Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

כדי לנהל את כל ההיבטים של הגדרות שפת הקלט והתצוגה במחשב Windows 11, השתמש בשיטות הבאות.

כדי להחליף את פריסת לוח המקשים שאתה משתמש בה, לחץ והחזק את מקש Windows ולאחר מכן הקש שוב ושוב על מקש הרווח כדי לעבור בין כל הלוחות המותקנים. (אם כלום לא קורה, המשמעות היא שמותקנת מקלדת אחת.)

באפשרותך גם לבחור את קיצור השפה בשורת המשימות ולאחר מכן לבחור את השפה או שיטת הקלט שבה ברצונך להשתמש.

הערה: בשדה הקלט, הקש על מקש סמל Windows + נקודה (.)   כדי   לגשת ל- Emoji & מקלדת נוספת, אם השפה שלך תומכת בה.

אם אתה לא מוצא את פריסת המקלדת הרצויה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף מקלדת חדשה.

הוספת שפת קלט מאפשרת לך להגדיר סדר העדפות שפה עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות, וגם לשנות את שפת המקלדת.

 1. בחר את >הגדרות > זמן & אזור > שפה & .

 2. בחר את השפה הכוללת את לוח המקשים הרצוי ולאחר מכן בחר אפשרויות.

 3. בחר הוסף לוח מקשים ובחר את לוח המקשים שברצונך להוסיף. אם אתה לא רואה את לוח המקשים הרצוי, ייתכן שיהיה עליך להוסיף שפה חדשה כדי לקבל אפשרויות נוספות. אם זה המצב, עבור לשלב 4.

 4. חזור לדף הגדרות שפה, עבור אל שפות מועדפתולאחר מכן בחר הוסף שפה.

 5. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מהרשימה ולאחר מכן בחר הבא.

 6. סקור את תכונות השפה שתרצה להגדיר או להתקין ובחר התקן.

קיצור דרך "הוספת לוח מקשים"

שפת התצוגה שתבחר תשנה את שפת ברירת המחדל הנמצאת בשימוש בתכונות של Windows, כגון 'הגדרות' ו'סייר הקבצים'.

 1. בחר התחל > הגדרות > זמן & > שפה & אזור.

 2. בחר בשפה מתוך תפריט שפת התצוגה של Windows.

קיצור הדרך "שנה את שפת התצוגה שלך"

אם השפה מופיעה תחת ‏‫שפות מועדפות‬ אך לא מופיעה ברשימת שפות התצוגה של Windows, תצטרך להתקין את ערכת השפה שלה (אם היא זמינה).

 1. בחר התחל > הגדרות > זמן & > שפה & אזור.

 2. בשפות מועדפת, בחר הוסף שפה, הזן את השפה הרצויה ולאחר מכן בחר הבא.

 3. בחר הורד ‏‫מהאפשרות 'הורד ערכת שפה'.‬

 4. לאחר התקנת ערכת השפה, בחר אחורה.

 5. בחר בשפה מתוך תפריט שפת התצוגה של Windows.

קיצור הדרך "התקנת ערכת שפה"

אם אתה מקבל הודעת "מותרת רק ערכת שפה אחת" או "רשיון Windows שלך תומך בשפת תצוגה אחת בלבד", יש לך מהדורת שפה אחת של Windows 10. כך ניתן לבדוק את מהדורת השפה Windows 10 שלך:

 1. בחר התחל> הגדרות > אודות, ולאחר מכן עבור למקטע Windows מפרט.

 2. אם אתה רואה את Windows 11 Home Language לצד Edition, יש לך מהדורת שפה בודדת של חלון 11, ולא ניתן להוסיף שפה חדשה אלא אם אתה רוכש שדרוג ל- Windows 11 Home או Windows 11 Pro.

שדרוג ל- Windows 11 Home או Windows 11 Pro

 1. בחר התחלה הגדרות > זמן ושפה > שפה ואזור.

 2. תחת שפות מועדפת,בחר את השפה שברצונך להסיר ולאחר מכן בחר הסר.

 3. כדי להסיר לוח מקשים בודד, בחר את השפה (ראה שלב 2), בחר אפשרויות ,גלול מטה למקטע מקלדות, בחר את לוח המקשים שברצונך להסיר ובחר הסר.

כדי לנהל את כל ההיבטים של הגדרות שפת התצוגה והקלו במכשיר Windows 10, השתמש בשיטות הבאות.

כדי להחליף את פריסת המקלדת שבה אתה משתמש ב- Windows 10, לחץ והחזק את מקש Windows  ולאחר מכן הקש שוב ושוב על מקש הרווח ‏‫כדי לעבור בין כל המקלדות המותקנות. (אם כלום לא קורה, המשמעות היא שמותקנת מקלדת אחת.)

תוכל לבחור גם את קיצור השפה בחלק השמאלי הרחוק של שורת המשימות ולאחר מכן לבחור את השפה או את שיטת הקלט הרצויה.

הערה: בשדה הקלט, הקש על Windows +נקודה (.) כדי לגשת למקלדת ה- emoji בלוח המקשים, אם השפה שלך תומכת בכך.

אם אתה לא מוצא את פריסת המקלדת הרצויה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף מקלדת חדשה.

הוספת שפת קלט מאפשרת לך להגדיר סדר העדפות שפה עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות, וגם לשנות את שפת המקלדת.

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות זמן ושפה > שפה.

 2. תחת שפות מועדפות, בחר את השפה שמכילה את המקלדת הרצויה, ולאחר מכן בחר אפשרויות.

 3. בחר הוסף לוח מקשים ובחר את לוח המקשים שברצונך להוסיף. אם אתה לא רואה את לוח המקשים הרצוי, ייתכן שיהיה עליך להוסיף שפה חדשה כדי לקבל אפשרויות נוספות. אם זה המצב, עבור לשלב 4.

 4. חזור לדף הגדרות שפה ולאחר מכן בחר הוסף שפה.

 5. בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש מהרשימה ולאחר מכן בחר הבא.

 6. סקור את תכונות השפה שתרצה להגדיר או להתקין ובחר התקן.

קיצור דרך "הוספת לוח מקשים"

שפות מסוימות דורשות תכונות שפה נוספות

כדי ששפות אחדות יפעלו כראוי, אתה זקוק למנהל מערכת במחשב כדי להתקין את תכונות השפה. להלן רשימה של השפות המושפעות:

 • Microsoft IME – לוח מקשים ראשי של יפנית

 • Microsoft Pinyin – מקלדת ראשית של סינית (פשוטה, סין), לוח מקשים ראשי של סינית (פשוטה, סינגפור)

 • Microsoft Wubi – מקלדת משנית של סינית (פשוטה, סין), מקלדת משנית של סינית (פשוטה, סינגפור)

 • Microsoft Bopomofo – מקלדת ראשית של סינית (מסורתית, טייוואן), מקלדת משנית של סינית (מסורתית, הונג קונג SAR), מקלדת משנית של סינית (מסורתית, Macao SAR)

 • Microsoft ChangJie – מקלדת משנית של סינית (מסורתית, טייוואן), מקלדת משנית של סינית (מסורתית, הונג קונג SAR), מקלדת משנית של סינית (מסורתית, Macao SAR)

 • Microsoft Quick – מקלדת משנית של סינית (מסורתית, טייוואן), לוח מקשים ראשי של סינית (מסורתית, הונג קונג SAR), מקלדת ראשית של סינית (מסורתית, Macao SAR)

 • Bangla Phonetic – מקלדת משנית של בנגלית (הודו)

 • Gujarati Phonetic – מקלדת משנית של Gujarati

 • הינדי פונטי – מקלדת משנית של הינדי

 • Kannada Phonetic – מקלדת משנית של Kannada

 • Malayalam Phonetic – מקלדת משנית של Malayalam

 • Marathi Phonetic – מקלדת משנית של Marathi

 • Odia Phonetic – מקלדת משנית של Odia

 • Punjabi Phonetic – מקלדת משנית של פונג'אבי (Gurmukhi)

 • Tamil Phonetic – מקלדת משנית של טמילית (הודו)

 • Telugu Phonetic – מקלדת משנית של Telugu

שפת התצוגה שתבחר תשנה את שפת ברירת המחדל הנמצאת בשימוש בתכונות של Windows, כגון 'הגדרות' ו'סייר הקבצים'.

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות זמן ושפה > שפה.

 2. בחר בשפה מתוך תפריט שפת התצוגה של Windows.

קיצור הדרך "שנה את שפת התצוגה שלך"

אם השפה מופיעה תחת ‏‫שפות מועדפות‬ אך לא מופיעה ברשימת שפות התצוגה של Windows, תצטרך להתקין את ערכת השפה שלה (אם היא זמינה).

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות זמן ושפה > שפה.

 2. בחר שפה מתוך הרשימה הוסף שפה תחת שפות מועדפות, ולאחר מכן בחר אפשרויות.

 3. בחר הורד ‏‫מהאפשרות 'הורד ערכת שפה'.‬

 4. לאחר התקנת ערכת השפה, בחר חזור .

 5. בחר בשפה מתוך תפריט שפת התצוגה של Windows.

קיצור הדרך "התקנת ערכת שפה"

אם אתה מקבל הודעת "מותרת רק ערכת שפה אחת" או "רשיון Windows שלך תומך בשפת תצוגה אחת בלבד", יש לך מהדורת שפה אחת של Windows 10. כך ניתן לבדוק את מהדורת השפה Windows 10 שלך:

 1. בחר את לחצן התחל  , בחר הגדרות > אודות, ולאחר מכן גלול מטה אל המקטע מפרטי Windows.

 2. אם אתה רואה Windows 10 Home Single Language ליד מהדורה, יש ברשותך מהדורת שפה יחידה של Window 10, ואינך יכול להוסיף שפה חדשה אלא אם תרכוש שדרוג ל- Windows 10 Home או ל- Windows 10 Pro.

שדרג ל Windows 10 Home או Windows 10 Pro

 1. בחר בלחצן  התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > זמן & שפה > שפה.

 2. תחת שפות מועדפות, בחר את השפה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

 3. כדי להסיר מקלדת בודדת, בחר את השפה המדוברת (sראה שלב 2), בחר אפשרויות, גלול מטה אל המקטע מקלדות, בחר את המקלדת שברצונך להסיר ולחץ על הסר.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×