היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-ilלקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-028. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון 2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  2808380 מכשיר המבוסס על Windows RT לא יכול להוריד עדכוני תוכנה או אפליקציות של Windows Store (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.מספר המאמר

שם המאמר

2816624

לא ניתן לפתוח קובץ על ידי לחיצה על 'פתיחה' בשורת המשימות ב- Internet Explorer 9 או Internet Explorer 10 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833084

רשימת הגנה מפני מעקב אינו מתעדכנת כצפוי ב- Internet Explorer 10 ב- Windows 8 וב- Windows Server 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833082

ל- Internet Explorer 10 אין אפשרות לפתוח קובץ מתוך יישום שמשתמש בשיטה LaunchFileAsync ב- Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833078

טקסט מאבד קטיעת פיקסלים תחת שינוי גודל אופטי ב- Internet Explorer 10 ב- windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833077

המטה-תג "msapplication-TileImage" אינו מזוהה במסך באריח אתר אינטרנט במסך 'התחל' בעת השימוש ב- Internet Explorer 10 ב- Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833072

אינך מתבקש לשמור את הסיסמה בעת כניסה לשירות דואר אלקטרוני באתר אינטרנט ב- Internet Explorer 10 ב- Windows 8 וב- Windows Server 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833071

צבע הרקע של רכיב TR אינו מתעדכן באופן דינמי ב- Internet Explorer 10 במצב רגיל ב- Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833070

קוד מקורי שגוי נוצר ב- Internet Explorer 10 ב- Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833069

Internet Explorer 10 קורס בעת השימוש ב- Outlook Web App 2013 במצב לא מקוון (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833068

תכנים של iFrame אינם מוסתרים כאשר סגנון תצוגה של Div מוגדר בתור "ללא" ב- Internet Explorer 10 ב- Windows 7 וב- Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833067

לא ניתן להוריד קובץ מאתר כאשר FEATURE_MIME_HANDLING אינו זמין ב- Internet Explorer 9 או Internet Explorer 10 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2833065

Internet Explorer 9 לא יכול להציג תווי HKSCS PUA בדף אינטרנט שעושה שימוש בקידוד Big5 ב- Windows 7 או ב- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2817183 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2817183 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2817183, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

897225כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

824994תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים

File name

SHA1 hash

SHA256 hash

IE10-Windows6.1-KB2817183-x64.msu

D418A858D85C20EE57DE829C43B232BAB9772197

770506245DCBFAC82E296A5FE2CBC30A590D1E3B4E54ECF811D2AC9E2EA1AB42

IE10-Windows6.1-KB2817183-x86.msu

3324D3CFD0D43728D73C30EC5371121889FF2CC8

4C263441910D66AD0F13FAA43C50505E9ECA1571141605B21DA2DC73593602EE

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-ia64-DEU.exe

4E04DA814A2C8A2A3A491474967CA80FE9C2787A

DCF2E94CA1C86B14E63167EEDA1EFDD7DFC8D0EFBD212AD69599D9D1C528E83D

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-ia64-ENU.exe

1760708042F8F06DE0D67B7EBFAC9EE447A40BAC

5EA088BB93FB322181428D6B12436FB626017AC95061373C1E2D4C059E0272B8

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-ia64-FRA.exe

6A8D92336821FEBE851B097D9DAEF1B6F46C38AC

8CCD97C168CC76C7E3F13BC1D1B278DBA9133FEAC5DA6AD7DEA630C92FB72B4C

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-ia64-JPN.exe

DC22496B785F00181864B8B4184095122C69516C

CC70B3EE8E407BEA20F8AEB4D1643BFBCA827C56D8E333C091D0B4000DEC8B88

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHS.exe

68E4676FE1A88227BC62D0EAA92F1C761210699B

15669049B5B5E5310B3AF7E3B202E3D8CDE9BDD5938118DCB69F57CE669D4901

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHT.exe

B130A66187361DD4149E2ABD851AF3729EBDB807

BA7E96352514AC8D57FFD3A3C27121621DB7F530890CDEBF0E233ACC85F6A666

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CSY.exe

D573F061FB89973850894DE365551FE8E790E721

5A729524FCDDFF388E78E786F4A29AC2120AB2C2FEE1E4215E27A5370DE41D73

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-DEU.exe

3B5920D02803C635E78BF7E851A39BB4CE43C1DA

805655DAC80EC517BF85DCAAB5E8954C155F9079CC16D74410B84E2A0B00FFC9

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ENU.exe

1E03DD36466CF97859FBE3BA428A281EE045C6B3

501CACEE4EA9750EDF9884CF5FB94A0321C4FB7D94DFFB692F3B40FF4351F738

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ESN.exe

654948C3F060F0CEBAF2D2FDBDD781F3655D8B34

1EF749AC0133DC5A7D4C45B3477BBFBAD1AA2011C7784D7DA3B3CC11616BB087

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-FRA.exe

5A304C03B3C64EED4829F7F0EBAA16104ACBE57E

5C51AAC57EB2784EF26A79C3FC996F90F33AA871F4C31E1C38B75BF5DCBF2853

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-HUN.exe

D9F97DA56ED3D12BD528F9E503E194E38014B2FF

5257A96FB5D7E3522A8FB7EF76F793994191B66A4D7047E3794EF20374D4D4BE

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ITA.exe

F173BC56BF62F31403EBA1A7CB8612EFF277E732

3B39856EBFE148D8149270ADC44A65C34DCD1D35202E3FC48AA27D0B48B645B7

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-JPN.exe

4EB97BB25588EC30AB257E0A4713141D1A3E06CD

C96219981E1E61B24EAB141A08F66D98F5561A4CB261B499D95A7193D5222D0E

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-KOR.exe

3A5791BDAD7F728F5854685592C0CB51C9B68A0F

7021FBD6B37106883491E919D121C54F768C92B7D9282CF04C58D8DB30101567

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-NLD.exe

4F6B0AC97FD1E94F7E199E00910055E58E5E0E0A

E6AADA650BC83209DFB0A9970B5F5CA7089A02EDFD67D5DEB2E407A039E9FF7F

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PLK.exe

A31CC439E6D56742F357D54C0ED4D22ECA669095

16F312C29015E8BE6E6F6BDAC8FFF0BE068DCC20014A97181B6A6862FCE685A8

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTB.exe

752A68D70D589C9481524A21DEBA27F5EFBE7426

9A506DEB5D13FF2E0CE9F23515EF4A9C7D0F4C8314DEE50112A48E776F749DB9

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTG.exe

86784372D739FA86A522EAC941DEAE26330FE2EF

AA18E1CC8CBC4FAC60D9707EF53C746776C9BC23C42B468B5F1532048CA31F66

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-RUS.exe

4435FFBAF35E4217AF5FCA23AF94A1E17F97104A

E5EA38343C020E8188985B285F4D9A8D70D32B240949F83E6A4D6FC4F0499575

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-SVE.exe

B8C31ED6363A786B9EF069AE708525320D51240A

B606A741A2283B75B5B2016A2C3177C2B5A9D63FDD11E8564069F2780BEE0795

IE7-WindowsServer2003-KB2817183-x86-TRK.exe

0BAACE39DDFCA2344E4946B1693887A148AE6305

2105DE0677BDB39E982800F7091461F6B462CCA724B958C9F6C61C5B0AFE3430

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHS.exe

6A67B11EE23F626D2A128368DEDDAA6A43E8482C

3448A81FD7828C4183D47BA7311EB5A89780BB5A02D8F9ADC7ABC1F657DB5969

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHT.exe

D7C5DF2F50178FFA016CB9618B462E30C4032FDC

AF6DB023041083CEADB1885E0EF94F109AEFE64765411DBB2C8E0E9C27967E67

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-DEU.exe

2AC980D7405273B937287B06E3BC0D0D7915FFD2

D2BCB4FD99E64FB62F89BAAF992124285193C0C98D80B241E31E9637C94D8E26

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ENU.exe

6FF19B809E755D3F5BA50E1B6554608C613EE883

F8F100C5D8A1AF8124E8589323D251B5AA5ED99AE69BA5115625E7E940E857FB

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ESN.exe

A6C92B789F926764941BC80249CAA445EC56209A

FBABFD3417AF37D555B87170D9EEFC750AA55DFD0B742160F86B7FF25BC108A4

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-FRA.exe

DB8A54D9C230DF3F3B45DEBCCAA1F69EF078B45E

DD89F872D3894D7C87A7AC5E359E1B19D9EA0DB16D9F84628F0C18B73BDCBE23

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ITA.exe

08D16898603AED74E7B066FA10877787E149DB48

CDEC8AC82CC9C57B1A95F83827817248363BFBE9B7AFB576582A25A574DCE2EF

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-JPN.exe

D65AA4396DFD59581B80BE97DB429D89819427F2

EC6F110945CAEDE23432E92DC1483F3107401EA2B0A85325B9B7137E2E6E1201

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-KOR.exe

5905A7AC9DB52922F1E156EA23E72FC4896A9075

0B1AE6420C0F8288BE8169FCE2B527757595BD31A51A449A811A498C75D0457E

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-PTB.exe

AC345335B3E0877E614099E212A2F1B02DF59097

E6424C086340FB2FAD2DBF6907F15AC861A9E317469F41AA3E1CE4D2BD3B48C5

IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-RUS.exe

133D26279B207B0D1919D997B833EB78487D0D65

887A640AD05D891797DF0A23820435E6B13245C1189BE7AD1B69AFBDC27F9DAD

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-ARA.exe

6FA62B569AD8CB5D8C554187B88773DDDF344C5C

F5392EA5B685A3C08A27D6E279B5D67EDF5D29E06CBAE28A9989A0157EE9ECB1

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-CHS.exe

CBC04345BADC1D6F4946052EA7152B8DC664137A

75B95ED3A84C58476AAEFCEA40E4964731CDD58A37FA172B76994E3925F973D5

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-CHT.exe

70738A6B83595F5464E952787B7D081305D1CD10

255C5CDBE79968DA21BB1CEC6919853198999901DDDAAB1329A26B9F20C2CEF1

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-CSY.exe

41EB1F75C85B48F36A47DA7B94AA4DEB9676E2B9

D848C3B3B4945129B2145CB7CE7C8A4B8B4E606E4E97EF0C05E2D099AF333E13

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-DAN.exe

CD4D10C35437D3315F7DF9FB91C5C2652D0F8322

1010F666D82B95EA4CE195A7C1E40DBC703C01781B585CC4B35E6BDAE3213774

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-DEU.exe

C1B80FF8A5C201B625CEC76596362CCE26288A74

E6D00A6F8A19AFA87D9931C3602E6BAA40B0009835C2BF2B707EE6694C383C16

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-ELL.exe

CCE78D66C9C4761172EEF75BFC2C8F46C99056D1

1638FEB1CD6A87B4E166AFCEE1E62423DF7D99CD9FF40EC2DBFD1CB2748D4155

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-ENU.exe

1A0130A9C357F9C2A179C3AFE14D3703CE222DB1

C90A3AFDAE99E9F1B4E2F751DC99F1EA2254A80AD9562F076F637ABB0E2B7CA6

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-ESN.exe

7B2B84D602FDFD5C28B23481F8C44AC40F3A2DAB

B4546FD72E42A45EA9B89BB3A1EAFB4098F765D31FBB17720F23262ACFD87801

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-FIN.exe

6B54BF201CB2FC60D58A954DD092878C1800908E

45687B7A282EB14E8E76D368EE66555FB5B376B10A668027AFC7254DE2585241

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-FRA.exe

75BA93BD5288FD7036ED5AE16290170DCFBF1B4A

38C2AE08DCC94982ACD951F9D839BA9A91DFA2D58C05302C3827615F5753B5B0

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-HEB.exe

1819C90F9910858E290A4D07A2803A5C4D49DBFC

5B6C369773BD4118145EB817C5BC73F8D4DB5A3B0CE4338022D045341F4C19F4

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-HUN.exe

1AE3F78BFE315802B3C0988557A5897CBD80FA3B

6A07EE2112062E6C6CBEF50819871F8586238077C0536D0CFAED95E4AB19DB9E

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-ITA.exe

FC0041CE659BB70BAA2E488533D5F537927DB8DB

80F695CCDD00355AFBB23633FACF433050388FF6A65AA4F56E6DFDC2FD7C3808

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-JPN.exe

ECC4EF7E8A42AE2B97C906AAE2704845E5EAF4AE

328FCBC26D8886253BAA981151FF78D2875938332CBCE522CBC72F3F66863AEF

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-KOR.exe

1A209A4ECCED27A90E99A7308E5D7506EA3ED070

95A4B1405336B7B9F93E73379EEAA486F0A4DD70A5CC3FFC237D120481271DD1

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-NLD.exe

374BB63932CA56934E9002240237241E936B1C0C

D63E88414B63F5017AFCF85909C54E3EF69A182260EF3B481C506C3941E09923

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-NOR.exe

6E21BB12659C6E717CA206EBABE5AA8F6756A6E0

ED5E75993890207A9DCF3FE79889932C4337300BF8A519617DC0FB84A6FB0118

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-PLK.exe

2A86019BE900D31E2DEC810147EC1A85BD502924

CC0C21532B5F5FA78DF244C1F10EA5449415FB84C440F880DB68CA9EC1331BB7

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-PTB.exe

CC74D15EC9782056B3C01562A625A5CC45BDA754

ADD50108BD17069DAB6675049347E444A1EAFB85EE76DEDA30F90E9D11BBCB25

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-PTG.exe

D2ED67F94510D9302550C2E8CDCB95D3461B7B7F

CF3B278A4BFD72C6BB43D4C15E6E8F5DC58F028E13057EEC5FFD34CB7A1EEFE4

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-RUS.exe

A44D4EE9241EA96D70FC90CB6BFC172839F2DAA9

18EB5B6EB9A668D8AEDBE586086D72FC6177758833C95F54C32DA999588EB445

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-SVE.exe

3C4F0960B2899C56AC6DD170A84039DCB846BCB2

B56015C2C3E66FC23B0EE57157A11B8144C6594273372CE7CF8068E04929654B

IE7-WindowsXP-KB2817183-x86-TRK.exe

BBCDF01944F4653F21984FC4F4382B1179A960F9

5372B27F6B83EF7E18CEE43F9510812692ABEE63366371183189B7711CE6B3D3

IE8-Windows6.0-KB2817183-x64.msu

379E34320EC93B3868B9F40D0D103164FF23C8B2

04E90F274C38321D4CF7FC10462491DC0FAE7D2D5DE6D2BEB892010ED182E7B4

IE8-Windows6.0-KB2817183-x86.msu

E022447B90B797F3EBDDFE48F0C0ED6516306764

909A784A03DFD08A8A2FB8502E164C206C3607A24AA48426C87A7C7E5D34B970

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHS.exe

9AF10B6368E9A928279A3021745BDF2E6594B5EC

F4D51E367D04D04C7FDA5C8873BE7554BF2B3A1836A7A9173EF6B45BEC0D64D1

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHT.exe

3E6AE995ADE63D1EF12B6E95E349D5FC48DB54B8

8E58A4C04C1AC566CE213D4F78F37B8B16ADF462EA388793083D6A51E794CFA5

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-CSY.exe

6FC28FAFDE13F5D4F197CE7F7ACA6A96E53FD729

7F71D818636A4940A58DD4D83473261C628D4B2CCC54489ADE42C90853EC0D9C

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-DEU.exe

61241828627ACF102FA239555F7BE04A79D4D249

2B9401C8A52791C7F8F90A13BE55CBB4686A045C0BF82544B0C2A454F1AFAA73

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ENU.exe

4F77E0C8D7759FD32BE0DD95E04CDF45F5000E67

D2A1380B38B529FFFBB5D25576FF51CEB10D9DA776DCA4318EDB97A619DABEB4

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ESN.exe

57FDFBD2ECBCFC4AF5CF222485313A8C66A17D37

5D87CB175FD32B95D5A782F401D248E1B97087924CBE3FFF23664B7AE1C57591

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-FRA.exe

D58C91DF4E72D093E08388F4FF533B2490025C9B

45CDBCE9762C156A3A791005D57CE156343EE5D5ABC1FDAB2C6FC2BEC5689AD6

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-HUN.exe

588E0C1F19837B876375E2C442E6BA522A55FC8B

9DA323E82F9685C625D6E10135129DE8968A1287BDC340563CE493DAC1A4D9A3

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-ITA.exe

FDBE4F11DAC2FE1A1797DC76FD505F6919B4679C

74E787F3F2153941D4A97A9C1410B4AB1A397B466624BF80DBDFD3203A6155E4

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-JPN.exe

CB3DB14CBD7B56A193FC1668D2B587E19F8DFF68

846B856562CE27DD634C819820E674326C5691FC4100BE5C675B9F408D3325FF

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-KOR.exe

13E9FB9B5058A278D64AA17A618AC9D7E37B0DCC

5EDFD1E7F4085A7E04EC051309CC22E1CA2ABD84C5A4A8D78252738D7343FFC2

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-NLD.exe

64024C52C37279DD5D0EDB4D0A96CB0D85D841F2

4EBF68AFBE48BCEE0D21F2C75F76583EABD723385E8067C10A5B43BE03C6DFD8

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PLK.exe

7D8E14F0BD10CA2BF0EB2002814DE7BDDC213AC0

D02435EDE3F6985F08BC73D47062BA4B3E838B39ED0FDCD353FEED6693CEDC0D

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTB.exe

9CE9A8675F7B439A3765B663C5B9ED56E893C260

D680F9B9B1EA4421776815D7FCE39C0C0E675C0F8D08B89435DA89795F990807

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTG.exe

AEDBD4CB540C5967EC6374B7A6874A8162F4AF31

D2239FAF9A802265C961733A06AC2E2AF14398D379EDFECBC0CDEB0C9FEB75B3

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-RUS.exe

5158C5C77A56E716AC0C022D8C20A6E2768B7E7E

4D1A5621CD6AF0833B752308B75A5C691357CE106725A2213CABD1CB16B43B68

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-SVE.exe

425414E629BC9219E0724BEE17A189F95574D59D

9A30036294CB19C18F8FFEBBF53A04BCCBF2E7405D131FA784A334A40B75E0CE

IE8-WindowsServer2003-KB2817183-x86-TRK.exe

B7F93D66F5DB7DD5CF660FB83559F5B7A74455B5

604C81DB711D767ED69A804E954797C9D96826562869CF2D3E0C9FF0AEF9E505

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHS.exe

3A22249B8BCE95C968B10DBCE8000746E0628E8E

EDCCB93D25D46B4BD9BC759FE3946CFC41DDBFA1D564717A26FB7F7CBA263C82

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHT.exe

6541E5D53B3F9EFB992AC1E437A4EA113ABC1B56

8CE0205BD76450F621CBF488FDADEDE7521C34917D95A2D2A9260EF7D499F40D

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-DEU.exe

73385E0A3629EA79228E13A8B7677EC969206483

99B20FE4D4D0FB81DEAF6A6C53876B5A63B57BB24569C0E1DA83A28F0FC7F0AD

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ENU.exe

14C8639CA18F624EBD8FD9995DAEBC0567594140

6E4251B5F68938E49C2EDADDFA08C4E3BD88DE204EAA9442803F7822B50C54B5

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ESN.exe

4E4DB20BA9C40F2992F4EE696EC3A2C4CEBED8A2

41A4A65B6F4CB164B43B66C9F09985DFF8D32F0167574C32693F2953CFD54DFB

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-FRA.exe

B699581F13A01A5310F930ACFFF63F996F6B394F

64AC2A9397395256B33FA867F806C3E4AE19426A9186262F341BD3FD9E667E63

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ITA.exe

EE212B6EC9DBB5472834518AC8DE076BFF557543

E1816744AD5DCBD36F96EC54FB956B8C50AF4A6F3BE6B56AEF8BF63D996D8941

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-JPN.exe

F31AE680C89A8F11801F6BBFA062B18415E5C720

1D78ABBE3390BF74CC0277F1093FBB4E5553955FD1E5736E2C0D69EC0E1C4525

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-KOR.exe

49D130F2F400D4ED128C295FD957C3C8FDB80FD6

DDF0ACF15E1FC0E177DD1E325BA02E75FC312CBD011E96B5195C577C012931EF

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-PTB.exe

101E89780B40DAB02C6F3F5E4FE4BCC938386880

F4057CDC611B5292AF338BCBBF2E7A1ADBEFD1A8FC1C23E4F53027AA8D6197D8

IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-RUS.exe

16CD630CA2E47C205167F2A17CE18CB91C7D8B30

082EFDA00F64101C69C5F88AD6B1509DE716321BD229EAD864AD3CFBF7282500

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-ARA.exe

2C840084F463517CA2740F1A6EDF2C8BAD548015

DAC6B2720613559322B3A4400170794FD93CB7C1DC858E2B69F180DAC74AEAEC

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-CHS.exe

2FC00D3A56F863D02521849133399A558F814741

1663859F0BFC7A86DED92DBB8BC5788D02EC28A17A9B2D12EB9C8A826A2F1AD8

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-CHT.exe

1D8F1B5C9A5B0B67A48A237CE1F8A1E7C445C86F

9DAE81B2E93A4AAA272224A4A86A98B2CAE491A37457292093777983BDE70311

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-CSY.exe

0BAB72578E647E7DFE7D815CC9E32B97E87A1DB1

CC9C4C9FFFD020169C25BD9504E23DDD7CF54CE81C42FA1E92760E89699C8856

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-DAN.exe

D51CC609E50796D34DD59A6C90A768853215DFB1

412A9F0D2F106AADB226B491F6E2B868C0B9711E8B6B5D804B9CFD8C8C88CF0B

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-DEU.exe

490412F5D15FBFB76C2BEBB604959FEC16C15B3D

86A55E7C8C1648DE467B47E5455A12E48D1A2468556F12E7C861623F47F49BF1

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-ELL.exe

8954385C13BDD8BB455FCC9F87464E0A368A718E

5BC36672CBDAC5069CEAA4B31E89B5FFCA93C58199DE7025598B44E041B021C1

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-ENU.exe

15441FCF04ED3A1BAD3FA9E6BFFFF6FF4949A99A

A4807EA4A3B8DC6FF1099938760CCE2C38A929884DB8DA99417398508376C12C

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-ESN.exe

1B8B904623B7D12CB739FE00E5B6A2EF11BAF236

3BDC63906F42EEF5FF1205ED8D779BC1883127422D4AA48BBB83DBEEB1BCCAF3

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-FIN.exe

B5CECCA4248A480D80FF955DF8857142615B10BD

C9733565C7396F0691AF8A18B265219BCD6D366ADEEB01D129F04B58FDD36EA8

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-FRA.exe

1EEB5082516F2429CEBB16BC7B4329FFA14B9421

572169CCBE903E51663B36AA01E882CD6C1EDACDBD1ED26042D678571664A0B6

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-HEB.exe

318822C4155548B23CC9965E3120D0B4C943D3B1

43D2460C019190F1F26C1CB51FB9F57F2A9E798C6D59C16A6583D90FE5A37C60

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-HUN.exe

1A95C31C4A7132BFC1AABEEB8DDC3581A417D330

0EA5D0052EDBF6AAC108CD13A8DFEF661FB7DF113325F4B73D329F256591747F

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-ITA.exe

FDA251C88769819E29EFDA6D5D51DC6209E8CC87

5FD996FC5EAE31F4DA10D9AE34F34FCE85D3BCE50225A6D621CD5D4844878BEE

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-JPN.exe

13A9A4BC2FE432E50F6884385BE21531CAA3A27B

60936FFD27668288D8D149B0153255576CD738FF112649C8A2F214D7C20CE50D

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-KOR.exe

1F57D6464457DE643D385D1BDF3237128DECC3F6

200AE6A4FC3F744B4A767BE1B1C47EA57FB29DC910AF96F3311801316B81CE24

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-NLD.exe

C0B2DECA1254525F65AC6501167302D5C85D2D1D

6BB50F0391B32215D659E0D15C43AAC4725832246B2F9DA19BDE974DE514EA91

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-NOR.exe

DA787A0C69921A410B72D9E1C506460C2122BF60

6979F3E81300BC9CCC198BFCECDE8CC94FF1F137BE65318F3AD3FC0712ED86A5

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-PLK.exe

5ACCE4297E596306E89367DAD271DAB0C2424990

60C6B6B38F3EF5132A27C0DAC536CEB05A9B8BB0D9ABD4CB4C3CA53EAB3CDB95

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-PTB.exe

32304588B7361EFB22951FCDEE89D6D4FC6DF6EC

7168FD24D055E14C9D79F30C6DA051CDBE67BCE10FF31586B542C858C0936466

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-PTG.exe

A534B30DD882976B12BC6585AD77B754F8840B63

17A777F08B23073B03B33033F406B308BFC27CFC4C23F3C26BC235BCEFDF9544

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-RUS.exe

8E4FD7F6F75B71DBAF3804A0AA39A395BE2BD906

0EFC4C3A7F9D5C9A857F762D3DFA1DCCA35091A3DF08403E54FFAE4C753FD899

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-SVE.exe

1D095C0A62B6B299EEFC2A62970E5E2A76968097

ACBE5ADE33E281E4C24F0D73604519D96EC138FE491C2F18ACF3F388F3174FF1

IE8-WindowsXP-KB2817183-x86-TRK.exe

39BCDB357A0F330C9DCED516B39719CF70C24031

E91D6B26DBC099CE20EB674983DCF872C43F9291DDB0912CF154D9C5ED412629

IE9-Windows6.0-KB2817183-x64.msu

D8DA3AA071B922B6B40BC49523D746DD5AAC291D

8EB65186E7FDA0C6DF38C753EC302DA3C0E9E58DCEDE3ED7F945EF4D392256F0

IE9-Windows6.0-KB2817183-x86.msu

6FE0BBBBA59F11FE61874A150FA2A4BC8B750B35

0A3E7C226C4EDDF48E0802E4D54E1C2E14B1F09EF929B6680E86BA1BBD099CF3

IE9-Windows6.1-KB2817183-x64.msu

45C4B382925A35F21923F528F57786D86E0ABB86

F91C097C5459B1DC712CEC7338AF18A194ED4D60425BDFCD9D06817CFBE8E2A2

IE9-Windows6.1-KB2817183-x86.msu

F158EAAB3D46DFEC8B3D971F777EC2684DF6A06B

97119D4ABD69E303075C64D73B680F311705D04824C5A2C08474AB05531C3633

Windows6.0-KB2817183-ia64.msu

06288DF56A078A685618E88711157E87E6A894D1

225D28814944172B018256A032D6AE563E6101DCCB8DF1DDC24E1A70B22F4E6D

Windows6.0-KB2817183-x64.msu

BA60E57581E7B140D2F0B96608BA68EDA4585F22

A7FF1A56F9A058960AE3423928EA88003534F0411F1639E2BA653C9F04D2C8F2

Windows6.0-KB2817183-x86.msu

D6D794ECB92910BC136DD07E73D4325E35B65111

79B549B85F721782F7BB60FAC4744F7F0EA534D0C6181279F72BDC4323344A03

Windows6.1-KB2817183-ia64.msu

27C524ED7DF93930F0067C40ADCCD9E02CE94883

465995BE498E4AF2648D6722F8FEF62D84B73CFBBFC31E78053A08D68141573E

Windows6.1-KB2817183-x64.msu

531811CE270DD393024DC719129E946EAEA40C14

5D8A9C27E0DF4C15B60ABA6E964ADA3700DCA9F34D2FF36E301774978B8E0928

Windows6.1-KB2817183-x86.msu

604EF25A46DA0A54A407173BACDF2201A0BF4787

EA73B1D49741B5CD3C02DCD1D7F4CD0B86067312E95D1EE8B3A4BE282E2D89E7

Windows8-RT-KB2817183-x64.msu

D72A8A1878A1D93530C7DB77FC11EFB9F43C3915

F231E0F0E911925A6C5C5959009FC0162EED7191EAB8B814E671544161443BCA

Windows8-RT-KB2817183-x86.msu

7949CADA77ADF62904FF7AA1E0EB469D3A77FFCB

F0A315A7801CC93AE3FB15F3E13E962BE3E8482FE477D6C649D81832B940C6F5

WindowsServer2003-KB2817183-ia64-DEU.exe

90C3F178470209C08A69EE67F59997C9BF4FC14E

0868FB9421A9DCBC30072A352A12D5341AFDB3995B39DBF513014E7EFCBC3666

WindowsServer2003-KB2817183-ia64-ENU.exe

195B4155FCC9955DE335ED19A5CC1934BE21710B

F19FED2D85153C17AD209EA486AE9AC2ED834F459669920A43E6066AEFB40F0C

WindowsServer2003-KB2817183-ia64-FRA.exe

20305AF809DCE41E2F7E13657CC8E8C7DC864F17

4E3ECFFD510DCE0B601A9A625D1E17D9E4FF40E681A6FDB20B49AEDB8E294F9C

WindowsServer2003-KB2817183-ia64-JPN.exe

6336DF88D626F45BA5F7BF9278E987765C184A2F

F8761EDC8FE9B91316D953AE092629BF9960C26415FA5AA49C4213105D36676C

WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHS.exe

EFA661143DBC182F579A83CFE914F6D37C45E2E6

67A48252AA0A79EF37A75EB695A38628946B578D153E97CF717872CC033FD4A2

WindowsServer2003-KB2817183-x86-CHT.exe

8CB88EF82BA2D07A9259D15ED921D86CDE4830EF

DFF341586BE2A328A0F066538F4BBA3BFF06CD2392599D632FC8F9FAD9D0EF05

WindowsServer2003-KB2817183-x86-CSY.exe

B82A4148890C7C5B845D12557704615164B0E4D6

DAF020AC2F5459DF39E7612E911E0B3612D83394F887D69F54D154E21456EECF

WindowsServer2003-KB2817183-x86-DEU.exe

97D89A4C0324570F432E9CF79301457B2DA3DB33

7D613E372FD9D09F552647F0569FC2001E2742EE76FD296BB2AE15497DB2920C

WindowsServer2003-KB2817183-x86-ENU.exe

B92D909D32AD605B773206B7EB0C335F3A1F0CD1

0721C5B3B58359CF0636827E0626DFDDD462380DE81A9EA78C03DC837C8C9F13

WindowsServer2003-KB2817183-x86-ESN.exe

4E0316699F9246C6FC9FC4E6ADA3198E8AF5EC1B

A45BD3A76B1C41DB5FE9CA2BC244052B14E9D08A480AC6A8579DCE90A0BF9103

WindowsServer2003-KB2817183-x86-FRA.exe

9AF04CB7E6521C2AF20E5C847D9C9E698FC0D6A8

27AB0243E9FA92BB6BF6F8578AE6051D9BCCB9ED92C098B631282E2896F688B3

WindowsServer2003-KB2817183-x86-HUN.exe

81ADE14A131D9FB68A97CD8C61155E8F16BBF54B

BAD37EB962214157BD6F2543222E1C629B53232E5EB60971376AB7052D245F2D

WindowsServer2003-KB2817183-x86-ITA.exe

DAB4A91DAF8AB2F45A8A9F600238A77249F7E17B

C48CFF1C9CD9DABDBB360AF297DBD655CE05DB77EDDE44E3D8A60809CAAC08F6

WindowsServer2003-KB2817183-x86-JPN.exe

CCE3F61256F7CE85E5818ADBE857FCEC502673A0

A826BC32B3869121AA1D463E65EAD158ABA1BF2020BA73EF732D17E128141182

WindowsServer2003-KB2817183-x86-KOR.exe

636D6089164ECF95DF280C99E3F3AECC51D2313D

D0645C9894102E3C08D417B75AEC114DE6BBDEFDD54879A50295CE5548ED0F34

WindowsServer2003-KB2817183-x86-NLD.exe

3070701C47D8393E75BAA93B18FC8C4D6E84A129

6C73A9EAE0EF4B9D797F651ECFFDED43E94C6293AD580A75ECBEB04EF045549D

WindowsServer2003-KB2817183-x86-PLK.exe

9DEDECEA4E756176304508996E39BCDA06C776E5

5E374AFA35998C318207A5472FFF9019979B82F0815FCED2BB9DD6E3C3ABFED5

WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTB.exe

2D16F7CB400D10C19E80FB5A9DB1BCBF215BB66D

79CE36EDB2911E9894A115BAD61AD2A03F5441D9E475A78EB8460EDFEE670F79

WindowsServer2003-KB2817183-x86-PTG.exe

F45C15EE4B2257AD3A06F53B78203B68727712B6

260FAA329CA3A775E051FCBB40BCFED104E1077060D5C0E504F58C157AC569CE

WindowsServer2003-KB2817183-x86-RUS.exe

994D6FAA45612BB3240A91D084FF8944C6D2023A

F092F5F71F0657B2E55A9E07E7F2928804532D0A6B7B1BFF22C3E63865E088B6

WindowsServer2003-KB2817183-x86-SVE.exe

556780A5669D545CA36458227E7BA9B4E1BBC4F6

8B14AC4EC26B4CCACF077624A351E486B947D4885A715908A58295A1A21A5395

WindowsServer2003-KB2817183-x86-TRK.exe

65512650A1927BC2AF6462E39D3322378D43C1D7

B0B6A3D91DD40BE7591A8931D38ABC8B97EDC6C2FFB33371E71C613C72CEF521

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHS.exe

72403D646D8B118482CB91103C6BA28F5A4A2140

F7203477FE11E93BBE67FDB7F35AB3C23CE216F54BCB675FA59CF00F6ED4C0CC

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-CHT.exe

0B2C2F32B0D14EA0C7F316252F689309C5F7A73C

421999B0B47AF72EBE6D5B391EF4A3503FBC6C3AF0F8C30FA36CB5F41BA31429

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-DEU.exe

A97527F2C720DABA04796D4D73D2457458643581

6D07CF6D640A804BC056CBFC6B4F40A3A31B19D6EE223A7A54F64E48961C79AB

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ENU.exe

310E6FF48FF986D485022A3B8D60142BFAC07DCA

EAD73E5BA5677A7C742D5ADD71BF4F5377731BA9064FD0CAA81C7259B1F5C4F3

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ESN.exe

4002E95C4E51591E69AD828E96173C4C82E3FDCE

0DAFA72759904233BCCD8DFFE0A88A8BB5F703E3ABDF49CA34F5A297C6EBCABC

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-FRA.exe

E063999E8326652F940855A5A724C72C34112696

550BF457E9FE9A22E3BCC45BE6B3B3B8729F479A72CECFC91963349F296B2730

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-ITA.exe

7F9CD71E2F34AB4CD0E2312981B657C27C725E7B

61130B858460D058C0EF1098AAE22B12A9A92EE2C7D37401D8F4B716945F38B5

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-JPN.exe

30EE44F0384F613DBD22822396FC8E3308E62174

8F17B49B901E28E564F424DEE414458BE95F44EC8FC5303CC4D92EC5DC01115D

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-KOR.exe

A8F4B35B2239BD5DC9DD8467CF4E01627FC0998E

E75C828265A682914994FC17F2637667C1C3B7EC11A1BA12F799CE6619017887

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-PTB.exe

E4F7F5920D680340E7A5A152AA7EE52385690D7F

CE51FB0836FA8C2B14A87A9268BFDC89ABA8D73918541A8EDEF85E1BC3F17261

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2817183-x64-RUS.exe

A2BB4B1669B525CAD88C660D655455E49A92237B

0C525B0C4E7B5A5F4F475878D9F98776122F0B6492228AF6825D059D6EA6E913

WindowsXP-KB2817183-x86-ARA.exe

17E5B9357AA0E996E2171B798DA52AC747CCD707

512CDC7CFBB827083966F8145A16FC7B1E3D613BCEB3E8977E09257C54D41FC3

WindowsXP-KB2817183-x86-CHS.exe

8D889739D386ED28F6E835CDDF5B1E84A0E40A2B

A88C3A26AF0EB9C437353B083A70B71FBD0F28CFC0DB376852E7463AFAA55163

WindowsXP-KB2817183-x86-CHT.exe

A51F224503792E47B2CC1791D2B593D78CDA7F6C

7184B6CB8F6C69E14F31FF3B029814771AC558773174888B08822963F3C4ED24

WindowsXP-KB2817183-x86-CSY.exe

B79A2ECDAE1444E5EE996791B40ECBA74B15B9FD

F07B2907BB9400E0B17927147166143AAEF37AC0297AC3756578DF197308BAD7

WindowsXP-KB2817183-x86-DAN.exe

C00B1C9BA430681441CC06C04388F7023E0D352D

C6BA5DFB90017C489E2B9D0474C5F404D6E11F12F91264E3AFD1F0FC9B86EC92

WindowsXP-KB2817183-x86-DEU.exe

CFA8CED920CCAAE60108F0B9863C454AF063467A

F009ADEF9EB1DD76F2483C33D2012DF68FE71CF1305A7771C3C167219639E680

WindowsXP-KB2817183-x86-ELL.exe

A18A84663C5C195137F80A424A492FCBA66249A5

E22B4F4C8E0BA15F0B89C21CCC24B8DBB3F824027F674976489198C5E863C60E

WindowsXP-KB2817183-x86-ENU.exe

C96F8A7C1AC7FA85A766117D66AE4345630B1C99

6080BF56B87A7A156ECE72CCF6217157E80B765F00ED121AEC82C6B5F2F8495F

WindowsXP-KB2817183-x86-ESN.exe

7ED2C55DA0F00482D3DDD7470CD300E467BB1104

FF73457019282423A8CB83E92FC8F2448DE1BA284C36A0A086C8E2CF98243CFD

WindowsXP-KB2817183-x86-FIN.exe

52D56F109ACDD5ECF6B16EDAEC8617532B21CE66

2F46A8C0C5503E0241151A84B37FC1C0E376296630C3E6D4C010245077921E38

WindowsXP-KB2817183-x86-FRA.exe

5166BAADB0EA7C81A5046D89B6FAB4C8625A6DB5

6DE9D73F9E26D06DA9D810D2C505529002166BC5585685B84A9E2F7C3D4746E8

WindowsXP-KB2817183-x86-HEB.exe

6809543CC45F79230AFC6FC3378081C8922C908D

3AFD6089A50912C577B1157A147E1DB2FF099557A37BA57494EAF7647724BE02

WindowsXP-KB2817183-x86-HUN.exe

0474B4DD4B8ADC6C6AC45AB93E8E5A7B73F91BF3

A7B28D6B7378F733604E5D255D54EFA5CFEF238E5AFCCA282EF5B59612282ED1

WindowsXP-KB2817183-x86-ITA.exe

83BB57D2DEB541877860B6729A12ACFA9E4A5A1E

4F3B034BE9CFE4557167FD213D0DA8EF3931E25118A2B04BDFFCED49735182A4

WindowsXP-KB2817183-x86-JPN.exe

50EBE21C71B7EE7A69C5A5033C0F15E93EA61D0E

741F37582E26671189658DBC4D87152117ECD98122943E5BD3AC46807A841652

WindowsXP-KB2817183-x86-KOR.exe

CD67163EDF65FFB426E86F22DB8E7B9DE52F4E73

1CF6532EC70EE4AC2ED55B1BC28F773BA2D5077029725A00FF063553AACDA60C

WindowsXP-KB2817183-x86-NLD.exe

2803B986908A40FDB55061E6373FD3E368B5A97C

FA4D7C46394FBD6E07385C5E78921B96FA36AD8664CC72500B0B252B22C7AC42

WindowsXP-KB2817183-x86-NOR.exe

3125083E0B59A9A272D23AF0AC64F738E419BEF9

9D01C55438466A4AC83BF9669E1F801F50C4F8AD5DF6373EADB74439E437E51F

WindowsXP-KB2817183-x86-PLK.exe

FF5EE646537EE52620E68328E640E26EE08F5EE5

60EF26198A42B617AA7D964B7C044961B588D486028A09332BE916F52846251E

WindowsXP-KB2817183-x86-PTB.exe

9F5E95BB06E6806A0C99A60E9C2C655D7CECDF45

219D9E44BB87C5CA73B19DCA32464BEC8F0D4AB384817AAFDD862B85F6A8F52C

WindowsXP-KB2817183-x86-PTG.exe

6CE336956CC4F119E7533FC76F37EC586E0F8B86

90CD5245C2EB0B0734608638F90716D37D332E1A112C33DD31178546F13F3F82

WindowsXP-KB2817183-x86-RUS.exe

4F32EEB5ED4C15E0195050924EFC25ADD43AB5B5

CB1BC97A025CE6F1A1971358403FF25AC537D9357CB891C677108656EE1394E6

WindowsXP-KB2817183-x86-SVE.exe

FFA158B772366CB9A54EF39A77DDE244A2D37459

A6BAD89419592EE7F5E98ABAD981B7E7C4BC056F17036F1047CFBCCD1F3AF91D

WindowsXP-KB2817183-x86-TRK.exe

95F539959666E400C7BE673055163DDC93EF4ED7

12E079A5CCE1ADAF00AC4EC72D4A5938521B7504889E46279D49629B85DA0C3E


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

Internet Explorer 6

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

05-Jul-2010

13:15

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.2900.6357

1,025,024

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

21-Feb-2013

00:38

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

6.0.2900.6357

251,904

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

6.0.2900.6357

3,090,944

22-Feb-2013

07:36

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

6.0.2900.6357

449,536

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

6.0.2900.6357

532,480

21-Feb-2013

19:06

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Shdocvw.dll

6.0.2900.6357

1,510,400

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

6.0.2900.6357

37,888

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

6.0.2900.6357

633,344

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Vgx.dll

6.0.2900.6357

852,992

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

6.0.2900.6357

667,136

21-Feb-2013

19:06

x86

SP3

SP3GDR

Browseui.dll

6.0.2900.6357

1,025,024

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

21-Feb-2013

01:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6357

251,904

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6357

3,090,944

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6357

449,536

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6357

532,480

21-Feb-2013

19:05

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6357

1,510,400

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6357

37,888

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6357

633,856

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6357

852,992

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6357

668,672

21-Feb-2013

19:05

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

22-Feb-2013

07:35

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

21-Feb-2013

09:17

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

3,158,016

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5128

37,888

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

712,192

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

21-Feb-2013

08:56

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5128

671,744

21-Feb-2013

18:57

x86

SP2

SP2GDR

Browseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

21-Feb-2013

09:18

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

3,160,576

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5128

37,888

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

713,216

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

21-Feb-2013

08:56

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5128

672,256

21-Feb-2013

18:56

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

22-Feb-2013

17:53

IA-64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5128

2,543,104

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

1,009,152

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

640,512

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

22-Feb-2013

17:44

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

717,824

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

9,453,056

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

1,530,368

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5128

1,845,760

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

116,736

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

3,699,200

22-Feb-2013

17:44

IA-64

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5128

50,688

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

1,636,864

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

6.0.3790.5128

2,426,368

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

44,544

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5128

1,706,496

22-Feb-2013

17:45

IA-64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

22-Feb-2013

17:45

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5128

3,158,016

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5128

37,888

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5128

712,192

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5128

671,744

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.5128

2,543,104

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

1,009,152

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

640,512

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

22-Feb-2013

17:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

717,824

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

9,460,736

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

1,530,368

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5128

1,845,760

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

116,736

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

3,700,224

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5128

50,688

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

1,639,424

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5128

2,426,368

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

44,544

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5128

1,708,032

22-Feb-2013

17:42

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

22-Feb-2013

17:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5128

3,160,576

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5128

37,888

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5128

713,216

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5128

672,256

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

22-Feb-2013

17:53

x64

None

Not Applicable

Browseui.dll

6.0.3790.5128

1,605,120

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

562,176

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

332,288

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

22-Feb-2013

17:45

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

370,176

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

6,056,960

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

928,768

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

6.0.3790.5128

900,608

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

64,000

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

2,460,160

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

6.0.3790.5128

40,960

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

1,105,408

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

6.0.3790.5128

1,427,968

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

46,080

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

6.0.3790.5128

1,194,496

22-Feb-2013

17:45

x64

SP2

SP2GDR

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

22-Feb-2013

17:45

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5128

3,158,016

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5128

37,888

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5128

712,192

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5128

671,744

22-Feb-2013

17:45

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Browseui.dll

6.0.3790.5128

1,605,120

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5128

562,176

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5128

332,288

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

22-Feb-2013

17:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5128

370,176

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5128

6,058,496

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5128

928,768

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5128

900,608

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5128

64,000

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5128

2,460,672

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5128

40,960

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5128

1,107,456

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5128

1,427,968

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5128

46,080

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5128

1,196,544

22-Feb-2013

17:42

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5128

1,033,728

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5128

361,472

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5128

209,920

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

22-Feb-2013

17:42

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5128

253,952

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5128

3,160,576

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5128

458,752

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5128

537,600

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5128

42,496

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5128

1,520,128

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5128

37,888

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5128

713,216

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5128

854,016

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5128

45,568

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5128

672,256

22-Feb-2013

17:42

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Internet Explorer 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

05-Jul-2010

13:15

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17128

124,928

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17128

347,136

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17128

214,528

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17128

133,120

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

389,120

22-Feb-2013

23:47

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17128

63,488

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17128

70,656

22-Feb-2013

23:46

x86

SP3

SP3GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17128

153,088

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17128

230,400

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

21-Feb-2013

22:53

x86

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

05-Jul-2010

20:32

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17128

384,512

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17128

6,105,088

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

05-Jul-2010

20:37

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17128

192,512

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17128

44,544

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17128

268,288

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17128

13,824

22-Feb-2013

23:46

x86

SP3

SP3GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17128

643,184

21-Feb-2013

22:55

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17128

1,830,912

24-Feb-2013

19:03

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17128

27,648

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17128

496,128

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

52,224

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17128

3,621,376

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17128

479,744

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17128

193,024

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17128

671,232

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

7.0.6000.17128

102,912

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17128

44,544

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

7.0.6000.17128

106,496

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17128

1,168,896

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Vgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17128

233,472

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17128

832,512

24-Feb-2013

19:03

x86

SP3

SP3GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21330

124,928

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21330

347,136

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21330

214,528

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21330

132,608

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

24-Dec-2012

07:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21330

63,488

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21330

70,656

23-Feb-2013

00:00

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21330

153,088

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21330

230,400

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

21-Feb-2013

22:32

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

05-Jul-2010

20:32

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21330

388,608

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21330

6,108,672

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

05-Jul-2010

20:37

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21330

193,024

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21330

44,544

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21330

268,288

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21330

13,824

23-Feb-2013

00:00

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21330

643,184

21-Feb-2013

22:34

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21330

1,830,912

24-Feb-2013

19:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21330

27,648

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21330

496,128

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

52,224

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21330

3,623,424

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21330

479,744

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21330

193,024

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21330

671,232

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21330

102,912

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21330

44,544

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21330

106,496

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21330

1,172,992

25-Feb-2013

07:32

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21330

233,472

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21330

841,216

24-Feb-2013

19:02

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17128

124,928

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17128

347,136

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17128

214,528

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17128

133,120

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

389,120

22-Feb-2013

23:39

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17128

63,488

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17128

70,656

22-Feb-2013

23:39

x86

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17128

153,088

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17128

230,400

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

21-Feb-2013

23:10

x86

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-Jul-2010

23:36

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17128

384,512

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17128

6,105,088

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

07-Jul-2010

23:41

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17128

192,512

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17128

44,544

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17128

268,288

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17128

13,824

22-Feb-2013

23:39

x86

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17128

643,184

21-Feb-2013

23:11

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17128

1,830,912

24-Feb-2013

19:16

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17128

27,648

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17128

496,128

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

52,224

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17128

3,621,376

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17128

479,744

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17128

193,024

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17128

671,232

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17128

102,912

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17128

44,544

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17128

106,496

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17128

1,168,896

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17128

233,472

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17128

832,512

24-Feb-2013

19:16

x86

SP2

SP2GDR

Advpack.dll

7.0.6000.21330

124,928

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21330

347,136

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21330

214,528

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21330

132,608

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

01-Nov-2012

00:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21330

63,488

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21330

70,656

22-Feb-2013

23:39

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21330

153,088

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21330

230,400

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

21-Feb-2013

22:43

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

07-Jul-2010

23:36

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21330

388,608

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21330

6,108,672

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

07-Jul-2010

23:41

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21330

193,024

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21330

44,544

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21330

268,288

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21330

13,824

22-Feb-2013

23:39

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21330

643,184

21-Feb-2013

22:44

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21330

1,830,912

24-Feb-2013

19:00

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21330

27,648

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21330

496,128

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

52,224

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21330

3,623,424

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21330

479,744

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21330

193,024

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21330

671,232

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21330

102,912

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21330

44,544

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21330

106,496

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21330

1,172,992

25-Feb-2013

07:54

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21330

233,472

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21330

841,216

24-Feb-2013

19:00

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

25-Feb-2013

08:17

IA-64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17128

283,136

25-Feb-2013

07:58

IA-64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

49,152

25-Feb-2013

07:58

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17128

984,576

25-Feb-2013

07:58

IA-64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17128

645,632

25-Feb-2013

07:58

IA-64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17128

328,192

25-Feb-2013

07:58

IA-64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

965,632

25-Feb-2013

08:00

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17128

179,712

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17128

135,680

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17128

385,536

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17128

503,808

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17128

756,736

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

147,456

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17128

11,773,440

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17128

460,288

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17128

99,840

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17128

556,544

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17128

30,720

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17128

796,272

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17128

2,440,192

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17128

82,432

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17128

1,045,504

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

144,384

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17128

10,135,040

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17128

1,529,856

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17128

492,032

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17128

2,233,344

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17128

275,968

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17128

122,368

25-Feb-2013

07:59

IA-64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17128

130,048

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17128

2,594,816

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

7.0.6000.21330

2,192,896

25-Feb-2013

08:01

IA-64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17128

653,824

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17128

1,921,536

25-Feb-2013

08:00

IA-64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.17128

124,928

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.17128

347,136

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.17128

214,528

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.17128

133,120

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.17103

389,120

25-Feb-2013

08:01

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.17128

63,488

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.17128

70,656

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.17128

153,088

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.17128

230,400

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

08:01

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.17128

384,512

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.17128

6,105,088

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

25-Feb-2013

08:01

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.17128

192,512

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.17128

44,544

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.17128

268,288

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.17128

13,824

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.17128

643,184

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.17128

1,830,912

25-Feb-2013

08:01

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.17128

27,648

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.17128

496,128

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

52,224

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.17128

3,621,376

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.17128

479,744

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.17128

193,024

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.17128

671,232

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.17128

102,912

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.17128

44,544

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.17128

106,496

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.17128

1,168,896

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.17128

233,472

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.17128

832,512

25-Feb-2013

08:01

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21330

283,136

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21330

984,576

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21330

645,632

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21330

328,192

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21330

179,712

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21330

135,680

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21330

385,536

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21330

503,808

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21330

764,416

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21330

11,782,656

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21330

460,800

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21330

99,840

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21330

556,544

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21330

30,720

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21330

795,264

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21330

2,440,192

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21330

82,432

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21330

1,045,504

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

144,384

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21330

10,141,184

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21330

1,529,856

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21330

492,032

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21330

2,233,344

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21330

275,968

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21330

122,368

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21330

130,048

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21330

2,600,960

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21330

2,192,896

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21330

653,824

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21330

1,940,992

25-Feb-2013

07:56

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21330

124,928

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21330

347,136

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21330

214,528

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21330

132,608

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21330

63,488

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21330

70,656

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21330

153,088

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21330

230,400

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21330

388,608

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21330

6,108,672

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21330

193,024

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21330

44,544

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21330

268,288

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21330

13,824

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21330

643,184

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21330

1,830,912

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21330

27,648

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21330

496,128

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

52,224

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21330

3,623,424

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21330

479,744

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21330

193,024

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21330

671,232

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21330

102,912

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21330

44,544

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21330

106,496

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21330

1,172,992

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21330

233,472

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21330

841,216

25-Feb-2013

07:56

x86

SP2

SP2QFE\WOW


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

25-Feb-2013

08:17

x64

None

Not Applicable

Advpack.dll

7.0.6000.17128

161,280

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Corpol.dll

2007.0.0.17103

22,016

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Dxtmsft.dll

7.0.6000.17128

508,416

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Dxtrans.dll

7.0.6000.17128

314,368

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Extmgr.dll

7.0.6000.17128

207,360

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Html.iec

2017.0.0.17103

485,376

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Icardie.dll

7.0.6000.17128

85,504

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

7.0.6000.17128

84,992

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieakeng.dll

7.0.6000.17128

195,584

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieaksie.dll

7.0.6000.17128

267,776

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:58

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

17.0.6000.17128

476,672

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieencode.dll

2017.0.0.17103

86,528

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

7.0.6000.17128

7,111,168

25-Feb-2013

07:58

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

7.0.6000.17128

249,856

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Iernonce.dll

7.0.6000.17128

57,344

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

7.0.6000.17128

371,712

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Ieudinit.exe

7.0.6000.17128

13,824

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Iexplore.exe

7.0.6000.17128

719,984

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

7.0.6000.17128

2,076,672

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

7.0.6000.17128

32,256

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

7.0.6000.17128

623,104

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

82,432

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

7.0.6000.17128

5,723,648

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

7.0.6000.17128

761,344

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Msrating.dll

7.0.6000.17128

242,176

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

7.0.6000.17128

1,129,984

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

7.0.6000.17128

164,864

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Pngfilt.dll

7.0.6000.17128

64,000

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

7.0.6000.17128

108,544

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

7.0.6000.17128

1,437,184

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

7.0.6000.21330

1,104,896

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Webcheck.dll

7.0.6000.17128

295,936

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

7.0.6000.17128

1,042,432

25-Feb-2013

07:59

x64

SP2

SP2GDR

Wadvpack.dll

7.0.6000.17128

124,928

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.17103

17,408

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.17128

347,136

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.17128

214,528

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.17128

133,120

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.17103

389,120

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.17128

63,488

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.17128

70,656

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.17128

153,088

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.17128

230,400

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.17128

161,792

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.17128

384,512

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.17103

78,336

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.17128

6,105,088

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.17128

192,512

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.17128

44,544

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.17128

268,288

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.17128

13,824

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.17128

643,184

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.17128

1,830,912

25-Feb-2013

07:59

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.17128

27,648

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.17128

496,128

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.17128

52,224

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.17128

3,621,376

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.17128

479,744

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.17128

193,024

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.17128

671,232

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.17128

102,912

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.17128

44,544

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.17128

106,496

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.17128

1,168,896

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.17128

233,472

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.17128

832,512

25-Feb-2013

07:59

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Advpack.dll

7.0.6000.21330

161,280

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21330

508,416

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21330

314,368

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21330

207,360

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21330

85,504

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21330

84,992

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21330

195,584

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21330

267,776

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21330

480,256

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21330

7,116,800

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21330

250,368

25-Feb-2013

07:57

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21330

57,344

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21330

371,712

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21330

13,824

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21330

719,984

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21330

2,077,184

25-Feb-2013

07:56

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21330

32,256

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21330

623,104

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

82,432

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21330

5,730,816

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21330

761,344

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21330

242,688

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21330

1,129,984

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21330

164,864

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21330

64,000

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21330

108,544

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21330

1,441,280

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21330

1,104,896

25-Feb-2013

07:57

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21330

295,936

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21330

1,051,648

25-Feb-2013

07:56

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21330

124,928

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21330

347,136

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21330

214,528

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21330

132,608

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

25-Feb-2013

07:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21330

63,488

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21330

70,656

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21330

153,088

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21330

230,400

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21330

161,792

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

25-Feb-2013

07:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21330

388,608

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21330

6,108,672

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

25-Feb-2013

07:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21330

193,024

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21330

44,544

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21330

268,288

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21330

13,824

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21330

643,184

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21330

1,830,912

25-Feb-2013

07:57

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21330

27,648

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21330

496,128

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21330

52,224

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21330

3,623,424

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21330

479,744

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21330

193,024

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21330

671,232

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21330

102,912

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21330

44,544

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21330

106,496

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21330

1,172,992

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21330

766,976

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21330

233,472

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21330

841,216

25-Feb-2013

07:57

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Internet Explorer 8

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.13.0

231,288

05-Jul-2010

13:15

x86

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19412

385,024

02-Mar-2013

01:08

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

174,080

02-Mar-2013

01:08

x86

SP3

SP3GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

387,584

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

743,424

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

11,111,424

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

184,320

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

247,808

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,004,992

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,469,440

02-Mar-2013

02:06

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

522,240

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

25,600

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

43,520

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

630,272

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

55,296

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

6,012,416

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

67,072

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19412

611,840

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Occache.dll

8.0.6001.19412

206,848

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Url.dll

8.0.6001.19412

105,984

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,212,928

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19412

916,480

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19412

12,800

02-Mar-2013

02:06

x86

SP3

SP3GDR

Html.iec

2018.0.0.23480

385,024

02-Mar-2013

01:08

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

174,592

02-Mar-2013

01:08

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

387,584

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

743,424

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

11,112,960

02-Mar-2013

14:35

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

184,320

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

247,808

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,005,504

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,469,440

02-Mar-2013

02:05

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

522,240

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

25,600

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

43,520

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

630,272

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

55,296

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

6,013,440

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

67,072

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23480

611,840

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23480

206,848

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23480

105,984

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,215,488

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23480

920,064

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23480

12,800

02-Mar-2013

02:05

x86

SP3

SP3QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

07-Jul-2010

15:19

x86

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19412

385,024

02-Mar-2013

01:19

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

174,080

02-Mar-2013

01:19

x86

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

387,584

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

743,424

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

11,111,424

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

184,320

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

247,808

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,004,992

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,469,440

02-Mar-2013

02:22

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

522,240

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

25,600

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

43,520

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

630,272

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

55,296

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

6,012,416

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

67,072

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19412

611,840

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.19412

206,848

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Url.dll

8.0.6001.19412

105,984

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,212,928

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19412

916,480

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19412

12,800

02-Mar-2013

02:22

x86

SP2

SP2GDR

Html.iec

2018.0.0.23480

385,024

02-Mar-2013

01:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

174,592

02-Mar-2013

01:20

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

387,584

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

743,424

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

11,112,960

02-Mar-2013

14:57

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

184,320

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

247,808

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,005,504

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,469,440

02-Mar-2013

02:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

522,240

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

25,600

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

43,520

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

630,272

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

55,296

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

6,013,440

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

67,072

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23480

611,840

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23480

206,848

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23480

105,984

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,215,488

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23480

920,064

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23480

12,800

02-Mar-2013

02:20

x86

SP2

SP2QFE


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

02-Mar-2013

15:15

x64

None

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.19412

479,232

02-Mar-2013

15:02

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

70,656

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

459,776

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

1,019,904

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

12,508,160

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

252,416

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

718,848

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,356,736

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,538,560

02-Mar-2013

15:02

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

502,272

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

31,744

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

56,832

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

742,912

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

71,680

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

9,332,736

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

98,304

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Mstime.dll

8.0.6001.19412

1,062,912

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Occache.dll

8.0.6001.19412

243,712

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Url.dll

8.0.6001.19412

108,032

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,489,408

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Vgx.dll

8.0.6001.23480

1,028,096

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Wininet.dll

8.0.6001.19412

1,147,392

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Xpshims.dll

8.0.6001.19412

13,824

02-Mar-2013

15:02

x64

SP2

SP2GDR

Whtml.iec

2018.0.0.19412

385,024

02-Mar-2013

15:03

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.19412

174,080

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.19412

387,584

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.19412

743,424

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.19412

11,111,424

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.19412

184,320

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.19412

247,808

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.19412

2,004,992

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,469,440

02-Mar-2013

15:03

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.19412

522,240

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.19412

25,600

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.19412

43,520

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.19412

630,272

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

55,296

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.19412

6,012,416

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.19412

67,072

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.19412

611,840

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.19412

206,848

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.19412

105,984

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.19412

1,212,928

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.19412

916,480

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.19412

12,800

02-Mar-2013

15:03

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Html.iec

2018.0.0.23480

479,232

02-Mar-2013

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

70,656

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

459,776

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

1,019,904

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

12,511,232

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

252,928

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

718,848

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,356,736

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,539,072

02-Mar-2013

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

502,272

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

31,744

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

56,832

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

742,912

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

71,680

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

9,335,808

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

98,304

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23480

1,062,912

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23480

243,712

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23480

108,032

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,492,992

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23480

1,028,096

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23480

1,151,488

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23480

13,824

02-Mar-2013

14:59

x64

SP2

SP2QFE

Whtml.iec

2018.0.0.23480

385,024

02-Mar-2013

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23480

174,592

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23480

387,584

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23480

743,424

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23480

11,112,960

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23480

184,320

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23480

247,808

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23480

2,005,504

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,469,440

02-Mar-2013

14:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23480

522,240

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23480

25,600

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23480

43,520

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23480

630,272

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

55,296

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23480

6,013,440

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23480

67,072

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23480

611,840

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23480

206,848

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23480

105,984

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23480

1,215,488

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23480

920,064

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23480

12,800

02-Mar-2013

14:59

x86

SP2

SP2QFE\WOW


מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

Internet Explorer 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18794

1,176,576

21-Feb-2013

03:53

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23064

1,177,600

21-Feb-2013

02:53

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18794

671,232

21-Feb-2013

03:51

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23064

671,232

21-Feb-2013

02:52

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18794

27,648

21-Feb-2013

03:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18794

834,048

21-Feb-2013

03:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

03:53

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23064

27,648

21-Feb-2013

02:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23064

842,240

21-Feb-2013

02:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

02:51

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18794

193,024

21-Feb-2013

03:50

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23064

193,024

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18794

498,688

21-Feb-2013

03:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23064

498,688

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18794

389,632

21-Feb-2013

02:14

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23064

390,144

21-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18794

479,744

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23064

479,744

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18794

3,622,912

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18794

1,383,424

21-Feb-2013

01:49

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23064

3,623,424

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23064

1,383,424

21-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18794

270,336

21-Feb-2013

03:50

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18794

129,024

21-Feb-2013

03:52

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23064

270,848

21-Feb-2013

02:51

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23064

129,024

21-Feb-2013

02:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18794

766,976

21-Feb-2013

03:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23064

766,976

21-Feb-2013

02:53

x86

Url.dll

7.0.6002.18794

106,496

21-Feb-2013

03:53

x86

Url.dll

7.0.6002.23064

106,496

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18794

6,118,400

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18794

180,736

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23064

6,119,936

21-Feb-2013

02:51

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23064

180,736

21-Feb-2013

02:51

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18794

2,613,248

21-Feb-2013

03:46

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23064

2,614,272

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.18794

2,234,368

21-Feb-2013

03:44

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23064

2,234,368

21-Feb-2013

02:15

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18794

81,920

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.18794

1,924,096

21-Feb-2013

03:46

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

21-Feb-2013

03:46

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23064

81,920

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23064

1,940,992

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2011

05:10

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.18794

460,800

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23064

461,312

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18794

1,045,504

21-Feb-2013

03:44

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:19

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23064

1,045,504

21-Feb-2013

02:15

IA-64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Mar-2011

05:41

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18794

965,632

21-Feb-2013

02:20

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23064

965,632

21-Feb-2013

01:40

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18794

1,530,368

21-Feb-2013

03:44

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23064

1,530,880

21-Feb-2013

02:15

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.18794

10,144,256

21-Feb-2013

03:44

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18794

1,383,424

21-Feb-2013

01:47

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23064

10,145,792

21-Feb-2013

02:15

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23064

1,383,424

21-Feb-2013

01:16

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18794

562,176

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18794

409,088

21-Feb-2013

03:45

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23064

562,176

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23064

409,088

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.18794

2,193,920

21-Feb-2013

03:46

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23064

2,193,920

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Url.dll

7.0.6002.18794

130,048

21-Feb-2013

03:46

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23064

130,048

21-Feb-2013

02:16

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.18794

11,788,800

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.18794

532,992

21-Feb-2013

03:43

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23064

11,792,384

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23064

532,992

21-Feb-2013

02:14

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.18794

1,176,576

21-Feb-2013

03:53

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23064

1,177,600

21-Feb-2013

02:53

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18794

671,232

21-Feb-2013

03:51

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23064

671,232

21-Feb-2013

02:52

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18794

27,648

21-Feb-2013

03:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18794

834,048

21-Feb-2013

03:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

03:53

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23064

27,648

21-Feb-2013

02:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23064

842,240

21-Feb-2013

02:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

02:51

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18794

193,024

21-Feb-2013

03:50

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23064

193,024

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18794

498,688

21-Feb-2013

03:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23064

498,688

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18794

389,632

21-Feb-2013

02:14

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23064

390,144

21-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18794

479,744

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23064

479,744

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18794

3,622,912

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18794

1,383,424

21-Feb-2013

01:49

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23064

3,623,424

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23064

1,383,424

21-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18794

270,336

21-Feb-2013

03:50

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18794

129,024

21-Feb-2013

03:52

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23064

270,848

21-Feb-2013

02:51

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23064

129,024

21-Feb-2013

02:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18794

766,976

21-Feb-2013

03:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23064

766,976

21-Feb-2013

02:53

x86

Url.dll

7.0.6002.18794

106,496

21-Feb-2013

03:53

x86

Url.dll

7.0.6002.23064

106,496

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18794

6,118,400

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18794

180,736

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23064

6,119,936

21-Feb-2013

02:51

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23064

180,736

21-Feb-2013

02:51

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

7.0.6002.18794

1,428,992

21-Feb-2013

04:26

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23064

1,428,992

21-Feb-2013

03:38

x64

Mstime.dll

7.0.6002.18794

1,129,984

21-Feb-2013

04:25

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23064

1,129,984

21-Feb-2013

03:36

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18794

32,256

21-Feb-2013

04:24

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18794

1,032,192

21-Feb-2013

04:26

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

21-Feb-2013

04:26

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23064

32,256

21-Feb-2013

03:35

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23064

1,041,408

21-Feb-2013

03:38

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

21-Feb-2013

03:38

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

21-Feb-2013

04:24

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Nov-2011

15:03

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

21-Feb-2013

03:34

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.18794

249,856

21-Feb-2013

04:24

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23064

249,856

21-Feb-2013

03:34

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18794

623,104

21-Feb-2013

04:24

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:18

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23064

623,104

21-Feb-2013

03:35

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Nov-2011

15:14

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18794

485,376

21-Feb-2013

02:54

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23064

485,888

21-Feb-2013

02:48

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18794

762,368

21-Feb-2013

04:24

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23064

762,368

21-Feb-2013

03:35

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.18794

5,726,720

21-Feb-2013

04:24

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18794

1,383,424

21-Feb-2013

02:16

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23064

5,732,352

21-Feb-2013

03:35

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23064

1,383,424

21-Feb-2013

02:16

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18794

375,808

21-Feb-2013

04:24

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18794

176,128

21-Feb-2013

04:26

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23064

376,320

21-Feb-2013

03:34

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23064

176,128

21-Feb-2013

03:38

x64

Vgx.dll

7.0.6002.18794

1,104,896

21-Feb-2013

04:26

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23064

1,104,896

21-Feb-2013

03:38

x64

Url.dll

7.0.6002.18794

108,544

21-Feb-2013

04:26

x64

Url.dll

7.0.6002.23064

108,544

21-Feb-2013

03:38

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.18794

7,050,752

21-Feb-2013

04:24

x64

Ieui.dll

7.0.6002.18794

224,768

21-Feb-2013

04:24

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23064

7,051,776

21-Feb-2013

03:34

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23064

224,768

21-Feb-2013

03:34

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18794

1,176,576

21-Feb-2013

03:53

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23064

1,177,600

21-Feb-2013

02:53

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18794

671,232

21-Feb-2013

03:51

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23064

671,232

21-Feb-2013

02:52

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18794

27,648

21-Feb-2013

03:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18794

834,048

21-Feb-2013

03:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

03:53

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23064

27,648

21-Feb-2013

02:51

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23064

842,240

21-Feb-2013

02:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

09-Sep-2011

11:25

Not Applicable

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

21-Feb-2013

02:51

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18794

193,024

21-Feb-2013

03:50

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23064

193,024

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18794

498,688

21-Feb-2013

03:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

03-Apr-2009

21:13

Not Applicable

Msfeeds.dll

7.0.6002.23064

498,688

21-Feb-2013

02:51

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

09-Sep-2011

11:34

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.18794

389,632

21-Feb-2013

02:14

Not Applicable

Html.iec

2017.0.0.23064

390,144

21-Feb-2013

01:50

Not Applicable

Mshtmled.dll

7.0.6002.18794

479,744

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23064

479,744

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18794

3,622,912

21-Feb-2013

03:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18794

1,383,424

21-Feb-2013

01:49

Not Applicable

Mshtml.dll

7.0.6002.23064

3,623,424

21-Feb-2013

02:51

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23064

1,383,424

21-Feb-2013

01:31

Not Applicable

Iertutil.dll

7.0.6002.18794

270,336

21-Feb-2013

03:50

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18794

129,024

21-Feb-2013

03:52

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23064

270,848

21-Feb-2013

02:51

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23064

129,024

21-Feb-2013

02:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18794

766,976

21-Feb-2013

03:53

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23064

766,976

21-Feb-2013

02:53

x86

Url.dll

7.0.6002.18794

106,496

21-Feb-2013

03:53

x86

Url.dll

7.0.6002.23064

106,496

21-Feb-2013

02:53

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18794

6,118,400

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18794

180,736

21-Feb-2013

03:50

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23064

6,119,936

21-Feb-2013

02:51

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23064

180,736

21-Feb-2013

02:51

x86


Internet Explorer 8

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,212,928

01-Mar-2013

12:23

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,215,488

01-Mar-2013

13:27

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19412

611,840

01-Mar-2013

12:19

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23480

611,840

01-Mar-2013

13:23

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,469,440

01-Mar-2013

12:17

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,469,440

01-Mar-2013

13:21

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

25,600

01-Mar-2013

12:18

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19412

916,480

01-Mar-2013

12:23

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Mar-2013

12:23

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

25,600

01-Mar-2013

13:21

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23480

920,064

01-Mar-2013

13:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Mar-2013

13:27

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

387,584

01-Mar-2013

12:17

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

387,584

01-Mar-2013

13:20

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

184,320

01-Mar-2013

12:17

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

184,320

01-Mar-2013

13:21

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

43,520

01-Mar-2013

12:18

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

43,520

01-Mar-2013

13:21

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

743,424

01-Mar-2013

12:17

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

743,424

01-Mar-2013

13:20

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

630,272

01-Mar-2013

12:19

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

630,272

01-Mar-2013

13:22

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

55,296

01-Mar-2013

12:19

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19412

13,312

01-Mar-2013

08:51

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

55,296

01-Mar-2013

13:22

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23480

13,312

01-Mar-2013

09:34

x86

Html.iec

2018.0.0.19412

385,024

01-Mar-2013

10:37

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23480

385,024

01-Mar-2013

11:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

67,072

01-Mar-2013

12:19

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

67,072

01-Mar-2013

13:22

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

6,012,416

01-Mar-2013

12:19

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19412

1,638,912

01-Mar-2013

08:50

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

6,013,440

01-Mar-2013

13:22

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23480

1,638,912

01-Mar-2013

09:33

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

247,808

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

247,808

01-Mar-2013

13:21

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19412

197,632

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23480

197,632

01-Mar-2013

13:21

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19412

133,632

01-Mar-2013

08:52

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19412

638,104

01-Mar-2013

12:26

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

15-Apr-2010

01:19

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23480

133,632

01-Mar-2013

09:37

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23480

638,104

01-Mar-2013

13:28

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

19-Apr-2010

23:10

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

19-Apr-2010

23:10

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

19-Apr-2010

23:10

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

19-Apr-2010

23:10

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

522,240

01-Mar-2013

12:18

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

522,240

01-Mar-2013

13:21

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

15-Apr-2010

01:16

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19412

206,848

01-Mar-2013

12:21

x86

Desktop.ini

Not Applicable

65

19-Apr-2010

23:07

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23480

206,848

01-Mar-2013

13:25

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,004,992

01-Mar-2013

12:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19412

129,536

01-Mar-2013

12:23

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,005,504

01-Mar-2013

13:21

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23480

129,536

01-Mar-2013

13:27

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

174,080

01-Mar-2013

08:52

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19412

55,808

01-Mar-2013

12:17

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19412

71,680

01-Mar-2013

12:17

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

174,592

01-Mar-2013

09:36

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23480

55,808

01-Mar-2013

13:21

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23480

71,680

01-Mar-2013

13:21

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19412

109,056

01-Mar-2013

12:17

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23480

109,056

01-Mar-2013

13:21

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19412

759,296

01-Mar-2013

12:23

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

01-Mar-2013

13:27

x86

Url.dll

8.0.6001.19412

105,984

01-Mar-2013

12:23

x86

Url.dll

8.0.6001.23480

105,984

01-Mar-2013

13:27

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

11,111,424

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19412

164,352

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

11,112,960

01-Mar-2013

13:21

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23480

164,352

01-Mar-2013

13:21

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,489,408

01-Mar-2013

19:12

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,492,992

01-Mar-2013

11:57

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19412

1,062,912

01-Mar-2013

19:09

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23480

1,062,912

01-Mar-2013

11:54

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,538,560

01-Mar-2013

19:07

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,539,072

01-Mar-2013

11:53

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

31,744

01-Mar-2013

19:07

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19412

1,147,392

01-Mar-2013

19:12

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

01-Mar-2013

19:12

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

31,744

01-Mar-2013

11:53

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23480

1,151,488

01-Mar-2013

11:58

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

01-Mar-2013

11:58

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

459,776

01-Mar-2013

19:07

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

459,776

01-Mar-2013

11:53

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

252,416

01-Mar-2013

19:07

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

252,928

01-Mar-2013

11:53

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

56,832

01-Mar-2013

19:07

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

56,832

01-Mar-2013

11:53

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

1,019,904

01-Mar-2013

19:07

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

1,019,904

01-Mar-2013

11:53

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

742,912

01-Mar-2013

19:08

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

29-Jan-2009

19:41

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

742,912

01-Mar-2013

11:54

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

29-Jan-2013

22:12

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

71,680

01-Mar-2013

19:08

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

29-Jan-2009

19:41

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19412

12,288

01-Mar-2013

09:37

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

71,680

01-Mar-2013

11:54

x64

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

29-Jan-2013

22:12

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23480

12,288

01-Mar-2013

10:08

x64

Html.iec

2018.0.0.19412

479,232

01-Mar-2013

11:06

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23480

479,232

01-Mar-2013

11:11

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

98,304

01-Mar-2013

19:08

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

98,304

01-Mar-2013

11:54

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

9,332,736

01-Mar-2013

19:08

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19412

1,638,912

01-Mar-2013

09:36

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

9,335,808

01-Mar-2013

11:54

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23480

1,638,912

01-Mar-2013

10:07

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

718,848

01-Mar-2013

19:07

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

718,848

01-Mar-2013

11:53

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19412

300,544

01-Mar-2013

19:07

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23480

300,544

01-Mar-2013

11:53

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19412

162,816

01-Mar-2013

09:38

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19412

660,648

01-Mar-2013

19:13

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

29-Jan-2009

19:33

Not Applicable

Ieunatt.exe

8.0.6001.23480

162,816

01-Mar-2013

10:09

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23480

660,648

01-Mar-2013

11:58

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

29-Jan-2013

21:53

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

29-Jan-2013

21:53

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

29-Jan-2013

21:53

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

29-Jan-2013

21:53

Not Applicable

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

502,272

01-Mar-2013

19:07

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

502,272

01-Mar-2013

11:53

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

29-Jan-2009

19:30

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.19412

243,712

01-Mar-2013

19:10

x64

Desktop.ini

Not Applicable

65

29-Jan-2013

21:51

Not Applicable

Occache.dll

8.0.6001.23480

243,712

01-Mar-2013

11:56

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,356,736

01-Mar-2013

19:07

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19412

165,888

01-Mar-2013

19:12

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,356,736

01-Mar-2013

11:53

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23480

165,888

01-Mar-2013

11:57

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

70,656

01-Mar-2013

09:38

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19412

72,192

01-Mar-2013

19:07

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19412

77,312

01-Mar-2013

19:07

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

70,656

01-Mar-2013

10:09

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23480

72,192

01-Mar-2013

11:53

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23480

77,312

01-Mar-2013

11:53

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19412

132,096

01-Mar-2013

19:07

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23480

132,096

01-Mar-2013

11:53

x64

Vgx.dll

8.0.6001.19412

1,028,096

01-Mar-2013

19:12

x64

Vgx.dll

8.0.6001.23480

1,028,096

01-Mar-2013

11:58

x64

Url.dll

8.0.6001.19412

108,032

01-Mar-2013

19:12

x64

Url.dll

8.0.6001.23480

108,032

01-Mar-2013

11:57

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

12,508,160

01-Mar-2013

19:07

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19412

219,136

01-Mar-2013

19:07

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

12,511,232

01-Mar-2013

11:53

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23480

219,136

01-Mar-2013

11:53

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19412

133,632

01-Mar-2013

08:52

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19412

638,104

01-Mar-2013

12:26

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23480

133,632

01-Mar-2013

09:37

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23480

638,104

01-Mar-2013

13:28

x86

Occache.dll

8.0.6001.19412

206,848

01-Mar-2013

12:21

x86

Occache.dll

8.0.6001.23480

206,848

01-Mar-2013

13:25

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19412

1,212,928

01-Mar-2013

12:23

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23480

1,215,488

01-Mar-2013

13:27

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19412

611,840

01-Mar-2013

12:19

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23480

611,840

01-Mar-2013

13:23

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19412

1,469,440

01-Mar-2013

12:17

Not Applicable

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23480

1,469,440

01-Mar-2013

13:21

Not Applicable

Jsproxy.dll

8.0.6001.19412

25,600

01-Mar-2013

12:18

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19412

916,480

01-Mar-2013

12:23

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Mar-2013

12:23

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23480

25,600

01-Mar-2013

13:21

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23480

920,064

01-Mar-2013

13:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

01-Mar-2013

13:27

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19412

387,584

01-Mar-2013

12:17

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23480

387,584

01-Mar-2013

13:20

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19412

184,320

01-Mar-2013

12:17

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23480

184,320

01-Mar-2013

13:21

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19412

43,520

01-Mar-2013

12:18

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23480

43,520

01-Mar-2013

13:21

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19412

743,424

01-Mar-2013

12:17

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23480

743,424

01-Mar-2013

13:20

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19412

630,272

01-Mar-2013

12:19

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeeds.dll

8.0.6001.23480

630,272

01-Mar-2013

13:22

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,876

19-Apr-2010

23:16

Not Applicable

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19412

55,296

01-Mar-2013

12:19

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

15-Apr-2010

01:25

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19412

13,312

01-Mar-2013

08:51

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23480

55,296

01-Mar-2013

13:22

x86

Msfeedsbs.mof

Not Applicable

1,938

19-Apr-2010

23:16

Not Applicable

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23480

13,312

01-Mar-2013

09:34

x86

Html.iec

2018.0.0.19412

385,024

01-Mar-2013

10:37

Not Applicable

Html.iec

2018.0.0.23480

385,024

01-Mar-2013

11:34

Not Applicable

Mshtmled.dll

8.0.6001.19412

67,072

01-Mar-2013

12:19

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23480

67,072

01-Mar-2013

13:22

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19412

6,012,416

01-Mar-2013

12:19

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19412

1,638,912

01-Mar-2013

08:50

Not Applicable

Mshtml.dll

8.0.6001.23480

6,013,440

01-Mar-2013

13:22

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23480

1,638,912

01-Mar-2013

09:33

Not Applicable

Ieproxy.dll

8.0.6001.19412

247,808

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23480

247,808

01-Mar-2013

13:21

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19412

197,632

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23480

197,632

01-Mar-2013

13:21

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19412

522,240

01-Mar-2013

12:18

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23480

522,240

01-Mar-2013

13:21

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19412

2,004,992

01-Mar-2013

12:17

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19412

129,536

01-Mar-2013

12:23

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23480

2,005,504

01-Mar-2013

13:21

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23480

129,536

01-Mar-2013

13:27

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19412

174,080

01-Mar-2013

08:52

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19412

55,808

01-Mar-2013

12:17

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19412

71,680

01-Mar-2013

12:17

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23480

174,592

01-Mar-2013

09:36

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23480

55,808

01-Mar-2013

13:21

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23480

71,680

01-Mar-2013

13:21

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19412

109,056

01-Mar-2013

12:17

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23480

109,056

01-Mar-2013

13:21

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19412

759,296

01-Mar-2013

12:23

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23480

759,296

01-Mar-2013

13:27

x86

Url.dll

8.0.6001.19412

105,984

01-Mar-2013

12:23

x86

Url.dll

8.0.6001.23480

105,984

01-Mar-2013

13:27

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19412

11,111,424

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19412

164,352

01-Mar-2013

12:17

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23480

11,112,960

01-Mar-2013

13:21

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23480

164,352

01-Mar-2013

13:21

x86


Internet Explorer 9

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16476

1,104,384

22-Feb-2013

03:38

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20586

1,104,384

22-Feb-2013

03:35

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16476

757,376

22-Feb-2013

04:10

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20586

757,360

22-Feb-2013

04:10

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16476

1,427,968

22-Feb-2013

03:37

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20586

1,427,968

22-Feb-2013

03:35

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16476

65,024

22-Feb-2013

03:35

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16476

1,129,472

22-Feb-2013

03:38

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Feb-2013

03:35

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20586

65,024

22-Feb-2013

03:32

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20586

1,129,984

22-Feb-2013

03:35

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Feb-2013

03:32

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16476

678,912

22-Feb-2013

03:39

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20586

678,912

22-Feb-2013

03:36

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16476

607,744

22-Feb-2013

03:33

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

22-Feb-2013

02:27

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20586

607,744

22-Feb-2013

03:30

x86

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

22-Feb-2013

02:24

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16476

73,216

22-Feb-2013

03:31

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20586

73,216

22-Feb-2013

03:28

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16476

12,324,352

22-Feb-2013

04:05

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16476

2,382,848

22-Feb-2013

03:31

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20586

12,324,864

22-Feb-2013

04:06

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20586

2,382,848

22-Feb-2013

03:28

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16476

194,560

22-Feb-2013

03:35

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20586

194,560

22-Feb-2013

03:33

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16476

194,048

22-Feb-2013

03:35

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20586

194,048

22-Feb-2013

03:32

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16476

142,848

22-Feb-2013

03:34

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20586

142,848

22-Feb-2013

03:31

x86

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16476

387,584

22-Feb-2013

03:38

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20586

387,584

22-Feb-2013

03:36

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16476

1,796,096

22-Feb-2013

03:32

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,616

22-Feb-2013

04:10

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20586

1,796,096

22-Feb-2013

03:28

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,616

22-Feb-2013

04:10

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16476

768,512

22-Feb-2013

03:36

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20586

768,512

22-Feb-2013

03:33

x86

Url.dll

9.0.8112.16476

231,936

22-Feb-2013

03:36

x86

Url.dll

9.0.8112.20586

231,936

22-Feb-2013

03:34

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16476

9,738,752

22-Feb-2013

03:47

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16476

176,640

22-Feb-2013

03:28

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20586

9,739,264

22-Feb-2013

03:46

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20586

176,640

22-Feb-2013

03:25

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

22-Feb-2013

03:34

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16476

1,800,704

22-Feb-2013

03:46

x86

Jscript.dll

5.8.7601.16982

717,824

22-Feb-2013

03:31

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20586

1,800,704

22-Feb-2013

03:43

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

22-Feb-2013

03:34

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.16982

420,864

22-Feb-2013

03:31

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Urlmon.dll

9.0.8112.16476

1,346,560

22-Feb-2013

06:21

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20586

1,346,560

22-Feb-2013

06:37

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16476

763,520

22-Feb-2013

07:04

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20586

763,520

22-Feb-2013

07:17

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16476

1,494,528

22-Feb-2013

06:19

Not Applicable

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20586

1,494,528

22-Feb-2013

06:37

Not Applicable

Jsproxy.dll

9.0.8112.16476

85,504

22-Feb-2013

06:17

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16476

1,392,128

22-Feb-2013

06:20

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Feb-2013

06:17

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20586

85,504

22-Feb-2013

06:32

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20586

1,392,640

22-Feb-2013

06:37

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Feb-2013

06:33

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16476

887,808

22-Feb-2013

06:22

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20586

887,808

22-Feb-2013

06:39

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16476

729,088

22-Feb-2013

06:14

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

22-Feb-2013

04:53

Not Applicable

Msfeeds.dll

9.0.8112.20586

729,088

22-Feb-2013

06:29

x64

Msfeeds.mof

Not Applicable

1,518

22-Feb-2013

05:00

Not Applicable

Mshtmled.dll

9.0.8112.16476

96,768

22-Feb-2013

06:13

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20586

96,768

22-Feb-2013

06:28

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16476

17,817,088

22-Feb-2013

06:57

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16476

2,382,848

22-Feb-2013

06:12

Not Applicable

Mshtml.dll

9.0.8112.20586

17,817,600

22-Feb-2013

07:12

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20586

2,382,848

22-Feb-2013

06:27

Not Applicable

Ieproxy.dll

9.0.8112.16476

548,864

22-Feb-2013

06:17

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20586

548,864

22-Feb-2013

06:34

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16476

304,640

22-Feb-2013

06:17

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20586

304,640

22-Feb-2013

06:33

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16476

173,056

22-Feb-2013

06:15

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

05:23

Not Applicable

Ieunatt.exe

9.0.8112.20586

173,056

22-Feb-2013

06:31

x64

Windows feed discovered.wav

Not Applicable

19,884

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows information bar.wav

Not Applicable

23,308

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows navigation start.wav

Not Applicable

11,340

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Windows pop-up blocked.wav

Not Applicable

85,548

05-Mar-2011

11:01

Not Applicable

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16476

499,200

22-Feb-2013

06:21

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20586

499,200

22-Feb-2013

06:38

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16476

2,147,840

22-Feb-2013

06:13

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,896

22-Feb-2013

07:04

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20586

2,147,840

22-Feb-2013

06:29

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,912

22-Feb-2013

07:17

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16476

996,352

22-Feb-2013

06:18

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20586

996,352

22-Feb-2013

06:34

x64

Url.dll

9.0.8112.16476

237,056

22-Feb-2013

06:18

x64

Url.dll

9.0.8112.20586

237,056

22-Feb-2013

06:36

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16476

10,925,568

22-Feb-2013

06:29

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16476

248,320

22-Feb-2013

06:09

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20586

10,926,592

22-Feb-2013

06:47

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20586

248,320

22-Feb-2013

06:23

x64

Jscript.dll

5.8.7601.16982

816,640

22-Feb-2013

06:15

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16476

2,312,704

22-Feb-2013

06:27

x64

Jscript.dll

5.8.7601.16982

816,640

22-Feb-2013