MS10-040: פגיעות ב- Internet Information Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו

תמיכה עבור Windows Vista Service Pack 1 (SP1) תסתיים בתאריך 12 ביולי, 2011. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא כי אתה משתמש ב-Windows Vista Service Pack 2 (SP2)‎. לקבלת מידע נוסף, עיין בדף אינטרנט זה של Microsoft: תמיכה סיום עבור גירסאות מסוימות של Windows.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS10-040. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה


עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

עזרה בהגנה על המחשב בו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

בעיות מוכרות

 • עדכון אבטחה זה עלול לגרום מאגרי יישומים של IIS לא להתחיל בהתקנות של Windows Server 2003 SP2 שבו IIS 6 עשוי להכיל מספר קבצים בינאריים של SP1. במקרה זה, ביומן המערכת מציג את הודעת השגיאה הבאה בעת הפעלת שירות IIS:

  מזהה אירוע 1009, תיאור: תהליך המשמש את מאגר היישומים 'DefaultAppPool' הסתיים באופן בלתי צפוי. מזהה התהליך היה '1234'

  כדי לפתור בעיה זו, החלה מחדש של Windows Server 2003 SP2 במחשבים המושפעים, ולאחר מכן התקן את עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.פרטי קובץ Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על דרך מסוימת אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (QFE, GDR ספציפיים) מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף" שירות.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBמספר. cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Http.sys

5.2.3790.4693

562,176

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

37,376

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

134,656

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4693

547,328

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4693

58,880

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

84,992

19-Apr-2010

18:40

x64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4693

350,720

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4693

567,808

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

37,376

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

134,656

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4693

547,328

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4693

58,880

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

84,992

19-Apr-2010

18:37

x64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

18:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

18:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4693

351,232

19-Apr-2010

18:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

18:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

18:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

עבור כל גירסאות מבוססות x86 נתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Http.sys

5.2.3790.4693

292,864

14-Apr-2010

17:40

x86

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

05:28

x86

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

05:28

x86

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4693

350,720

19-Apr-2010

05:28

x86

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

05:28

x86

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

05:28

x86

SP2

SP2GDR

Http.sys

5.2.3790.4693

294,912

14-Apr-2010

17:05

x86

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

05:41

x86

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

05:41

x86

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4693

351,232

19-Apr-2010

05:41

x86

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

05:41

x86

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

05:41

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Http.sys

5.2.3790.4693

806,912

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

69,632

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

254,976

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

W3core.dll

6.0.3790.4693

1,066,496

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

W3dt.dll

6.0.3790.4693

87,040

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

121,856

19-Apr-2010

18:40

IA-64

SP2

SP2GDR

Whttpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4693

350,720

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

18:40

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Http.sys

5.2.3790.4693

815,104

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Httpapi.dll

5.2.3790.4693

69,632

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Strmfilt.dll

6.0.3790.4693

254,976

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

W3core.dll

6.0.3790.4693

1,067,008

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

W3dt.dll

6.0.3790.4693

87,040

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

W3isapi.dll

6.0.3790.4693

121,856

19-Apr-2010

18:36

IA-64

SP2

SP2QFE

Whttpapi.dll

5.2.3790.4693

25,088

19-Apr-2010

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wstrmfilt.dll

6.0.3790.4693

86,528

19-Apr-2010

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3core.dll

6.0.3790.4693

351,232

19-Apr-2010

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3dt.dll

6.0.3790.4693

39,424

19-Apr-2010

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww3isapi.dll

6.0.3790.4693

62,976

19-Apr-2010

18:36

x86

SP2

SP2QFE\WOW

פרטי קובץ Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000. 16 xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000. 20 xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001. 18 xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001. 22 xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 22 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב בגירסה המסחרית של Windows Server 2008. לפיכך, קבצי אבני דרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000. מספר הגירסה xxxxxx .

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הן רשומות בנפרד. MUM ו- MANIFEST, וקבצים קבצי קטלוג (. cat) המשויכים האבטחה, הם קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22675

31,232

21-Apr-2010

17:01

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22388

30,720

21-Apr-2010

18:15

x86

Http.sys

6.0.6001.18428

411,136

20-Feb-2010

21:18

x86

Http.sys

6.0.6001.22675

411,136

21-Apr-2010

15:32

x86

Http.sys

6.0.6002.18210

411,648

20-Feb-2010

20:53

x86

Http.sys

6.0.6002.22388

411,648

21-Apr-2010

15:59

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.18462

43,520

20-Apr-2010

16:12

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22675

43,520

21-Apr-2010

17:00

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18247

43,520

21-Apr-2010

17:45

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22388

43,520

21-Apr-2010

18:14

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisstart.htm

לא ישים

689

27-Mar-2009

08:27

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Welcome.png

לא ישים

184,946

27-Mar-2009

08:27

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6001.22675

12,800

21-Apr-2010

17:01

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22675

190,976

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisstart.htm

לא ישים

689

04-Mar-2010

05:49

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.22675

23,552

21-Apr-2010

17:05

x86

Welcome.png

לא ישים

184,946

04-Mar-2010

05:49

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.22388

12,800

21-Apr-2010

18:15

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22388

191,488

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:49

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.22388

23,552

21-Apr-2010

18:19

x86

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:49

לא ישים

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

51,712

09-Nov-2009

13:18

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

27,136

09-Nov-2009

13:18

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

154,112

09-Nov-2009

11:21

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.18359

311,296

09-Nov-2009

13:18

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

182,784

09-Nov-2009

11:22

x86

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,971

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.18359

209,408

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

89,088

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

14,848

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

8,192

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

11:21

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

153,600

09-Nov-2009

13:20

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

228,864

09-Nov-2009

11:22

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:20

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

202,752

09-Nov-2009

13:20

x86

Iis_schema.xml

לא ישים

76,318

11-Jul-2009

14:24

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

326,656

09-Nov-2009

13:22

x86

Redirection.config

לא ישים

490

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.18359

26,624

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

38,912

09-Nov-2009

13:23

x86

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

9,216

09-Nov-2009

13:23

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

10,752

09-Nov-2009

13:23

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22675

51,712

21-Apr-2010

16:59

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22675

27,136

21-Apr-2010

17:00

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22675

154,112

21-Apr-2010

15:43

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

04-Mar-2010

05:47

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

04-Mar-2010

05:47

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.22675

311,808

21-Apr-2010

17:00

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22675

182,784

21-Apr-2010

15:43

x86

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

04-Mar-2010

05:48

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,943

04-Mar-2010

05:48

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.22675

209,408

21-Apr-2010

17:04

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22675

89,088

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22675

193,024

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22675

14,848

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22675

8,192

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisrstas.exe

7.0.6001.22675

31,232

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22675

153,600

21-Apr-2010

17:01

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22675

228,864

21-Apr-2010

15:43

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22675

59,392

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22675

202,752

21-Apr-2010

17:01

x86

Iis_schema.xml

לא ישים

79,213

04-Mar-2010

05:48

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.22675

331,776

21-Apr-2010

17:03

x86

Redirection.config

לא ישים

490

04-Mar-2010

05:48

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.22675

26,624

21-Apr-2010

17:04

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22675

38,912

21-Apr-2010

17:04

x86

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

04-Mar-2010

05:48

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22675

9,216

21-Apr-2010

17:05

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22675

10,752

21-Apr-2010

17:05

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

12:28

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

27,136

09-Nov-2009

12:28

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

154,112

09-Nov-2009

10:48

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:37

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:37

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.18139

311,808

09-Nov-2009

12:28

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

182,784

09-Nov-2009

10:49

x86

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,145

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.18139

209,408

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

89,088

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

14,848

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

8,192

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

10:48

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

153,600

09-Nov-2009

12:30

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

228,864

09-Nov-2009

10:49

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:30

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

202,752

09-Nov-2009

12:30

x86

Iis_schema.xml

לא ישים

79,078

10-Jul-2009

07:03

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

331,264

09-Nov-2009

12:31

x86

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.18139

26,624

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

38,912

09-Nov-2009

12:32

x86

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

9,216

09-Nov-2009

12:32

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

10,752

09-Nov-2009

12:32

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22388

51,712

21-Apr-2010

18:14

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22388

27,136

21-Apr-2010

18:14

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22388

154,112

21-Apr-2010

16:13

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:43

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:43

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.22388

311,808

21-Apr-2010

18:14

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22388

182,784

21-Apr-2010

16:14

x86

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,809

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,105

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.22388

209,408

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22388

89,088

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22388

193,024

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22388

14,848

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22388

8,192

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisrstas.exe

7.0.6002.22388

31,232

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22388

153,600

21-Apr-2010

18:15

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22388

228,864

21-Apr-2010

16:14

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22388

59,392

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22388

202,752

21-Apr-2010

18:15

x86

Iis_schema.xml

לא ישים

79,610

20-Feb-2010

18:12

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.22388

333,312.

21-Apr-2010

18:17

x86

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:45

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.22388

26,624

21-Apr-2010

18:19

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22388

38,912

21-Apr-2010

18:19

x86

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:45

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22388

9,216

21-Apr-2010

18:19

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22388

10,752

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18462

371,712

20-Apr-2010

16:13

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22675

371,712

21-Apr-2010

17:01

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22675

15,872

21-Apr-2010

17:05

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22675

46,592

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22675

24,064

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22675

22,528

21-Apr-2010

17:05

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18247

373,760

21-Apr-2010

17:46

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22388

374,272

21-Apr-2010

18:15

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22388

15,872

21-Apr-2010

18:19

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22388

48,128

21-Apr-2010

18:19

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22388

24,064

21-Apr-2010

18:20

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22388

22,528

21-Apr-2010

18:20

x86

עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

33,792

20-Feb-2010

23:42

x64

Httpapi.dll

6.0.6001.22675

33,792

21-Apr-2010

17:22

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

33,792

20-Feb-2010

23:14

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.22388

33,792

21-Apr-2010

18:07

x64

Http.sys

6.0.6001.18428

610,304

20-Feb-2010

21:40

x64

Http.sys

6.0.6001.22675

609,792

21-Apr-2010

15:58

x64

Http.sys

6.0.6002.18210

620,032

20-Feb-2010

21:30

x64

Http.sys

6.0.6002.22388

620,032

21-Apr-2010

16:16

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.18462

49,152

20-Apr-2010

16:47

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.22675

49,152

21-Apr-2010

17:20

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.18247

49,152

21-Apr-2010

17:52

x64

Authsspi.dll

7.0.6002.22388

49,152

21-Apr-2010

18:06

x64

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

15,360

09-Nov-2009

13:44

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

296,448

20-Feb-2010

23:42

x64

Iisstart.htm

לא ישים

689

24-Mar-2009

09:05

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.18428

31,744

20-Feb-2010

23:46

x64

Welcome.png

לא ישים

184,946

24-Mar-2009

09:05

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6001.22675

15,360

21-Apr-2010

17:22

x64

Iiscore.dll

7.0.6001.22675

290,304

21-Apr-2010

17:22

x64

Iisstart.htm

לא ישים

689

26-Feb-2010

04:08

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.22675

31,744

21-Apr-2010

17:26

x64

Welcome.png

לא ישים

184,946

26-Feb-2010

04:08

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

15,360

09-Nov-2009

12:59

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

297,472

20-Feb-2010

23:14

x64

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:47

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.18210

31,232

20-Feb-2010

23:17

x64

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:47

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.22388

15,360

21-Apr-2010

18:07

x64

Iiscore.dll

7.0.6002.22388

296,448

21-Apr-2010

18:07

x64

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:41

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.22388

31,232

21-Apr-2010

18:10

x64

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:41

לא ישים

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

54,784

09-Nov-2009

13:42

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

61,440

09-Nov-2009

13:42

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

190,976

09-Nov-2009

11:48

x64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

24-Mar-2009

09:02

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

24-Mar-2009

09:02

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.18359

378,368

09-Nov-2009

13:43

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

218,624

09-Nov-2009

11:48

x64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

24-Mar-2009

09:03

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,971

24-Mar-2009

09:03

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.18359

242,688

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:48

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

16,896

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

11,264

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:47

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

192,512

09-Nov-2009

13:45

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

280,064

09-Nov-2009

11:48

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

66,560

09-Nov-2009

13:45

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

275,456

09-Nov-2009

13:45

x64

Iis_schema.xml

לא ישים

76,318

11-Jul-2009

14:24

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

416,768

09-Nov-2009

13:46

x64

Redirection.config

לא ישים

490

24-Mar-2009

09:03

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.18359

31,232

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

44,032

09-Nov-2009

13:48

x64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

24-Mar-2009

09:03

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

13,824

09-Nov-2009

13:48

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:48

x64

Admwprox.dll

7.0.6001.22675

54,784

21-Apr-2010

17:20

x64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22675

61,440

21-Apr-2010

17:20

x64

Appcmd.exe

7.0.6001.22675

191,488

21-Apr-2010

16:09

x64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

26-Feb-2010

04:06

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

26-Feb-2010

04:06

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.22675

379,392

21-Apr-2010

17:20

x64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22675

218,624

21-Apr-2010

16:10

x64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

26-Feb-2010

04:06

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,943

26-Feb-2010

04:07

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.22675

242,688

21-Apr-2010

17:25

x64

Iisreg.dll

7.0.6001.22675

111,616

21-Apr-2010

17:22

x64

Iisres.dll

7.0.6001.22675

193,024

21-Apr-2010

16:09

x64

Iisreset.exe

7.0.6001.22675

16,896

21-Apr-2010

16:09

x64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22675

11,264

21-Apr-2010

17:22

x64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22675

34,816

21-Apr-2010

16:09

x64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22675

192,512

21-Apr-2010

17:22

x64

Iissetup.exe

7.0.6001.22675

280,064

21-Apr-2010

16:10

x64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22675

66,560

21-Apr-2010

17:22

x64

Iisutil.dll

7.0.6001.22675

275,456

21-Apr-2010

17:22

x64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,213

26-Feb-2010

04:07

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.22675

416,256

21-Apr-2010

17:23

x64

Redirection.config

לא ישים

490

26-Feb-2010

04:07

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.22675

31,232

21-Apr-2010

17:25

x64

Rscaext.dll

6.0.6001.22675

44,032

21-Apr-2010

17:25

x64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

26-Feb-2010

04:07

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22675

13,824

21-Apr-2010

17:26

x64

Wamregps.dll

7.0.6001.22675

15,872

21-Apr-2010

17:26

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

54,784

09-Nov-2009

12:58

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

61,440

09-Nov-2009

12:58

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

191,488

09-Nov-2009

11:20

x64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:41

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:41

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.18139

379,392

09-Nov-2009

12:58

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

218,624

09-Nov-2009

11:20

x64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,145

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.18139

242,688

09-Nov-2009

13:02

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

16,896

09-Nov-2009

11:19

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

11,264

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:20

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

192,512

09-Nov-2009

12:59

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

280,064

09-Nov-2009

11:20

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

66,560

09-Nov-2009

12:59

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

276,992

09-Nov-2009

12:59

x64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,078

10-Jul-2009

07:03

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

415,232

09-Nov-2009

13:01

x64

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.18139

31,232

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

44,032

09-Nov-2009

13:02

x64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

13,824

09-Nov-2009

13:03

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

13:03

x64

Admwprox.dll

7.0.6002.22388

54,784

21-Apr-2010

18:06

x64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22388

61,440

21-Apr-2010

18:06

x64

Appcmd.exe

7.0.6002.22388

191,488

21-Apr-2010

16:31

x64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:38

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.22388

379,392

21-Apr-2010

18:06

x64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22388

218,624

21-Apr-2010

16:31

x64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,809

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,105

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.22388

242,688

21-Apr-2010

18:10

x64

Iisreg.dll

7.0.6002.22388

111,616

21-Apr-2010

18:07

x64

Iisres.dll

7.0.6002.22388

193,024

21-Apr-2010

16:31

x64

Iisreset.exe

7.0.6002.22388

16,896

21-Apr-2010

16:31

x64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22388

11,264

21-Apr-2010

18:07

x64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22388

34,816

21-Apr-2010

16:31

x64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22388

192,512

21-Apr-2010

18:07

x64

Iissetup.exe

7.0.6002.22388

280,064

21-Apr-2010

16:31

x64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22388

66,560

21-Apr-2010

18:07

x64

Iisutil.dll

7.0.6002.22388

276,992

21-Apr-2010

18:07

x64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,610

20-Feb-2010

18:11

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.22388

417,280

21-Apr-2010

18:08

x64

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:39

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.22388

31,232

21-Apr-2010

18:10

x64

Rscaext.dll

6.0.6002.22388

44,032

21-Apr-2010

18:10

x64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:39

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22388

13,824

21-Apr-2010

18:10

x64

Wamregps.dll

7.0.6002.22388

15,872

21-Apr-2010

18:10

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18462

424,960

20-Apr-2010

16:49

x64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

18,432

09-Nov-2009

13:48

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

50,176

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

28,672

09-Nov-2009

13:48

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:48

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22675

424,960

21-Apr-2010

17:22

x64

W3tp.dll

7.0.6001.22675

18,432

21-Apr-2010

17:26

x64

W3wphost.dll

7.0.6001.22675

50,688

21-Apr-2010

17:26

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22675

28,672

21-Apr-2010

17:26

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22675

24,064

21-Apr-2010

17:26

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18247

427,008

21-Apr-2010

17:54

x64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

18,432

09-Nov-2009

13:03

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

51,712

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

28,672

09-Nov-2009

13:03

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

13:03

x64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22388

427,520

21-Apr-2010

18:07

x64

W3tp.dll

7.0.6002.22388

18,432

21-Apr-2010

18:10

x64

W3wphost.dll

7.0.6002.22388

51,712

21-Apr-2010

18:10

x64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22388

28,672

21-Apr-2010

18:11

x64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22388

24,064

21-Apr-2010

18:11

x64

Authsspi.dll

7.0.6001.18462

43,520

20-Apr-2010

16:12

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22675

43,520

21-Apr-2010

17:00

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18247

43,520

21-Apr-2010

17:45

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22388

43,520

21-Apr-2010

18:14

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22675

12,800

21-Apr-2010

17:01

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22675

190,976

21-Apr-2010

17:01

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22675

23,552

21-Apr-2010

17:05

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22388

12,800

21-Apr-2010

18:15

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22388

191,488

21-Apr-2010

18:15

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22388

23,552

21-Apr-2010

18:19

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22675

51,712

21-Apr-2010

16:59

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22675

27,136

21-Apr-2010

17:00

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22675

154,112

21-Apr-2010

15:43

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

04-Mar-2010

05:47

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.22675

311,808

21-Apr-2010

17:00

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22675

182,784

21-Apr-2010

15:43

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22675

209,408

21-Apr-2010

17:04

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22675

89,088

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22675

193,024

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22675

14,848

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22675

8,192

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22675

153,600

21-Apr-2010

17:01

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22675

228,864

21-Apr-2010

15:43

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22675

59,392

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22675

202,752

21-Apr-2010

17:01

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22675

331,776

21-Apr-2010

17:03

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22675

26,624

21-Apr-2010

17:04

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22675

38,912

21-Apr-2010

17:04

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22675

9,216

21-Apr-2010

17:05

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22675

10,752

21-Apr-2010

17:05

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:37

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22388

51,712

21-Apr-2010

18:14

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22388

27,136

21-Apr-2010

18:14

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22388

154,112

21-Apr-2010

16:13

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:43

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.22388

311,808

21-Apr-2010

18:14

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22388

182,784

21-Apr-2010

16:14

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22388

209,408

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22388

89,088

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22388

193,024

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22388

14,848

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22388

8,192

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22388

153,600

21-Apr-2010

18:15

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22388

228,864

21-Apr-2010

16:14

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22388

59,392

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22388

202,752

21-Apr-2010

18:15

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22388

333,312.

21-Apr-2010

18:17

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22388

26,624

21-Apr-2010

18:19

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22388

38,912

21-Apr-2010

18:19

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22388

9,216

21-Apr-2010

18:19

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22388

10,752

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18462

371,712

20-Apr-2010

16:13

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22675

371,712

21-Apr-2010

17:01

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22675

15,872

21-Apr-2010

17:05

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22675

46,592

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22675

24,064

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22675

22,528

21-Apr-2010

17:05

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18247

373,760

21-Apr-2010

17:46

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22388

374,272

21-Apr-2010

18:15

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22388

15,872

21-Apr-2010

18:19

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22388

48,128

21-Apr-2010

18:19

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22388

24,064

21-Apr-2010

18:20

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22388

22,528

21-Apr-2010

18:20

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22675

31,232

21-Apr-2010

17:01

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22388

30,720

21-Apr-2010

18:15

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

70,656

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6001.22675

70,656

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

70,656

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.22388

70,656

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Http.sys

6.0.6001.18428

1,176,576

20-Feb-2010

21:42

IA-64

Http.sys

6.0.6001.22675

1,176,576

21-Apr-2010

15:39

IA-64

Http.sys

6.0.6002.18210

1,176,576

20-Feb-2010

21:17

IA-64

Http.sys

6.0.6002.22388

1,176,576

21-Apr-2010

16:10

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18462

112,640

20-Apr-2010

16:14

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.22675

112,640

21-Apr-2010

16:47

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.18247

112,640

21-Apr-2010

17:53

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6002.22388

112,640

21-Apr-2010

17:54

IA-64

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

543,744

20-Feb-2010

23:41

IA-64

Iisstart.htm

לא ישים

689

27-Mar-2009

08:27

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.18428

52,224

20-Feb-2010

23:46

IA-64

Welcome.png

לא ישים

184,946

27-Mar-2009

08:27

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6001.22675

37,376

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6001.22675

545,792

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iisstart.htm

לא ישים

689

25-Feb-2010

07:36

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6001.22675

52,736

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Welcome.png

לא ישים

184,946

25-Feb-2010

07:36

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:35

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

545,792

20-Feb-2010

22:56

IA-64

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:47

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.18210

52,224

20-Feb-2010

22:59

IA-64

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:47

לא ישים

Hwebcore.dll

7.0.6002.22388

37,376

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iiscore.dll

7.0.6002.22388

547,328

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iisstart.htm

לא ישים

689

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

W3dt.dll

7.0.6002.22388

52,736

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Welcome.png

לא ישים

184,946

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Admwprox.dll

7.0.6001.18359

119,808

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.18359

82,432

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.18359

404,480

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

27-Mar-2009

08:23

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

27-Mar-2009

08:23

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.18359

726,016

09-Nov-2009

13:23

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.18359

432,128

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,971

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.18359

452,096

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.18359

143,872

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.18359

193,024

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.18359

34,816

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.18359

18,944

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.18359

78,336

09-Nov-2009

11:43

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.18359

393,216

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.18359

543,232

09-Nov-2009

11:44

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.18359

134,656

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.18359

513,024

09-Nov-2009

13:25

IA-64

Iis_schema.xml

לא ישים

76,318

11-Jul-2009

14:24

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.18359

887,808

09-Nov-2009

13:27

IA-64

Redirection.config

לא ישים

490

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.18359

74,240

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.18359

111,616

09-Nov-2009

13:28

IA-64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.18359

28,160

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6001.22675

119,808

21-Apr-2010

16:47

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6001.22675

82,432

21-Apr-2010

16:47

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6001.22675

404,992

21-Apr-2010

15:49

IA-64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

25-Feb-2010

07:33

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,989

25-Feb-2010

07:33

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.22675

727,552

21-Apr-2010

16:47

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6001.22675

432,128

21-Apr-2010

15:49

IA-64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

25-Feb-2010

07:34

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

26,943

25-Feb-2010

07:34

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6001.22675

452,096

21-Apr-2010

16:51

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6001.22675

143,872

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iisres.dll

7.0.6001.22675

193,024

21-Apr-2010

15:49

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6001.22675

34,816

21-Apr-2010

15:48

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6001.22675

18,944

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6001.22675

78,336

21-Apr-2010

15:48

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6001.22675

393,216

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6001.22675

543,232

21-Apr-2010

15:49

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6001.22675

134,656

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6001.22675

513,024

21-Apr-2010

16:49

IA-64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,213

25-Feb-2010

07:34

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6001.22675

902,656

21-Apr-2010

16:50

IA-64

Redirection.config

לא ישים

490

25-Feb-2010

07:34

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6001.22675

74,240

21-Apr-2010

16:51

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6001.22675

111,616

21-Apr-2010

16:51

IA-64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

25-Feb-2010

07:34

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22675

22,528

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6001.22675

28,160

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.18139

119,808

09-Nov-2009

12:33

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.18139

82,432

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.18139

404,992

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.18139

727,552

09-Nov-2009

12:34

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.18139

432,128

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,786

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,145

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.18139

452,096

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.18139

143,872

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.18139

193,024

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.18139

34,816

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.18139

18,944

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.18139

78,336

09-Nov-2009

11:14

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.18139

393,216

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.18139

543,232

09-Nov-2009

11:15

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.18139

134,656

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.18139

513,024

09-Nov-2009

12:36

IA-64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,078

10-Jul-2009

07:02

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.18139

900,096

09-Nov-2009

12:37

IA-64

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.18139

74,240

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.18139

111,616

09-Nov-2009

12:38

IA-64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:42

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.18139

28,160

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Admwprox.dll

7.0.6002.22388

119,808

21-Apr-2010

17:54

IA-64

Ahadmin.dll

7.0.6002.22388

82,432

21-Apr-2010

17:54

IA-64

Appcmd.exe

7.0.6002.22388

404,992

21-Apr-2010

16:23

IA-64

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

Applicationhost.config

לא ישים

7,990

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.22388

727,552

21-Apr-2010

17:54

IA-64

Aspnetca.exe

7.0.6002.22388

432,128

21-Apr-2010

16:23

IA-64

Aspnet_schema.xml

לא ישים

38,809

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Fx_schema.xml

לא ישים

27,105

09-Feb-2010

09:17

לא ישים

Iismig.dll

7.0.6002.22388

452,096

21-Apr-2010

17:59

IA-64

Iisreg.dll

7.0.6002.22388

143,872

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iisres.dll

7.0.6002.22388

193,024

21-Apr-2010

16:23

IA-64

Iisreset.exe

7.0.6002.22388

34,816

21-Apr-2010

16:22

IA-64

Iisrstap.dll

7.0.6002.22388

18,944

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iisrstas.exe

7.0.6002.22388

78,336

21-Apr-2010

16:22

IA-64

Iisrtl.dll

7.0.6002.22388

393,216

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iissetup.exe

7.0.6002.22388

543,232

21-Apr-2010

16:23

IA-64

Iissyspr.dll

7.0.6002.22388

134,656

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iisutil.dll

7.0.6002.22388

513,024

21-Apr-2010

17:56

IA-64

Iis_schema.xml

לא ישים

79,610

20-Feb-2010

18:11

לא ישים

Nativerd.dll

7.0.6002.22388

910,336

21-Apr-2010

17:58

IA-64

Redirection.config

לא ישים

490

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

Rsca.dll

7.0.6002.22388

74,240

21-Apr-2010

17:59

IA-64

Rscaext.dll

6.0.6002.22388

111,616

21-Apr-2010

17:59

IA-64

Rscaext.xml

לא ישים

8,363

03-Apr-2009

20:40

לא ישים

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22388

22,528

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Wamregps.dll

7.0.6002.22388

28,160

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18462

891,904

20-Apr-2010

16:16

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.18359

37,376

09-Nov-2009

13:29

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

117,760

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

62,464

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

59,392

09-Nov-2009

13:29

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22675

892,928

21-Apr-2010

16:49

IA-64

W3tp.dll

7.0.6001.22675

37,376

21-Apr-2010

16:52

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6001.22675

118,784

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22675

62,464

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22675

59,392

21-Apr-2010

16:52

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18247

898,560

21-Apr-2010

17:55

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.18139

37,376

09-Nov-2009

12:39

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

120,832

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

62,464

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

59,392

09-Nov-2009

12:39

IA-64

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22388

898,560

21-Apr-2010

17:56

IA-64

W3tp.dll

7.0.6002.22388

37,376

21-Apr-2010

18:00

IA-64

W3wphost.dll

7.0.6002.22388

120,832

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22388

62,464

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22388

59,392

21-Apr-2010

18:00

IA-64

Authsspi.dll

7.0.6001.18462

43,520

20-Apr-2010

16:12

x86

Authsspi.dll

7.0.6001.22675

43,520

21-Apr-2010

17:00

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.18247

43,520

21-Apr-2010

17:45

x86

Authsspi.dll

7.0.6002.22388

43,520

21-Apr-2010

18:14

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.18359

12,800

09-Nov-2009

13:20

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.18428

189,952

20-Feb-2010

23:37

x86

W3dt.dll

7.0.6001.18428

23,552

20-Feb-2010

23:40

x86

Hwebcore.dll

7.0.6001.22675

12,800

21-Apr-2010

17:01

x86

Iiscore.dll

7.0.6001.22675

190,976

21-Apr-2010

17:01

x86

W3dt.dll

7.0.6001.22675

23,552

21-Apr-2010

17:05

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.18139

12,800

09-Nov-2009

12:30

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.18210

190,976

20-Feb-2010

23:05

x86

W3dt.dll

7.0.6002.18210

23,552

20-Feb-2010

23:07

x86

Hwebcore.dll

7.0.6002.22388

12,800

21-Apr-2010

18:15

x86

Iiscore.dll

7.0.6002.22388

191,488

21-Apr-2010

18:15

x86

W3dt.dll

7.0.6002.22388

23,552

21-Apr-2010

18:19

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.18428

51,712

20-Feb-2010

23:35

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.18428

27,136

20-Feb-2010

23:35

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.18428

154,112

20-Feb-2010

21:33

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

27-Mar-2009

08:24

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.18428

311,296

20-Feb-2010

23:35

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.18428

182,784

20-Feb-2010

21:34

x86

Iismig.dll

7.0.6001.18428

209,408

20-Feb-2010

23:40

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.18428

89,088

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisres.dll

7.0.6001.18428

193,024

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.18428

14,848

20-Feb-2010

21:33

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.18428

8,192

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.18428

153,600

20-Feb-2010

23:37

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.18428

228,864

20-Feb-2010

21:34

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.18428

59,392

20-Feb-2010

23:37

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.18428

202,752

20-Feb-2010

23:37

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.18428

326,656

20-Feb-2010

23:39

x86

Rsca.dll

7.0.6001.18428

26,624

20-Feb-2010

23:40

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.18428

38,912

20-Feb-2010

23:40

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.18428

9,216

20-Feb-2010

23:40

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.18428

10,752

20-Feb-2010

23:40

x86

Admwprox.dll

7.0.6001.22675

51,712

21-Apr-2010

16:59

x86

Ahadmin.dll

7.0.6001.22675

27,136

21-Apr-2010

17:00

x86

Appcmd.exe

7.0.6001.22675

154,112

21-Apr-2010

15:43

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

04-Mar-2010

05:47

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6001.22675

311,808

21-Apr-2010

17:00

x86

Aspnetca.exe

7.0.6001.22675

182,784

21-Apr-2010

15:43

x86

Iismig.dll

7.0.6001.22675

209,408

21-Apr-2010

17:04

x86

Iisreg.dll

7.0.6001.22675

89,088

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisres.dll

7.0.6001.22675

193,024

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisreset.exe

7.0.6001.22675

14,848

21-Apr-2010

15:43

x86

Iisrstap.dll

7.0.6001.22675

8,192

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisrtl.dll

7.0.6001.22675

153,600

21-Apr-2010

17:01

x86

Iissetup.exe

7.0.6001.22675

228,864

21-Apr-2010

15:43

x86

Iissyspr.dll

7.0.6001.22675

59,392

21-Apr-2010

17:01

x86

Iisutil.dll

7.0.6001.22675

202,752

21-Apr-2010

17:01

x86

Nativerd.dll

7.0.6001.22675

331,776

21-Apr-2010

17:03

x86

Rsca.dll

7.0.6001.22675

26,624

21-Apr-2010

17:04

x86

Rscaext.dll

6.0.6001.22675

38,912

21-Apr-2010

17:04

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6001.22675

9,216

21-Apr-2010

17:05

x86

Wamregps.dll

7.0.6001.22675

10,752

21-Apr-2010

17:05

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.18210

51,712

20-Feb-2010

23:03

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.18210

27,136

20-Feb-2010

23:03

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.18210

154,112

20-Feb-2010

21:05

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:37

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.18210

311,808

20-Feb-2010

23:03

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.18210

182,784

20-Feb-2010

21:05

x86

Iismig.dll

7.0.6002.18210

209,408

20-Feb-2010

23:07

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.18210

89,088

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisres.dll

7.0.6002.18210

193,024

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.18210

14,848

20-Feb-2010

21:05

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.18210

8,192

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.18210

153,600

20-Feb-2010

23:05

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.18210

228,864

20-Feb-2010

21:05

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.18210

59,392

20-Feb-2010

23:05

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.18210

202,752

20-Feb-2010

23:05

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.18210

331,264

20-Feb-2010

23:06

x86

Rsca.dll

7.0.6002.18210

26,624

20-Feb-2010

23:07

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.18210

38,912

20-Feb-2010

23:07

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.18210

9,216

20-Feb-2010

23:07

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.18210

10,752

20-Feb-2010

23:07

x86

Admwprox.dll

7.0.6002.22388

51,712

21-Apr-2010

18:14

x86

Ahadmin.dll

7.0.6002.22388

27,136

21-Apr-2010

18:14

x86

Appcmd.exe

7.0.6002.22388

154,112

21-Apr-2010

16:13

x86

Appcmd.xml

לא ישים

3,654

03-Apr-2009

20:43

לא ישים

Appobj.dll

7.0.6002.22388

311,808

21-Apr-2010

18:14

x86

Aspnetca.exe

7.0.6002.22388

182,784

21-Apr-2010

16:14

x86

Iismig.dll

7.0.6002.22388

209,408

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisreg.dll

7.0.6002.22388

89,088

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisres.dll

7.0.6002.22388

193,024

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisreset.exe

7.0.6002.22388

14,848

21-Apr-2010

16:13

x86

Iisrstap.dll

7.0.6002.22388

8,192

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisrtl.dll

7.0.6002.22388

153,600

21-Apr-2010

18:15

x86

Iissetup.exe

7.0.6002.22388

228,864

21-Apr-2010

16:14

x86

Iissyspr.dll

7.0.6002.22388

59,392

21-Apr-2010

18:15

x86

Iisutil.dll

7.0.6002.22388

202,752

21-Apr-2010

18:15

x86

Nativerd.dll

7.0.6002.22388

333,312.

21-Apr-2010

18:17

x86

Rsca.dll

7.0.6002.22388

26,624

21-Apr-2010

18:19

x86

Rscaext.dll

6.0.6002.22388

38,912

21-Apr-2010

18:19

x86

W3ctrlps.dll

7.0.6002.22388

9,216

21-Apr-2010

18:19

x86

Wamregps.dll

7.0.6002.22388

10,752

21-Apr-2010

18:19

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.18462

371,712

20-Apr-2010

16:13

x86

W3tp.dll

7.0.6001.18359

15,872

09-Nov-2009

13:23

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.18359

46,592

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.18359

24,064

09-Nov-2009

13:23

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.18359

22,528

09-Nov-2009

13:23

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6001.22675

371,712

21-Apr-2010

17:01

x86

W3tp.dll

7.0.6001.22675

15,872

21-Apr-2010

17:05

x86

W3wphost.dll

7.0.6001.22675

46,592

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6001.22675

24,064

21-Apr-2010

17:05

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6001.22675

22,528

21-Apr-2010

17:05

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.18247

373,760

21-Apr-2010

17:46

x86

W3tp.dll

7.0.6002.18139

15,872

09-Nov-2009

12:32

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.18139

47,616

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.18139

24,064

09-Nov-2009

12:32

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.18139

22,528

09-Nov-2009

12:32

x86

Iisw3adm.dll

7.0.6002.22388

374,272

21-Apr-2010

18:15

x86

W3tp.dll

7.0.6002.22388

15,872

21-Apr-2010

18:19

x86

W3wphost.dll

7.0.6002.22388

48,128

21-Apr-2010

18:19

x86

Wbhstipm.dll

7.0.6002.22388

24,064

21-Apr-2010

18:20

x86

Wbhst_pm.dll

7.0.6002.22388

22,528

21-Apr-2010

18:20

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.18428

31,232

20-Feb-2010

23:37

x86

Httpapi.dll

6.0.6001.22675

31,232

21-Apr-2010

17:01

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.18210

30,720

20-Feb-2010

23:05

x86

Httpapi.dll

6.0.6002.22388

30,720

21-Apr-2010

18:15

x86

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

Package_10_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,380

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_10_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,158

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_11_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,908

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_11_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,682

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_12_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,222

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_12_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,936

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_13_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,125

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_13_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,928

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_14_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,750

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_14_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,520

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_15_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,222

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_15_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,996

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_16_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,967

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_16_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,766

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_17_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,064

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_17_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,774

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_18_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,761

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_18_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,556

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_19_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,661

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_19_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,363

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_1_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,743

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_1_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,445

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_20_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,750

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_20_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,520

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_21_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,222

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_21_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,996

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_2_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,110

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_2_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,094

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_3_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,744

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_3_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,444

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_4_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,123

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_4_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,923

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_5_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,952

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_5_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,935

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_6_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,966

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_6_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,761

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_7_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,587

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_7_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,285

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_8_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,417

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_8_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,352

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_9_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,953

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_9_for_kb982666~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,935

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,197

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,251

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,945

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,020

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,691

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,722

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,877

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,912

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,941

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,016

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,679

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,710

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,547

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,602

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,945

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,020

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,691

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,722

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,412

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,431

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,420

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,439

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update-bf.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,695

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_02243200e0a585086e647c7a478338cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_8d686d04b786208f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_04e1854a2c27df8ea008aa30ce06cc2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_11faa7f3816a0947.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,774

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_19f904fb20c75b6bd99f8fb295dc2900_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_ac8ce7541e5952f3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

721

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_38eaacce89dcaf6053659edda3f5fea0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_e017fe5cda2d2a02.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

692

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_46261765ec382c068174f5c5b7eeb330_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_5c20c34c2a94a681.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,409

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5c3a8e08cc4a210d0be768aac5f908a0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_3d9e3f86177939ce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6fa8d46e13c799459596dae73c5c4a0e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_9d7a798c1a14ec90.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_96ac42471fe9cec0e76a675a26692990_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_fa5f6c08b06196da.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,056

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9751c4c4ada4163dedb3f927acaa7326_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_b0f76d0e3641155a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a546e847cdf4f901301dca6be48dcafc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_ab8689be42529e10.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a9bddc2603fd349a3aa4ed2b2b4cf048_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_5191a9cff81fd900.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b176f10789576951f5f8700acb12454f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_f4aa4dc055c9641e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

721

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b61d286158fdfa168be9ca239e2bc271_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_87e07fe86b520bc8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,032

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b7991a25ac467a47b008a510c2d84212_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_755dbe445a6a3f13.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

692

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bf6c3806805e66184bed4a09f9abf115_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_a31d99ffac54ae6f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,032

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_dd6ab1e98cb3e2b7f3ef5f79ccaefd6d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_a1bfe942cafefc94.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,421

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e4b5ea38e2a4aa900f5cf0b7b792c98d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_4ac94ca3a70c7086.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,056

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_eda0b1e23b7890317a73f595c6a636f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_94ccb3392ed80015.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

721

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ee7e0a7c5304ff9baacdeb5545941d6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_e890b45b3e62c9da.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,409

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f9ff2c243247184069bbea79f6f2f297_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_31750292a0eb57fe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

721

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f59ea70f9d54d109.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_f5ef3546b69dadaa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f787e8799a7a3cab.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_f7cdd820b3c96ac4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_acb3665918e3e44e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,304

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_ad03f490322cc0ef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,304

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:46

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_ae9ca7c316094ff0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,703

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_aee2976a2f587e09.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,703

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:59

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_205e9281fc29efb8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,610

תאריך (UTC)

20-Apr-2010

שעה (UTC)

21:00

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_20e06225154cf49f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,610

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_225fa799f93b88d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,610

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:17

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_22bf04ff1278b1b9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,610

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:56

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cf9c7237294db453.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

17,364

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_cfed006e429690f4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,238

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:42

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d185b3a126731ff5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

17,364

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_d1cba3483fc24e0e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,238

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:55

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_10dbdcd4b4db4e82.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

364,346

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_112c6b0bce242b23.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

342,561

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_12c51e3eb200ba24.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

364,346

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_130b0de5cb4fe83d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

342,561

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:56

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_da5d8575ab1129fd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,123

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_dadf5518c4342ee4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

22,611

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_dc5e9a8da822c319.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,123

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_dcbdf7f2c15febfe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

22,611

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:56

פלטפורמה

לא ישים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008

שם קובץ

Amd64_0396aa1abdbbe576799a7a40b78c785d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_a966731f4e806fd2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,040

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2c5caf1cd4721af57b43ceaa6775bd7e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_ba7c17ad59c0e7b7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_404b5c9b891d06d822638571f00e2e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_fcf0a6d97259c988.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,040

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6811f52a71da59bb313babcba959ed1f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0bd8bcb216bd01f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,766

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_766380c450e4a357e8114fceda1dc44f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_ca55cef72477cb95.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,092

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_83b67b1f4f12acac3cb414f4ce0b1afc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_e3e362c54e53a57a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,092

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_85cf5ef553b5fea8cf22642b7a2a3a2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_d996c8f2be5d0e97.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

700

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_90e07947768715c475fa64b438dbfb6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_4ac064bbef9d43d6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,068

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9a259ac429d6c9dd8dbc44a119ea9eac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_71ba3aa962c9bd7d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,092

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a15609869652a1b4cc7467c081d1f305_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c6d9ff48d93ce792.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,378

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a93cafa406e9de85037f1ea9418fc935_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_905e35ff0dfc0012.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,500

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_be9f53095540b3e3f87d3b91dcb0c5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_67773f9b6f00f0d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

696

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c55f8f51341812bb719aa8f8abb51752_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_db74f709097bd70e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,378

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d289666a961bb521e0a558e469806870_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_935e576e69261c7d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,476

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d8221514c6bd844dbe5db74f7a562866_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_1d33db20ae198f82.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,210

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d85d91ad83e34a0891bf3c21437cf900_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_769b150f3f047378.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,092

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_da13af3905e6e2d4fe17ecbc8737e42a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_61ed01910dde39a1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,068

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_dbe2e7f29f5ec487428bd2a2f90073ff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_7ba4f890b5fadb86.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,476

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ea661083168c10333673e38dc26d152a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_7bc24da21b8af8c5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,766

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f3cc3df64ddf3efdc734f3be18dc9d75_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_cb802a607b378f18.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

700

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_51bd429355b2423f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,722

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_520dd0ca6efb1ee0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,722

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_53a683fd52d7ade1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,722

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

10:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_53ec73a46c26dbfa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,722

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:46

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_08d201dcd1415584.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,568

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_09229013ea8a3225.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,568

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:14

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0abb4346ce66c126.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,967

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

10:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_0b0132ede7b5ef3f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

144,967

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:48

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_7c7d2e05b48760ee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,628

תאריך (UTC)

20-Apr-2010

שעה (UTC)

20:59

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_7cfefda8cdaa65d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,628

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_7e7e431db198fa0a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,628

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:31

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_7edda082cad622ef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,628

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:45

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_2bbb0dbae1ab2589.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

17,396

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_2c0b9bf1faf4022a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,270

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_2da44f24ded0912b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

17,396

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_2dea3ecbf81fbf44.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

16,270

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6cfa78586d38bfb8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

364,384

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_6d4b068f86819c59.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

342,599

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_6ee3b9c26a5e2b5a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

364,384

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_6f29a96983ad5973.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

342,599

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:45

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_367c20f9636e9b33.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,155

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_36fdf09c7c91a01a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

22,643

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_387d36116080344f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

24,155

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_38dc937679bd5d34.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

22,643

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:45

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_10_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,398

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_10_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,330

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_11_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,128

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_11_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,276

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_12_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,911

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_12_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,484

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_13_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,374

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_13_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,578

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_14_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,968

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_14_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,112

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_15_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,238

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_15_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,166

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_16_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,214

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_16_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,414

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_17_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,751

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_17_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,320

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_18_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,006

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_18_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,202

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_19_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,344

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_19_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

8,905

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_1_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,753

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_1_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,459

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_20_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,968

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_20_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,112

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_21_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,238

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_21_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,166

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_2_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,332

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_2_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,692

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_3_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,427

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_3_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

8,986

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_4_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,372

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_4_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,573

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_5_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,172

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_5_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,531

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_6_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,213

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_6_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,409

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_7_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,268

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_7_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

8,825

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_8_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,331

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_8_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,374

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_9_for_kb982666_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,173

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_9_for_kb982666~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,531

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,213

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,267

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,969

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,044

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,701

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,732

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,889

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,924

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,965

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,689

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,720

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,565

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,620

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,969

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,044

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,701

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,732

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,420

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,439

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,428

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Package_for_kb982666_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,447

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update-bf.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,747

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_86d1d857e8e822e9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,671

תאריך (UTC)

20-Apr-2010

שעה (UTC)

20:54

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_8753a7fb020b27d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,671

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_88d2ed6fe5f9bc05.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,671

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_89324ad4ff36e4ea.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,671

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_360fb80d160be784.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,378

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_366046442f54c425.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,710

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_37f8f97713315326.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,378

תאריך (UTC)

22-Feb-2010

שעה (UTC)

13:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_383ee91e2c80813f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,710

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:51

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_774f22aaa19981b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

329,795

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_779fb0e1bae25e54.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

329,795

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_793864149ebeed55.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

329,795

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

08:54

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_797e53bbb80e1b6e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

329,795

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:51

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18462_none_40d0cb4b97cf5d2e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

19,731

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_41529aeeb0f26215.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

18,467

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_42d1e06394e0f64a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

19,731

תאריך (UTC)

22-Apr-2010

שעה (UTC)

11:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22388_none_43313dc8ae1e1f2f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

18,467

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

19:51

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f59ea70f9d54d109.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Feb-2010

שעה (UTC)

09:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22675_none_f5ef3546b69dadaa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,708

תאריך (UTC)

21-Apr-2010

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f787e8799a7a3cab