היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-054. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר שאתה מתקין עדכון אבטחה זה במחשב שבו מותקן Windows Internet Explorer 8, ייתכן שתגלה שיישום המארח את פקד WebBrowser אינו במוקד עוד לאחר קריאה לשיטה window.print. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  982663 מתקבלת תיבת דו-שיח ריקה כאשר מריצים את הפקודה "Rundll32.exe shdocvw.dll, DoOrganizeFavDlg" על מחשב המריץ את Windows XP או את Windows Server 2003 אם מותקן Internet Explorer 8

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתקבל הודעת שגיאת VBScript מסוג "Type Mismatch" בעת ביקור בדפי אינטרנט מסוימים ב- Windows Internet Explorer. בנוסף, כאשר Internet Explorer 8 פועל במצב רגיל, ייתכן ש- Internet Explorer 8 יחשב באופן שגוי את הערך של המאפיין offsetTop.

  כדי לפתור בעיות אלו, התקן את העדכון 976749 לאחר התקנת עדכון האבטחה 974455. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  976749 זמין עדכון עבור Internet Explorer שפותר בעיות המתרחשות לאחר החלת עדכון אבטחה 974455 (MS09-054)

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה על מחשב שבו מותקן Microsoft Internet Explorer 6, דפי אינטרנט עשויים שלא להגיב כאשר מבקרים באתרי אינטרנט המשתמשים בטכנולוגיות דחיסה מיוחדות. ובמיוחד, הדבר עלול להתרחש כאשר ניגשים לדפי אינטרנט המשתמשים בשיטת קידוד דחיסה "deflate" הכוללת נתונים חיצוניים בזרם הנתונים הדחוסים. כדי להתגבר על בעיית חוסר תגובה זו ב- Internet Explorer 6, היעזר באחת השיטות הבאות לעקיפת הבעיה.

  • כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


   הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

  • השתמש ב- HTTP 1.0 עבור Internet Explorer 6. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.

   2. בכרטיסיה מתקדם, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Use HTTP 1.1.

   3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את Internet Explorer 6.

  • התקן את Internet Explorer 7 או את Internet Explorer 8


   כדי להוריד את Internet Explorer 8, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

   http://www.microsoft.com/israel/windows/internet-explorer/default.aspx להורדת Internet Explorer 7, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

   http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/ie7/‎


חשוב אל תתקין את עדכון 976749 אם לא התקנת את עדכון האבטחה 974455. אם תתקין את עדכון האבטחה 976749 בלי להתקין תחילה את עדכון האבטחה 974455, אזי Internet Explorer עשוי שלא לפעול כהלכה. אם מצב זה מתרחש, הסר את עדכון 976749, התקן את עדכון האבטחה 974455 ולאחר מכן התקן מחדש את עדכון 976749.

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקונים למהדורת הפצה כללית (GDR)

ייתכן שלא ניתן יהיה להתקין עדכונים נפרדים, תלוי במערכת ההפעלה ובגירסאות היישום המושפעות. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.


מספר המאמר

שם המאמר

975169

יישום המארח פקד WebBrowser קורס כאשר אתה משתמש במסנן MIME מותאם אישית על מחשב שבו מותקן Internet Explorer

975170

טבלאות אינן מוצגות נכון בדפי HTML ב- Internet Explorer 8

976104

לא ניתן לטעון קובץ גדול אל פורטל Microsoft Azure ב- Internet Explorer 8 על מחשב המריץ Windows Server 2008

973537

Internet Explorer 6 קורס לסירוגין במחשב המריץ Windows XP

973536

Internet Explorer 8 איטי בטעינת דף אינטרנט המכיל את התגית BASE

972775

הפקודות 'גזור' ו'העתק' אינן פועלות נכון ברכיב טופס InfoPath ב- Internet Explorer 7 אם אתה משתמש בתפריט הקיצור

972774

מדיניות הפרטיות Platform for Privacy Preferences של אתר אינטרנט אובדת כאשר אפשרות הקידוד של Internet Explorer מוגדרת ל-"Auto-Select"

971447

הפונקציה SetCursorPos אינה מזיזה את המצביע לקישור המקבל את המיקוד של המקלדת ב- Internet Explorer 8 על Windows Vista ועל Windows Server 2008

972845

לא ניתן לפתוח תפריט מוקפץ מותאם אישית כאשר לוחצים לחיצה ימנית על אזור בדף אינטרנט ב- Internet Explorer 8

971448

לא ניתן לשנות את הגודל של מסגרות בקבוצת מסגרות מקוננות כאשר פותחים דף אינטרנט ב- Internet Explorer 8

972584

לא ניתן להשתמש בתצוגת סייר באתר SharePoint ב- Internet Explorer 8

888092

בעת הפעלת תוכנית אינטרנט מותאמת אישית בדפדפן Internet Explorer 6 עלולה להופיע הודעת שגיאה במודול Mshtml.dll והדפדפן ייסגר באופן בלתי צפוי

973538

לא ניתן להדפיס דף ומתקבלת הודעת שגיאה ביישום המארח WebOC המשתמש בתבנית הדפסה מותאמת אישית ב- Internet Explorer 8

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 974455 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 974455 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 974455, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

897225כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824994תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על עדכון Windows 2000


Internet Explorer 5.01


עבור Internet Explorer 5.01 עם Service Pack 4 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Browseui.dll

5.0.3881.100

792,336

01-Sep-2009

17:07

x86

Danim.dll

6.1.9.729

1,134,352

10-Dec-2007

19:45

x86

Dxtmsft.dll

6.1.9.729

325,904

01-Sep-2009

17:06

x86

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

23:50

x86

Iepeers.dll

5.0.3881.100

100,112

01-Sep-2009

17:08

x86

Inseng.dll

5.0.3881.100

74,000

01-Sep-2009

17:09

x86

Jsproxy.dll

5.0.3881.100

13,584

01-Sep-2009

17:08

x86

Mshtml.dll

5.0.3881.100

2,304,784

01-Sep-2009

17:09

x86

Msrating.dll

5.0.3881.100

149,776

01-Sep-2009

17:08

x86

Pngfilt.dll

5.0.3881.100

48,912

01-Sep-2009

17:08

x86

Shdocvw.dll

5.0.3881.100

1,115,920

01-Sep-2009

17:07

x86

Shlwapi.dll

5.0.3900.7331

284,432

01-Sep-2009

17:14

x86

Url.dll

5.51.3881.100

84,240

01-Sep-2009

17:08

x86

Urlmon.dll

5.0.3881.100

434,448

01-Sep-2009

17:09

x86

Wininet.dll

5.0.3881.100

451,856

01-Sep-2009

17:09

x86

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

23:50

x86

Internet Explorer 6


עבור Internet Explorer 6 עם Service Pack 1 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Service branch

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

23:50

x86

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.2800.1990

1,018,368

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMGDR

Cdfview.dll

6.0.2800.1990

143,360

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMGDR

Danim.dll

6.3.1.148

1,054,208

26-Jun-2009

16:18

x86

RTMGDR

Dxtmsft.dll

6.3.2800.1638

351,744

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Dxtrans.dll

6.3.2800.1638

192,512

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Iepeers.dll

6.0.2800.1638

236,032

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Inseng.dll

6.0.2800.1638

69,632

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Jsproxy.dll

6.0.2800.1638

12,288

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMGDR

Mshtml.dll

6.0.2800.1638

2,708,992

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Msrating.dll

6.0.2800.1990

132,096

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMGDR

Mstime.dll

6.0.2800.1638

498,176

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Pngfilt.dll

6.0.2800.1638

34,816

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMGDR

Shdocvw.dll

6.0.2800.1990

1,352,192

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMGDR

Shlwapi.dll

6.0.2800.1990

402,944

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMGDR

Urlmon.dll

6.0.2800.1638

471,040

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMGDR

Wininet.dll

6.0.2800.1638

576,512

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMGDR

Browseui.dll

6.0.2800.1990

1,018,368

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMQFE

Cdfview.dll

6.0.2800.1990

143,360

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMQFE

Danim.dll

6.3.1.148

1,054,208

26-Jun-2009

15:59

x86

RTMQFE

Dxtmsft.dll

6.3.2800.1639

351,744

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Dxtrans.dll

6.3.2800.1639

192,512

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Iepeers.dll

6.0.2800.1639

236,544

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Inseng.dll

6.0.2800.1639

69,632

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Jsproxy.dll

6.0.2800.1639

12,288

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMQFE

Mshtml.dll

6.0.2800.1639

2,716,160

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Msrating.dll

6.0.2800.1990

132,096

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMQFE

Mstime.dll

6.0.2800.1639

498,176

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Pngfilt.dll

6.0.2800.1639

38,912

27-Aug-2009

22:50

x86

RTMQFE

Shdocvw.dll

6.0.2800.1990

1,352,192

27-Aug-2009

22:53

x86

RTMQFE

Shlwapi.dll

6.0.2800.1990

402,944

27-Aug-2009

22:52

x86

RTMQFE

Urlmon.dll

6.0.2800.1639

473,088

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMQFE

Wininet.dll

6.0.2800.1639

587,776

27-Aug-2009

22:51

x86

RTMQFE

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

23:50

x86

Not Applicable

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) ועל ענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.2900.3627

1,023,488

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Cdfview.dll

6.0.2900.3627

151,040

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Danim.dll

6.3.1.148

1,054,208

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.2900.3627

357,888

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.2900.3627

205,312

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

6.0.2900.3627

55,808

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

18-Sep-2009

09:47

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iedw.exe

5.1.2600.3627

18,432

18-Sep-2009

09:56

x86

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2009.10.31.10

81,920

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.2900.3627

251,392

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Inseng.dll

6.0.2900.3627

96,256

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

6.0.2900.3627

16,384

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.2900.3627

3,063,296

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.2900.3627

449,024

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

6.0.2900.3627

146,432

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.2900.3627

532,480

25-Sep-2009

05:56

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

6.0.2900.3627

39,424

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.2900.3627

1,506,304

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Shlwapi.dll

6.0.2900.3627

473,600

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.2900.3627

624,640

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.2900.3627

662,016

25-Sep-2009

05:56

x86

SP2

SP2GDR

Xpsp3res.dll

5.1.2600.3627

352,768

18-Sep-2009

09:33

x86

SP2

SP2GDR

Browseui.dll

6.0.2900.3627

1,024,000

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Cdfview.dll

6.0.2900.3627

151,040

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Danim.dll

6.3.1.148

1,054,208

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.2900.3627

357,888

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.2900.3627

205,312

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

6.0.2900.3627

55,808

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

18-Sep-2009

10:00

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iedw.exe

5.1.2600.3627

18,432

18-Sep-2009

09:46

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2009.10.31.10

81,920

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.3627

251,904

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Inseng.dll

6.0.2900.3627

96,256

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

6.0.2900.3627

16,384

25-Sep-2009

05:48

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.3627

3,070,976

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.3627

449,024

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

6.0.2900.3627

146,432

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.2900.3627

532,480

25-Sep-2009

05:49

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

6.0.2900.3627

39,424

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.3627

1,509,888

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Shlwapi.dll

6.0.2900.3627

474,112

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.3627

628,224

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.2900.3627

668,672

25-Sep-2009

05:49

x86

SP2

SP2QFE

Xpsp3res.dll

5.1.2600.3627

352,768

18-Sep-2009

09:33

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

24-Sep-2009

13:41

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2009.10.31.10

81,920

25-Sep-2009

05:37

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

6.0.2900.5880

3,070,976

25-Sep-2009

05:37

x86

SP3

SP3GDR

Shdocvw.dll

6.0.2900.5880

1,509,888

25-Sep-2009

05:37

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

6.0.2900.5880

627,712

25-Sep-2009

05:37

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

6.0.2900.5880

667,136

25-Sep-2009

05:37

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

24-Sep-2009

12:41

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2009.10.31.10

81,920

25-Sep-2009

05:32

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.5880

3,072,512

25-Sep-2009

18:02

x86

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.5880

1,509,888

25-Sep-2009

05:32

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.5880

628,736

25-Sep-2009

05:32

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.5880

668,672

25-Sep-2009

05:32

x86

SP3

SP3QFE

Internet Explorer 6 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

14-Sep-2009

13:23

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

3,138,048

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,104

29-Sep-2009

17:06

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

707,072

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

08-Jul-2009

12:25

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.4589

672,256

16-Sep-2009

06:08

x86

SP2

SP2GDR

Browseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2009.10.31.10

369,664

14-Sep-2009

12:34

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

3,140,096

16-Sep-2009

19:03

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,616

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

707,584

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

08-Jul-2009

12:25

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.4589

672,768

16-Sep-2009

05:59

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 6 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.4589

2,542,592

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

1,009,152

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

640,512

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2009.10.31.10

997,888

26-Sep-2009

11:47

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2009.10.31.10

154,112

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

9,387,520

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.4589

1,845,760

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

3,697,152

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

1,630,720

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

41,984

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.4589

1,706,496

26-Sep-2009

11:47

IA-64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2009.10.31.10

369,664

26-Sep-2009

11:47

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.4589

3,138,048

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,104

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.4589

707,072

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.4589

672,256

26-Sep-2009

11:47

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.4589

2,542,592

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

1,009,152

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

640,512

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2009.10.31.10

997,888

26-Sep-2009

11:45

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2009.10.31.10

154,112

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

9,393,664

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.4589

1,845,760

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

3,697,664

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

1,632,768

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

41,984

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.4589

1,708,032

26-Sep-2009

11:45

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2009.10.31.10

369,664

26-Sep-2009

11:45

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.4589

3,140,096

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,616

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.4589

707,584

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.4589

672,768

26-Sep-2009

11:45

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Browseui.dll

6.0.3790.4589

1,605,120

26-Sep-2009

11:48

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

562,176

26-Sep-2009

11:48

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

332,288

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2009.10.31.10

566,784

26-Sep-2009

11:49

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2009.10.31.10

96,256

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

6,013,952

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.4589

900,608

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

2,458,112

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

1,099,264

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,520

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.4589

1,195,008

26-Sep-2009

11:49

x64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2009.10.31.10

369,664

26-Sep-2009

11:49

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.4589

3,138,048

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,104

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.4589

707,072

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.4589

672,256

26-Sep-2009

11:49

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.4589

1,605,120

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.4589

562,176

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.4589

332,288

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2009.10.31.10

566,784

26-Sep-2009

11:50

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2009.10.31.10

96,256

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.4589

6,019,072

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.4589

900,608

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.4589

2,458,624

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.4589

1,100,288

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,520

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.4589

1,196,544

26-Sep-2009

11:50

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.4589

1,033,216

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.4589

361,472

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.4589

209,920

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2009.10.31.10

369,664

26-Sep-2009

11:50

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2009.10.31.10

82,432

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.4589

3,140,096

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.4589

537,600

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.4589

1,519,616

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.4589

707,584

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4546

43,008

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.4589

672,768

26-Sep-2009

11:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.16915

124,928

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Corpol.dll

2007.0.0.16915

17,408

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.16915

347,136

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.16915

214,528

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.16915

133,120

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2017.0.0.16915

389,120

28-Aug-2009

10:29

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Icardie.dll

7.0.6000.16915

63,488

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.16915

70,656

28-Aug-2009

10:28

x86

SP3

SP3GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.16915

153,088

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.16915

230,400

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

27-Aug-2009

05:18

x86

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

29-Jun-2009

08:33

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16915

385,024

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.16915

78,336

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.16915

6,067,200

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

26-May-2009

13:47

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.16915

44,544

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.16915

268,288

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.16915

13,824

28-Aug-2009

10:28

x86

SP3

SP3GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.16915

634,648

27-Aug-2009

05:18

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16915

1,830,912

29-Aug-2009

07:36

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.16915

27,648

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.16915

459,264

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

52,224

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.16915

3,598,336

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.16915

477,696

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Msrating.dll

7.0.6000.16915

193,024

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

7.0.6000.16915

671,232

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

7.0.6000.16915

102,912

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.16915

44,544

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

7.0.6000.16915

105,984

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.16915

1,168,384

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.16915

233,472

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

7.0.6000.16915

832,512

29-Aug-2009

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21115

124,928

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21115

17,408

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21115

347,136

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21115

214,528

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21115

132,608

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21115

389,120

28-Aug-2009

10:01

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21115

63,488

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21115

70,656

28-Aug-2009

10:01

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21115

153,088

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21115

230,400

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

27-Aug-2009

05:18

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

29-Jun-2009

08:33

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21115

388,608

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21115

78,336

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21115

6,070,784

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

26-May-2009

13:47

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21115

44,544

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21115

268,288

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21115

13,824

28-Aug-2009

10:01

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21115

634,648

27-Aug-2009

05:18

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21115

1,830,912

29-Aug-2009

07:31

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21115

27,648

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21115

459,264

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

52,224

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21115

3,600,384

29-Aug-2009

20:01

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21115

477,696

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21115

193,024

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21115

671,232

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21115

102,912

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21115

44,544

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21115

105,984

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21115

1,170,944

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21115

233,472

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21115

840,704

29-Aug-2009

07:31

x86

SP3

SP3QFE

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.16915

124,928

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.16915

17,408

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.16915

347,136

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.16915

214,528

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.16915

133,120

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.16915

389,120

31-Aug-2009

10:28

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.16915

63,488

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.16915

70,656

31-Aug-2009

10:27

x86

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.16915

153,088

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.16915

230,400

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

27-Aug-2009

04:49

x86

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

29-Jun-2009

08:44

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16915

385,024

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.16915

78,336

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.16915

6,067,200

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

03-Mar-2007

02:11

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.16915

268,288

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.16915

13,824

31-Aug-2009

10:27

x86

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.16915

634,648

27-Aug-2009

04:51

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16915

1,830,912

02-Sep-2009

00:09

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.16915

27,648

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.16915

459,264

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

52,224

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.16915

3,598,336

02-Sep-2009

14:15

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.16915

477,696

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.16915

193,024

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.16915

671,232

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.16915

102,912

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.16915

105,984

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.16915

1,168,384

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.16915

233,472

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.16915

832,512

02-Sep-2009

00:09

x86

SP2

SP2GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21115

124,928

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21115

17,408

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21115

347,136

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21115

214,528

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21115

132,608

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21115

389,120

31-Aug-2009

10:18

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21115

63,488

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21115

70,656

31-Aug-2009

10:17

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21115

153,088

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21115

230,400

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

27-Aug-2009

04:49

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

29-Jun-2009

08:44

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21115

388,608

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21115

78,336

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21115

6,070,784

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

03-Mar-2007

02:11

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21115

268,288

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21115

13,824

31-Aug-2009

10:17

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21115

634,648

27-Aug-2009

04:51

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21115

1,830,912

02-Sep-2009

00:05

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21115

27,648

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21115

459,264

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

52,224

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21115

3,600,384

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21115

477,696

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21115

193,024

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21115

671,232

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21115

102,912

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21115

105,984

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21115

1,170,944

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21115

233,472

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21115

840,704

02-Sep-2009

00:05

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.16915

283,136

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.16915

49,152

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.16915

984,576

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.16915

645,632

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.16915

328,192

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.16915

965,632

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.16915

179,712

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.16915

135,680

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.16915

385,536

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.16915

503,808

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:17

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16915

756,736

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.16915

147,456

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.16915

11,710,464

02-Sep-2009

14:17

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.16915

99,840

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.16915

556,544

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.16915

30,720

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.16915

787,720

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16915

2,440,192

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.16915

82,432

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.16915

985,600

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

144,384

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.16915

10,073,088

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.16915

1,525,248

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.16915

492,032

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.16915

2,232,832

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.16915

275,968

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.16915

122,368

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.16915

130,048

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.16915

2,592,256

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.16915

653,824

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.16915

1,922,048

02-Sep-2009

14:18

IA-64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.16915

124,928

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.16915

17,408

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.16915

347,136

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.16915

214,528

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.16915

133,120

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.16915

389,120

02-Sep-2009

14:19

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.16915

63,488

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.16915

70,656

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.16915

153,088

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.16915

230,400

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.16915

385,024

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.16915

78,336

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.16915

6,067,200

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.16915

268,288

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.16915

13,824

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.16915

634,648

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.16915

1,830,912

02-Sep-2009

14:18

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.16915

27,648

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.16915

459,264

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

52,224

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.16915

3,598,336

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.16915

477,696

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.16915

193,024

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.16915

671,232

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.16915

102,912

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.16915

105,984

02-Sep-2009

14:18

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.16915

1,168,384

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.16915

233,472

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.16915

832,512

02-Sep-2009

14:19

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21115

283,136

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21115

49,152

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21115

984,576

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21115

645,632

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21115

328,192

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21115

965,632

02-Sep-2009

14:22

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21115

179,712

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21115

135,680

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21115

385,536

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21115

503,808

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21115

764,416

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21115

147,456

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21115

11,720,192

02-Sep-2009

14:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

02-Sep-2009

14:21

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21115

99,840

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21115

556,544

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21115

30,720

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21115

786,696

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21115

2,440,192

02-Sep-2009

14:21

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21115

82,432

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21115

985,600

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

144,384

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21115

10,078,208

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21115

1,525,248

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21115

492,032

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21115

2,232,832

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21115

275,968

02-Sep-2009

14:21

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21115

122,368

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21115

130,048

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21115

2,597,888

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21115

653,824

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21115

1,939,968

02-Sep-2009

14:22

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21115

124,928

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21115

17,408

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21115

347,136

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21115

214,528

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21115

132,608

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21115

389,120

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21115

63,488

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21115

70,656

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21115

153,088

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21115

230,400

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21115

388,608

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21115

78,336

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21115

6,070,784

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21115

268,288

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21115

13,824

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21115

634,648

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21115

1,830,912

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21115

27,648

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21115

459,264

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

52,224

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21115

3,600,384

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21115

477,696

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21115

193,024

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21115

671,232

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21115

102,912

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21115

105,984

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21115

1,170,944

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21115

233,472

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21115

840,704

02-Sep-2009

14:24

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Advpack.dll

7.0.6000.16915

161,280

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.16915

22,016

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.16915

508,416

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.16915

314,368

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.16915

207,360

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.16915

485,376

02-Sep-2009

14:26

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.16915

85,504

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.16915

84,992

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.16915

195,584

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.16915

267,776

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:23

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16915

476,672

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.16915

86,528

02-Sep-2009

14:26

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.16915

7,067,136

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.16915

57,344

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.16915

371,712

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.16915

13,824

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.16915

711,448

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16915

2,076,672

02-Sep-2009

14:24

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.16915

32,256

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.16915

580,608

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

82,432

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.16915

5,688,320

02-Sep-2009

14:24

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.16915

758,784

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.16915

242,176

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.16915

1,129,984

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.16915

164,864

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.16915

64,000

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.16915

108,544

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.16915

1,435,648

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.16915

295,936

02-Sep-2009

14:25

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.16915

1,042,432

02-Sep-2009

14:26

x64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.16915

124,928

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.16915

17,408

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.16915

347,136

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.16915

214,528

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.16915

133,120

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.16915

389,120

02-Sep-2009

14:27

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.16915

63,488

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.16915

70,656

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.16915

153,088

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.16915

230,400

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.16915

161,792

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:27

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.16915

385,024

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.16915

78,336

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.16915

6,067,200

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

02-Sep-2009

14:27

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.16915

268,288

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.16915

13,824

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.16915

634,648

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.16915

1,830,912

02-Sep-2009

14:27

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.16915

27,648

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.16915

459,264

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.16915

52,224

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.16915

3,598,336

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.16915

477,696

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.16915

193,024

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.16915

671,232

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.16915

102,912

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.16915

44,544

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.16915

105,984

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.16915

1,168,384

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.16915

233,472

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.16915

832,512

02-Sep-2009

14:27

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21115

161,280

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21115

22,016

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21115

508,416

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21115

314,368

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21115

207,360

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21115

485,376

02-Sep-2009

14:23

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21115

85,504

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21115

84,992

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21115

195,584

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21115

267,776

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:21

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21115

480,256

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21115

86,528

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21115

7,073,280

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

02-Sep-2009

14:21

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21115

57,344

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21115

371,712

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21115

13,824

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21115

711,448

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21115

2,077,184

02-Sep-2009

14:21

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21115

32,256

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21115

580,608

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

82,432

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21115

5,690,880

02-Sep-2009

14:21

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21115

758,784

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21115

242,688

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21115

1,129,984

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21115

164,864

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21115

64,000

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21115

108,544

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21115

1,440,768

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21115

295,936

02-Sep-2009

14:22

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21115

1,052,160

02-Sep-2009

14:23

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21115

124,928

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21115

17,408

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21115

347,136

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21115

214,528

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21115

132,608

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21115

389,120

02-Sep-2009

14:25

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21115

63,488

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21115

70,656

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21115

153,088

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21115

230,400

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21115

161,792

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

02-Sep-2009

14:25

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21115

388,608

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21115

78,336

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21115

6,070,784

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

02-Sep-2009

14:25

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21115

268,288

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21115

13,824

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21115

634,648

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21115

1,830,912

02-Sep-2009

14:25

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21115

27,648

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21115

459,264

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21115

52,224

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21115

3,600,384

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21115

477,696

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21115

193,024

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21115

671,232

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21115

102,912

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21115

44,544

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21115

105,984

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21115

1,170,944

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21115

233,472

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21115

840,704

02-Sep-2009

14:25

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ie4uinit.exe

8.0.6001.18828

173,056

28-Aug-2009

10:35

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.18828

387,584

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.18828

11,069,440

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.18828

184,320

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.18828

246,272

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.18828

1,985,536

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.18828

1,469,440

29-Aug-2009

08:08

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.18828

25,600

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.18828

594,432

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.18828

55,296

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.18828

5,940,224

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

8.0.6001.18828

206,848

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.18828

1,208,832

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

8.0.6001.18828

916,480

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.18828

12,800

29-Aug-2009

08:08

x86

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.22918

173,056

28-Aug-2009

10:07

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.22918

387,584

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.22918

11,069,952

29-Aug-2009

20:31

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.22918

184,320

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.22918

246,272

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.22918

1,986,048

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.22918

1,469,440

29-Aug-2009

08:01

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.22918

25,600

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.22918

594,432

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.22918

55,296

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.22918

5,942,272

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.22918

206,848

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.22918

1,209,344

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.22918

916,480

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.22918

12,800

29-Aug-2009

08:01

x86

SP3

SP3QFE

Internet Explorer 8 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ie4uinit.exe

8.0.6001.18828

173,056

28-Aug-2009

07:32

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.18828

387,584

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.18828

11,069,440

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.18828

184,320

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.18828

246,272

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.18828

1,985,536

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.18828

1,469,440

28-Aug-2009

17:04

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.18828

25,600

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.18828

594,432

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.18828

55,296

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.18828

5,940,224

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.18828

206,848

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.18828

1,208,832

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.18828

916,480

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.18828

12,800

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.22918

173,056

28-Aug-2009

07:30

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.22918

387,584

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.22918

11,069,952

29-Aug-2009

18:47

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.22918

184,320

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.22918

246,272

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.22918

1,986,048

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.22918

1,469,440

28-Aug-2009

17:04

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.22918

25,600

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.22918

594,432

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.22918

55,296

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.22918

5,942,272

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.22918

206,848

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.22918

1,209,344

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.22918

916,480

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.22918

12,800

28-Aug-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 8 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ie4uinit.exe

8.0.6001.18828

70,656

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.18828

459,776

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.18828

12,461,568

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.18828

252,416

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.18828

717,824

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.18828

2,334,208

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.18828

1,538,560

29-Aug-2009

12:36

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.18828

31,744

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.18828

700,928

29-Aug-2009

12:37

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.18828

71,680

29-Aug-2009

12:37

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.18828

9,236,992

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.18828

243,712

29-Aug-2009

12:37

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.18828

1,484,288

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.18828

1,147,904

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.18828

13,824

29-Aug-2009

12:36

x64

SP2

SP2GDR

Wie4uinit.exe

8.0.6001.18828

173,056

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.18828

387,584

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.18828

11,069,440

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.18828

184,320

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.18828

246,272

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.18828

1,985,536

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.18828

1,469,440

29-Aug-2009

12:37

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.18828

25,600

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.18828

594,432

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.18828

55,296

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.18828

5,940,224

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.18828

206,848

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.18828

1,208,832

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.18828

916,480

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.18828

12,800

29-Aug-2009

12:37

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ie4uinit.exe

8.0.6001.22918

70,656

29-Aug-2009

12:32

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.22918

459,776

29-Aug-2009

12:32

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.22918

12,461,568

29-Aug-2009

12:32

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.22918

252,416

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.22918

717,824

29-Aug-2009

12:32

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.22918

2,333,696

29-Aug-2009

12:32

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.22918

1,538,560

29-Aug-2009

12:32

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.22918

31,744

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.22918

700,928

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.22918

71,680

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.22918

9,240,064

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.22918

243,712

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.22918

1,486,336

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.22918

1,147,904

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.22918

13,824

29-Aug-2009

12:33

x64

SP2

SP2QFE

Wie4uinit.exe

8.0.6001.22918

173,056

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.22918

387,584

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.22918

11,069,952

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.22918

184,320

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.22918

246,272

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.22918

1,986,048

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.22918

1,469,440

29-Aug-2009

12:33

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.22918

25,600

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.22918

594,432

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.22918

55,296

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.22918

5,942,272

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.22918

206,848

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.22918

1,209,344

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.22918

916,480

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.22918

12,800

29-Aug-2009

12:33

x86

SP2

SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:


  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000. 16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב ב- Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Advpack.dll

7.0.6000.16916

124,928

27-Aug-2009

13:56

x86

Advpack.dll

7.0.6000.21116

124,928

27-Aug-2009

13:34

x86

Pngfilt.dll

7.0.6000.16916

44,544

27-Aug-2009

14:01

x86

Pngfilt.dll

7.0.6000.21116

44,544

27-Aug-2009

13:39

x86

Urlmon.dll

7.0.6000.16916

1,168,384

27-Aug-2009

14:02

x86

Urlmon.dll

7.0.6000.21116

1,170,944

27-Aug-2009

13:40

x86

Urlmon.dll

7.0.6001.18319

1,174,528

27-Aug-2009

13:32

x86

Urlmon.dll

7.0.6001.22508

1,175,040

27-Aug-2009

13:17

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.18100

1,176,064

27-Aug-2009

12:40

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.22212

1,176,064

27-Aug-2009

12:56

x86

Mstime.dll

7.0.6000.16916

671,232

27-Aug-2009

14:00

x86

Mstime.dll

7.0.6000.21116

671,232

27-Aug-2009

13:38

x86

Mstime.dll

7.0.6001.18319

671,232

27-Aug-2009

13:30

x86

Mstime.dll

7.0.6001.22508

671,232

27-Aug-2009

13:16

x86

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16916

1,830,912

27-Aug-2009

13:57

Not Applicable

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21116

1,830,912

27-Aug-2009

13:36

Not Applicable

Jsproxy.dll

7.0.6000.16916

27,648

27-Aug-2009

13:57

x86

Wininet.dll

7.0.6000.16916

832,512

27-Aug-2009

14:02

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

27-Aug-2009

14:02

x86

Jsproxy.dll

7.0.6000.21116

27,648

27-Aug-2009

13:36

x86

Wininet.dll

7.0.6000.21116

840,704

27-Aug-2009

13:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

27-Aug-2009

13:40

x86

Jsproxy.dll

7.0.6001.18319

28,160

27-Aug-2009

13:29

x86

Wininet.dll

7.0.6001.18319

833,024

27-Aug-2009

13:32

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

22-Feb-2008

05:01

x86

Jsproxy.dll

7.0.6001.22508

28,160

27-Aug-2009

13:15

x86

Wininet.dll

7.0.6001.22508

834,048

27-Aug-2009

13:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

27-Aug-2009

13:17

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18005

27,648

11-Apr-2009

06:28

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18100

834,048

27-Aug-2009

12:40

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

11-Apr-2009

06:28

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.22212

27,648

27-Aug-2009

12:54

x86

Wininet.dll

7.0.6002.22212

834,048

27-Aug-2009

12:56

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

27-Aug-2009

10:47

x86

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16916

385,024

27-Aug-2009

13:57

x86

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21116

388,608

27-Aug-2009

13:36

x86

Iedkcs32.dll

17.0.6001.18319

389,120

27-Aug-2009

13:29

x86

Iedkcs32.dll

17.0.6001.22508

389,120

27-Aug-2009

13:14

x86

Admparse.dll

7.0.6000.16916

72,704

27-Aug-2009

13:56

x86

Ieaksie.dll

7.0.6000.16916

230,400

27-Aug-2009

13:57

x86

Ieakui.dll

7.0.6000.16916

161,792

27-Aug-2009

13:57

x86

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:38

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6000.21116

72,704

27-Aug-2009

13:34

x86

Ieaksie.dll

7.0.6000.21116

230,400

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieakui.dll

7.0.6000.21116

161,792

27-Aug-2009

13:36

x86

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:38

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6001.18000

72,704

19-Jan-2008

07:33

x86

Ieaksie.dll

7.0.6001.18319

230,400

27-Aug-2009

13:29

x86

Ieakui.dll

7.0.6000.16386

161,792

02-Nov-2006

09:39

x86

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:34

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6001.22508

72,704

27-Aug-2009

13:12

x86

Ieaksie.dll

7.0.6001.22508

230,400

27-Aug-2009

13:14

x86

Ieakui.dll

7.0.6001.22508

161,792

27-Aug-2009

13:14

x86

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:33

Not Applicable

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

13:57

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:56

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

13:29

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:55

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

13:14

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

12:39

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:56

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

27-Aug-2009

12:54

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6000.16916

347,136

27-Aug-2009

13:57

x86

Dxtrans.dll

7.0.6000.16916

214,528

27-Aug-2009

13:57

x86

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21116

347,136

27-Aug-2009

13:35

x86

Dxtrans.dll

7.0.6000.21116

214,528

27-Aug-2009

13:35

x86

Msfeeds.dll

7.0.6000.16916

459,264

27-Aug-2009

13:59

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

01-Apr-2009

16:22

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6000.21116

459,264

27-Aug-2009

13:38

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

01-Apr-2009

16:22

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6001.18319

458,240

27-Aug-2009

13:30

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

18-Sep-2006

21:38

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6001.22508

458,240

27-Aug-2009

13:15

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

01-Apr-2009

19:03

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.16916

389,120

27-Aug-2009

11:53

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.21116

389,120

27-Aug-2009

11:42

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18319

389,632

27-Aug-2009

11:28

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.22508

389,632

27-Aug-2009

11:32

Not Applicable

Ieencode.dll

2017.0.0.16916

78,336

27-Aug-2009

13:57

x86

Mshtmler.dll

7.0.6000.16916

48,128

27-Aug-2009

09:51

x86

Ieencode.dll

2017.0.0.21116

78,336

27-Aug-2009

13:36

x86

Mshtmler.dll

7.0.6000.21116

48,128

27-Aug-2009

09:47

x86

Ieencode.dll

2017.0.0.18319

78,336

27-Aug-2009

13:29

x86

Mshtmler.dll

7.0.6000.16386

48,128

02-Nov-2006

07:33

x86

Ieencode.dll

2017.0.0.22508

78,336

27-Aug-2009

13:14

x86

Mshtmler.dll

7.0.6001.22508

48,128

27-Aug-2009

11:03

x86

Mshtmled.dll

7.0.6000.16916

477,696

27-Aug-2009

13:59

x86

Mshtmled.dll

7.0.6000.21116

477,696

27-Aug-2009

13:38

x86

Mshtml.dll

7.0.6000.16916

3,598,336

27-Aug-2009

13:59

x86

Mshtml.tlb

7.0.6000.16916

1,383,424

27-Aug-2009

09:45

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6000.21116

3,600,384

27-Aug-2009

13:38

x86

Mshtml.tlb

7.0.6000.21116

1,383,424

27-Aug-2009

09:40

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6001.18319

3,584,000

27-Aug-2009

13:30

x86

Mshtml.tlb

7.0.6001.18319

1,383,424

27-Aug-2009

10:58

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6001.22508

3,584,512

27-Aug-2009

13:15

x86

Mshtml.tlb

7.0.6001.22508

1,383,424

27-Aug-2009

11:03

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.18100

3,599,872

27-Aug-2009

12:39

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18005

1,383,424

11-Apr-2009

04:36

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.22212

3,600,896

27-Aug-2009

12:54

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.22212

1,383,424

27-Aug-2009

10:46

Not Applicable

Icardie.dll

7.0.6000.16916

63,488

27-Aug-2009

13:57

x86

Icardie.dll

7.0.6000.21116

63,488

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieunatt.exe

7.0.6000.16916

26,624

27-Aug-2009

11:24

x86

Iexplore.exe

7.0.6000.16916

634,632

27-Aug-2009

14:04

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Ieunatt.exe

7.0.6000.21116

26,624

27-Aug-2009

11:14

x86

Iexplore.exe

7.0.6000.21116

634,632

27-Aug-2009

13:43

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

01-Apr-2009

15:58

Not Applicable

Ieunatt.exe

7.0.6001.18319

26,624

27-Aug-2009

10:58

x86

Iexplore.exe

7.0.6001.18319

634,648

27-Aug-2009

13:38

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

20-Oct-2006

01:11

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

20-Oct-2006

01:11

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

20-Oct-2006

01:11

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

20-Oct-2006

01:11

Not Applicable

Ieunatt.exe

7.0.6001.22508

26,624

27-Aug-2009

11:04

x86

Iexplore.exe

7.0.6001.22508

634,648

27-Aug-2009

13:19

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

01-Apr-2009

18:55

Not Applicable

Desktop.ini

Not Applicable

65

01-Apr-2009

15:55

Not Applicable

Occache.dll

7.0.6000.16916

102,912

27-Aug-2009

14:01

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

01-Apr-2009

15:55

Not Applicable

Occache.dll

7.0.6000.21116

102,912

27-Aug-2009

13:39

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

18-Sep-2006

21:26

Not Applicable

Occache.dll

7.0.6001.18319

146,432

27-Aug-2009

13:31

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

01-Apr-2009

18:53

Not Applicable

Occache.dll

7.0.6001.22508

146,432

27-Aug-2009

13:16

x86

Iertutil.dll

7.0.6000.16916

268,288

27-Aug-2009

13:57

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16916

134,144

27-Aug-2009

14:02

x86

Iertutil.dll

7.0.6000.21116

268,288

27-Aug-2009

13:36

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.21116

134,144

27-Aug-2009

13:40

x86

Iertutil.dll

7.0.6001.18319

270,848

27-Aug-2009

13:29

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.18000

129,536

19-Jan-2008

07:36

x86

Iertutil.dll

7.0.6001.22508

271,360

27-Aug-2009

13:14

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.22508

129,536

27-Aug-2009

13:17

x86

Ie4uinit.exe

7.0.6000.16916

70,656

27-Aug-2009

11:24

x86

Iernonce.dll

7.0.6000.16916

44,544

27-Aug-2009

13:57

x86

Iesetup.dll

7.0.6000.16916

56,320

27-Aug-2009

13:57

x86

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21116

70,656

27-Aug-2009

11:14

x86

Iernonce.dll

7.0.6000.21116

44,544

27-Aug-2009

13:36

x86

Iesetup.dll

7.0.6000.21116

56,320

27-Aug-2009

13:36

x86

Iebrshim.dll

6.0.6000.16916

52,736

27-Aug-2009

13:57

x86

Iebrshim.dll

6.0.6000.21116

52,736

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieframe.dll

7.0.6000.16916

6,067,200

27-Aug-2009

13:57

x86

Ieui.dll

7.0.6000.16916

180,736

27-Aug-2009

13:57

x86

Ieframe.dll

7.0.6000.21116

6,070,784

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieui.dll

7.0.6000.21116

180,736

27-Aug-2009

13:36

x86

Ieframe.dll

7.0.6001.18319

6,069,248

27-Aug-2009

13:29

x86

Ieui.dll

7.0.6001.18000

180,736

19-Jan-2008

07:34

x86

Ieframe.dll

7.0.6001.22508

6,072,832

27-Aug-2009

11:07

x86

Ieui.dll

7.0.6001.22508

180,736

27-Aug-2009

13:14

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18100

6,079,488

27-Aug-2009

12:39

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18100

180,736

27-Aug-2009

10:27

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.22212

6,081,024

27-Aug-2009

12:54

x86

Ieui.dll

7.0.6002.22212

180,736

27-Aug-2009

10:35

x86

Ieinstal.exe

6.0.6000.16916

263,168

27-Aug-2009

11:24

x86

Ieinstal.exe

6.0.6000.21116

263,168

27-Aug-2009

11:15

x86

Ieuser.exe

6.0.6000.16916

301,568

27-Aug-2009

11:24

x86

Ieuser.exe

6.0.6000.21116

301,568

27-Aug-2009

11:15

x86

Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Advpack.dll

7.0.6000.16916

161,280

27-Aug-2009

14:09

x64

Advpack.dll

7.0.6000.21116

161,280

27-Aug-2009

14:19

x64

Pngfilt.dll

7.0.6000.16916

64,000

27-Aug-2009

14:17

x64

Pngfilt.dll

7.0.6000.21116

64,000

27-Aug-2009

14:26

x64

Urlmon.dll

7.0.6000.16916

1,435,648

27-Aug-2009

14:18

x64

Urlmon.dll

7.0.6000.21116

1,440,768

27-Aug-2009

14:26

x64

Urlmon.dll

7.0.6001.18319

1,426,432

27-Aug-2009

13:47

x64

Urlmon.dll

7.0.6001.22508

1,426,944

27-Aug-2009

13:31

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18100

1,426,944

27-Aug-2009

12:54

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.22212

1,426,944

27-Aug-2009

12:52

x64

Mstime.dll

7.0.6000.16916

1,129,984

27-Aug-2009

14:15

x64

Mstime.dll

7.0.6000.21116

1,129,984

27-Aug-2009

14:24

x64

Mstime.dll

7.0.6001.18319

1,129,984

27-Aug-2009

13:45

x64

Mstime.dll

7.0.6001.22508

1,129,984

27-Aug-2009

13:30

x64

Inetcpl.cpl

7.0.6000.16916

2,076,672

27-Aug-2009

14:11

Not Applicable

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21116

2,077,184

27-Aug-2009

14:21

Not Applicable

Jsproxy.dll

7.0.6000.16916

32,256

27-Aug-2009

14:12

x64

Wininet.dll

7.0.6000.16916

1,042,432

27-Aug-2009

14:18

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-Aug-2009

14:18

x64

Jsproxy.dll

7.0.6000.21116

32,256

27-Aug-2009

14:22

x64

Wininet.dll

7.0.6000.21116

1,052,160

27-Aug-2009

14:27

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-Aug-2009

14:27

x64

Jsproxy.dll

7.0.6001.18319

32,256

27-Aug-2009

13:44

x64

Wininet.dll

7.0.6001.18319

1,032,704

27-Aug-2009

13:47

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

22-Feb-2008

05:21

x64

Jsproxy.dll

7.0.6001.22508

32,256

27-Aug-2009

13:29

x64

Wininet.dll

7.0.6001.22508

1,033,216

27-Aug-2009

13:31

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-Aug-2009

13:31

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18005

32,256

11-Apr-2009

07:11

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18100

1,032,192

27-Aug-2009

12:54

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

11-Apr-2009

07:11

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.22212

32,256

27-Aug-2009

12:50

x64

Wininet.dll

7.0.6002.22212

1,032,704

27-Aug-2009

12:52

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

27-Aug-2009

12:52

x64

Iedkcs32.dll

17.0.6000.16916

476,672

27-Aug-2009

14:11

x64

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21116

480,256

27-Aug-2009

14:21

x64

Iedkcs32.dll

17.0.6001.18319

480,256

27-Aug-2009

13:43

x64

Iedkcs32.dll

17.0.6001.22508

480,256

27-Aug-2009

13:28

x64

Admparse.dll

7.0.6000.16916

89,088

27-Aug-2009

14:09

x64

Ieaksie.dll

7.0.6000.16916

267,776

27-Aug-2009

14:11

x64

Ieakui.dll

7.0.6000.16916

161,792

27-Aug-2009

14:11

x64

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:38

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6000.21116

89,088

27-Aug-2009

14:19

x64

Ieaksie.dll

7.0.6000.21116

267,776

27-Aug-2009

14:21

x64

Ieakui.dll

7.0.6000.21116

161,792

27-Aug-2009

14:21

x64

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:39

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6001.18000

89,088

19-Jan-2008

08:00

x64

Ieaksie.dll

7.0.6001.18319

267,776

27-Aug-2009

13:43

x64

Ieakui.dll

7.0.6000.16386

161,792

02-Nov-2006

11:11

x64

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:36

Not Applicable

Admparse.dll

7.0.6001.22508

89,088

27-Aug-2009

13:26

x64

Ieaksie.dll

7.0.6001.22508

267,776

27-Aug-2009

13:28

x64

Ieakui.dll

7.0.6001.22508

161,792

27-Aug-2009

13:28

x64

Install.ins

Not Applicable

460

27-Aug-2009

08:34

Not Applicable

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:58

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-Aug-2009

14:11

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-Aug-2009

14:21

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-Aug-2009

13:43

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:56

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-Aug-2009

13:28

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

27-Aug-2009

12:52

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872