Internet Explorer 11

אם ברצונך להפעיל את Internet Explorer 11 במחשב שלך, אלה דרישות המערכת:

 • מחשב עם Windows 8.1 או Windows RT 8.1

 • מעבד. ‏‫1 ג'יגה-הרץ (GHz) ומעלה‬ עם תמיכה עבור PAE,‏ NX ו- SSE2

 • RAM. 1 ג'יגה-בית (GB) ‏(32 סיביות) או ‎2 GB ‏(64 סיביות)

 • שטח דיסק קשיח. ‎16 GB ‏(32 סיביות) או ‎20 GB ‏(64 סיביות)

 • כרטיס גרפיקה. התקן גרפי של MicrosoftDirectX 9 עם מנהל התקנים WDDM

 • גישה לאינטרנט (ייתכן שספק שירותי האינטרנט יחייב אותך בתשלום)

Internet Explorer 11 עבור Windows 7

‏‏מעבד

 • מחשב עם מעבד של 1 ג'יגה-הרץ (GHz) ו- 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64).

מערכת הפעלה

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

הערה: דרוש לך Service Pack 1 (או גירסה מתקדמת יותר) כדי להתקין את Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 עבור Windows 7.

זיכרון

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 512 MB

שטח בכונן הקשיח

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 - 70 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 - 120 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 200 MB

כונן

 • כונן תקליטורים (אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור)

צג

 • צג Super VGA ‏(‎800 x 600) או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר עם 256 צבעים

ציוד היקפי

 • מודם או חיבור לאינטרנט

 • עכבר Microsoft, Microsoft IntelliMouse או התקן הצבעה תואם

Internet Explorer 10

אם ברצונך להפעיל את Internet Explorer 10 במחשב שלך, אלה דרישות המערכת:

 • מחשב עם Windows 8 או Windows RT

 • מעבד. ‏‫1 ג'יגה-הרץ (GHz) ומעלה‬ עם תמיכה עבור PAE,‏ NX ו- SSE2

 • RAM. 1 ג'יגה-בית (GB) ‏(32 סיביות) או ‎2 GB ‏(64 סיביות)

 • שטח דיסק קשיח. ‎16 GB ‏(32 סיביות) או ‎20 GB ‏(64 סיביות)

 • כרטיס גרפיקה. התקן גרפי של MicrosoftDirectX 9 עם מנהל התקנים WDDM

 • גישה לאינטרנט (ייתכן שספק שירותי האינטרנט יחייב אותך בתשלום)

Internet Explorer 10 עבור Windows 7

‏‏מעבד

 • מחשב עם מעבד של 1 ג'יגה-הרץ (GHz) ו- 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64).

מערכת הפעלה

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 עם Service Pack 1 ‏(SP1) ואילך

זיכרון

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 512 MB

שטח בכונן הקשיח

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 - 70 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 - 120 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 200 MB

כונן

 • כונן תקליטורים (אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור)

צג

 • צג Super VGA ‏(‎800 x 600) או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר עם 256 צבעים

ציוד היקפי

 • מודם או חיבור לאינטרנט

 • עכבר Microsoft, Microsoft IntelliMouse או התקן הצבעה תואם

Internet Explorer 9

‏‏מעבד

 • מחשב עם מעבד של 1 ג'יגה-הרץ (GHz) ו- 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64).

מערכת הפעלה

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2

זיכרון

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 512 MB

שטח בכונן הקשיח

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 70 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 120 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר - 70 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר - 120 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 150 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 200 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 - 200 MB

כונן

 • כונן תקליטורים (אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור)

צג

 • צג Super VGA ‏(‎800 x 600) או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר עם 256 צבעים

ציוד היקפי

 • מודם או חיבור לאינטרנט

 • עכבר Microsoft, Microsoft IntelliMouse או התקן הצבעה תואם

Internet Explorer 8

‏‏מעבד

 • מחשב עם מעבד במהירות 233 מגה-הרץ (MHz) ומעלה (מעבד Pentium מומלץ)

מערכת הפעלה

 • מהדורת 32 סיביות של Windows XP עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • Windows XP Professional x64 Edition

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista או גירסה מתקדמת יותר 

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista או גירסה מתקדמת יותר 

 • Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • Windows Server 2008 32-bit

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008

זיכרון

 • מהדורת 32 סיביות של Windows XP עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 64 MB

 • Windows XP Professional x64 Edition - 128 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista - 512 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista - 512 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 64 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 128 MB

 • Windows Server 2008 32-bit—512 MB

 • Windows Server 2008 64-bit—512 MB

שטח בכונן הקשיח

 • מהדורת 32 סיביות של Windows XP עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 150 MB

 • Windows XP Professional x64 Edition - 200 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Vista - 70 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Vista - 120 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 150 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר - 200 MB

 • מהדורת 32 סיביות של Windows Server 2008 - 150 MB

 • מהדורת 64 סיביות של Windows Server 2008 - 200 MB

כונן

 • כונן תקליטורים (אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור)

צג

 • צג Super VGA ‏(‎800 x 600) או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר עם 256 צבעים

ציוד היקפי

 • מודם או חיבור לאינטרנט

 • עכבר Microsoft, Microsoft IntelliMouse או התקן הצבעה תואם

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×