היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 29 בדצמבר 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:

Windows Installer 4.5 להפצה מחדש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer. לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Installer MSDN:

אתר האינטרנט של Windows Installer MSDN

מידע על הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:

2416472 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 4 ב-Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קבצים עבור .NET Framework 4

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.272

192,792

26-Dec-2011

12:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.272

33,552

26-Dec-2011

11:53

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.272

1,863,464

26-Dec-2011

11:52

System.Web.dll

4.0.30319.272

5,230,864

26-Dec-2011

11:53

webengine.dll

4.0.30319.272

15,120

26-Dec-2011

11:53

webengine4.dll

4.0.30319.272

496,400

26-Dec-2011

11:53

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.547

192,792

25-Dec-2011

18:16

Setup.exe

10.0.30319.547

79,112

25-Dec-2011

17:36

SetupEngine.dll

10.0.30319.547

810,256

25-Dec-2011

17:36

SetupUi.dll

10.0.30319.547

296,712

25-Dec-2011

17:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.547

33,552

25-Dec-2011

17:38

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.547

1,863,976

25-Dec-2011

17:38

System.Web.dll

4.0.30319.547

5,231,888

25-Dec-2011

17:38

webengine.dll

4.0.30319.547

15,120

25-Dec-2011

17:38

webengine4.dll

4.0.30319.547

496,400

25-Dec-2011

17:38

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות 64 של Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.272

261,912

26-Dec-2011

13:47

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.272

192,792

26-Dec-2011

12:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.272

41,744

26-Dec-2011

13:18

aspnet_wp.exe

4.0.30319.272

33,552

26-Dec-2011

11:53

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.272

1,863,464

26-Dec-2011

11:52

System.Web.dll

4.0.30319.272

5,200,656

26-Dec-2011

13:18

System.Web.dll

4.0.30319.272

5,230,864

26-Dec-2011

11:53

webengine.dll

4.0.30319.272

16,656

26-Dec-2011

13:18

webengine.dll

4.0.30319.272

15,120

26-Dec-2011

11:53

webengine4.dll

4.0.30319.272

721,680

26-Dec-2011

13:18

webengine4.dll

4.0.30319.272

496,400

26-Dec-2011

11:53

LDR Service Branch

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.547

261,912

25-Dec-2011

19:18

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.547

192,792

25-Dec-2011

18:16

Setup.exe

10.0.30319.547

79,112

25-Dec-2011

17:36

SetupEngine.dll

10.0.30319.547

810,256

25-Dec-2011

17:36

SetupUi.dll

10.0.30319.547

296,712

25-Dec-2011

17:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.547

41,744

25-Dec-2011

18:52

aspnet_wp.exe

4.0.30319.547

33,552

25-Dec-2011

17:38

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.547

1,863,976

25-Dec-2011

17:38

System.Web.dll

4.0.30319.547

5,201,168

25-Dec-2011

18:52

System.Web.dll

4.0.30319.547

5,231,888

25-Dec-2011

17:38

webengine.dll

4.0.30319.547

16,656

25-Dec-2011

18:52

webengine.dll

4.0.30319.547

15,120

25-Dec-2011

17:38

webengine4.dll

4.0.30319.547

721,680

25-Dec-2011

18:52

webengine4.dll

4.0.30319.547

496,400

25-Dec-2011

17:38

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.272

545,560

26-Dec-2011

15:04

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.272

192,792

26-Dec-2011

12:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.272

81,168

26-Dec-2011

14:38

aspnet_wp.exe

4.0.30319.272

33,552

26-Dec-2011

11:53

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.272

1,863,464

26-Dec-2011

11:52

System.Web.dll

4.0.30319.272

4,819,728

26-Dec-2011

14:38

System.Web.dll

4.0.30319.272

5,230,864

26-Dec-2011

11:53

webengine.dll

4.0.30319.272

26,384

26-Dec-2011

14:38

webengine.dll

4.0.30319.272

15,120

26-Dec-2011

11:53

webengine4.dll

4.0.30319.272

1,341,712

26-Dec-2011

14:38

webengine4.dll

4.0.30319.272

496,400

26-Dec-2011

11:53

LDR Service Branch

File name

File version

File size

Date

Time

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.547

545,560

26-Dec-2011

06:12

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.547

192,792

25-Dec-2011

18:16

Setup.exe

10.0.30319.547

79,112

25-Dec-2011

17:36

SetupEngine.dll

10.0.30319.547

810,256

25-Dec-2011

17:36

SetupUi.dll

10.0.30319.547

296,712

25-Dec-2011

17:36

aspnet_wp.exe

4.0.30319.547

81,168

25-Dec-2011

19:57

aspnet_wp.exe

4.0.30319.547

33,552

25-Dec-2011

17:38

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.547

1,863,976

25-Dec-2011

17:38

System.Web.dll

4.0.30319.547

4,820,752

25-Dec-2011

19:57

System.Web.dll

4.0.30319.547

5,231,888

25-Dec-2011

17:38

webengine.dll

4.0.30319.547

26,384

25-Dec-2011

19:57

webengine.dll

4.0.30319.547

15,120

25-Dec-2011

17:38

webengine4.dll

4.0.30319.547

1,341,712

25-Dec-2011

19:58

webengine4.dll

4.0.30319.547

496,400

25-Dec-2011

17:38

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×