דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-086. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה


כדי להחיל את העדכון, הרכיב המושפע חייב להיות מותקן.
פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה גם מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x32 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

06:13

x86

SP2

SP2GDR

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

06:12

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

2,972,160

27-Sep-2011

18:54

x64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

18:54

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

2,980,352

27-Sep-2011

18:50

x64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

18:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

4,257,280

27-Sep-2011

18:53

IA-64

SP2

SP2GDR

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,524,224

27-Sep-2011

18:53

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ntdsa.dll

5.2.3790.4910

4,289,536

27-Sep-2011

18:50

IA-64

SP2

SP2QFE

Wntdsa.dll

5.2.3790.4910

1,529,344

27-Sep-2011

18:50

x86

SP2

SP2QFE\WOW

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

16-Apr-2008

00:34

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.18508

1,950,208

25-Aug-2011

16:13

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

07-Jun-2011

13:52

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.22705

1,954,304

26-Aug-2011

01:39

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

03-Sep-2008

18:35

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.18508

2,635,264

25-Aug-2011

16:19

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,725

15-Mar-2011

04:38

Not applicable

Ntdsai.dll

6.0.6002.22705

2,639,872

25-Aug-2011

23:09

x64

הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קובצי MUM ו- MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

22-Jul-2009

22:46

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.16871

2,007,552

24-Aug-2011

04:33

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

10-Jun-2009

21:18

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.21035

2,011,648

24-Aug-2011

04:30

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.17676

2,008,576

27-Aug-2011

04:26

x86

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.21802

2,011,648

27-Aug-2011

05:41

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

22-Jul-2009

23:08

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.16871

2,721,280

24-Aug-2011

05:38

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

10-Jun-2009

20:34

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7600.21035

2,726,400

24-Aug-2011

05:32

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.17676

2,723,328

27-Aug-2011

05:37

x64

Ntdsa.mof

Not applicable

227,765

05-Nov-2010

01:54

Not applicable

Ntdsai.dll

6.1.7601.21802

2,726,400

27-Aug-2011

05:32

x64מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,766

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,485

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,295

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,026

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,309

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,040

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,437

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,519

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,542

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,418

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,438

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,523

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,546

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,131

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_955439febf38815a14b68592340ae387_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_bd7e81b2fe6fbd77.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_e3f6b18dff1d4ff9bcc9f275b7d4ffa6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_c4ac934a8bd49305.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_f2b4c554b641cdb3.manifest

File version

Not applicable

File size

12,574

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

18:20

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_f33b6327cf621e9f.manifest

File version

Not applicable

File size

12,574

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

02:08

Platform

Not applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista

File name

Amd64_b123819218cb2fb9e6a3838a5c4c92a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4608957b0ad86021.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Amd64_b379556a9c71e8eb20e4eb560560d6e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_8f3b8df3308b5898.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4ed360d86e9f3ee9.manifest

File version

Not applicable

File size

12,632

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

18:37

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_4f59feab87bf8fd5.manifest

File version

Not applicable

File size

12,632

Date (UTC)

25-Aug-2011

Time (UTC)

23:31

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,776

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,499

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,311

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,046

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,325

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,060

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,445

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,434

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,454

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,529

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,552

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,426

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,446

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,533

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,556

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,434

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,454

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,155

Date (UTC)

26-Aug-2011

Time (UTC)

15:21

Platform

Not applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,804

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,740

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,017

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,523

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,451

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,470

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,451

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

1,470

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

1,928

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_4e3be6d3eee30a4c39772381bbaf1bcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_b7b10f98ffd436db.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_873ad09e27fe81bb4881769a4445c48b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_608e6ad15386bf7e.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_d44a4b8c908369f3a3bd8c97726453b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_d5f0044326c2228d.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_e91842f5d55844d204fad4b05cf463ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f6517bcb54327a1e.manifest

File version

Not applicable

File size

712

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_f0a370521a71ca86.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

05:31

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f15c2617336b932a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

05:28

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_f28ececa1793b525.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

04:54

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_f3601bc7307c2923.manifest

File version

Not applicable

File size

3,527

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7

File name

Amd64_0b7b22febc611e701de43431d3a4fc3b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_7efacac4f81163be.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_483bdf746e5da3f4a3514c2e9cf76365_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_c63449938846dc60.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6cdaf771ea8e8f142894ccf5a679c0d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_789e9dadffc3de95.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e7ffc98538f1f60f8fc563d55f0fa8c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_8dd6344b69762ae3.manifest

File version

Not applicable

File size

716

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_4cc20bd5d2cf3bbc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

07:14

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_4d7ac19aebc90460.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

24-Aug-2011

Time (UTC)

07:06

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_4ead6a4dcff1265b.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_4f7eb74ae8d99a59.manifest

File version

Not applicable

File size

3,531

Date (UTC)

27-Aug-2011

Time (UTC)

07:07

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,684

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

4,528

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,769

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

3,423

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,329

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,364

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,329

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Package_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not applicable

File size

2,364

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not applicable

File size

3,680

Date (UTC)

29-Aug-2011

Time (UTC)

08:25

Platform

Not applicable

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×