דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.


הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

13 באוגוסט 2013 עדכון אבטחה זה פורסם מחדש ומכיל את הקבצים המעודכנים. אנו ממליצים להחיל עדכון אבטחה מעודכן זה.

מבוא

עדכון זה פותר פגיעות ב- Microsoft .NET Framework שעלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות במערכת לקוח אם משתמש מציג דף אינטרנט שנוצר במיוחד באמצעות דפדפן אינטרנט שיכול להריץ יישומי דפדפן XAML (XBAPs).

סיכום

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS13-052. באפשרותך להציג את עלון האבטחה המלא על-ידי מעבר אל אחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה של Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה ופתרון בעיות האבטחה של TechNet

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

מידע אודות הורדות

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304164

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע אודות בוררים שונים של שורת הפקודה הנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2844699 את בוררי שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני האבטחה של Microsoft .NET Framework

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר שתחיל את העדכון, אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או נמצאים בשימוש.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף כל עדכון שפורסם בעבר.

מידע על הסרת העדכון

הערה לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:40

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:47

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:29

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

09-Jul-2013

06:29

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:33

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

עבור כל גירסאות מבוססות x64 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:41

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

08-Jul-2013

12:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:37

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

08-Jul-2013

12:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:48

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:49

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:49

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

61,440

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:36

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:38

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:28

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:42

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

57,344

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:33

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:35

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:35

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של מערכות הנתמכות

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:39

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:39

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:39

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:46

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

08-Jul-2013

12:52

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:47

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:52

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:50

system.configuration.dll

2.0.50727.5476

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5476

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:50

system.xml.dll

2.0.50727.5476

2,052,096

21-Jul-2013

22:48

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:40

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:40

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:40

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:30

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

53,248

09-Jul-2013

06:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:28

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:34

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40,960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:34

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:48חל עלמאמר זה חל על הבאות:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 בעת שימוש עם:

    • Windows 7 Service Pack 1

    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×