דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. אנו ממליצים להתקין את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:http://windowsupdate.microsoft.comלקבלת מידע טכני יותר לגבי עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://technet.microsoft.com/security/bulletin

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS13-080. למד עוד אודות האופן שבו ניתן להשיג את התיקונים הכלולים בעלון אבטחה זה:

 • עבור אדם, עסק קטן, ומשתמשים ארגונית, השתמש את תכונת העדכון האוטומטי של Windows כדי להתקין את כל התיקונים מ- Microsoft Update. כדי לעשות זאת, ראה קבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי באתר מרכז האבטחה והבטיחות של Microsoft.

 • עבור מומחי IT, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS13-080 באתר האינטרנט של מרכז התמיכה הטכנית של אבטחה.

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

אם במחשב שלך פועל Internet Explorer 11 ב Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2, עליך להתקין עדכון אבטחה 2884101. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2884101 MS13-080: תיאור של עדכון האבטחה עבור Internet Explorer 11 ב Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2: 8 באוקטובר 2013

תקנו עבורי

הערות בנושא זה פתרון תיקון

 • הבעיה היא פתרון פותר את הבעיה שתוארה קודם לכן ב- יידוע של Microsoft בנושא אבטחה (2887505): פגיעות ב- Internet Explorer עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק אנו מספקים זה פתרון תיקון כשיטה לעקיפת הבעיה אם אין אפשרות להחיל את עדכון האבטחה 2879017.

 • עליך להפעיל מחדש את Internet Explorer לאחר החלת זה פתרון תיקון.

 • התיקון הוא הפתרון המתואר בסעיף זה חל רק גירסאות 32 סיביות של Internet Explorer.

 • חייב להיות מותקן עבור הבעיה היא לספק הגנה יעילה מפני בעיה זו 2870699 עדכון אבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות אבטחה עדכון 2870699, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  2870699 MS13-069: עדכון האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer: 10 בספטמבר 2013

 • הבעיה היא פתרון לא נועד לשמש תחליף עבור כל עדכון אבטחה. אנו ממליצים תמיד להתקין את עדכוני האבטחה האחרונים. עם זאת, אנו מציעים זה פתרון תיקון כאפשרות מעקף בתרחישים מסוימים.

  לקבלת מידע נוסף אודות שיטה זו לעקיפת הבעיה, עבור אל הדף בעלון אבטחה של מיקרוסופט הבאים:

  http://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms13-080העלון מספק מידע נוסף אודות הבעיה. זה כולל את הפעולות הבאות:

  • תרחישים שבהם ייתכן להחיל או לבטל את הדרך לעקיפת הבעיה.

  באופן ספציפי, כדי לראות מידע זה, חפש את כותרת מידע כללי , הרחב את הסעיף המוצע פעולות ולאחר מכן הרחב בסעיף הדרך לעקיפת הבעיה .

 • אשפים אלה עשויים להיות באנגלית בלבד. עם זאת, האוטומטי מתקן גם עבודה עבור גירסאות Windows בשפות אחרות.

 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן להפעיל את ' התיקון ' מול המחשב שבו אירעה הבעיה.

לשם הפעלה או ביטול פתרון תיקון זה, לחץ על לחצן Fix it או לקשר תחת הכותרת לזמינה או תחת הכותרת הפוך ללא זמין . לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח הורדת קובץ , ולאחר מכן בצע את השלבים התיקון באשף.

לאפשר את הדרך לעקיפת הבעיה Shim MSHTML CVE-2013-3893

לבטל את הדרך לעקיפת הבעיה Shim MSHTML CVE-2013-3893

מידע נוסף

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

מתקן מהדורת הפצה כללית (GDR)

עדכונים נפרדים עשויים לא יותקנו, בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. באפשרותך להציג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון שלך.

מספר המאמר

כותרת המאמר

2889289

דליפת זיכרון בעת גישה דף אינטרנט העושה שימוש באובייקט "navigator.geolocation" ב- Internet Explorer 9

2893031

ה-proxy לא נעשה שימוש בהגדרה של לקוח VPN שאינם תומכים ב- IPv6 ב- Internet Explorer 10

2893030

Backspace, מחק ומקש tab אינם פועלים בתוך תיבת הטקסט של סרגל Explorer ב- Internet Explorer 9

2893028

אין אפשרות להוסיף פריט לסרגל המועדפים ב- Internet Explorer 10 כאשר Windows 8 יש ניתוב מחדש EPM ואת התיקיה זמינה

2893027

תמונות מסוימות אינו מודפס או מוצג בפלט לפני הדפסה ב- Internet Explorer 10

2893026

אובדן נתונים מתרחש בעת פתיחת קובץ Office ב- Internet Explorer 10

2880217

תקלה ב- mshtml. dll עלול להתרחש ביישום המארח את Internet Explorer 8 או ב- Internet Explorer 9 WebBrowser פקד

תיקונים חמים

חבילות 2879017 של עדכון האבטחה עבור Windows XP ו- Windows Server 2003 כוללים קבצי התיקונים החמים של Internet Explorer והפצה כללית (GDR) של מהדורה קבצים. אם לא קיימים קבצי Internet Explorer שהם מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2879017 מתקין את קבצי GDR.

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים תיקוני ה-hotfix. להחיל תיקונים חמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבא שמכיל תיקונים חמים אלה. לקבלת מידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2879017, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

897225 כיצד להתקין את התיקונים החמים הכלולים בעדכוני האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עליך לסקור את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי ברישום הדרוש להפעלת חם זה.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת GDR, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824994 חבילות עדכון תיאור התוכן של Windows XP Service Pack 2 ו- Windows Server 2003 תוכנה

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) מפורטים בעמודות "דרישת SP" ועמודות "ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBמספר. cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

ב- Internet Explorer 6

תמיכה ב- Internet Explorer 6 על כל גירסאות 32 סיביות של Windows XP

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Browseui.dll

6.0.2900.6452

1,025,024

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

23-Sep-2013

01:22

לא ישים

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

81,920

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

6.0.2900.6452

251,904

23-Sep-2013

20:10

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

6.0.2900.6452

3,093,504

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

6.0.2900.6452

449,536

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

6.0.2900.6452

532,480

23-Sep-2013

07:40

לא ישים

SP3

SP3QFE

Shdocvw.dll

6.0.2900.6452

1,510,400

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

61,952

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

6.0.2900.6452

37,888

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

6.0.2900.6452

633,856

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

6.0.2900.6452

852,992

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

6.0.2900.6452

668,672

23-Sep-2013

07:40

x86

SP3

SP3QFE

תמיכה ב- Internet Explorer 6 על כל גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Browseui.dll

6.0.3790.5226

1,033,728

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5226

361,472

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5226

209,920

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

369,664

23-Sep-2013

08:33

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5226

253,952

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5226

3,163,136

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5226

459,264

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5226

537,600

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5226

42,496

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5226

1,520,128

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5226

37,888

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5226

713,216

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5226

854,016

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5226

45,568

23-Sep-2013

08:20

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5226

672,256

23-Sep-2013

11:25

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 6 מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Browseui.dll

6.0.3790.5226

2,543,104

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5226

1,009,152

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5226

640,512

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

997,888

24-Sep-2013

15:07

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

154,112

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5226

717,824

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5226

9,467,904

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5226

1,531,904

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5226

1,845,760

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5226

116,736

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5226

3,700,224

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

205,824

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5226

50,688

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5226

1,639,424

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5226

2,425,344

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5226

44,544

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5226

1,708,032

24-Sep-2013

15:07

IA-64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5226

1,033,728

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5226

361,472

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5226

209,920

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

24-Sep-2013

15:07

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5226

253,952

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5226

3,163,136

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5226

459,264

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5226

537,600

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5226

42,496

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5226

1,520,128

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5226

37,888

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5226

713,216

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5226

854,016

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5226

45,568

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5226

672,256

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 או Windows XP Professional

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Browseui.dll

6.0.3790.5226

1,605,120

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

6.3.3790.5226

562,176

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

6.3.3790.5226

332,288

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2011.1.31.10

566,784

24-Sep-2013

15:07

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2011.1.31.10

96,256

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

6.0.3790.5226

370,176

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

6.0.3790.5226

6,064,640

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

6.0.3790.5226

929,792

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

6.0.3790.5226

900,608

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

5.2.3790.5226

64,000

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Shdocvw.dll

6.0.3790.5226

2,460,672

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Tdc.ocx

1.3.0.3131

94,208

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

6.0.3790.5226

40,960

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

6.0.3790.5226

1,107,456

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

6.0.3790.5226

1,428,480

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5226

46,080

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

6.0.3790.5226

1,196,544

24-Sep-2013

15:07

x64

SP2

SP2QFE

Wbrowseui.dll

6.0.3790.5226

1,033,728

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

6.3.3790.5226

361,472

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

6.3.3790.5226

209,920

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2011.1.31.10

369,664

24-Sep-2013

15:07

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2011.1.31.10

82,432

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

6.0.3790.5226

253,952

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

6.0.3790.5226

3,163,136

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

6.0.3790.5226

459,264

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

6.0.3790.5226

537,600

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

5.2.3790.5226

42,496

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wshdocvw.dll

6.0.3790.5226

1,520,128

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wtdc.ocx

1.3.0.3131

64,512

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

6.0.3790.5226

37,888

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

6.0.3790.5226

713,216

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

6.0.3790.5226

854,016

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5226

45,568

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

6.0.3790.5226

672,256

24-Sep-2013

15:07

x86

SP2

SP2QFE\WOW

ב- Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows XP

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advpack.dll

7.0.6000.21357

124,928

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21357

347,136

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21357

214,528

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21357

132,608

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

22-Sep-2013

23:53

לא ישים

SP3

SP3QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21357

63,488

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21357

70,656

23-Sep-2013

17:12

x86

SP3

SP3QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21357

153,088

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21357

230,400

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

23-Sep-2013

17:06

x86

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

04-Sep-2013

13:47

לא ישים

SP3

SP3QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21357

388,608

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21357

6,108,672

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

04-Sep-2013

13:47

לא ישים

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21357

193,024

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21357

44,544

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21357

268,288

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21357

13,824

23-Sep-2013

17:12

x86

SP3

SP3QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21357

643,224

23-Sep-2013

17:08

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21357

1,830,912

23-Sep-2013

17:35

לא ישים

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21357

27,648

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21357

496,128

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

52,224

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21357

3,626,496

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21357

480,256

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21357

193,024

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21357

671,232

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

7.0.6000.21357

102,912

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21357

44,544

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

7.0.6000.21357

106,496

24-Sep-2013

06:05

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21357

1,172,992

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21357

766,976

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21357

233,472

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21357

841,216

23-Sep-2013

17:35

x86

SP3

SP3QFE

Internet Explorer 7 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advpack.dll

7.0.6000.21357

124,928

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21357

347,136

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21357

214,528

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21357

132,608

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

389,120

23-Sep-2013

06:49

לא ישים

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21357

63,488

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21357

70,656

23-Sep-2013

17:26

x86

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21357

153,088

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21357

230,400

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

23-Sep-2013

17:21

x86

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2012

19:37

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21357

388,608

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21357

6,108,672

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

08-Jul-2010

23:35

לא ישים

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21357

193,024

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21357

44,544

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21357

268,288

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21357

13,824

23-Sep-2013

17:26

x86

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21357

643,224

23-Sep-2013

17:23

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21357

1,830,912

23-Sep-2013

17:38

לא ישים

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21357

27,648

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21357

496,128

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

52,224

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21357

3,626,496

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21357

480,256

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21357

193,024

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21357

671,232

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21357

102,912

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21357

44,544

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21357

106,496

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21357

1,172,992

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21357

766,976

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21357

233,472

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21357

841,216

23-Sep-2013

17:38

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל מבוססי Itanium הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advpack.dll

7.0.6000.21357

283,136

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

49,152

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21357

984,576

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21357

645,632

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21357

328,192

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

965,632

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21357

179,712

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21357

135,680

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21357

385,536

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21357

503,808

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21357

764,416

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

147,456

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21357

11,782,656

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

980,992

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21357

460,800

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21357

99,840

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21357

556,544

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21357

30,720

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21357

795,288

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21357

2,440,192

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21357

82,432

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21357

1,045,504

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

144,384

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21357

10,153,472

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21357

1,531,904

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21357

492,032

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21357

2,233,344

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21357

275,968

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21357

122,368

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21357

130,048

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21357

2,600,960

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21357

2,191,360

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21357

653,824

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21357

1,940,992

24-Sep-2013

06:19

IA-64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21357

124,928

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21357

347,136

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21357

214,528

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21357

132,608

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21357

63,488

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21357

70,656

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21357

153,088

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21357

230,400

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21357

388,608

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21357

6,108,672

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21357

193,024

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21357

44,544

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21357

268,288

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21357

13,824

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21357

643,224

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21357

1,830,912

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21357

27,648

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21357

496,128

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

52,224

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21357

3,626,496

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21357

480,256

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21357

193,024

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21357

671,232

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21357

102,912

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21357

44,544

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21357

106,496

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21357

1,172,992

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21357

766,976

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21357

233,472

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21357

841,216

24-Sep-2013

06:19

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 או Windows XP Professional

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advpack.dll

7.0.6000.21357

161,280

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Corpol.dll

2007.0.0.21306

22,016

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Dxtmsft.dll

7.0.6000.21357

508,416

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Dxtrans.dll

7.0.6000.21357

314,368

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Extmgr.dll

7.0.6000.21357

207,360

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2017.0.0.21306

485,376

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE

Icardie.dll

7.0.6000.21357

85,504

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

7.0.6000.21357

84,992

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieakeng.dll

7.0.6000.21357

195,584

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieaksie.dll

7.0.6000.21357

267,776

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

17.0.6000.21357

480,256

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieencode.dll

2017.0.0.21306

86,528

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

7.0.6000.21357

7,116,800

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

983,552

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

7.0.6000.21357

250,368

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Iernonce.dll

7.0.6000.21357

57,344

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

7.0.6000.21357

371,712

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Ieudinit.exe

7.0.6000.21357

13,824

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Iexplore.exe

7.0.6000.21357

720,024

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

7.0.6000.21357

2,077,184

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

7.0.6000.21357

32,256

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

7.0.6000.21357

623,104

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

82,432

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

7.0.6000.21357

5,735,936

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

7.0.6000.21357

762,880

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Msrating.dll

7.0.6000.21357

242,688

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

7.0.6000.21357

1,129,984

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

7.0.6000.21357

164,864

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Pngfilt.dll

7.0.6000.21357

64,000

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

7.0.6000.21357

108,544

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

7.0.6000.21357

1,441,280

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

7.0.6000.21357

1,104,896

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Webcheck.dll

7.0.6000.21357

295,936

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

7.0.6000.21357

1,051,648

24-Sep-2013

06:20

x64

SP2

SP2QFE

Wadvpack.dll

7.0.6000.21357

124,928

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wcorpol.dll

2007.0.0.21306

17,408

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtmsft.dll

7.0.6000.21357

347,136

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wdxtrans.dll

7.0.6000.21357

214,528

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wextmgr.dll

7.0.6000.21357

132,608

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2017.0.0.21306

389,120

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wicardie.dll

7.0.6000.21357

63,488

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

7.0.6000.21357

70,656

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakeng.dll

7.0.6000.21357

153,088

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieaksie.dll

7.0.6000.21357

230,400

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieakui.dll

7.0.6000.21357

161,792

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

17.0.6000.21357

388,608

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieencode.dll

2017.0.0.21306

78,336

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

7.0.6000.21357

6,108,672

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll.mui

7.0.6000.16414

991,232

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

7.0.6000.21357

193,024

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiernonce.dll

7.0.6000.21357

44,544

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

7.0.6000.21357

268,288

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieudinit.exe

7.0.6000.21357

13,824

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiexplore.exe

7.0.6000.21357

643,224

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

7.0.6000.21357

1,830,912

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

7.0.6000.21357

27,648

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

7.0.6000.21357

496,128

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

7.0.6000.21357

52,224

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

7.0.6000.21357

3,626,496

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

7.0.6000.21357

480,256

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsrating.dll

7.0.6000.21357

193,024

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

7.0.6000.21357

671,232

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

7.0.6000.21357

102,912

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wpngfilt.dll

7.0.6000.21357

44,544

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

7.0.6000.21357

106,496

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

7.0.6000.21357

1,172,992

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

7.0.6000.21357

766,976

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwebcheck.dll

7.0.6000.21357

233,472

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

7.0.6000.21357

841,216

24-Sep-2013

06:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

ב-Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows XP

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Corpol.dll

2008.0.0.23532

18,944

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Html.iec

2018.0.0.23532

385,024

23-Sep-2013

18:06

לא ישים

SP3

SP3QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

174,592

24-Sep-2013

06:36

x86

SP3

SP3QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

387,584

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

743,424

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

11,113,472

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

184,320

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

247,808

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,006,016

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,469,440

23-Sep-2013

18:33

לא ישים

SP3

SP3QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

522,240

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

25,600

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

43,520

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

630,272

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

55,296

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

6,017,536

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

67,072

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23532

611,840

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Occache.dll

8.0.6001.23532

206,848

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Url.dll

8.0.6001.23532

105,984

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,215,488

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23532

759,296

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23532

920,064

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23532

12,800

23-Sep-2013

18:33

x86

SP3

SP3QFE

Internet Explorer 8 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Corpol.dll

2008.0.0.23532

18,944

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23532

385,024

23-Sep-2013

20:51

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

174,592

24-Sep-2013

09:47

x86

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

387,584

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

743,424

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

11,113,472

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

184,320

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

247,808

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,006,016

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,469,440

23-Sep-2013

21:06

לא ישים

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

522,240

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

25,600

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

43,520

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

630,272

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

55,296

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

6,017,536

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

67,072

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23532

611,840

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23532

206,848

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23532

105,984

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,215,488

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23532

759,296

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23532

920,064

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23532

12,800

23-Sep-2013

21:06

x86

SP2

SP2QFE

Internet Explorer 8 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 או Windows XP Professional

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Corpol.dll

2008.0.0.23532

23,040

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Html.iec

2018.0.0.23532

479,232

24-Sep-2013

09:46

לא ישים

SP2

SP2QFE

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

70,656

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

459,776

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

1,019,904

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

12,512,768

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

252,928

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

718,848

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,358,272

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,539,072

24-Sep-2013

09:46

לא ישים

SP2

SP2QFE

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

502,272

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

31,744

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

56,832

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

742,912

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

71,680

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

9,344,000

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

98,304

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Mstime.dll

8.0.6001.23532

1,062,912

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Occache.dll

8.0.6001.23532

243,712

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Url.dll

8.0.6001.23532

108,032

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,493,504

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Vgx.dll

8.0.6001.23532

1,028,096

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Wininet.dll

8.0.6001.23532

1,151,488

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Xpshims.dll

8.0.6001.23532

13,824

24-Sep-2013

09:46

x64

SP2

SP2QFE

Wcorpol.dll

2008.0.0.23532

18,944

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Whtml.iec

2018.0.0.23532

385,024

24-Sep-2013

09:46

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wie4uinit.exe

8.0.6001.23532

174,592

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedkcs32.dll

18.0.6001.23532

387,584

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiedvtool.dll

8.0.6001.23532

743,424

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieframe.dll

8.0.6001.23532

11,113,472

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiepeers.dll

8.0.6001.23532

184,320

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wieproxy.dll

8.0.6001.23532

247,808

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wiertutil.dll

8.0.6001.23532

2,006,016

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Winetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,469,440

24-Sep-2013

09:46

לא ישים

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsdbgui.dll

8.0.6001.23532

522,240

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wjsproxy.dll

8.0.6001.23532

25,600

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wlicmgr10.dll

8.0.6001.23532

43,520

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeeds.dll

8.0.6001.23532

630,272

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

55,296

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtml.dll

8.0.6001.23532

6,017,536

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmshtmled.dll

8.0.6001.23532

67,072

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmstime.dll

8.0.6001.23532

611,840

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Woccache.dll

8.0.6001.23532

206,848

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurl.dll

8.0.6001.23532

105,984

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wurlmon.dll

8.0.6001.23532

1,215,488

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvgx.dll

8.0.6001.23532

759,296

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwininet.dll

8.0.6001.23532

920,064

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wxpshims.dll

8.0.6001.23532

12,800

24-Sep-2013

09:46

x86

SP2

SP2QFE\WOW


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

ב- Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

7.0.6002.18945

1,177,600

24-Sep-2013

03:07

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23226

1,178,624

24-Sep-2013

14:27

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18945

671,232

24-Sep-2013

03:07

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23226

671,232

24-Sep-2013

14:25

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18945

19,456

24-Sep-2013

03:06

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23226

19,456

24-Sep-2013

14:23

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18945

27,648

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18945

834,048

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

03:07

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23226

27,648

24-Sep-2013

14:24

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23226

842,240

24-Sep-2013

14:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

14:27

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

19-Sep-2013

12:21

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

14:24

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18945

193,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23226

193,024

24-Sep-2013

14:24

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18945

498,688

24-Sep-2013

03:07

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

19-Sep-2013

12:26

לא ישים

Msfeeds.dll

7.0.6002.23226

498,688

24-Sep-2013

14:25

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

09-Sep-2011

11:34

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.18945

389,632

23-Sep-2013

20:13

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.23226

390,144

24-Sep-2013

13:24

לא ישים

Mshtmled.dll

7.0.6002.18945

479,744

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23226

480,256

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18945

3,625,984

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18945

1,383,424

23-Sep-2013

20:01

לא ישים

Mshtml.dll

7.0.6002.23226

3,627,008

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23226

1,383,424

24-Sep-2013

13:04

לא ישים

Iertutil.dll

7.0.6002.18945

271,872

24-Sep-2013

03:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18945

129,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23226

272,384

24-Sep-2013

14:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23226

129,024

24-Sep-2013

14:27

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18945

766,976

24-Sep-2013

03:07

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23226

766,976

24-Sep-2013

14:27

x86

Url.dll

7.0.6002.18945

106,496

24-Sep-2013

03:07

x86

Url.dll

7.0.6002.23226

106,496

24-Sep-2013

14:27

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18945

53,760

24-Sep-2013

03:07

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23226

53,760

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18945

6,119,424

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18945

180,736

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23226

6,120,960

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23226

180,736

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18945

304,128

23-Sep-2013

20:01

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23226

304,128

24-Sep-2013

13:05

x86

Internet Explorer 7 בכל מבוססי Itanium הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

7.0.6002.18945

2,615,296

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.23226

2,616,320

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.18945

2,234,368

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Mstime.dll

7.0.6002.23226

2,234,368

24-Sep-2013

14:00

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.18945

62,464

23-Sep-2013

22:52

IA-64

Corpol.dll

7.0.6002.23226

62,464

24-Sep-2013

13:58

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18945

81,920

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.18945

1,924,096

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23226

81,920

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Wininet.dll

7.0.6002.23226

1,940,992

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

181,760

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Mar-2011

05:10

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

1,074,688

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.18945

460,800

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Iepeers.dll

7.0.6002.23226

461,312

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18945

1,045,504

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

03-Apr-2009

21:19

לא ישים

Msfeeds.dll

7.0.6002.23226

1,045,504

24-Sep-2013

14:00

IA-64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

15-Mar-2011

05:41

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.18945

965,632

23-Sep-2013

21:34

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.23226

965,632

24-Sep-2013

13:18

לא ישים

Mshtmled.dll

7.0.6002.18945

1,532,416

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23226

1,532,928

24-Sep-2013

14:00

IA-64

Mshtml.dll

7.0.6002.18945

10,156,544

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18945

1,383,424

23-Sep-2013

21:00

לא ישים

Mshtml.dll

7.0.6002.23226

10,158,080

24-Sep-2013

14:00

IA-64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23226

1,383,424

24-Sep-2013

12:53

לא ישים

Iertutil.dll

7.0.6002.18945

564,736

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18945

409,088

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Iertutil.dll

7.0.6002.23226

564,736

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23226

409,088

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.18945

2,192,896

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Vgx.dll

7.0.6002.23226

2,192,896

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Url.dll

7.0.6002.18945

130,048

23-Sep-2013

22:55

IA-64

Url.dll

7.0.6002.23226

130,048

24-Sep-2013

14:02

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18945

210,432

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23226

210,432

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.18945

11,790,848

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.18945

532,992

23-Sep-2013

22:53

IA-64

Ieframe.dll

7.0.6002.23226

11,794,944

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Ieui.dll

7.0.6002.23226

532,992

24-Sep-2013

13:59

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.18945

476,672

23-Sep-2013

21:01

IA-64

Ieuser.exe

6.0.6002.23226

476,672

24-Sep-2013

12:54

IA-64

Urlmon.dll

7.0.6002.18945

1,177,600

24-Sep-2013

03:07

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23226

1,178,624

24-Sep-2013

14:27

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18945

671,232

24-Sep-2013

03:07

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23226

671,232

24-Sep-2013

14:25

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18945

19,456

24-Sep-2013

03:06

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23226

19,456

24-Sep-2013

14:23

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18945

27,648

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18945

834,048

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

03:07

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23226

27,648

24-Sep-2013

14:24

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23226

842,240

24-Sep-2013

14:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

14:27

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

19-Sep-2013

12:21

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

14:24

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18945

193,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23226

193,024

24-Sep-2013

14:24

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18945

498,688

24-Sep-2013

03:07

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

19-Sep-2013

12:26

לא ישים

Msfeeds.dll

7.0.6002.23226

498,688

24-Sep-2013

14:25

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

09-Sep-2011

11:34

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.18945

389,632

23-Sep-2013

20:13

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.23226

390,144

24-Sep-2013

13:24

לא ישים

Mshtmled.dll

7.0.6002.18945

479,744

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23226

480,256

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18945

3,625,984

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18945

1,383,424

23-Sep-2013

20:01

לא ישים

Mshtml.dll

7.0.6002.23226

3,627,008

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23226

1,383,424

24-Sep-2013

13:04

לא ישים

Iertutil.dll

7.0.6002.18945

271,872

24-Sep-2013

03:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18945

129,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23226

272,384

24-Sep-2013

14:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23226

129,024

24-Sep-2013

14:27

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18945

766,976

24-Sep-2013

03:07

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23226

766,976

24-Sep-2013

14:27

x86

Url.dll

7.0.6002.18945

106,496

24-Sep-2013

03:07

x86

Url.dll

7.0.6002.23226

106,496

24-Sep-2013

14:27

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18945

53,760

24-Sep-2013

03:07

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23226

53,760

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18945

6,119,424

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18945

180,736

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23226

6,120,960

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23226

180,736

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18945

304,128

23-Sep-2013

20:01

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23226

304,128

24-Sep-2013

13:05

x86

Internet Explorer 7 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

7.0.6002.18945

1,430,528

23-Sep-2013

23:56

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.23226

1,430,528

24-Sep-2013

15:12

x64

Mstime.dll

7.0.6002.18945

1,129,984

23-Sep-2013

23:53

x64

Mstime.dll

7.0.6002.23226

1,129,984

24-Sep-2013

15:10

x64

Corpol.dll

7.0.6002.18945

33,792

23-Sep-2013

23:50

x64

Corpol.dll

7.0.6002.23226

33,792

24-Sep-2013

15:07

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.18945

32,256

23-Sep-2013

23:52

x64

Wininet.dll

7.0.6002.18945

1,032,192

23-Sep-2013

23:56

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

23-Sep-2013

23:56

x64

Jsproxy.dll

7.0.6002.23226

32,256

24-Sep-2013

15:09

x64

Wininet.dll

7.0.6002.23226

1,041,408

24-Sep-2013

15:12

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

24-Sep-2013

15:12

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

18-Jun-2009

06:57

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

23-Sep-2013

23:52

x64

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

15-Nov-2011

15:03

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

422,400

24-Sep-2013

15:08

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.18945

249,856

23-Sep-2013

23:52

x64

Iepeers.dll

7.0.6002.23226

249,856

24-Sep-2013

15:08

x64

Msfeeds.dll

7.0.6002.18945

623,104

23-Sep-2013

23:53

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

03-Apr-2009

21:18

לא ישים

Msfeeds.dll

7.0.6002.23226

623,104

24-Sep-2013

15:10

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

15-Nov-2011

15:14

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.18945

485,376

23-Sep-2013

22:14

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.23226

485,888

24-Sep-2013

14:18

לא ישים

Mshtmled.dll

7.0.6002.18945

763,392

23-Sep-2013

23:53

x64

Mshtmled.dll

7.0.6002.23226

763,392

24-Sep-2013

15:10

x64

Mshtml.dll

7.0.6002.18945

5,731,328

23-Sep-2013

23:53

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.18945

1,383,424

23-Sep-2013

21:36

לא ישים

Mshtml.dll

7.0.6002.23226

5,736,960

24-Sep-2013

15:10

x64

Mshtml.tlb

7.0.6002.23226

1,383,424

24-Sep-2013

13:48

לא ישים

Iertutil.dll

7.0.6002.18945

377,856

23-Sep-2013

23:52

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.18945

176,128

23-Sep-2013

23:55

x64

Iertutil.dll

7.0.6002.23226

377,856

24-Sep-2013

15:08

x64

Sqmapi.dll

6.0.6002.23226

176,128

24-Sep-2013

15:12

x64

Vgx.dll

7.0.6002.18945

1,104,896

23-Sep-2013

23:56

x64

Vgx.dll

7.0.6002.23226

1,104,896

24-Sep-2013

15:12

x64

Url.dll

7.0.6002.18945

108,544

23-Sep-2013

23:56

x64

Url.dll

7.0.6002.23226

108,544

24-Sep-2013

15:12

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.18945

146,944

23-Sep-2013

23:52

x64

Iebrshim.dll

6.0.6002.23226

146,944

24-Sep-2013

15:08

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.18945

7,051,776

23-Sep-2013

23:52

x64

Ieui.dll

7.0.6002.18945

224,768

23-Sep-2013

23:52

x64

Ieframe.dll

7.0.6002.23226

7,053,824

24-Sep-2013

15:08

x64

Ieui.dll

7.0.6002.23226

224,768

24-Sep-2013

15:08

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.18945

389,632

23-Sep-2013

21:37

x64

Ieuser.exe

6.0.6002.23226

389,632

24-Sep-2013

13:49

x64

Urlmon.dll

7.0.6002.18945

1,177,600

24-Sep-2013

03:07

x86

Urlmon.dll

7.0.6002.23226

1,178,624

24-Sep-2013

14:27

x86

Mstime.dll

7.0.6002.18945

671,232

24-Sep-2013

03:07

x86

Mstime.dll

7.0.6002.23226

671,232

24-Sep-2013

14:25

x86

Corpol.dll

7.0.6002.18945

19,456

24-Sep-2013

03:06

x86

Corpol.dll

7.0.6002.23226

19,456

24-Sep-2013

14:23

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.18945

27,648

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininet.dll

7.0.6002.18945

834,048

24-Sep-2013

03:07

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

03:07

x86

Jsproxy.dll

7.0.6002.23226

27,648

24-Sep-2013

14:24

x86

Wininet.dll

7.0.6002.23226

842,240

24-Sep-2013

14:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

24-Sep-2013

14:27

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

19-Sep-2013

12:21

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieapfltr.dat

7.0.6011.1

2,452,872

24-May-2013

17:09

לא ישים

Ieapfltr.dll

7.0.6000.16730

380,928

24-Sep-2013

14:24

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.18945

193,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iepeers.dll

7.0.6002.23226

193,024

24-Sep-2013

14:24

x86

Msfeeds.dll

7.0.6002.18945

498,688

24-Sep-2013

03:07

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

19-Sep-2013

12:26

לא ישים

Msfeeds.dll

7.0.6002.23226

498,688

24-Sep-2013

14:25

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

09-Sep-2011

11:34

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.18945

389,632

23-Sep-2013

20:13

לא ישים

Html.iec

2017.0.0.23226

390,144

24-Sep-2013

13:24

לא ישים

Mshtmled.dll

7.0.6002.18945

479,744

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtmled.dll

7.0.6002.23226

480,256

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.dll

7.0.6002.18945

3,625,984

24-Sep-2013

03:07

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.18945

1,383,424

23-Sep-2013

20:01

לא ישים

Mshtml.dll

7.0.6002.23226

3,627,008

24-Sep-2013

14:25

x86

Mshtml.tlb

7.0.6002.23226

1,383,424

24-Sep-2013

13:04

לא ישים

Iertutil.dll

7.0.6002.18945

271,872

24-Sep-2013

03:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.18945

129,024

24-Sep-2013

03:07

x86

Iertutil.dll

7.0.6002.23226

272,384

24-Sep-2013

14:24

x86

Sqmapi.dll

6.0.6002.23226

129,024

24-Sep-2013

14:27

x86

Vgx.dll

7.0.6002.18945

766,976

24-Sep-2013

03:07

x86

Vgx.dll

7.0.6002.23226

766,976

24-Sep-2013

14:27

x86

Url.dll

7.0.6002.18945

106,496

24-Sep-2013

03:07

x86

Url.dll

7.0.6002.23226

106,496

24-Sep-2013

14:27

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.18945

53,760

24-Sep-2013

03:07

x86

Iebrshim.dll

6.0.6002.23226

53,760

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.18945

6,119,424

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieui.dll

7.0.6002.18945

180,736

24-Sep-2013

03:07

x86

Ieframe.dll

7.0.6002.23226

6,120,960

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieui.dll

7.0.6002.23226

180,736

24-Sep-2013

14:24

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.18945

304,128

23-Sep-2013

20:01

x86

Ieuser.exe

6.0.6002.23226

304,128

24-Sep-2013

13:05

x86

ב-Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

8.0.6001.19475

1,212,928

23-Sep-2013

12:57

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,215,488

23-Sep-2013

09:16

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19475

611,840

23-Sep-2013

12:53

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23532

611,840

23-Sep-2013

09:12

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19475

1,469,440

23-Sep-2013

12:51

לא ישים

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,469,440

23-Sep-2013

09:10

לא ישים

Corpol.dll

2008.0.0.19475

18,944

23-Sep-2013

12:49

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23532

18,944

23-Sep-2013

09:08

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19475

25,600

23-Sep-2013

12:51

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19475

916,992

23-Sep-2013

12:57

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Sep-2013

12:57

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

25,600

23-Sep-2013

09:11

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23532

920,064

23-Sep-2013

09:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Sep-2013

09:17

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19475

387,584

23-Sep-2013

12:50

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

387,584

23-Sep-2013

09:10

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19475

184,320

23-Sep-2013

12:51

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

184,320

23-Sep-2013

09:10

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19475

43,520

23-Sep-2013

12:51

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

43,520

23-Sep-2013

09:11

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19475

743,424

23-Sep-2013

12:50

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

743,424

23-Sep-2013

09:10

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19475

630,272

23-Sep-2013

12:52

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

15-Apr-2010

01:25

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

630,272

23-Sep-2013

09:11

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

19-Apr-2010

23:16

לא ישים

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19475

55,296

23-Sep-2013

12:52

x86

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

15-Apr-2010

01:25

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19475

13,312

23-Sep-2013

09:27

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

55,296

23-Sep-2013

09:11

x86

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

19-Apr-2010

23:16

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23532

13,312

23-Sep-2013

05:34

x86

Html.iec

2018.0.0.19475

385,024

23-Sep-2013

11:14

לא ישים

Html.iec

2018.0.0.23532

385,024

23-Sep-2013

07:29

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.6001.19475

67,072

23-Sep-2013

12:52

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

67,072

23-Sep-2013

09:12

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19475

6,017,024

23-Sep-2013

12:52

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19475

1,638,912

23-Sep-2013

09:27

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

6,017,536

23-Sep-2013

09:12

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23532

1,638,912

23-Sep-2013

05:34

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.6001.19475

247,808

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

247,808

23-Sep-2013

09:10

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19475

198,144

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23532

198,144

23-Sep-2013

09:10

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.19475

133,632

23-Sep-2013

09:29

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19475

638,120

23-Sep-2013

12:59

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

15-Apr-2010

01:19

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

15-Apr-2010

01:19

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

15-Apr-2010

01:19

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

15-Apr-2010

01:19

לא ישים

Ieunatt.exe

8.0.6001.23532

133,632

23-Sep-2013

05:36

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23532

638,120

23-Sep-2013

09:18

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

19-Apr-2010

23:10

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

19-Apr-2010

23:10

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

19-Apr-2010

23:10

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

19-Apr-2010

23:10

לא ישים

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19475

522,240

23-Sep-2013

12:51

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

522,240

23-Sep-2013

09:11

x86

Desktop.ini

לא ישים

65

15-Apr-2010

01:16

לא ישים

Occache.dll

8.0.6001.19475

206,848

23-Sep-2013

12:55

x86

Desktop.ini

לא ישים

65

19-Apr-2010

23:07

לא ישים

Occache.dll

8.0.6001.23532

206,848

23-Sep-2013

09:14

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19475

2,005,504

23-Sep-2013

12:51

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19475

129,536

23-Sep-2013

12:57

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,006,016

23-Sep-2013

09:10

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23532

129,536

23-Sep-2013

09:16

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19475

174,080

23-Sep-2013

09:29

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19475

55,808

23-Sep-2013

12:51

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19475

71,680

23-Sep-2013

12:51

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

174,592

23-Sep-2013

05:36

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23532

55,808

23-Sep-2013

09:10

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23532

71,680

23-Sep-2013

09:10

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19475

109,056

23-Sep-2013

12:51

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23532

109,056

23-Sep-2013

09:10

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19475

759,296

23-Sep-2013

12:57

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23532

759,296

23-Sep-2013

09:16

x86

Url.dll

8.0.6001.19475

105,984

23-Sep-2013

12:57

x86

Url.dll

8.0.6001.23532

105,984

23-Sep-2013

09:16

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19475

11,111,936

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19475

164,352

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

11,113,472

23-Sep-2013

09:10

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23532

164,352

23-Sep-2013

09:10

x86

Internet Explorer 8 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

8.0.6001.19475

1,489,920

23-Sep-2013

10:50

x64

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,493,504

23-Sep-2013

09:50

x64

Mstime.dll

8.0.6001.19475

1,062,912

23-Sep-2013

10:47

x64

Mstime.dll

8.0.6001.23532

1,062,912

23-Sep-2013

09:46

x64

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19475

1,538,560

23-Sep-2013

10:46

לא ישים

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,539,072

23-Sep-2013

09:44

לא ישים

Corpol.dll

2008.0.0.19475

23,040

23-Sep-2013

10:44

x64

Corpol.dll

2008.0.0.23532

23,040

23-Sep-2013

09:40

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.19475

31,744

23-Sep-2013

10:46

x64

Wininet.dll

8.0.6001.19475

1,147,392

23-Sep-2013

10:51

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

23-Sep-2013

10:51

x64

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

31,744

23-Sep-2013

09:44

x64

Wininet.dll

8.0.6001.23532

1,151,488

23-Sep-2013

09:50

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

93,184

23-Sep-2013

09:50

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19475

459,776

23-Sep-2013

10:46

x64

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

459,776

23-Sep-2013

09:43

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.19475

252,416

23-Sep-2013

10:46

x64

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

252,928

23-Sep-2013

09:44

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.19475

56,832

23-Sep-2013

10:46

x64

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

56,832

23-Sep-2013

09:45

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.19475

1,019,904

23-Sep-2013

10:46

x64

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

1,019,904

23-Sep-2013

09:43

x64

Msfeeds.dll

8.0.6001.19475

742,912

23-Sep-2013

10:47

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

29-Jan-2009

19:41

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

742,912

23-Sep-2013

09:45

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

29-Jan-2013

22:12

לא ישים

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19475

71,680

23-Sep-2013

10:47

x64

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

29-Jan-2009

19:41

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19475

12,288

23-Sep-2013

07:40

x64

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

71,680

23-Sep-2013

09:45

x64

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

29-Jan-2013

22:12

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23532

12,288

23-Sep-2013

07:39

x64

Html.iec

2018.0.0.19475

479,232

23-Sep-2013

09:26

לא ישים

Html.iec

2018.0.0.23532

479,232

23-Sep-2013

08:53

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.6001.19475

98,304

23-Sep-2013

10:47

x64

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

98,304

23-Sep-2013

09:45

x64

Mshtml.dll

8.0.6001.19475

9,342,464

23-Sep-2013

10:47

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.19475

1,638,912

23-Sep-2013

07:39

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

9,344,000

23-Sep-2013

09:45

x64

Mshtml.tlb

8.0.6001.23532

1,638,912

23-Sep-2013

07:38

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.6001.19475

718,848

23-Sep-2013

10:46

x64

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

718,848

23-Sep-2013

09:44

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.19475

301,056

23-Sep-2013

10:46

x64

Ieshims.dll

8.0.6001.23532

301,056

23-Sep-2013

09:44

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19475

162,816

23-Sep-2013

07:44

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.19475

660,648

23-Sep-2013

10:52

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

29-Jan-2009

19:33

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

29-Jan-2009

19:33

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

29-Jan-2009

19:33

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

29-Jan-2009

19:33

לא ישים

Ieunatt.exe

8.0.6001.23532

162,816

23-Sep-2013

07:40

x64

Iexplore.exe

8.0.6001.23532

660,648

23-Sep-2013

09:52

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

29-Jan-2013

21:53

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

29-Jan-2013

21:53

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

29-Jan-2013

21:53

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

29-Jan-2013

21:53

לא ישים

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19475

502,272

23-Sep-2013

10:46

x64

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

502,272

23-Sep-2013

09:44

x64

Desktop.ini

לא ישים

65

29-Jan-2009

19:30

לא ישים

Occache.dll

8.0.6001.19475

243,712

23-Sep-2013

10:49

x64

Desktop.ini

לא ישים

65

29-Jan-2013

21:51

לא ישים

Occache.dll

8.0.6001.23532

243,712

23-Sep-2013

09:48

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.19475

2,357,760

23-Sep-2013

10:46

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.19475

165,888

23-Sep-2013

10:50

x64

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,358,272

23-Sep-2013

09:44

x64

Sqmapi.dll

6.0.6001.23532

165,888

23-Sep-2013

09:49

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19475

70,656

23-Sep-2013

07:43

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.19475

72,192

23-Sep-2013

10:46

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.19475

77,312

23-Sep-2013

10:46

x64

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

70,656

23-Sep-2013

07:40

x64

Iernonce.dll

8.0.6001.23532

72,192

23-Sep-2013

09:44

x64

Iesetup.dll

8.0.6001.23532

77,312

23-Sep-2013

09:44

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.19475

132,096

23-Sep-2013

10:46

x64

Iesysprep.dll

8.0.6001.23532

132,096

23-Sep-2013

09:44

x64

Vgx.dll

8.0.6001.19475

1,028,096

23-Sep-2013

10:50

x64

Vgx.dll

8.0.6001.23532

1,028,096

23-Sep-2013

09:50

x64

Url.dll

8.0.6001.19475

108,032

23-Sep-2013

10:50

x64

Url.dll

8.0.6001.23532

108,032

23-Sep-2013

09:50

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.19475

12,510,208

23-Sep-2013

10:46

x64

Ieui.dll

8.0.6001.19475

219,136

23-Sep-2013

10:46

x64

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

12,512,768

23-Sep-2013

09:44

x64

Ieui.dll

8.0.6001.23532

219,136

23-Sep-2013

09:44

x64

Ieunatt.exe

8.0.6001.19475

133,632

23-Sep-2013

09:29

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.19475

638,120

23-Sep-2013

12:59

x86

Ieunatt.exe

8.0.6001.23532

133,632

23-Sep-2013

05:36

x86

Iexplore.exe

8.0.6001.23532

638,120

23-Sep-2013

09:18

x86

Occache.dll

8.0.6001.19475

206,848

23-Sep-2013

12:55

x86

Occache.dll

8.0.6001.23532

206,848

23-Sep-2013

09:14

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.19475

1,212,928

23-Sep-2013

12:57

x86

Urlmon.dll

8.0.6001.23532

1,215,488

23-Sep-2013

09:16

x86

Mstime.dll

8.0.6001.19475

611,840

23-Sep-2013

12:53

x86

Mstime.dll

8.0.6001.23532

611,840

23-Sep-2013

09:12

x86

Inetcpl.cpl

8.0.6001.19475

1,469,440

23-Sep-2013

12:51

לא ישים

Inetcpl.cpl

8.0.6001.23532

1,469,440

23-Sep-2013

09:10

לא ישים

Corpol.dll

2008.0.0.19475

18,944

23-Sep-2013

12:49

x86

Corpol.dll

2008.0.0.23532

18,944

23-Sep-2013

09:08

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.19475

25,600

23-Sep-2013

12:51

x86

Wininet.dll

8.0.6001.19475

916,992

23-Sep-2013

12:57

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Sep-2013

12:57

x86

Jsproxy.dll

8.0.6001.23532

25,600

23-Sep-2013

09:11

x86

Wininet.dll

8.0.6001.23532

920,064

23-Sep-2013

09:17

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

64,512

23-Sep-2013

09:17

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.19475

387,584

23-Sep-2013

12:50

x86

Iedkcs32.dll

18.0.6001.23532

387,584

23-Sep-2013

09:10

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.19475

184,320

23-Sep-2013

12:51

x86

Iepeers.dll

8.0.6001.23532

184,320

23-Sep-2013

09:10

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.19475

43,520

23-Sep-2013

12:51

x86

Licmgr10.dll

8.0.6001.23532

43,520

23-Sep-2013

09:11

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.19475

743,424

23-Sep-2013

12:50

x86

Iedvtool.dll

8.0.6001.23532

743,424

23-Sep-2013

09:10

x86

Msfeeds.dll

8.0.6001.19475

630,272

23-Sep-2013

12:52

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

15-Apr-2010

01:25

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.6001.23532

630,272

23-Sep-2013

09:11

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,876

19-Apr-2010

23:16

לא ישים

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.19475

55,296

23-Sep-2013

12:52

x86

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

15-Apr-2010

01:25

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.19475

13,312

23-Sep-2013

09:27

x86

Msfeedsbs.dll

8.0.6001.23532

55,296

23-Sep-2013

09:11

x86

Msfeedsbs.mof

לא ישים

1,938

19-Apr-2010

23:16

לא ישים

Msfeedssync.exe

8.0.6001.23532

13,312

23-Sep-2013

05:34

x86

Html.iec

2018.0.0.19475

385,024

23-Sep-2013

11:14

לא ישים

Html.iec

2018.0.0.23532

385,024

23-Sep-2013

07:29

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.6001.19475

67,072

23-Sep-2013

12:52

x86

Mshtmled.dll

8.0.6001.23532

67,072

23-Sep-2013

09:12

x86

Mshtml.dll

8.0.6001.19475

6,017,024

23-Sep-2013

12:52

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.19475

1,638,912

23-Sep-2013

09:27

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.6001.23532

6,017,536

23-Sep-2013

09:12

x86

Mshtml.tlb

8.0.6001.23532

1,638,912

23-Sep-2013

05:34

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.6001.19475

247,808

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieproxy.dll

8.0.6001.23532

247,808

23-Sep-2013

09:10

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.19475

198,144

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieshims.dll

8.0.6001.23532

198,144

23-Sep-2013

09:10

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.19475

522,240

23-Sep-2013

12:51

x86

Jsdbgui.dll

8.0.6001.23532

522,240

23-Sep-2013

09:11

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.19475

2,005,504

23-Sep-2013

12:51

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.19475

129,536

23-Sep-2013

12:57

x86

Iertutil.dll

8.0.6001.23532

2,006,016

23-Sep-2013

09:10

x86

Sqmapi.dll

6.0.6001.23532

129,536

23-Sep-2013

09:16

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.19475

174,080

23-Sep-2013

09:29

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.19475

55,808

23-Sep-2013

12:51

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.19475

71,680

23-Sep-2013

12:51

x86

Ie4uinit.exe

8.0.6001.23532

174,592

23-Sep-2013

05:36

x86

Iernonce.dll

8.0.6001.23532

55,808

23-Sep-2013

09:10

x86

Iesetup.dll

8.0.6001.23532

71,680

23-Sep-2013

09:10

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.19475

109,056

23-Sep-2013

12:51

x86

Iesysprep.dll

8.0.6001.23532

109,056

23-Sep-2013

09:10

x86

Vgx.dll

8.0.6001.19475

759,296

23-Sep-2013

12:57

x86

Vgx.dll

8.0.6001.23532

759,296

23-Sep-2013

09:16

x86

Url.dll

8.0.6001.19475

105,984

23-Sep-2013

12:57

x86

Url.dll

8.0.6001.23532

105,984

23-Sep-2013

09:16

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.19475

11,111,936

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieui.dll

8.0.6001.19475

164,352

23-Sep-2013

12:51

x86

Ieframe.dll

8.0.6001.23532

11,113,472

23-Sep-2013

09:10

x86

Ieui.dll

8.0.6001.23532

164,352

23-Sep-2013

09:10

x86

ב-Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,104,896

22-Sep-2013

10:13

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,104,896

22-Sep-2013

11:27

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

757,400

22-Sep-2013

10:59

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

757,400

22-Sep-2013

12:14

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,427,968

22-Sep-2013

10:14

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,427,968

22-Sep-2013

11:28

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

65,024

22-Sep-2013

10:09

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,129,472

22-Sep-2013

10:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

10:10

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

75,264

22-Sep-2013

11:24

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,130,496

22-Sep-2013

11:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

11:24

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

678,912

22-Sep-2013

10:16

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

678,912

22-Sep-2013

11:31

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

607,744

22-Sep-2013

10:05

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

08:55

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

607,744

22-Sep-2013

11:20

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

73,216

22-Sep-2013

10:03

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

73,216

22-Sep-2013

11:18

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

12,336,128

22-Sep-2013

10:29

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

12,336,640

22-Sep-2013

11:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

11:18

לא ישים

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

142,848

22-Sep-2013

10:08

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

142,848

22-Sep-2013

11:22

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

387,584

22-Sep-2013

10:16

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

387,584

22-Sep-2013

11:30

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

1,796,096

22-Sep-2013

10:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

10:59

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

1,796,096

22-Sep-2013

11:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

12:14

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16514

768,512

22-Sep-2013

10:10

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20625

768,512

22-Sep-2013

11:24

x86

Url.dll

9.0.8112.16514

231,936

22-Sep-2013

10:12

x86

Url.dll

9.0.8112.20625

231,936

22-Sep-2013

11:26

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

9,739,264

22-Sep-2013

10:22

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16514

176,640

22-Sep-2013

09:59

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

9,739,264

22-Sep-2013

11:38

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20625

176,640

22-Sep-2013

11:14

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

104,448

22-Sep-2013

10:15

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

104,448

22-Sep-2013

11:30

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17014

717,824

22-Sep-2013

10:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

1,800,704

22-Sep-2013

10:22

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20625

717,824

22-Sep-2013

11:21

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

1,806,848

22-Sep-2013

11:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

420,864

22-Sep-2013

10:06

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

420,864

22-Sep-2013

11:21

x86

Internet Explorer 9 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,346,560

22-Sep-2013

14:36

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,346,560

22-Sep-2013

14:13

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

763,544

22-Sep-2013

15:48

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

763,544

22-Sep-2013

15:05

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,494,528

22-Sep-2013

14:33

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,494,528

22-Sep-2013

14:11

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

85,504

22-Sep-2013

14:27

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,392,128

22-Sep-2013

14:33

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Sep-2013

14:27

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

96,768

22-Sep-2013

14:08

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,392,640

22-Sep-2013

14:12

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Sep-2013

14:09

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

887,808

22-Sep-2013

14:38

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

887,808

22-Sep-2013

14:15

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

729,088

22-Sep-2013

14:19

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

11:19

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

729,088

22-Sep-2013

14:05

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

12:32

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

96,768

22-Sep-2013

14:16

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

96,768

22-Sep-2013

14:04

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

17,833,984

22-Sep-2013

15:43

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

14:15

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

17,835,008

22-Sep-2013

15:00

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

14:03

לא ישים

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

548,864

22-Sep-2013

14:28

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

548,864

22-Sep-2013

14:09

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

305,152

22-Sep-2013

14:27

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

305,152

22-Sep-2013

14:08

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

173,056

22-Sep-2013

14:23

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

173,056

22-Sep-2013

14:07

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

499,200

22-Sep-2013

14:37

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

499,200

22-Sep-2013

14:14

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

2,147,840

22-Sep-2013

14:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,936

22-Sep-2013

15:48

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

2,147,840

22-Sep-2013

14:04

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,936

22-Sep-2013

15:05

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16514

996,352

22-Sep-2013

14:29

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20625

996,352

22-Sep-2013

14:09

x64

Url.dll

9.0.8112.16514

237,056

22-Sep-2013

14:30

x64

Url.dll

9.0.8112.20625

237,056

22-Sep-2013

14:10

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

10,926,080

22-Sep-2013

15:01

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16514

248,320

22-Sep-2013

14:07

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

10,926,592

22-Sep-2013

14:26

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20625

248,320

22-Sep-2013

13:59

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

141,312

22-Sep-2013

14:37

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

141,312

22-Sep-2013

14:14

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17014

816,640

22-Sep-2013

14:22

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

2,312,704

22-Sep-2013

14:42

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20625

816,640

22-Sep-2013

14:07

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

2,334,720

22-Sep-2013

14:22

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

599,040

22-Sep-2013

14:21

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

599,040

22-Sep-2013

14:06

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

757,400

22-Sep-2013

10:59

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

757,400

22-Sep-2013

12:14

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

142,848

22-Sep-2013

10:08

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

142,848

22-Sep-2013

11:22

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,104,896

22-Sep-2013

10:13

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,104,896

22-Sep-2013

11:27

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,427,968

22-Sep-2013

10:14

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,427,968

22-Sep-2013

11:28

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

65,024

22-Sep-2013

10:09

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,129,472

22-Sep-2013

10:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

10:10

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

75,264

22-Sep-2013

11:24

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,130,496

22-Sep-2013

11:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

11:24

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

678,912

22-Sep-2013

10:16

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

678,912

22-Sep-2013

11:31

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

607,744

22-Sep-2013

10:05

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

08:55

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

607,744

22-Sep-2013

11:20

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

73,216

22-Sep-2013

10:03

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

73,216

22-Sep-2013

11:18

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

12,336,128

22-Sep-2013

10:29

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

12,336,640

22-Sep-2013

11:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

11:18

לא ישים

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

387,584

22-Sep-2013

10:16

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

387,584

22-Sep-2013

11:30

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

1,796,096

22-Sep-2013

10:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

10:59

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

1,796,096

22-Sep-2013

11:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

12:14

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16514

768,512

22-Sep-2013

10:10

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20625

768,512

22-Sep-2013

11:24

x86

Url.dll

9.0.8112.16514

231,936

22-Sep-2013

10:12

x86

Url.dll

9.0.8112.20625

231,936

22-Sep-2013

11:26

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

9,739,264

22-Sep-2013

10:22

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16514

176,640

22-Sep-2013

09:59

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

9,739,264

22-Sep-2013

11:38

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20625

176,640

22-Sep-2013

11:14

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

104,448

22-Sep-2013

10:15

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

104,448

22-Sep-2013

11:30

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17014

717,824

22-Sep-2013

10:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

1,800,704

22-Sep-2013

10:22

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20625

717,824

22-Sep-2013

11:21

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

1,806,848

22-Sep-2013

11:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

420,864

22-Sep-2013

10:06

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

420,864

22-Sep-2013

11:21

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7600. 17xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600. 21xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

ב-Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 בכל תמיכה גירסאות של Windows 7 המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

8.0.7601.18269

1,231,872

24-Sep-2013

08:58

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22464

1,233,408

24-Sep-2013

09:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18269

48,128

24-Sep-2013

08:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18269

981,504

24-Sep-2013

08:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:10

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22464

48,128

24-Sep-2013

09:03

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22464

982,016

24-Sep-2013

09:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:15

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18269

860,672

24-Sep-2013

08:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22464

860,672

24-Sep-2013

09:03

x86

Msfeeds.dll

8.0.7601.18269

627,712

24-Sep-2013

08:56

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.7601.22464

627,712

24-Sep-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.7601.18269

67,584

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22464

67,584

24-Sep-2013

09:03

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:14

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.18269

6,036,480

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18269

1,638,912

24-Sep-2013

08:09

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.22464

6,038,016

24-Sep-2013

09:03

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22464

1,638,912

24-Sep-2013

08:15

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.7601.18269

163,328

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22464

163,328

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18269

200,704

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22464

200,704

24-Sep-2013

09:03

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18269

525,312

24-Sep-2013

08:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22464

525,312

24-Sep-2013

09:03

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18269

2,078,208

24-Sep-2013

08:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18269

189,952

24-Sep-2013

08:58

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22464

2,078,208

24-Sep-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22464

189,952

24-Sep-2013

09:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18269

760,320

24-Sep-2013

08:58

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22464

760,320

24-Sep-2013

09:05

x86

Url.dll

8.0.7601.18269

132,096

24-Sep-2013

08:58

x86

Url.dll

8.0.7601.22464

132,096

24-Sep-2013

09:05

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.18269

11,020,800

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:14

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.18269

176,640

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieframe.dll

8.0.7601.22464

11,020,800

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.22464

176,640

24-Sep-2013

09:03

x86

Internet Explorer 8 בכל מבוססי Itanium הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

8.0.7601.18269

2,731,008

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Urlmon.dll

8.0.7601.22464

2,734,592

24-Sep-2013

08:41

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18269

114,176

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.18269

2,200,576

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22464

114,176

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Wininet.dll

8.0.7601.22464

2,201,088

24-Sep-2013

08:42

IA-64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

189,952

24-Sep-2013

08:42

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18269

2,020,352

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22464

2,020,352

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18269

1,354,240

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:03

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.7601.22464

1,354,240

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:16

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.7601.18269

222,208

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22464

222,208

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:03

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.18269

17,454,592

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18269

1,638,912

24-Sep-2013

07:54

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.22464

17,456,640

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22464

1,638,912

24-Sep-2013

08:09

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.7601.18269

514,048

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22464

514,048

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.18269

521,216

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Ieshims.dll

8.0.7601.22464

521,216

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18269

976,384

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22464

976,384

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.18269

2,955,264

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18269

592,384

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Iertutil.dll

8.0.7601.22464

2,955,264

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22464

592,384

24-Sep-2013

08:41

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.18269

2,203,648

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Vgx.dll

8.0.7601.22464

2,203,648

24-Sep-2013

08:41

IA-64

Url.dll

8.0.7601.18269

155,648

24-Sep-2013

08:26

IA-64

Url.dll

8.0.7601.22464

155,648

24-Sep-2013

08:41

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.18269

18,783,232

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:03

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.18269

519,168

24-Sep-2013

08:25

IA-64

Ieframe.dll

8.0.7601.22464

18,783,232

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.22464

519,168

24-Sep-2013

08:40

IA-64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18269

627,712

24-Sep-2013

08:56

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.7601.22464

627,712

24-Sep-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.7601.18269

67,584

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22464

67,584

24-Sep-2013

09:03

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18269

6,036,480

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18269

1,638,912

24-Sep-2013

08:09

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.22464

6,038,016

24-Sep-2013

09:03

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22464

1,638,912

24-Sep-2013

08:15

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Ieframe.dll

8.0.7601.18269

11,020,800

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18269

176,640

24-Sep-2013

08:55

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Ieframe.dll

8.0.7601.22464

11,020,800

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22464

176,640

24-Sep-2013

09:03

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

Urlmon.dll

8.0.7601.18269

1,231,872

24-Sep-2013

08:58

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22464

1,233,408

24-Sep-2013

09:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18269

48,128

24-Sep-2013

08:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18269

981,504

24-Sep-2013

08:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:10

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22464

48,128

24-Sep-2013

09:03

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22464

982,016

24-Sep-2013

09:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:15

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18269

860,672

24-Sep-2013

08:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22464

860,672

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18269

163,328

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22464

163,328

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18269

200,704

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22464

200,704

24-Sep-2013

09:03

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18269

525,312

24-Sep-2013

08:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22464

525,312

24-Sep-2013

09:03

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18269

2,078,208

24-Sep-2013

08:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18269

189,952

24-Sep-2013

08:58

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22464

2,078,208

24-Sep-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22464

189,952

24-Sep-2013

09:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18269

760,320

24-Sep-2013

08:58

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22464

760,320

24-Sep-2013

09:05

x86

Url.dll

8.0.7601.18269

132,096

24-Sep-2013

08:58

x86

Url.dll

8.0.7601.22464

132,096

24-Sep-2013

09:05

x86

Internet Explorer 8 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

8.0.7601.18269

1,492,992

24-Sep-2013

09:23

x64

Urlmon.dll

8.0.7601.22464

1,494,528

24-Sep-2013

09:39

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.18269

64,512

24-Sep-2013

09:20

x64

Wininet.dll

8.0.7601.18269

1,188,864

24-Sep-2013

09:23

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

24-Sep-2013

09:23

x64

Jsproxy.dll

8.0.7601.22464

64,512

24-Sep-2013

09:37

x64

Wininet.dll

8.0.7601.22464

1,189,888

24-Sep-2013

09:39

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

95,232

24-Sep-2013

09:39

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.18269

1,012,736

24-Sep-2013

09:20

x64

Iedvtool.dll

8.0.7601.22464

1,012,736

24-Sep-2013

09:37

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18269

735,232

24-Sep-2013

09:21

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:14

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.7601.22464

735,232

24-Sep-2013

09:37

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:21

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.7601.18269

97,792

24-Sep-2013

09:21

x64

Mshtmled.dll

8.0.7601.22464

97,792

24-Sep-2013

09:37

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:13

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.18269

9,065,984

24-Sep-2013

09:21

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.18269

1,638,912

24-Sep-2013

08:25

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.22464

9,070,080

24-Sep-2013

09:37

x64

Mshtml.tlb

8.0.7601.22464

1,638,912

24-Sep-2013

08:37

לא ישים

Ieproxy.dll

8.0.7601.18269

451,072

24-Sep-2013

09:20

x64

Ieproxy.dll

8.0.7601.22464

451,072

24-Sep-2013

09:37

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.18269

293,376

24-Sep-2013

09:20

x64

Ieshims.dll

8.0.7601.22464

293,376

24-Sep-2013

09:37

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18269

505,344

24-Sep-2013

09:20

x64

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22464

505,344

24-Sep-2013

09:37

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.18269

2,458,112

24-Sep-2013

09:20

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.18269

244,736

24-Sep-2013

09:23

x64

Iertutil.dll

8.0.7601.22464

2,458,624

24-Sep-2013

09:37

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.22464

244,736

24-Sep-2013

09:39

x64

Vgx.dll

8.0.7601.18269

1,111,040

24-Sep-2013

09:23

x64

Vgx.dll

8.0.7601.22464

1,111,040

24-Sep-2013

09:39

x64

Url.dll

8.0.7601.18269

134,144

24-Sep-2013

09:23

x64

Url.dll

8.0.7601.22464

134,144

24-Sep-2013

09:39

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.18269

12,295,168

24-Sep-2013

09:20

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:13

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.18269

247,808

24-Sep-2013

09:20

x64

Ieframe.dll

8.0.7601.22464

12,295,680

24-Sep-2013

09:37

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Ieui.dll

8.0.7601.22464

247,808

24-Sep-2013

09:37

x64

Msfeeds.dll

8.0.7601.18269

627,712

24-Sep-2013

08:56

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Msfeeds.dll

8.0.7601.22464

627,712

24-Sep-2013

09:03

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Mshtmled.dll

8.0.7601.18269

67,584

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtmled.dll

8.0.7601.22464

67,584

24-Sep-2013

09:03

x86

Mshtml.dll

8.0.7601.18269

6,036,480

24-Sep-2013

08:56

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.18269

1,638,912

24-Sep-2013

08:09

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Mshtml.dll

8.0.7601.22464

6,038,016

24-Sep-2013

09:03

x86

Mshtml.tlb

8.0.7601.22464

1,638,912

24-Sep-2013

08:15

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

1,141

24-Sep-2013

06:20

לא ישים

Ieframe.dll

8.0.7601.18269

11,020,800

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieui.dll

8.0.7601.18269

176,640

24-Sep-2013

08:55

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:15

לא ישים

Ieframe.dll

8.0.7601.22464

11,020,800

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieui.dll

8.0.7601.22464

176,640

24-Sep-2013

09:03

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

13,270

24-Sep-2013

06:19

לא ישים

Urlmon.dll

8.0.7601.18269

1,231,872

24-Sep-2013

08:58

x86

Urlmon.dll

8.0.7601.22464

1,233,408

24-Sep-2013

09:05

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.18269

48,128

24-Sep-2013

08:56

x86

Wininet.dll

8.0.7601.18269

981,504

24-Sep-2013

08:58

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:10

x86

Jsproxy.dll

8.0.7601.22464

48,128

24-Sep-2013

09:03

x86

Wininet.dll

8.0.7601.22464

982,016

24-Sep-2013

09:05

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

68,608

24-Sep-2013

08:15

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.18269

860,672

24-Sep-2013

08:55

x86

Iedvtool.dll

8.0.7601.22464

860,672

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.18269

163,328

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieproxy.dll

8.0.7601.22464

163,328

24-Sep-2013

09:03

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.18269

200,704

24-Sep-2013

08:55

x86

Ieshims.dll

8.0.7601.22464

200,704

24-Sep-2013

09:03

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.18269

525,312

24-Sep-2013

08:56

x86

Jsdbgui.dll

8.0.7601.22464

525,312

24-Sep-2013

09:03

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.18269

2,078,208

24-Sep-2013

08:55

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.18269

189,952

24-Sep-2013

08:58

x86

Iertutil.dll

8.0.7601.22464

2,078,208

24-Sep-2013

09:03

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.22464

189,952

24-Sep-2013

09:05

x86

Vgx.dll

8.0.7601.18269

760,320

24-Sep-2013

08:58

x86

Vgx.dll

8.0.7601.22464

760,320

24-Sep-2013

09:05

x86

Url.dll

8.0.7601.18269

132,096

24-Sep-2013

08:58

x86

Url.dll

8.0.7601.22464

132,096

24-Sep-2013

09:05

x86

ב-Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 בכל תמיכה גירסאות של Windows 7 המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,104,896

22-Sep-2013

10:13

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,104,896

22-Sep-2013

11:27

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

757,400

22-Sep-2013

10:59

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

757,400

22-Sep-2013

12:14

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,427,968

22-Sep-2013

10:14

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,427,968

22-Sep-2013

11:28

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

65,024

22-Sep-2013

10:09

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,129,472

22-Sep-2013

10:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

10:10

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

75,264

22-Sep-2013

11:24

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,130,496

22-Sep-2013

11:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

11:24

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

678,912

22-Sep-2013

10:16

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

678,912

22-Sep-2013

11:31

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

607,744

22-Sep-2013

10:05

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

08:55

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

607,744

22-Sep-2013

11:20

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

73,216

22-Sep-2013

10:03

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

73,216

22-Sep-2013

11:18

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

11:07

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

12,336,128

22-Sep-2013

10:29

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

12:22

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

12,336,640

22-Sep-2013

11:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

11:18

לא ישים

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

142,848

22-Sep-2013

10:08

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

142,848

22-Sep-2013

11:22

x86

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

387,584

22-Sep-2013

10:16

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

387,584

22-Sep-2013

11:30

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

1,796,096

22-Sep-2013

10:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

10:59

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

1,796,096

22-Sep-2013

11:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

12:14

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16514

768,512

22-Sep-2013

10:10

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20625

768,512

22-Sep-2013

11:24

x86

Url.dll

9.0.8112.16514

231,936

22-Sep-2013

10:12

x86

Url.dll

9.0.8112.20625

231,936

22-Sep-2013

11:26

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

9,739,264

22-Sep-2013

10:22

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

11:07

לא ישים

Ieui.dll

9.0.8112.16514

176,640

22-Sep-2013

09:59

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

9,739,264

22-Sep-2013

11:38

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

12:22

לא ישים

Ieui.dll

9.0.8112.20625

176,640

22-Sep-2013

11:14

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

104,448

22-Sep-2013

10:15

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

104,448

22-Sep-2013

11:30

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17014

717,824

22-Sep-2013

10:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

1,800,704

22-Sep-2013

10:22

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20625

717,824

22-Sep-2013

11:21

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

1,806,848

22-Sep-2013

11:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

420,864

22-Sep-2013

10:06

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

420,864

22-Sep-2013

11:21

x86

Internet Explorer 9 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,346,560

22-Sep-2013

14:36

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,346,560

22-Sep-2013

14:13

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

763,544

22-Sep-2013

15:48

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

763,544

22-Sep-2013

15:05

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,494,528

22-Sep-2013

14:33

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,494,528

22-Sep-2013

14:11

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

85,504

22-Sep-2013

14:27

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,392,128

22-Sep-2013

14:33

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Sep-2013

14:27

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

96,768

22-Sep-2013

14:08

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,392,640

22-Sep-2013

14:12

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

22-Sep-2013

14:09

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

887,808

22-Sep-2013

14:38

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

887,808

22-Sep-2013

14:15

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

729,088

22-Sep-2013

14:19

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

11:19

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

729,088

22-Sep-2013

14:05

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

12:32

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

96,768

22-Sep-2013

14:16

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

96,768

22-Sep-2013

14:04

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

15:52

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

17,833,984

22-Sep-2013

15:43

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

14:15

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

15:08

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

17,835,008

22-Sep-2013

15:00

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

14:03

לא ישים

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

548,864

22-Sep-2013

14:28

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

548,864

22-Sep-2013

14:09

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

305,152

22-Sep-2013

14:27

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

305,152

22-Sep-2013

14:08

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

173,056

22-Sep-2013

14:23

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

05:23

לא ישים

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

173,056

22-Sep-2013

14:07

x64

Windows הזנה discovered.wav

לא ישים

19,884

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Bar.wav מידע של Windows

לא ישים

23,308

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Start.wav הניווט של Windows

לא ישים

11,340

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

חלונות מוקפצים blocked.wav

לא ישים

85,548

05-Mar-2011

11:01

לא ישים

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

499,200

22-Sep-2013

14:37

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

499,200

22-Sep-2013

14:14

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

2,147,840

22-Sep-2013

14:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,936

22-Sep-2013

15:48

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

2,147,840

22-Sep-2013

14:04

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

182,936

22-Sep-2013

15:05

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16514

996,352

22-Sep-2013

14:29

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20625

996,352

22-Sep-2013

14:09

x64

Url.dll

9.0.8112.16514

237,056

22-Sep-2013

14:30

x64

Url.dll

9.0.8112.20625

237,056

22-Sep-2013

14:10

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

10,926,080

22-Sep-2013

15:01

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

15:52

לא ישים

Ieui.dll

9.0.8112.16514

248,320

22-Sep-2013

14:07

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

10,926,592

22-Sep-2013

14:26

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

15:08

לא ישים

Ieui.dll

9.0.8112.20625

248,320

22-Sep-2013

13:59

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

141,312

22-Sep-2013

14:37

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

141,312

22-Sep-2013

14:14

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17014

816,640

22-Sep-2013

14:22

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

2,312,704

22-Sep-2013

14:42

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20625

816,640

22-Sep-2013

14:07

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

2,334,720

22-Sep-2013

14:22

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

599,040

22-Sep-2013

14:21

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

599,040

22-Sep-2013

14:06

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16514

757,400

22-Sep-2013

10:59

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20625

757,400

22-Sep-2013

12:14

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16514

607,744

22-Sep-2013

10:05

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

08:55

לא ישים

Msfeeds.dll

9.0.8112.20625

607,744

22-Sep-2013

11:20

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Mshtmled.dll

9.0.8112.16514

73,216

22-Sep-2013

10:03

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20625

73,216

22-Sep-2013

11:18

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16514

12,336,128

22-Sep-2013

10:29

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16514

2,382,848

22-Sep-2013

10:03

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

11:07

לא ישים

Mshtml.dll

9.0.8112.20625

12,336,640

22-Sep-2013

11:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20625

2,382,848

22-Sep-2013

11:18

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

2,012

22-Sep-2013

12:23

לא ישים

Ieunatt.exe

9.0.8112.16514

142,848

22-Sep-2013

10:08

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20625

142,848

22-Sep-2013

11:22

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16514

9,739,264

22-Sep-2013

10:22

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16514

176,640

22-Sep-2013

09:59

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

11:07

לא ישים

Ieframe.dll

9.0.8112.20625

9,739,264

22-Sep-2013

11:38

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20625

176,640

22-Sep-2013

11:14

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

20,842

22-Sep-2013

12:23

לא ישים

Jscript.dll

5.8.7601.17014

717,824

22-Sep-2013

10:07

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16514

1,800,704

22-Sep-2013

10:22

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20625

717,824

22-Sep-2013

11:21

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20625

1,806,848

22-Sep-2013

11:37

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17014

420,864

22-Sep-2013

10:06

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20625

420,864

22-Sep-2013

11:21

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16514

1,104,896

22-Sep-2013

10:13

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20625

1,104,896

22-Sep-2013

11:27

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16514

1,427,968

22-Sep-2013

10:14

לא ישים

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20625

1,427,968

22-Sep-2013

11:28

לא ישים

Jsproxy.dll

9.0.8112.16514

65,024

22-Sep-2013

10:09

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16514

1,129,472

22-Sep-2013

10:13

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

10:10

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20625

75,264

22-Sep-2013

11:24

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20625

1,130,496

22-Sep-2013

11:27

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

22-Sep-2013

11:24

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16514

678,912

22-Sep-2013

10:16

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20625

678,912

22-Sep-2013

11:31

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16514

194,560

22-Sep-2013

10:10

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20625

194,560

22-Sep-2013

11:24

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16514

387,584

22-Sep-2013

10:16

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20625

387,584

22-Sep-2013

11:30

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16514

1,796,096

22-Sep-2013

10:03

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

10:59

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20625

1,796,096

22-Sep-2013

11:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,656

22-Sep-2013

12:14

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16514

768,512

22-Sep-2013

10:10

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20625

768,512

22-Sep-2013

11:24

x86

Url.dll

9.0.8112.16514

231,936

22-Sep-2013

10:12

x86

Url.dll

9.0.8112.20625

231,936

22-Sep-2013

11:26

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16514

104,448

22-Sep-2013

10:15

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20625

104,448

22-Sep-2013

11:30

x86

ב-Internet Explorer 10

תמיכה Internet Explorer 10 בכל גירסאות של Windows 7 המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

10.0.9200.16720

1,141,248

22-Sep-2013

23:28

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20830

1,137,664

22-Sep-2013

23:36

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.16720

770,648

22-Sep-2013

23:54

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20830

770,648

23-Sep-2013

00:01

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16720

39,424

22-Sep-2013

23:27

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16720

1,767,936

22-Sep-2013

23:28

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20830

38,400

22-Sep-2013

23:36

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20830

1,777,152

22-Sep-2013

23:36

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16720

493,056

22-Sep-2013

23:27

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

23:06

לא ישים

Msfeeds.dll

10.0.9200.20830

493,056

22-Sep-2013

23:36

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

22:41

לא ישים

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

09-Oct-2012

01:08

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16720

71,680

21-Sep-2013

02:39

x86

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

10-Oct-2012

01:36

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20830

71,680

21-Sep-2013

02:16

x86

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:20

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.16721

14,335,488

22-Sep-2013

23:27

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16720

2,706,432

21-Sep-2013

03:30

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:20

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.20831

14,364,672

22-Sep-2013

23:36

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20830

2,706,432

21-Sep-2013

03:05

לא ישים

Ieproxy.dll

10.0.9200.16720

257,536

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20830

257,536

22-Sep-2013

23:36

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16720

236,032

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20830

236,032

22-Sep-2013

23:36

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16720

69,120

21-Sep-2013

02:51

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20830

69,120

21-Sep-2013

02:28

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16720

2,048,512

22-Sep-2013

23:27

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16720

217,600

22-Sep-2013

23:28

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20830

2,079,744

22-Sep-2013

23:36

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20830

219,648

22-Sep-2013

23:36

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16720

42,496

22-Sep-2013

23:28

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.16720

33,280

22-Sep-2013

23:27

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16720

61,440

22-Sep-2013

23:27

x86

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20830

42,496

22-Sep-2013

23:36

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20830

33,280

22-Sep-2013

23:36

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20830

61,440

22-Sep-2013

23:36

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16720

109,056

22-Sep-2013

23:27

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20830

109,056

22-Sep-2013

23:36

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16720

817,664

22-Sep-2013

23:28

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20830

817,664

22-Sep-2013

23:36

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.16720

13,761,024

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:19

לא ישים

Ieui.dll

10.0.9200.16720

391,168

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieframe.dll

10.0.9200.20830

13,737,984

22-Sep-2013

23:36

x86

Ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:20

לא ישים

Ieui.dll

10.0.9200.20830

391,168

22-Sep-2013

23:36

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16720

108,032

22-Sep-2013

23:27

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20830

108,032

22-Sep-2013

23:36

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.16720

2,876,928

22-Sep-2013

23:27

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20830

2,880,000

22-Sep-2013

23:36

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16720

690,688

22-Sep-2013

23:27

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20830

690,688

22-Sep-2013

23:36

x86

Internet Explorer 10 על כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

10.0.9200.16720

1,365,504

22-Sep-2013

22:55

x64

Urlmon.dll

10.0.9200.20830

1,350,656

22-Sep-2013

23:23

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16720

775,256

23-Sep-2013

01:25

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.20830

775,256

23-Sep-2013

01:55

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.16720

53,248

22-Sep-2013

22:54

x64

Wininet.dll

10.0.9200.16720

2,241,024

22-Sep-2013

22:55

x64

Jsproxy.dll

10.0.9200.20830

53,248

22-Sep-2013

23:22

x64

Wininet.dll

10.0.9200.20830

2,248,704

22-Sep-2013

23:23

x64

Msfeeds.dll

10.0.9200.16720

603,136

22-Sep-2013

22:54

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

23:05

לא ישים

Msfeeds.dll

10.0.9200.20830

603,136

22-Sep-2013

23:23

x64

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

22:40

לא ישים

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

09-Oct-2012

03:09

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16720

89,600

21-Sep-2013

02:48

x64

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

22-Jul-2013

22:14

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20830

89,600

21-Sep-2013

02:46

x64

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:19

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.16721

19,252,224

22-Sep-2013

22:54

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.16720

2,706,432

21-Sep-2013

03:38

לא ישים

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:19

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.20831

19,494,912

22-Sep-2013

23:23

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.20830

2,706,432

21-Sep-2013

03:34

לא ישים

Ieproxy.dll

10.0.9200.16720

701,952

22-Sep-2013

22:54

x64

Ieproxy.dll

10.0.9200.20830

701,952

22-Sep-2013

23:22

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.16720

356,864

22-Sep-2013

22:54

x64

Ieshims.dll

10.0.9200.20830

356,352

22-Sep-2013

23:22

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

06-Jul-2012

20:11

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16720

86,528

21-Sep-2013

03:01

x64

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

368,024

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdm.dll

11.0.50613.2

514,952

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

72,624

22-Jul-2013

22:13

x64

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20830

86,528

21-Sep-2013

02:58

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.16720

2,647,552

22-Sep-2013

22:54

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.16720

278,528

22-Sep-2013

22:55

x64

Iertutil.dll

10.0.9200.20830

2,671,616

22-Sep-2013

23:22

x64

Sqmapi.dll

6.2.9200.20830

277,504

22-Sep-2013

23:23

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.16720

51,712

22-Sep-2013

22:55

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.16720

39,936

22-Sep-2013

22:54

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.16720

67,072

22-Sep-2013

22:54

x64

Ie4uinit.exe

10.0.9200.20830

51,712

22-Sep-2013

23:23

x64

Iernonce.dll

10.0.9200.20830

39,936

22-Sep-2013

23:22

x64

Iesetup.dll

10.0.9200.20830

67,072

22-Sep-2013

23:22

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.16720

136,704

22-Sep-2013

22:54

x64

Iesysprep.dll

10.0.9200.20830

136,704

22-Sep-2013

23:22

x64

Vgx.dll

10.0.9200.16720

1,084,928

22-Sep-2013

22:55

x64

Vgx.dll

10.0.9200.20830

1,084,928

22-Sep-2013

23:23

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.16720

15,404,544

22-Sep-2013

22:54

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:19

לא ישים

Ieui.dll

10.0.9200.16720

526,336

22-Sep-2013

22:54

x64

Ieframe.dll

10.0.9200.20830

15,414,784

22-Sep-2013

23:22

x64

Ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:19

לא ישים

Ieui.dll

10.0.9200.20830

531,456

22-Sep-2013

23:22

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16720

148,992

22-Sep-2013

22:54

x64

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20830

148,992

22-Sep-2013

23:22

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.16720

3,959,296

22-Sep-2013

22:54

x64

Jscript9.dll

10.0.9200.20830

3,966,976

22-Sep-2013

23:22

x64

Jscript.dll

5.8.9200.16720

855,552

22-Sep-2013

22:54

x64

Jscript.dll

5.8.9200.20830

854,528

22-Sep-2013

23:22

x64

Iexplore.exe

10.0.9200.16720

770,648

22-Sep-2013

23:54

x86

Iexplore.exe

10.0.9200.20830

770,648

23-Sep-2013

00:01

x86

Msfeeds.dll

10.0.9200.16720

493,056

22-Sep-2013

23:27

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

23:06

לא ישים

Msfeeds.dll

10.0.9200.20830

493,056

22-Sep-2013

23:36

x86

Msfeeds.mof

לא ישים

1,518

20-Sep-2013

22:41

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.16721

14,335,488

22-Sep-2013

23:27

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.16720

2,706,432

21-Sep-2013

03:30

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:21

לא ישים

Mshtml.dll

10.0.9200.20831

14,364,672

22-Sep-2013

23:36

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.20830

2,706,432

21-Sep-2013

03:05

לא ישים

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

לא ישים

3,228

22-Sep-2013

22:22

לא ישים

Iernonce.dll

10.0.9200.16720

33,280

22-Sep-2013

23:27

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.16720

61,440

22-Sep-2013

23:27

x86

Iernonce.dll

10.0.9200.20830

33,280

22-Sep-2013

23:36

x86

Iesetup.dll

10.0.9200.20830

61,440

22-Sep-2013

23:36

x86

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

09-Oct-2012

01:08

לא ישים

Ieframe.dll

10.0.9200.16720

13,761,024

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieui.dll

10.0.9200.16720

391,168

22-Sep-2013

23:27

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:21

לא ישים

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

10-Oct-2012

01:36

לא ישים

Ieframe.dll

10.0.9200.20830

13,737,984

22-Sep-2013

23:36

x86

Ieui.dll

10.0.9200.20830

391,168

22-Sep-2013

23:36

x86

Wow64_ieframe.ptxml

לא ישים

25,923

22-Sep-2013

22:22

לא ישים

Jscript9.dll

10.0.9200.16720

2,876,928

22-Sep-2013

23:27

x86

Jscript9.dll

10.0.9200.20830

2,880,000

22-Sep-2013

23:36

x86

Jscript.dll

5.8.9200.16720

690,688

22-Sep-2013

23:27

x86

Jscript.dll

5.8.9200.20830

690,688

22-Sep-2013

23:36

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.16720

1,141,248

22-Sep-2013

23:28

x86

Urlmon.dll

10.0.9200.20830

1,137,664

22-Sep-2013

23:36

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.16720

39,424

22-Sep-2013

23:27

x86

Wininet.dll

10.0.9200.16720

1,767,936

22-Sep-2013

23:28

x86

Jsproxy.dll

10.0.9200.20830

38,400

22-Sep-2013

23:36

x86

Wininet.dll

10.0.9200.20830

1,777,152

22-Sep-2013

23:36

x86

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

09-Oct-2012

01:08

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.16720

71,680

21-Sep-2013

02:39

x86

Ie9props.propdesc

לא ישים

2,843

10-Oct-2012

01:36

לא ישים

Registeriepkeys.exe

10.0.9200.20830

71,680

21-Sep-2013

02:16

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.16720

257,536

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieproxy.dll

10.0.9200.20830

257,536

22-Sep-2013

23:36

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.16720

236,032

22-Sep-2013

23:27

x86

Ieshims.dll

10.0.9200.20830

236,032

22-Sep-2013

23:36

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:44

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.16720

69,120

21-Sep-2013

02:51

x86

Msdbg2.dll

11.0.50613.2

285,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdm.dll

11.0.50613.2

392,080

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmproxy100.dll

11.0.50613.2

70,568

06-Jul-2012

19:52

x86

Pdmsetup.exe

10.0.9200.20830

69,120

21-Sep-2013

02:28

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.16720

2,048,512

22-Sep-2013

23:27

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.16720

217,600

22-Sep-2013

23:28

x86

Iertutil.dll

10.0.9200.20830

2,079,744

22-Sep-2013

23:36

x86

Sqmapi.dll

6.2.9200.20830

219,648

22-Sep-2013

23:36

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.16720

109,056

22-Sep-2013

23:27

x86

Iesysprep.dll

10.0.9200.20830

109,056

22-Sep-2013

23:36

x86

Vgx.dll

10.0.9200.16720

817,664

22-Sep-2013

23:28

x86

Vgx.dll

10.0.9200.20830

817,664

22-Sep-2013

23:36

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.16720

108,032

22-Sep-2013

23:27

x86

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.20830

108,032

22-Sep-2013

23:36

x86

ב- Internet Explorer 11

תמיכה Internet Explorer 11 בכל גירסאות של Windows 7 המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Urlmon.dll

11.0.9600.16411

1,143,296

25-Sep-2013

04:45

x86

Jsproxy.dll

11.0.9600.16411

43,008

25-Sep-2013

06:35

x86

Wininet.dll

11.0.9600.16411

1,818,112

25-Sep-2013

04:51

x86

F12resources.dll

11.0.9600.16411

7,211,008

25-Sep-2013

06:59

x86

F12tools.dll

11.0.9600.16411

184,320

25-Sep-2013

06:11

x86

F12.dll

11.0.9600.16411

1,587,200

25-Sep-2013

05:53