Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

מבוא

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft‏:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=cb5afeaf-a500-4b71-a91b-a300884b040e&displaylang=he

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי לקבל את הגירסה העדכנית ביותר של Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft‏:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף אודות בוררי שורות הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN)‎:‏

http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367988(VS.85).aspx

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:

2633880 MS12-016: ‎תיאור של עדכון האבטחה עבור ‎.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב-Windows XP ו- Windows Server 2003: 14 בפברואר, 2012

2572073 MS11-078: ‎תיאור של עדכון האבטחה עבור ‎.NET Framework 2.0 SP2 עבור Windows XP ו- Windows Server 2003: 11.10.11

2518864 MS11-044: תיאור של עדכון האבטחה עבור ‎.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- ‎.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP Service Pack 3 וב- Windows Server 2003 Service Pack 2: 14.06.11

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.3634

989,968

25-Dec-2011

11:50

Mscorjit.dll

2.0.50727.3634

364,816

25-Dec-2011

11:50

Mscorlib.dll

2.0.50727.3634

4,550,656

25-Dec-2011

11:50

Sos.dll

2.0.50727.3634

389,888

25-Dec-2011

11:50

System.dll

2.0.50727.3634

3,186,688

25-Dec-2011

11:50

System.windows.forms.dll

2.0.50727.3634

5,025,792

25-Dec-2011

11:50

Mscorwks.dll

2.0.50727.3634

5,913,360

25-Dec-2011

11:50ענף שירות של LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5710

990,480

25-Dec-2011

12:12

Mscorjit.dll

2.0.50727.5710

364,816

25-Dec-2011

12:12

Mscorlib.dll

2.0.50727.5710

4,550,656

25-Dec-2011

12:12

Sos.dll

2.0.50727.5710

389,888

25-Dec-2011

12:12

System.dll

2.0.50727.5710

3,190,784

25-Dec-2011

12:12

System.windows.forms.dll

2.0.50727.5710

5,025,792

25-Dec-2011

12:12

Mscorwks.dll

2.0.50727.5710

5,925,648

25-Dec-2011

12:12


עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.3634

1,765,648

25-Dec-2011

08:24

Mscordacwks.dll

2.0.50727.3634

989,968

25-Dec-2011

11:50

Mscorjit.dll

2.0.50727.3634

1,577,744

25-Dec-2011

08:22

Mscorjit.dll

2.0.50727.3634

364,816

25-Dec-2011

11:50

Mscorlib.dll

2.0.50727.3634

4,567,040

25-Dec-2011

08:18

Mscorlib.dll

2.0.50727.3634

4,550,656

25-Dec-2011

11:50

Sos.dll

2.0.50727.3634

486,144

25-Dec-2011

08:20

Sos.dll

2.0.50727.3634

389,888

25-Dec-2011

11:50

System.dll

2.0.50727.3634

3,186,688

25-Dec-2011

11:32

System.dll

2.0.50727.3634

3,186,688

25-Dec-2011

11:50

System.windows.forms.dll

2.0.50727.3634

5,025,792

25-Dec-2011

11:33

System.windows.forms.dll

2.0.50727.3634

5,025,792

25-Dec-2011

11:50

Mscorwks.dll

2.0.50727.3634

10,023,696

25-Dec-2011

08:22

Mscorwks.dll

2.0.50727.3634

5,913,360

25-Dec-2011

11:50ענף שירות של LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5710

1,756,432

25-Dec-2011

09:01

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5710

990,480

25-Dec-2011

12:12

Mscorjit.dll

2.0.50727.5710

1,577,232

25-Dec-2011

08:59

Mscorjit.dll

2.0.50727.5710

364,816

25-Dec-2011

12:12

Mscorlib.dll

2.0.50727.5710

4,567,040

25-Dec-2011

08:55

Mscorlib.dll

2.0.50727.5710

4,550,656

25-Dec-2011

12:12

Sos.dll

2.0.50727.5710

486,144

25-Dec-2011

08:56

Sos.dll

2.0.50727.5710

389,888

25-Dec-2011

12:12

System.dll

2.0.50727.5710

3,190,784

25-Dec-2011

11:55

System.dll

2.0.50727.5710

3,190,784

25-Dec-2011

12:12

System.windows.forms.dll

2.0.50727.5710

5,025,792

25-Dec-2011

11:56

System.windows.forms.dll

2.0.50727.5710

5,025,792

25-Dec-2011

12:12

Mscorwks.dll

2.0.50727.5710

9,991,952

25-Dec-2011

08:59

Mscorwks.dll

2.0.50727.5710

5,925,648

25-Dec-2011

12:12

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.3634

3,085,584

25-Dec-2011

09:08

Mscordacwks.dll

2.0.50727.3634

989,968

25-Dec-2011

11:50

Mscorjit.dll

2.0.50727.3634

2,558,224

25-Dec-2011

09:02

Mscorjit.dll

2.0.50727.3634

364,816

25-Dec-2011

11:50

Mscorlib.dll

2.0.50727.3634

4,009,984

25-Dec-2011

09:06

Mscorlib.dll

2.0.50727.3634

4,550,656

25-Dec-2011

11:50

Sos.dll

2.0.50727.3634

873,728

25-Dec-2011

09:05

Sos.dll

2.0.50727.3634

389,888

25-Dec-2011

11:50

System.dll

2.0.50727.3634

3,186,688

25-Dec-2011

11:32

System.dll

2.0.50727.3634

3,186,688

25-Dec-2011

11:50

System.windows.forms.dll

2.0.50727.3634

5,025,792

25-Dec-2011

11:33

System.windows.forms.dll

2.0.50727.3634

5,025,792

25-Dec-2011

11:50

Mscorwks.dll

2.0.50727.3634

20,300,560

25-Dec-2011

09:02

Mscorwks.dll

2.0.50727.3634

5,913,360

25-Dec-2011

11:50ענף שירות של LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5710

3,083,536

25-Dec-2011

10:41

Mscordacwks.dll

2.0.50727.5710

990,480

25-Dec-2011

12:12

Mscorjit.dll

2.0.50727.5710

2,558,224

25-Dec-2011

10:35

Mscorjit.dll

2.0.50727.5710

364,816

25-Dec-2011

12:12

Mscorlib.dll

2.0.50727.5710

4,009,984

25-Dec-2011

10:39

Mscorlib.dll

2.0.50727.5710

4,550,656

25-Dec-2011

12:12

Sos.dll

2.0.50727.5710

873,728

25-Dec-2011

10:38

Sos.dll

2.0.50727.5710

389,888

25-Dec-2011

12:12

System.dll

2.0.50727.5710

3,190,784

25-Dec-2011

11:55

System.dll

2.0.50727.5710

3,190,784

25-Dec-2011

12:12

System.windows.forms.dll

2.0.50727.5710

5,025,792

25-Dec-2011

11:56

System.windows.forms.dll

2.0.50727.5710

5,025,792

25-Dec-2011

12:12

Mscorwks.dll

2.0.50727.5710

20,343,568

25-Dec-2011

10:35

Mscorwks.dll

2.0.50727.5710

5,925,648

25-Dec-2011

12:12


חל על

מאמר זה חל על:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 בעת שימוש עם:

    • Microsoft Windows XP Service Pack 3

    • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×