Windows 8.1 או Windows RT 8.1 יופעל מחדש פעמיים לאחר התקנת עדכון קושחה

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון המתואר במאמר זה.

עדכון מידע

כיצד לקבל עדכון זה

Windows Update

עדכון זה זמין מ- .

מרכז ההורדות של Microsoft

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכון

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1

Download

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

Download


הערה ניתן להשיג את העדכון עבור Windows RT 8.1 רק מ- Windows Update.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, אתה חייב לפעול Windows 8.1 או 8.1 RT של Windows.

מידע בנושא רישום

כדי להחיל עדכון זה, אין צורך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

הגירסה העולמית של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה הם בנפרד המפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

עבור Windows RT 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Drvcfg.exe

6.3.9600.17130

47,104

19-May-2014

04:13

לא ישים

Umpnpmgr.dll

6.3.9600.17041

87,552

06-Mar-2014

07:03

לא ישים

Drvinst.exe

6.3.9600.17130

92,672

19-May-2014

04:06

לא ישים

Drvinst.mof

לא ישים

3,685

18-Jun-2013

15:27

לא ישים

Umpnpmgr.mof

לא ישים

3,692

18-Jun-2013

15:28

לא ישים


עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Drvcfg.exe

6.3.9600.17130

57,856

19-May-2014

06:31

x64

Umpnpmgr.dll

6.3.9600.17041

115,200

06-Mar-2014

09:19

x64

Drvinst.exe

6.3.9600.17130

110,592

19-May-2014

06:21

x64

Drvinst.mof

לא ישים

3,685

18-Jun-2013

15:27

לא ישים

Umpnpmgr.mof

לא ישים

3,692

18-Jun-2013

15:28

לא ישים

Drvinst.exe

6.3.9600.17130

98,816

19-May-2014

05:23

x86

Drvinst.mof

לא ישים

3,685

18-Jun-2013

13:03

לא ישים

Umpnpmgr.mof

לא ישים

3,692

18-Jun-2013

13:03

לא ישים

עבור כל גירסאות הנתמכות המבוססות x64 של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Drvcfg.exe

6.3.9600.17130

57,856

19-May-2014

06:31

x64

Umpnpmgr.dll

6.3.9600.17041

115,200

06-Mar-2014

09:19

x64

Drvinst.exe

6.3.9600.17130

110,592

19-May-2014

06:21

x64

Drvinst.mof

לא ישים

3,685

18-Jun-2013

15:27

לא ישים

Umpnpmgr.mof

לא ישים

3,692

18-Jun-2013

15:28

לא ישים

Drvinst.exe

6.3.9600.17130

98,816

19-May-2014

05:23

x86

Drvinst.mof

לא ישים

3,685

18-Jun-2013

13:03

לא ישים

Umpnpmgr.mof

לא ישים

3,692

18-Jun-2013

13:03

לא ישים


מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט

מידע קובץ נוסף עבור Windows 8.1 ושל Windows RT 8.1

קבצים נוספים עבור Windows RT 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Arm_5ed2d2c8254b6a29681cefdf2f47e388_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_7ad3d6a8fecfe575.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

703

תאריך (UTC)

20-May-2014

שעה (UTC)

22:40

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_ac3ba8be2d460830d4bd63b82bc81f2f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_f4490dea19e357f0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

704

תאריך (UTC)

20-May-2014

שעה (UTC)

22:40

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_microsoft-windows-coresystemminpnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_9f313bf907c23d7c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,708

תאריך (UTC)

20-May-2014

שעה (UTC)

22:40

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Arm_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_0bd5d5f5485ddb4b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,736

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

06:25

פלטפורמה

לא ישים


קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_16b4a28bf2a71e5675dc47debf345d5f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_cdb9d8bf579cc3f2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

שם קובץ

Amd64_69587584c25a7f476132c47221a1d617_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_31f51e2799f0c827.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

שם קובץ

Amd64_9b9995c644a6fd6f9b2a42d2b348b2c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_c9da01ed03bf8c99.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

708

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

שם קובץ

Amd64_ffa94239bdfea244849532e8162bd31b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_9807a9a1d0852522.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

708

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-coresystemminpnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_fb4d6524c0228fec.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,712

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_67f1ff2100be2dbb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,422

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

11:24

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-coresystemminpnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_05a20f76f48351e7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,752

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

08:50

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_7246a973351eefb6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,548

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

08:53

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_16b4a28bf2a71e5675dc47debf345d5f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_cdb9d8bf579cc3f2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_69587584c25a7f476132c47221a1d617_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_31f51e2799f0c827.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9b9995c644a6fd6f9b2a42d2b348b2c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_c9da01ed03bf8c99.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

708

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ffa94239bdfea244849532e8162bd31b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_9807a9a1d0852522.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

708

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-coresystemminpnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_fb4d6524c0228fec.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,712

תאריך (UTC)

21-May-2014

שעה (UTC)

16:29

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_67f1ff2100be2dbb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

7,422

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

11:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-coresystemminpnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_05a20f76f48351e7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,752

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

08:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17130_none_7246a973351eefb6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,548

תאריך (UTC)

19-May-2014

שעה (UTC)

08:53

פלטפורמה

לא ישים


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×