הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Microsoft .NET Framework שעלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות עם משתמש מפעיל יישום בעל מבנה מיוחד של .NET Framework. לקבלת מידע נוסף על הפגיעות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS15-092.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה


המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה בכל הקשור לגירסאות מוצר בודד. המאמרים עשוי להכיל מידע אודות בעיות ידועות.

  • 3083185 MS15-092: תיאור של עדכון האבטחה עבור ה 4.6 מסגרת .NET Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2: 11 באוגוסט, 2015

  • 3083184 MS15-092: תיאור של עדכון האבטחה עבור ה 4.6 מסגרת .NET על Windows 8 ו- Windows Server 2012: 11 באוגוסט, 2015

  • 3083186 MS15-092: תיאור של עדכון האבטחה עבור ה 4.6 מסגרת .NET על Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2: 11 באוגוסט, 2015

Windows Vista (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
NDP46-KB3083186-x86.exe

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
NDP46-KB3083186-x64.exe

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB3083186_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6-MSP0.txt
KB3083186_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3083186

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB3083186-x86.exe

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB3083186-x64.exe

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
לא ישים

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB3083186_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6-MSP0.txt
KB3083186_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה במהדורות Service Pack עתידיות

העדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3083186-x86.exe

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3083186-x64.exe

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB3083186_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6-MSP0.txt
KB3083186_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת אבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה במהדורות Service Pack עתידיות

העדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB3083186-x64.exe

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
KB3083186_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6-MSP0.txt
KB3083186_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת אבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים, ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 ו- 8.1 Windows (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה במהדורות Service Pack עתידיות

העדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על Windows 8 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8-RT-KB3083184-x86.msu

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על 8 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8-RT-KB3083184-x64.msu

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על 8.1 Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB3083185-x86.msu

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על 8.1 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB3083185-x64.msu

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכונים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 4.6:
הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה במהדורות Service Pack עתידיות

העדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על 2012 שרת של Windows:
Windows8-RT-KB3083184-x64.msu

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3083185-x64.msu

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 2844699

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על הצגת היסטוריית עדכונים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

שים לב שלא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

Windows RT ו- Windows RT 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על Windows RT:
עדכון 3083184 זמין באמצעות Windows Update.

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 כאשר הוא מותקן על 8.1 RT של Windows:
עדכון 3083185 זמין באמצעות Windows Update.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

Windows 10 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X86-TSL.msu

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows 10 הנתמכות:
KB3081436-Win10-RTM-X64-TSL.msu

בוררי ההתקנה

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 934307

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מאמר 3086251

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.


שם קובץ

SHA1 hash

קוד hash של SHA256

NDP46-KB3083186-x64.exe

5DBB2EF7C8ED3061E6C5AB58C3DF15B8F78FD73C

BF850AFC7E7987D513FD2C19C9398D014BCBAAEB1691357FA0400529975EDACE

NDP46-KB3083186-x86.exe

3DCD27C411DCA9C597AAF33ADF152AF2FB36A1D8

41E675937D023828D648C7A245E19695ED12F890C349D8B6F2B620E6E58E038E

Windows8.1-KB3083185-arm.msu

369EF428B79F538EF99AC21F91B28AFE9B62557D

E123BAAF2EB4E92BEF420BCC6D5DE861ADAACF13E8FF2C2FAE45AFD25A74CA21

Windows8.1-KB3083185-x64.msu

864EA0E76C9912C619C4904C3FEF85E8A4692B04

7F75909608907749C6B1DE4F1EE461AE937772145A0921B32AB8B78AF790A1BF

Windows8.1-KB3083185-x86.msu

1F28F27D559C0403D92F1F6434976E6F91187D06

359D741ED99A5B3E846221099C2AAA67C7A8B1E599E7597531A84806CE68D987

Windows8-RT-KB3083184-arm.msu

91321AF416E297861D883BF5460F0D6ABD153A13

899FA188297A7024B887A23AE03A648E57F7C2D95331F2D0A4AE79D15F8AC46F

Windows8-RT-KB3083184-x64.msu

D9A1CBB1CCDDED94F1AAA4B2C8202B314B7723E4

6B685ECD2C996FF55265F53994FB53063A2665257FA194AFA2FC14C3974B574C

Windows8-RT-KB3083184-x86.msu

C2D56AF98D2C147185737F2FD83133A9EDEE582C

F59208F6E9C1E45C099F59E78D69C0354E2A9B9012BF345B7E3940FF1743A7B6


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה של Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה ופתרון בעיות האבטחה של TechNet

עזרה עבור הגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×