העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. להתקנת העדכון העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-ilלמידע טכני נוסף אודות עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-063. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מבוא
פתרון Fix it "מניעת פגמים בזיכרון באמצעות ExecCommand ב- Internet Explorer" המתואר בסעיף זה אינו מיועד להיות תחליף לעדכון אבטחה כלשהו. אנו ממליצים להתקין תמיד את עדכוני האבטחה העדכניים ביותר. עם זאת, אנו מציעים פתרון תיקון זה כאפשרות מעקף בתרחישים מסוימים.

לקבלת פרטים נוספים על פתרון עוקף זה, עבור לדף האינטרנט הבא של עלון האבטחה של Microsoft:


http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-063עלון המידע מספק מידע נוסף אודות הבעיה וכולל גם:

 • התרחישים שבהם ניתן להחיל או להשבית את הפתרון העוקף

 • כיצד להחיל ידנית את הפתרון העוקף

באופן ספציפי, כדי לעיין במידע זה, הרחב את המקטע הצעות לפעולות, ולאחר מכן הרחב את המקטע מעקפים.


כדי להפעיל או להשבית פתרון תיקון זה, לחץ על הלחצן או על הקישור תיקון תחת הכותרת אפשר, או תחת הכותרת השבת. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ובצע את הצעדים באשף התיקון.

הערות

 • עבור מחשבים שבהם פועלות מערכות הפעלה בגירסת 64 סיביות, פתרון Fix it הבא חל על גירסאות 32 סיביות בלבד של Internet Explorer.

 • לפני שתחיל תיקון Fix it זה , עליך לוודא ש- Internet Explorer מעודכן לחלוטין באמצעות השירות Windows Update.

הפעל

הפוך ללא זמין

הערות

 • ייתכן שאשפים אלה מוצגים באנגלית בלבד. עם זאת, התיקונים האוטומטיים פועלים גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

תקנו עבורי

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.מספר המאמר

כותרת

2758599

Internet Explorer 9 מציג באופן שגוי תיבת דו-שיח של שגיאת גישת נתונים בין תחומים עבור דף בניתוב מחדש עם הפניה יחסית לקובץ XSL (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2758609

Internet Explorer 9 קורס כאשר אתה מנסה להדפיס דפי אינטרנט מסוימים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2758612

Internet Explorer 9 עלול לגרוס ב- MSHTML!CMarkup::BreakCircularMemoryReferences בעת גלישה לדפי אינטרנט מסוימים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2758617

Internet Explorer 9 לא יכול לאחזר כתובת URL מאובטחת אם BranchCache זמין (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטי Hash של קובץ

שם קובץ

SHA1 hash

SHA256 hash

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-ia64-DEU.exe

CA636E07AD1AD8CA6558685C84B275B5366A1A49

11548222EB75121E63BDA9073C8EB671C8EF6770A58ECB5AD57CFCE2BF285C95

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-ia64-ENU.exe

ED04D0271F3D34F8B33F65C5CD1AC2E3C646C638

98C55D012103B44ADFEA458A303D3C624BAD245D8F9E66202B6DA46001BA422C

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-ia64-FRA.exe

6F0320EF6F0196194B72A800B5B037670F2C2594

E0F03D1746497FE2DEE90DD9D07A377AA7EECBD9F096558D8730AAE228C27E1E

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-ia64-JPN.exe

FA29931279CFD59C5D4FCA5B5BA6D4A390BA4E9F

781A8F4BD505F9A15E0C97B9C8DFDE38E501B84C3D9BBB128E687ACC7A07EE50

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHS.exe

9BEA7BCB8C438746C0CD3F5294B99CD980CECBDA

F1D660331463505876F835E1C18F03D27124F29C723D394B91BDC9C62C33369B

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHT.exe

E51A34979B45C0FD0F0AFBD558F718FECE93EAC7

6C529343EF0EBC1495BAB5DECD4E048CAEC86FDC9BDCCFF1AB3F1E3BECE43C9B

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CSY.exe

7E120DCDD46E15FFA37C9CA14E60A6A30AD4C19E

464CDBAE2669E95C16C2E928C32592C9BDA39C0C5881597DD5175C885F1CF461

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-DEU.exe

C3D31DA5EFE9F4D2578C214A6B1B5120B8E2B66C

56894350BE7DF9D1F9A776B5AC4F1E9E6E4A9C37F353832924A68E4B469620B6

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ENU.exe

73174677DD6303272C75D6068FEEB8B7CEAF022E

11C03F5AF8313EF3E350F0AAF3608B7635F06D443FCC5F5057E6EC956FEF1D12

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ESN.exe

80B042DD711B6D6B131AD0094FCF8B3721B2484C

2F14ABD9777DBE03B2D977A10DF0C365832061D5AAE9E445505F4C37A6FFC3DD

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-FRA.exe

E451B5466E152FE0AD1FD59A995FC3B3B967F231

3B4F23B3E399FF4B39BE0273CD6876B92C7CE28C0A27B13CD17257D8113E8DC6

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-HUN.exe

DE97101AA9F1D6C7E7D83595973F655661AABEA3

127F875C135E2F6EDDA0547C8F3473089D419E1B173CECCD3D7D15767AE15BE1

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ITA.exe

8529AA1C86C904D1A8197BC63FDD069D67829313

827689D764E81B224AF9F6F8EE28CAE76312BC5BC7ED973D480C137C909F1202

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-JPN.exe

1DF38817C0C32BF5D3B2496FCBC6D5A8004FF156

BA0F38959BFF2FEA346C30D356F3602AB6A44A053D36FCB5958A1FDDA74D0674

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-KOR.exe

B28E12361191E6608EEAC8EB3BA8576539580113

76CA60B58960A6242C2C99104D8A487F67183EBC6B45787D0034F511089B287D

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-NLD.exe

F73CB4A465B6A96663D412514497D0A55CFC8E40

9E2DD0B5029B4AB245624C081FC3B2F4ED290869A131B9B19604839D89E33B47

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PLK.exe

7B826F860DC3C90B29DC164B8344278B20F6141D

69029B3786BF05AB9F6CA70DC58E37B085CDC41801920B85BE18D58EB9A983C5

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTB.exe

759293B9873A2BB608FBC2353B1300B5A392F0D5

2DA0C3439C7A995CD5235DBE0E05798BC4CEA938F441C92A65ECD5803416E899

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTG.exe

D6C2A1D429D3FDAC54428F12C24559D367530779

68609A6EA5B82216A367F95E617CBBDB492EA55738366105C9DF7109343E5837

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-RUS.exe

FD99F34EDEEC07E151D5970FB45B83BCFB0EA871

06BE13BCF4165543D80BC2FA2924A0DDE6C279AF8372F2B0248CC3558E882540

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-SVE.exe

8E1C50AED1F3CEB8E196C0F8B2B45DB68A7D9594

10955546176F26D550FE36BCE32EFCCA5F24284766699B4863AEF390F7931FA9

IE7-WindowsServer2003-KB2744842-x86-TRK.exe

BA19772F9CD42D240F90F9B441121C69F0526412

94C745055E3571BE395E33ACE68EF9FE1E12393B6F2F72ED9671421527301151

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHS.exe

268704DF92941B3C37271A55C6F2E51E60AD97AE

6C4EEBC5697565FB49B08087A81FB32BBF7943FEE0A62B7D753ADA9DE476A175

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHT.exe

E31304A193C55CBFCE7F676AC55ACA2B6104F7BA

8DABCE77898820741CA6DF99ADEFB246221779464DD86D66A9D2275AB487047F

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-DEU.exe

DA4A25237F19767C8D46CE20F442E94ED7662689

D76E376BC879CD144EC5AECD52A13D7250C421C9940C6A1004D0E896821D1669

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ENU.exe

0650FF53F27DAF9BAE404AA85FA53595722A8A53

2FBB442C83FB1C48A1C5171664A2E89610670C3E5CDEB1451B8D107FF0DA1E71

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ESN.exe

C1D572D5E2D8C6FB5F1B565550D68C8C1BEA6BAC

2BEDAA759869B6AC914FE07AFD4615E50E306DF9E39E51996818C8863D35E900

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-FRA.exe

6BD62C6315BD165EA163E26287339C0398A6CB35

B82C71538DA9C300E62C4E6B48BDD319A2FFCE5FAAB36C28B92EE8A9D53EE09D

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ITA.exe

8F0868C40F37E54F262AECB123D8843C647D8FA4

632E94F19273D2E525B713EA3EBB7FA63C20F5CCE06593BFE79D2A1336EB3A36

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-JPN.exe

74A4D448C923F9B7581D83BE5CAC2CF16485D90F

5D74C2CEFEB1713BCA273A59F2C9E11E01D82676F97DC56E16230714E34A92CE

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-KOR.exe

217DDF530A8508E102D304591998029867F2B145

7B67D8104C7DE884FE13A813C035EE7BBF154D01759D70209792E61E3A49ABB6

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-PTB.exe

7DD0B7B579ADEEEE9720FCE4E01DA5501FCF8B8E

4EAE878438555156AE52A6134434929529438659E0493660C001899C99C835A8

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-RUS.exe

836D7F0FA72AAECC1CCF48F2B4823E644E79CAFE

1F9C1D52D5C8CFFB945C9E3E5BEFF272CF07757B8DD1E17ACCED9DA5E96D9530

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-ARA.exe

32477D3EB26408E86C863E80EB17F7B57276F45A

9D7C66003D764EE5B6E57F5D6CEFCDD0E871EBCD0F4542735CB9E6B836750C30

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-CHS.exe

FD2510E0AA85F2A5F61CEB41BB528E72E2DC2A6E

7F9A6D5049FA98B38AA9EDC8358807FE9EB6D96FBBF0FF87868B9898C6B6209C

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-CHT.exe

0ABDFFB23617C3A7D0981A257D02D83A1E924D43

F9B986EFCCA499907796DE71A47CD4595CB016B2F44787DA1D34D9EF866C8A81

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-CSY.exe

191A86B6AF58DCD78B500A39C95C73E48034A7D2

EEF9664EB47F5F9F31A84AA583DC9ED4C958B34693B5F25BCA786DC1663CE3C6

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-DAN.exe

4C5297673A88B9116DFFF2D4CCB480E942973EA3

BBECDF80D9C3F1B3FE1A69F26A209E6947821A524DACB4FD2CDEE819BE176AF2

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-DEU.exe

C32408957195D0C4CB0FD1C5C4A395D1ADABC025

033A775E3DD6007D19B3C0B3DB7A4A4B3EFB74BCEA89A45C9B74A5DFBAFB39C0

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-ELL.exe

7E8473FE8F9959BACE23217C51AA9536CB2356BA

00B73A7917A7FF1F8A8E83B69B98ED67BDCD1E49EACCA9626BC152085506B29C

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-ENU.exe

3DD1A18506013834D0926CE6A532AE7C9105E9C8

BDFE5FB435027999D180C063C3B37A718D0A0312967B116C5723113A884AEF36

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-ESN.exe

3D0E72C767A23CD2236421002D7EA2325ADFD186

7E002EF90E80323118B8F2AF9F76239101F01C1B2561CC55142CC3E9FC3DF717

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-FIN.exe

736B38D2C667F6FB25680415D633F94F68A5F81E

554C2C13A066EE3B37DA736FD39541EFA05D3BE67C38BDDADD93CF5F14C07BAC

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-FRA.exe

823CCCDFC6D20C472FE18686F466B9854960891F

95581FF4269220B7CA9C141F888C9810089E2AB9FF060BA77F6CE8C250F9A970

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-HEB.exe

967FFBDF8AE9840CE3A6FBD55B75883DA7D881A8

EF0795A36E8B10AFEB7F996FDFB26539C67177A7992856278288C010B6F99272

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-HUN.exe

D0EE828F2EB4A207EAD89EEA46DA4CEE5088485D

6B7CAC7BA104C4E159ECEF878180DB4FC4B5002C270CF945B8C5E70B40E403A6

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-ITA.exe

60CDA8CDE0AB8314EDF1729066D617576C7C466E

90A2BB9C52E8E8DABD878C99A91402DCE71E432EC5074159CC0F6C3AF026F197

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-JPN.exe

0A210AADB6B8BD14CA76834FBD8C1698E03FF1F4

4B98E75E3F08657E55C74AAAEAC22AD1F7770237190C5F688FF2CC9A5FB186CE

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-KOR.exe

D311A14EFC21F1F5B884193069955F8AEDA7AA6C

65DCFD6B1E3D19618394F1EACF3443D95892A3BC1C86A7B245F1D4C251A62353

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-NLD.exe

C0D26BD2033F2F20D95DC5A49881336F23D9920B

2A4674D18CF65D80F9DFD0B0FB35CA06994F18BF5026685D1990AE1AE204EF39

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-NOR.exe

F05156167CF02AF0C8B2240CBF6D1B8079BF0410

70BB30B27D2F32DCE166A3C6C917F6B23E851CDA43FAE406BA739E3A801E82D6

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-PLK.exe

BA8B942C7750DC9F3B516D493E86068DBB991CFE

5CEF096D67E9A795228A4F59197D78C9507F0C513916D0ED9DF58EC2BA91F12A

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-PTB.exe

FCE4E13FF953E80AD4980ED24412D566EDABEDA8

44D3A457076E00B01559CED428F24645F3840B9F6756397F2725DE8FE376B5E8

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-PTG.exe

FDC0FEEA4459AA19049211701D46B2F7D08AD8FB

27E6E1B163C0C2662CA02E9C50ABEE54E6F7CB6DBB104FD8B6583D7FB5E62236

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-RUS.exe

C4A3D10A130EBA48E982800D835857E8253CFA7A

AFB0DC00FD6DBA7FD85B9DB8149485A740478D8E8C142DA12A7BDAFCB79E315E

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-SVE.exe

51CF271EB6B23F6A3E0B75FA44C6782B0B2A2C51

D49AC8A2FC4CE1FDE7B266A6015F823D00FA6E66BE782F554C09A4BE94CBA3D5

IE7-WindowsXP-KB2744842-x86-TRK.exe

F3310EDDB5A14DFC3586357EE8CB22254FED8555

29F3E98B0786F798C934075B3058389AA05DFD41C8A0FE225E9CA1EFDF539F6F

IE8-Windows6.0-KB2744842-x64.msu

578FB51BC9BB7BC79415F46296F9F12AB813C6DA

678BB86AAFD310757A516B2FE90BC08C8ED7EF055478D0A2758925AD9372C5A7

IE8-Windows6.0-KB2744842-x86.msu

799E3146A72548F8A59D906666B5C61E4687B6F4

79B375B116B9CD021FC907720F3B8A6AA015EAF40F554AB73D47EF95D0FEE389

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHS.exe

B8767C130B2BE2D049F922DEFC0E8D0ABEDD3141

036F7F5FF6BCD9A08F6CA82CFF24B6952D33D69D0B39BF6E25C1F7F4FBF19FFB

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHT.exe

197420FBE39DEDBA6E6E81A26DC6636EB1129A68

5F5BCF68A78E4C21ACAD3BA5C1E41C5D32676DAB17FE929DD66BFEBCEDEE8F3C

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-CSY.exe

0A3B0A3D796913B86EB1857F9458A9626AD81E1F

23D572B441D8B988E8C77818A2855E39B27C87C31ABE0D0C6379937EAF3A891D

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-DEU.exe

42D3B6D86979829E44E409059A73B05A012C037B

035A9B77540DD9FB2436D00A149304AFC5EC3D379745A5F7553D9AD2EFDFCD89

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ENU.exe

C5BAC42131D5EB46B4112A58FABDB737EDFE82EF

EEA0FA7AEF249B4BA03CD26168495A7051FD95F9172FEC964AA1D142C3503262

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ESN.exe

60E1BF85883BA27229C0F52601343ADF51CEAA94

60556BFB6236C0431BD1C6C6C0D0217111B4DC61A0548B7DCA666FAC81E54C1D

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-FRA.exe

B9934E8B053803E42D1B494DD1F5C83395885AEA

D1D87733979C3EF6C2595E190AD60A6EA48F965B67AA7326EFF060CEB27EDBD3

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-HUN.exe

AE9C408306B5CB9D001E36256368BDD56F32AEFC

46DC8030506F35E2DF746E5E3E38F444A9A5CF11AB2E80FAC609FA01F4DF5373

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-ITA.exe

04E98B18BA57EFB33ADAEDF7D44A295E99F4A11D

309C8D70871248B4E934189E45E5EB2188FECC8478263CE47D932C93E799241A

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-JPN.exe

85AA2E9AF85C1FE1C8CCECBA23FBCBB6F1F8ED39

DA8FF5D8430C86D11F8AC3B75FEE00A8CDB759C244C68E3CB00FD32223828834

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-KOR.exe

B93865F41E2F49DF369EC170A94C944E542DD305

CFC01C11B80BAAC4A31EF42C395DBE2D9B5CE8FA55C68A28D0F7EA4A5C0C6DAE

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-NLD.exe

CAC0FDB11536140AC71CF916C050C96E07A61F35

A9EE15898DA503AA91C44F1AB788E524F04C361571AC38CA7DE55D2B3B74B497

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PLK.exe

65A710BA32C6CC73AF13A18EE8E96740429336E6

CC8153E14961C81EA5A58A9602F3CB7EF02295AA2F688128C1BA32F41B80B5A1

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTB.exe

C136B70E717AD6B9C40DC541D94BB4DCB88254CD

8F83AA7E6B375E16C1760A2C0164D23512E2BDA275D2878BCDF62D481EE0989C

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTG.exe

862175F2C8AC5FC627E4BD0174F92BFB72A3D4C6

A20AD719DCBA6B80EE4EEA96FBA3131648C02D0944E2A06C13993FD4B2C5C6B6

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-RUS.exe

1BC4320FB7AA3AAA9556FF3F584EE0F3FA87B4A1

9792E0E5BBF3FAA1C21B5F44A41CD53FDA9D56C0EB511F5FA56C7CF3A1C12CFE

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-SVE.exe

2EE1E6F970EC1D6FAE1F7779E5F59889989FB210

825A82C53B9C6C7ECEA658BC43D91864E9ABFCBD451B9251D187D4ACC075A811

IE8-WindowsServer2003-KB2744842-x86-TRK.exe

1EF02B1459D7A905F666B131B1A21702F68BB32D

F459C39A91F99DF9E1EC8EB9A7D222B8C6E2268C63EA3ABBB5E67B362C077312

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHS.exe

EC48A35576F172C3E545D8E71FC75B93DF98797E

9CFAC84A58E8209BCE64F7DB0E431A0F46973A24E347BF0944F333F886C7C3AD

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHT.exe

CAE89DA394AFCA27A1A8D77058205568EAE948A1

4DE87B6E84897E027ABED3E290136BCCA6729EB7368DB37796388A8CC2F14865

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-DEU.exe

B3CEC7AF82C0E7BD974EAA2ECD9930FD265948EF

F1DD89F8C2EE5263A0B6BBDF351F7F7EE0F62EBE6F69266AFA622AC5CE34860B

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ENU.exe

95667EF5F0D05FE5C00294EE2DF26B936CB98813

8150DF29577E589A8695A45B1B8418A2C7A3F6A7EDCAB9B187ED25431F99E4B0

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ESN.exe

3878BD8FAEF3C7B868975AABBEF79C3C69625AD9

3E38A38952014B2E741139DDC4858DAC61F3021A4F210478585F28811A917B83

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-FRA.exe

E141810E6F728E2C239BF5561F73A04AAF55361D

AB2FB06BE1C074B3C57BA0DEDDA938DAB9F82768987916C757D7342B6066D1A1

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ITA.exe

CA9A89873093A44A0305A38B998CB63E94390A75

B716A38DBFE5449AB5B1CB162B9493E693827EB898D0570E28E4A11CE3027DA2

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-JPN.exe

26EDB68B3BCB0E6467E56B1655F93EDDF9BF287E

C7F60DC4CCA952565158B8EB3CE7852054B4E8A309CDF3906DF46BD17393D97C

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-KOR.exe

11C1C00E7865A76693EECDC224C275BB29BCA6CC

DCD51A323142C2429F96E8FF9B1B7705A55B0A0A03B6D667FFCD53226C1E19A3

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-PTB.exe

90F1E524EDF258A5B6EE66A2F84A313AD8EADABA

C21CE3D76B7D9ACC67BFA38BF05CC261A755BAFA4C66B41C85AEF8F2D85C8321

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-RUS.exe

DAE7B7166558AF89909E53F6243F38B37301CA7D

D1740A961A5CBCCF0379AF953F172EF23D204589B2CAA483236C39B0F85B65ED

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-ARA.exe

4AA19EDD04A4DB4BCED6E3D430C205316F810624

60D109D49BD87043C80F8BDDD4579D458F635742F389B1B6BC2EF3EDA6E5AF93

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-CHS.exe

7A08266078D807658E02D88BFF59FAB170FFC674

DC860CCE5E65D857805A41D5AD6D1144A5ED7A7EF3C1D0B58839B51F6A9F38E3

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-CHT.exe

D0E434CBF19541D72A0040AEF82CB61E3EF49031

5F5D21040D43F0B42E341E4BB6F398B0E64FDC19CC28F6492E182BC0D629444F

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-CSY.exe

531364BF7508F830AA520799C7DD649670B27AF2

51736D6A52441474D9A20BAD32361D8FF824F6D3EAF6CF6032DC6AA55DF2C46B

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-DAN.exe

8928C625DE1A9E6214345E067B07CE0A0087EFF5

41F31088080C2D46191BE6460FF0FCC37BBBF8B3A0104824718398955790E986

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-DEU.exe

81A326581DB1189892222388B0B1502CD66BF726

EBA4BB9C1B90CA683EEDF4B0A7B320008831CA401D0DAB21C19645D698FA6D8F

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-ELL.exe

F3CAA146908412B1FED81B173E9BC213A238F577

D3CAAB33454E7965AAC86014C2EEEB61EE88792FEEE48B8D6DA44CBCB43BAA45

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-ENU.exe

C4B088729D264CA1A8B90663CB9DF6518A8DC72C

EB7900E0ECD7024B949923791B50882221D1BA7CF5FA33FBEFEC6011FFBE38AB

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-ESN.exe

4197C836A94E25BB3E767C03C40D2E82B0BF4C18

8C342465AB4EB2DEBCE63CCE08C0BB5C15B7EC1D682B26E4AC16E6AC25A4D414

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-FIN.exe

8A2C91DBD20EB03CA2FCD8398865918A61075755

48B539BADB7CBF1C15C132CAD0C10BD6A445067D10E543AE8FB86E8AC6DFAE5B

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-FRA.exe

6B7AD2ABF2F090EADF044065D2F058ACA13C9207

CCCAC04FB20A6F96362B5500530CE7FEAFA41EA7A038D789152B42FAC95998AD

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-HEB.exe

B86A22E4E56F627586A586BBA5FE20D1DAA8754B

1E31568CE6F538A02A8D44F5F77C2EF41AB9C889CF5E206B9CA69603085C6A4E

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-HUN.exe

27CD67F0A13F374C1A282FA12C36656C1CE3228E

A77739BC89FDFB1113D316B1B8B66472EE89F65A61B4D929992CA54F9548184F

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-ITA.exe

06F4B25748B8951261335DA85DAA9ED6A232415B

9969EA8AC6636BD9FEFC6F4030979045C520D835CFF7D8D3F7B87CF7C654AD4A

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-JPN.exe

ED40BE3D3E98FE2DDB9ECCC1113CA6CB0FBD4ECE

66DC7976AD48E7032C21DAC60B2A12219334875475B8B75C517A95E0045C1185

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-KOR.exe

676655BBBD2385EF985FD7ACFB362AB2501D0BEB

9107EC4563139C2F7F3F43428AAB12ADB6DC108CCB5E0A144F99869080A43B8B

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-NLD.exe

BC6E7E7BF43637802F3BB9CA497F2269ACFE568A

8758DA0F6D45659A837B9CB7F1D17D0EC78D8920E01C5A930073727649C47886

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-NOR.exe

C8CC662C0DAF72ED9F1CDB61116D824D51BFCBEC

9AD8FEF4379E7853B540A0220D0202960D1980805714CBBF9846612C504F73DA

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-PLK.exe

A3D72A2899EB05CB4CDF7E3A32A56ACDB9DCF596

E1EC033FB92CB21192C62EAC8AABD78FC9D43DB37251D1BAF2F40017946454C5

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-PTB.exe

91639CE52FDAAB1C5A17674FB55AA739DC045B3E

68798A6D99BDA8D7F9EC08AD6409F3EA0497D8F7BA769074327501C5518FDF0C

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-PTG.exe

2CA3A0F577A6C9C44153B7A6787ED5B07195A26C

543CDD8B4AEFAB01261E856BEC5C8C5A68B074A43F3B2C7CB9EDDF7F45695075

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-RUS.exe

ED12193C52101E5A19608C6775E3CCBCDFAF8B0E

539F19CDC563FF4FAA4B829D033417666499B47F829BFD8F0906686E8AEB700F

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-SVE.exe

8559120AED32E77E30C92B21DE583C4DF9C98565

D812125450A6110A0FF18701EC7B1F676C921A82BAAE11E42A2B6D17BD49BE94

IE8-WindowsXP-KB2744842-x86-TRK.exe

0733EBEFD3392C64C59DC821F5AECA7ED89D4A39

2233EC72515009C37FBFE6E03973D784C125257FBF4265782257489E6915033C

IE9-Windows6.0-KB2744842-x64.msu

729197DA86D65336828C45AB47B5DB26F5AD4F82

39D3629AC315699B824CE676D6065C59F650E3C29E7A2E77057AAD6A15FB13B1

IE9-Windows6.0-KB2744842-x86.msu

45A8567B4ED759B21F2447DA0BE5EB7332206C63

79868F6A3444ECF8917B398283CD0B8D7E784DD702F9DF6963BCC05629F71F5C

IE9-Windows6.1-KB2744842-x64.msu

5D795303EEE8EEB1D0F927EDEA10102EC594F9C2

CFF9622170C7C59E58A172D64868864F130159494E561D6B5C24EDA5104F7A2A

IE9-Windows6.1-KB2744842-x86.msu

B022A709A05207B336FBB8C8E2F36C7BD2762BF5

547CE15EFAD13F81C3C69E1D4C2D3120CF4495402DFE5B945850978CF32FEF5C

Windows6.0-KB2744842-ia64.msu

18041CB138BFC75CA9DCCCC9FB8F592535D620DC

01A87430605186BB1D70EE8CD282DF3F80BC5EE05BC2889B6423390E55A93E9E

Windows6.0-KB2744842-x64.msu

525420298357AC301315BD8F178AFD7BA7B3A967

EF1F185B1413B6B767BB0A37E6AE3000B605819E14C10BD8AD36E86AB17F5A26

Windows6.0-KB2744842-x86.msu

0F96CBF6508E0EB55D6BFD2B98BAF810844D42E7

8B96316CF137BAAD992BEC1C0AD85EEEF119743AE0AEB9E16A1BAB0FDF4EE67F

Windows6.1-KB2744842-ia64.msu

CEAFCE924DB46C6D644F025FB5C02D7B3679E88E

09D97EABA04ABD131DB7639140F0A8E1678AE9931056EFCF797570B78437B2D4

Windows6.1-KB2744842-x64.msu

2116F7C675346920FE35CA12FDD4799115D0A287

52E55C74361FBB51DEAD1884A5F255ECF96B84FEB54592CD1DDDF033EB6946CD

Windows6.1-KB2744842-x86.msu

8AB025D3B206A8992B46BF9E6E2F5F5CC3ED289B

88C72715432955C292DDA8EFFD1FCE3367DA196753850A04409E6443B2074AFF

WindowsServer2003-KB2744842-ia64-DEU.exe

891DBEB4C5A579C2A3DEA21914C0B977FE9F72D8

4A6F6DF57432749752896A44B9C851DD915872422ABE9496D92E62827DCA1FA6

WindowsServer2003-KB2744842-ia64-ENU.exe

38E7C5BB46B97CA54B0BB1D40721C30E18732892

E1FA718A7D6394AE2A861F3A935B35DF95FDC73BAA65669A7817A5188028CBB5

WindowsServer2003-KB2744842-ia64-FRA.exe

515806A741F1054069D7B2062C393B1AF45AD4E3

82867E11C51351C7F296853CC6A123A81304D5975D450ED107D677FA3D0C14B6

WindowsServer2003-KB2744842-ia64-JPN.exe

5899555E33CF8EFAC619B6A68DA66DD9030AEF02

DB4CFFA8597CCAAC8F4E62931EE1A08A177CFF86A026284AC7E9BDF93FF6D6DC

WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHS.exe

11E3F4F6B64784D69F5052653248D2DE0C84EBD4

0433F2697E5DA3CE502BF9D161284FD2A3AC1489BFC5C56C9425A81CD26F97D7

WindowsServer2003-KB2744842-x86-CHT.exe

DD5FAED91A7101735CE7D00117A51DD8488F0C0A

F793836288DEEF79C795CCECEF37DC9120A0A77B219A8D93D159DE5A258E110F

WindowsServer2003-KB2744842-x86-CSY.exe

08110957D77BC825B8CFB2344ABDAB57C4BAA957

6810A167A1F8A95019C5A94F50AB848B8B64D465032E61FADD9D64030ACB5FB3

WindowsServer2003-KB2744842-x86-DEU.exe

703B3511A883927A4BA0EE44EC8743D7C01DF32C

71106CF02587A957783CCDFB418E48138936E9291851B84AB229D4C7227623CB

WindowsServer2003-KB2744842-x86-ENU.exe

4B356DF7935D9E5DC89B2BB004C4A53899F145BF

88A7AE9DABFF94841D6432C3526FE9A0FCEF6C3324EE9A8A2AE6C0E259040976

WindowsServer2003-KB2744842-x86-ESN.exe

CF08EED6690644218B53787BC6EC2B997EDE9844

9CA0740BD3DD25464D3F662DAF96B103CD6D9AF152976F0F81F4F01064E4FA9E

WindowsServer2003-KB2744842-x86-FRA.exe

AE6240B43B73CEEBEC39360A3B45A634266ABCD6

A1A332239C6F6111D346380E8E64A6E8489DBF47415911711E05144E13F983A4

WindowsServer2003-KB2744842-x86-HUN.exe

FFBBD402BFD1C2A50A8594D854D1EC2AE363D71D

18620304B9F3C9BD48EBB9798BF54EB0C906A9106B6E9E2871B66BDD8D811D12

WindowsServer2003-KB2744842-x86-ITA.exe

E56189166AED815A392F8D989CE1B7F13DB59B15

81DEE1B13084C45BF4A68AC809B936F8673A887E381C7FC9ABB1E3C51E05EACF

WindowsServer2003-KB2744842-x86-JPN.exe

D7857DA45397295D9BC4CC8AEC63BC6128642AA2

3D4D2E8EC4FC48744FAA299F88C0DDD2D4542FFD21BD6E10E8E7919D79C035CA

WindowsServer2003-KB2744842-x86-KOR.exe

484E903E939312E6247722686EEFE09CCC7EB315

9B2FFFBBB103EEE07376F25BF2D122929AC96D06C361A2F2012D8621013B7CCD

WindowsServer2003-KB2744842-x86-NLD.exe

7000999F51EA9FE5C578061F1E0DDEF42004396B

DAE7E187523BA4FFC97F48860A728552573C036EF60AEE0761489B00D194F6CC

WindowsServer2003-KB2744842-x86-PLK.exe

CA8C5481C368BEE26E61EA83F4C32BA341F5C3ED

2B0FB509C160225BB0D7755F0CA8A27C312D703F1B9077ED290AD4830C1FF257

WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTB.exe

C18CB119D9E7056F69593668619458964F2C6005

14EDCE9E661D012B4FB10A7E2AB20BFF4C011D51C7B1F7D44BE81219A36C6C6A

WindowsServer2003-KB2744842-x86-PTG.exe

3BF9CDD03298A5CCFFAF61B543CDA47B80FB3B2A

EA53123B4C127CD566C0291A25F318CBCD6DC9B75FA1F55371EF16D8CB4A7E47

WindowsServer2003-KB2744842-x86-RUS.exe

EAD914E7C1F6E61464D476D9A0BE1683667F8782

69D11B3EC0E4D89F67EE1E29A738000DC69831BA3FC85D98992F0B8C97CE3F22

WindowsServer2003-KB2744842-x86-SVE.exe

CC867798BF3BEC42399B64AD6CA6445292EFF1E4

FBD32CDFF7134923E6B0485EA4014A2B3A12457922B937D67CA2C74327CAAB04

WindowsServer2003-KB2744842-x86-TRK.exe

3010B6B78EFAB3CB919C866CF5486E1070DDBD53

06BE4E793EA7C15179DE169283CDCD32B960BB6FB45164EC3796A69E7049C5B8

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHS.exe

3CEDFB9BE374957CF3D5A43365B6C7021EEA4734

B1B66E34C86CA0D8579E4F4A5131E44784961EE420C87E4184EA08F323732632

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-CHT.exe

4807443084EB0C55A13AB4AA6732D125FDD2A9A7

4F2A53EF4C109EFD7080F36F9BF6D2B229D901FCDA8D41F46CEF5CD71872C641

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-DEU.exe

0E1DD7B88D66FE3C28D455407808DD0E19DF6902

AAE00A7BF8BC336754C111BFE050F78E6B3F07DB697F991FA3CBFD896BE9DC62

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ENU.exe

6D74F4A7F43D1C27588872702476C10FB3F08189

FD3095F1F726C4CB439F67A6826033AE862A8B62B5F78809B24F3AD541F00CB3

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ESN.exe

6BA3AF0704E5F8407B8CE57677714F67BCB1BE15

7880F9A2B5BD3F64CFCE3FFD00FB8F6D89EC42EA5C1098FD0FB50E8E471884A7

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-FRA.exe

5F57031D6FD44AC124D795FA5C906605E4CF42F6

D00E0E2E786AA5A77B313E0570E640ADADF608DD10290913612658472966BCC4

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-ITA.exe

6241298C0BE4743E8A89556A106F5311AA58F197

B9CA110E3782BA8C5BD112F5D6588847D7F584B349AC40DAAD477564D8DC56BE

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-JPN.exe

3CBE8892EEAA2C8CC9F716ADB495EC7218F5F9AB

EABB887E2E9DCEF2BE922D8B948925E545966282EB2EBB189D3EAA3B187BEEFC

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-KOR.exe

926AA9BE80DFCD3BEA2236D86B38198BBC09FBAE

2188C2106C5F68F077FEF005BB0AB9DDFF800532EE396AE3D62043BFA5389710

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-PTB.exe

74AC33D77414B4C6B3E2648F760275A971FDF681

B5D10F878F650378C8A8A38659F574644D8CDC8E95855715D44D1D42B0ADD20E

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2744842-x64-RUS.exe

4ACBF7FAD3A5A5E23B09BC2D120CF69FF8E92854

4CBF63A8A5BD7A273B1EA03D2977364A98255990B4B66B07974E56CFB900CD29

WindowsXP-KB2744842-x86-ARA.exe

DDDAF4DFDDDB9679B98F19174CF844F9F1A73AD2

79CA1D4A27159F87D8DF6C7D67D3117FA2BA8656D795D18C7E5A2AA6E72EC186

WindowsXP-KB2744842-x86-CHS.exe

53847177370CB0549F19430551FA0CD56EA437F8

DA47686DA50A0EA10D1E2D69B94E8291CB21660623F3BCC474E2E6433B4B6748

WindowsXP-KB2744842-x86-CHT.exe

0082A855FD30979E6B496E4405EF32BFD74732A2

A51D2DF8B4F6968AFD99D49B2068FC0313E73B88956F3CF8CC7B9E5E0B4D54FE

WindowsXP-KB2744842-x86-CSY.exe

CFC4D5B1D1C8CD001BFCB9CA47C4A5C56493B2D2

2A1D7A5ED450F90BB9AB9FFA0F1D50BED576CCB4F4BC1BFFD416EA932413855E

WindowsXP-KB2744842-x86-DAN.exe

F5C73ADE3D86229B7AEEDFA58B3C49BFEBAB9297

06CEC9CEE07743E9E2EEED85E83546D660FE046A67C98234C85811B729028D9B

WindowsXP-KB2744842-x86-DEU.exe

5AE95055CCC6A5DC61A3BA42CC565E0389B65A1C

18CB1298B4CEC2639C12AF758D8223F200A5773CDBAB80F086A19CCAECB0AD2A

WindowsXP-KB2744842-x86-ELL.exe

F21019E688554E32AF732250E65DB2F3CBD47750

166D0C04EF3ACF0B7FBBA24BA59719EB0B684AC847C11AA17D243DC78E648216

WindowsXP-KB2744842-x86-ENU.exe

9234DEF9F127EB24E6D9BFB3F79181945FEDE78B

C384663773771C970026BB46269319B8A08F2FD5AF76012817CE5B6BAE7F45B7

WindowsXP-KB2744842-x86-ESN.exe

95FBEE768C4D0C82A97F9E7179016B5D5BC930A9

0C6CDFF9A1C914AE36255A065F427514777B0EA30B2ED53101E4139A4DECEE0B

WindowsXP-KB2744842-x86-FIN.exe

0AF203503FDF8E8264DC1479DF0DA061089623E6

2EE3C7D2EA4FE8C6D08F387980581146EBF6694D3BC4CBDACAF882FCD548F66A

WindowsXP-KB2744842-x86-FRA.exe

D35E5F262EC39AF6A0EC266CCBF26D339AF822A5

D1B176E616C0319279BF4CB530962E850FB6F23C1A335CAE22B9F11B58F247CE

WindowsXP-KB2744842-x86-HEB.exe

DD7075CBF96AD586FB3AD6EE8FE50E95CDCA0C7E

B873EF2F185D8BF2F744305017ECCB364D5AAF21AA4AAB9144A49EED52EAD955

WindowsXP-KB2744842-x86-HUN.exe

116384552E4427D38B2F22AC9FCEF3B302D6FD1A

646F68EC78A708C0D7B48E810C71C0E20917D0B21FE91038A6DA7A71D8D73361

WindowsXP-KB2744842-x86-ITA.exe

09624A56C577AC62FBE20066F6E4CFF8F98C28F1

E95BB979D2D5513AAFA0C0E190A56323F7416611BA507AB471DBAFE557ED65A0

WindowsXP-KB2744842-x86-JPN.exe

AC30DD5B19942CB7A03CC41E5EE3BF58116BE5DC

F42C7D21B368D97200B8911C1715DCB7746B9E4223C6AE6C7D77A3F6A7D6C7B3

WindowsXP-KB2744842-x86-KOR.exe

9A243A8DD84F64FAAC8AFAAA407BE12F6D63A392

CAD9CCDEAEC93CA7308D6C709E14A1D0C5648A6874D9BBFA7518E40F6B1BC471

WindowsXP-KB2744842-x86-NLD.exe

A1CBC182344E7E8B7C0E60BEAB226C7383FBA804

C2651625534782BBCC3C1FEC87772F46767387E3B8AFB5C10FF709C2BEDEE718

WindowsXP-KB2744842-x86-NOR.exe

1BA4EA06761BCFD3A45F4994B70FCE9FD336396D

DD1997E6312E05CC1F7253DFFE6228C1A79B7575A2A8EB0ED27927B105F0AB44

WindowsXP-KB2744842-x86-PLK.exe

9B5487AE93AD4953EAD45D854F3DEFF053A64721

4C0195F1B3DF64A78F10F9CC0840670A7781972512C92BD72BDCF43573B51E9C

WindowsXP-KB2744842-x86-PTB.exe

72BB910A0CC6786736C167334211DC45AA5BD187

045E60AAC7694583F3B7F3880D61D1C81A68F6829355391EE1C3DCD7470C585A

WindowsXP-KB2744842-x86-PTG.exe

74B69A0CA676F44284EC330C1AEAA2F761D3B7E6

E1D6BEED8467EE1A41514A15159947DA371F4E420DEC7E6208677AFA44D6FD2A

WindowsXP-KB2744842-x86-RUS.exe

53BEFEC7B5A10287D26B342BC5EEEFE99458D59F

B9C05D2D840CE5FF06295DFD873A13D25C15A8EBBECC562EFFC5D1C2E252798C

WindowsXP-KB2744842-x86-SVE.exe

7152E1E15A5547B8C688F82537BAA9204BC493B3

A5FA32052E312FB267ED63868395E7AF9D16F8DB2293E2D45662A21D4845D1C3

WindowsXP-KB2744842-x86-TRK.exe

CFF14949564FADAE114FBD70E85FC5C1BD0DFE6D

125A7811B27F01193E46F372F8F41A9F409951696136A3AFC5AE665E4FB81418

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2744842 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2744842 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2744842, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

897225כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824994תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

מידע נוסף

לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:

טבלאות תכונות קבצים עבור עדכון אבטחה 2744842.csv

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows פועלת במחשב שלך, או אם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת' (Msinfo32.exe) ובדוק את הערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.

 2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על Enter.

 3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:

  • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.

  • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.

לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

827218כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

פרטי קבצים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×