אבחון, משוב ופרטיות Windows

עזרה ולמידה עבור Windows 11 תגיע בקרוב!

בינתיים, בדוק מה זמין עבור Windows 10 בכרטיסיה Windows 10.

קבל מידע נוסף אודות Windows 11

סמל של Windows 11 על רקע כחול

השילוב של פרטי האבחון והמשוב מאפשר לך ולמכשיר Windows 10 שברשותך לספר ל- Microsoft מה מתרחש באמת.

כשאתה משתמש ב- Windows אנו אוספים פרטי אבחון, וכדי לוודא שאנחנו מקשיבים לך, הלקוח שלנו, יצרנו עבורך מנגנונים למשלוח משוב בכל עת, ובמועדים ספציפיים, למשל כאשר Windows 10 שואל אותך לגבי שביעות הרצון שלך מהפעולה של דבר מה.

הערה: Microsoft מגדילה את השקיפותעל-ידי קטגוריות הנתונים שאנו אוספים כנדרש אואופציונלי. Windows 10 נמצא בתהליך של עדכון מכשירים כדי לשקף סיווג חדש זה. במהלך מעבר זה נתוני אבחון בסיסיים יסווגו מחדש כנתוני אבחון נדרשים ונתוני אבחון מלאים יסווגו כנתוני אבחון אופציונליים.

אילו נתונים נאספים ומדוע

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון כדי לשמור על האבטחה והעדכון של Windows, לפתור בעיות ולבצע שיפורים במוצרים כמתואר ביתר פירוט בהמשך. המכשיר שלך יהיה מאובטח באותה מידה ויפעל כרגיל גם אם תבחר לשלוח רק נתוני אבחון אופציונליים. נתונים אלה משודרים ל- Microsoft ומאוחסנים עם מזהה ייחודי אחד או יותר שיכולים לעזור לנו לזהות משתמש יחיד במכשיר יחיד ולהבין את בעיות השירות ואת דפוסי השימוש במכשיר.

 • נתוני אבחון נדרשים הם מידע על המכשיר שלך, ההגדרות והיכולות שלו ותקינות פעולתו. זוהי הרמה המינימלית של נתוני האבחון הדרושים כדי לשמור על המהימנות, האבטחה והפעולה התקינה של המכשיר שלך.

 • נתוני אבחון אופציונליים כוללים פרטים נוספים על המכשיר שלך, ההגדרות, היכולות והתקינות שלו. נתוני אבחון אופציונליים כוללים גם מידע על אתרי האינטרנט שבהם אתה גולש, הפעילות שלך במכשירים (המכונה לעתים 'שימוש') ודיווח משופר על שגיאות. נתוני אבחון אופציונליים יכולים לכלול גם את מצב הזיכרון של המכשיר שלך כשמתרחשת התרסקות של המערכת או אפליקציה (נתונים אלה עשויים לכלול באופן לא מכוון חלקים מקובץ שבו השתמשת כאשר התרחשה בעיה). נתוני אבחון נדרשים ייכללו תמיד כשתבחר לשלוח נתוני אבחון אופציונליים. אמנם המכשיר שלך יהיה מאובטח באותה מידה ויפעל כרגיל כאשר תשלח רק נתוני אבחון נדרשים, אך המידע הנוסף שאנו אוספים כאשר בחרת לשלוח נתוני אבחון אופציונליים מקל עלינו לזהות ולתקן בעיות ולבצע שיפורים למוצרים שיועילו לכל לקוחות Windows.

ייתכן שחלק מהנתונים שתוארו לעיל לא ייאספו מהמכשיר שלך גם אם תבחר לשלוח נתוני אבחון אופציונליים. Microsoft ממזערת את נפח נתוני האבחון האופציונליים שהיא אוספת מכל המכשירים על ידי איסוף חלק מהנתונים מאחוז קטן בלבד של מכשירים (מדגם). על-ידי מציג נתוני אבחון,באפשרותך לראות סמל המציין אם המכשיר שלך מהווה חלק ממדגם וגם אילו נתונים ספציפיים נאספים מהמכשיר שלך. הוראות בדבר אופן ההורדה של הכלי 'מציג נתוני אבחון' זמינות בלחיצה על התחלה  > הגדרות  > פרטיות  > אבחון ומשוב.

פריטי נתונים מסוימים שנאספו באבחון על-ידי Windows יהיו כפופים לשינוי כדי לאפשר ל- Microsoft גמישות לאסוף את הנתונים הנדרשים למטרות שתוארו לעיל. לדוגמה, כדי להבטיח ש- Microsoft תוכל לפתור את בעיית הביצועים העדכנית ביותר, שמשפיעה על חוויית המחשוב של המשתמשים או כדי לעדכן מכשיר Windows 10 ששיווקו החל לאחרונה, ייתכן ש- Microsoft תצטרך לאסוף פריטי נתונים שלא נאספו בעבר. לקבלת רשימה נוכחית של סוגי נתונים שנאספו עבור נתוני אבחון נדרשים ותוני אבחון אופציונליים, ראה Windows אירועי אבחון נדרשים (רמה בסיסית) ושדות Windows 10 נתוני אבחון אופציונליים (רמה מלאה). 

אנו משתמשים בנתוני אבחון נדרשים כדי לשמור על העדכניות של מכשירי Windows. Microsoft משתמשת:

 • במידע בסיסי על שגיאות כדי לקבוע אם ניתן לטפל בבעיות שאתה חווה במכשיר באמצעות תהליך העדכון.

 • במידע על המכשיר שלך, על ההגדרות והיכולות שלו, לרבות אפליקציות ומנהלי התקנים המותקנים במכשיר, כדי לוודא שהמכשיר שלך מוכן ותואם למהדורה הבאה של אפליקציות או של מערכת ההפעלה ושהוא מוכן לעדכון.

 • ברישום המידע מתהליך העדכון עצמו כדי להבין כיצד מתקדמים עדכוני המכשיר שלך במהלך שלבי ההורדה, קדם-ההתקנה, לאחר ההתקנה, לאחר האתחול וההגדרה.

 • בנתונים אודות ביצועי העדכונים בכל מכשירי Windows כדי להעריך את הצלחת פריסת העדכון וכדי ללמוד על מאפייני המכשיר (למשל, חומרה, ציוד היקפי, הגדרות ואפליקציות) המשויכים להצלחת העדכון או לכשלונו.

 • בנתונים על המכשירים שבהם אירעו כשלי שדרוג ומדוע, וכדי לקבוע אם להציע שוב את אותו השדרוג.

אנו משתמשים בנתוני אבחון נדרשים ואופציונליים כדי לפתור בעיות ולסייע בשמירה על המהימנות והאבטחה של Windows והמוצרים והשירותים הקשורים.

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון נדרשים כדי:

 • להבין את המספר העצום של שילובי חומרה, מערכת ותוכנה שלקוחות משתמשים בהם.

 • לנתח בעיות בהתאם לשילובים ספציפיים של חומרה, מערכת ותוכנות ולזהות היכן בעיות או תקלות מתרחשות עם קבוצת מכשירים מסוימת או מוגבלת.

 • קבע אם אפליקציה או תהליך נתקלים בבעיית ביצועים (למשל, האפליקציה קורסת או נתקעת) ומתי ליצור קובץ Dump של קריסה במכשיר (קבצי Dump עצמם אינם נאספים ללא הרשאות נוספות, כמו למשל בחירה במשלוח נתוני אבחון אופציונליים).

 • להבין את היעילות ולתקן בעיות במערכת שליחת נתוני האבחון עצמה.

Microsoft משתמשת בנתונים הנוספים שנאספים בעת בחירתך לשלוח נתוני אבחון אופציונליים כדי לסייע באיתור ובתיקון מהירים יותר של בעיות.

אנו משתמשים:

 • במידע על פעילות של אפליקציות כדי להבין את הפעולה שהמשתמש ביצע באפליקציה ושגרמה לבעיה, בשילוב עם המידע שאנו לומדים על ההשפעה של אפליקציות אחרות או תהליכים אחרים הפועלים במכשיר.

 • במידע אודות תקינות המכשיר, כמו רמת הסוללה או המהירות שבה אפליקציות מגיבות לקלט, כדי להבין טוב יותר את הנתונים שאנחנו אוספים בנוגע לבעיות בביצועי אפליקציות וכדי לבצע תיקונים.

 • במידע הכלול בדיווח משופר על שגיאות וקבצי Dump של קריסה כדי להבין טוב יותר את הנתונים הקשורים לתנאים הספציפיים שבהם אירעה שגיאה או קריסה.

אנו משתמשים בנתוני האבחון הנדרשים כדי לשפר את Windows. אנו משתמשים בנתוני האבחון האופציונליים כדי לשפר את Windows והמוצרים והשירותים הקשורים.

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון הנדרשים לצורך שיפור מוצרים בהקשר של שמירה על העדכניות והאבטחה של מכשיר Windows שברשותך; לפתרון בעיות; לנגישות; למהימנות; לביצועים; לשיפור תכונות קיימות של Windows; לתאימות של אפליקציות, מנהלי התקנים ושירותים אחרים; לפרטיות; וליעילות אנרגטית.

Microsoft משתמשת בנתוני אבחון הנדרשים למטרה המפורטת להלן:

 • מידע על המכשירים, הציוד ההיקפי וההגדרות (והתצורות שלהם) של הלקוחות משמש לקביעת העדיפות של שיפורים למוצרים על-ידי קביעה של אילו שיפורים ישפיעו באופן המיטבי על המספר הגדול ביותר של לקוחות Windows 10.

 • מידע על האפליקציות המותקנות במכשירים משמש לקביעת העדיפות של בדיקות תאימות של אפליקציות ושל שיפורי תכונות עבור האפליקציות הפופולריות ביותר.

נתונים נוספים שנאספים בעת בחירתך לשלוח נתוני אבחון אופציונליים משמשים לשיפור משמעותי עוד יותר ל- Windows ולמוצרים ושירותים קשורים:

 • מידע על פעילות האפליקציה עוזר לנו לתעדף בדיקות תאימות לאפליקציות ולבצע שיפורים בתכונות של אפליקציות ובתכונות שנמצאות בשימוש תכוף.

 • מידע אודות ההשפעה של מאפייני המכשיר, התצורה ופעילות האפליקציה על תקינות המכשיר (לדוגמה, על חיי הסוללה) משמש לניתוח הביצועים ולביצוע שינויים שישפרו את הביצועים של מכשירי Windows.

 • מידע מצטבר אודות היסטוריית הגלישה בדפדפנים של Microsoft משמש לכוונון האלגוריתמים של חיפוש ב- Bing כדי לספק תוצאות חיפוש יעילות יותר.

אם המכשיר שלך מנוהל על ידי מחלקת ה- IT של ארגון, יתכנו שינויים נוספים באופן ניהול נתוני האבחון שלך במדיניות הקבוצתית המוגדרת במכשיר. ראה קביעת Windows נתוני אבחון בארגון שלך לקבלת פרטים נוספים. אם ארגון פונה ל- Microsoft בבקשה שתנהל עבורו את המכשירים שלו, Microsoft תשתמש בנתוני אבחון ושגיאות לניהול, לפיקוח ולפתרון הבעיות במכשירים של הארגון.

אם תבחר להפעיל חוויות מותאמות אישית, אנחנו נשתמש בנתוני אבחון Windows שלך כדי להציע לך עצות, מודעות והמלצות מותאמות אישית כדי לשפר את חוויות Microsoft. אם בחרת בהגדרה של נתוני אבחון בסיסיים, ההתאמה האישית תתבסס על מידע על המכשיר שלך, ההגדרות והיכולות שלו ותקינות פעולתו.  אם בחרת ברמה המלאה, ההתאמה האישית תתבסס גם על מידע על אתרי האינטרנט שבהם אתה גולש, אופן השימוש שלך באפליקציות ובתכונות, ומידע נוסף על תקינות המכשיר שלך. איננו משתמשים בתוכן של קבצי Dump של קריסה, אתרים שבהם אתה גולש, בנתוני קלט של דיבור, הקלדה או סימון בדיו למטרות התאמה אישית כאשר אנו מקבלים נתונים כאלה מלקוחות שבחרו בהגדרה מלא. 

חוויות מותאמות אישית כוללות הצעות הקשורות להתאמה האישית ולאופטימיזציה של Windows, וכן המלצות לגבי מוצרים ושירותים, תכונות, אפליקציות וחומרה של Microsoft ושל גורמי צד שלישי עבור חוויות Windows שלך. לדוגמה, כדי לסייע לך להפיק את המרב מהמכשיר שלך, אנחנו עשויים לספר לך על תכונות שייתכן שאינך מכיר או תכונות חדשות. אם אתה נתקל בבעיה במכשיר Windows שלך, ייתכן שנציע לך פתרון. ייתכן שתוצע לך הזדמנות להתאים אישית את מסך הנעילה שלך עם תמונות, להציג תמונות נוספות מהסוג שאתה אוהב, או פחות תמונות מהסוג שאינך אוהב. לחלופין, אם השטח בכונן הקשיח שלך אוזל, Windows עשוי להמליץ לך לנסות את OneDrive, או לרכוש חומרה כדי להוסיף שטח.

אם תבחר להפעיל את ההגדרה שפר את הסימון בדיו וההקלדה, Microsoft תאסוף דגימות של התוכן שאתה מקליד או כותב כדי לשפר תכונות כגון זיהוי כתב יד, השלמה אוטומטית, חיזוי המילה הבאה ותיקון איות, ונשתמש בנתונים מצטברים אלה כדי לשפר את התכונה של סימון בדיו והקלדה עבור כלל המשתמשים. כאשר Microsoft אוספת נתוני אבחון של סימון דיו והקלדה, הנתונים מחולקים ליחידות קטנות ועוברים עיבוד לצורך הסרת מזהים, נתוני רצף ונתונים אחרים (כגון כתובות דואר וערכים מספריים) וניתן להשתמש ביחידות האלו לבנייה מחדש של התוכן המקורי או לשיוך הקלט אליך. נתונים אלה כוללים גם נתוני ביצועים משויכים, כגון שינויים שאתה מבצע ידנית בטקסט ומילים שהוספת למילון. נתונים אלה אינם משמשים לחוויות מותאמות.

הערה: בגרסאות קודמות של Windows, ההגדרה שפר את הסימון בדיו וההקלדה אינה זמינה, ונתונים אלה נאספים כאשר נתוני האבחון מוגדרים כמלאים במקום זאת.

כיצד לשלוט בהגדרות האבחון והמשוב

בעת הגדרת מכשיר Windows 10 שלך לראשונה, באפשרותך לבחור הגדרות פרטיות עבור המכשיר שלך, כולל ההגדרה נתוני אבחון, שאותה באפשרותך להגדיר כבסיסיים או כמלאים.

במהלך ההגדרה, באפשרותך גם להפעיל או להפסיקחוויות מותאמות. בגרסאות חדשות יותר של Windows, באפשרותך גם להפעיל או להפסיק את ההגדרה של שפר את הסימון בדיו וההקלדה.

אם תחליט שברצונך לשנות הגדרות אלה לאחר השלמת ההגדרה של Windows 10, בצע את הפעולות המתאימות בסעיפים להלן.

כדי לשנות את ההגדרה של 'נתוני אבחון'

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. תחת נתוני אבחון, בחר באפשרות המועדפת. אם האפשרויות אינן זמינות, ייתכן שאתה משתמש במכשיר שמנוהל על-ידי מקום העבודה או הארגון שלך. במקרה כזה, תראה את ההודעה חלק מההגדרות מנוהלות על-ידי הארגון שלך בראש דף ההגדרות של אבחון ומשוב.

הערה: Windows גם הגדרות פרטיות אחרות ש קובעות אם פעילות אפליקציה ותוני היסטוריית גלישה נשלחים ל- Microsoft, כגון ההגדרה 'היסטוריית פעילות'.

כדי לשנות את הגדרת החוויה המותאמת אישית

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. תחת חוויות מותאמות, בחר את ההגדרה המועדפת.

כדי להציג את נתוני האבחון שלך

באפשרותך להציג נתוני אבחון עבור המכשיר שלך בזמן אמת על-ידי שימוש במציג נתוני האבחון. שים לב כי תוכל להציג נתונים הזמינים בעת הפעלת מציג נתוני האבחון בלבד. 'מציג נתוני האבחון' אינו מאפשר לך להציג את היסטוריית נתוני האבחון שלך.

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. ודא שההגדרה מציג נתוני אבחוןמופעלת ובחר באפשרות מציג נתוני אבחון.

כדי למחוק את נתוני האבחון שלך

תחת מחיקת נתוני אבחון, באפשרותך למחוק נתוני אבחון של המכשיר שלך. שים לב שבחירה באפשרות זו אינה מוחקת את נתוני האבחון המשויכים לחשבון המשתמש שלך, והיא גם אינה מונעת את שליחת נתוני האבחון שלך אל Microsoft.

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. תחת נתוני אבחון, בחר מחק.

בקר בלוח המחוונים של הפרטיות של Microsoft כדי להציג ולמחוק נתוני אבחון נוספים המשויכים לחשבון Microsoft שלך.

כדי להפסיק לאפשר ל- Microsoft להשתמש במידע על ההקלדה וכתב היד שלך על מנת לשפר את שירותי ההקלדה והכתיבה עבור כלל הלקוחות

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. תחת שפר סימון בדיו והקלדה, בחר את ההגדרה המועדפת. עבור גרסאות קודמות של Windows שבהן הגדרה זו אינה קיימת, בחר באפשרות בסיסיים תחת נתוני אבחון.

כדי לשנות את התדירות שבה תתבקש לספק משוב

מדי פעם תופיע הודעה שתבקש ממך לתת דירוג או לספק משוב בכתב על המוצר או השירותים שבהם אתה משתמש. באפשרותך להשתמש בהגדרה תדירות משוב כדי להתאים את התדירות שבה אנו מבקשים ממך לספק משוב זה.

 1. עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אבחון & משוב.

 2. תחת תדירות משוב, בחר באפשרות המועדפת.

כדי לשלוח לנו משוב בכל עת

 1. הקלד מרכז המשוב בסרגל החיפוש.

 2. הקלד מילות מפתח מהבעיה שבה אתה נתקל בתיבה המסומנת ספק לנו משוב כדי לשפר את Windows ולחץ על Enter.

 3. אם מצאת את הבעיה שלך, הצבע בעדה. אם אינך מוצא אותה, לחץ על הוסף משוב חדש ומלא את הטופס.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×