היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מצב בטוח מפעיל את Windows במצב בסיסי, עם מספר מוגבל של קבצים ומנהלי התקנים. אם בעיה אינה מתרחשת במצב בטוח, משמעות הדבר היא שהגדרות ברירת המחדל ומנהלי ההתקנים הבסיסיים אינם גורמים לבעיה. התבוננות ב- Windows במצב בטוח מאפשרת לך לצמצם את מקור הבעיה, ולעזור לך לפתור בעיות במחשב.

יש שתי גירסאות של מצב בטוח: מצב בטוח ומצב בטוח עם עבודה ברשת. מצב בטוח עם עבודה ברשת מוסיף את מנהלי ההתקנים והשירותים של הרשת שתצטרך לגשת לאינטרנט ולמחשבים אחרים ברשת שלך. 

בחר מתוך הסעיפים הבאים כדי לגלות כיצד להפעיל את המחשב שלך במצב בטוח מתוך 'הגדרות', מתוך מסך הכניסה או מתוך מסך שחור או ריק.

 1. הקש על מקש סמל Windows + I בלוח המקשים כדי לפתוח את 'הגדרות'. אם הבעיה אינה נפתרת, בחר בלחצן התחל ולאחר מכן בחר הגדרות .

 2. בחר מערכת > שחזור .
  פתיחת הגדרות שחזור

 3. תחת אפשרויות שחזור, לצד אתחול מתקדם, בחר הפעל מחדש כעת.

 4. לאחר שהמחשב מופעל מחדש למסך בחירת אפשרות, בחר פתרון בעיות > אפשרויות מתקדמות > הגדרות אתחול > הפעל מחדש. יתכן שתתבקש להזין את מפתח השחזור של BitLocker.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 5. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר 4 או הקש F4 כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח. לחלופין, אם תצטרך להשתמש באינטרנט, בחר 5 או הקש F5 עבור מצב בטוח עם עבודה ברשת.

כשאינך יכול לפתוח את 'הגדרות' כדי להיכנס למצב בטוח, הפעל מחדש את המכשיר ממסך הכניסה של Windows.  

 1. במסך הכניסה של Windows, לחץ והחזק את מקש Shift תוך בחירה באפשרות הפעלה > מחדש .

 2. לאחר שהמחשב יופעל מחדש למסך בחר אפשרות , בחר פתרון בעיות> אפשרויות מתקדמות> הגדרות אתחול > מחדש. יתכן שתתבקש להזין את מפתח השחזור של BitLocker.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 3. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר 4 או F4 כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח. לחלופין, אם תצטרך להשתמש באינטרנט, בחר 5 או F5 עבור מצב בטוח עם עבודה ברשת.

הערה: אם הצפנת את המכשיר שלך, תזדקק למפתח BitLocker כדי להתחיל במצב בטוח.

לפני שתיכנס למצב בטוח, עליך להיכנס לסביבת השחזור של Windows‏ (winRE). לשם כך, יהיה עליך לכבות שוב ושוב את המכשיר שלך ולאחר מכן להפעיל:

 1. החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 3. כאשר מופיע הסימן הראשון לכך ש- Windows הופעל (לדוגמה, מכשירים מסוימים מציגים את סמל היצרן בעת ההפעלה מחדש), לחץ על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 4. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 5. כאשר Windows מופעל מחדש, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 7. אפשר למכשיר שלך להפעיל מחדש לתיקון אוטומטי ובחר אפשרויות מתקדמות כדי להיכנס ל- winRE.

כעת, כשאתה נמצא ב- winRE, יהיה עליך לבצע את השלבים הבאים כדי שיעבירו אותך למצב בטוח:

 1. במסך בחר אפשרות, בחר פתרון בעיות> מתקדמות> הגדרות אתחול> מחדש.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 2. לאחר שהמכשיר יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר באפשרות 5 מתוך הרשימה או הקש F5 למצב בטוח עם עבודה ברשת.

אם אתה זקוק למידע נוסף על שגיאת מסך שחור או מסך ריק, ראה פתרון בעיות של שגיאות מסך שחור או מסך ריק.

הערות: הפעלה מחדש של המכשיר אמורה להיות מספיקה כדי לצאת ממצב בטוח בחזרה למצב רגיל. עם זאת, אם מסיבה כלשהי המחשב שלך עדיין באתחול למצב בטוח בעצמו לאחר ההפעלה מחדש, נסה לבצע את ההפעולה הבאה:

 1. הקש על מקש סמל Windows + R.

 2. הקלד msconfig בתיבה פתח ולאחר מכן בחר אישור.

 3. בחר בכרטיסיה אתחול.

 4. תחת אפשרויות אתחול, נקה את תיבת הסימון אתחולבטוח.

 1. הקש על מקש סמל Windows + I במקלדת כדי לפתוח את 'הגדרות'. אם הבעיה אינה נפתרת, בחר בלחצן התחל ולאחר מכן בחר הגדרות .

 2. בחר עדכון & אבטחה > שחזור .
  פתיחת הגדרות שחזור

 3. תחת הגדרות אתחול מתקדמות, בחר באפשרות הפעל מחדש כעת.

 4. לאחר שהמחשב יופעל מחדש למסך בחר אפשרות , בחר פתרון בעיות> אפשרויות מתקדמות> הגדרות אתחול > מחדש. יתכן שתתבקש להזין את מפתח השחזור של BitLocker.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 5. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר 4 או הקש F4 כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח. לחלופין, אם תצטרך להשתמש באינטרנט, בחר 5 או הקש F5 עבור מצב בטוח עם עבודה ברשת.

כשאינך יכול לפתוח את 'הגדרות' כדי להיכנס למצב בטוח, הפעל מחדש את המכשיר ממסך הכניסה של Windows.  

 1. במסך הכניסה של Windows, לחץ והחזק את מקש Shift תוך בחירה באפשרות הפעלה >  מחדש .

 2. לאחר שהמחשב יופעל מחדש למסך בחר אפשרות , בחר פתרון בעיות> אפשרויות מתקדמות> הגדרות אתחול > מחדש. יתכן שתתבקש להזין את מפתח השחזור של BitLocker.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 3. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר 4 או F4 כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח. לחלופין, אם תצטרך להשתמש באינטרנט, בחר 5 או F5 עבור מצב בטוח עם עבודה ברשת.

הערה: אם הצפנת את המכשיר שלך, תזדקק למפתח BitLocker כדי להתחיל במצב בטוח.

לפני שתיכנס למצב בטוח, עליך להיכנס לסביבת השחזור של Windows‏ (winRE). לשם כך, יהיה עליך לכבות שוב ושוב את המכשיר שלך ולאחר מכן להפעיל:

 1. החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 3. כאשר מופיע הסימן הראשון לכך ש- Windows הופעל (לדוגמה, מכשירים מסוימים מציגים את סמל היצרן בעת ההפעלה מחדש), לחץ על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 4. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 5. כאשר Windows מופעל מחדש, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.

 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

 7. אפשר למכשיר שלך לבצע הפעלה מחדש מלאה. תיכנס ל- winRE.

כעת, כשאתה נמצא ב- winRE, יהיה עליך לבצע את השלבים הבאים כדי שיעבירו אותך למצב בטוח:

 1. במסך בחר אפשרות, בחר פתור בעיות> אפשרויות מתקדמות> הגדרות אתחול> מחדש.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.

  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.

  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

 2. לאחר שהמכשיר יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. בחר באפשרות 5 מתוך הרשימה או הקש F5 למצב בטוח עם עבודה ברשת.

אם אתה זקוק למידע נוסף על שגיאת מסך שחור או ריק, ראה פתרון בעיות של שגיאות מסך שחור או ריק.

הערות: הפעלה מחדש של המכשיר אמורה להיות מספיקה כדי לצאת ממצב בטוח בחזרה למצב רגיל. עם זאת, אם מסיבה כלשהי המחשב שלך עדיין באתחול למצב בטוח בעצמו לאחר ההפעלה מחדש, נסה לבצע את ההפעולה הבאה:

 1. הקש על מקש סמל Windows + R.

 2. הקלד msconfig בתיבה פתח ולאחר מכן בחר אישור.

 3. בחר בכרטיסיה אתחול.

 4. תחת אפשרויות אתחול, נקה את תיבת הסימון אתחולבטוח.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×