היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.


הצג מוצרים שמאמר זה חל לגביהם.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-004. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a41722e4-4b94-4539-a80e-2714269f8ae3&displaylang=he

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קובצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון קודם.

מידע על הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:15

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:19

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,632

12-Nov-2010

23:26

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:15

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:39

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:14

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

12-Nov-2010

23:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

01:45

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5452

110,592

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:55

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:15

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:19

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

12-Nov-2010

23:26

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:14

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:39

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

12-Nov-2010

23:14

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

12-Nov-2010

23:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

12-Nov-2010

23:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

01:45

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

13-Nov-2010

00:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

01:55

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

13-Nov-2010

01:15

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

12-Nov-2010

23:19

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

12-Nov-2010

23:26

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

12-Nov-2010

23:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

13-Nov-2010

01:15

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

12-Nov-2010

23:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

13-Nov-2010

00:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

12-Nov-2010

23:39

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

12-Nov-2010

23:14

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

12-Nov-2010

23:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

13-Nov-2010

00:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

12-Nov-2010

23:30

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

01:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

12-Nov-2010

23:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:52

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

12-Nov-2010

23:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

13-Nov-2010

02:31

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

12-Nov-2010

23:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

01:45

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5452

32,768

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5452

18,056

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,632

13-Nov-2010

00:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:13

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

03:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

01:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

02:55

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

05-Oct-2012

10:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

00:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

13-Nov-2010

00:35

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

02:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

01:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

02:55

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:21

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

01:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

01:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

01:13

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

13-Nov-2010

00:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

03:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

01:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

02:55

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

13-Nov-2010

00:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:55

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:13

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

13-Nov-2010

00:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

03:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

01:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

02:55

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

13-Nov-2010

00:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

13-Nov-2010

02:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

13-Nov-2010

00:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

13-Nov-2010

00:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

13-Nov-2010

02:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

13-Nov-2010

00:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

13-Nov-2010

01:51

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:55

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

13-Nov-2010

00:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

13-Nov-2010

00:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

13-Nov-2010

01:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

13-Nov-2010

01:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

13-Nov-2010

00:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

01:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

13-Nov-2010

00:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

13-Nov-2010

03:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

01:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

02:55

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5452

20,088

05-Oct-2012

10:52

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5452

94,208

05-Oct-2012

10:52

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

405,504

05-Oct-2012

10:52

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

847,872

05-Oct-2012

10:52

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

847,872

05-Oct-2012

10:52

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,328,896

05-Oct-2012

10:52

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5452

32,768

05-Oct-2012

10:52

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,328,896

05-Oct-2012

10:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:26

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,632

12-Nov-2010

23:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:24

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:29

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:18

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:53

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:33

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:10

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

00:33

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

02:34

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5452

110,592

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:26

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

12-Nov-2010

23:32

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

12-Nov-2010

23:18

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:32

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

12-Nov-2010

23:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:55

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

12-Nov-2010

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:10

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

00:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

02:34

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

13-Nov-2010

00:31

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

13-Nov-2010

01:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

12-Nov-2010

23:26

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

12-Nov-2010

23:32

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

12-Nov-2010

23:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

13-Nov-2010

01:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

12-Nov-2010

23:52

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

13-Nov-2010

01:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:28

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

12-Nov-2010

23:51

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

12-Nov-2010

23:18

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

13-Nov-2010

00:32

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

13-Nov-2010

00:52

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

12-Nov-2010

23:33

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

12-Nov-2010

23:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:55

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

12-Nov-2010

23:51

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

13-Nov-2010

02:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:10

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

00:33

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

02:34

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5452

32,768

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5452

18,056

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

20,104

05-Oct-2012

10:56

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

94,208

05-Oct-2012

10:56

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

117,344

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

405,504

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

05-Oct-2012

10:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,632

13-Nov-2010

00:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:54

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:54

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:06

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:38

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:33

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:13

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

03:01

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

02:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

01:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

02:53

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

05-Oct-2012

10:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

00:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

13-Nov-2010

00:35

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

02:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

01:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

02:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:00

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

01:06

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

01:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

02:38

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

00:33

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

01:13

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

13-Nov-2010

00:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

03:01

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

13-Nov-2010

02:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

01:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

02:53

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

13-Nov-2010

00:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:06

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

02:38

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

00:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

01:13

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

13-Nov-2010

00:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

03:01

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

13-Nov-2010

02:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

01:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

02:53

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

13-Nov-2010

00:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

13-Nov-2010

02:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

13-Nov-2010

00:08

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

13-Nov-2010

00:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

13-Nov-2010

02:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

13-Nov-2010

00:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

13-Nov-2010

01:51

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

13-Nov-2010

00:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

13-Nov-2010

00:00

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

13-Nov-2010

01:06

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

13-Nov-2010

01:42

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

13-Nov-2010

00:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

13-Nov-2010

02:38

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

00:33

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

13-Nov-2010

01:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

13-Nov-2010

00:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

13-Nov-2010

03:01

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

13-Nov-2010

02:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

01:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

02:53

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5452

34,424

05-Oct-2012

10:51

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5452

94,208

05-Oct-2012

10:51

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

405,504

05-Oct-2012

10:51

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

847,872

05-Oct-2012

10:51

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

847,872

05-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,328,896

05-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5452

32,768

05-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,328,896

05-Oct-2012

10:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:25

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

12-Nov-2010

23:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:39

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

00:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

02:36

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5452

110,592

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

12-Nov-2010

23:25

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

12-Nov-2010

23:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:39

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

00:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

02:36

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

12-Nov-2010

23:25

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

13-Nov-2010

00:00

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

12-Nov-2010

23:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

13-Nov-2010

00:39

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

00:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

02:36

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5452

32,768

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5452

18,056

05-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5452

446,464

05-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5452

970,752

05-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5452

5,988,352

05-Oct-2012

10:53

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

34,440

05-Oct-2012

10:54

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

94,208

05-Oct-2012

10:54

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

117,344

05-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

405,504

05-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

05-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

05-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

05-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

05-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

05-Oct-2012

10:54

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:11

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

00:01

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5,120

13-Nov-2010

01:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

01:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

13-Nov-2010

02:56

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

05-Oct-2012

10:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

00:11

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

13-Nov-2010

00:01

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

13-Nov-2010

01:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

01:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15,720

13-Nov-2010

02:56

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:11

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

00:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

13-Nov-2010

00:01

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

13-Nov-2010

01:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

01:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

13-Nov-2010

02:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

11-Oct-2012

00:45

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

13-Nov-2010

00:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

13-Nov-2010

00:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

13-Nov-2010

00:01

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

13-Nov-2010

01:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

01:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

13-Nov-2010

02:56

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

05-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

05-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

05-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

05-Oct-2012

10:56

מאמר זה חל על:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 בעת שימוש עם:

    • Windows 7 Service Pack 1

    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×