השגת התצוגה הטובה ביותר בצג שלך

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו

Windows בוחר את הגדרות התצוגה הטובות ביותר עבור המחשב שלך, בהתאם לצג שלך. אם ברצונך לכוונן את הגדרות התצוגה, או אם הן השתנו וברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, להלן מספר פעולות שבאפשרותך לנסות.

מומלץ להגדיר את רזולוציית הצג לזו שהוא תוכנן להציג (רזולוציה זו נקראת רזולוציה מקורית). כדי לראות את הרזולוציה המקורית של הצג, בדוק את הגדרות התצוגה בהגדרות המחשב.

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על מחוון הרזולוציה וגרור אותו עד שתמצא את הרזולוציה המסומנת במילה (מומלץ). זוהי הרזולוציה המקורית של הצג שלך. בדרך כלל, זו הרזולוציה הגבוהה ביותר שבה יכול הצג לתמוך.

 4. הקש או לחץ על החל.


צגים יכולים לתמוך ברזולוציות נמוכות מהרזולוציה המקורית שלהם, אך ברזולוציות אלו הטקסט לא ייראה חד מספיק והתצוגה עשויה להיות קטנה, ממורכזת במסך, עם קצוות שחורים או מתוחה.

רזולוציות מסך מומלצות

גודל הצג

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

צג בגודל 19 אינץ' עם יחס רוחב-גובה סטנדרטי

‎1280 × 1024‎

צג בגודל 20 אינץ' עם יחס רוחב-גובה סטנדרטי

‎1600 × 1200‎

צגים רחבים בגודל 20 ו- 22 אינץ'

‎1680 × 1050‎

צג רחב בגודל 24 אינץ'

‎1920 × 1200‎


גודל מסך של מחשב נישא

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

מסך של מחשב נישא בגודל 13 אינץ' עד 15 אינץ' עם יחס רוחב-גובה סטנדרטי

‎1400 × 1050‎

מסך רחב של מחשב נישא בגודל 13 אינץ' עד 15 אינץ'

‎1280 × 800‎

מסך רחב של מחשב נישא בגודל 17 אינץ'

‎1680 × 1050‎

צג של טאבלט

‎1360 × 768‎


באפשרותך לקבוע את הבהירות והניגודיות עבור רוב הצגים באמצעות לחצנים או פקדים אחרים הממוקמים על הצג. אם אינך בטוח כיצד לכוונן את הבהירות והניגודיות עבור הצג שלך, עיין בחוברת ההדרכה או באתר האינטרנט של היצרן. באפשרותך גם לבדוק אם יש במחשב שלך הגדרת בהירות אוטומטית. אם יש לך מחשב נישא, תוכל לכוונן את הבהירות ב- Windows.


כדי לכוונן את הבהירות באופן אוטומטי

מחשבים מסוימים מתאימים את בהירות המסך באופן אוטומטי בהתבסס על כמות האור שיש בחדר שבו אתה משתמש במחשב. כדי לראות אם הגדרה זו קיימת במחשב שלך, בצע שלבים אלה.

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ודא שהמחוון התאם את בהירות המסך שלי באופן אוטומטי פועל.

  (אם אינך מעוניין שבהירות המסך תשתנה באופן אוטומטי, הקש או לחץ על מחוון התאם את בהירות המסך שלי באופן אוטומטי כדי לבטל אותה.)

 4. הקש או לחץ על החל.


הערה: ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה במחשבים מסוימים.


כדי להתאים בהירות עבור מסך של מחשב נישא

עבור רוב מסכי המחשבים הנישאים, באפשרותך להתאים את הבהירות ב'אפשרויות צריכת חשמל' של Windows.

 1. פתח את 'אפשרויות צריכת חשמל' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת אפשרויות צריכת חשמל בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על אפשרויות צריכת חשמל.

 2. תחת התוכנית שברצונך לשנות, הקש או לחץ על שנה הגדרות תוכנית.

 3. בדף שנה הגדרות עבור התוכנית, בחר את הגדרות הבהירות שבהן ברצונך להשתמש כאשר המחשב פועל על סוללה (אם הדבר רלוונטי) וכאשר הוא מחובר לחשמל.


הערה: במחשב נישא, באפשרותך גם לנסות לכוונן את הבהירות על-ידי החזקת מקש Fn לחוץ, ולאחר מכן הקשה על מקש הפונקציה המתאים כדי להגדיל (לחצן ' הגדל בהירות ') או להקטין (לחצן ' הקטן בהירות ') את הבהירות של התצוגה.
אם אתה משתמש ביותר מצג אחד, באפשרותך לזהות את הצגים המחוברים, לזהות צג נוסף, לשנות את כיוון המסך, לבחור מה יוצג בכל אחד מהצגים וכן לבחור איזה מהם ישמש כצג הראשי.


זיהוי הצגים שלך

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על זהה.

זיהוי צג נוסף

אם מחובר למחשב צג נוסף, אך Windows לא זיהה אותו באופן אוטומטי, באפשרותך לזהותו באופן ידני בהגדרות המחשב.

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על זיהוי.

שינוי כיוון המסך

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ברשימה כיוון, בחר את כיוון המסך שבו ברצונך להשתמש.

בחירת הפריטים המוצגים בכל צג

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ברשימה צגים מרובים , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הארכה. תצוגה מתמשכת אחת תתפרס על-פני כל הצגים.

  • שכפל. אותה תצוגה תופיע בכל אחד מהצגים.

  • הצג רק ב- 1. התצוגה תופיע רק בצג הראשון.

  • הצג רק ב- 2. התצוגה תופיע רק בצג השני.

בחירת הצג הראשי

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. בתמונת התצוגה המקדימה, הקש או לחץ על הצג שבו ברצונך להשתמש כצג הראשי שלך כדי לבחור אותו.

 4. בחר בתיבת הסימון הפוך צג זה לצג הראשי שלי.

עצה: באפשרותך להשתמש בארבע הפינות של כל צג כדי לפתוח את מסך 'התחל', את הצ'ארמס ואת האפליקציות שבהן השתמשת לאחרונה.

באפשרותך לקבל את מסך ההתחלה והיישומים מחנות Windows רק בצג אחד בכל פעם. בעת פתיחת מסך 'התחל', הצ'ארמס או האפליקציות האחרונות בצג אחר, האפליקציות מחנות Windows עוברות גם הן לצג זה.אם הטקסט ופריטים אחרים (כגון סמלים) בשולחן העבודה קטנים מדי, באפשרותך להגדיל אותם בלי לשנות את רזולוציית המסך.

 1. פתח את 'רזולוציית מסך' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת הגדלת טקסט בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על הגדל או הקטן טקסט ופריטים אחרים.

 2. גרור את המחוון עד שהפריטים בתמונת התצוגה המקדימה יגיעו לגודל הרצוי.

 3. הקש או לחץ על החל.

  תראה את השינוי בפעם הבאה שתיכנס ל-Windows.


הערה: ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה עבור צגים מסוימים.


באפשרותך גם לשנות את גודל הטקסט עבור פריטים ספציפיים ב- Windows, כגון פסי כותרת של חלונות או תיאורי כלים, מבלי לשנות את הגודל של פריטים אחרים בשולחן העבודה.

 1. פתח את 'רזולוציית מסך' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת הגדלת טקסט בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על הגדל או הקטן טקסט ופריטים אחרים.

 2. תחת שנה את גודל הטקסט בלבד, בחר בפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר גודל טקסט. אם ברצונך להפוך את הטקסט למודגש, בחר בתיבת הסימון מודגש.

 3. הקש או לחץ על החל.

  תראה את השינוי בפעם הבאה שתיכנס ל-Windows.


טכנולוגיית ClearType ב- Windows מסייעת להפוך את הטקסט על המסך לברור וחד ככל האפשר, ויכולה לסייע בהקלה על קריאה מהמסך למשך פרקי זמן ארוכים. אם הטקסט על המסך נראה מטושטש, ודא ש- ClearType פועל.

 1. החלק במהירות מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. בתיבת החיפוש, הזן ClearType ולאחר מכן הקש או לחץ על כוונן טקסט ClearType.

 3. ודא שתיבת הסימון הפעל את ClearType נבחרה ולאחר מכן הקש או לחץ על הבא. בכל עמוד, הקש או לחץ על דוגמת הטקסט שנראית לך הטובה ביותר.

 4. בעמוד האחרון של הכוונן, הקש או לחץ על סיום כדי לשמור את ההגדרות שלך. נדרשת הרשאת מנהל מערכתייתכן שתתבקש לקבל סיסמת מנהל מערכת או כדי לאשר את בחירתך.


'כיול צבעי הצג' עוזר לך לשפר את צבעי הצג ולהבטיח שהצבעים מיוצגים על-גבי המסך באופן מדויק.


כדי להשתמש בכיול צבעי צג

 1. פתח את 'כיול צבעי הצג' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת כיול צבעי צג בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על כייל את צבע הצג. נדרשת הרשאת מנהל מערכתייתכן שתתבקש לקבל סיסמת מנהל מערכת או כדי לאשר את בחירתך.

 2. בעמוד ברוך הבא אל כיול צבעי הצג, הקש או לחץ על הבא כדי להמשיך.

 3. בעמוד קביעת הגדרות צבעים בסיסיות, לחץ על לחצן תפריט בצג (סביר להניח שהוא נמצא בחלק הקדמי). יופיע תפריט על המסך. השתמש בלחצני הצג לניווט בתפריט שעל המסך כדי לאמת (או לכוונן) הגדרה אחת או יותר מבין ההגדרות הבאות:

  • אתר את תפריט הצבעים לבחירת מצב הצבעים ולאחר מכן הגדר את התצוגה ל- sRGB.

  • אם אתה רואה את האפשרות לבחירת טמפרטורת צבעים (המכונה גם 'נקודה לבנה') ולא מצב צבעים, הגדר את טמפרטורת הצבעים ל- D65 (או 6500).

  • אתר את התפריט להגדרת ערך גאמה. הגדר את ערך הגאמה ל- 2.2, הגדרת ברירת המחדל.

  • אם אין באפשרותך לאתר אף אחת מהגדרות אלה, חפש בתפריט שעל המסך הגדרה המאפשרת לאפס את הצג להגדרות הצבעים שנקבעו כברירת מחדל על-ידי היצרן ובחר באפשרות זו.

  אם הגדרות הצבעים הבסיסיות אינן מוצגות בתפריט שעל המסך עבור הצג שלך, פשוט הקש או לחץ על הבא כדי להמשיך.

  הערה: לחצני התפריט והצג משתנים מדגם לדגם ומיצרן ליצרן. לקבלת עזרה בשימוש בלחצנים של הצג, עיין במדריך או באתר האינטרנט של היצרן.


 4. בכל אחד מהעמודים ב'כיול צבעי הצג', בצע את ההוראות שעל המסך והקש או לחץ על הבא כשתסיים. הרשימה הבאה מכילה מידע נוסף על כל אחת מההגדרות.

  • גאמה. הגדרה זו עוזרת להבטיח שפרטים כגון גווני צבעים והצללות ייראו נכון על המסך שלך.

  • בהירות. הגדרה זו קובעת כיצד ייראו צבעים כהים וצללים על המסך שלך. באפשרותך לכוונן את הבהירות כך שצבעים כהים יופיעו במדויק, באופן שבו עדיין תוכל לראות צללים, קווי מיתאר ופרטים אחרים בתמונות הכהות יותר. אם מוגדרת בהירות גבוהה מדי, צבעים שחורים יופיעו כבהירים ואפורים. כדי להתאים את הגדרות הבהירות, חפש לחצן בהירות או תפריט על הצג. אם אתה משתמש במחשב נישא, נסה לכוונן את הבהירות על-ידי החזקת מקש Fn לחוץ ולאחר מכן הקשה על מקש הפונקציה המתאים כדי להגדיל (לחצן ' הגדל בהירות ') או להקטין (לחצן ' הקטן בהירות ') את הבהירות של התצוגה.

  • חדות. הגדרה זו קובעת כיצד ייראו צבעים לבנים ובהירים על המסך. באפשרותך לכוונן את הבהירות כך שהפריטים המרכזיים בתמונות יופיעו בצורה מדויקת. כדי לשנות את הגדרות הבהירות, חפש לחצן בהירות או לחצן תפריט על הצג. (במחשבים נישאים בדרך כלל אין פקדי ניגודיות.)

  • איזון צבעים. איזון הצבעים משפר את האופן שבו גווני אפור מופיעים על המסך.

 5. בעמוד יצרת בהצלחה כיול חדש, הקש או לחץ על כיול קודם כדי לראות את כיול הצג הישן. הקש או לחץ על כיול נוכחי כדי לראות את כיול הצג החדש.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לכיול שבו ברצונך להשתמש:

  • כדי להשתמש בכיול החדש, הקש או לחץ על סיום.

  • כדי להשתמש בכיול הקודם, הקש או לחץ על ביטול.

 7. בחר אם להשתמש ב'כוונן טקסט של ClearType' כדי לוודא שטקסט מוצג בבירור עם הכיול החדש שלך.


הערה: אם יש לך התקן ותוכנה לכיול צג, מומלץ להשתמש בהם במקום ב'כיול צבעי הצג' מאחר שהם יספקו תוצאות כיול טובות יותר.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×