MS11-070: פגיעות ב- WINS עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 13 בספטמבר, 2011

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

45,056

11-Aug-2011

05:50

x64

SP2

SP2GDR

Wins.exe

5.2.3790.4893

248,832

11-Aug-2011

05:50

x64

SP2

SP2GDR

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,600

11-Aug-2011

05:50

x64

SP2

SP2GDR

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

11-Aug-2011

05:50

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwins.exe

5.2.3790.4893

158,720

11-Aug-2011

05:50

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwinsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

11-Aug-2011

05:50

x86

SP2

SP2GDR\WOW

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

45,056

11-Aug-2011

05:47

x64

SP2

SP2QFE

Wins.exe

5.2.3790.4893

249,344

11-Aug-2011

05:47

x64

SP2

SP2QFE

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,600

11-Aug-2011

05:47

x64

SP2

SP2QFE

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

11-Aug-2011

05:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwins.exe

5.2.3790.4893

159,232

11-Aug-2011

05:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwinsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

11-Aug-2011

05:47

x86

SP2

SP2QFE\WOW

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

09-Jul-2010

04:25

x86

SP2

SP2GDR

Wins.exe

5.2.3790.4893

158,720

10-Aug-2011

13:09

x86

SP2

SP2GDR

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

28-May-2009

14:46

x86

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

09-Jul-2010

04:25

x86

SP2

SP2QFE

Wins.exe

5.2.3790.4893

159,232

10-Aug-2011

13:09

x86

SP2

SP2QFE

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

28-May-2009

10:26

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

43,520

11-Aug-2011

05:46

IA-64

SP2

SP2GDR

Wins.exe

5.2.3790.4893

509,952

11-Aug-2011

05:46

IA-64

SP2

SP2GDR

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

88,064

11-Aug-2011

05:46

IA-64

SP2

SP2GDR

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

11-Aug-2011

05:46

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwins.exe

5.2.3790.4893

158,720

11-Aug-2011

05:46

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwinsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

11-Aug-2011

05:46

x86

SP2

SP2GDR\WOW

W03a3409.dll

5.2.3790.4715

43,520

11-Aug-2011

05:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Wins.exe

5.2.3790.4893

510,464

11-Aug-2011

05:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Winsevnt.dll

5.2.3790.4520

88,064

11-Aug-2011

05:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4715

44,544

11-Aug-2011

05:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwins.exe

5.2.3790.4893

159,232

11-Aug-2011

05:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwinsevnt.dll

5.2.3790.4520

89,088

11-Aug-2011

05:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002.18xxx

  Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wins.exe

6.0.6002.18501

218,624

09-Aug-2011

14:36

x86

Winsctrs.dll

6.0.6002.18005

9,728

11-Apr-2009

06:28

x86

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

29-Apr-2008

19:24

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

29-Apr-2008

19:24

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.0.6002.18005

2,048

11-Apr-2009

06:26

x86

Winsmib.dll

6.0.6002.18005

26,112

11-Apr-2009

06:28

x86

Winsplgn.dll

6.0.6002.18005

73,216

11-Apr-2009

06:28

x86

Wins.exe

6.0.6002.22693

220,672

09-Aug-2011

14:07

x86

Winsctrs.dll

6.0.6002.22693

9,728

09-Aug-2011

15:55

x86

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

15-Mar-2011

06:18

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

15-Mar-2011

06:18

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.0.6002.22693

2,048

09-Aug-2011

15:55

x86

Winsmib.dll

6.0.6002.22693

26,112

09-Aug-2011

15:55

x86

Winsplgn.dll

6.0.6002.22693

73,216

09-Aug-2011

15:55

x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wins.exe

6.0.6002.18501

283,648

09-Aug-2011

15:03

x64

Winsctrs.dll

6.0.6002.18005

12,800

11-Apr-2009

07:11

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

03-Sep-2008

18:57

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

03-Sep-2008

18:57

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.0.6002.18005

2,048

11-Apr-2009

07:09

x64

Winsmib.dll

6.0.6002.18005

33,280

11-Apr-2009

07:11

x64

Winsplgn.dll

6.0.6002.18005

72,704

11-Apr-2009

07:11

x64

Wins.exe

6.0.6002.22693

285,184

09-Aug-2011

14:33

x64

Winsctrs.dll

6.0.6002.22693

12,800

09-Aug-2011

16:04

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

15-Mar-2011

05:20

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

15-Mar-2011

05:20

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.0.6002.22693

2,048

09-Aug-2011

16:04

x64

Winsmib.dll

6.0.6002.22693

33,280

09-Aug-2011

16:04

x64

Winsplgn.dll

6.0.6002.22693

72,704

09-Aug-2011

16:04

x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,767

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,497

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,770

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,500

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,356

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,375

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,360

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,379

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,883

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_3d18cf625df915d2b51b5169f04bfb5a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_96ea73a94a3a8f41.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_cc40de4159c4335e260a05f91e31a5bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_ede09f90ed317594.manifest

File version

Not Applicable

File size

719

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_1a7090d3ad9484ca.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,916

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_1a9adee6c6f952bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

44,521

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

16:11

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

File name

Amd64_996b7cc68d00bb07c6d830f8072e70eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_fe666596442d31ee.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ba7c0500559fecef057d988fb573b272_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_3702054642d1ebe0.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_768f2c5765f1f600.manifest

File version

Not Applicable

File size

45,956

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_76b97a6a7f56c3f1.manifest

File version

Not Applicable

File size

44,561

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,777

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,511

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,780

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,514

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,364

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,383

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,368

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,387

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,895

Date (UTC)

10-Aug-2011

Time (UTC)

12:48

Platform

Not Applicable

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600.16xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Wins.exe

6.1.7600.16861

287,744

09-Aug-2011

05:19

x64

Winsctrs.dll

6.1.7600.16385

12,800

14-Jul-2009

01:41

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.1.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:33

x64

Winsmib.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:41

x64

Winsplgn.dll

6.1.7600.16385

74,752

14-Jul-2009

01:41

x64

Wins.exe

6.1.7600.21024

287,744

09-Aug-2011

05:24

x64

Winsctrs.dll

6.1.7600.16385

12,800

14-Jul-2009

01:41

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

10-Jun-2009

21:02

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.1.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:33

x64

Winsmib.dll

6.1.7600.16385

33,280

14-Jul-2009

01:41

x64

Winsplgn.dll

6.1.7600.16385

74,752

14-Jul-2009

01:41

x64

Wins.exe

6.1.7601.17664

287,744

09-Aug-2011

05:30

x64

Winsctrs.dll

6.1.7601.17514

12,800

20-Nov-2010

13:27

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

05-Nov-2010

02:12

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

05-Nov-2010

02:12

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.1.7601.17514

2,048

20-Nov-2010

13:15

x64

Winsmib.dll

6.1.7601.17514

33,280

20-Nov-2010

13:27

x64

Winsplgn.dll

6.1.7601.17514

74,752

20-Nov-2010

13:27

x64

Wins.exe

6.1.7601.21786

287,744

09-Aug-2011

05:13

x64

Winsctrs.dll

6.1.7601.17514

12,800

20-Nov-2010

13:27

x64

Winsctrs.h

Not Applicable

2,116

05-Nov-2010

02:12

Not Applicable

Winsctrs.ini

Not Applicable

6,370

05-Nov-2010

02:12

Not Applicable

Winsevnt.dll

6.1.7601.17514

2,048

20-Nov-2010

13:15

x64

Winsmib.dll

6.1.7601.17514

33,280

20-Nov-2010

13:27

x64

Winsplgn.dll

6.1.7601.17514

74,752

20-Nov-2010

13:27

x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_3600a578ca165cdf783ed74ae9a2c922_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17664_none_42a77c7e51e84bcd.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4282300815781493bddb2cdb6d4fbbfe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21786_none_8017cdf19c1e049d.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9476b6c7f9c88a6eea5c740004973aa9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21024_none_5982f3c2653a4e99.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ab8f1124ba1f0da1b24d38dcd78b37d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16861_none_34518f90090e5167.manifest

File version

Not Applicable

File size

723

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16861_none_748fa946ca138843.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,602

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21024_none_75475ec1e30e3790.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,602

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17664_none_7679072ac7374034.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,602

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21786_none_76ef04b1e0634a8e.manifest

File version

Not Applicable

File size

37,602

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,027

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

3,194

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,448

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,761

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,665

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,665

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2571621_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,352

Date (UTC)

09-Aug-2011

Time (UTC)

09:44

Platform

Not Applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×