Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-016. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=he&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מבוא

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=243e8c64-8b6e-4cea-9e99-58d4b1ad35b5&displaylang=he

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קובצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:

2539635 MS11-069: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

01:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:19

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

12-Nov-2010

23:25

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

00:49

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:20

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

12-Nov-2010

23:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:14

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

12-Nov-2010

23:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

00:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:57

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

12-Nov-2010

23:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:04

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

12-Nov-2010

23:56

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:44

System.dll

2.0.50727.5453

3,190,784

31-Oct-2011

23:16

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

00:21

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:06

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

01:42

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:39

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

13-Nov-2010

00:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

03:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:44

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:06

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:54

System.dll

2.0.50727.5703

3,190,784

31-Oct-2011

23:22

עבור כל הגירסאות המבוססות x64 של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5453

3,190,784

31-Oct-2011

23:15

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:30

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:26

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

12-Nov-2010

23:31

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

01:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:52

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:27

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

12-Nov-2010

23:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:18

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

00:32

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

00:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

12-Nov-2010

23:35

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:55

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

12-Nov-2010

23:51

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:09

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

00:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:33

System.dll

2.0.50727.5453

3,190,784

31-Oct-2011

23:16

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5703

3,190,784

02-Nov-2011

14:22

System.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

02:36

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:03

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:08

System.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:02

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

13-Nov-2010

01:50

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

02:54

System.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

13-Nov-2010

00:58

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

13-Nov-2010

01:41

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:34

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

02:37

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

00:33

System.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

13-Nov-2010

01:13

System.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

13-Nov-2010

00:56

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

03:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

13-Nov-2010

02:42

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:52

System.dll

2.0.50727.5703

3,190,784

31-Oct-2011

23:22

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5453

3,190,784

31-Oct-2011

23:08

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

12-Nov-2010

23:25

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:00

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

12-Nov-2010

23:23

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

00:38

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

00:41

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:35

System.dll

2.0.50727.5453

3,190,784

31-Oct-2011

23:16

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.dll

2.0.50727.5703

3,190,784

31-Oct-2011

23:08

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:11

System.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

13-Nov-2010

00:57

System.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

13-Nov-2010

00:01

System.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

01:05

System.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

13-Nov-2010

02:55

System.dll

2.0.50727.5703

3,190,784

31-Oct-2011

23:22

חל על

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 בעת שימוש עם:

    • Windows 7 Service Pack 1

    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×