היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעות שהדיווח ב- Windows. פגיעות זו עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות אם תוקף מפעיל יישום בעל מבנה מיוחד במערכת המושפעת. לתוקף דרושים אישורי כניסה חוקיים ויכולת להיות מסוגל להיכנס למערכת באופן מקומי כדי לנצל פגיעות זו.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS15-008. כדי ללמוד עוד אודות עלון אבטחה זה:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
תמיכה האבטחה TechNet ופתרון בעיות

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

חשוב

 • כל העדכונים עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2 דורשים 2919355 להתקנה. אנו ממליצים להתקין עדכון 2919355 במחשב מבוסס-Windows RT 8.1, מבוססי Windows 8.1 או מבוססי Windows Server 2012 R2, כך שתקבל עדכונים בעתיד.

 • אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

מידע נוסף

מערכות שפועל בהם Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 2012 שרת Windows או Windows Server 2012 R2 מושפעות רק אם התכונה חוויית שולחן עבודה. מערכות אלה לא יוצע העדכון אם התכונה חוויית שולחן העבודה אינו מותקן.

Windows Server 2003 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3019215-x86-ENU.exe

עבור מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3019215-x64-ENU.exe

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3019215-ia64-ENU.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

קובץ יומן הרישום של עדכון

KB3019215.log

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה או בכלי השירות Spuninst.exe הממוקמים בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB3019215$\Spuninst

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

2003\SP3\KB3019215\Filelist שרת HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows

Windows Vista (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3019215-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3019215-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 7 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3019215-x86.msu

כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 8 ו- Windows 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB3019215-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8 הנתמכות:
Windows8-RT-KB3019215-x64.msu

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB3019215-x86.msu

עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8.1 הנתמכות:
Windows8.1-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בהגדרה /Uninstall לעבור או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת ראה גם, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3019215-x64.msu

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3019215-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בהגדרה /Uninstall לעבור או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת ראה גם, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows RT ו- Windows RT 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכונים אלה זמינים דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במקטע פרטי הקובץ.


פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.


 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) מפורטים בעמודות "דרישת SP" ועמודות "ענף שירות".

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBמספר. cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Mrxdav.sys

5.2.3790.5508

188,928

19-Dec-2014

00:49

x86

SP2

SP2QFE

עבור כל גירסאות מבוססות x86 נתמכות של Windows Server 2003

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Mrxdav.sys

5.2.3790.5508

273,920

30-Dec-2014

03:48

x64

SP2

SP2QFE

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Mrxdav.sys

5.2.3790.5508

553,472

30-Dec-2014

03:48

IA-64

SP2

SP2QFE


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002. 19 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.0.6002.19273

115,200

19-Dec-2014

00:25

x86

Mrxdav.sys

6.0.6002.23581

115,200

19-Dec-2014

00:13

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.0.6002.19273

139,776

19-Dec-2014

00:26

x64

Mrxdav.sys

6.0.6002.23581

139,776

19-Dec-2014

00:36

x64

Mrxdav.sys

6.0.6002.19273

115,200

19-Dec-2014

00:25

x86

Mrxdav.sys

6.0.6002.23581

115,200

19-Dec-2014

00:13

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Davclnt.dll

6.1.7601.22913

87,552

19-Dec-2014

03:03

x86

Mrxdav.sys

6.1.7601.18706

116,224

19-Dec-2014

01:34

x86

Mrxdav.sys

6.1.7601.22913

116,736

19-Dec-2014

01:40

x86

Webclnt.dll

6.1.7601.22913

210,432

19-Dec-2014

03:03

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Davclnt.dll

6.1.7601.22913

109,056

19-Dec-2014

03:30

x64

Mrxdav.sys

6.1.7601.18706

141,312

19-Dec-2014

01:46

x64

Mrxdav.sys

6.1.7601.22913

142,336

19-Dec-2014

01:53

x64

Webclnt.dll

6.1.7601.22913

265,216

19-Dec-2014

03:30

x64

Mrxdav.sys

6.1.7601.18706

116,224

19-Dec-2014

01:34

x86

Mrxdav.sys

6.1.7601.22913

116,736

19-Dec-2014

01:40

x86

Davclnt.dll

6.1.7601.22913

87,552

19-Dec-2014

03:03

x86

Webclnt.dll

6.1.7601.22913

210,432

19-Dec-2014

03:03

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.17 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.2.9200.17219

122,880

19-Dec-2014

04:04

x86

Mrxdav.sys

6.2.9200.21317

122,880

08-Dec-2014

03:34

x86

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.2.9200.17219

142,336

19-Dec-2014

04:35

x64

Mrxdav.sys

6.2.9200.21317

142,336

08-Dec-2014

04:37

x64


עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.3.9600.17560

124,928

19-Dec-2014

05:46

x86

עבור כל גירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Mrxdav.sys

6.3.9600.17560

140,800

19-Dec-2014

06:26

x64


שם קובץ

SHA1 hash

קוד hash של SHA256

Windows6.0-KB3019215-x86.msu

1C6F42295332557A705A1E52428595E785F6AE66

FD3501488DE22F1A1557C685EC229AF1012CB2E2B6CBB786249D43DF0C983F42

Windows6.1-KB3019215-x86.msu

33A2D54F2306208AAE5E43605B63D6DB7E8AE47F

91F071870836F079D907CE7B37C67AA33E42726FA41C13D5DB656A4C1D7C1A4D

Windows8.1-KB3019215-x86.msu

353F5EC99AD7FEDC7281943E4B971FF2F9A6E8E9

1DB98FE77B30E811884194B80DED6022D44871870447BB3192EB422840EED169

Windows8-RT-KB3019215-x86.msu

B6A4D3AC522C3AEED56311482D143E4E5E09C08C

03E3A17D00472E88B1B70335596E8C1A273E8DF97F3308879ACE4CBCDCF5E988

WindowsServer2003-KB3019215-ia64-DEU.exe

F98F89A0A9D4126252773E721789BC4B62694A84

863CF10525F2442A52B0D2C7782264A9DBC507371D8E456D110A08F17D4F37E4

WindowsServer2003-KB3019215-ia64-ENU.exe

B0DD59E7B38A757323D3A598BD11E20BFDA1F092

CF92B3EC9C7FD512FD1E0670C21A1406040D44BEA61C633C7601AD0812E777EE

WindowsServer2003-KB3019215-ia64-FRA.exe

8E54864615D9DECC726FA49BED79B619AF5E0B1B

CD1F88199439C5360529FA6A1E32FFCF1E848AB0DFFAC29AD87915E70998A2C8

WindowsServer2003-KB3019215-ia64-JPN.exe

DDD6EB3B2DBE7F9508167FE979175D5EDEBA6D0C

C65E19EC4260FFE12DCBC9648B53497D6634EA078A4122B417CA28D962BA36B4

WindowsServer2003-KB3019215-x86-CHS.exe

6CC0148AB9A01B55DC49C12036F596000CE277FE

DAA78D69EF3378AF7B767BCD34DD486645457A8E22EEF3F8D4CD19E7D382042B

WindowsServer2003-KB3019215-x86-CHT.exe

0A19C9E14819D9766ECA4720AFAEA2EF51F29F75

762B57846FAE33AF1CA8BE7984D8B6166996FDFAA05B3BE40E46324ECE94CC21

WindowsServer2003-KB3019215-x86-CSY.exe

D7DAFEAF2F7CCFA28B8B62ADB142EAD13753AC9C

F98CC902532807BACE7D9C9969F36F766DB63D402AE5C1438726EC73A5009EEB

WindowsServer2003-KB3019215-x86-DEU.exe

B489E432A54363F66B497B2489FC617B2B67A266

85C18B91D32B31385A9B68127117A66D16A926E73DD2FD6AF94932AE449C46A3

WindowsServer2003-KB3019215-x86-ENU.exe

1CD0C43D53EEB8B46F216263119F50B22E5CC7D3

ED1ABAB2404BF8B5D67E62A85098E4C5DE6AC34979EF7E7E476AA8ED8E979604

WindowsServer2003-KB3019215-x86-ESN.exe

373395CDC73BBC3C5FEF96E0628C56B0D8087969

C0F22984622089BD36ACA2BB91CE02D9F95B58D34CEC7942E0E1434943CB492C

WindowsServer2003-KB3019215-x86-FRA.exe

229AB21BBDF968D45F734A1A4E6E48431F0DA9F5

AC2DFF63F9769BE101A850ED37A1A8AA1FDAC7BB5480EB7F7E9DF12EFB000A7C

WindowsServer2003-KB3019215-x86-HUN.exe

8DA9BF9B25036CE8F6BD5F4A1EA6140D6903AB9F

E3DF8A90B62126AE0A1D6D1EC97CF269414329C143126C19F983F6BE46A4D041

WindowsServer2003-KB3019215-x86-ITA.exe

49C755BE8FCB23558DE8071D6C58842D7301544F

145FF5884C73FE6EDC05D0AA5AA2877092517115C1D6273220B8FC03F43AC2F9

WindowsServer2003-KB3019215-x86-JPN.exe

0766863EFDD96BF552027AA33F210720DFD1E502

10E2593E65F608B0CDD36185459D8DC81098DCC25F5878DEAF98195E3B03EA91

WindowsServer2003-KB3019215-x86-KOR.exe

345CE1D905E9331EEB2DC4E20E77E5D9EE190FD8

F7A79E903BD356698C363F8BE0018318ED2AA1887593918C25471092A9FC826E

WindowsServer2003-KB3019215-x86-NLD.exe

BDF21D4812CE8C2E5405480E5DE289D914979E9B

F27BC655A8A3B9E3ABCEA3999BFE4A696A0E0B7B38261D786777F7E7EA155197

WindowsServer2003-KB3019215-x86-PLK.exe

542231FC2F361FC87B52548CB396C0AB240D64B4

E38BC0C29B93496944BEC60BC8A9D22AE80C174F53DB56F42760D1F5D0B5D165

WindowsServer2003-KB3019215-x86-PTB.exe

48801A36736F3591B16D8A60CC2E17A0EF852346

DB418E19075BF2486C001F89A282A9871A9F273C6C8822B9757B3503EC7F26EF

WindowsServer2003-KB3019215-x86-PTG.exe

61761BC4097C980C7D486B8A466382C7FC4A28A6

CB8E02D8DF526227478C5E9BE4F5E40A0308FAB67BACA18A24FEA92AE3B41CAC

WindowsServer2003-KB3019215-x86-RUS.exe

A504945F7EAE2679E0200430D29D5ACCD89581A6

AF1AE10087C21CCB0B0B4844C37D96C0309EE422CA103AB9AAC25265AADCAB9B

WindowsServer2003-KB3019215-x86-SVE.exe

8D5C8B95496AFA35866326741A55308AC6A528AF

859905201E9FC08C0781D2F5CDB1044D342DE15F0A385B90EEF8BE444FA558B9

WindowsServer2003-KB3019215-x86-TRK.exe

45C1AD15E15EC6DCD8B5D0B6EAAA6BB67908A02F

21AD8E3AEDEEE70D6A3FD5246F06394E15F0154ABA0CE1F962460AEA2923FABF


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×