היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 29 בדצמבר 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:

Windows Installer 4.5 להפצה מחדש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer. לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Installer MSDN:

אתר האינטרנט של Windows Installer MSDN

מידע על הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים. .NET Framework 3.5.1 ב-Windows 7 SP1 וב-Windows Server 2008 R2 SP1

פרטי קבצים עבור .NET Framework 3.5.1

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

13-Nov-2010

00:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

01:54

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

13-Nov-2010

01:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:19

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

12-Nov-2010

23:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

12-Nov-2010

23:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

13-Nov-2010

01:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

13-Nov-2010

00:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

13-Nov-2010

02:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

12-Nov-2010

23:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

12-Nov-2010

23:14

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:55

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

13-Nov-2010

00:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

12-Nov-2010

23:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

01:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

12-Nov-2010

23:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

00:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

12-Nov-2010

23:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

13-Nov-2010

02:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

13-Nov-2010

02:04

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

12-Nov-2010

23:56

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

01:44

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5456

31,504

25-Dec-2011

20:42

webengine.dll

2.0.50727.5456

437,520

25-Dec-2011

20:42

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.dll

2.0.50727.5456

5,255,168

25-Dec-2011

20:42

LDR Service Branch

File name

File version

File size

Date

Time

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

13-Nov-2010

00:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

13-Nov-2010

02:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

13-Nov-2010

00:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

13-Nov-2010

00:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

13-Nov-2010

02:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

13-Nov-2010

01:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

13-Nov-2010

02:55

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

00:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

13-Nov-2010

00:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

01:06

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

13-Nov-2010

01:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

13-Nov-2010

00:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

13-Nov-2010

00:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

01:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

13-Nov-2010

00:55

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

13-Nov-2010

03:01

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

13-Nov-2010

02:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

13-Nov-2010

01:06

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

02:54

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

25-Dec-2011

20:47

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

25-Dec-2011

20:47

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

25-Dec-2011

20:47

עבור כל הגירסאות המבוססות 64 של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5456

43,280

25-Dec-2011

20:40

webengine.dll

2.0.50727.5456

746,256

25-Dec-2011

20:40

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:40

system.web.dll

2.0.50727.5456

5,263,360

25-Dec-2011

20:40

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

13-Nov-2010

00:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:01

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

13-Nov-2010

01:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:26

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

12-Nov-2010

23:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

12-Nov-2010

23:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

13-Nov-2010

01:22

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

13-Nov-2010

01:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

13-Nov-2010

02:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

12-Nov-2010

23:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

12-Nov-2010

23:18

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

13-Nov-2010

00:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

12-Nov-2010

23:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

12-Nov-2010

23:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

00:55

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

12-Nov-2010

23:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

13-Nov-2010

02:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

13-Nov-2010

02:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

13-Nov-2010

00:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

02:33

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5456

31,504

25-Dec-2011

20:42

webengine.dll

2.0.50727.5456

437,520

25-Dec-2011

20:42

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.dll

2.0.50727.5456

5,255,168

25-Dec-2011

20:42

LDR Service Branch

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

43,280

25-Dec-2011

20:48

webengine.dll

2.0.50727.5710

746,256

25-Dec-2011

20:48

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:48

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,263,360

25-Dec-2011

20:48

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

13-Nov-2010

00:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

13-Nov-2010

02:04

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:08

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

13-Nov-2010

00:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

13-Nov-2010

00:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

13-Nov-2010

02:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:54

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

13-Nov-2010

01:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

13-Nov-2010

02:54

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

00:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

13-Nov-2010

00:00

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

01:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

13-Nov-2010

01:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

13-Nov-2010

00:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

13-Nov-2010

02:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

13-Nov-2010

00:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

13-Nov-2010

01:13

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

13-Nov-2010

00:56

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

13-Nov-2010

03:00

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

13-Nov-2010

02:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

13-Nov-2010

01:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

02:52

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

25-Dec-2011

20:47

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

25-Dec-2011

20:47

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

25-Dec-2011

20:47

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista SP2, Windows XP SP3

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5456

83,216

25-Dec-2011

20:35

webengine.dll

2.0.50727.5456

1,232,656

25-Dec-2011

20:35

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:35

system.web.dll

2.0.50727.5456

4,784,128

25-Dec-2011

20:35

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

12-Nov-2010

23:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:00

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

12-Nov-2010

23:23

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

13-Nov-2010

00:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

02:35

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5456

31,504

25-Dec-2011

20:42

webengine.dll

2.0.50727.5456

437,520

25-Dec-2011

20:42

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5446

1,277,952

25-Dec-2011

20:42

system.web.dll

2.0.50727.5456

5,255,168

25-Dec-2011

20:42

LDR Service Branch

File name

File version

File size

Date

Time

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

83,216

25-Dec-2011

20:41

webengine.dll

2.0.50727.5710

1,232,656

25-Dec-2011

20:41

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:41

system.web.dll

2.0.50727.5710

4,784,128

25-Dec-2011

20:41

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:11

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

00:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

13-Nov-2010

00:01

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

13-Nov-2010

01:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

13-Nov-2010

01:05

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

13-Nov-2010

02:55

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5710

31,504

25-Dec-2011

20:47

webengine.dll

2.0.50727.5710

437,520

25-Dec-2011

20:47

system.web.extensions.dll

3.5.30729.5770

1,282,048

25-Dec-2011

20:47

system.web.dll

2.0.50727.5710

5,255,168

25-Dec-2011

20:47

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×