מאמר זה מפרט בעיות נפוצות שאתה עשוי להיתקל בהן בהגדרת Microsoft Mouse and Keyboard Center ואת אופן הפתרון שלהן.

אם אתה נתקל בבעיות במקלדת, כגון מקשים או לחצנים שאינם פועלים, או בעיות בתכונות קשורות כגון מחשבון (לרבות בעיה שאפליקציית המחשבון אינה מושכת מיקוד, או אינה מופיעה כשהיא מופעלת מהמקלדת), התאמות שמע או טיפול בשמע, או מקשי בהירות, ודא שיש ברשותך את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center המותקנת במחשב או בהתקן הנמצאים בשימוש עם מקלדת Microsoft.

תוכל לקבל את העדכון האחרון על-ידי מעבר אל הורדות תוכנת התקן. זהה את המקלדת שלך מתוך הרשימה, או חפש אותה בסרגל החיפוש. לאחר שזיהית את המקלדת שלך, בחר בה כדי לעבור אל דף ההורדות הזמינות. תחת 'תוכנה ומנהלי התקנים', בחר את העדכון הזמין ופעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

במהלך ההגדרה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב פעם אחת או יותר. כניסה למערכת כחבר בקבוצה Guests במהלך תהליך ההגדרה עשויה לגרום לשגיאת התקנה. ההגדרה דורשת שתיכנס למערכת כחבר בקבוצה Administrators.

אם אתה משתמש בגירסה קודמת של התוכנה ואתה מתקין גירסה חדשה של תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center, ייתכן שתאבד חלק מההתאמות האישיות, כגון הקצאות מחדש של מפתחות. כדי לפתור בעיה זו, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את ההתאמות האישיות של המקלדת לאחר שתתקין את תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center.

אם כבר התקנת תוכנת מקלדת במחשב שלך, ייתכן שלא תוכל להתקין את תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center עד שתסיר את תוכנת המקלדת הקיימת. יצרני מחשבים מסוימים מתקינים מראש תוכנת מקלדת שמתאימה למקלדת שצורפה למחשב.

לא נראה שהמקלדת מגיבה

נסה את הפעולות הבאות:

 • ייתכן שחיבור ה- USB רופף. נסה לנתק את המקלדת ולאחר מכן לחבר אותה שוב.

 • חבר את המקלדת ליציאת USB אחרת.

 • אם המקלדת שלך מחוברת לרכזת USB או ללוח חיבורי USB, נסה להסיר אותה ולחבר את המקלדת למחשב.

 • נתק התקני USB אחרים שאינם נמצאים בשימוש.

 • נסה את המקלדת במחשב אחר כדי לוודא שהיא פועלת כשורה.

 • אם אתה משתמש במקלדת אלחוטית, פתור את הבעיות של החיבור האלחוטי.

  הערה

  מחברי PS/2 אינם נתמכים בגירסה זו של Microsoft Mouse and Keyboard Center. אם תחבר מקלדת עם מחבר PS/2, תוכנה זו לא תוכל להגדיר הגדרות אופציונליות כלשהן.

   

התקנים המחוברים ליציאות ה- USB במקלדת שלי לא פועלים

ממשקי USB מסוימים אינם פועלים כשהם מחוברים למקלדת; התקנים אלה עשויים לדרוש רכזת USB מופעלת או להיות בעלי דרישות חומרה אחרות. אם ההתקן שלך נתמך, נסה את הפתרונות הבאים:

 • חבר את המקלדת ליציאת USB אחרת.

 • אם המקלדת שלך מחוברת לרכזת USB או ללוח חיבורי USB, נסה להסיר אותה ולחבר את המקלדת למחשב.

 • נתק התקני USB אחרים שאינם נמצאים בשימוש.

 • חבר את ההתקן ישירות למחשב כדי לוודא שהוא פועל כשורה.

מקלדות של Microsoft ותוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center אינן נתמכות עבור שימוש עם שירותי המסוף של Windows או 'שולחן עבודה מרוחק', וייתכן שחלק מהתכונות לא יפעלו כצפוי.

חלק מהמקשים אינם פועלים כשאני מקיש עליהם

נסה את הפעולות הבאות:

 • נקה את המקלדת שלך.

 • התקן את תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center. מקשים מסוימים דורשים את תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 • אם מקש דורש תוכנה, התקן אותה. פקודות מקשים מסוימות דורשות התקנה של תוכנית ספציפית, כגון תוכנית דוא"ל נתמכת, דפדפן אינטרנט, נגן מדיה, תוכנית העברת הודעות מיידיות או תוכנית לעריכת גרפיקה.

 • ייתכן שמקשי קיצור לא יפעלו כצפוי אם מקש צירוף (כגון Shift‏, Control,‏ Alt, או Windows) נלחץ בו-זמנית.

  עצה

  אם לא התקנת את התוכנית הנתמכת המתאימה, באפשרותך עדיין להשתמש במקש על-ידי הקצאתו מחדש.

אם חיברת שני מקלטים אלחוטיים למחשב, ואתה מקליד מקש יחיד במקלדת האלחוטית, תווים כפולים עשויים להופיע במסך. לדוגמה, כאשר תקליד "a" יחיד, ייתכן שתראה "aa" במסך.

אם השתמשת במקלדת Microsoft ישנה יותר עם מקלט אלחוטי, ורכשת מקלדת חדשה, נתק את המקלט הישן.

מקשים מסוימים נועדו לחזור על עצמם כשהם נלחצים ומוחזקים. בדגמי מקלדת מסוימים, מקשים אלה חוזרים על עצמם רק כשהמקלדת מחוברת למחשב באמצעות תקע אפיק טורי אוניברסלי (USB). ייתכן שהמקשים הבאים תוכננו כדי לחזור על עצמם: 'הקודם', 'קדימה', 'הבא', 'הרצועה הקודמת', 'הרצועה הבאה', 'הנמכת עוצמת הקול', 'הגברת עוצמת הקול', 'הקטנת התצוגה', 'הגדלת התצוגה'.

מקשים אלה נמצאים בשורה העליונה של המקלדת. בדגמי מקלדת מסוימים, מקשים אלה רגישים למגע.

אם המקלדת שלך כוללת מקש F Lock, הקש עליו כדי לעבור בין מצבי מקש הפונקציה.

למקשי פונקציה חלופיים יש שתי פקודות אפשריות, בהתאם להפעלה או לכיבוי של מקש נעילת הפונקציה (F Lock). בהתאם לדגם של המקלדת, נורית (F) המציינת שמקש F Lock מופעל ממוקמת במקלדת או במקלט האלחוטי. אם פקודת המקש מודפסת בקדמת המקש (כגון F5) במקום מעל המקש (כגון 'פתיחה'), F Lock מוכרח לפעול כדי שפקודת המקש תפעל.

מקשים כיווניים/מקשי פונקציה מסוימים אינם פועלים כשאני מקיש עליהם. (Scroll Lock,‏ Break,‏ Insert ומקשי פונקציה חלופיים - 'עזרה', 'ביטול', 'ביצוע חוזר', 'חדש', 'פתיחה', 'סגירה', 'מענה', 'העברה', 'שליחה', 'איות', 'שמירה', 'הדפסה')

נסה את הפעולות הבאות:

 • אם המקלדת שלך כוללת מקש F Lock, הקש עליו כדי לעבור בין מצבי מקש הפונקציה. למקשי פונקציה חלופיים יש שתי פקודות אפשריות, בהתאם להפעלה או לכיבוי של מקש נעילת הפונקציה (F Lock). בהתאם לדגם של המקלדת, נורית (F) המציינת שמקש F Lock מופעל ממוקמת במקלדת או במקלט האלחוטי. אם פקודת המקש מודפסת בקדמת המקש (כגון F5) במקום מעל המקש (כגון 'פתיחה'), F Lock מוכרח לפעול כדי שפקודת המקש תפעל.

 • אם לוח המקשים כולל מקש Fn, לחץ והחזק את Fn בעת ההקשה על המקש כדי לגשת לפקודות החלופיות.

המקש 'Print Screen' אינו פועל

נסה את הפעולות הבאות:

 • מקש Print Screen מעתיק תמונה ללוח (לא למדפסת). כדי להשתמש בתמונה, הפעל אפליקציה שמשתמשת בגרפיקה, כגון 'צייר של Microsoft', והשתמש בפונקציה הדבק.

 • אם המקלדת שלך כוללת מקש F Lock, הקש עליו כדי לעבור בין מצבי מקש הפונקציה. במקלדות מסוימות, מקש Print Screen פועל רק אם F Lock מופעל.

במקלדות מסוימות, מקשי המועדפים שלי הם מקשים חלופיים. סיומות מוסתרות בסייר Windows עשויות להפריע לתהליך ההקצאה של קובץ או דף אינטרנט למקשים אלה. לקבלת מידע אודות ביטול סיומות שמות קבצים מוסתרות, עיין בעזרה של Windows.

מקש השינה מעבירה את המחשב למצב ניהול צריכת חשמל (כגון המתנה, השעיה או תרדמה) רק אם המחשב תומך בניהול צריכת חשמל והוא מופעל. אם ניהול צריכת חשמל אינו מופעל, מקש זה לא יפעל. אין אפשרות להקצות אותו מחדש. לקבלת מידע אודות הגדרות ניהול צריכת החשמל של Windows, עיין בעזרה של Windows.

אני לא יכול להעיר את המחשב שלי לאחר הקשה על מקש השינה

ייתכן שתוכל לחדש את הפעולה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש על מקש השינה.

 • הקש על מקש רגיל במקלדת.

 • הזז את העכבר.

 • הקש במהירות על לחצן ההפעלה במחשב.

  אם אין באפשרותך לחדש את פעולת המחשב באמצעות אחת משיטות אלה, ייתכן שנתקלת בבעיית מערכת. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו המחשב מחדש את פעולתו, עיין בתיעוד שהגיע עם המחשב שלך או פנה ליצרן המחשב.

  אם אתה משתמש במקלדת Bluetooth®‎, ייתכן שהמקלט-משדר האלחוטי לא מקבל פקודות מקשים במהלך התרדמה. ייתכן שתוכל לחדש את הפעולה ממצב תרדמה על-ידי הקשה על לחצן ההפעלה במחשב. לקבלת מידע אודות הגדרות ניהול צריכת החשמל של Windows, עיין בעזרה של Windows.

התקנתי דפדפן אינטרנט חדש, אבל הקשה על מקש Home אינה מפעילה אותו

תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center מקצה באופן אוטומטי את מקש Home לדפדפן האינטרנט המוגדר כברירת מחדל במחשב שלך, אם דפדפן זה נתמך. רוב הדפדפנים מאפשרים לך להפוך אותם לדפדפן ברירת המחדל במהלך ההתקנה.

אם הדפדפן שהתקנת נתמך על-ידי תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center ואינו מופעל כשאתה מקיש על מקש Home, נסה את הפעולות הבאות:

 • הקש על מקש Home פעם אחת והמתן מספר דקות. לאחר מכן, הקש עליו שוב. כאשר תתקין דפדפן חדש, ייתכן שתוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center תזדקק למספר דקות עד שתזהה אותו.

 • הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הקש על מקש Home.

 • ייתכן שיהיה עליך להקצות באופן ידני את מקש Home לדפדפן שהתקנת. בחר את המקש שברצונך להקצות מחדש, בחר פתח תוכנית, דף אינטרנט או קובץ, בחר עדיין לא מוקצה, הקלד את הנתיב לדפדפן האינטרנט או בחר עיון כדי לחפש אותו ולאחר מכן בחר הקודם כדי לשמור את השינוי.

התקנתי תוכנית דוא"ל חדשה, אבל הקשה על המקש 'דוא"ל' אינה מפעילה אותה

תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center מקצה באופן אוטומטי את המקש 'דוא"ל' לתוכנית הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל במחשב שלך, אם תוכנית הדוא"ל נתמכת.

אשף ההקצאה מחדש של מקש עבור המקש 'דוא"ל' מפרט את כל תוכניות הדוא"ל הנתמכות שמותקנות במחשב שלך. אם תוכנית הדוא"ל שבה ברצונך להשתמש עם המקש 'דוא"ל' אינה זמינה ברשימה, בצע את הפעולות הבאות:

 • אם התקנת תוכנית דוא"ל חדשה, המתן מספר דקות כדי לראות אם היא נוספה באופן אוטומטי לרשימה. ייתכן שתוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center תזדקק למספר דקות כדי לזהות את התוכנית החדשה ולהוסיף אותה לרשימה. אם התוכנית אינה מופיעה לאחר מספר דקות, הפעל מחדש את המחשב ובדוק שוב.

 • אם לא השתמשת בתוכנית הדוא"ל במחשב זה, הפעל את התוכנית פעמיים והיכנס לשירות הדוא"ל שלך בכל פעם. פעולה זו מסייעת ל- Microsoft Mouse and Keyboard Center לזהות את התוכנית.

 • ייתכן שיהיה עליך להקצות מחדש באופן ידני את המקש 'דוא"ל' לתוכנית הדוא"ל שבה ברצונך להשתמש. בחר את המקש שברצונך להקצות מחדש, לחץ על פתח תוכנית, דף אינטרנט או קובץ, בחר עדיין לא מוקצה, הקלד את הנתיב לתוכנית הדוא"ל או בחר עיון כדי לחפש אותה ולאחר מכן בחר הקודם כדי לשמור את השינוי.

 • עבור תוכניות דוא"ל מסוימות, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את ההגדרות שלך כדי שסיסמת הדוא"ל שלך תישמר. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של תוכנית הדוא"ל שלך.

התקנתי נגן מדיה חדש, אבל הקשה על מקש המדיה אינה מפעילה אותו

תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center מקצה באופן אוטומטי את מקש המדיה לנגן המדיה המוגדר כברירת מחדל במחשב שלך, אם נגן מדיה זה נתמך. רוב נגני המדיה מאפשרים לך להפוך אותם לנגן המדיה של ברירת המחדל במהלך ההתקנה.

אם נגן המדיה שהתקנת נתמך על-ידי תוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center ואינו מופעל כשאתה מקיש על מקש המדיה, נסה את הפעולות הבאות:

 • הקש על מקש המדיה פעם אחת והמתן מספר דקות. לאחר מכן, הקש עליו שוב. כאשר תתקין נגן מדיה חדש, ייתכן שתוכנת Microsoft Mouse and Keyboard Center תזדקק למספר דקות עד שתזהה אותו.

 • הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הקש על מקש המדיה.

 • ייתכן שיהיה עליך להקצות באופן ידני את מקש המדיה לנגן המדיה שהתקנת. בחר את המקש שברצונך להקצות מחדש, בחר פתח תוכנית, דף אינטרנט או קובץ, בחר עדיין לא מוקצה, הקלד את הנתיב לתוכנית נגן המדיה או בחר עיון כדי לחפש אותו ולאחר מכן בחר הקודם כדי לשמור את השינוי.

כשאני מקיש על מקש התצוגה במחשב הנייד שלי, הוא גורם לשינוי גודל התצוגה

במחשבים ניידים מסוימים, הקשה על מקש התצוגה עשויה לגרום במקום זאת לשינוי גודל התצוגה. במקרה כזה, הקש Ctrl ומקש מינוס (-) כדי להקטין. תוכל גם להשבית את שינוי גודל התצוגה בתיבת הדו-שיח מאפייני מקלדת.

מקשי הקיצור של המועדפים שלי לא מקצים קובץ או דף אינטרנט כשורה כאשר הם נלחצים.

סיומות מוסתרות בסייר Windows עשויות להפריע להקצאה של קובץ או דף אינטרנט לקיצורי מקשים של המועדפים שלי. לקבלת מידע אודות ביטול סיומות שמות קבצים מוסתרות, עיין בעזרה של Windows.

אני לא מצליח להקליט/להפעיל פקודות מאקרו בעת ההפעלה של משחק מקוון

נסה את הפעולות הבאות:

 • בעת הפעלת משחקים מקוונים, ייתכן שלא תוכל להקליט או להפעיל פקודות מאקרו. הסיבה לכך היא שתוכניות האבטחה שאתה מפעיל, לדוגמה, תוכנה לזיהוי חדירה, עשויות למנוע ממך להשתמש בהקלטה והפעלה במשחק.

 • נתק התקני USB אחרים שאינם נמצאים בשימוש.

 • נסה את המקלדת במחשב אחר כדי לוודא שהיא פועלת כשורה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×