היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבט כולל על USB-C

באמצעות חיבור USB-C, באפשרותך לטעון את מחשב ה- Windows 11 שלך, וכן להתחבר למכשירי USB Type-C אחרים כגון טלפונים ניידים, תחנות עגינה, מתאמי תצוגה והתקנים אחרים בעלי יציאת USB-C.

יציאת USB מסוג Type-C

למרבה הצער, שילובים מסוימים של תוכנה וחומרה עלולים לגרום בעיות. אם זה המצב, יתכן שיוצגו לך הודעות שידווחו שמשהו השתבש עם החיבור דרך יציאת USB-C. לפניך מספר עצות שיעזרו לך לפתור את הבעיה. אם ברצונך לשנות את המצב שבו אתה רואה הודעות על בעיות USB, כך תעשה זאת:

 1. בחר חיפוש , הקלד USB ובחר הגדרות USB מרשימת התוצאות.

  פתיחת הגדרות USB

 2. הפעלה או ביטול של הודעות חיבור.

הערה: אם אתה נתקל בבעיות בהורדת תמונות, ראה ייבוא תמונות וסרטוני וידאו מהטלפון למחשב.

לפניך מספר הודעות בנושא USB-C שאתה עשוי לראות אם ישנה בעיה:

ייתכן שהפונקציונליות של התקן USB4 תהיה מוגבלת

ודא שהתקן ה- USB4 שאתה מתחבר אליו נתמך על-ידי המחשב שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שהמחשב שלך תומך ב- USB4 כדי לקבל את החוויה הטובה ביותר ממכשיר USB4 או תחנת עגינה מחוברים.

 • הקפד להשתמש בכבל שסופק על-ידי יצרן ההתקן או תחנת העגינה או כבל USB4 מאושר.

 • חבר את התקן ה- USB4 או תחנת העגינה ישירות למחשב או רק לתחנת עגינה מסוג USB4.

 • ההתקן או תחנת העגינה שלך תומכים ב- USB4, אך הוא מחובר ליציאה במחשב שאינה תומכת ב- USB4. ייתכן שלהתקן המצורף יש פונקציונליות מוגבלת מכיוון שהוא אינו משתמש ב- USB4.

 • אתה משתמש בכבל שאינו תומך ב- USB4.

 • אתה מחבר את התקן ה- USB4 או תחנת העגינה שלך לתחנת עגינה שאינה תומכת ב- USB4.

התקן USB לא זוהה

התקן ה- USB האחרון שמחברת למחשב זה לא פעל כראוי, ו- Windows אינו מזהה אותו.

נסה פתרונות אלה

סיבה אפשרית

 1. אתר את קוד השגיאה במחשב Windows 11 ולאחר מכן רשום אותו.

 2. עבור קוד השגיאה שאתה רואה, בצע את השלבים לפתרון הבעיה, כפי שמתוארים במאמר קודי שגיאה במנהל ההתקנים ב- Windows.

הערה: הדבר חל על כל קודי השגיאה שמוצגים במנהל ההתקנים, למעט קוד שגיאה 28 (מנהלי התקן עבור המכשיר אינם מותקנים).

מכשיר ה- USB שאליו התחברת דיווח על בעיה או שקיימת בעיה עם מנהל ההתקן של המכשיר.

כדי למצוא את קוד השגיאה Windows 11 PC

 1. בחר בלחצן התחל ולאחר מכן הקלד מנהל ההתקניםובחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.

 2. במנהל ההתקנים, אתר את המכשיר. הוא אמור להיות מסומן בסימן קריאה צהוב.

 3. בחר את המכשיר, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני), ולאחר מכן בחר מאפיינים. קוד השגיאה מוצג תחת מצב מכשיר.

מטען איטי

כדי להאיץ את הטעינה, השתמש במטען ובכבל שצורפו למכשיר שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • השתמש במטען ובכבל הכלולים במחשב.

 • ודא שאתה מחבר את המטען ליציאת הטעינה מסוג USB-C במחשב.

 • השתמש במלית של אוויר דחוס כדי לנקות את יציאת USB-C במחשב שלך.

 • המטען אינו תואם למחשב שלך.

 • למטען אין מספיק עוצמה כדי לטעון את המחשב.

 • המטען אינו מחובר ליציאת טעינה במחשב שלך.

 • כבל הטעינה אינו חזק מספיק עבור המטען או המחשב.

 • אבק או לכלוך בתוך יציאת ה- USB במכשיר מונע הכנסה נאותה של כבל הטעינה.

 • המטען מחובר דרך תחנת עגינה או רכזת חיצונית.

הערות: 

 • סמל סוללה עם אזהרה עליו מופיע במגש המערכת כדי לציין שמחובר מטען איטי, והסוללה נפרסת. גם הודעת המטען האיטי עשויה להופיע.

 • למחשב עם מחברי USB Type-C יש מגבלות צריכת חשמל גדולות יותר. אם המחבר תומך בהספקת חשמל מסוג USB, הוא יכול לטעון מהר אף יותר ברמות צריכת חשמל נוספות.

 • כדי לטעון מהר יותר, המחשב, המטען והכבל חייבים כולם לתמוך בתקני התעשייה. המטען והכבל חייבים גם לתמוך ברמות המתח שהמחשב שלך דורש לטעינה המהירה יותר. לדוגמה, אם המחשב שלך דורש 12V ו- 3A עבור הטעינה המהירה ביותר, מטען של 5V ו- 3A לא יספק לך את הטעינה המהירה ביותר.

 • מטענים שאינם כוללים מחבר USB Type-C סטנדרטי עשויים להשתמש במחבר קנייני שאינו סטנדרטי שהמחשב שלך אינו תומך בו.

המחשב אינו נטען

כדי להאיץ את הטעינה, השתמש במטען ובכבל שצורפו למכשיר שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • השתמש במטען ובכבל הכלולים במחשב.

 • ודא שאתה מחבר את המטען ליציאת הטעינה מסוג USB-C במחשב.

 • השתמש במלית של אוויר דחוס כדי לנקות את יציאת USB-C במחשב שלך.

 • המטען אינו תואם למחשב שלך.

 • למטען אין מספיק עוצמה כדי לטעון את המחשב.

 • המטען אינו מחובר ליציאת טעינה במחשב שלך.

 • כבל הטעינה אינו עומד בדרישות החשמל של המטען או המחשב.

 • אבק או לכלוך בתוך יציאת ה- USB במכשיר מונע את ההכנסה ההולמת של המטען.

 • המטען מחובר למחשב באמצעות רכזת או תחנת עגינה חיצוניים.

הערות: 

 • למחשב עם מחברי USB Type-C יש מגבלות צריכת חשמל גדולות יותר. אם המחבר תומך בהספקת חשמל מסוג USB, הוא יכול לטעון מהר אף יותר ברמות צריכת חשמל נוספות.

 • כדי לטעון מהר יותר, המחשב, המטען והכבל חייבים כולם לתמוך בתקני התעשייה. המטען והכבל חייבים גם לתמוך ברמות המתח שהמחשב שלך דורש לטעינה המהירה יותר. לדוגמה, אם המחשב שלך דורש 12V ו- 3A עבור הטעינה המהירה ביותר, מטען של 5V ו- 3A לא יספק לך את הטעינה המהירה ביותר.

 • מטענים שאינם כוללים מחבר USB Type-C סטנדרטי עשויים להשתמש במחבר קנייני שאינו סטנדרטי שהמחשב שלך אינו תומך בו.

ייתכן שהפונקציונליות של התקן USB מוגבלת

ודא שהמכשיר שאתה מתחבר אליו נתמך על-ידי המחשב שלך.

- או -

הפונקציונליות של מכשיר Thunderbolt עשויה להיות מוגבלת

ודא שהתקן Thunderbolt שאתה מתחבר אליו נתמך על-ידי המחשב שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שהמחשב שלך תומך באותן תכונות USB-C כמו ההתקן המחובר.

 • ודא שהכבל תומך באותן תכונות USB-C כמו המכשיר המחובר.

 • ודא שהמכשיר או ה- Dongle מחובר ישירות למחשב שלך.

 • ודא שההתקן או הבאג מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב שתומך במצב החלופי הנכון. לדוגמה, אם אתה מחבר התקן מצב חלופי Thunderbolt, הקפד להתחבר ליציאת ה- USB-C התומכת ב- Thunderbolt™.

 • ההתקן או הבאג שאליו התחברת כולל תכונות חדשות עבור USB-C שאינן נתמכות על-ידי המחשב שלך.

 • המכשיר שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי הכבל.

 • ההתקן או הבאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב שלך.

 • ההתקן או הבאגל משתמש ברכזת חיצונית או ב- Dock כדי להתחבר למחשב שלך.

 • יותר מדי מכשירים או פיגים אחרים במצב חלופי מחוברים למחשב שלך.

הערות: 

 • USB Type-C כולל תכונה חדשה שנקראת מצבים חלופיים. אם כבל ה- USB-C שלך כולל תכונה זו, באפשרותך להתחבר למכשירים שאינם מסוג USB שתומכים באותו מצב חלופי. לדוגמה, אם כבל ה- USB-C שלך מצב חלופי של Thunderbolt, באפשרותך להתחבר למכשירי Thunderbolt. אין צורך לבצע הגדרות הפעלה – המכשיר שלך משתמש באופן אוטומטי במצב המתאים, אם הוא נתמך. 

 • התכונה 'מצב חלופי' חייבת להיות נתמכת בחומרה ובתוכנה של המחשב, ובהתקן או בהתקן המחובר או ב'לאנגל'. ייתכן גם שתזדקק לכבל USB-C ספציפי.

חיבור התצוגה עשוי להיות מוגבל

ודא שהתקן DisplayPort שאתה מתחבר אליו נתמך על-ידי המחשב שלך .

- או -

ייתכן שהפונקציונליות של מכשיר MHL תהיה מוגבלת

ודא שמכשיר ה- MHL שאתה מתחבר אליו נתמך על-ידי המחשב שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שהמחשב, הצג החיצוני והכבל תומכים במצבים חלופיים של DisplayPort או MHL.

 • ודא שהמכשיר או ה- Dongle מחובר ישירות למחשב שלך.

 • ודא שההתקן או הבאג מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב שתומך במצב החלופי הנכון. לדוגמה, מתאם מצב חלופי של DisplayPort צריך להיות מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב התומך במצב חלופי של DisplayPort.

 • ההתקן או הבאג שאליו התחברת כולל תכונות חדשות עבור USB-C שאינן נתמכות על-ידי המחשב שלך.

 • המכשיר שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי הכבל.

 • ההתקן או הבאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב שלך.

 • ההתקן או הבאגל מחובר למחשב שלך באמצעות רכזת או תחנת עגינה חיצונית.

 • למחשב שלך מחוברים יותר מדי התקנים או פיגים אחרים המשתמשים בחיבור USB-C.

הערות: USB Type-C כולל תכונה חדשה שנקראת 'מצבים חלופיים' ומאפשרת לך להשתמש בחיבורים שאינם מסוג USB עם כבל וחיבור USB-C. אין צורך לבצע הגדרות הפעלה – המכשיר שלך משתמש באופן אוטומטי במצב המתאים, אם הוא נתמך. לפניך מצבים חלופיים עבור תצוגה שבהם הכבל שלך עשוי לתמוך:

 • DisplayPort

  המצב החלופי DisplayPort מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- DisplayPort.

 • MHL

  המצב החלופי MHL מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- MHL.

 • HDMI

  המצב החלופי HDMI מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- HDMI.

השתמש ביציאת USB אחרת

הפונקציונליות של התקן ה- USB שמחובר ליציאה זו עשויה להיות מוגבלת. חבר את התקן ה- USB ליציאת USB אחרת במחשב שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שהמכשיר או ה- Dongle מחובר ישירות למחשב שלך.

 • ודא שההתקן או ה- Dongle מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב התומך בתכונות של המכשיר או של ה- Dongle. לדוגמה, אם אתה מחבר התקן Thunderbolt, ודא שהוא מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב התומך ב- Thunderbolt.

 • ההתקן או הבאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב שלך.

 • ההתקן או הבאגל מחובר למחשב שלך באמצעות רכזת או תחנת עגינה חיצונית.

ייתכן שהתקן USB ידרש כוח נוסף

ייתכן שהמחשב שלך לא יספק מספיק חשמל להתקן ה- USB. חבר את המכשיר שלך לצריכת חשמל חיצונית, או נסה להשתמש במחשב אחר.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • אם ניתן להפעיל את התקן ה- USB באופן חיצוני, חבר אותו למקור מתח חיצוני.

 • חבר את המחשב למקור חשמל חיצוני ואל תפעיל אותו באמצעות הסוללה.

 • נתק מכשירי USB שאינם בשימוש מהמחשב שלך.

 • למחשב שלך אין אפשרות להפעיל את המכשיר המחובר מכיוון שהתקן זה אינו נתמך.

 • המחשב שלך כולל סוללה חלשה, ולכן הגבלה זמנית את כמות החשמל שהוא יכול לספק למכשיר.

 • המחשב שלך מספק חשמל למכשירים אחרים, כך שהוא הגב את כמות החשמל שהוא מספק באופן זמני למכשיר שזה עתה התחברת לו.

 • המכשיר שאתה מחובר לו דורש מתח רב יותר מכפי שהמחשב יכול לספק.

מתאם שמע USB-C לא נתמך

חבר במקומו מתאם שמע דיגיטלי USB-C.

נסה פתרון זה

סיבה אפשרית

אם יש לך מתאם שמע אנלוגי מסוג USB-C המחובר למחשב, נתק אותו ואז חבר במקומו מתאם שמע דיגיטלי מסוג USB-C.

המחשב שלך לא תומך במתאם השמע שאליו התחברת.

הערה: ישנם שני סוגים של מתאמי שמע USB-C: אנלוגי ודיגיטלי. רוב המחשבים תומכים רק במתאמי שמע דיגיטליים מסוג USB-C שכוללים חומרה שממירה נתוני שמע דיגיטליים מהמחשב שלך לאות אנלוגי שהאוזניות או הרמקולים יכולים להשמיע. מתאמי שמע דיגיטלי מסוג USB-C הם לרוב יקרים יותר ממתאמי שמע אנלוגי.

מבט כולל על USB-C

חיבור USB-C מאפשר לך לטעון מחשב שמפעיל Windows 10 וכן להתחבר להתקני USB Type-C אחרים, כגון טלפונים ניידים, תחנות עגינה, מתאמי תצוגה או התקנים אחרים עם יציאת USB-C.

יציאת USB מסוג Type-C

למרבה הצער, שילובים מסוימים של תוכנה וחומרה עלולים לגרום בעיות. אם זה המצב, יתכן שיוצגו לך הודעות שידווחו שמשהו השתבש עם החיבור דרך יציאת USB-C. לפניך מספר עצות שיעזרו לך לפתור את הבעיה. אם ברצונך לשנות את המצב שבו אתה רואה הודעות על בעיות USB, כך תעשה זאת:

 1. לחץ על הלחצן התחל  ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות > מכשירים > USB.

  פתיחת הגדרות USB

 2. בחר או נקה את התיבה הודע לי אם קיימות בעיות בהתחברות להתקני USB.

הערה: אם אתה נתקל בבעיות בהורדת תמונות, ראה ייבוא תמונות וסרטוני וידאו מהטלפון למחשב.

לפניך מספר הודעות בנושא USB-C שאתה עשוי לראות אם ישנה בעיה:

ייתכן שתוכל לתקן את מכשיר ה- USB

 מכשיר ה- USB נתקל בבעיה. בצע שלבים אלה כדי לנסות כדי לפתור אותה. (קוד שגיאה ____)

נסה פתרונות אלה

סיבה אפשרית

 1. חפש את קוד השגיאה במחשב (או בטלפון) הפועל עם Windows 10 ורשום אותו.

 2. עבור קוד השגיאה שאתה רואה, בצע את השלבים לפתרון הבעיה, כפי שמתוארים במאמר קודי שגיאה במנהל ההתקנים ב- Windows.

הערה: הדבר חל על כל קודי השגיאה שמוצגים במנהל ההתקנים, למעט קוד שגיאה 28 (מנהלי התקן עבור המכשיר אינם מותקנים).

מכשיר ה- USB שאליו התחברת דיווח על בעיה או שקיימת בעיה עם מנהל ההתקן של המכשיר.

 1. בחר בלחצן התחל ולאחר מכן בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים מנהל ההתקנים בחר באפשרות מרשימת התוצאות.

 2. במנהל ההתקנים, אתר את המכשיר. הוא אמור להיות מסומן בסימן קריאה צהוב.

 3. בחר את המכשיר, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני), ולאחר מכן בחר מאפיינים. קוד השגיאה מוצג תחת מצב מכשיר.

 • החלק מטה מהקצה העליון של המסך כדי לפתוח את מרכז הפעולות. ההודעה מופיעה במרכז הפעולות כשקוד השגיאה רשום שם.

מחובר מטען USB איטי

כדי להאיץ את הטעינה, השתמש במטען ובכבל שצורפו למכשיר שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • השתמש במטען ובכבל שצורפו למחשב (או לטלפון).

 • הקפד לחבר את המטען ליציאת USB-C לטעינה במחשב (או בטלפון).

 • השתמש במכל של אוויר דחוס כדי לנקות את יציאת USB-C במחשב (או בטלפון).

 • המטען אינו תואם למחשב (או לטלפון) שלך.

 • למטען אין מספיק עוצמה כדי לטעון את המחשב (או הטלפון).

 • המטען אינו מחובר ליציאת הטענה במחשב (או בטלפון).

 • לכבל המטען אין מספיק עוצמה כדי לטעון את המחשב או את הטלפון.

 • אבק או לכלוך בתוך יציאת ה- USB במכשיר מונע הכנסה נאותה של כבל הטעינה.

 • המטען מחובר דרך תחנת עגינה או רכזת חיצונית.

הערות: 

 • למחשב (או לטלפון) עם מחברים מסוג USB Type-C יש מגבלות צריכת חשמל גדולות יותר. אם המחבר תומך בהספקת חשמל מסוג USB, הוא יכול לטעון מהר אף יותר ברמות צריכת חשמל נוספות.

 • כדי לטעון מהר יותר, המחשב (או הטלפון), המטען והכבל חייבים לתמוך בכל התקנים המקובלים בתעשייה. המטען והכבל שלך חייבים לתמוך גם ברמות המתח שהמחשב (או הטלפון) שלך צריך לטעינה המהירה יותר. לדוגמה, אם המחשב שלך דורש 12V ו- 3A עבור הטעינה המהירה ביותר, מטען של 5V ו- 3A לא יספק לך את הטעינה המהירה ביותר.

 • מטענים ללא מחבר סטנדרטי מסוג USB Type-C עשויים להשתמש במחבר קנייני שאינו סטנדרטי שהמחשב (או הטלפון) אינו תומך בו.

המחשב (או הטלפון) לא נטען

כדי להאיץ את הטעינה, השתמש במטען ובכבל שצורפו למכשיר שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • השתמש במטען ובכבל שצורפו למחשב (או לטלפון).

 • הקפד לחבר את המטען ליציאת USB-C לטעינה במחשב (או בטלפון).

 • השתמש במכל של אוויר דחוס כדי לנקות את יציאת USB-C במחשב (או בטלפון).

 • המטען אינו תואם למחשב (או לטלפון) שלך.

 • למטען אין מספיק עוצמה כדי לטעון את המחשב (או הטלפון).

 • המטען אינו מחובר ליציאת הטענה במחשב (או בטלפון).

 • כבל הטעינה אינו עומד בדרישות צריכת החשמל עבור המטען, המחשב או הטלפון.

 • אבק או לכלוך בתוך יציאת ה- USB במכשיר מונע את ההכנסה ההולמת של המטען.

 • המטען מחובר למחשב (או טלפון) באמצעות תחנת עגינה או רכזת חיצונית.

הערות: 

 • למחשב (או לטלפון) עם מחברים מסוג USB Type-C יש מגבלות צריכת חשמל גדולות יותר. אם המחבר תומך בהספקת חשמל מסוג USB, הוא יכול לטעון מהר אף יותר ברמות צריכת חשמל נוספות.

 • כדי לטעון מהר יותר, המחשב (או הטלפון), המטען והכבל חייבים לתמוך בכל התקנים המקובלים בתעשייה. המטען והכבל שלך חייבים לתמוך גם ברמות המתח שהמחשב (או הטלפון) שלך צריך לטעינה המהירה יותר. לדוגמה, אם המחשב שלך דורש 12V ו- 3A עבור הטעינה המהירה ביותר, מטען של 5V ו- 3A לא יספק לך את הטעינה המהירה ביותר.

 • מטענים ללא מחבר סטנדרטי מסוג USB Type-C עשויים להשתמש במחבר קנייני שאינו סטנדרטי שהמחשב (או הטלפון) אינו תומך בו.

ייתכן שמכשיר ה- USB לא יפעל

נסה לחבר אותו למחשב.

נסה פתרונות אלה

סיבה אפשרית

 • ודא שבטלפון Windows 10 מותקנים כל העדכונים האחרונים עבור Windows. כדי לבדוק אם קיימים העדכונים האחרונים, במסך התחל , החלק במהירות אל הרשימה 'כל האפליקציות' ולאחר מכן בחר הגדרות > עדכון & אבטחה > טלפון > בדוק אם קיימים עדכונים. כך ניתן לחפש אחר העדכונים האחרונים עבור Windows ומתאמי המכשיר האחרונים. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכונים של Windows 10.

 • אם טלפון Windows 10 כבר פועל עם הגרסה העדכנית ביותר של Windows 10 Mobile, נסה לחבר את המכשיר למחשב Windows 10 במקום זאת.

המכשיר שחיברת כולל מנהל התקן שאינו נתמך על ידי גרסת Windows 10 Mobile שפועלת בטלפון שלך. לקבלת מידע אודות המכשירים הנתמכים, ראה אפיק טורי אוניברסלי (USB).

ייתכן שהפונקציונליות של מכשיר USB או Thunderbolt מוגבלת

ודא שהמכשיר שאתה מתחבר אליו נתמך ושאתה משתמש בכבל הנכון.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא כי המחשב (או הטלפון) שלך תומך באותן תכונות USB-C כמו המכשיר מחובר.

 • ודא שהכבל תומך באותן תכונות USB-C כמו המכשיר המחובר.

 • ודא שההתקן או הפלאג מחוברים ישירות למחשב (או לטלפון).

 • ודא שההתקן או הפלאג מחובר ליציאת ה-USB-C במחשב (או בטלפון) שתומכים במצב החלופי הנכון. לדוגמה, אם אתה מחבר מכשיר Thunderbolt במצב חלופי, ודא שהוא מחובר ליציאת ה- USB-C שתומכת ב- Thunderbolt.

 • המכשיר או הפלאג שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי המחשב (או הטלפון) שלך.

 • המכשיר שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי הכבל.

 • המכשיר או הפלאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב (או בטלפון).

 • המכשיר או הפלאג משתמש בתחנת עגינה או רכזת חיצונית כדי להתחבר למחשב (או לטלפון).

 • מכשירים או פלאגים אחרים רבי מדי במצב חלופי מחוברים למחשב (או לטלפון).

הערות: 

 • USB Type-C כולל תכונה חדשה שנקראת מצבים חלופיים. אם כבל ה- USB-C שלך כולל תכונה זו, באפשרותך להתחבר למכשירים שאינם מסוג USB שתומכים באותו מצב חלופי. לדוגמה, אם כבל ה- USB-C שלך מצב חלופי של Thunderbolt, באפשרותך להתחבר למכשירי Thunderbolt. אין צורך לבצע הגדרות הפעלה – המכשיר שלך משתמש באופן אוטומטי במצב המתאים, אם הוא נתמך. 

 • תכונת המצב החלופי חייבת להיתמך על ידי החומרה והתוכנה במחשב (או בטלפון) וכן במכשיר או הפלאג המחובר. ייתכן גם שתזדקק לכבל USB-C ספציפי.

חיבור התצוגה עשוי להיות מוגבל

ייתכן שחיבור DisplayPort/‏MHL לא יפעל. נסה להשתמש בכבל אחר.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שהמחשב (או הטלפון), הצג החיצוני והכבל תומכים במצבים חלופיים של DisplayPort או MHL.

 • ודא שההתקן או הפלאג מחוברים ישירות למחשב (או לטלפון).

 • ודא שההתקן או הפלאג מחובר ליציאת ה-USB-C במחשב (או בטלפון) שתומכים במצב החלופי הנכון. לדוגמה, אם אתה מחבר מתאם מצב חלופי של DisplayPort, ודא שהוא מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב (או בטלפון) שתומכת במצב חלופי של DisplayPort.

 • המכשיר או הפלאג שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי המחשב (או הטלפון) שלך.

 • המכשיר שאליו התחברת כולל תכונות USB-C חדשות שאינן נתמכות על ידי הכבל.

 • המכשיר או הפלאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב (או בטלפון).

 • המכשיר או הפלאג שמחובר למחשב (או לטלפון) משתמש בתחנת עגינה או רכזת חיצונית.

 • למחשב (או לטלפון) שלך מחוברים יותר מדי התקנים או פלאגים אחרים שמשתמשים בחיבור USB-C.

הערות: USB Type-C כולל תכונה חדשה שנקראת 'מצבים חלופיים' ומאפשרת לך להשתמש בחיבורים שאינם מסוג USB עם כבל וחיבור USB-C. אין צורך לבצע הגדרות הפעלה – המכשיר שלך משתמש באופן אוטומטי במצב המתאים, אם הוא נתמך. לפניך מצבים חלופיים עבור תצוגה שבהם הכבל שלך עשוי לתמוך:

 • DisplayPort

  המצב החלופי DisplayPort מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- DisplayPort.

 • MHL

  המצב החלופי MHL מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- MHL.

 • HDMI

  המצב החלופי HDMI מאפשר לך להקרין וידאו ולהפעיל שמע בצג חיצוני התומך ב- HDMI.

שני המחשבים (מכשירים ניידים) הללו אינם יכולים לקיים ביניהם תקשורת

‏‏נסה לחבר אחד מהם למכשיר נייד (מחשב PC).

נסה פתרון זה

סיבות אפשריות

חבר את מחשב Windows 10 לטלפון של Windows 10 במקום זאת.

סוגי החיבורים הבאים אינם נתמכים בשלב זה:

 • חיבור של שני מחשבי Windows 10 יחדיו באמצעות חיבור USB-C.

 • חיבור של שני טלפונים Windows 10 יחדיו באמצעות חיבור USB-C.

השתמש ביציאת USB אחרת

יציאת USB זו אינה תומכת ב- DisplayPort, ‏Thunderbolt או MHL. חבר את התקן ה- USB ליציאת USB אחרת במחשב שלך.

- או -

הפונקציונליות של התקן ה- USB שמחובר ליציאה זו עשויה להיות מוגבלת. חבר את התקן ה- USB ליציאת USB אחרת במחשב שלך.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • ודא שההתקן או הפלאג מחוברים ישירות למחשב (או לטלפון).

 • ודא שההתקן או הפלאג מחובר ליציאת ה-USB-C במחשב (או בטלפון) שתומכים בתכונות ההתקן או הפלאג. לדוגמה, אם אתה מחבר התקן Thunderbolt, ודא כי הוא מחובר ליציאת ה- USB-C במחשב (או בטלפון) התומך ב- Thunderbolt.

 • המכשיר או הפלאג אינו מחובר ליציאת ה- USB-C הנכונה במחשב (או בטלפון).

 • המכשיר או הפלאג שמחובר למחשב (או לטלפון) משתמש בתחנת עגינה או רכזת חיצונית.

ייתכן שמכשיר ה- USB אינו עובד כהלכה

ייתכן שהמחשב (או הטלפון) שלך לא מספקים את המתח הנדרש להתקן ה- USB. חבר מתאם חשמלי להתקן ה- USB שלך או נסה להשתמש במחשב (או הטלפון) אחר.

נסה פתרונות אלה

סיבות אפשריות

 • אם ניתן להפעיל את התקן ה- USB באופן חיצוני, חבר אותו למקור מתח חיצוני.

 • חבר את המחשב (או הטלפון) למקור מתח חיצוני ואל תפעיל אותם באמצעות הסוללה.

 • נתק מכשירי USB שאינם בשימוש מהמחשב שלך.

 • המחשב (או הטלפון) שלך לא יכולים להפעיל את המכשיר המחובר מכיוון שהוא אינו נתמך.

 • רמת טעינת הסוללה במחשב (או בטלפון) שלך נמוכה ולכן הוא הגביל זמנית את כמות המתח שבאפשרותו לספק למכשיר המחובר.

 • המחשב (או הטלפון) שלך מספק מתח למכשירים אחרים ולכן הגביל זמנית את כמות המתח שבאפשרותו לספק למכשיר שאליו התחברת כעת.

 • המכשיר שאליו התחברת צריך יותר מתח מכפי שהמחשב (או הטלפון) יכול לספק.

מתאם שמע USB לא נתמך

חבר במקומו מתאם שמע דיגיטלי USB-C.

נסה פתרון זה

סיבה אפשרית

אם יש לך מתאם שמע אנלוגי מסוג USB-C המחובר למחשב, נתק אותו ואז חבר במקומו מתאם שמע דיגיטלי מסוג USB-C.

המחשב שלך לא תומך במתאם השמע שאליו התחברת.

הערה: ישנם שני סוגים של מתאמי שמע USB-C: אנלוגי ודיגיטלי. רוב המחשבים תומכים רק במתאמי שמע דיגיטליים מסוג USB-C שכוללים חומרה שממירה נתוני שמע דיגיטליים מהמחשב שלך לאות אנלוגי שהאוזניות או הרמקולים יכולים להשמיע. מתאמי שמע דיגיטלי מסוג USB-C הם לרוב יקרים יותר ממתאמי שמע אנלוגי.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×