מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-013. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה במחשב המריץ Windows XP, ייתכן שלא תוכל לנגן קובץ AVI באמצעות יישום המשתמש ב-DirectShow API. כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 2282612. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

2282612 אין אפשרות לנגן קובץ AVI ב- Windows XP לאחר התקנת עדכון האבטחה 975560

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.


מידע על קובצי Windows 2000

עבור Quartz ב-DirectX 9.0 בכל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msyuv.dll

5.3.0.901

16,896

25-Nov-2009

01:24

x86

Quartz.dll

6.5.1.913

1,227,776

03-Nov-2009

12:48

x86

עבור Quartz בכל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Quartz.dll

6.1.9.738

797,456

24-Nov-2009

19:54

x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) ועל ענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Msyuv.dll

5.3.2600.3649

17,920

27-Nov-2009

17:33

x86

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.2600.3649

1,291,264

27-Nov-2009

17:33

x86

SP2

SP2GDR

Msyuv.dll

5.3.2600.3649

17,920

27-Nov-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.2600.3649

1,291,776

27-Nov-2009

17:04

x86

SP2

SP2QFE

Msyuv.dll

5.3.2600.5908

17,920

27-Nov-2009

17:11

x86

SP3

SP3GDR

Quartz.dll

6.5.2600.5908

1,291,776

27-Nov-2009

17:11

x86

SP3

SP3GDR

Msyuv.dll

5.3.2600.5908

17,920

27-Nov-2009

17:23

x86

SP3

SP3QFE

Quartz.dll

6.5.2600.5908

1,291,776

27-Nov-2009

17:23

x86

SP3

SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Msyuv.dll

5.2.3790.4625

22,528

27-Nov-2009

00:13

x64

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.3790.4625

2,182,144

27-Nov-2009

00:13

x64

SP2

SP2GDR

Wmsyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

27-Nov-2009

00:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

27-Nov-2009

00:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Msyuv.dll

5.2.3790.4625

22,528

27-Nov-2009

00:10

x64

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.3790.4625

2,182,144

27-Nov-2009

00:10

x64

SP2

SP2QFE

Wmsyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

27-Nov-2009

00:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

27-Nov-2009

00:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Msyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

26-Nov-2009

10:18

x86

SP2

SP2GDR

Quartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

26-Nov-2009

10:18

x86

SP2

SP2GDR

Msyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

26-Nov-2009

10:26

x86

SP2

SP2QFE

Quartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

26-Nov-2009

10:26

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Quartz.dll

6.5.3790.4625

3,996,672

27-Nov-2009

00:13

IA-64

SP2

SP2GDR

Wmsyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

27-Nov-2009

00:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

27-Nov-2009

00:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Quartz.dll

6.5.3790.4625

3,997,184

27-Nov-2009

00:10

IA-64

SP2

SP2QFE

Wmsyuv.dll

5.2.3790.4625

18,432

27-Nov-2009

00:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wquartz.dll

6.5.3790.4625

1,278,464

27-Nov-2009

00:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iyuv_32.dll

6.0.6000.16986

50,176

28-Dec-2009

12:32

x86

Msyuv.dll

6.0.6000.16986

22,528

28-Dec-2009

12:34

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6000.16986

11,776

28-Dec-2009

12:36

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6000.21188

50,176

28-Dec-2009

12:28

x86

Msyuv.dll

6.0.6000.21188

22,528

28-Dec-2009

12:30

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6000.21188

11,776

28-Dec-2009

12:31

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6001.18389

50,176

28-Dec-2009

12:31

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.18389

22,528

28-Dec-2009

12:32

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.18389

11,776

28-Dec-2009

12:35

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6001.22590

50,176

28-Dec-2009

13:40

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.22590

22,528

28-Dec-2009

13:40

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.22590

11,776

28-Dec-2009

13:41

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.18158

50,176

04-Dec-2009

18:28

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.18158

22,528

04-Dec-2009

18:28

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.18158

12,288

04-Dec-2009

18:30

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.22295

50,176

28-Dec-2009

12:04

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.22295

22,528

28-Dec-2009

12:05

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.22295

12,288

28-Dec-2009

12:07

x86

Quartz.dll

6.6.6000.16986

1,327,616

28-Dec-2009

12:35

x86

Quartz.dll

6.6.6000.21188

1,327,616

28-Dec-2009

12:31

x86

Quartz.dll

6.6.6001.18389

1,314,816

28-Dec-2009

12:35

x86

Quartz.dll

6.6.6001.22590

1,314,816

28-Dec-2009

13:41

x86

Quartz.dll

6.6.6002.18158

1,314,816

04-Dec-2009

18:29

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22295

1,314,304

28-Dec-2009

12:06

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.16986

65,024

28-Dec-2009

12:30

x86

Avifil32.dll

6.0.6000.16986

88,576

28-Dec-2009

12:30

x86

Mciavi32.dll

6.0.6000.16986

82,944

28-Dec-2009

12:33

x86

Msrle32.dll

6.0.6000.16986

13,312

28-Dec-2009

12:34

x86

Msvfw32.dll

6.0.6000.16986

123,904

28-Dec-2009

12:34

x86

Msvidc32.dll

6.0.6000.16986

31,232

28-Dec-2009

12:34

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.21188

65,024

28-Dec-2009

12:26

x86

Avifil32.dll

6.0.6000.21188

88,576

28-Dec-2009

12:26

x86

Mciavi32.dll

6.0.6000.21188

82,944

28-Dec-2009

12:29

x86

Msrle32.dll

6.0.6000.21188

13,312

28-Dec-2009

12:29

x86

Msvfw32.dll

6.0.6000.21188

123,904

28-Dec-2009

12:29

x86

Msvidc32.dll

6.0.6000.21188

31,232

28-Dec-2009

12:29

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.18389

65,024

28-Dec-2009

12:28

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.18389

91,136

28-Dec-2009

12:28

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.18389

82,944

28-Dec-2009

12:31

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.18389

13,312

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.18389

123,904

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.18389

31,744

28-Dec-2009

12:32

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.22590

65,024

28-Dec-2009

13:38

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.22590

91,136

28-Dec-2009

13:38

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.22590

82,944

28-Dec-2009

13:40

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.22590

13,312

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.22590

123,904

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.22590

31,744

28-Dec-2009

13:40

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.16386

65,024

02-Nov-2006

09:46

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.18158

91,136

04-Dec-2009

18:27

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.18158

82,944

04-Dec-2009

18:28

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.18158

13,312

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.18158

123,904

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.18158

31,744

04-Dec-2009

18:28

x86

Avicap32.dll

6.0.6002.22295

65,024

28-Dec-2009

12:02

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.22295

91,136

28-Dec-2009

12:02

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.22295

82,944

28-Dec-2009

12:04

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.22295

13,312

28-Dec-2009

12:04

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.22295

123,904

28-Dec-2009

12:05

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.22295

31,744

28-Dec-2009

12:05

x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iyuv_32.dll

6.0.6000.16986

54,272

28-Dec-2009

12:43

x64

Msyuv.dll

6.0.6000.16986

25,600

28-Dec-2009

12:45

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6000.16986

13,824

28-Dec-2009

12:47

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6000.21188

54,272

28-Dec-2009

13:07

x64

Msyuv.dll

6.0.6000.21188

25,600

28-Dec-2009

13:09

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6000.21188

13,824

28-Dec-2009

13:11

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6001.18389

54,272

28-Dec-2009

12:41

x64

Msyuv.dll

6.0.6001.18389

25,600

28-Dec-2009

12:42

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6001.18389

13,824

28-Dec-2009

12:45

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6001.22590

54,272

28-Dec-2009

12:40

x64

Msyuv.dll

6.0.6001.22590

25,600

28-Dec-2009

12:42

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6001.22590

13,824

28-Dec-2009

12:44

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6002.18158

54,272

04-Dec-2009

18:49

x64

Msyuv.dll

6.0.6002.18158

25,600

04-Dec-2009

18:50

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6002.18158

14,848

04-Dec-2009

18:52

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6002.22295

54,272

28-Dec-2009

11:59

x64

Msyuv.dll

6.0.6002.22295

25,600

28-Dec-2009

12:00

x64

Tsbyuv.dll

6.0.6002.22295

14,848

28-Dec-2009

12:02

x64

Quartz.dll

6.6.6000.16986

1,587,200

28-Dec-2009

12:46

x64

Quartz.dll

6.6.6000.21188

1,586,688

28-Dec-2009

13:11

x64

Quartz.dll

6.6.6001.18389

1,570,816

28-Dec-2009

12:44

x64

Quartz.dll

6.6.6001.22590

1,570,816

28-Dec-2009

12:43

x64

Quartz.dll

6.6.6002.18158

1,570,816

04-Dec-2009

18:51

x64

Quartz.dll

6.6.6002.22295

1,569,792

28-Dec-2009

12:01

x64

Avicap32.dll

6.0.6000.16986

76,800

28-Dec-2009

12:41

x64

Avifil32.dll

6.0.6000.16986

106,496

28-Dec-2009

12:41

x64

Mciavi32.dll

6.0.6000.16986

93,184

28-Dec-2009

12:43

x64

Msrle32.dll

6.0.6000.16986

15,872

28-Dec-2009

12:44

x64

Msvfw32.dll

6.0.6000.16986

143,360

28-Dec-2009

12:45

x64

Msvidc32.dll

6.0.6000.16986

38,400

28-Dec-2009

12:45

x64

Avicap32.dll

6.0.6000.21188

76,800

28-Dec-2009

13:05

x64

Avifil32.dll

6.0.6000.21188

106,496

28-Dec-2009

13:05

x64

Mciavi32.dll

6.0.6000.21188

93,184

28-Dec-2009

13:07

x64

Msrle32.dll

6.0.6000.21188

15,872

28-Dec-2009

13:08

x64

Msvfw32.dll

6.0.6000.21188

143,360

28-Dec-2009

13:09

x64

Msvidc32.dll

6.0.6000.21188

38,400

28-Dec-2009

13:09

x64

Avicap32.dll

6.0.6001.18389

76,800

28-Dec-2009

12:39

x64

Avifil32.dll

6.0.6001.18389

108,544

28-Dec-2009

12:39

x64

Mciavi32.dll

6.0.6001.18389

93,184

28-Dec-2009

12:41

x64

Msrle32.dll

6.0.6001.18389

15,872

28-Dec-2009

12:42

x64

Msvfw32.dll

6.0.6001.18389

143,360

28-Dec-2009

12:42

x64

Msvidc32.dll

6.0.6001.18389

38,400

28-Dec-2009

12:42

x64

Avicap32.dll

6.0.6001.22590

76,800

28-Dec-2009

12:37

x64

Avifil32.dll

6.0.6001.22590

108,544

28-Dec-2009

12:37

x64

Mciavi32.dll

6.0.6001.22590

93,184

28-Dec-2009

12:40

x64

Msrle32.dll

6.0.6001.22590

15,872

28-Dec-2009

12:42

x64

Msvfw32.dll

6.0.6001.22590

143,360

28-Dec-2009

12:42

x64

Msvidc32.dll

6.0.6001.22590

38,400

28-Dec-2009

12:42

x64

Avicap32.dll

6.0.6002.18049

76,800

10-Jun-2009

11:49

x64

Avifil32.dll

6.0.6002.18049

108,544

10-Jun-2009

11:49

x64

Mciavi32.dll

6.0.6002.18049

93,184

10-Jun-2009

11:51

x64

Msrle32.dll

6.0.6002.18158

15,872

04-Dec-2009

18:50

x64

Msvfw32.dll

6.0.6001.18000

143,360

19-Jan-2008

08:02

x64

Msvidc32.dll

6.0.6002.18158

38,400

04-Dec-2009

18:50

x64

Avicap32.dll

6.0.6002.22295

76,800

28-Dec-2009

11:58

x64

Avifil32.dll

6.0.6002.22295

108,544

28-Dec-2009

11:58

x64

Mciavi32.dll

6.0.6002.22295

93,184

28-Dec-2009

11:59

x64

Msrle32.dll

6.0.6002.22295

15,872

28-Dec-2009

12:00

x64

Msvfw32.dll

6.0.6002.22295

143,360

28-Dec-2009

12:00

x64

Msvidc32.dll

6.0.6002.22295

38,400

28-Dec-2009

12:00

x64

Iyuv_32.dll

6.0.6000.16986

50,176

28-Dec-2009

12:32

x86

Msyuv.dll

6.0.6000.16986

22,528

28-Dec-2009

12:34

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6000.16986

11,776

28-Dec-2009

12:36

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6000.21188

50,176

28-Dec-2009

12:28

x86

Msyuv.dll

6.0.6000.21188

22,528

28-Dec-2009

12:30

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6000.21188

11,776

28-Dec-2009

12:31

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6001.18389

50,176

28-Dec-2009

12:31

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.18389

22,528

28-Dec-2009

12:32

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.18389

11,776

28-Dec-2009

12:35

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6001.22590

50,176

28-Dec-2009

13:40

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.22590

22,528

28-Dec-2009

13:40

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.22590

11,776

28-Dec-2009

13:41

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.18158

50,176

04-Dec-2009

18:28

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.18158

22,528

04-Dec-2009

18:28

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.18158

12,288

04-Dec-2009

18:30

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.22295

50,176

28-Dec-2009

12:04

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.22295

22,528

28-Dec-2009

12:05

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.22295

12,288

28-Dec-2009

12:07

x86

Quartz.dll

6.6.6000.16986

1,327,616

28-Dec-2009

12:35

x86

Quartz.dll

6.6.6000.21188

1,327,616

28-Dec-2009

12:31

x86

Quartz.dll

6.6.6001.18389

1,314,816

28-Dec-2009

12:35

x86

Quartz.dll

6.6.6001.22590

1,314,816

28-Dec-2009

13:41

x86

Quartz.dll

6.6.6002.18158

1,314,816

04-Dec-2009

18:29

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22295

1,314,304

28-Dec-2009

12:06

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.16986

65,024

28-Dec-2009

12:30

x86

Avifil32.dll

6.0.6000.16986

88,576

28-Dec-2009

12:30

x86

Mciavi32.dll

6.0.6000.16986

82,944

28-Dec-2009

12:33

x86

Msrle32.dll

6.0.6000.16986

13,312

28-Dec-2009

12:34

x86

Msvfw32.dll

6.0.6000.16986

123,904

28-Dec-2009

12:34

x86

Msvidc32.dll

6.0.6000.16986

31,232

28-Dec-2009

12:34

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.21188

65,024

28-Dec-2009

12:26

x86

Avifil32.dll

6.0.6000.21188

88,576

28-Dec-2009

12:26

x86

Mciavi32.dll

6.0.6000.21188

82,944

28-Dec-2009

12:29

x86

Msrle32.dll

6.0.6000.21188

13,312

28-Dec-2009

12:29

x86

Msvfw32.dll

6.0.6000.21188

123,904

28-Dec-2009

12:29

x86

Msvidc32.dll

6.0.6000.21188

31,232

28-Dec-2009

12:29

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.18389

65,024

28-Dec-2009

12:28

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.18389

91,136

28-Dec-2009

12:28

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.18389

82,944

28-Dec-2009

12:31

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.18389

13,312

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.18389

123,904

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.18389

31,744

28-Dec-2009

12:32

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.22590

65,024

28-Dec-2009

13:38

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.22590

91,136

28-Dec-2009

13:38

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.22590

82,944

28-Dec-2009

13:40

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.22590

13,312

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.22590

123,904

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.22590

31,744

28-Dec-2009

13:40

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.16386

65,024

02-Nov-2006

09:46

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.18158

91,136

04-Dec-2009

18:27

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.18158

82,944

04-Dec-2009

18:28

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.18158

13,312

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.18158

123,904

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.18158

31,744

04-Dec-2009

18:28

x86

Avicap32.dll

6.0.6002.22295

65,024

28-Dec-2009

12:02

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.22295

91,136

28-Dec-2009

12:02

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.22295

82,944

28-Dec-2009

12:04

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.22295

13,312

28-Dec-2009

12:04

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.22295

123,904

28-Dec-2009

12:05

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.22295

31,744

28-Dec-2009

12:05

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msyuv.dll

6.0.6001.18389

44,544

28-Dec-2009

12:22

IA-64

Tsbyuv.dll

6.0.6001.18389

27,136

28-Dec-2009

12:24

IA-64

Msyuv.dll

6.0.6001.22590

44,544

28-Dec-2009

12:19

IA-64

Tsbyuv.dll

6.0.6001.22590

27,136

28-Dec-2009

12:21

IA-64

Msyuv.dll

6.0.6002.18152

44,544

24-Nov-2009

12:11

IA-64

Tsbyuv.dll

6.0.6002.18152

28,672

24-Nov-2009

12:13

IA-64

Msyuv.dll

6.0.6002.22295

44,544

28-Dec-2009

11:46

IA-64

Tsbyuv.dll

6.0.6002.22295

28,672

28-Dec-2009

11:49

IA-64

Quartz.dll

6.6.6001.18389

3,865,088

28-Dec-2009

12:23

IA-64

Quartz.dll

6.6.6001.22590

3,865,088

28-Dec-2009

12:20

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.18158

3,865,600

04-Dec-2009

18:26

IA-64

Quartz.dll

6.6.6002.22295

3,865,088

28-Dec-2009

11:48

IA-64

Avicap32.dll

6.0.6001.18389

279,552

28-Dec-2009

12:18

IA-64

Avifil32.dll

6.0.6001.18389

304,640

28-Dec-2009

12:18

IA-64

Mciavi32.dll

6.0.6001.18389

252,416

28-Dec-2009

12:21

IA-64

Msrle32.dll

6.0.6001.18389

39,424

28-Dec-2009

12:21

IA-64

Msvfw32.dll

6.0.6001.18389

321,024

28-Dec-2009

12:21

IA-64

Msvidc32.dll

6.0.6001.18389

84,480

28-Dec-2009

12:21

IA-64

Avicap32.dll

6.0.6001.22590

279,552

28-Dec-2009

12:15

IA-64

Avifil32.dll

6.0.6001.22590

304,640

28-Dec-2009

12:15

IA-64

Mciavi32.dll

6.0.6001.22590

252,416

28-Dec-2009

12:18

IA-64

Msrle32.dll

6.0.6001.22590

39,424

28-Dec-2009

12:19

IA-64

Msvfw32.dll

6.0.6001.22590

321,024

28-Dec-2009

12:19

IA-64

Msvidc32.dll

6.0.6001.22590

84,480

28-Dec-2009

12:19

IA-64

Avicap32.dll

6.0.6001.18000

279,552

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Avifil32.dll

6.0.6002.18158

304,640

04-Dec-2009

18:22

IA-64

Mciavi32.dll

6.0.6001.18000

252,416

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Msrle32.dll

6.0.6002.18158

39,424

04-Dec-2009

18:25

IA-64

Msvfw32.dll

6.0.6001.18000

321,024

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Msvidc32.dll

6.0.6002.18158

84,480

04-Dec-2009

18:25

IA-64

Avicap32.dll

6.0.6002.22295

279,552

28-Dec-2009

11:43

IA-64

Avifil32.dll

6.0.6002.22295

304,640

28-Dec-2009

11:43

IA-64

Mciavi32.dll

6.0.6002.22295

252,416

28-Dec-2009

11:45

IA-64

Msrle32.dll

6.0.6002.22295

39,424

28-Dec-2009

11:46

IA-64

Msvfw32.dll

6.0.6002.22295

321,024

28-Dec-2009

11:46

IA-64

Msvidc32.dll

6.0.6002.22295

84,480

28-Dec-2009

11:46

IA-64

Iyuv_32.dll

6.0.6001.18389

50,176

28-Dec-2009

12:31

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.18389

22,528

28-Dec-2009

12:32

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.18389

11,776

28-Dec-2009

12:35

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6001.22590

50,176

28-Dec-2009

13:40

x86

Msyuv.dll

6.0.6001.22590

22,528

28-Dec-2009

13:40

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6001.22590

11,776

28-Dec-2009

13:41

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.18152

50,176

24-Nov-2009

12:17

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.18152

22,528

24-Nov-2009

12:17

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.18152

12,288

24-Nov-2009

12:18

x86

Iyuv_32.dll

6.0.6002.22295

50,176

28-Dec-2009

12:04

x86

Msyuv.dll

6.0.6002.22295

22,528

28-Dec-2009

12:05

x86

Tsbyuv.dll

6.0.6002.22295

12,288

28-Dec-2009

12:07

x86

Quartz.dll

6.6.6001.18389

1,314,816

28-Dec-2009

12:35

x86

Quartz.dll

6.6.6001.22590

1,314,816

28-Dec-2009

13:41

x86

Quartz.dll

6.6.6002.18158

1,314,816

04-Dec-2009

18:29

x86

Quartz.dll

6.6.6002.22295

1,314,304

28-Dec-2009

12:06

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.18389

65,024

28-Dec-2009

12:28

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.18389

91,136

28-Dec-2009

12:28

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.18389

82,944

28-Dec-2009

12:31

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.18389

13,312

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.18389

123,904

28-Dec-2009

12:32

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.18389

31,744

28-Dec-2009

12:32

x86

Avicap32.dll

6.0.6001.22590

65,024

28-Dec-2009

13:38

x86

Avifil32.dll

6.0.6001.22590

91,136

28-Dec-2009

13:38

x86

Mciavi32.dll

6.0.6001.22590

82,944

28-Dec-2009

13:40

x86

Msrle32.dll

6.0.6001.22590

13,312

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvfw32.dll

6.0.6001.22590

123,904

28-Dec-2009

13:40

x86

Msvidc32.dll

6.0.6001.22590

31,744

28-Dec-2009

13:40

x86

Avicap32.dll

6.0.6000.16386

65,024

02-Nov-2006

09:46

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.18158

91,136

04-Dec-2009

18:27

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.18158

82,944

04-Dec-2009

18:28

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.18158

13,312

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.18158

123,904

04-Dec-2009

18:28

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.18158

31,744

04-Dec-2009

18:28

x86

Avicap32.dll

6.0.6002.22295

65,024

28-Dec-2009

12:02

x86

Avifil32.dll

6.0.6002.22295

91,136

28-Dec-2009

12:02

x86

Mciavi32.dll

6.0.6002.22295

82,944

28-Dec-2009

12:04

x86

Msrle32.dll

6.0.6002.22295

13,312

28-Dec-2009

12:04

x86

Msvfw32.dll

6.0.6002.22295

123,904

28-Dec-2009

12:05

x86

Msvidc32.dll

6.0.6002.22295

31,744

28-Dec-2009

12:05

x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File name

Package_10_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,057

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

5,191

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,771

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,500

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,555

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,972

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,053

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

5,189

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,089

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,823

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,231

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,916

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,636

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,474

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,089

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,823

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,073

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,791

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,619

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,650

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,201

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,252

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,961

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,201

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,252

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,529

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_1530bf73e4730218dfc56faffbdd6c5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_111cddd8c459c28f.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_1fb801ba0b59fbba0d4ab65a875e985e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c90d0f1d690cb25a.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_2a5b6f71756cf00a1a6e07a7be1784f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_555c03a4ff287a4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_2d4c65b37007fd8200d125824fae1f44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_2d9ac4ae82b8de25.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_2e0e33d3355249f966b16bb535551cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_cce35ac520231c23.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_365d5cad7de3c8b9e79b2d2c2abdcfcc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_7701480336fea3f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_4ab347ef102407de37a2a61c257ed0be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_9e0d537fa536510c.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_4f398f98931fa2682eea575f5ad210fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_cd3844d329dc5ef9.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_6082c1ff1edd8f9079ff808487b89cc5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_aafeae4a84430465.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_6fc1e7db6b8c5c66f60b13f47011470b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_34f182bcefe951ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_77bb9ed77349325f4749965cb572af0f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_48ebe3c7a40486d0.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_7ff74f6312b2468e2fecee2863e3caf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_4cc4a57b8ca6e5bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_9fbb40e82d616f2d4c74ed487b6d91c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_c02082dee5c1b671.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_ab73a95b7346855437545a16269ca34f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_81bc9a892c7b38bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_e286223092ab26cbe93d7273432bd1ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_4b6901f69b8b4bc2.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_e61ea15e83eb63241b24774a9bb810fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_d8b69bf92503e2f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_ef56af4abb4b9c2cb266b795ab280811_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_f3eb2dd48a0aba31.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_f26bbff73ab81bcc88114c55f4dae74f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_831744fad0c55173.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:12

Platform

Not Applicable

File name

X 86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,516

Date (UTC)

07-Dec-2009

Time (UTC)

21:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:24

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

Amd64_0a8bbb34442f5b9a0762452407d3a66b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_fe8033e5b9db7c02.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_1d83ccfbae7cc54cf1e373637e9855a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_84a1ff70b11dbd5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_37acff70a7696aa6f5e85037bc2ebba6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_cb83c636eee4ed77.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3a6d7c930427c3f3473616698831876e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_527e11a74627e735.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3abdfe7b1f7ab36352e2dd9697a110db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_e1243383dcfe7ba9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_594659e8cd81279377861d7260922db2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_3a68f07ba4ade754.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_625a73673ccb50ef09092dfadfe62616_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_d611d3a01e4978f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_68a63d52480299061d4a2e52f4e2befe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_14fcb3aee4be5ccd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_958adc0ee019f4cf8512c4d93e8cd653_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634f64d5f81240ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a2182b0c0f389dc138558834ba4f96ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_acd2a46830721ee3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b0baa7618964595baa8a30e4f1ad22f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_23b314f7e1f3a254.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b959be7a100c2a069fa70e3aaccb7ca5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_861fabf60f04d372.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e69a7b7e29bc1a356b5c9e37172069c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_06ac74f3a01414b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_eae3c8b8160ad89709bedca1a72268a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_126c726b9a676d6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_eb6da72a841b5eafdff4e58fabfb117e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_433bd777bdb807c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ebbb257e587e9e1f99f457008688d7c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_02d26362a7aed801.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ef81e31c34613a02fde94e6a8baf9036_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_beea2f5ba985e04e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f9ff8565cc06f8a5e6f0eb7674a380c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f626b1a13db67e26.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_bf6cf23e696c7c7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_bff867bf82888239.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:15

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_c15631c266905975.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

00:42

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c1cbfded7fbe2e48.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_c35c150a639f3e96.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

21:22

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c3b771477ce0021f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,983

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_00581ccca9587ad8.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_00e3924dc2748092.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_02415c50a67c57ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

00:47

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_02b7287bbfaa2ca1.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:25

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_04473f98a38b3cef.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

21:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_04a29bd5bccc0078.manifest

File version

Not Applicable

File size

120,117

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_ec19d59744346335.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,065

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_eca54b185d5068ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,065

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:14

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_ee03151b4158402b.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,065

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

00:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ee78e1465a8614fe.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,065

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:21

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f008f8633e67254c.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,544

Date (UTC)

07-Dec-2009

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_f06454a057a7e8d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,065

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:02

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,738

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

6,583

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,012

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,988

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,003

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,884

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,734

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

6,581

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,334

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,315

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,462

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,415

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,145

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,098

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,985

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,934

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,334

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,315

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,302

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,251

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,629

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,660

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,217

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,268

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,016

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,217

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,268

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,549

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:18

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:12

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,516

Date (UTC)

07-Dec-2009

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

X 86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:24

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

Ia64_10f76c291c31cc507da1b94e306a4862_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_6eb18aa1a10b27e6.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_271b3afde7a2228cfaf1bc50891ad714_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_c8be9bf719e5ca7b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_339d84f49d5fbef70cbb2f911f6c6a5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_bdc5d4efaa378c73.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_36b74a6e5e3cc1ecc4de8a1ef4d52711_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c7d98be13b3c6a07.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3fdc0de1080feecfe1b15472e1952bc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_f343aceeca639cfe.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_446e56d1fd74e0267c737d351ddeeaa7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8181cf19ac307955.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5da9d80fb306a97762263eb3163ae562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ab186e9ab1069346.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6ac31df255fe3a210b1836effbf3ee47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_77be69e8cab03eea.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_79303e7e23eb7c1e20ffb97add138c03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8e182e12f4fc8067.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a5a70b07f6bbdf519091b145484d1cad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_81688e0270e614a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a69ab58d4a32122fb4e7b1d500ea69fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_b7da5d8ec98500bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c229cf251e5c9843e301114f2554e379_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_6ce5b8f0e19bedd3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_65393a34ae30f13b.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,100

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65af065fc75ec60e.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,100

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:46

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_67391bc0ab453e52.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,100

Date (UTC)

24-Nov-2009

Time (UTC)

20:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_679a79b9c48099e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,100

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a62464c2ee1cef94.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a69a30ee074ac467.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a82a480aeb2bd4b5.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:01

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a885a448046c983e.manifest

File version

Not Applicable

File size

118,180

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:30

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e61d8d88f8d7f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,051

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925be9b8a226acc4.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,051

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:46

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ec00d58607bd12.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,530

Date (UTC)

07-Dec-2009

Time (UTC)

21:33

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_94475d129f48809b.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,051

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,725

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

6,561

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,979

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,925

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,022

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,931

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,623

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,656

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:09

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,574

Date (UTC)

29-Dec-2009

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_673777caab473556.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

24-Nov-2009

Time (UTC)

13:42

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,969

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

04-Dec-2009

Time (UTC)

20:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest

File version

Not Applicable

File size

122,931

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest

File version

Not Applicable

File size

36,516

Date (UTC)

07-Dec-2009

Time (UTC)

21:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest

File version

Not Applicable

File size

34,037

Date (UTC)

28-Dec-2009

Time (UTC)

17:24

Platform

Not Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600. 16xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2:

  RTM

  GDR

  6.1.7600. 20xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2:

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST ‏(‎.manifest) וקובצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iyuv_32.dll

6.1.7600.16490

50,176

19-Dec-2009

09:02

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.16490

22,016

19-Dec-2009

09:02

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.16490

12,288

19-Dec-2009

09:02

x86

Iyuv_32.dll

6.1.7600.20600

50,176

19-Dec-2009

09:10

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.20600

22,016

19-Dec-2009

09:10

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.20600

12,288

19-Dec-2009

09:10

x86

Quartz.dll

6.6.7600.16490

1,328,640

19-Dec-2009

09:02

x86

Quartz.dll

6.6.7600.20600

1,328,640

19-Dec-2009

09:10

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.16490

91,648

19-Dec-2009

09:02

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.16490

84,480

19-Dec-2009

09:02

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.16490

13,312

19-Dec-2009

09:02

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.16490

31,744

19-Dec-2009

09:02

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.20600

91,648

19-Dec-2009

09:09

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.20600

84,480

19-Dec-2009

09:10

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.20600

13,312

19-Dec-2009

09:10

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.20600

31,744

19-Dec-2009

09:10

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iyuv_32.dll

6.1.7600.16490

54,272

19-Dec-2009

09:46

x64

Msyuv.dll

6.1.7600.16490

25,088

19-Dec-2009

09:47

x64

Tsbyuv.dll

6.1.7600.16490

14,848

19-Dec-2009

09:50

x64

Iyuv_32.dll

6.1.7600.20600

54,272

19-Dec-2009

10:08

x64

Msyuv.dll

6.1.7600.20600

25,088

19-Dec-2009

10:09

x64

Tsbyuv.dll

6.1.7600.20600

14,848

19-Dec-2009

10:12

x64

Quartz.dll

6.6.7600.16490

1,572,352

19-Dec-2009

09:49

x64

Quartz.dll

6.6.7600.20600

1,572,352

19-Dec-2009

10:11

x64

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

76,800

14-Jul-2009

01:40

x64

Avifil32.dll

6.1.7600.16385

108,544

14-Jul-2009

01:40

x64

Mciavi32.dll

6.1.7600.16385

96,256

14-Jul-2009

01:41

x64

Msrle32.dll

6.1.7600.16490

16,384

19-Dec-2009

09:47

x64

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

144,384

14-Jul-2009

01:41

x64

Msvidc32.dll

6.1.7600.16490

38,912

19-Dec-2009

09:47

x64

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

76,800

14-Jul-2009

01:40

x64

Avifil32.dll

6.1.7600.16385

108,544

14-Jul-2009

01:40

x64

Mciavi32.dll

6.1.7600.16385

96,256

14-Jul-2009

01:41

x64

Msrle32.dll

6.1.7600.20600

16,384

19-Dec-2009

10:09

x64

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

144,384

14-Jul-2009

01:41

x64

Msvidc32.dll

6.1.7600.20600

38,912

19-Dec-2009

10:09

x64

Quartz.dll

6.6.7600.16490

1,328,640

19-Dec-2009

09:02

x86

Quartz.dll

6.6.7600.20600

1,328,640

19-Dec-2009

09:10

x86

Iyuv_32.dll

6.1.7600.16490

50,176

19-Dec-2009

09:02

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.16490

22,016

19-Dec-2009

09:02

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.16490

12,288

19-Dec-2009

09:02

x86

Iyuv_32.dll

6.1.7600.20600

50,176

19-Dec-2009

09:10

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.20600

22,016

19-Dec-2009

09:10

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.20600

12,288

19-Dec-2009

09:10

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.16490

91,648

19-Dec-2009

09:02

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.16490

84,480

19-Dec-2009

09:02

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.16490

13,312

19-Dec-2009

09:02

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.16490

31,744

19-Dec-2009

09:02

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.20600

91,648

19-Dec-2009

09:09

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.20600

84,480

19-Dec-2009

09:10

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.20600

13,312

19-Dec-2009

09:10

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.20600

31,744

19-Dec-2009

09:10

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Msyuv.dll

6.1.7600.16490

47,616

19-Dec-2009

08:20

IA-64

Tsbyuv.dll

6.1.7600.16490

31,744

19-Dec-2009

08:24

IA-64

Msyuv.dll

6.1.7600.20600

47,616

19-Dec-2009

08:13

IA-64

Tsbyuv.dll

6.1.7600.20600

31,744

19-Dec-2009

08:16

IA-64

Quartz.dll

6.6.7600.16490

3,870,208

19-Dec-2009

08:22

IA-64

Quartz.dll

6.6.7600.20600

3,870,208

19-Dec-2009

08:14

IA-64

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

279,552

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Avifil32.dll

6.1.7600.16490

305,664

19-Dec-2009

08:17

IA-64

Mciavi32.dll

6.1.7600.16385

258,048

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Msrle32.dll

6.1.7600.16490

39,424

19-Dec-2009

08:20

IA-64

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

321,024

14-Jul-2009

01:47

IA-64

Msvidc32.dll

6.1.7600.16490

84,480

19-Dec-2009

08:20

IA-64

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

279,552

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Avifil32.dll

6.1.7600.20600

305,664

19-Dec-2009

08:09

IA-64

Mciavi32.dll

6.1.7600.16385

258,048

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Msrle32.dll

6.1.7600.20600

39,424

19-Dec-2009

08:12

IA-64

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

321,024

14-Jul-2009

01:47

IA-64

Msvidc32.dll

6.1.7600.20600

84,480

19-Dec-2009

08:12

IA-64

Quartz.dll

6.6.7600.16490

1,328,640

19-Dec-2009

09:02

x86

Quartz.dll

6.6.7600.20600

1,328,640

19-Dec-2009

09:10

x86

Iyuv_32.dll

6.1.7600.16490

50,176

19-Dec-2009

09:02

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.16490

22,016

19-Dec-2009

09:02

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.16490

12,288

19-Dec-2009

09:02

x86

Iyuv_32.dll

6.1.7600.20600

50,176

19-Dec-2009

09:10

x86

Msyuv.dll

6.1.7600.20600

22,016

19-Dec-2009

09:10

x86

Tsbyuv.dll

6.1.7600.20600

12,288

19-Dec-2009

09:10

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.16490

91,648

19-Dec-2009

09:02

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.16490

84,480

19-Dec-2009

09:02

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.16490

13,312

19-Dec-2009

09:02

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.16490

31,744

19-Dec-2009

09:02

x86

Avicap32.dll

6.1.7600.16385

65,024

14-Jul-2009

01:14

x86

Avifil32.dll

6.1.7600.20600

91,648

19-Dec-2009

09:09

x86

Mciavi32.dll

6.1.7600.20600

84,480

19-Dec-2009

09:10

x86

Msrle32.dll

6.1.7600.20600

13,312

19-Dec-2009

09:10

x86

Msvfw32.dll

6.1.7600.16385

120,320

14-Jul-2009

01:15

x86

Msvidc32.dll

6.1.7600.20600

31,744

19-Dec-2009

09:10

x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,091

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,222

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,467

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_1fdd2686efe030a8ef75fce3dc259c73_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_23926c66beaeb4d6.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_3f4f629c574a55b9f3c0d97483ddad34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6ee2da76d4d22ceb.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_abe99e67e28edeb34f0686798032fe87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_d85782779e0b5208.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_be5efe0ac90d6b469d9bcdb7510fc202_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a985d26aae24140b.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_d51c4b512e0e94df2159baa0ca51530a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_00d06eab95489715.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_deba5f7bd45f2b82b849c1702922f83c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_2acf58e382a3c9a5.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a636be8c4f465b62.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a721ac89681afcda.manifest

File version

Not Applicable

File size

111,234

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:57

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_2f0d5b7a264b8baa05e592a089cca266_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_f3dff1765b5348b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4c76276f0e2cc3e86d4a96ad89bc77a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0d5f1b62a22e7aca.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7849b0bb0548811c659a536902faa742_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_453476e5025bf8f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7f7d77da93980aad29baac7face5c1d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_5e5cecdfed7c0956.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,058

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a3312c08e442b3e0804faf3d1993d480_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_fe80da87064b6df9.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,086

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b3e864019631994dabd8fbb31c27f6cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_bfc033e00fef4db3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_c16a2f81c7b7ce3f.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,861

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c2551d7ee08c6fb7.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,861

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:41

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_02555a1007a3cc98.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0340480d20786e10.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,821

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_ee1712daa27fb4f5.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,200

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

13:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_ef0200d7bb54566d.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,200

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

13:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,774

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

6,618

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,456

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,475

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:00

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

13:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

13:01

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_010349e9337ae454ccdfa670199536ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_62d907d30026137c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4c1a6957014cbc6df74597338c243188_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_1d21048c0001babf.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_759c0009da0781f2b488b36795c1bd72_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_daefd104dece93ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,054

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bb7fd02123715fbc21aef24801216339_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_e1153fa9e6c4d898.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,084

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c4d3ecb11d46979f94ab2539c526ba2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_85264bf45e5fb725.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c86da5ee8385703d1f94b709146ff608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6fad87f61c6916d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,056

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654d37f40f586605.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,112

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:14

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663825f1282d077d.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,112

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:07

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a63862824f44645e.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:19

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a723507f681905d6.manifest

File version

Not Applicable

File size

107,321

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91fa1b4cea204cbb.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,198

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e5094a02f4ee33.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,198

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,765

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb975560~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

6,603

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,452

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb975560_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,471

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,450

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:00

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest

File version

Not Applicable

File size

108,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

10:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,857

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

09:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest

File version

Not Applicable

File size

19,196

Date (UTC)

19-Dec-2009

Time (UTC)

12:50

Platform

Not Applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×