הצג מוצרים שבהם מאמר זה חל על.

סיכום

עדכון זה פותר פגיעויות ב- Microsoft .NET Framework. הפגיעויות עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש יבקר באתר אינטרנט בעל מבנה מיוחד או פותח מסמך שנוצר במיוחד. עדכון זה מטפל בפגיעויות על ידי תיקון האופן שבו ספריית הגופנים של Windows מטפל גופנים מוטבעים. לקבלת מידע נוסף על הפגיעות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS16-120.

חשוב

 • אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל- Windows.

 • עדכון אבטחה זה מחייב את הרכיב dwrite.dll של Windows. מערכות Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2 עדכנית צפוי להיות מותקן רכיב זה. אם dwrite.dll לא נמצא במערכת, ניתן להוריד כאן. לקוחות Windows Update, WSUS וקטלוג Microsoft Update יקבלו את הרכיב dwrite.dll Windows באמצעות עדכון 3078601 כהתקנה אוטומטית משותפת, למקרה אינו קיים כבר.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות אבטחה זה עדכון בכל הקשור ל- Windows Vista וב -Windows Server 2008, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

3188744 MS16-120: תיאור האבטחה ואת איכות הסיכום עבור .NET Framework 3.0 Service Pack 2, 4.5.2 ו- 4.6 עבור Windows Vista וב -Windows Server 2008: 11 באוקטובר, 2016

כיצד להשיג ולהתקין את העדכוןשיטה 1: Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר אתה מפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות אופן קבלת אבטחה עדכונים באופן אוטומטי, עיין בסעיף "להפעיל את העדכון האוטומטי בלוח הבקרה" במאמר זה מרכז האבטחה & בטיחות.


כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט קטלוג Microsoft Update.

בשרת WSUS, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהולולאחר מכן לחץ על Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. הרחב את שם המחשבולאחר מכן לחץ על הפעולה.

 3. לחץ על ייבוא עדכונים.

 4. אם WSUS יפתח חלון דפדפן שבו אתה מתבקש להתקין פקד ActiveX, התקן את הפקד כדי להמשיך.

  הערה לאחר התקנת פקד ActiveX, פתיחת המסך קטלוג העדכון .

 5. הזן את קריטריוני החיפוש מסוימים בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 6. אתר את החבילות .NET Framework התואמות את מערכות ההפעלה, לשפות ולתהליכים בסביבה שלך. לחץ על הוסף כדי להוסיף אותם לסל שלך.

 7. לאחר שתבחר את כל החבילות הדרושות לך, לחץ על הצג הסל.

 8. לחץ על ' ייבוא ' כדי לייבא את החבילות לשרת WSUS.

 9. לאחר שהחבילות יובאו, לחץ על סגור כדי לחזור אל WSUS.

כעת העדכונים זמינים להתקנה באמצעות WSUS.

מידע על פריסת עדכוןלקבלת מידע אודות עדכון זה פריסת, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3192884.

מידע על הסרת העדכוןהערה לא מומלץ להסיר את עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

מידע על הפעלה מחדש עדכוןעדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלת אותו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או נמצאים בשימוש.

מידע על החלפת עדכוניםעדכון זה מחליף את העדכון שפורסם בעבר 3099869.קוד hash של קובץ

NDP45-KB3189051-x64.exe

4797E6F7E308FD74D30B31F19082E7A3D17E14AA

EF90AC7221A671D009232B5B9A776892250AD43C342EF7DD515881DBA03C4B3D

NDP45-KB3189051-x86.exe

BF6DE0B30187230E9202011F4FCD274434EABF2B

D49FD89C0019E794BD471AFE86D24A60583AF9333E556D80254833E14ADA16B9תכונות הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 של מערכות תמיכה

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36369

1,713,400

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52369.36369

3,194,664

10-Sep-2016

01:21

vbc.exe

12.0.52369.36369

2,459,280

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52369.36369

272,336

10-Sep-2016

00:29

vbc7ui.dll

12.0.52369.36369

271,520

10-Sep-2016

00:29

Accessibility.dll

4.0.30319.36369

36,008

10-Sep-2016

01:21

AddInProcess.exe

4.0.30319.36369

42,168

10-Sep-2016

01:21

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36369

42,176

10-Sep-2016

01:21

AddInUtil.exe

4.0.30319.36369

42,152

10-Sep-2016

00:29

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36369

170,672

10-Sep-2016

01:21

alink.dll

12.0.52369.36369

116,888

10-Sep-2016

01:21

alinkui.dll

12.0.52369.36369

35,640

10-Sep-2016

00:29

AppLaunch.exe

4.0.30319.36369

98,472

10-Sep-2016

01:21

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36369

56,000

10-Sep-2016

00:29

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36369

28,352

10-Sep-2016

01:21

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36369

34,488

10-Sep-2016

01:21

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36369

24,760

10-Sep-2016

01:21

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36369

41,648

10-Sep-2016

01:21

aspnet_perf.ini

997,498

10-Sep-2016

01:21

aspnet_perf2.ini

995,542

10-Sep-2016

01:21

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36369

90,440

10-Sep-2016

00:29

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36369

45,264

10-Sep-2016

00:29

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36369

41,144

10-Sep-2016

01:21

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36369

127,672

10-Sep-2016

01:21

aspnet_state.exe

4.0.30319.36369

45,752

10-Sep-2016

01:21

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36369

43,176

10-Sep-2016

01:21

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36369

509,624

10-Sep-2016

00:29

CasPol.exe

4.0.30319.36369

108,192

10-Sep-2016

00:29

clr.dll

4.0.30319.36369

6,937,744

10-Sep-2016

01:21

CLR-ETW.man

303,549

10-Sep-2016

01:21

clrcompression.dll

4.0.30319.36369

106,688

10-Sep-2016

01:21

clretwrc.dll

4.0.30319.36369

228,008

10-Sep-2016

01:21

clrjit.dll

4.0.30319.36369

509,088

10-Sep-2016

01:21

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36369

176,816

10-Sep-2016

00:29

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36369

127,672

10-Sep-2016

01:21

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

10-Sep-2016

01:21

csc.exe

4.0.30319.36369

1,853,072

10-Sep-2016

01:21

cscui.dll

4.0.30319.36369

203,568

10-Sep-2016

00:29

Culture.dll

4.0.30319.36369

54,432

10-Sep-2016

01:21

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36369

95,944

10-Sep-2016

00:29

cvtres_clr.exe

12.0.52369.36369

43,184

10-Sep-2016

01:21

cvtresui_clr.dll

12.0.52369.36369

20,304

10-Sep-2016

00:29

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36369

73,392

10-Sep-2016

00:29

dfdll.dll

4.0.30319.36369

141,976

10-Sep-2016

01:21

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

10-Sep-2016

01:21

dfsvc.exe

4.0.30319.36369

23,192

10-Sep-2016

01:21

diasymreader.dll

12.0.52369.36369

859,832

10-Sep-2016

01:21

dw20.exe

4.0.30319.36369

45,208

10-Sep-2016

01:21

EdmGen.exe

4.0.30319.36369

85,664

10-Sep-2016

00:29

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36369

804,552

10-Sep-2016

01:21

filetracker.dll

12.0.52369.36369

226,992

10-Sep-2016

01:21

FileTrackerUI.dll

12.0.52369.36369

21,848

10-Sep-2016

00:29

fusion.dll

4.0.30319.36369

74,912

10-Sep-2016

01:21

ie.browser

5,166

10-Sep-2016

01:21

ilasm.exe

4.0.30319.36369

297,112

10-Sep-2016

01:21

InstallPersistSqlState.sql

54,647

10-Sep-2016

01:21

InstallSqlState.sql

54,427

10-Sep-2016

01:21

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

10-Sep-2016

01:21

InstallUtil.exe

4.0.30319.36369

40,624

10-Sep-2016

00:29

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36369

68,288

10-Sep-2016

01:21

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36369

71,856

10-Sep-2016

01:21

jsc.exe

12.0.52369.36369

47,248

10-Sep-2016

00:29

locale.nlp

419,632

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36369

53,992

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36369

85,248

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36369

1,448,128

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36369

668,376

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36369

101,608

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36369

1,191,144

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36369

273,664

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Common.targets

262,547

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36369

483,528

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36369

53,000

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36369

184,584

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36369

399,096

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36369

131,336

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52369.36369

50,920

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36369

99,320

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36369

141,200

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.WinFX.targets

42,213

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36369

33,008

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Xaml.targets

19,848

10-Sep-2016

01:21

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.JScript.dll

12.0.52369.36369

758,984

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52369.36369

57,856

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52369.36369

108,840

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52369.36369

360,208

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52369.36369

642,776

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52369.36369

30,408

10-Sep-2016

01:21

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36369

107,176

10-Sep-2016

01:21

MSBuild.exe

4.0.30319.36369

267,936

10-Sep-2016

00:29

mscordacwks.dll

4.0.30319.36369

1,284,272

10-Sep-2016

01:21

mscordbi.dll

4.0.30319.36369

1,107,624

10-Sep-2016

01:21

mscoree.tlb

4.0.30319.36369

30,720

10-Sep-2016

01:21

mscoreei.dll

4.0.30319.36369

516,264

10-Sep-2016

01:21

mscoreeis.dll

4.0.30319.36369

32,936

10-Sep-2016

00:29

mscorlib.dll

4.0.30319.36369

5,266,088

10-Sep-2016

00:29

mscorpe.dll

4.0.30319.36369

75,424

10-Sep-2016

01:21

mscorpehost.dll

4.0.30319.36369

139,952

10-Sep-2016

01:21

mscorrc.dll

4.0.30319.36369

395,936

10-Sep-2016

00:29

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36369

104,624

10-Sep-2016

01:21

mscorsecr.dll

4.0.30319.36369

38,056

10-Sep-2016

00:29

mscorsn.dll

4.0.30319.36369

25,760

10-Sep-2016

01:21

mscorsvc.dll

4.0.30319.36369

414,888

10-Sep-2016

01:21

mscorsvw.exe

4.0.30319.36369

103,608

10-Sep-2016

01:21

VsVersion.dll

12.0.52369.36369

18,088

10-Sep-2016

01:21

ngen.exe

4.0.30319.36369

140,952

10-Sep-2016

01:21

nlssorting.dll

4.0.30319.36369

74,928

10-Sep-2016

01:21

normalization.dll

4.0.30319.36369

31,416

10-Sep-2016

01:21

PenIMC.dll

4.0.30319.36369

81,056

10-Sep-2016

01:21

PerfCounter.dll

4.0.30319.36369

204,464

10-Sep-2016

01:21

peverify.dll

4.0.30319.36369

164,008

10-Sep-2016

01:21

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36369

604,384

10-Sep-2016

00:29

PresentationCore.dll

4.0.30319.36369

3,226,312

10-Sep-2016

00:29

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36369

249,232

10-Sep-2016

01:21

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36369

177,568

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36369

181,144

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36369

484,752

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36369

208,280

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36369

6,220,504

10-Sep-2016

00:29

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36369

25,352

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36369

23,816

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36369

24,336

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36369

24,832

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36369

22,800

10-Sep-2016

01:21

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36369

186,080

10-Sep-2016

01:21

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36369

84,880

10-Sep-2016

00:29

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36369

790,248

10-Sep-2016

01:21

PresentationUI.dll

4.0.30319.36369

847,040

10-Sep-2016

00:29

ReachFramework.dll

4.0.30319.36369

595,136

10-Sep-2016

00:29

RegAsm.exe

4.0.30319.36369

64,672

10-Sep-2016

00:29

RegSvcs.exe

4.0.30319.36369

45,216

10-Sep-2016

01:21

regtlib.exe

12.0.52369.36369

84,640

10-Sep-2016

01:21

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,712

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36369

43,896

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36369

18,128

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36369

19,848

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36369

18,136

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

47,536

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

77,056

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36369

226,496

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36369

37,752

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36369

18,120

10-Sep-2016

01:21

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36369

28,376

10-Sep-2016

01:21

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36369

64,696

10-Sep-2016

00:29

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36369

139,944

10-Sep-2016

00:29

SOS.dll

4.0.30319.36369

762,512

10-Sep-2016

01:21

System.Speech.dll

4.0.30319.36369

686,264

10-Sep-2016

00:29

sysglobl.dll

4.0.30319.36369

124,576

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36369

718,096

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.dll

4.0.30319.36369

1,574,088

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36369

135,440

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36369

2,140,416

10-Sep-2016

00:29

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36369

52,440

10-Sep-2016

01:21

System.AddIn.dll

4.0.30319.36369

163,512

10-Sep-2016

00:29

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36369

29,456

10-Sep-2016

01:21

System.Collections.dll

4.0.30319.36369

29,896

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36369

29,992

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36369

303,368

10-Sep-2016

00:29

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36369

54,088

10-Sep-2016

00:29

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36369

111,896

10-Sep-2016

00:29

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36369

29,504

10-Sep-2016

01:21

System.Core.dll

4.0.30319.36369

1,263,280

10-Sep-2016

00:29

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36369

63,736

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36369

1,087,208

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36369

4,099,280

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36369

698,568

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36369

448,240

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36369

176,368

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36369

684,240

10-Sep-2016

00:29

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36369

29,960

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36369

29,424

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36369

29,424

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36369

297,776

10-Sep-2016

00:29

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36369

125,624

10-Sep-2016

00:29

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36369

29,928

10-Sep-2016

01:21

System.Globalization.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36369

1,085,144

10-Sep-2016

00:29

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36369

136,960

10-Sep-2016

00:29

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36369

199,928

10-Sep-2016

00:29

System.IO.dll

4.0.30319.36369

29,336

10-Sep-2016

01:21

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36369

134,840

10-Sep-2016

00:29

System.Linq.dll

4.0.30319.36369

29,344

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36369

31,464

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36369

146,696

10-Sep-2016

00:29

System.Net.dll

4.0.30319.36369

251,056

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36369

29,392

10-Sep-2016

01:21

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36369

29,456

10-Sep-2016

01:21

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36369

29,392

10-Sep-2016

01:21

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36369

29,904

10-Sep-2016

01:21

System.Printing.dll

4.0.30319.36369

343,232

10-Sep-2016

00:29

System.Reflection.dll

4.0.30319.36369

29,896

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36369

29,416

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36369

29,488

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36369

29,488

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,448

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,448

10-Sep-2016

01:21

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36369

29,472

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.dll

4.0.30319.36369

36,536

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36369

164,616

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,432

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36369

32,536

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36369

29,560

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36369

29,416

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36369

1,051,376

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36369

29,480

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,520

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36369

29,984

10-Sep-2016

01:21

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36369

29,432

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36369

204,032

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36369

570,112

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36369

159,480

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36369

312,568

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36369

6,375,632

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36369

29,936

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36369

246,008

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36369

34,072

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36369

132,336

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36369

29,960

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36369

23,320

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36369

39,672

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36369

323,808

10-Sep-2016

00:29

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.dll

4.0.30319.36369

29,888

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36369

30,440

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36369

22,752

10-Sep-2016

00:29

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36369

62,720

10-Sep-2016

00:29

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36369

106,928

10-Sep-2016

01:21

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36369

44,792

10-Sep-2016

00:29

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36369

248,544

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36369

172,256

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36369

166,088

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36369

354,552

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36369

1,850,584

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36369

22,216

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.dll

4.0.30319.36369

31,416

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36369

82,904

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36369

1,726,240

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36369

1,068,272

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36369

1,559,800

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36369

503,520

10-Sep-2016

00:29

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36369

454,880

10-Sep-2016

00:29

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36369

42,704

10-Sep-2016

00:29

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36369

154,816

10-Sep-2016

00:29

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36369

29,928

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36369

45,808

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36369

29,912

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36369

29,936

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36369

109,280

10-Sep-2016

00:29

System.Configuration.dll

4.0.30319.36369

393,944

10-Sep-2016

00:29

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36369

94,456

10-Sep-2016

00:29

System.Data.dll

4.0.30319.36369

3,209,392

10-Sep-2016

00:29

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36369

509,672

10-Sep-2016

00:29

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36369

743,632

10-Sep-2016

00:29

System.Deployment.dll

4.0.30319.36369

845,000

10-Sep-2016

00:29

System.Design.dll

4.0.30319.36369

5,047,480

10-Sep-2016

00:29

System.Device.dll

4.0.30319.36369

64,184

10-Sep-2016

00:29

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36369

417,000

10-Sep-2016

00:29

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36369

194,320

10-Sep-2016

00:29

System.dll

4.0.30319.36369

3,478,688

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36369

105,176

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.dll

4.0.30319.36369

590,016

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36369

7,680

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36369

248,552

10-Sep-2016

00:29

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36369

86,784

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36369

33,280

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36369

111,104

10-Sep-2016

01:21

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36369

63,192

10-Sep-2016

00:29

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36369

28,936

10-Sep-2016

00:29

System.Management.dll

4.0.30319.36369

406,216

10-Sep-2016

00:29

System.Messaging.dll

4.0.30319.36369

265,408

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36369

193,728

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36369

42,224

10-Sep-2016

00:29

System.Numerics.dll

4.0.30319.36369

77,504

10-Sep-2016

00:29

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36369

99,560

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36369

339,168

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36369

133,432

10-Sep-2016

00:29

System.Security.dll

4.0.30319.36369

283,840

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36369

126,168

10-Sep-2016

00:29

System.tlb

12.0.52369.36369

71,168

10-Sep-2016

01:21

System.Transactions.dll

4.0.30319.36369

289,488

10-Sep-2016

00:29

System.Web.dll

4.0.30319.36369

5,462,704

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36369

839,880

10-Sep-2016

00:29

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36369

107,768

10-Sep-2016

01:21

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36369

849,616

10-Sep-2016

00:29

System.Web.tlb

4.0.30319.36369

6,144

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36369

751,360

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36369

4,850,904

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36369

85,504

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36369

68,360

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36369

28,912

10-Sep-2016

00:29

System.Xaml.dll

4.0.30319.36369

631,984

10-Sep-2016

00:29

System.Xml.dll

4.0.30319.36369

2,694,312

10-Sep-2016

00:29

TLBREF.DLL

4.0.30319.36369

101,024

10-Sep-2016

01:21

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36369

178,376

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36369

365,824

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36369

48,344

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36369

105,672

10-Sep-2016

00:29

webengine.dll

4.0.30319.36369

24,744

10-Sep-2016

01:21

webengine4.dll

4.0.30319.36369

509,616

10-Sep-2016

01:21

WindowsBase.dll

4.0.30319.36369

1,238,704

10-Sep-2016

00:29

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36369

102,624

10-Sep-2016

00:29

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36369

42,168

10-Sep-2016

01:21

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

24,528

10-Sep-2016

00:29

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

75,552

10-Sep-2016

01:21

wpf-etw.man

151,330

10-Sep-2016

01:21

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36369

19,320

10-Sep-2016

00:29

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36369

24,784

10-Sep-2016

01:21

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36369

1,648,312

10-Sep-2016

01:21

WsatConfig.exe

4.0.30319.36369

155,312

10-Sep-2016

00:29

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36369

133,816

10-Sep-2016

00:29

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36369

68,280

10-Sep-2016

00:29

ThirdPartyNotices.txt

20,126

10-Sep-2016

01:21

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

536,776

10-Sep-2016

01:21

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

875,720

10-Sep-2016

01:21עבור כל גירסאות מבוססות x64 של מערכות תמיכה

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36369

68,280

10-Sep-2016

00:29

ThirdPartyNotices.txt

20,126

10-Sep-2016

01:21

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

678,600

10-Sep-2016

01:58

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

536,776

10-Sep-2016

01:21

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

869,576

10-Sep-2016

01:58

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52369.36369

875,720

10-Sep-2016

01:21

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36369

1,713,400

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52369.36369

4,008,240

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52369.36369

3,194,664

10-Sep-2016

01:21

vbc.exe

12.0.52369.36369

3,546,256

10-Sep-2016

01:58

vbc.exe

12.0.52369.36369

2,459,280

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52369.36369

272,184

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52369.36369

272,336

10-Sep-2016

00:29

vbc7ui.dll

12.0.52369.36369

271,520

10-Sep-2016

01:59

vbc7ui.dll

12.0.52369.36369

271,520

10-Sep-2016

00:29

Accessibility.dll

4.0.30319.36369

36,008

10-Sep-2016

01:21

AddInProcess.exe

4.0.30319.36369

42,168

10-Sep-2016

01:21

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36369

42,176

10-Sep-2016

01:21

AddInUtil.exe

4.0.30319.36369

42,152

10-Sep-2016

00:29

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36369

188,080

10-Sep-2016

01:59

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36369

170,672

10-Sep-2016

01:21

alink.dll

12.0.52369.36369

145,048

10-Sep-2016

01:58

alink.dll

12.0.52369.36369

116,888

10-Sep-2016

01:21

alinkui.dll

12.0.52369.36369

35,488

10-Sep-2016

01:58

alinkui.dll

12.0.52369.36369

35,640

10-Sep-2016

00:29

AppLaunch.exe

4.0.30319.36369

115,880

10-Sep-2016

01:59

AppLaunch.exe

4.0.30319.36369

98,472

10-Sep-2016

01:21

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36369

54,976

10-Sep-2016

01:59

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36369

56,000

10-Sep-2016

00:29

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36369

29,888

10-Sep-2016

01:59

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36369

28,352

10-Sep-2016

01:21

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36369

37,560

10-Sep-2016

01:59

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36369

34,488

10-Sep-2016

01:21

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36369

25,784

10-Sep-2016

01:59

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36369

24,760

10-Sep-2016

01:21

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36369

45,232

10-Sep-2016

01:59

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36369

41,648

10-Sep-2016

01:21

aspnet_perf.ini

997,498

10-Sep-2016

01:21

aspnet_perf2.ini

995,542

10-Sep-2016

01:21

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36369

90,280

10-Sep-2016

01:59

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36369

90,440

10-Sep-2016

00:29

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36369

44,752

10-Sep-2016

01:59

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36369

45,264

10-Sep-2016

00:29

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36369

43,704

10-Sep-2016

01:59

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36369

41,144

10-Sep-2016

01:21

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36369

127,160

10-Sep-2016

01:59

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36369

127,672

10-Sep-2016

01:21

aspnet_state.exe

4.0.30319.36369

50,872

10-Sep-2016

01:59

aspnet_state.exe

4.0.30319.36369

45,752

10-Sep-2016

01:21

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36369

47,784

10-Sep-2016

01:59

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36369

43,176

10-Sep-2016

01:21

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36369

509,624

10-Sep-2016

00:29

CasPol.exe

4.0.30319.36369

107,680

10-Sep-2016

01:59

CasPol.exe

4.0.30319.36369

108,192

10-Sep-2016

00:29

clr.dll

4.0.30319.36369

10,070,160

10-Sep-2016

01:58

clr.dll

4.0.30319.36369

6,937,744

10-Sep-2016

01:21

CLR-ETW.man

303,557

10-Sep-2016

01:59

CLR-ETW.man

303,549

10-Sep-2016

01:21

clrcompression.dll

4.0.30319.36369

122,048

10-Sep-2016

01:59

clrcompression.dll

4.0.30319.36369

106,688

10-Sep-2016

01:21

clretwrc.dll

4.0.30319.36369

228,008

10-Sep-2016

01:59

clretwrc.dll

4.0.30319.36369

228,008

10-Sep-2016

01:21

clrjit.dll

4.0.30319.36369

1,234,592

10-Sep-2016

01:58

clrjit.dll

4.0.30319.36369

509,088

10-Sep-2016

01:21

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36369

176,816

10-Sep-2016

00:29

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36369

153,784

10-Sep-2016

01:58

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36369

127,672

10-Sep-2016

01:21

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

10-Sep-2016

01:21

csc.exe

4.0.30319.36369

2,637,456

10-Sep-2016

01:58

csc.exe

4.0.30319.36369

1,853,072

10-Sep-2016

01:21

cscui.dll

4.0.30319.36369

203,416

10-Sep-2016

01:58

cscui.dll

4.0.30319.36369

203,568

10-Sep-2016

00:29

Culture.dll

4.0.30319.36369

63,648

10-Sep-2016

01:59

Culture.dll

4.0.30319.36369

54,432

10-Sep-2016

01:21

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36369

104,648

10-Sep-2016

01:59

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36369

95,944

10-Sep-2016

00:29

cvtres_clr.exe

12.0.52369.36369

46,768

10-Sep-2016

01:59

cvtres_clr.exe

12.0.52369.36369

43,184

10-Sep-2016

01:21

cvtresui_clr.dll

12.0.52369.36369

20,152

10-Sep-2016

01:59

cvtresui_clr.dll

12.0.52369.36369

20,304

10-Sep-2016

00:29

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36369

73,392

10-Sep-2016

00:29

dfdll.dll

4.0.30319.36369

165,528

10-Sep-2016

01:59

dfdll.dll

4.0.30319.36369

141,976

10-Sep-2016

01:21

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

10-Sep-2016

01:59

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

10-Sep-2016

01:21

dfsvc.exe

4.0.30319.36369

23,192

10-Sep-2016

01:21

diasymreader.dll

12.0.52369.36369

1,068,216

10-Sep-2016

01:58

diasymreader.dll

12.0.52369.36369

859,832

10-Sep-2016

01:21

dw20.exe

4.0.30319.36369

51,352

10-Sep-2016

01:58

dw20.exe

4.0.30319.36369

45,208

10-Sep-2016

01:21

EdmGen.exe

4.0.30319.36369

85,664

10-Sep-2016

00:29

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36369

804,552

10-Sep-2016

01:59

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36369

804,552

10-Sep-2016

01:21

filetracker.dll

12.0.52369.36369

262,832

10-Sep-2016

01:59

filetracker.dll

12.0.52369.36369

226,992

10-Sep-2016

01:21

FileTrackerUI.dll

12.0.52369.36369

21,688

10-Sep-2016

01:59

FileTrackerUI.dll

12.0.52369.36369

21,848

10-Sep-2016

00:29

fusion.dll

4.0.30319.36369

92,832

10-Sep-2016

01:58

fusion.dll

4.0.30319.36369

74,912

10-Sep-2016

01:21

ie.browser

5,166

10-Sep-2016

01:59

ie.browser

5,166

10-Sep-2016

01:21

ilasm.exe

4.0.30319.36369

363,672

10-Sep-2016

01:59

ilasm.exe

4.0.30319.36369

297,112

10-Sep-2016

01:21

InstallPersistSqlState.sql

54,647

10-Sep-2016

01:59

InstallPersistSqlState.sql

54,647

10-Sep-2016

01:21

InstallSqlState.sql

54,427

10-Sep-2016

01:59

InstallSqlState.sql

54,427

10-Sep-2016

01:21

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

10-Sep-2016

01:59

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

10-Sep-2016

01:21

InstallUtil.exe

4.0.30319.36369

40,112

10-Sep-2016

01:59

InstallUtil.exe

4.0.30319.36369

40,624

10-Sep-2016

00:29

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36369

76,480

10-Sep-2016

01:59

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36369

68,288

10-Sep-2016

01:21

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36369

71,856

10-Sep-2016

01:58

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36369

71,856

10-Sep-2016

01:21

jsc.exe

12.0.52369.36369

47,248

10-Sep-2016

00:29

locale.nlp

419,632

10-Sep-2016

01:59

locale.nlp

419,632

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36369

53,992

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36369

85,248

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36369

1,448,128

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36369

668,376

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36369

101,608

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36369

1,191,144

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36369

273,664

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Common.targets

262,547

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.Common.targets

262,547

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36369

483,528

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36369

53,000

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36369

184,584

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36369

399,096

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36369

131,848

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36369

131,336

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52369.36369

50,920

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36369

141,200

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36369

99,168

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36369

99,320

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.WinFX.targets

42,213

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.WinFX.targets

42,213

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36369

33,008

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.Xaml.targets

19,848

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.Xaml.targets

19,848

10-Sep-2016

01:21

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

10-Sep-2016

01:59

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.JScript.dll

12.0.52369.36369

758,984

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52369.36369

57,856

10-Sep-2016

01:59

Microsoft.JScript.tlb

12.0.52369.36369

57,856

10-Sep-2016

01:21

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52369.36369

108,840

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52369.36369

360,208

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52369.36369

642,776

10-Sep-2016

00:29

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52369.36369

30,408

10-Sep-2016

01:21

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36369

113,320

10-Sep-2016

01:59

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36369

107,176

10-Sep-2016

01:21

MSBuild.exe

4.0.30319.36369

263,328

10-Sep-2016

01:59

MSBuild.exe

4.0.30319.36369

267,936

10-Sep-2016

00:29

mscordacwks.dll

4.0.30319.36369

1,731,248

10-Sep-2016

01:58

mscordacwks.dll

4.0.30319.36369

1,284,272

10-Sep-2016

01:21

mscordbi.dll

4.0.30319.36369

1,533,608

10-Sep-2016

01:58

mscordbi.dll

4.0.30319.36369

1,107,624

10-Sep-2016

01:21

mscoree.tlb

4.0.30319.36369

30,720

10-Sep-2016

01:58

mscoree.tlb

4.0.30319.36369

30,720

10-Sep-2016

01:21

mscoreei.dll

4.0.30319.36369

636,072

10-Sep-2016

01:58

mscoreei.dll

4.0.30319.36369

516,264

10-Sep-2016

01:21

mscoreeis.dll

4.0.30319.36369

32,936

10-Sep-2016

01:58

mscoreeis.dll

4.0.30319.36369

32,936

10-Sep-2016

00:29

mscorlib.dll

4.0.30319.36369

5,220,008

10-Sep-2016

01:58

mscorlib.dll

4.0.30319.36369

5,266,088

10-Sep-2016

00:29

mscorpe.dll

4.0.30319.36369

85,152

10-Sep-2016

01:58

mscorpe.dll

4.0.30319.36369

75,424

10-Sep-2016

01:21

mscorpehost.dll

4.0.30319.36369

169,648

10-Sep-2016

01:58

mscorpehost.dll

4.0.30319.36369

139,952

10-Sep-2016

01:21

mscorrc.dll

4.0.30319.36369

395,936

10-Sep-2016

01:58

mscorrc.dll

4.0.30319.36369

395,936

10-Sep-2016

00:29

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36369

127,160

10-Sep-2016

01:58

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36369

104,624

10-Sep-2016

01:21

mscorsecr.dll

4.0.30319.36369

38,056

10-Sep-2016

01:58

mscorsecr.dll

4.0.30319.36369

38,056

10-Sep-2016

00:29

mscorsn.dll

4.0.30319.36369

26,272

10-Sep-2016

01:59

mscorsn.dll

4.0.30319.36369

25,760

10-Sep-2016

01:21

mscorsvc.dll

4.0.30319.36369

523,432

10-Sep-2016

01:58

mscorsvc.dll

4.0.30319.36369

414,888

10-Sep-2016

01:21

mscorsvw.exe

4.0.30319.36369

124,088

10-Sep-2016

01:58

mscorsvw.exe

4.0.30319.36369

103,608

10-Sep-2016

01:21

VsVersion.dll

12.0.52369.36369

18,088

10-Sep-2016

01:58

VsVersion.dll

12.0.52369.36369

18,088

10-Sep-2016

01:21

ngen.exe

4.0.30319.36369

171,160

10-Sep-2016

01:58

ngen.exe

4.0.30319.36369

140,952

10-Sep-2016

01:21

nlssorting.dll

4.0.30319.36369

84,144

10-Sep-2016

01:58

nlssorting.dll

4.0.30319.36369

74,928

10-Sep-2016

01:21

normalization.dll

4.0.30319.36369

34,488

10-Sep-2016

01:59

normalization.dll

4.0.30319.36369

31,416

10-Sep-2016

01:21

PenIMC.dll

4.0.30319.36369

94,368

10-Sep-2016

01:59

PenIMC.dll

4.0.30319.36369

81,056

10-Sep-2016

01:21

PerfCounter.dll

4.0.30319.36369

241,840

10-Sep-2016

01:59

PerfCounter.dll

4.0.30319.36369

204,464

10-Sep-2016

01:21

peverify.dll

4.0.30319.36369

225,960

10-Sep-2016

01:59

peverify.dll

4.0.30319.36369

164,008

10-Sep-2016

01:21

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36369

604,384

10-Sep-2016

00:29

PresentationCore.dll

4.0.30319.36369

3,210,952

10-Sep-2016

01:59

PresentationCore.dll

4.0.30319.36369

3,226,312

10-Sep-2016

00:29

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36369

249,232

10-Sep-2016

01:21

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36369

177,568

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36369

181,144

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36369

484,752

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36369

208,280

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36369

6,220,504

10-Sep-2016

00:29

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36369

25,352

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36369

23,816

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36369

24,336

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36369

24,832

10-Sep-2016

01:21

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36369

22,800

10-Sep-2016

01:21

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36369

232,160

10-Sep-2016

01:59

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36369

84,720

10-Sep-2016

01:59

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36369

186,080

10-Sep-2016

01:21

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36369

84,880

10-Sep-2016

00:29

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36369

1,077,992

10-Sep-2016

01:59

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36369

790,248

10-Sep-2016

01:21

PresentationUI.dll

4.0.30319.36369

847,040

10-Sep-2016

00:29

ReachFramework.dll

4.0.30319.36369

595,136

10-Sep-2016

00:29

RegAsm.exe

4.0.30319.36369

64,160

10-Sep-2016

01:59

RegAsm.exe

4.0.30319.36369

64,672

10-Sep-2016

00:29

RegSvcs.exe

4.0.30319.36369

44,704

10-Sep-2016

01:58

RegSvcs.exe

4.0.30319.36369

45,216

10-Sep-2016

01:21

regtlib.exe

12.0.52369.36369

94,368

10-Sep-2016

01:58

regtlib.exe

12.0.52369.36369

84,640

10-Sep-2016

01:21

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

10-Sep-2016

01:59

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,712

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36369

18,128

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36369

43,744

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36369

43,896

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36369

18,128

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36369

18,136

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36369

19,688

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36369

19,848

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36369

18,136

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

86,784

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

47,376

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

47,536

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

77,056

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36369

263,360

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36369

226,496

10-Sep-2016

01:21

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36369

18,120

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36369

37,592

10-Sep-2016

01:59

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36369

37,752

10-Sep-2016

00:29

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36369

18,120

10-Sep-2016

01:21

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36369

28,888

10-Sep-2016

01:59

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36369

28,376

10-Sep-2016

01:21

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36369

64,696

10-Sep-2016

00:29

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36369

139,944

10-Sep-2016

00:29

SOS.dll

4.0.30319.36369

822,928

10-Sep-2016

01:58

SOS.dll

4.0.30319.36369

762,512

10-Sep-2016

01:21

System.Speech.dll

4.0.30319.36369

686,264

10-Sep-2016

00:29

sysglobl.dll

4.0.30319.36369

124,576

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36369

718,096

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.dll

4.0.30319.36369

1,574,088

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36369

135,440

10-Sep-2016

00:29

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36369

2,140,416

10-Sep-2016

00:29

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36369

52,440

10-Sep-2016

01:21

System.AddIn.dll

4.0.30319.36369

163,512

10-Sep-2016

00:29

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36369

29,456

10-Sep-2016

01:21

System.Collections.dll

4.0.30319.36369

29,896

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36369

29,992

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36369

303,368

10-Sep-2016

00:29

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36369

54,088

10-Sep-2016

00:29

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36369

111,896

10-Sep-2016

00:29

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36369

29,504

10-Sep-2016

01:21

System.Core.dll

4.0.30319.36369

1,263,280

10-Sep-2016

00:29

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36369

63,736

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36369

1,087,208

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36369

4,099,280

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36369

698,568

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36369

448,240

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36369

176,368

10-Sep-2016

00:29

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36369

684,240

10-Sep-2016

00:29

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36369

29,960

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36369

29,424

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36369

29,424

10-Sep-2016

01:21

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36369

297,776

10-Sep-2016

00:29

system.dynamic.dll

4.0.30319.36369

125,624

10-Sep-2016

00:29

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36369

29,928

10-Sep-2016

01:21

System.Globalization.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36369

1,085,144

10-Sep-2016

00:29

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36369

136,960

10-Sep-2016

00:29

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36369

199,928

10-Sep-2016

00:29

System.IO.dll

4.0.30319.36369

29,336

10-Sep-2016

01:21

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36369

134,840

10-Sep-2016

00:29

System.Linq.dll

4.0.30319.36369

29,344

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36369

31,464

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36369

146,696

10-Sep-2016

00:29

System.Net.dll

4.0.30319.36369

251,056

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36369

29,392

10-Sep-2016

01:21

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36369

29,456

10-Sep-2016

01:21

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,408

10-Sep-2016

01:21

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36369

29,392

10-Sep-2016

01:21

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36369

29,904

10-Sep-2016

01:21

System.Printing.dll

4.0.30319.36369

342,720

10-Sep-2016

01:59

System.Printing.dll

4.0.30319.36369

343,232

10-Sep-2016

00:29

System.Reflection.dll

4.0.30319.36369

29,896

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36369

29,416

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36369

29,488

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36369

29,488

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,448

10-Sep-2016

01:21

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,448

10-Sep-2016

01:21

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36369

29,472

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.dll

4.0.30319.36369

36,536

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36369

164,616

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,432

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36369

32,536

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36369

29,560

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36369

29,416

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36369

1,051,376

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36369

29,480

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36369

29,520

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36369

29,984

10-Sep-2016

01:21

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36369

29,432

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36369

204,032

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36369

570,112

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36369

159,480

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36369

312,568

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36369

6,375,632

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36369

29,936

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36369

246,008

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36369

29,440

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36369

34,072

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36369

132,336

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36369

29,960

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36369

23,320

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36369

39,672

10-Sep-2016

01:21

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36369

323,808

10-Sep-2016

00:29

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36369

29,400

10-Sep-2016

01:21

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.dll

4.0.30319.36369

29,888

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36369

30,440

10-Sep-2016

01:21

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36369

29,464

10-Sep-2016

01:21

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36369

22,752

10-Sep-2016

00:29

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36369

62,720

10-Sep-2016

00:29

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36369

106,928

10-Sep-2016

01:21

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36369

44,792

10-Sep-2016

00:29

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36369

248,544

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36369

172,256

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36369

166,088

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36369

354,552

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36369

1,850,584

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36369

22,216

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.dll

4.0.30319.36369

31,416

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36369

82,904

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36369

1,726,240

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36369

1,068,272

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36369

1,559,800

10-Sep-2016

00:29

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36369

503,520

10-Sep-2016

00:29

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36369

454,880

10-Sep-2016

00:29

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36369

42,704

10-Sep-2016

00:29

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36369

154,816

10-Sep-2016

00:29

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36369

29,928

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36369

45,808

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36369

29,912

10-Sep-2016

01:21

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36369

29,936

10-Sep-2016

01:21

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36369

109,280

10-Sep-2016

00:29

System.configuration.dll

4.0.30319.36369

393,944

10-Sep-2016

00:29

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36369

94,456

10-Sep-2016

00:29

System.Data.dll

4.0.30319.36369

3,238,064

10-Sep-2016

01:59

System.Data.dll

4.0.30319.36369

3,209,392

10-Sep-2016

00:29

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36369

510,184

10-Sep-2016

01:59

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36369

509,672

10-Sep-2016

00:29

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36369

743,632

10-Sep-2016

00:29

System.Deployment.dll

4.0.30319.36369

845,000

10-Sep-2016

00:29

System.Design.dll

4.0.30319.36369

5,047,480

10-Sep-2016

00:29

System.Device.dll

4.0.30319.36369

64,184

10-Sep-2016

00:29

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36369

417,000

10-Sep-2016

00:29

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36369

194,320

10-Sep-2016

00:29

System.dll

4.0.30319.36369

3,478,688

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36369

105,176

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.dll

4.0.30319.36369

590,016

10-Sep-2016

00:29

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36369

7,680

10-Sep-2016

01:59

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36369

7,680

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36369

248,040

10-Sep-2016

01:58

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36369

248,552

10-Sep-2016

00:29

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36369

91,392

10-Sep-2016

01:58

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36369

86,784

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36369

33,280

10-Sep-2016

01:58

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36369

33,280

10-Sep-2016

01:21

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36369

125,440

10-Sep-2016

01:58

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36369

111,104

10-Sep-2016

01:21

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36369

63,192

10-Sep-2016

00:29

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36369

28,936

10-Sep-2016

00:29

System.Management.dll

4.0.30319.36369

406,216

10-Sep-2016

00:29

System.Messaging.dll

4.0.30319.36369

265,408

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36369

193,728

10-Sep-2016

00:29

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36369

42,224

10-Sep-2016

00:29

System.Numerics.dll

4.0.30319.36369

77,504

10-Sep-2016

00:29

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36369

99,560

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36369

339,168

10-Sep-2016

00:29

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36369

133,432

10-Sep-2016

00:29

System.Security.dll

4.0.30319.36369

283,840

10-Sep-2016

00:29

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36369

126,168

10-Sep-2016

00:29

System.tlb

12.0.52369.36369

71,168

10-Sep-2016

01:59

System.tlb

12.0.52369.36369

71,168

10-Sep-2016

01:21

System.Transactions.dll

4.0.30319.36369

292,560

10-Sep-2016

01:59

System.Transactions.dll

4.0.30319.36369

289,488

10-Sep-2016

00:29

System.Web.dll

4.0.30319.36369

5,456,560

10-Sep-2016

01:59

System.Web.dll

4.0.30319.36369

5,462,704

10-Sep-2016

00:29

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36369

839,880

10-Sep-2016

00:29

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36369

107,768

10-Sep-2016

01:21

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36369

849,616

10-Sep-2016

00:29

System.Web.tlb

4.0.30319.36369

6,144

10-Sep-2016

01:59

System.Web.tlb

4.0.30319.36369

6,144

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36369

751,360

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36369

4,850,904

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36369

85,504

10-Sep-2016

01:59

System.Windows.Forms.tlb

4.0.30319.36369

85,504

10-Sep-2016

01:21

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36369

68,360

10-Sep-2016

00:29

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36369

28,912

10-Sep-2016

00:29

System.Xaml.dll

4.0.30319.36369

631,984

10-Sep-2016

00:29

System.XML.dll

4.0.30319.36369

2,694,312

10-Sep-2016

00:29

TLBREF.DLL

4.0.30319.36369

115,360

10-Sep-2016

01:59

TLBREF.DLL

4.0.30319.36369

101,024

10-Sep-2016

01:21

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36369

178,376

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36369

365,824

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36369

48,344

10-Sep-2016

00:29

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36369

105,672

10-Sep-2016

00:29

webengine.dll

4.0.30319.36369

26,792

10-Sep-2016

01:59

webengine.dll

4.0.30319.36369

24,744

10-Sep-2016

01:21

webengine4.dll

4.0.30319.36369

621,232

10-Sep-2016

01:59

webengine4.dll

4.0.30319.36369

509,616

10-Sep-2016

01:21

WindowsBase.dll

4.0.30319.36369

1,238,704

10-Sep-2016

00:29

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36369

102,624

10-Sep-2016

00:29

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36369

47,288

10-Sep-2016

01:59

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36369

42,168

10-Sep-2016

01:21

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

84,768

10-Sep-2016

01:59

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

24,368

10-Sep-2016

01:59

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36369

24,528

10-Sep-2016

00:29

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36369

75,552

10-Sep-2016

01:21

wpf-etw.man

151,330

10-Sep-2016

01:21

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36369

19,168

10-Sep-2016

01:59

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36369

19,320

10-Sep-2016

00:29

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36369

25,808

10-Sep-2016

01:59

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36369

24,784

10-Sep-2016

01:21

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36369

2,108,600

10-Sep-2016

01:59

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36369

1,648,312

10-Sep-2016

01:21

WsatConfig.exe

4.0.30319.36369

155,312

10-Sep-2016

00:29

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36369

133,816

10-Sep-2016

00:29


עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה של Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: תמיכה ופתרון בעיות האבטחה של TechNet

עזרה עבור הגנה על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית


חל עלמאמר זה חל על הבאות:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 בעת שימוש עם:

  • Windows Server 2008 ה-Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×