MS15-041: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4.5, 4.5.1 ו- 4.5.2 על Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 ו- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14 באפריל, 2015

הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

סיכום

עדכון זה פותר פגיעות ב- Microsoft .NET Framework שעלולה לאפשר גילוי מידע אם תוקף שולח בקשת אינטרנט בעל מבנה מיוחד לשרת מושפע בעל הודעות שגיאה מותאמים אישית ללא זמינים. תוקף שמצליח לנצל את הפגיעות יוכל להציג חלקים של קובץ תצורה אינטרנט העלולה לחשוף מידע רגיש. לקבלת מידע נוסף על הפגיעות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS15-041.

חשוב כדי להתקין עדכון זה, יש לך Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר מותקנים במחשב.

הערה כדי לפתור את הפגיעות, ייתכן שיהיה עליך להחיל עדכונים מרובים בהתאם הגירסאות של .NET Framework שאתה מפעיל. לקבלת מידע נוסף, ראה את הגירסאות המושפעות של .NET Framework על-ידי עלון אבטחה זה.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר אתה מפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות כיצד להפעיל את העדכונים האוטומטיים, ראה קבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך להשיג חבילת עדכון עצמאי דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את ההוראות להתקנה בדף ההורדות כדי להתקין את העדכון.

Download הורד (KB3037581)

מידע נוסף

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זהלמד אודות שונים של בוררי שורת הפקודה הנתמכים על-ידי זה Microsoft .NET Framework עדכון.

דרישות הפעלה מחדשעדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת אותו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או נמצאים בשימוש.

מידע בדבר הסרת ההתקנההערה לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. פתח את הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

  2. לחץ על הצג עדכונים מותקנים.

  3. בחר עדכון 3037581.

  4. לחץ על הסר.

מידע על החלפותעדכון אבטחה זה מחליף את עדכון 2901126שפורסמו בעבר.

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34249

41,624

06-Feb-2015

00:48

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34249

43,144

06-Feb-2015

00:48

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.34249

62,688

04-Feb-2015

20:26

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.34249

1,850,552

04-Feb-2015

20:26

System.Web.dll

4.0.30319.34249

5,456,528

04-Feb-2015

20:26

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.34249

839,856

04-Feb-2015

20:26

webengine.dll

4.0.30319.34249

24,712

06-Feb-2015

00:48

webengine4.dll

4.0.30319.34249

509,592

06-Feb-2015

00:48

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51689.34249

875,688

06-Feb-2015

00:48

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36285

41,616

04-Feb-2015

14:13

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36285

43,152

04-Feb-2015

14:13

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36285

62,680

04-Feb-2015

13:12

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36285

1,850,560

04-Feb-2015

13:12

System.Web.dll

4.0.30319.36285

5,457,560

04-Feb-2015

13:12

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36285

839,848

04-Feb-2015

13:12

webengine.dll

4.0.30319.36285

24,712

04-Feb-2015

14:13

webengine4.dll

4.0.30319.36285

509,576

04-Feb-2015

14:13

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52285.36285

875,688

04-Feb-2015

14:13

עבור כל גירסאות מבוססות x64 של מערכות תמיכה

ענף שירות של GDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34249

45,208

06-Feb-2015

01:01

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34249

41,624

06-Feb-2015

00:48

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34249

47,752

06-Feb-2015

01:01

aspnet_wp.exe

4.0.30319.34249

43,144

06-Feb-2015

00:48

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.34249

62,688

04-Feb-2015

20:26

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.34249

1,850,552

04-Feb-2015

20:26

System.Web.dll

4.0.30319.34249

5,450,384

06-Feb-2015

01:01

System.Web.dll

4.0.30319.34249

5,456,528

04-Feb-2015

20:26

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.34249

839,856

04-Feb-2015

20:26

webengine.dll

4.0.30319.34249

26,760

06-Feb-2015

01:01

webengine.dll

4.0.30319.34249

24,712

06-Feb-2015

00:48

webengine4.dll

4.0.30319.34249

621,192

06-Feb-2015

01:01

webengine4.dll

4.0.30319.34249

509,592

06-Feb-2015

00:48

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51689.34249

869,536

06-Feb-2015

01:01

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51689.34249

875,688

06-Feb-2015

00:48

וענף שירות LDR

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36285

45,200

04-Feb-2015

14:24

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36285

41,616

04-Feb-2015

14:13

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36285

47,752

04-Feb-2015

14:24

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36285

43,152

04-Feb-2015

14:13

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36285

62,680

04-Feb-2015

13:12

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36285

1,850,560

04-Feb-2015

13:12

System.Web.dll

4.0.30319.36285

5,450,888

04-Feb-2015

14:24

System.Web.dll

4.0.30319.36285

5,457,560

04-Feb-2015

13:12

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36285

839,848

04-Feb-2015

13:12

webengine.dll

4.0.30319.36285

26,760

04-Feb-2015

14:24

webengine.dll

4.0.30319.36285

24,712

04-Feb-2015

14:13

webengine4.dll

4.0.30319.36285

621,192

04-Feb-2015

14:24

webengine4.dll

4.0.30319.36285

509,576

04-Feb-2015

14:13

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52285.36285

869,544

04-Feb-2015

14:24

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52285.36285

875,688

04-Feb-2015

14:13


גירסאות מושפעות של .NET Framework על-ידי עלון האבטחה

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×