דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS14-067. כדי ללמוד עוד אודות עלון אבטחה זה:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

Windows Server 2003 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2993958-x86-ENU.exe

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2993958-x64-ENU.exe

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2993958-ia64-ENU.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

קובץ יומן הרישום של עדכון

KB2993958.log

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה או בכלי השירות Spuninst.exe הממוקם בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB2993958$\Spuninst.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

2003\SP3\KB2993958\Filelist שרת HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

Windows Vista (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2993958-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2993958-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2993958-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB2993958-x64.msu

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2993958-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 7 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2993958-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2993958-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall , או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB2993958-x64.msu

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2993958-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall , או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 8 ו- 8.1 Windows (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2993958-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8 הנתמכות:
Windows8-RT-KB2993958-x64.msu

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB2993958-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB2993958-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall , או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן, תחת למידע נוסף, לחץ על ' עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2993958-x64.msu

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2993958-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall , או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן, תחת למידע נוסף, לחץ על ' עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows RT ו- Windows RT 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכונים אלה זמינים דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן, תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.


פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.


 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) מפורטים בעמודות "דרישת SP" ועמודות "ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBמספר. cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

23-Aug-2014

01:21

x64

ללא

לא ישים

Msxml3.dll

8.100.1056.0

2,195,456

23-Aug-2014

01:18

x64

SP2

SP2QFE

Wmsxml3.dll

8.100.1056.0

1,187,840

23-Aug-2014

01:18

x86

SP2

SP2QFE\WOW

עבור כל גירסאות מבוססות x86 נתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

ללא

לא ישים

Msxml3.dll

8.100.1056.0

1,187,840

23-Aug-2014

01:11

x86

SP2

SP2QFE


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.600 2. 18 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.600 2. 23 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,280

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,792

27-Aug-2014

00:31

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:31

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,869,824

27-Aug-2014

00:41

x64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:41

x64

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,869,312

27-Aug-2014

00:31

x64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:31

x64

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,280

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,792

27-Aug-2014

00:31

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:31

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.100.5009.0

3,163,648

27-Aug-2014

00:23

IA-64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:23

IA-64

Msxml3.dll

8.100.5009.0

3,164,160

27-Aug-2014

00:02

IA-64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:02

IA-64

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,280

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5009.0

1,249,792

27-Aug-2014

00:31

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2,048

27-Aug-2014

00:31

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.760 1. 18 xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1. 22 xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.7601.18576

1,237,504

21-Aug-2014

06:26

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.18576

2,048

21-Aug-2014

06:23

x86

Msxml3.dll

8.110.7601.22782

1,236,992

21-Aug-2014

06:34

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.22782

2,048

21-Aug-2014

06:31

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.7601.18576

1,882,624

21-Aug-2014

06:43

x64

Msxml3r.dll

8.110.7601.18576

2,048

21-Aug-2014

06:40

x64

Msxml3.dll

8.110.7601.22782

1,881,088

21-Aug-2014

07:01

x64

Msxml3r.dll

8.110.7601.22782

2,048

21-Aug-2014

06:59

x64

Msxml3.dll

8.110.7601.18576

1,237,504

21-Aug-2014

06:26

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.18576

2,048

21-Aug-2014

06:23

x86

Msxml3.dll

8.110.7601.22782

1,236,992

21-Aug-2014

06:34

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.22782

2,048

21-Aug-2014

06:31

x86

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.7601.18576

3,150,336

21-Aug-2014

05:55

IA-64

Msxml3r.dll

8.110.7601.18576

2,048

21-Aug-2014

05:52

IA-64

Msxml3.dll

8.110.7601.22782

3,149,824

21-Aug-2014

06:13

IA-64

Msxml3r.dll

8.110.7601.22782

2,048

21-Aug-2014

06:10

IA-64

Msxml3.dll

8.110.7601.18576

1,237,504

21-Aug-2014

06:26

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.18576

2,048

21-Aug-2014

06:23

x86

Msxml3.dll

8.110.7601.22782

1,236,992

21-Aug-2014

06:34

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.22782

2,048

21-Aug-2014

06:31

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.16-xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20-xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.9200.17092

1,418,752

21-Aug-2014

23:56

x86

Msxml3r.dll

8.110.9200.16384

2,048

26-Jul-2012

02:45

x86

Msxml3.dll

8.110.9200.21211

1,439,232

21-Aug-2014

22:29

x86

Msxml3r.dll

8.110.9200.16384

2,048

26-Jul-2012

02:45

x86

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.9200.17092

1,845,760

21-Aug-2014

23:27

x64

Msxml3r.dll

8.110.9200.16447

2,048

01-Nov-2012

04:21

x64

Msxml3.dll

8.110.9200.21211

1,837,056

21-Aug-2014

22:30

x64

Msxml3r.dll

8.110.9200.20551

2,048

01-Nov-2012

04:21

x64

Msxml3.dll

8.110.9200.17092

1,418,752

21-Aug-2014

23:56

x86

Msxml3r.dll

8.110.9200.16447

2,048

01-Nov-2012

04:20

x86

Msxml3.dll

8.110.9200.21211

1,439,232

21-Aug-2014

22:29

x86

Msxml3r.dll

8.110.9200.20551

2,048

01-Nov-2012

04:21

x86


עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.9600.17324

1,346,048

23-Aug-2014

05:03

x86

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2,048

22-Aug-2013

04:16

x86

עבור כל הגירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Msxml3.dll

8.110.9600.17324

2,149,376

23-Aug-2014

05:18

x64

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2,048

22-Aug-2013

11:44

x64

Msxml3.dll

8.110.9600.17324

1,346,048

23-Aug-2014

05:03

x86

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2,048

22-Aug-2013

04:16

x86


שם החבילה

SHA1 Hash חבילה

SHA2 Hash חבילה

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CHS.exe

523E554FFD653087A8EAD1A3AAAA4C0E4AE599EC

593F27A461793CEB9A1C6D3576DAB70B723F95DDF348A053B8A75DFD363D729E

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CHT.exe

9B64AE851FFA630067D41103BF149B0FB5822AC0

AA81DCFA7AE73E9061BDAA0C452662604C19E1F0EE481DE27C8ABC1C27E742F8

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CSY.exe

238B88025A383AB622782038D0D2FC17846792B0

F9429ED4DA8A4542BD724A4A755A356432B0A7157A6DDF1437C6BDEFE98B81B9

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-DEU.exe

F577D1A5FEDC83ADAF1B98B5D4394AF67FB8D7A5

CD48A39842C448B86210FBFDBBEC8F0638ECC6A7B408437879247E7BE5575043

WindowsServer2003-KB2993958-x86-DEU.exe

6EE1C9FEAE0323A7F8BC8630E8348D02B292370B

DCF13ABD775763697188D5B0920A328BE20807047531A6643F1BD7B5CA3157F9

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-ENU.exe

16E74A254A5BD8B6B817915E6B808250A09F9B69

0087F06F032EA2D18694DAC039FAC78CB558D6F97642EBC1DFC92B445BD49D08

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ENU.exe

E90BC4CF97800AA020D145B71F5E217573D82301

1EB9538C607D433E34F2870BC474944A6E9721E0F447DBC176C2F75FED2064CC

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ESN.exe

2DB53A8358F7EAD5CEFE8CD845313DB809D9596F

35054BECA5EA0FF6081B52FD6DC148E81E591C96CE59D3CC3C97F52E23024A01

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-FRA.exe

91E6FAAA1D77C935CAA54522720C6BACE7901E77

44F88DDDF92219FFDA7FBF9C1905C0706C60979603C01E3FBAB75F8802F14F45

WindowsServer2003-KB2993958-x86-FRA.exe

D5D9C299E258792A4927CD8CEF697F4192EB27A0

8F9963D08E44E790EFD758A56B23D8D7AC2D1EC6AA87DC50EDCAA095EFC68CDC

WindowsServer2003-KB2993958-x86-HUN.exe

70C97E1F6A64095B5A15EB6A3A1F7B511259FB33

0AC1968614915D2795E86C1ECB429F93662EF292D40820C1909A168EB23358B2

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ITA.exe

9D8780EA743E27B188843990DAEC772432E5B7B0

1C4C2988BF407B7FCC096D2698EACFCAB6B65AF3230CFAFE620DA5447DF3A1FE

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-JPN.exe

55CF618CF703CF94D3CF2A0027E922DBDFCCC69D

E46474D7482E6FF068E9E7E0A8462CF703B799584477AA4C4E30ACCBC3FE945D

WindowsServer2003-KB2993958-x86-JPN.exe

88ADDFB371606D42B89E3D2A41BDCD4D2995AA06

B9CB3E9713A005AF59FEC6C6121C5C826A0CD11BE1860DD765B22272F3861034

WindowsServer2003-KB2993958-x86-KOR.exe

681A526CF43068EF4C3DC297D5535372DF6BB62F

09C1034BC9A068A4B8080BCD457F79E217A5BFF36C540163B28892BCFCF7A216

WindowsServer2003-KB2993958-x86-NLD.exe

FBB0E27259E8A88D11DC2AFE8A533F8DA75BFE6A

A3582F7FD0CD201FF7442BF77FA103993D713A6F5BF168AA6EED1DF0EEE476B5

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PLK.exe

4B219F0A220A14893185ED7C195EEC6EAB0AD37E

3B0B213F22750B8C29BE7E4C63CF5C86E57DEAB6096211F27A8ED36829BD46B8

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PTB.exe

B5416C14F0E3607239AD0AC41D0F3F4CB216FB8A

166B0479A43E79C874C3E65522D46C9650916B3B1482AD9F45C19034B3B465FA

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PTG.exe

71E53A83B617653719AB0DAAB8B763B6DF9F6C89

E4C856D56917DB6F0EBB1EDB2A4127D9E554269842ADD69681FDB311703B3F64

WindowsServer2003-KB2993958-x86-RUS.exe

32D38C79A35EA7DD1E602D8EBBD398B81F9C975A

0CA626446E9737786DAE1327F994A203414350BB9F556DEA21214ECF29724B80

WindowsServer2003-KB2993958-x86-SVE.exe

A9212C95649C9B24866D03431371D92CC42262E2

41FEE81A2E40B092F0C29F74836783BD4C5A9DF46A94EFBD03B14B86ABD6F6E2

WindowsServer2003-KB2993958-x86-TRK.exe

5D31902D7B2DED179D04FBF02839B904746A1814

95F3D172059822E7880C188774B854EE94D6625074AA4ECB259BCFA87BE3600A

Windows6.4-KB2993958-x86.msu

068541632E11A57012738B4FF93AAA5DFD434CF3

33C96DBD4692B7CE376D3B2293C99A3414615D56C382D2F3B0E2F53AAA941B53

Windows6.1-KB2993958-x86.msu

6E50A9BF662B2E3876E5DD55ADAB69165A0125E7

C3512FC22F23DA4488594B5F4E2F3F1749FBC91C62E46157AC88A1C7CA337A96

Windows6.1-KB2993958-x86.msu

6E50A9BF662B2E3876E5DD55ADAB69165A0125E7

C3512FC22F23DA4488594B5F4E2F3F1749FBC91C62E46157AC88A1C7CA337A96

Windows6.1-KB2993958-ia64.msu

16E4B5CEFDABA949AE536CECD45E16D6E38D70A7

8428F97684737F8C1E338FE115835C6392579B3F22AE41637112A9213830BC9C

Windows8-RT-KB2993958-x86.msu

AE33687FD42C4F6DBC714D703EB0EEE351556B1F

73F66A962AB6EF095E85566D0B8368CDA2145DF8B28349C4430484711B0A916D

Windows8-RT-KB2993958-x86.msu

AE33687FD42C4F6DBC714D703EB0EEE351556B1F

73F66A962AB6EF095E85566D0B8368CDA2145DF8B28349C4430484711B0A916D

Windows8.1-KB2993958-x86.msu

2FB2434144788B45E5A726F8983A0085E24EDE6B

F225D4C7909CBA339AFFB3AEA280409D00002C554B517390D9E36C6899B4CEE8

Windows8.1-KB2993958-x86.msu

2FB2434144788B45E5A726F8983A0085E24EDE6B

F225D4C7909CBA339AFFB3AEA280409D00002C554B517390D9E36C6899B4CEE8

Windows6.0-KB2993958-ia64.msu

5500019A4C3C365B0F992E21C92C3D6F67998E87

E17A29DD2A5A2A8FE6DDE794A0E201DE3E9C88EF2077A029B8C1B9B09F9EBBA8

Windows6.0-KB2993958-x86.msu

E6AACBF34F844CFF5BAA08FFEE6DCE6A5AFBCEC2

2B818001E4518342FB21D347153816EF2AED12C412202C2D600E6328D7A47C16

Windows6.0-KB2993958-ia64.msu

5500019A4C3C365B0F992E21C92C3D6F67998E87

E17A29DD2A5A2A8FE6DDE794A0E201DE3E9C88EF2077A029B8C1B9B09F9EBBA8

Windows6.0-KB2993958-x86.msu

E6AACBF34F844CFF5BAA08FFEE6DCE6A5AFBCEC2

2B818001E4518342FB21D347153816EF2AED12C412202C2D600E6328D7A47C16

Windows6.0-KB2993958-x86.msu

E6AACBF34F844CFF5BAA08FFEE6DCE6A5AFBCEC2

2B818001E4518342FB21D347153816EF2AED12C412202C2D600E6328D7A47C16

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CHS.exe

523E554FFD653087A8EAD1A3AAAA4C0E4AE599EC

593F27A461793CEB9A1C6D3576DAB70B723F95DDF348A053B8A75DFD363D729E

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CHT.exe

9B64AE851FFA630067D41103BF149B0FB5822AC0

AA81DCFA7AE73E9061BDAA0C452662604C19E1F0EE481DE27C8ABC1C27E742F8

WindowsServer2003-KB2993958-x86-CSY.exe

238B88025A383AB622782038D0D2FC17846792B0

F9429ED4DA8A4542BD724A4A755A356432B0A7157A6DDF1437C6BDEFE98B81B9

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-DEU.exe

F577D1A5FEDC83ADAF1B98B5D4394AF67FB8D7A5

CD48A39842C448B86210FBFDBBEC8F0638ECC6A7B408437879247E7BE5575043

WindowsServer2003-KB2993958-x86-DEU.exe

6EE1C9FEAE0323A7F8BC8630E8348D02B292370B

DCF13ABD775763697188D5B0920A328BE20807047531A6643F1BD7B5CA3157F9

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-ENU.exe

16E74A254A5BD8B6B817915E6B808250A09F9B69

0087F06F032EA2D18694DAC039FAC78CB558D6F97642EBC1DFC92B445BD49D08

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ENU.exe

E90BC4CF97800AA020D145B71F5E217573D82301

1EB9538C607D433E34F2870BC474944A6E9721E0F447DBC176C2F75FED2064CC

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ESN.exe

2DB53A8358F7EAD5CEFE8CD845313DB809D9596F

35054BECA5EA0FF6081B52FD6DC148E81E591C96CE59D3CC3C97F52E23024A01

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-FRA.exe

91E6FAAA1D77C935CAA54522720C6BACE7901E77

44F88DDDF92219FFDA7FBF9C1905C0706C60979603C01E3FBAB75F8802F14F45

WindowsServer2003-KB2993958-x86-FRA.exe

D5D9C299E258792A4927CD8CEF697F4192EB27A0

8F9963D08E44E790EFD758A56B23D8D7AC2D1EC6AA87DC50EDCAA095EFC68CDC

WindowsServer2003-KB2993958-x86-HUN.exe

70C97E1F6A64095B5A15EB6A3A1F7B511259FB33

0AC1968614915D2795E86C1ECB429F93662EF292D40820C1909A168EB23358B2

WindowsServer2003-KB2993958-x86-ITA.exe

9D8780EA743E27B188843990DAEC772432E5B7B0

1C4C2988BF407B7FCC096D2698EACFCAB6B65AF3230CFAFE620DA5447DF3A1FE

WindowsServer2003-KB2993958-ia64-JPN.exe

55CF618CF703CF94D3CF2A0027E922DBDFCCC69D

E46474D7482E6FF068E9E7E0A8462CF703B799584477AA4C4E30ACCBC3FE945D

WindowsServer2003-KB2993958-x86-JPN.exe

88ADDFB371606D42B89E3D2A41BDCD4D2995AA06

B9CB3E9713A005AF59FEC6C6121C5C826A0CD11BE1860DD765B22272F3861034

WindowsServer2003-KB2993958-x86-KOR.exe

681A526CF43068EF4C3DC297D5535372DF6BB62F

09C1034BC9A068A4B8080BCD457F79E217A5BFF36C540163B28892BCFCF7A216

WindowsServer2003-KB2993958-x86-NLD.exe

FBB0E27259E8A88D11DC2AFE8A533F8DA75BFE6A

A3582F7FD0CD201FF7442BF77FA103993D713A6F5BF168AA6EED1DF0EEE476B5

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PLK.exe

4B219F0A220A14893185ED7C195EEC6EAB0AD37E

3B0B213F22750B8C29BE7E4C63CF5C86E57DEAB6096211F27A8ED36829BD46B8

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PTB.exe

B5416C14F0E3607239AD0AC41D0F3F4CB216FB8A

166B0479A43E79C874C3E65522D46C9650916B3B1482AD9F45C19034B3B465FA

WindowsServer2003-KB2993958-x86-PTG.exe

71E53A83B617653719AB0DAAB8B763B6DF9F6C89

E4C856D56917DB6F0EBB1EDB2A4127D9E554269842ADD69681FDB311703B3F64

WindowsServer2003-KB2993958-x86-RUS.exe

32D38C79A35EA7DD1E602D8EBBD398B81F9C975A

0CA626446E9737786DAE1327F994A203414350BB9F556DEA21214ECF29724B80

WindowsServer2003-KB2993958-x86-SVE.exe

A9212C95649C9B24866D03431371D92CC42262E2

41FEE81A2E40B092F0C29F74836783BD4C5A9DF46A94EFBD03B14B86ABD6F6E2

WindowsServer2003-KB2993958-x86-TRK.exe

5D31902D7B2DED179D04FBF02839B904746A1814

95F3D172059822E7880C188774B854EE94D6625074AA4ECB259BCFA87BE3600A


זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×