You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב- Windows. החמורה מבין הפגיעויות עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם תוקף מסוגל להיכנס למערכת היעד ולהפעיל יישום בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-014.חשוב

 • כל אבטחה עתידיים ועדכונים בנושא אבטחה עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2 דורשים עדכון 2919355 . אנו ממליצים להתקין עדכון 2919355 במחשב מבוסס Windows RT 8.1, מבוססי Windows 8.1 או מבוססי Windows Server 2012 R2, כך שתקבל עדכונים עתידיים.

 • אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר אתה מפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן קבלת אבטחה עדכונים באופן אוטומטי, עיין בסעיף "להפעיל את העדכון האוטומטי בלוח הבקרה" במאמר זה מרכז האבטחה & בטיחות.

באפשרותך להשיג חבילת עדכון עצמאי דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדות כדי להתקין את העדכון.

לחץ על קישור ההורדה בטבלה הבאה המתאים לגירסת Windows שבה אתה משתמש. גלה אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 או 64 סיביות של Windows

גירסת Windows

קישור הורדה

Windows Vista SP2

Download הורד 32 סיביות (KB3126593)
Download הורד 64 סיביות (KB3126593)

Windows Server 2008 SP2

Download הורד 32 סיביות (KB3126593)
Download הורד 64 סיביות (KB3126593)
Download הורד מבוססי Itanium (KB3126593)

Windows 7 SP1

Download הורד 32 סיביות (KB3126593)
Download הורד 64 סיביות (KB3126593)

Windows Server 2008 R2 SP1

Download הורד 64 סיביות (KB3126593)
Download הורד מבוססי Itanium (KB3126593)

Windows Server 2012

Download הורד 64 סיביות (KB3126593)

Windows 8.1

Download הורד 32 סיביות (KB3126593)
Download הורד 64 סיביות (KB3126593)

Windows Server 2012 R2

Download הורד 64 סיביות (KB3126593)לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה מתרחשת בעיה כאשר יחס תלות המשתמעת לא נטען, הודעת אזהרה או שגיאה הדומה לאחת הבאה עשויה להופיע ביומן האירועים Windows:

 • הודעת אזהרה זו מציינת הקובץ תלות לא היה לטעון מתוך ספריית העבודה הנוכחית (CWD), אך נמצא במיקום אחר, אמין יותר:

  טעינת תלות %2 מתוך הספריה הנוכחית לא הותרה בעת ניסיון על-ידי %1. נמצא קובץ DLL אחר: %3. לקבלת מידע נוסף, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=718136


 • הודעת שגיאה זו מציינת dll לא היה לטעון מתוך ספריית העבודה הנוכחית (CWD) ולא נמצא במיקום אחר:

  טעינת תלות %2 מתוך הספריה הנוכחית לא הותרה בעת ניסיון על-ידי %1. DLL אחרים לא נמצאה, הרזולוציה תלות נכשלה. לקבלת מידע נוסף, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=718136

בשני המקרים, %1 הוא הנתיב המלא לקובץ ההפעלה (.exe) של תהליך יישום ו- %2 הוא הנתיב המלא אם קובץ ה-DLL נמצא ב- CWD.לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, אופן הפעולה של חיפוש קבצי Dll לטעון בתרחישים מסוימים (במיוחד, בעת טעינת יחסי תלות המשתמעת של שרת COM DLLs) ישתנה מ הפעולה הקודם באופן הבא: אלא אם כן קידומת של הספריה הנוכחית 's מלא נתיב לטעון הבטוחים, הספריה הנוכחית תדלג במהלך החיפוש (שים לב כי בעבר הספריה הנוכחית נעשה שימוש כדי לחפש את קובץ ה-DLL). אופן פעולה חדש זה עשוי להשפיע על התנהגות מסוימים של יישומים מדור קודם ולאחר כאשר מטעין DLL מזהה שינוי זה אפשרי בהתנהגות, הודעת אזהרה או שגיאה הדומה לאחת מההודעות שהוזכרו קודם לכן עשוי להיות מוצג ביומן היישומים הזמינים במציג האירועים.

אם היישום דורש את התלות הישן טוען התנהגות לפעולתו התקינה של ספריה ספציפית, באפשרותך להשיג תרחיש זה על-ידי הוספת ספריה זו או פריט אב שלו מהימן עומס הבטוחים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ודא כי המיקום המהימן שלך, יחד עם כל עץ הצאצא שלו, מוגן כראוי מפני שינויים לא מורשים באמצעות הרשאות NTFS.

 2. הוספת ערך מחרוזת חדש למפתח המשנה הבא של הרישום שבו הנתונים הוא הנתיב המלא של מיקום מהימן זה:
  קידומות עומס Manager\Safe HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session
  השם של ערך זה יכול להיות שרירותי, והוא הנתונים של ערך זה הנתיב המלא של המיקום המהימן.

לאחר ביצוע שינויים אלה, כל עוד CWD תחת מיקום זה, קבצי ה-Dll ב- CWD זו מהימנות וחיבורים טעון כמו קודם.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה במערכת שבה פועל על Windows 8.1 או Windows Server 2012 R2 2.7 SDK תכלת הרקיע או גירסה מוקדמת יותר, ייתכן האמולטור לא יופעל כראוי. אם אתה נתקל בבעיה זו, אנו ממליצים לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עדכון SDK תכלת הרקיע גירסה 2.8 או גירסה מתקדמת יותר.

  • שדרוג ל- Windows 10 כדי להמשיך להשתמש באותה הגירסה של SDK תכלת הרקיע.

 • לקוחות המשתמשים ב- Corel VideoStudio X 8 או 9 של X VideoStudio Corel ב- Windows 7 עלולים להיתקל קריסה בעת הפעלת או שימוש במוצר זה. לקוחות צריכים להתקין את העדכונים האחרונים מ- Corel כדי למנוע בעיה זו, או פנה אל Corel לקבלת עזרה ומידע נוסף.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה של Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה ופתרון בעיות האבטחה של TechNet

עזרה עבור הגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

פרטי קובץ

שם קובץ

SHA1 hash

קוד hash של SHA256

Windows8.1-KB3126593-x64.msu

54C6EAADC4B5EA5CA79CAAB1F8895557ED662D2B

157A9520B42FCFA8EBBF00F24E48BEB91BFA7231DD4D36D20B420D04558FF916

Windows8.1-KB3126593-x86.msu

00E11051BFB8E65B307654655CDD33577BFE9E11

C7A6123189630FA3678822BACA45FE897C1B85229C93539D40AE4E01E8EDD0B4

Windows6.0-KB3126593-ia64.msu

3B173F8488C9EBA4AF807002E45EBB8CF5E78264

1FE0F307EF2975C5C0C66EB25A9372DE77BF662582BC39D3191EBD360275F958

Windows6.0-KB3126593-x86.msu

AC1C7CAFE371367D44A8DFE6DCF6B9BAC0748E2C

3F8FBE763A2C6AEF56DBFFEC36DA99E3A893F8BE2A226D4634A275C3B34E8B1E

Windows6.0-KB3126593-x64.msu

E38B0E6C1A88A242ECB4E7E3BF1532BF813CF9E0

9AD8694D77105CE1E64D16A4E62F1BCBEF2251A9C86C2CDEDFF5E1B482E6CA85

Windows6.1-KB3126593-ia64.msu

8775F782C9C460C9FF63229ADDC9A82A26CC1B33

B57674E38A30A121EAFC1BF9243E2957A68840625C5EC8299E1053DD7F3D3426

Windows6.1-KB3126593-x86.msu

B5C632370F62F958B09AB123A75518CBFD33ABAE

E661D14F5B8A813694BB7BF9A0395CF559ADA27349C131B8C3926DE21A1F345D

Windows8-RT-KB3126593-x64.msu

4742D70F3754E0FE2F658CA362BBB7F6F582A95B

2C5325B4B05084F8A541FC4699371A24F62B706C846430EAE99F05C7EBCFA5C8

Windows6.1-KB3126593-x64.msu

F5C9D338DC8EBB0BC11E648F91CE179F47D6587F

C40D52BE2A033D7A83CCE2643CE9BC18B784DE9672053725C39D87F298013608

Windows8-RT-KB3126593-x64_New78.msu

86799C9CB6B66AD876F843405EC234B857165D71

EF929295DB71DAFB09E764A7A61963E5449EB86598589DF5490E82DFCCE9AE80


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

פרטי קובץ Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1,‏ Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

ענף שירות

Winload.efi

6.3.9600.18146

1,659,568

22-Nov-2015

06:59

לא ישים

לא ישים

Winload.exe

6.3.9600.18146

1,519,592

22-Nov-2015

06:59

x64

לא ישים

Winresume.efi

6.3.9600.18146

1,487,008

22-Nov-2015

06:59

לא ישים

לא ישים

Winresume.exe

6.3.9600.18146

1,355,848

22-Nov-2015

06:59

x64

לא ישים

Combase.dll

6.3.9600.18202

2,175,008

19-Jan-2016

19:13

x64

לא ישים

Wincorlib.dll

6.3.9600.17415

391,168

29-Oct-2014

01:24

x64

לא ישים

Wintypes.dll

6.3.9600.18202

1,063,464

19-Jan-2016

19:13

x64

לא ישים

Kernelbase.dll

6.3.9600.18202

1,133,744

19-Jan-2016

19:12

x64

לא ישים

Ntdll.dll

6.3.9600.18202

1,737,088

19-Jan-2016

19:12

x64

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18202

7,453,024

19-Jan-2016

19:14

x64

לא ישים

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.18202

246,784

19-Jan-2016

18:15

x64

לא ישים

Krnlprov.dll

6.3.9600.18202

46,592

19-Jan-2016

17:55

x64

לא ישים

Krnlprov.mof

לא ישים

14,840

22-Aug-2013

06:51

לא ישים

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

16,896

21-Nov-2015

18:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.3.9600.17734

285,184

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.3.9600.17734

13,312

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Combase.dll

6.3.9600.18202

1,564,496

19-Jan-2016

18:23

x86

לא ישים

Wincorlib.dll

6.3.9600.18202

267,776

19-Jan-2016

16:37

x86

לא ישים

Wintypes.dll

6.3.9600.18202

548,024

19-Jan-2016

18:23

x86

לא ישים

Kernelbase.dll

6.3.9600.18202

862,720

19-Jan-2016

17:30

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.3.9600.18202

1,501,496

19-Jan-2016

18:23

x86

לא ישים

Acwow64.dll

6.3.9600.17734

37,376

20-Mar-2015

03:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.3.9600.17475

8,704

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

14,336

21-Nov-2015

17:50

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.3.9600.17475

4,096

29-Oct-2014

01:14

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.3.9600.17475

5,632

29-Oct-2014

01:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Winload.efi

6.3.9600.18202

1,393,584

19-Jan-2016

18:23

לא ישים

Winload.exe

6.3.9600.18202

1,282,536

19-Jan-2016

18:23

x86

Winresume.efi

6.3.9600.18202

1,269,080

19-Jan-2016

18:23

לא ישים

Winresume.exe

6.3.9600.18146

1,168,920

22-Nov-2015

07:04

x86

Combase.dll

6.3.9600.18202

1,564,496

19-Jan-2016

18:23

x86

Wincorlib.dll

6.3.9600.18202

267,776

19-Jan-2016

16:37

x86

Wintypes.dll

6.3.9600.18202

548,024

19-Jan-2016

18:23

x86

Kernelbase.dll

6.3.9600.18202

888,896

19-Jan-2016

18:23

x86

Ntdll.dll

6.3.9600.18202

1,471,544

19-Jan-2016

18:23

x86

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18202

5,764,448

19-Jan-2016

18:24

לא ישים

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.18202

246,784

19-Jan-2016

17:31

x86

Krnlprov.dll

6.3.9600.18202

38,912

19-Jan-2016

17:15

x86

Krnlprov.mof

לא ישים

14,840

21-Aug-2013

23:46

לא ישים

פרטי קובץ Windows Vista ו- Windows Server 2008

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista או Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2.23xxx

  Windows Vista או Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות המבוססות על ia64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

ענף שירות

Advapi32.dll

6.0.6002.19594

1,964,544

30-Jan-2016

02:27

IA-64

לא ישים

Advapi32.dll

6.0.6002.23905

1,963,520

30-Jan-2016

02:03

IA-64

לא ישים

Ole32.dll

6.0.6002.19594

4,183,040

30-Jan-2016

02:28

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.23905

4,183,552

30-Jan-2016

02:05

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19594

145,920

30-Jan-2016

02:27

IA-64

לא ישים

Csrsrv.dll

6.0.6002.23905

149,504

30-Jan-2016

02:04

IA-64

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.19594

2,191,360

30-Jan-2016

02:27

לא ישים

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.23905

2,193,920

30-Jan-2016

02:04

IA-64

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.19594

2,575,880

01-Feb-2016

17:18

IA-64

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.23905

2,551,744

01-Feb-2016

17:18

IA-64

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19594

9,483,200

30-Jan-2016

02:33

IA-64

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23905

9,468,864

30-Jan-2016

02:11

IA-64

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19594

3,298,816

30-Jan-2016

02:28

IA-64

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23905

3,296,256

30-Jan-2016

02:05

IA-64

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.19594

159,232

30-Jan-2016

01:23

IA-64

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.23905

159,232

30-Jan-2016

01:20

IA-64

לא ישים

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

לא ישים

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19594

27,648

30-Jan-2016

02:28

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19594

524,288

30-Jan-2016

02:29

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19594

43,008

30-Jan-2016

02:29

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19594

617,984

30-Jan-2016

02:29

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

30-Jan-2016

02:29

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

לא ישים

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23905

27,648

30-Jan-2016

02:05

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.23905

524,288

30-Jan-2016

02:06

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23905

43,008

30-Jan-2016

02:06

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.23905

617,984

30-Jan-2016

02:06

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

30-Jan-2016

02:06

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Kernel32.dll

6.0.6002.19594

861,696

30-Jan-2016

03:09

x86

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.23905

862,720

30-Jan-2016

02:37

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.19594

1,171,696

01-Feb-2016

17:18

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.23905

1,168,600

01-Feb-2016

17:18

x86

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19594

679,424

30-Jan-2016

03:09

x86

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23905

678,912

30-Jan-2016

02:37

x86

לא ישים

Acwow64.dll

6.0.6002.19594

43,008

30-Jan-2016

03:07

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19594

7,680

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19594

14,336

30-Jan-2016

03:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19594

2,560

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19594

5,120

30-Jan-2016

03:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.23905

43,008

30-Jan-2016

02:35

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.23905

7,680

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23905

14,336

30-Jan-2016

02:36

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.23905

2,560

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.23905

5,120

30-Jan-2016

02:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.0.6002.19594

802,304

30-Jan-2016

03:07

x86

לא ישים

Advapi32.dll

6.0.6002.23905

802,816

30-Jan-2016

02:35

x86

לא ישים

Ole32.dll

6.0.6002.19594

1,316,864

30-Jan-2016

03:09

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.23905

1,317,376

30-Jan-2016

02:36

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

ענף שירות

Advapi32.dll

6.0.6002.19594

802,304

30-Jan-2016

03:07

x86

לא ישים

Advapi32.dll

6.0.6002.23905

802,816

30-Jan-2016

02:35

x86

לא ישים

Ole32.dll

6.0.6002.19594

1,316,864

30-Jan-2016

03:09

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.23905

1,317,376

30-Jan-2016

02:36

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19594

49,664

30-Jan-2016

03:07

x86

לא ישים

Csrsrv.dll

6.0.6002.23905

49,664

30-Jan-2016

02:35

x86

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.19594

894,976

30-Jan-2016

03:08

x86

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.23905

895,488

30-Jan-2016

02:36

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.19594

1,208,776

01-Feb-2016

17:21

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.23905

1,209,288

01-Feb-2016

17:21

x86

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19594

3,609,024

30-Jan-2016

03:15

לא ישים

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19594

3,556,800

30-Jan-2016

03:15

לא ישים

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23905

3,612,608

30-Jan-2016

02:43

לא ישים

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23905

3,560,384

30-Jan-2016

02:43

לא ישים

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19594

783,872

30-Jan-2016

03:09

x86

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23905

783,872

30-Jan-2016

02:36

x86

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.19594

64,000

30-Jan-2016

01:24

x86

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.23905

64,512

30-Jan-2016

01:19

x86

לא ישים

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

ענף שירות

Advapi32.dll

6.0.6002.19594

1,067,008

30-Jan-2016

02:43

x64

לא ישים

Advapi32.dll

6.0.6002.23905

1,067,520

30-Jan-2016

02:39

x64

לא ישים

Ole32.dll

6.0.6002.19594

1,915,392

30-Jan-2016

02:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.23905

1,915,392

30-Jan-2016

02:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Csrsrv.dll

6.0.6002.19594

85,504

30-Jan-2016

02:43

x64

לא ישים

Csrsrv.dll

6.0.6002.23905

85,504

30-Jan-2016

02:39

x64

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.19594

1,212,928

30-Jan-2016

02:43

x64

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.23905

1,214,976

30-Jan-2016

02:40

x64

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.19594

1,589,376

01-Feb-2016

17:25

x64

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.23905

1,583,208

01-Feb-2016

17:25

x64

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19594

4,693,952

30-Jan-2016

02:48

x64

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23905

4,664,256

30-Jan-2016

02:45

x64

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19594

1,304,576

30-Jan-2016

02:44

x64

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23905

1,310,208

30-Jan-2016

02:41

x64

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.19594

75,264

30-Jan-2016

01:33

x64

לא ישים

Smss.exe

6.0.6002.23905

75,776

30-Jan-2016

01:46

x64

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19594

16,896

30-Jan-2016

02:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19594

234,496

30-Jan-2016

02:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19594

17,408

30-Jan-2016

02:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19594

301,568

30-Jan-2016

02:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23905

16,896

30-Jan-2016

02:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.23905

234,496

30-Jan-2016

02:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23905

17,408

30-Jan-2016

02:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.23905

301,568

30-Jan-2016

02:41

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Kernel32.dll

6.0.6002.19594

861,696

30-Jan-2016

03:09

x86

לא ישים

Kernel32.dll

6.0.6002.23905

862,720

30-Jan-2016

02:37

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.19594

1,171,696

01-Feb-2016

17:25

x86

לא ישים

Ntdll.dll

6.0.6002.23905

1,168,600

01-Feb-2016

17:25

x86

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19594

679,424

30-Jan-2016

03:09

x86

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23905

678,912

30-Jan-2016

02:37

x86

לא ישים

Acwow64.dll

6.0.6002.19594

43,008

30-Jan-2016

03:07

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19594

7,680

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19594

14,336

30-Jan-2016

03:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19594

2,560

30-Jan-2016

01:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19594

5,120

30-Jan-2016

03:09

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.23905

43,008

30-Jan-2016

02:35

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.23905

7,680

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23905

14,336

30-Jan-2016

02:36

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.23905

2,560

30-Jan-2016

01:19

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.23905

5,120

30-Jan-2016

02:37

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.0.6002.19594

802,304

30-Jan-2016

03:07

x86

לא ישים

Advapi32.dll

6.0.6002.23905

802,816

30-Jan-2016

02:35

x86

לא ישים

Ole32.dll

6.0.6002.19594

1,316,864

30-Jan-2016

03:09

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.23905

1,317,376

30-Jan-2016

02:36

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.760 1.18xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.23 xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות המבוססות על ia64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.19131

1,567,232

16-Jan-2016

18:03

IA-64

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23334

1,568,256

16-Jan-2016

23:32

IA-64

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

16-Jan-2016

23:52

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23334

131,584

16-Jan-2016

22:56

IA-64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23334

119,296

16-Jan-2016

23:32

IA-64

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23334

39,424

16-Jan-2016

22:56

IA-64

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23334

282,624

16-Jan-2016

22:56

IA-64

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23334

76,288

16-Jan-2016

23:32

IA-64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23334

154,112

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

1,843,648

16-Jan-2016

23:43

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

1,843,648

16-Jan-2016

23:43

לא ישים

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.19012

505,096

23-Sep-2015

13:09

IA-64

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

503,656

23-Sep-2015

13:08

IA-64

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

03-Jun-2015

20:19

IA-64

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,349

01-Oct-2015

13:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Ole32.dll

6.1.7601.19131

4,937,216

16-Jan-2016

18:09

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.1.7601.23334

4,938,240

16-Jan-2016

23:36

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Conhost.exe

6.1.7601.19131

748,032

16-Jan-2016

17:15

IA-64

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.23334

748,032

16-Jan-2016

22:49

IA-64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.19131

62,976

16-Jan-2016

18:05

IA-64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23334

62,976

16-Jan-2016

23:33

IA-64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.19131

95,232

16-Jan-2016

18:05

IA-64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23334

95,232

16-Jan-2016

23:33

IA-64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.19131

2,137,600

16-Jan-2016

18:07

IA-64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23334

2,138,112

16-Jan-2016

23:35

IA-64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.19131

730,624

16-Jan-2016

18:07

IA-64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23334

731,648

16-Jan-2016

23:35

IA-64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.19012

791,608

23-Sep-2015

13:09

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.19131

179,648

16-Jan-2016

18:17

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19131

318,912

16-Jan-2016

18:17

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.19131

2,696,192

16-Jan-2016

18:07

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:14

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.19131

55,808

16-Jan-2016

17:04

IA-64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.19131

48,640

16-Jan-2016

18:10

IA-64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.19131

274,944

16-Jan-2016

18:11

IA-64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.19131

45,568

16-Jan-2016

18:11

IA-64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.23217

790,176

23-Sep-2015

13:08

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23334

179,648

16-Jan-2016

23:43

IA-64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23334

318,912

16-Jan-2016

23:43

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23334

2,700,288

16-Jan-2016

23:35

IA-64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:14

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23334

55,808

16-Jan-2016

22:39

IA-64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23334

48,640

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23334

274,944

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23334

45,568

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

6,144

16-Jan-2016

18:03

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

5,120

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

6,144

16-Jan-2016

23:32

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.19131

686,080

16-Jan-2016

18:03

IA-64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.19131

145,408

16-Jan-2016

17:21

IA-64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.19131

146,432

16-Jan-2016

18:07

IA-64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.19131

60,416

16-Jan-2016

18:08

IA-64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23334

690,688

16-Jan-2016

23:32

IA-64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23334

145,408

16-Jan-2016

22:55

IA-64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23334

146,432

16-Jan-2016

23:35

IA-64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23334

60,416

16-Jan-2016

23:36

IA-64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.19131

559,104

16-Jan-2016

18:08

IA-64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23334

561,152

16-Jan-2016

23:36

IA-64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.19131

2,792,560

16-Jan-2016

18:15

IA-64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23334

2,776,128

16-Jan-2016

23:41

IA-64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19131

11,162,560

16-Jan-2016

18:17

IA-64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23334

11,107,776

16-Jan-2016

23:43

IA-64

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23334

401,408

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19131

2,581,504

16-Jan-2016

18:10

IA-64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23334

2,578,432

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.19131

49,664

16-Jan-2016

18:05

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.19131

188,416

16-Jan-2016

18:11

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23334

49,664

16-Jan-2016

23:33

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23334

188,416

16-Jan-2016

23:38

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.19131

474,624

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23334

474,624

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.19131

1,532,928

16-Jan-2016

18:07

IA-64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23334

1,534,464

16-Jan-2016

23:35

IA-64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.19131

647,680

16-Jan-2016

18:08

IA-64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23334

650,240

16-Jan-2016

23:36

IA-64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.19131

722,944

16-Jan-2016

18:10

IA-64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23334

722,944

16-Jan-2016

23:37

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.19131

684,544

16-Jan-2016

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23334

685,056

16-Jan-2016

22:40

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.19131

314,368

16-Jan-2016

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23334

315,392

16-Jan-2016

22:40

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.19131

370,688

16-Jan-2016

17:06

IA-64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23334

371,712

16-Jan-2016

22:40

IA-64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:03

IA-64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.19131

207,872

16-Jan-2016

17:04

IA-64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

16-Jan-2016

23:32

IA-64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23334

207,872

16-Jan-2016

22:39

IA-64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.19131

340,480

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.23334

341,504

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

לא ישים

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19131

27,648

16-Jan-2016

18:09

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.19131

582,144

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.19131

37,376

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.19131

717,312

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

16-Jan-2016

18:12

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23334

27,648

16-Jan-2016

23:36

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.23334

582,144

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23334

37,376

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.23334

717,312

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

16-Jan-2016

23:38

IA-64

ללא

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Appidapi.dll

6.1.7601.23334

50,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.19131

1,114,112

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23334

1,114,112

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.19131

275,456

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23334

275,456

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.19131

22,016

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.19131

96,768

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23334

22,016

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23334

96,768

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.19131

1,314,328

16-Jan-2016

18:41

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23334

1,314,328

17-Jan-2016

00:19

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19131

665,088

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23334

666,112

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.19131

171,520

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23334

171,520

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.19131

553,472

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23334

553,984

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.19131

259,584

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23334

260,608

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.19131

251,392

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23334

251,392

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.19131

44,032

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.19131

7,680

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19131

14,336

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.19131

2,048

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.1.7601.23334

44,032

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.23334

7,680

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23334

14,336

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.23334

2,048

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.1.7601.19131

642,560

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23334

644,096

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.19012

251,000

23-Sep-2015

13:09

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Sep-2015

13:08

x86

ללא

לא ישים

Ole32.dll

6.1.7601.19131

1,413,632

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.1.7601.23334

1,414,144

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Cryptbase.dll

6.1.7601.19131

36,352

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23334

36,352

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

6,144

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

6,144

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.19131

686,080

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.19131

50,176

16-Jan-2016

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.19131

146,432

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.19131

60,416

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23334

690,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23334

50,176

16-Jan-2016

23:20

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23334

146,432

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23334

60,416

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.19131

223,232

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23334

223,232

17-Jan-2016

00:14

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.19131

3,993,536

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19131

3,938,752

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23334

3,998,656

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23334

3,943,360

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23334

141,312

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.19131

17,408

16-Jan-2016

18:34

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.19131

65,536

16-Jan-2016

18:37

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23334

17,408

17-Jan-2016

00:10

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23334

65,536

17-Jan-2016

00:16

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.19131

642,560

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23334

644,096

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

17-Jan-2016

00:31

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23334

50,688

16-Jan-2016

23:21

x86

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23334

50,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23334

16,896

16-Jan-2016

23:21

x86

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23334

97,792

16-Jan-2016

23:21

x86

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23334

29,696

16-Jan-2016

23:21

x86

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23334

50,176

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.19012

251,000

23-Sep-2015

13:09

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Sep-2015

13:08

x86

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,349

01-Oct-2015

13:07

לא ישים

ללא

לא ישים

Ole32.dll

6.1.7601.19131

1,413,632

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.1.7601.23334

1,414,144

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Conhost.exe

6.1.7601.19131

271,360

16-Jan-2016

17:41

x86

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.23334

271,360

16-Jan-2016

23:14

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.19131

36,352

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23334

36,352

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.19131

38,912

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23334

38,912

17-Jan-2016

00:11

x86

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23334

50,176

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23334

469,688

17-Jan-2016

00:20

x86

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23334

469,688

17-Jan-2016

00:20

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.19131

872,448

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23334

872,448

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.19131

293,888

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23334

294,400

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.19012

371,920

23-Sep-2015

13:09

x86

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.19131

67,520

16-Jan-2016

18:44

x86

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19131

138,176

16-Jan-2016

18:44

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.19131

1,060,864

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.19131

22,016

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.19131

22,016

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.19131

99,840

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.19131

15,872

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.23217

371,920

23-Sep-2015

13:08

x86

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23334

67,520

17-Jan-2016

00:23

x86

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23334

138,176

17-Jan-2016

00:23

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23334

1,062,400

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23334

22,016

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23334

22,016

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23334

99,840

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23334

15,872

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

6,144

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

6,144

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.19131

686,080

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.19131

50,176

16-Jan-2016

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.19131

146,432

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.19131

60,416

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23334

690,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23334

50,176

16-Jan-2016

23:20

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23334

146,432

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23334

60,416

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.19131

223,232

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23334

223,232

17-Jan-2016

00:14

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.19131

1,310,232

16-Jan-2016

18:41

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23334

1,310,744

17-Jan-2016

00:19

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.19131

3,993,536

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19131

3,938,752

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23334

3,998,656

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23334

3,943,360

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23334

141,312

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19131

654,336

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23334

655,360

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.19131

17,408

16-Jan-2016

18:34

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.19131

65,536

16-Jan-2016

18:37

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23334

17,408

17-Jan-2016

00:10

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23334

65,536

17-Jan-2016

00:16

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.19131

171,520

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23334

171,520

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.19131

553,472

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23334

553,984

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.19131

259,584

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23334

260,608

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.19131

251,392

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23334

251,392

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.19131

225,792

16-Jan-2016

17:33

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23334

226,304

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.19131

98,304

16-Jan-2016

17:33

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23334

98,304

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.19131

124,416

16-Jan-2016

17:33

x86

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23334

124,928

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.19131

69,632

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23334

69,632

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.19131

69,632

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23334

69,632

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.19131

262,656

16-Jan-2016

17:39

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.19131

43,008

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.19131

400,896

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.23334

262,656

16-Jan-2016

23:13

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23334

43,008

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.23334

400,896

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.19131

169,984

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.23334

171,008

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.1.7601.19131

880,128

16-Jan-2016

18:54

x64

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23334

880,640

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Appid-ppdlic.xrm-ms

לא ישים

3,013

17-Jan-2016

00:46

לא ישים

ללא

לא ישים

Appid.sys

6.1.7601.23334

62,464

16-Jan-2016

23:33

x64

ללא

לא ישים

Appidapi.dll

6.1.7601.23334

59,904

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23334

17,920

16-Jan-2016

23:33

x64

ללא

לא ישים

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23334

148,480

16-Jan-2016

23:33

x64

ללא

לא ישים

Appidsvc.dll

6.1.7601.23334

34,816

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23334

63,488

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

706,496

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23334

631,384

17-Jan-2016

00:36

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

706,496

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23334

631,384

17-Jan-2016

00:36

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.19012

299,632

23-Sep-2015

13:15

x64

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

298,192

23-Sep-2015

13:18

x64

ללא

לא ישים

Certcli.dll

6.1.7601.23334

463,872

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

ללא

לא ישים

Driver.stl

לא ישים

4,349

01-Oct-2015

13:08

לא ישים

ללא

לא ישים

Ole32.dll

6.1.7601.19131

2,085,888

16-Jan-2016

19:01

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.1.7601.23334

2,084,864

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Conhost.exe

6.1.7601.19131

338,432

16-Jan-2016

17:50

x64

ללא

לא ישים

Conhost.exe

6.1.7601.23334

338,432

16-Jan-2016

23:25

x64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.19131

43,520

16-Jan-2016

18:56

x64

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23334

43,520

17-Jan-2016

00:29

x64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.19131

43,520

16-Jan-2016

18:56

x64

ללא

לא ישים

Csrsrv.dll

6.1.7601.23334

43,520

17-Jan-2016

00:29

x64

ללא

לא ישים

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23334

63,488

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

706,496

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23334

586,176

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23334

547,176

17-Jan-2016

00:36

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.1.7601.23334

706,496

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.1.7601.23334

586,176

17-Jan-2016

00:38

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.1.7601.23334

547,176

17-Jan-2016

00:36

x64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.19131

1,163,264

16-Jan-2016

18:58

x64

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23334

1,163,264

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.19131

422,400

16-Jan-2016

18:58

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23334

419,840

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.19012

460,776

23-Sep-2015

13:15

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.19131

95,680

16-Jan-2016

19:09

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19131

154,560

16-Jan-2016

19:09

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.19131

1,461,248

16-Jan-2016

18:58

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.19131

30,720

16-Jan-2016

17:39

x64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.19131

28,160

16-Jan-2016

19:01

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.19131

135,680

16-Jan-2016

19:02

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.19131

28,672

16-Jan-2016

19:02

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.1.7601.23217

459,344

23-Sep-2015

13:18

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.1.7601.23334

95,680

17-Jan-2016

00:38

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23334

154,560

17-Jan-2016

00:38

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.1.7601.23334

1,464,320

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.1.7601.23334

30,720

16-Jan-2016

23:15

x64

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23334

28,160

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23334

135,680

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.1.7601.23334

28,672

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

6,144

16-Jan-2016

18:54

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

6,144

17-Jan-2016

00:28

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.19131

686,080

16-Jan-2016

18:54

x64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.19131

64,000

16-Jan-2016

17:56

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.19131

146,432

16-Jan-2016

18:59

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.19131

60,416

16-Jan-2016

19:00

x64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23334

690,688

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23334

64,000

16-Jan-2016

23:32

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23334

146,432

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23334

60,416

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.19131

312,320

16-Jan-2016

19:00

x64

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23334

312,320

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.19131

1,733,592

16-Jan-2016

19:06

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23334

1,733,080

17-Jan-2016

00:35

x64

ללא

לא ישים

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23334

355,840

17-Jan-2016

00:31

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.h

לא ישים

1,421

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.ini

לא ישים

2,636

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,960

17-Jan-2016

01:41

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,134

17-Jan-2016

01:43

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

17-Jan-2016

00:29

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,210

17-Jan-2016

01:55

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,098

17-Jan-2016

01:52

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

17-Jan-2016

01:41

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,140

17-Jan-2016

01:41

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,642

17-Jan-2016

01:49

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,576

17-Jan-2016

01:52

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,026

17-Jan-2016

01:45

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

17-Jan-2016

01:45

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,188

17-Jan-2016

01:48

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,130

17-Jan-2016

01:50

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,064

17-Jan-2016

01:43

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,092

17-Jan-2016

01:49

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,828

17-Jan-2016

01:50

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,158

17-Jan-2016

01:48

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,460

17-Jan-2016

01:52

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23334

275,968

16-Jan-2016

23:31

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

לא ישים

1,569

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19131

5,573,056

16-Jan-2016

19:09

x64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23334

5,552,576

17-Jan-2016

00:38

x64

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23334

190,464

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19131

1,214,464

16-Jan-2016

19:01

x64

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23334

1,212,928

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.19131

22,016

16-Jan-2016

18:56

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.19131

86,528

16-Jan-2016

19:02

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23334

22,016

17-Jan-2016

00:29

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23334

86,528

17-Jan-2016

00:32

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:20

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.19131

210,432

16-Jan-2016

19:03

x64

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23334

210,432

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.19131

730,112

16-Jan-2016

18:58

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23334

731,136

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.19131

315,392

16-Jan-2016

19:00

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23334

316,416

17-Jan-2016

00:30

x64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.19131

344,064

16-Jan-2016

19:01

x64

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23334

344,064

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.19131

290,816

16-Jan-2016

17:41

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23334

291,328

16-Jan-2016

23:17

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.19131

129,024

16-Jan-2016

17:41

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23334

129,536

16-Jan-2016

23:17

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.19131

159,232

16-Jan-2016

17:42

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23334

159,744

16-Jan-2016

23:18

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:54

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.19131

112,640

16-Jan-2016

17:39

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23334

112,640

16-Jan-2016

23:15

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:54

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.19131

112,640

16-Jan-2016

17:39

x64

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:28

x64

ללא

לא ישים

Smss.exe

6.1.7601.23334

112,640

16-Jan-2016

23:15

x64

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.19131

296,960

16-Jan-2016

17:48

x64

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.19131

50,176

16-Jan-2016

19:02

x64

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.19131

503,808

16-Jan-2016

19:02

x64

ללא

לא ישים

Rstrui.exe

6.1.7601.23334

296,960

16-Jan-2016

23:23

x64

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23334

50,176

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Srcore.dll

6.1.7601.23334

503,808

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.19131

215,040

16-Jan-2016

19:03

x64

ללא

לא ישים

Winsrv.dll

6.1.7601.23334

215,552

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

לא ישים

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19131

16,384

16-Jan-2016

19:01

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.19131

243,712

16-Jan-2016

19:03

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.19131

13,312

16-Jan-2016

19:03

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.19131

362,496

16-Jan-2016

19:03

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23334

16,384

17-Jan-2016

00:31

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.23334

243,712

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23334

13,312

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.23334

362,496

17-Jan-2016

00:32

x64

ללא

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Appidapi.dll

6.1.7601.23334

50,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.19131

1,114,112

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Kernel32.dll

6.1.7601.23334

1,114,112

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.19131

275,456

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.1.7601.23334

275,456

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.19131

22,016

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.19131

96,768

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Lsasrv.mof

לא ישים

13,780

03-Jun-2015

20:16

לא ישים

ללא

לא ישים

Secur32.dll

6.1.7601.23334

22,016

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.1.7601.23334

96,768

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.19131

1,314,328

16-Jan-2016

18:41

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.1.7601.23334

1,314,328

17-Jan-2016

00:19

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19131

665,088

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23334

666,112

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.19131

171,520

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.1.7601.23334

171,520

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.19131

553,472

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.1.7601.23334

553,984

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.19131

259,584

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.1.7601.23334

260,608

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.19131

251,392

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Schannel.dll

6.1.7601.23334

251,392

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.19131

6,656

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Apisetschema.dll

6.1.7601.23334

6,656

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.19131

43,008

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

לא ישים

Srclient.dll

6.1.7601.23334

43,008

17-Jan-2016

00:16

x86

ללא

לא ישים

Acwow64.dll

6.1.7601.19131

44,032

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.19131

7,680

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19131

14,336

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.19131

2,048

16-Jan-2016

17:34

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:37

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.1.7601.23334

44,032

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.23334

7,680

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23334

14,336

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25,600

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.23334

2,048

16-Jan-2016

23:08

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:17

x86

ללא

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.1.7601.19131

642,560

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.1.7601.23334

644,096

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.19012

251,000

23-Sep-2015

13:09

x86

ללא

לא ישים

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Sep-2015

13:08

x86

ללא

לא ישים

Certcli.dll

6.1.7601.23334

342,528

17-Jan-2016

00:10

x86

ללא

לא ישים

Ole32.dll

6.1.7601.19131

1,413,632

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.1.7601.23334

1,414,144

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Cryptbase.dll

6.1.7601.19131

36,352

16-Jan-2016

17:32

x86

ללא

לא ישים

Cryptbase.dll

6.1.7601.23334

36,352

16-Jan-2016

23:06

x86

ללא

לא ישים

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

5,120

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,096

16-Jan-2016

18:34

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

4,608

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,072

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

3,584

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19131

6,144

16-Jan-2016

17:32

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

5,120

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,096

17-Jan-2016

00:09

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

4,608

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,072

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

3,584

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23334

6,144

16-Jan-2016

23:06

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.19131

686,080

16-Jan-2016

18:34

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.19131

50,176

16-Jan-2016

17:46

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.19131

146,432

16-Jan-2016

18:35

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.19131

60,416

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.1.7601.23334

690,688

17-Jan-2016

00:09

x86

ללא

לא ישים

Auditpol.exe

6.1.7601.23334

50,176

16-Jan-2016

23:20

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.1.7601.23334

146,432

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.1.7601.23334

60,416

17-Jan-2016

00:13

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.19131

223,232

16-Jan-2016

18:36

x86

ללא

לא ישים

Ncrypt.dll

6.1.7601.23334

223,232

17-Jan-2016

00:14

x86

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.19131

3,993,536

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19131

3,938,752

16-Jan-2016

18:44

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23334

3,998,656

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23334

3,943,360

17-Jan-2016

00:23

לא ישים

ללא

לא ישים

Rpchttp.dll

6.1.7601.23334

141,312

17-Jan-2016

00:15

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.1.7601.19131

17,408

16-Jan-2016

18:34

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.19131

65,536

16-Jan-2016

18:37

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:19

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.1.7601.23334

17,408

17-Jan-2016

00:10

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23334

65,536

17-Jan-2016

00:16

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

03-Jun-2015

20:18

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

פרטי קובץ Windows Server 2012

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.17xxx

  Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Advapi32.dll

6.2.9200.17637

898,560

15-Jan-2016

00:53

x64

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.2.9200.21756

895,488

14-Jan-2016

21:43

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.2.9200.17522

1,405,408

22-Sep-2015

17:53

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.2.9200.17522

1,273,184

22-Sep-2015

17:53

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.2.9200.16622

1,217,352

24-May-2013

22:09

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.2.9200.16622

1,093,904

24-May-2013

22:09

x64

ללא

לא ישים

Winload.efi

6.2.9200.21638

1,405,408

22-Sep-2015

21:46

לא ישים

ללא

לא ישים

Winload.exe

6.2.9200.21638

1,273,184

22-Sep-2015

21:46

x64

ללא

לא ישים

Winresume.efi

6.2.9200.20726

1,217,352

25-May-2013

00:17

לא ישים

ללא

לא ישים

Winresume.exe

6.2.9200.20726

1,093,904

25-May-2013

00:17

x64

ללא

לא ישים

Combase.dll

6.2.9200.17637

1,751,552

15-Jan-2016

00:53

x64

ללא

לא ישים

Wintypes.dll

6.2.9200.17637

866,816

15-Jan-2016

00:56

x64

ללא

לא ישים

Combase.dll

6.2.9200.21756

1,744,384

14-Jan-2016

21:43

x64

ללא

לא ישים

Wintypes.dll

6.2.9200.21756

866,304

14-Jan-2016

21:45

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.2.9200.17637

981,504

15-Jan-2016

00:54

x64

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.2.9200.21756

979,968

14-Jan-2016

21:44

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.2.9200.17361

100,184

02-May-2015

06:28

x64

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.2.9200.16864

35,840

11-Mar-2014

00:39

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.2.9200.17581

164,864

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

27,648

11-Mar-2014

00:38

x64

ללא

לא ישים

Ksecdd.sys

6.2.9200.21473

100,184

02-May-2015

06:23

x64

ללא

לא ישים

Lsass.exe

6.2.9200.20521

35,840

20-Sep-2012

06:33

x64

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.2.9200.21703

164,352

17-Nov-2015

08:00

x64

ללא

לא ישים

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

27,648

20-Sep-2012

06:32

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.2.9200.17522

570,256

23-Sep-2015

13:10

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17581

171,864

16-Nov-2015

14:42

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.2.9200.17637

1,282,560

15-Jan-2016

00:54

x64

ללא

לא ישים

Cng.sys

6.2.9200.21637

566,072

22-Sep-2015

13:43

x64

ללא

לא ישים

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21703

171,352

17-Nov-2015

09:52

x64

ללא

לא ישים

Lsasrv.dll

6.2.9200.21756

1,280,000

14-Jan-2016

21:44

x64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:38

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:41

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

04:43

x64

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

05:38

x64

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.2.9200.17637

1,823,232

15-Jan-2016

01:32

x64

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.2.9200.21756

1,821,704

14-Jan-2016

23:41

x64

ללא

לא ישים

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,960

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,134

26-Jul-2012

08:00

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

26-Jul-2012

04:43

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,210

26-Jul-2012

07:59

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,098

26-Jul-2012

08:00

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

26-Jul-2012

07:59

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,140

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,642

26-Jul-2012

08:11

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,576

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,026

26-Jul-2012

07:36

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,028

26-Jul-2012

07:48

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,188

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,126

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,064

26-Jul-2012

07:49

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

3,092

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,828

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,464

26-Jul-2012

08:05

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,480

26-Jul-2012

05:13

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,460

26-Jul-2012

08:11

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21345

272,384

15-Jan-2015

05:27

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

לא ישים

1,569

02-Jun-2012

14:34

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

לא ישים

2,918

02-Jun-2012

14:34

לא ישים

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.17637

6,972,248

15-Jan-2016

01:34

x64

ללא

לא ישים

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.21756

6,943,064

14-Jan-2016

23:42

x64

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.2.9200.17581

20,480

16-Nov-2015

14:26

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.17581

94,720

16-Nov-2015

14:26

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

02-Jun-2012

14:33

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.2.9200.21703

20,480

17-Nov-2015

07:59

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

94,720

17-Nov-2015

08:01

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

02-Jun-2012

14:33

לא ישים

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.2.9200.17581

208,896

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

208,896

17-Nov-2015

08:01

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.2.9200.17637

830,464

15-Jan-2016

00:54

x64

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.2.9200.21756

830,464

14-Jan-2016

21:44

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.2.9200.17581

318,464

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.2.9200.21756

317,952

14-Jan-2016

21:44

x64

ללא

לא ישים

Shcore.dll

6.2.9200.17581

588,800

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Shcore.dll

6.2.9200.21703

590,848

17-Nov-2015

08:00

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.17420

281,600

25-Jun-2015

18:27

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.21529

281,600

25-Jun-2015

18:52

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.17420

210,432

25-Jun-2015

18:29

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21548

205,312

11-Jul-2015

17:07

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.2.9200.17225

403,456

07-Jan-2015

04:25

x64

ללא

לא ישים

Mrxsmb.sys

6.2.9200.21342

396,800

06-Jan-2015

23:17

x64

ללא

לא ישים

Lsm.dll

6.2.9200.17581

439,808

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Workerdd.dll

6.2.9200.16891

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

ללא

לא ישים

Lsm.dll

6.2.9200.21703

439,808

17-Nov-2015

08:00

x64

ללא

לא ישים

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

ללא

לא ישים

Usercpl.dll

6.2.9200.17581

1,043,968

16-Nov-2015

14:26

x64

ללא

לא ישים

Usercpl.ptxml

לא ישים

789

11-Oct-2012

00:40

לא ישים

ללא

לא ישים

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

1,043,968

17-Nov-2015

08:01

x64

ללא

לא ישים

Usercpl.ptxml

לא ישים

789

11-Oct-2012

00:40

לא ישים

ללא

לא ישים

Winlogon.exe

6.2.9200.17581

578,048

16-Nov-2015

14:27

x64

ללא

לא ישים

Winlogon.exe

6.2.9200.21703

578,048

17-Nov-2015

08:01

x64

ללא

לא ישים

Combase.dll

6.2.9200.17637

1,238,528

14-Jan-2016

21:54

x86

ללא

לא ישים

Wintypes.dll

6.2.9200.17637

465,920

14-Jan-2016

21:56

x86

ללא

לא ישים

Combase.dll

6.2.9200.21756

1,247,232

14-Jan-2016

22:14

x86

ללא

לא ישים

Wintypes.dll

6.2.9200.21756

465,920

14-Jan-2016

22:15

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.2.9200.17637

668,160

14-Jan-2016

19:57

x86

ללא

לא ישים

Kernelbase.dll

6.2.9200.21756

668,160

14-Jan-2016

20:08

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.2.9200.16864

99,840

10-Mar-2014

01:27

x86

ללא

לא ישים

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

99,840

10-Mar-2014

01:34

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.2.9200.17637

1,412,592

14-Jan-2016

22:15

x86

ללא

לא ישים

Ntdll.dll

6.2.9200.21756

1,413,104

14-Jan-2016

22:50

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.2.9200.17581

178,688

16-Nov-2015

14:29

x86

ללא

לא ישים

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

176,640

17-Nov-2015

08:09

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.2.9200.17637

668,672

14-Jan-2016

21:55

x86

ללא

לא ישים

Kerberos.dll

6.2.9200.21756

666,112

14-Jan-2016

22:14

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.2.9200.17581

273,920

16-Nov-2015

14:29

x86

ללא

לא ישים

Msv1_0.dll

6.2.9200.21756

274,432

14-Jan-2016

22:15

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.2.9200.17637

704,512

14-Jan-2016

21:54

x86

ללא

לא ישים

Advapi32.dll

6.2.9200.21756

704,000

14-Jan-2016

22:14

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:09

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:05

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

ללא

לא ישים

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

03:40

x86

ללא

לא ישים

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

04:35

x86

ללא

לא ישים

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

ללא

לא ישים

Credssp.dll

6.2.9200.17581

17,408

16-Nov-2015

14:28

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.17581

76,800

16-Nov-2015

14:29

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

02-Jun-2012

14:33

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.2.9200.21703

17,408

17-Nov-2015

08:08

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

76,800

17-Nov-2015

08:09

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

לא ישים

964

02-Jun-2012

14:33

לא ישים

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Shcore.dll

6.2.9200.17581

452,608

16-Nov-2015

14:29

x86

ללא

לא ישים

Shcore.dll

6.2.9200.21703

460,800

17-Nov-2015

08:09

x86

ללא

לא ישים

Usercpl.dll

6.2.9200.17581

961,536

16-Nov-2015

14:29

x86

ללא

לא ישים

Usercpl.ptxml

לא ישים

789

11-Oct-2012

00:41

לא ישים

ללא

לא ישים

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

961,536

17-Nov-2015

08:09

x86

ללא

לא ישים

Usercpl.ptxml

לא ישים

789

11-Oct-2012

00:42

לא ישים

ללא

לא ישים


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×