Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-069. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מבוא

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורד חבילת עדכון זו כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון שהותקן באמצעות Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), השתמש בבורר ההתקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:

2478662 MS11-039: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 14 ביוני, 2011

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7 SP1

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

01:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:19

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

12-Nov-2010

23:25

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

00:49

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:20

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

12-Nov-2010

23:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:14

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

12-Nov-2010

23:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

00:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:57

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

12-Nov-2010

23:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:04

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

12-Nov-2010

23:56

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:44

System.dll

2.0.50727.5447

3,190,784

04-May-2011

22:32ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

00:21

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:06

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

01:42

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

13-Nov-2010

00:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

03:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:44

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:06

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:54

System.dll

2.0.50727.5668

3,190,784

04-May-2011

22:33לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5447

3,190,784

04-May-2011

22:31

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:26

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

12-Nov-2010

23:31

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:52

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:27

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

12-Nov-2010

23:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:18

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

00:32

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

00:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

12-Nov-2010

23:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:09

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

00:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:33

System.dll

2.0.50727.5447

3,190,784

04-May-2011

22:32ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5668

3,190,784

04-May-2011

22:29

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:36

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:08

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

01:41

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

13-Nov-2010

00:56

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

03:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:42

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:52

System.dll

2.0.50727.5668

3,190,784

04-May-2011

22:33עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5447

3,190,784

04-May-2011

22:24

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:25

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:23

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

00:38

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

00:41

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:35

System.dll

2.0.50727.5447

3,190,784

04-May-2011

22:32ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5668

3,190,784

04-May-2011

22:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:11

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:57

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:55

System.dll

2.0.50727.5668

3,190,784

04-May-2011

22:33זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×