היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.


הצג מוצרים שמאמר זה חל לגביהם.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-004. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה במערכת שבה מופעל Windows Communication Foundation (WCF), ייתכן שתקבל הודעת שגיאה בנוסח דומה לזה:
  System.ServiceModel.Ativation.iis7helper.extendedprotectiondotlessspnnotenabledthrowhelper(system.object)  לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  2801728 שירותי WCF המתארים ב- IIS ב- Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2 עלולים לקבל הודעת שגיאה של חריגה לאחר התקנת עדכון עבור .NET Framework 3.5 SP1 עבור WCF (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b8d0c829-ccb8-41a6-86ec-a7afde21c127&displaylang=he

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קובצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון קודם.

מידע על הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,632

22-Jul-2009

23:16

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

02:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

22:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:20

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:14

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:24

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:26

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

22:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

23:09

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5007

110,592

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

22-Jul-2009

23:16

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

02:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

22:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:32

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:20

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:14

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

22-Jul-2009

23:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:26

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

22:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

23:09

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

536,576

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

462,848

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

458,752

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

495,616

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

708,608

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

450,560

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

507,904

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

528,384

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

487,424

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

552,960

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

491,520

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

446,464

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

487,424

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

475,136

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

475,136

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

643,072

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

454,656

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

458,752

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5007

32,768

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5007

18,040

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:18

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,632

22-Jul-2009

23:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:24

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:53

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

00:41

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

06-Oct-2012

10:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

23-Jul-2009

00:18

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

01:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

00:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

22-Jul-2009

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

22-Jul-2009

23:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,720

23-Jul-2009

00:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

22-Jul-2009

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

23-Jul-2009

01:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

23-Jul-2009

00:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

22-Jul-2009

23:24

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

22-Jul-2009

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

23-Jul-2009

01:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

23-Jul-2009

01:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

22-Jul-2009

23:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

23-Jul-2009

00:31

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

22-Jul-2009

23:53

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

00:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

23-Jul-2009

01:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

22-Jul-2009

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,720

23-Jul-2009

00:41

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

23-Jul-2009

00:18

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

22-Jul-2009

23:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

22-Jul-2009

23:53

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

00:41

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

536,576

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

462,848

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

458,752

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

495,616

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

708,608

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

450,560

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

507,904

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

528,384

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

487,424

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

552,960

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

491,520

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

446,464

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

487,424

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

475,136

06-Dec-2009

23:11

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

475,136

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

643,072

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

454,656

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

458,752

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:22

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5007

20,104

06-Oct-2012

10:53

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5007

94,208

06-Oct-2012

10:53

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

397,312

06-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

847,872

06-Oct-2012

10:53

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

847,872

06-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,300,224

06-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5007

32,768

06-Oct-2012

10:53

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,300,224

06-Oct-2012

10:53

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:06

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:13

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:24

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,632

22-Jul-2009

23:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:10

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:38

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:29

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:29

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:26

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:29

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:20

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

23:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

02:14

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5007

110,592

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

23-Jul-2009

00:06

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:13

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

22-Jul-2009

23:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:10

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:38

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:29

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:29

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:26

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:29

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:20

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

22-Jul-2009

23:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:55

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

23:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

02:14

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

536,576

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

462,848

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

458,752

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

495,616

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

708,608

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

450,560

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

507,904

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

528,384

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

487,424

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

552,960

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

491,520

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

446,464

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

487,424

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

475,136

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

475,136

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

643,072

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

454,656

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

458,752

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5007

32,768

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5007

18,040

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

20,104

06-Oct-2012

10:56

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

94,208

06-Oct-2012

10:56

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

117,344

06-Oct-2012

10:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

405,504

06-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

06-Oct-2012

10:56

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

06-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

06-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

06-Oct-2012

10:56

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

06-Oct-2012

10:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:21

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,632

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:14

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

02:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:33

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

02:12

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

01:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

23:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

02:19

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

06-Oct-2012

10:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

23-Jul-2009

00:21

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

01:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

22-Jul-2009

23:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

22-Jul-2009

23:52

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

22-Jul-2009

23:52

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

22-Jul-2009

23:55

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

23-Jul-2009

01:14

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

23-Jul-2009

02:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

22-Jul-2009

23:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

22-Jul-2009

23:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

01:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

23-Jul-2009

01:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

22-Jul-2009

23:51

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

23-Jul-2009

00:33

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,792

22-Jul-2009

23:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

23-Jul-2009

02:12

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

23-Jul-2009

01:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

22-Jul-2009

23:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,720

23-Jul-2009

02:19

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

23-Jul-2009

00:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:55

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:14

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

02:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

01:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

22-Jul-2009

23:51

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

00:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

22-Jul-2009

23:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

02:12

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

23-Jul-2009

01:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

23:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

02:19

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:43

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

536,576

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

462,848

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

458,752

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

495,616

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

708,608

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

450,560

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

507,904

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

528,384

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

487,424

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

552,960

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

491,520

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

446,464

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

471,040

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

487,424

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

475,136

06-Dec-2009

23:12

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

475,136

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

643,072

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

454,656

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

458,752

06-Dec-2009

23:13

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:24

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5007

34,424

06-Oct-2012

10:51

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5007

94,208

06-Oct-2012

10:51

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

397,312

06-Oct-2012

10:51

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

847,872

06-Oct-2012

10:51

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

847,872

06-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,300,224

06-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5007

32,768

06-Oct-2012

10:51

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,300,224

06-Oct-2012

10:51

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:26

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:38

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

22-Jul-2009

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

22-Jul-2009

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

00:33

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5007

110,592

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:26

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:38

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2009

23:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

22-Jul-2009

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

22-Jul-2009

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

00:33

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

495,616

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

507,904

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

552,960

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

491,520

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4950

409,600

06-Dec-2009

23:20

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5007

32,768

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5007

18,040

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5007

438,272

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5007

970,752

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5007

5,963,776

06-Oct-2012

10:54

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

34,440

06-Oct-2012

10:54

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

94,208

06-Oct-2012

10:54

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

117,344

06-Oct-2012

10:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

405,504

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

06-Oct-2012

10:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

847,872

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

06-Oct-2012

10:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,332,992

06-Oct-2012

10:54

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:06

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5,120

23-Jul-2009

00:01

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

00:01

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

4,608

23-Jul-2009

00:13

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5846

110,592

06-Oct-2012

10:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

23-Jul-2009

00:06

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

23-Jul-2009

00:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,240

23-Jul-2009

00:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

23-Jul-2009

00:01

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,720

23-Jul-2009

00:01

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

23-Jul-2009

00:13

smsvchost.exe

3.0.4506.5846

129,648

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:06

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

23-Jul-2009

00:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

23-Jul-2009

00:01

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

00:01

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

57,344

23-Jul-2009

00:13

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

102,400

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

86,016

11-Oct-2012

00:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

495,616

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

507,904

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

552,960

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

491,520

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5000

409,600

06-Dec-2009

23:21

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5846

32,768

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5846

18,040

06-Oct-2012

10:57

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5846

446,464

06-Oct-2012

10:57

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5846

970,752

06-Oct-2012

10:57

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5846

5,992,448

06-Oct-2012

10:57

מאמר זה חל על:

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 בעת שימוש עם:

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×