We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מבוא

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

33,280

19-Jan-2008

07:33

x86

Consent.exe

6.0.6001.18539

81,920

18-Oct-2010

14:01

x86

Appinfo.dll

6.0.6001.22778

33,280

18-Oct-2010

18:23

x86

Consent.exe

6.0.6001.22778

81,920

18-Oct-2010

14:05

x86

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

33,280

19-Jan-2008

07:33

x86

Consent.exe

6.0.6002.18328

81,920

18-Oct-2010

13:37

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.22506

33,280

18-Oct-2010

17:23

x86

Consent.exe

6.0.6002.22506

81,920

18-Oct-2010

15:09

x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

45,056

19-Jan-2008

08:00

x64

Consent.exe

6.0.6001.18539

87,552

18-Oct-2010

14:25

x64

Appinfo.dll

6.0.6001.22778

45,056

18-Oct-2010

16:08

x64

Consent.exe

6.0.6001.22778

87,552

18-Oct-2010

14:30

x64

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

45,056

19-Jan-2008

08:00

x64

Consent.exe

6.0.6002.18328

87,552

18-Oct-2010

15:35

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.22506

45,056

18-Oct-2010

17:54

x64

Consent.exe

6.0.6002.22506

87,552

18-Oct-2010

15:41

x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

90,624

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Consent.exe

6.0.6001.18539

133,120

18-Oct-2010

14:07

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6001.22778

90,624

18-Oct-2010

15:37

IA-64

Consent.exe

6.0.6001.22778

133,120

18-Oct-2010

14:08

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6001.18000

90,624

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.18328

133,120

18-Oct-2010

14:56

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.22506

90,624

18-Oct-2010

17:09

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.22506

133,120

18-Oct-2010

15:06

IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,906

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,608

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,446

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,906

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,612

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,360

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,698

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,360

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,380

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,062

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_39a518b2743082b74bcb4792cbd65ead_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1a08f92b6a446d63.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_40d9357b069b05577a0cf18cdda303d3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b12561a46d97f69b.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_648c5cee5cc4becdcbcaa354e5e5944b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_c8f8f76ed338d75b.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_85e7da1ed7ff5563a74483bd1f105b64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_584858ac07d03b35.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a632f9865cdb951d.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,728

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a690583d761a887b.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,876

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a8233cf659fab220.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,728

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_a8c07aeb7309e481.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,876

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:51

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File name

Amd64_10dd553b1574b4478de976ca2519bff9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b4f56c167da8051b.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_59209b9febb9f597f65909c00a32fee5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_9b0c6d4f1552136a.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6ed769dbb91e7accfc9cc12a4dd5e10a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a52d35f08734adb9.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f7404dd7fe82797896f0d5dac7adc254_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_dd3aa90da92cd0f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_0251950a15390653.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,028

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_02aef3c12e77f9b1.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,173

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

16:33

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_0441d87a12582356.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,028

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_04df166f2b6755b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,173

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

18:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,624

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,460

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,918

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,628

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,466

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,368

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,368

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,388

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,076

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File name

Ia64_a1cdc97d24e3bf2acc1af94e79de5234_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_c5635d9b2847804e.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_bd683b83b8482a1625af19a9cca477a5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_48a12588f66aa0f0.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d7031d4f9deb526ebbc0bd8dc8813af1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a77f22bdacdcbaa3.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_fdd751b50a2152f63f7d9b806cb8969c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_3dd9ca1b6f8b4488.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a6349d7c5cd99e19.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,001

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a691fc3376189177.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,146

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

15:59

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a824e0ec59f8bb1c.manifest

File version

Not Applicable

File size

16,001

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_a8c21ee17307ed7d.manifest

File version

Not Applicable

File size

15,146

Date (UTC)

18-Oct-2010

Time (UTC)

17:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,753

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,453

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,753

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,457

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,364

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,702

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

19-Oct-2010

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600. 16xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2:

  RTM

  GDR

  6.1.7600. 20xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2:

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST ‏(‎.manifest) וקובצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.1.7600.16385

46,592

14-Jul-2009

01:14

x86

Consent.exe

6.1.7600.16688

101,760

16-Oct-2010

04:41

x86

Appinfo.dll

6.1.7600.20818

47,104

16-Oct-2010

04:28

x86

Consent.exe

6.1.7600.20818

101,760

16-Oct-2010

04:40

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.1.7600.16385

70,144

14-Jul-2009

01:40

x64

Consent.exe

6.1.7600.16688

112,000

16-Oct-2010

05:23

x64

Appinfo.dll

6.1.7600.20818

70,656

16-Oct-2010

05:30

x64

Consent.exe

6.1.7600.20818

112,000

16-Oct-2010

05:42

x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Appinfo.dll

6.1.7600.16385

125,952

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Consent.exe

6.1.7600.16688

181,120

16-Oct-2010

04:15

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7600.20818

128,000

16-Oct-2010

04:07

IA-64

Consent.exe

6.1.7600.20818

181,120

16-Oct-2010

04:15

IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,484

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,759

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,457

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,907

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,942

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,641

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_068b8c2189bc00f9b2226489f47511ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_211b3936b5dd17ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_6f4deaf9591b8f940b1b466dc36b193c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_b7f8e2d6a007f2cc.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_a623b9e5be1c4463.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,188

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_a6f9080ad7011dbd.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,108

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

05:06

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_521c4e86386009f9355a46e3f861f4ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_29f90031c415f85c.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ca99ea6f918b4b1c586db5e420a845d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_65b0aaae94e2f382.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_024255697679b599.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,192

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_0317a38e8f5e8ef3.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,112

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,796

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,498

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,769

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,471

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,919

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,954

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,651

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_7bfa74455ca894023204347e5afb77da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_9009dee7e4f318bd.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e29610958c40e375a4c985cb074bcdd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_fde251a0eed29a08.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_a6255ddbbe1a4d5f.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,190

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_a6faac00d6ff26b9.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,110

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,791

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,491

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,477

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,456

Date (UTC)

16-Oct-2010

Time (UTC)

08:06

Platform

Not Applicable

פרטי קבצים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×