MS11-092: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows XP, Windows Vista ו-Windows 7: 13 בדצמבר 2011

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-092. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Encdec.dll

6.5.2600.6161

186,880

18-Oct-2011

11:13

x86

SP3

SP3GDR

Encdec.dll

6.5.2600.6161

186,880

18-Oct-2011

11:12

x86

SP3

SP3QFE

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows XP Professional x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wencdec.dll

6.5.3790.4916

396,800

15-Oct-2011

10:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wencdec.dll

6.5.3790.4916

396,800

15-Oct-2011

10:37

x86

SP2

SP2QFE\WOW

פרטי קבצים של Windows Vista

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Encdec.dll

6.6.6002.18528

429,056

14-Oct-2011

16:02

x86

Encdec.dll

6.6.6002.22726

429,056

14-Oct-2011

16:03

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Encdec.dll

6.6.6002.18528

559,616

14-Oct-2011

17:30

x64

Encdec.dll

6.6.6002.22726

559,616

14-Oct-2011

15:29

x64

Encdec.dll

6.6.6002.18528

429,056

14-Oct-2011

16:02

x86

Encdec.dll

6.6.6002.22726

429,056

14-Oct-2011

16:03

x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista

File name

Package_1_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,052

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,763

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,445

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,716

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_172fb6c0040cd407ef66f75f8e6d8556_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18528_none_e2f6ed2aa3e62974.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

X86_77ee0af91bfefbb289938d5d21a5970c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22726_none_58af491a025e6c8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18528_none_e250fa008b95e1c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,736

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22726_none_e2d8981da4b54c0b.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,736

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista

File name

Amd64_72d3b6583cd24aa089caa56c29dc232c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18528_none_83f8247ca360a250.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_912f0b483da90354f453b8651719bc1d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22726_none_d606fff2354d93cc.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18528_none_3e6f958443f352fe.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,770

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22726_none_3ef733a15d12bd41.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,770

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

15:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,274

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,209

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:40

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

01:41

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18528_none_e250fa008b95e1c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,736

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22726_none_e2d8981da4b54c0b.manifest

File version

Not Applicable

File size

25,736

Date (UTC)

14-Oct-2011

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

מידע על עדכון Windows 7

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Encdec.dll

6.6.7600.16899

534,528

15-Oct-2011

05:48

x86

Encdec.dll

6.6.7600.21070

534,528

15-Oct-2011

05:33

x86

Encdec.dll

6.6.7601.17708

534,528

15-Oct-2011

05:38

x86

Encdec.dll

6.6.7601.21840

534,528

15-Oct-2011

07:17

x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Encdec.dll

6.6.7600.16899

723,456

15-Oct-2011

06:25

x64

Encdec.dll

6.6.7600.21070

723,456

15-Oct-2011

06:26

x64

Encdec.dll

6.6.7601.17708

723,456

15-Oct-2011

06:31

x64

Encdec.dll

6.6.7601.21840

723,456

15-Oct-2011

10:37

x64

Encdec.dll

6.6.7600.16899

534,528

15-Oct-2011

05:48

x86

Encdec.dll

6.6.7600.21070

534,528

15-Oct-2011

05:33

x86

Encdec.dll

6.6.7601.17708

534,528

15-Oct-2011

05:38

x86

Encdec.dll

6.6.7601.21840

534,528

15-Oct-2011

07:17

x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7

File name

Package_1_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,774

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,680

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,751

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,634

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,477

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,927

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,454

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,877

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,914

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,877

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,913

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,253

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_14656b6d1a6567f0d821108d5793ec98_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_e3208e57ed22132c.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_658dd437b880007eedbaade353fa063b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16899_none_e4f0a844b0d7d49c.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_df022ce0eea03909e7c9ced690b68af2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_9391cf687d53c443.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed5f06af823c2c00417a9cc8c374faeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17708_none_d61931d119f6b6e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

696

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16899_none_e047a74defbea953.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_e0ddb97908d4606e.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

05:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17708_none_e28e553bec9cfd96.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_e2e4b00705e2426c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

08:03

Platform

Not Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7

File name

Amd64_6812a13c5610d03ad66a534f3e961e57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17708_none_db6a2d004766b43e.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b0b46d5f0f4cbe595c1c6c7e48896f97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_8984516b1d4fe010.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c8bac2e61358aecac0248094a00169f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_49bbc9cc40a33e4a.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f8f187cb6e140b277bf8f2ac4c2847bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16899_none_d81c9f0720ad1989.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,040

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16899_none_3c6642d1a81c1a89.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,063

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

07:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_3cfc54fcc131d1a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,063

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17708_none_3eacf0bfa4fa6ecc.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,063

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_3f034b8abe3fb3a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,063

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

11:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,191

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,737

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,969

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,078

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,794

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,122

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2619339_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,147

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2619339~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,896

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,088

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,129

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,291

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2619339_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,335

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:55

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,870

Date (UTC)

17-Oct-2011

Time (UTC)

23:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16899_none_e047a74defbea953.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_e0ddb97908d4606e.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

05:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17708_none_e28e553bec9cfd96.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

06:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-tvencdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_e2e4b00705e2426c.manifest

File version

Not Applicable

File size

14,059

Date (UTC)

15-Oct-2011

Time (UTC)

08:03

Platform

Not Applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×