-Dec-08

8:03

IA-64

Dts.dll

2005.90.3310.0

1099096

19-Dec-08

4:20

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3310.0

721752

19-Dec-08

8:03

IA-64

Dtsconn.dll

2005.90.3310.0

247128

19-Dec-08

4:20

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3310.0

1929576

19-Dec-08

8:03

IA-64

Dtspipeline.dll

2005.90.3310.0

601944

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3310.0

905048

19-Dec-08

8:03

IA-64

Flatfiledest.dll

2005.90.3310.0

252760

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3310.0

931160

19-Dec-08

8:03

IA-64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3310.0

261480

19-Dec-08

4:20

x86

Fteref.dll

12.0.9427.1

433152

27-Oct-08

17:32

IA-64

Infosoft.dll

12.0.9427.1

1912656

27-Oct-08

17:31

IA-64

Korwbrkr.dll

12.0.9427.1

180048

27-Oct-08

17:31

IA-64

Langwrbk.dll

12.0.9427.1

330576

27-Oct-08

17:32

IA-64

Logread.exe

2005.90.3310.0

1095512

19-Dec-08

8:04

IA-64

Mergetxt.dll

2005.90.3310.0

68952

19-Dec-08

8:04

IA-64

Mergetxt.dll

2005.90.3310.0

29032

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3310.0

2762584

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3310.0

505704

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3310.0

5453656

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3310.0

1214312

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3310.0

1714024

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3310.0

919400

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3310.0

6158184

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3310.0

1275736

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3310.0

558952

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3310.0

796520

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3310.0

796504

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3310.0

333672

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3310.0

305000

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3310.0

288600

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3310.0

1673064

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3310.0

108376

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3310.0

153432

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3310.0

329560

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3310.0

112472

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3310.0

112488

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3310.0

292696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3310.0

718696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3310.0

2542424

19-Dec-08

8:04

IA-64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3310.0

1624936

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3310.0

59224

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3310.0

1603416

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3310.0

218984

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3310.0

898904

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3310.0

898920

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3310.0

91992

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

8:04

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

Msadomdx.dll

9.0.3310.0

499032

19-Dec-08

4:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3310.0

198488

19-Dec-08

8:04

IA-64

Msfte.dll

12.0.9427.1

7069520

27-Oct-08

17:31

IA-64

Msftefd.exe

12.0.9427.1

170832

27-Oct-08

17:31

IA-64

Msftepxy.dll

12.0.9427.1

132944

27-Oct-08

17:31

IA-64

Msftesql.exe

12.0.9427.1

292176

27-Oct-08

17:31

IA-64

Msgprox.dll

2005.90.3310.0

196952

19-Dec-08

4:22

x86

Msgprox.dll

2005.90.3310.0

541544

19-Dec-08

8:04

IA-64

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3821904

27-Oct-08

17:32

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3310.0

50008408

19-Dec-08

8:05

IA-64

Msmdlocal.dll

9.0.3310.0

15970136

19-Dec-08

4:23

x86

Msmdredir.dll

9.0.3310.0

6295912

19-Dec-08

8:05

IA-64

Msmdspdm.dll

9.0.3310.0

198488

19-Dec-08

8:05

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3310.0

48957784

19-Dec-08

8:05

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3310.0

13170536

19-Dec-08

8:05

IA-64

Msmgdsrv.dll

9.0.3310.0

6042968

19-Dec-08

4:23

x86

Msolap90.dll

9.0.3310.0

7912296

19-Dec-08

8:05

IA-64

Msolap90.dll

9.0.3310.0

4297048

19-Dec-08

4:23

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3310.0

2730328

19-Dec-08

8:05

IA-64

Nlhtml.dll

12.0.9427.1

293200

27-Oct-08

17:32

IA-64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14747472

27-Oct-08

17:32

IA-64

Nsservice.exe

9.0.3310.0

18280

19-Dec-08

8:05

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3310.0

2705240

19-Dec-08

4:23

x86

Odsole70.dll

2005.90.3310.0

175960

19-Dec-08

8:05

IA-64

Osql.exe

2005.90.3310.0

122200

19-Dec-08

8:05

IA-64

Query.dll

12.0.9427.1

120656

27-Oct-08

17:32

IA-64

Rdistcom.dll

2005.90.3310.0

1883992

19-Dec-08

8:05

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3310.0

510312

19-Dec-08

8:05

IA-64

Repldp.dll

2005.90.3310.0

184680

19-Dec-08

4:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3310.0

307048

19-Dec-08

8:05

IA-64

Replerrx.dll

2005.90.3310.0

111448

19-Dec-08

4:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3310.0

781656

19-Dec-08

8:05

IA-64

Replisapi.dll

2005.90.3310.0

269656

19-Dec-08

4:23

x86

Replmerg.exe

2005.90.3310.0

954712

19-Dec-08

8:05

IA-64

Replprov.dll

2005.90.3310.0

1627496

19-Dec-08

8:05

IA-64

Replprov.dll

2005.90.3310.0

551256

19-Dec-08

4:23

x86

Replrec.dll

2005.90.3310.0

2148200

19-Dec-08

8:05

IA-64

Replrec.dll

2005.90.3310.0

783720

19-Dec-08

4:23

x86

Replsub.dll

2005.90.3310.0

1156968

19-Dec-08

8:06

IA-64

Replsub.dll

2005.90.3310.0

404840

19-Dec-08

4:23

x86

Replsync.dll

2005.90.3310.0

274792

19-Dec-08

8:06

IA-64

Reportbuilder.exe

9.0.3310.0

5613400

19-Dec-08

4:23

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066840

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091432

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091416

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087336

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1079144

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1062744

19-Dec-08

4:21

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066856

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087320

19-Dec-08

4:20

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3310.0

79704

19-Dec-08

8:06

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3310.0

1116008

19-Dec-08

8:06

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3310.0

271208

19-Dec-08

8:06

IA-64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3310.0

13656

19-Dec-08

8:06

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3310.0

1722216

19-Dec-08

8:06

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3310.0

1328984

19-Dec-08

8:06

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3310.0

4215128

19-Dec-08

8:06

IA-64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3310.0

3379032

19-Dec-08

4:24

x86

Sac.exe

2005.90.3310.0

79704

19-Dec-08

4:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3310.0

11112

19-Dec-08

8:06

x86

Snapshot.exe

9.0.3310.0

11112

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3310.0

348520

19-Dec-08

8:06

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3310.0

111448

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqlagent90.exe

2005.90.3310.0

1250136

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3310.0

500568

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqlcmd.exe

2005.90.3310.0

529752

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqlctr90.dll

2005.90.3310.0

127848

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqlctr90.dll

2005.90.3310.0

64344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldest.dll

2005.90.3310.0

598360

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqldest.dll

2005.90.3310.0

169304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3310.0

1770840

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3310.0

185688

19-Dec-08

8:06

IA-64

Sqldumper.exe

2005.90.3310.0

65368

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3310.0

241000

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlmanagerui.dll

9.0.3310.0

6080344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3310.0

442712

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3310.0

614744

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3310.0

233304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3310.0

63336

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlsac.exe

2005.90.3310.0

1242984

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3310.0

72644952

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlsqm.exe

2005.90.3310.0

137064

19-Dec-08

8:07

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3310.0

137048

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3310.0

820584

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3310.0

217432

19-Dec-08

8:07

IA-64

Sqlwep.dll

2005.90.3310.0

87384

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

8:07

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

4:24

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3310.0

143704

19-Dec-08

8:07

IA-64

Ssradd.dll

2005.90.3310.0

39256

19-Dec-08

4:24

x86

Ssradd.dll

2005.90.3310.0

91480

19-Dec-08

8:07

IA-64

Ssrmax.dll

2005.90.3310.0

37720

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3310.0

84824

19-Dec-08

8:07

IA-64

Ssrpub.dll

2005.90.3310.0

26984

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3310.0

61288

19-Dec-08

8:07

IA-64

Svrenumapi.dll

2005.90.3310.0

2347864

19-Dec-08

8:07

IA-64

Svrenumapi.dll

2005.90.3310.0

611688

19-Dec-08

4:25

x86

Tablediff.exe

2005.90.3310.0

83800

19-Dec-08

8:07

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9427.1

250704

27-Oct-08

17:32

IA-64

Txagg.dll

2005.90.3310.0

781656

19-Dec-08

8:07

IA-64

Txagg.dll

2005.90.3310.0

201048

19-Dec-08

4:25

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3310.0

908120

19-Dec-08

8:07

IA-64

Txgroupdups.dll

2005.90.3310.0

239448

19-Dec-08

4:25

x86

Txlookup.dll

2005.90.3310.0

854872

19-Dec-08

8:07

IA-64

Txlookup.dll

2005.90.3310.0

241496

19-Dec-08

4:25

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3310.0

520024

19-Dec-08

8:07

IA-64

Txmergejoin.dll

2005.90.3310.0

137560

19-Dec-08

4:25

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9427.1

441168

27-Oct-08

17:32

IA-64

Xmlsub.dll

2005.90.3310.0

589144

19-Dec-08

8:07

IA-64

Xmlsub.dll

2005.90.3310.0

191320

19-Dec-08

4:25

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3310.0

123224

19-Dec-08

8:07

IA-64

Xpqueue.dll

2005.90.3310.0

116584

19-Dec-08

8:07

IA-64

Xprepl.dll

2005.90.3310.0

166232

19-Dec-08

8:07

IA-64

Xpstar90.dll

2005.90.3310.0

963928

19-Dec-08

8:07

IA-64

כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של SQL Server 2005 SP2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Atxcore90.dll

2005.90.3310.0

29032

19-Dec-08

11:57

x64

Autoadmin90.dll

2005.90.3310.0

898392

19-Dec-08

4:19

x86

Bcp.exe

2005.90.3310.0

84840

19-Dec-08

11:57

x64

Chsbrkr.dll

12.0.9427.1

1691472

27-Oct-08

18:52

x64

Chtbrkr.dll

12.0.9427.1

6106448

27-Oct-08

18:52

x64

Connectiondlg.dll

9.0.3310.0

956248

19-Dec-08

4:19

x86

Databasemailengine.dll

9.0.3310.0

75608

19-Dec-08

11:57

x86

Databasemailprotocols.dll

9.0.3310.0

42856

19-Dec-08

11:57

x86

Distrib.exe

2005.90.3310.0

83304

19-Dec-08

11:57

x64

Dts.dll

2005.90.3310.0

1890136

19-Dec-08

11:57

x64

Dts.dll

2005.90.3310.0

1099096

19-Dec-08

4:20

x86

Dtsconn.dll

2005.90.3310.0

404840

19-Dec-08

11:57

x64

Dtsconn.dll

2005.90.3310.0

247128

19-Dec-08

4:20

x86

Dtspipeline.dll

2005.90.3310.0

1062248

19-Dec-08

11:57

x64

Dtspipeline.dll

2005.90.3310.0

601944

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfiledest.dll

2005.90.3310.0

417640

19-Dec-08

11:57

x64

Flatfiledest.dll

2005.90.3310.0

252760

19-Dec-08

4:20

x86

Flatfilesrc.dll

2005.90.3310.0

427368

19-Dec-08

11:57

x64

Flatfilesrc.dll

2005.90.3310.0

261480

19-Dec-08

4:20

x86

Fteref.dll

12.0.9427.1

433152

27-Oct-08

18:52

x64

Infosoft.dll

12.0.9427.1

618832

27-Oct-08

18:52

x64

Korwbrkr.dll

12.0.9427.1

99152

27-Oct-08

18:52

x64

Langwrbk.dll

12.0.9427.1

234320

27-Oct-08

18:52

x64

Logread.exe

2005.90.3310.0

522600

19-Dec-08

11:58

x64

Mergetxt.dll

2005.90.3310.0

34648

19-Dec-08

11:58

x64

Mergetxt.dll

2005.90.3310.0

29032

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3310.0

2762584

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

9.0.3310.0

505704

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3310.0

5453656

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.dll

9.0.3310.0

1214312

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3310.0

1714024

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

9.0.3310.0

919400

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3310.0

6158184

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3310.0

1275736

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3310.0

157544

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3310.0

38760

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3310.0

558952

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3310.0

558952

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3310.0

4814696

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3310.0

2217816

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3310.0

796520

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3310.0

796504

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3310.0

333672

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3310.0

333656

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3310.0

305000

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3310.0

304984

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3310.0

288616

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3310.0

288600

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3310.0

1673048

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3310.0

1673048

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3310.0

108392

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3310.0

153432

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3310.0

153448

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3310.0

329560

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3310.0

112488

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3310.0

112488

19-Dec-08

4:21

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3310.0

292696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3310.0

718696

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3310.0

1831272

19-Dec-08

11:58

x64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3310.0

1624936

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3310.0

157544

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3310.0

157528

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3310.0

59224

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3310.0

38744

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3310.0

1603432

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3310.0

1603416

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3310.0

218984

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3310.0

218984

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3310.0

898920

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3310.0

898920

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3310.0

92008

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3310.0

91992

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

11:58

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

4:22

x86

Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

Msadomdx.dll

9.0.3310.0

499032

19-Dec-08

4:22

x86

Msdtssrvr.exe

9.0.3310.0

198504

19-Dec-08

11:58

x64

Msfte.dll

12.0.9427.1

3805520

27-Oct-08

18:52

x64

Msftefd.exe

12.0.9427.1

96592

27-Oct-08

18:52

x64

Msftepxy.dll

12.0.9427.1

124752

27-Oct-08

18:52

x64

Msftesql.exe

12.0.9427.1

155984

27-Oct-08

18:52

x64

Msgprox.dll

2005.90.3310.0

258408

19-Dec-08

11:58

x64

Msgprox.dll

2005.90.3310.0

196952

19-Dec-08

4:22

x86

Msir5jp.dll

5.0.2130.0

3418960

27-Oct-08

18:52

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3310.0

32250728

19-Dec-08

11:58

x64

Msmdlocal.dll

9.0.3310.0

15970136

19-Dec-08

4:23

x86

Msmdredir.dll

9.0.3310.0

4019544

19-Dec-08

4:23

x86

Msmdspdm.dll

9.0.3310.0

198504

19-Dec-08

11:59

x86

Msmdsrv.exe

9.0.3310.0

31639912

19-Dec-08

11:59

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3310.0

9800040

19-Dec-08

11:59

x64

Msmgdsrv.dll

9.0.3310.0

6042968

19-Dec-08

4:23

x86

Msolap90.dll

9.0.3310.0

5929320

19-Dec-08

11:59

x64

Msolap90.dll

9.0.3310.0

4297048

19-Dec-08

4:23

x86

Msxmlsql.dll

2005.90.3310.0

1381720

19-Dec-08

11:59

x64

Nlhtml.dll

12.0.9427.1

189264

27-Oct-08

18:52

x64

Nls400.dll

5.0.7112.0

14101840

27-Oct-08

18:52

x64

Nsservice.exe

9.0.3310.0

18264

19-Dec-08

11:59

x86

Objectexplorer.dll

9.0.3310.0

2705240

19-Dec-08

4:23

x86

Odsole70.dll

2005.90.3310.0

86872

19-Dec-08

11:59

x64

Osql.exe

2005.90.3310.0

82792

19-Dec-08

11:59

x64

Query.dll

12.0.9427.1

65872

27-Oct-08

18:52

x64

Rdistcom.dll

2005.90.3310.0

826216

19-Dec-08

11:59

x64

Repldp.dll

2005.90.3310.0

235880

19-Dec-08

11:59

x64

Repldp.dll

2005.90.3310.0

184680

19-Dec-08

4:23

x86

Replerrx.dll

2005.90.3310.0

142696

19-Dec-08

11:59

x64

Replerrx.dll

2005.90.3310.0

111448

19-Dec-08

4:23

x86

Replisapi.dll

2005.90.3310.0

392552

19-Dec-08

11:59

x64

Replisapi.dll

2005.90.3310.0

269656

19-Dec-08

4:23

x86

Replmerg.exe

2005.90.3310.0

414568

19-Dec-08

11:59

x64

Replprov.dll

2005.90.3310.0

750952

19-Dec-08

11:59

x64

Replprov.dll

2005.90.3310.0

551256

19-Dec-08

4:23

x86

Replrec.dll

2005.90.3310.0

1011048

19-Dec-08

11:59

x64

Replrec.dll

2005.90.3310.0

783720

19-Dec-08

4:23

x86

Replsub.dll

2005.90.3310.0

515944

19-Dec-08

11:59

x64

Replsub.dll

2005.90.3310.0

404840

19-Dec-08

4:23

x86

Replsync.dll

2005.90.3310.0

127832

19-Dec-08

11:59

x64

Reportbuilder.exe

9.0.3310.0

5613400

19-Dec-08

4:23

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066840

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091432

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1091416

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087336

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1079144

19-Dec-08

4:20

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1062744

19-Dec-08

4:21

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1140584

19-Dec-08

4:24

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1066856

19-Dec-08

4:25

x86

Reportbuilder.resources.dll

9.0.3310.0

1087320

19-Dec-08

4:20

x86

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3310.0

79704

19-Dec-08

11:59

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3310.0

1116008

19-Dec-08

11:59

x86

Reportingserviceslibrary.dll

9.0.3310.0

1115992

19-Dec-08

4:23

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3310.0

158056

19-Dec-08

11:59

x64

Reportingservicesservice.exe

9.0.3310.0

13672

19-Dec-08

11:59

x86

Reportingserviceswebserver.dll

9.0.3310.0

1722200

19-Dec-08

11:59

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3310.0

1329000

19-Dec-08

11:59

x86

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3310.0

3664232

19-Dec-08

11:59

x64

Reportingserviceswmi.dll

2005.90.3310.0

3379032

19-Dec-08

4:24

x86

Sac.exe

2005.90.3310.0

79704

19-Dec-08

4:24

x86

Snapshot.exe

9.0.3310.0

11112

19-Dec-08

11:59

x86

Snapshot.exe

9.0.3310.0

11112

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlaccess.dll

2005.90.3310.0

354152

19-Dec-08

11:59

x86

Sqladhlp90.exe

2005.90.3310.0

63336

19-Dec-08

11:59

x64

Sqlagent90.exe

2005.90.3310.0

425320

19-Dec-08

11:59

x64

Sqlbrowser.exe

2005.90.3310.0

239448

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlcmd.exe

2005.90.3310.0

335720

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlctr90.dll

2005.90.3310.0

87384

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlctr90.dll

2005.90.3310.0

64344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldest.dll

2005.90.3310.0

264040

19-Dec-08

12:00

x64

Sqldest.dll

2005.90.3310.0

169304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqldiag.exe

2005.90.3310.0

1245032

19-Dec-08

12:00

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3310.0

80728

19-Dec-08

12:00

x64

Sqldumper.exe

2005.90.3310.0

65368

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmaint.exe

2005.90.3310.0

89944

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlmanagerui.dll

9.0.3310.0

6080344

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlmergx.dll

2005.90.3310.0

233320

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3310.0

314712

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlmgmprovider.dll

2005.90.3310.0

233304

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlrepss90.dll

2005.90.3310.0

33624

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlsac.exe

2005.90.3310.0

1242984

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlservr.exe

2005.90.3310.0

39586664

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlsqm.exe

2005.90.3310.0

137064

19-Dec-08

12:00

x86

Sqlsqm.exe

2005.90.3310.0

137048

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwb.exe

2005.90.3310.0

820584

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwep.dll

2005.90.3310.0

120152

19-Dec-08

12:00

x64

Sqlwep.dll

2005.90.3310.0

87384

19-Dec-08

4:24

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3310.0

96104

19-Dec-08

12:00

x86

Sqlwtsn.exe

9.0.3310.0

96088

19-Dec-08

4:24

x86

Sqsrvres.dll

2005.90.3310.0

79704

19-Dec-08

12:00

x64

Ssradd.dll

2005.90.3310.0

47464

19-Dec-08

12:00

x64

Ssradd.dll

2005.90.3310.0

39256

19-Dec-08

4:24

x86

Ssravg.dll

2005.90.3310.0

48472

19-Dec-08

12:01

x64

Ssravg.dll

2005.90.3310.0

39768

19-Dec-08

4:24

x86

Ssrmax.dll

2005.90.3310.0

44888

19-Dec-08

12:01

x64

Ssrmax.dll

2005.90.3310.0

37720

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrmin.dll

2005.90.3310.0

44904

19-Dec-08

12:01

x64

Ssrmin.dll

2005.90.3310.0

37720

19-Dec-08

4:25

x86

Ssrpub.dll

2005.90.3310.0

31576

19-Dec-08

12:01

x64

Ssrpub.dll

2005.90.3310.0

26984

19-Dec-08

4:25

x86

Svrenumapi.dll

2005.90.3310.0

832872

19-Dec-08

12:01

x64

Svrenumapi.dll

2005.90.3310.0

611688

19-Dec-08

4:25

x86

Tablediff.exe

2005.90.3310.0

83800

19-Dec-08

12:01

x86

Thawbrkr.dll

12.0.9427.1

207184

27-Oct-08

18:52

x64

Txagg.dll

2005.90.3310.0

327016

19-Dec-08

12:01

x64

Txagg.dll

2005.90.3310.0

201048

19-Dec-08

4:25

x86

Txgroupdups.dll

2005.90.3310.0

475480

19-Dec-08

12:01

x64

Txgroupdups.dll

2005.90.3310.0

239448

19-Dec-08

4:25

x86

Txlookup.dll

2005.90.3310.0

402792

19-Dec-08

12:01

x64

Txlookup.dll

2005.90.3310.0

241496

19-Dec-08

4:25

x86

Txmergejoin.dll

2005.90.3310.0

232280

19-Dec-08

12:01

x64

Txmergejoin.dll

2005.90.3310.0

137560

19-Dec-08

4:25

x86

Xmlfilt.dll

12.0.9427.1

267600

27-Oct-08

18:52

x64

Xmlsub.dll

2005.90.3310.0

315736

19-Dec-08

12:01

x64

Xmlsub.dll

2005.90.3310.0

191320

19-Dec-08

4:25

x86

Xpadsi90.exe

2005.90.3310.0

66408

19-Dec-08

12:01

x64

Xpqueue.dll

2005.90.3310.0

67928

19-Dec-08

12:01

x64

Xprepl.dll

2005.90.3310.0

85848

19-Dec-08

12:01

x64

Xpstar90.dll

2005.90.3310.0

548184

19-Dec-08

12:01

x64

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×