היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

סיכום

עדכון זה פותר מספר פגיעויות ב- Internet Explorer. פגיעויות אלה עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש מציג דף אינטרנט בעל מבנה מיוחד ב- Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS17-006.

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין באמצעות Microsoft Update. כאשר אתה מפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן קבלת אבטחה עדכונים באופן אוטומטי, עיין בסעיף "להפעיל את העדכון האוטומטי בלוח הבקרה" במאמר זה בטיחות & מרכז האבטחה. הערה Windows RT ו- Windows RT 8.1, עדכון זה זמין באמצעות Microsoft Update בלבד.

שיטה 2: קטלוג Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאי באמצעות קטלוג Microsoft. מעבר אל עלון אבטחה של Microsoft MS17-006 כדי למצוא קישורי הורדה של עדכון זה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

מידע ה-hash של הקובץ

שם קובץ

SHA1 hash

קוד hash של SHA256

Windows8.1-KB4014077-arm.msu

214DED00E15308AEBF50718A5D2D927132475B92

86A425639758DE1BB3BCAC1194E12455885A2319DEB25FC6BE0E67081E0EF2B5

Windows8.1-KB4014077-x86.msu

5E6E7B0564C5783DE04D312BEA1263B19B40C8C5

AFD67F659E08FF5DC9D933C25C35336B9F44DAABFF03FC21324D5FBC2793FA5C

Windows8.1-KB4014077-x64.msu

01C4265E6FE307003D4F81A4603BA784BE396A64

A766D913428853C59C50EEC5EDA3CED097D9E1850C01AD606FDD2824A3789D75

Windows8-RT-KB4014077-x64.msu

4252FFC05BD8EC591690CF7EE9EA909BF17A200F

07D212FB93CBB587CCBF92D59BB068E91004A8D2F684C9D875D028B493CDEA19

Windows8-RT-KB4014077-x64-custom.msu

508325C138B597079AC4E9C93E1CEFE8476C4242

0591E3BEFA8B4B9CA71551061814DA3280F1E807952B68ADE41BCDB793D8B538

IE11-Windows6.1-KB4014077-X64.msu

6405804DE7B1C43975F22B555495FBF0D6623369

EA68881761CD588489D8F7F0CFFBCAFAB9904219A2CC97D9E054513B1076730F

IE10-Windows6.1-KB4014077-x64-custom.msu

269DC2CC1744912D6E5FFB880D23438A9C966B56

2409C98C3A7F68FA1E3ECB44157746510AA650A7D12CBA49AD8A5F5261672DC1

IE10-Windows6.1-KB4014077-x86-custom.msu

379BD2DFC3E02F8C781307CC9F24F160FA74BAAA

C5B47FDF132D66818029A7B95CD8F9E23EA557DE4B717458D5E2C8C9057D3EEC

IE11-Windows6.1-KB4014077-X86.msu

38675EA77D97136C132514DBE30553554ED1919C

FC346DD6D099F8EDF9C7A50F7216956A1334AC7BE5D618CFE319D1D0C4A41A60

פרטי קובץ

Windows 8.1, Windows RT 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.ב- Internet Explorer 11Internet Explorer 11 בכל מבוסס ARM הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1, Windows RT 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

06-Feb-2014

05:39

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

16,236,032

24-Feb-2017

04:53

Not applicable

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

09:36

Not applicable

Internet Explorer 11 בכל מבוססי-x86 הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1, Windows RT 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

06-Feb-2014

05:40

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

20,300,800

24-Feb-2017

06:04

x86

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Not applicable

Internet Explorer 11 בכל גירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1, Windows RT 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

06-Feb-2014

05:41

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

25,758,720

24-Feb-2017

08:43

x64

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

11:30

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

20,300,800

24-Feb-2017

06:04

x86

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

06-Feb-2014

05:43

Not applicable

Windows Server 2012

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.ב- Internet Explorer 10תמיכה Internet Explorer 10 בכל גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:06

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

20,122,112

28-Feb-2017

01:23

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:57

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

14,727,680

28-Feb-2017

00:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:48

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:10

Not applicable

Internet Explorer 10 בכל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:06

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

20,122,112

28-Feb-2017

01:23

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:57

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

14,727,680

28-Feb-2017

00:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:48

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:10

Not applicable

Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.ב- Internet Explorer 11תמיכה Internet Explorer 11 בכל גירסאות מבוססות x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Feb-2017

03:19

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

25,758,720

24-Feb-2017

08:43

x64

Mshtml.tlb

11.0.9600.18600

2,724,864

24-Feb-2017

06:49

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

20,300,800

24-Feb-2017

06:04

x86

Mshtml.tlb

11.0.9600.18600

2,724,864

24-Feb-2017

06:17

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Feb-2017

03:20

Not applicable

תמיכה Internet Explorer 11 בכל גירסאות מבוססות x86 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

24-Feb-2017

03:18

Not applicable

Mshtml.dll

11.0.9600.18600

20,300,800

24-Feb-2017

06:04

x86

Mshtml.tlb

11.0.9600.18600

2,724,864

24-Feb-2017

06:17

Not applicable

ב- Internet Explorer 10 תמיכה Internet Explorer 10 בכל גירסאות מבוססות x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:06

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

20,122,112

28-Feb-2017

01:23

x64

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:57

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

14,727,680

28-Feb-2017

00:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:48

Not applicable

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:10

Not applicable

תמיכה Internet Explorer 10 בכל גירסאות מבוססות x86 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Not applicable

3,228

27-Feb-2017

19:08

Not applicable

Mshtml.dll

10.0.9200.22095

14,727,680

28-Feb-2017

00:58

x86

Mshtml.tlb

10.0.9200.22095

2,706,432

27-Feb-2017

23:48

Not applicable

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×