דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

שגיאות עצירה (הנקראות לעתים שגיאות מסך כחול או שגיאות מסך שחור) עלולות להתרחש אם בעיה חמורה גורמת Windows 7 כיבוי או הפעלה מחדש באופן בלתי צפוי.

שגיאות אלה עלולות להיגרם כתוצאה מבעיות חומרה ותוכנה, וייתכן שתתקשה לפתור את הבעיה. הכלים והפעולות הבאים יכולים לעזור לך לעתים קרובות להחזיר את Windows לפעולה תקינה.

אם באפשרותך להפעיל את Windows

כלים ושיטות אלה יכולים לעזור לך להחזיר את המערכת למצב קודם, ולעזור להבטיח שהעדכונים האחרונים מותקנים במחשב שלך.

שחזור המערכת הוא הדבר הקל ביותר שתוכל לנסות תחילה. הוא יכול לבטל את השינויים האחרונים בקבצי המערכת במחשב שלך שייתכן וגרמו לבעיה. שחזור המערכת אינו משפיע על הקבצים האישיים שלך, כגון דואר אלקטרוני, מסמכים או תמונות.

פתח את שחזור המערכת

 1. פתח את שחזור המערכת על-ידי לחיצה על לחצן התחל תמונה של לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה'. הקלד בתיבת החיפוש שחזור המערכת. לאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על שחזור המערכת. נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. פעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך.

Windows יוצר דוח כאשר בעיות חומרה או תוכנה מסוימות מתרחשות. מרכז הפעולות מאפשר לבדוק אם קיים פתרון לבעיה שדווחה.

חיפוש פתרונות

 1. פתח את מרכז הפעולות על-ידי לחיצה על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה', לחיצה על לוחהבקרה ולאחר מכן, תחת מערכת ואבטחה, לחיצה על סקור את מצב המחשב.

 2. לחץ על תחזוקה.

 3. תחת חפש פתרונות לדוחות בעיה, לחץ על חפש פתרונות. Windows יודיע לך אם ישנם פתרונות כלשהם לבעיות הזמינים עבור המחשב שלך.

הערה: בעיות ופתרונות מסוימים ניתנים להצגה ולתיקון רק על-ידי מנהל מערכת. היכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת כדי להציג בעיות אלה.

עדכונים אחרונים מבית Microsoft עשויים לעזור לך בפתרון הבעיה. Windows Update מסייע בשמירה על מחשב עדכני באמצעות עדכוני המערכת ומנהלי ההתקנים העדכניים ביותר. באפשרותך לבדוק את Windows Update באופן ידני כדי להבטיח שהעדכונים האחרונים Windows 7 מותקנים.

בדיקה אם קיימים עדכונים

 1. פתח את Windows Update על-ידי לחיצה על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה'. בתיבת החיפוש, הקלד Update, ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Windows Update.

 2. בחלונית הימנית, לחץ על בדוק אםקיימים עדכונים ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש את העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.

 3. אם אתה נתקל בהודעה המציינת כי יש עדכונים זמינים, או המציינת שעליך לסקור עדכונים, לחץ על ההודעה כדי להציג ולבחור את העדכונים.

 4. ברשימה, לחץ על עדכון כדי לקבל מידע נוסף. בחר את תיבות הסימון עבור העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על התקן עדכונים. קרא את תנאי הרשיון וקבל אותם ולאחר מכן לחץ על סיום אם העדכון דורש זאת.  נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

אם התקנת לאחרונה התקן חומרה, כגון כרטיס קול או כרטיס מסך, מנהל התקן שגוי או מנהל התקן שאינו מותקן כהלכה עלולים לגרום לבעיה.

ודא שמנהל ההתקן העדכני של ההתקן מותקן. ניתן למצוא בדרך-כלל מנהלי התקנים באתר האינטרנט של יצרן ההתקן. רוב מנהלי ההתקנים מתקינים את עצמם - לאחר ההורדה שלהם, עליך בדרך כלל רק ללחוץ פעמיים על הקובץ כדי להתחיל בהתקנה.

אם מנהל ההתקן אינו מתקין את עצמו, בצע את השלבים הבאים:

עדכן מנהל התקן

עליך להיות מחובר כמנהל מערכת עבור הליך זה.

 1. פתח את מנהל ההתקנים על-ידי לחיצה על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה', לחיצה על לוחהבקרה , לחיצה על מערכת ואבטחהולאחר מכן, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים.   נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. ברשימת קטגוריות החומרה, אתר את ההתקן שברצונך לעדכן ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם ההתקן.

 3. לחץ על הכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על עדכן מנהלהתקן ולאחר מכן בצע את ההוראות.  נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

מצב בטוח מפעיל את Windows במצב מוגבל. רק קבצים ומנהלי התקנים בסיסיים הדרושים להפעלת Windows מופעלים, מה שיכול לעזור לך בפתרון בעיות תוכנה. לדוגמה, אם תוכנית פועלת מיד עם הפעלת Windows ואין אפשרות לכבות אותה, באפשרותך להפעיל את Windows במצב בטוח ולאחר מכן לנסות להסיר את התקנת התוכנית.

הפעלת המחשב במצב בטוח

 1. הסר את כל התקליטורים, תקליטורי ה- DVD ומדיה אחרים מהמחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. לאחר מכן, לחץ על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה', לחץ על החץ לצד לחצן כיבוי ולאחר תמונה של לחצן 'כיבוי'על הפעל מחדש.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה יחידה, הקש והחזק את מקש F8 בעת ההפעלה מחדש של המחשב. עליך להקיש F8 לפני הופעת הסמל של Windows. אם סמל Windows מופיע, יהיה עליך לנסות שוב על-ידי המתנה עד להופעת בקשת הכניסה של Windows, ולאחר מכן כיבוי והפעלה מחדש של המחשב.

  • אם במחשב שלך מותקנת יותר ממערכת ההפעלה אחת, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את מערכת ההפעלה שברצונך להפעיל במצב בטוח ולאחר מכן הקש F8.

 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את אפשרות המצב הבטוח הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות, ראה אפשרויות אתחול מתקדמות (כולל מצב בטוח).

 4. היכנס למחשב עם חשבון משתמש בעל הרשאות מנהל.

כאשר המחשב נמצא במצב בטוח, תראה את המילים מצב בטוח בפינות המסך. כדי לצאת ממצב בטוח, הפעל מחדש את המחשב ואפשר הפעלה רגילה של Windows.

שגיאות מסוימות עלולות להיגרם כתוצאה מבעיות בדיסק הקשיח או בזיכרון הגישה האקראית (RAM) במחשב, ולא כתוצאה מבעיות ב- Windows או בתוכנה אחרת הפועלת במחשב שלך.

Windows 7 כולל כלים ה יכולים לסייע בזיהוי ותיקון של שגיאות מסוימות הקשורות לחומרה. שגיאות חמורות עשויות לדרוש ממך לפנות ליצרן החומרה כדי לקבל תמיכה.

בדיקה אם יש שגיאות בדיסק קשיח

 1. פתח את מחשב על-ידי לחיצה על לחצן סמל לחצן 'התחלה'ולאחר מכן לחיצה על מחשב.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שברצונך לבדוק ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסייה כלים ולאחר מכן, תחת בדיקת שגיאות, לחץ על בדוק כעת. נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  • כדי לתקן באופן אוטומטי בעיות בקבצים ובתיקיות שזוהו באמצעות הסריקה, בחר באפשרות 'תקן אוטומטית שגיאות מערכת קבצים'. אחרת, בדיקת הדיסק תדווח על בעיות אך לא תתקן אותן.

  • כדי לבצע בדיקה מפורטת, בחר באפשרות סרוק סקטורים פגומים ונסה לשחזרם. סריקה זו מנסה לאתר ולתקן שגיאות פיזיות בכונן עצמו, והשלמתה עשויה להימשך זמן רב יותר.

  • כדי לבדוק אם יש שגיאות בקבצים ושגיאות פיזיות, בחר בשתי האפשרויות תקן אוטומטית שגיאות מערכת קבצים ו- סרוק סקטורים פגומים ונסה לשחזרם.

 4. לחץ על התחל.

בדיקה אם יש בעיות זיכרון

 1. פתח את כלי אבחון הזיכרון על-ידי לחיצה על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה'ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד זיכרוןולאחר מכן לחץ על אבחן את בעיות הזיכרון של המחשב. נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחר מתי להפעיל את הכלי. אם תבחר להפעיל מחדש את המחשב ולהפעיל את הכלי באופן מיידי, הקפד לשמור את העבודה שלך ולסגור את כל התוכניות הפועלות. כלי אבחון הזיכרון יופעל באופן אוטומטי בעת הפעלה מחדש של Windows.

אם אינך מצליח להפעיל את Windows כלל

הכלים הבאים יכולים לעזור לך להסיר התקנה או לבטל שינויי תוכנה, לתקן קבצי אתחול של Windows ולשחזר את המערכת מתוך גיבוי מוקדם יותר. אם אף אחת מהצעות אלה לא תפתור את הבעיה, באפשרותך להתקין מחדש Windows 7.

חלק מהכלים הבאים נמצאים בתפריט 'אפשרויות שחזור מערכת'. תפריט זה הותן מראש בדיסק הקשיח של המחשב שלך, והוא נמצא גם Windows 7 ההתקנה.

בעת ניסיון לשחזר את Windows:

 • אם אתה משתמש ב- Tablet PC או במחשב אחר עם מסך מגע, ייתכן שיהיה עליך לחבר לוח מקשים ועכבר כדי שתוכל להשתמש בכלי 'תיקון אתחול' ובכלים האחרים בתפריט 'אפשרויות שחזור מערכת'. לקבלת מידע נוסף, ראה מהן אפשרויות שחזור המערכת ב- Windows 7?

 • אם Windows 7 במחשב שלך, ייתכן שיצרן המחשב כלל אפשרויות שחזור אחרות. ‏‏לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שהגיע עם המחשב או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

מצב בטוח מפעיל את Windows במצב מוגבל. רק קבצים ומנהלי התקנים בסיסיים הדרושים להפעלת Windows מופעלים, מה שיכול לעזור לך בפתרון בעיות תוכנה.

לדוגמה, אם מנהל התקן פגום של כרטיס מסך מונע את הצגת Windows, או אם תוכנית מופעלת מיד עם הפעלת Windows ואין אפשרות לכבות אותה, באפשרותך להפעיל את Windows במצב בטוח לפני הפעלת מנהל ההתקן או התוכנית ולנסות לאחר מכן לפתור את הבעיה.

הפעלת המחשב במצב בטוח

 1. הסר את כל התקליטורים, תקליטורי ה- DVD ומדיה אחרים מהמחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. לחץ על לחצן התחל סמל לחצן 'התחלה', לחץ על החץ לצד לחצן כיבוי ולאחר תמונה של לחצן 'כיבוי'על הפעל מחדש.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה יחידה, הקש והחזק את מקש F8 בעת ההפעלה מחדש של המחשב. עליך להקיש F8 לפני הופעת הסמל של Windows. אם סמל Windows מופיע, יהיה עליך לנסות שוב על-ידי המתנה עד להופעת בקשת הכניסה של Windows, ולאחר מכן כיבוי והפעלה מחדש של המחשב.

  • אם במחשב שלך מותקנת יותר ממערכת ההפעלה אחת, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את מערכת ההפעלה שברצונך להפעיל במצב בטוח ולאחר מכן הקש F8.

 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את אפשרות המצב הבטוח הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות, ראהאפשרויות אתחול מתקדמות (כולל מצב בטוח).

 4. היכנס למחשב עם חשבון משתמש בעל הרשאות מנהל.

כאשר המחשב שלך נמצא במצב בטוח, תראה את המילים מצב בטוח בפינות המסך. כדי לצאת ממצב בטוח, הפעל מחדש את המחשב ואפשר הפעלה רגילה של Windows.

'תיקון אתחול' מסוגל לזהות ולתקן סוגים מסוימים של בעיות מערכת שעשויות למנוע את הפעלת Windows, כגון קבצי מערכת חסרים או פגומים.

'תיקון אתחול' מתוכנן לפעול באופן אוטומטי אם בעיות מערכת מסוימות מזוהות, אך באפשרותך להפעיל גם את הכלי באופן ידני.

הפעלת 'תיקון אתחול' בעזרת אפשרויות שחזור מותקנות מראש

 1. הסר את כל התקליטורים, תקליטורי ה- DVD ומדיה אחרים מהמחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה יחידה, הקש והחזק את מקש F8 בעת ההפעלה מחדש של המחשב. עליך להקיש F8 לפני הופעת הסמל של Windows. אם סמל Windows מופיע, עליך לנסות שוב על-ידי המתנה עד להופעת בקשת הכניסה של Windows, ולאחר מכן כיבוי והפעלה מחדש של המחשב.

  • אם במחשב שלך מותקנת יותר ממערכת ההפעלה אחת, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש והחזק את מקש F8.

 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים כדי לסמן את תקן את המחשבולאחר מכן הקש Enter. (אם תקן את מחשבך אינה מופיעה כאפשרות, פירוש הדבר שהמחשב שלך אינו כולל אפשרויות שחזור מותקנות מראש או שמנהל הרשת שלך ביטל אותן).

 4. בחר פריסת לוח מקשים, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת , לחץ על תיקון אתחול, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

הפעלת 'תיקון אתחול' באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB או תקליטור תיקון מערכת הפעלה

אם מערכת המחשב שלך פגומה באופן חמור ולא ניתן לגשת לתפריט אפשרויות שחזור מערכת במחשב שלך, באפשרותך לגשת אליו באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB, או באמצעות דיסק תיקון מערכת אם יצרת דיסק כזה קודם לכן.

כדי להשתמש בשיטה זו, עליך להפעיל מחדש את המחשב באמצעות הדיסק או כונן ההבזק מסוג USB.

 1. הכנס את Windows 7 דיסק ההתקנה או כונן ההבזק מסוג USB, או דיסק תיקון מערכת ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. הפעל מחדש את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הקש על מקש כלשהו ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות.

 4. בדף התקנת Windows, או בדף אפשרויות שחזור מערכת, בחר את השפה שלך והעדפות אחרות ולאחר מכן לחץ על הבא. אם הדף התקנת Windows ולא הדף אפשרויות שחזור מערכת אינם מופיעים, ואינך מתבקש להקיש על מקש כלשהו, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות מערכת מסוימות. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה הפעלת המחשב מתוך דיסק ההתקנה או כונן הבזק מסוג USB של Windows.

 5. אם אתה משתמש בדיסק ההתקנה של Windows, לחץ על תקן את המחשב.

 6. בחר את התקנת Windows שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת , לחץ על תיקון אתחול, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

באפשרותך להשתמש בשחזור המערכת מתוך התפריט 'אפשרויות שחזור מערכת'. הפעלתו זהה להפעלת שחזור המערכת באופן רגיל, עם הבדל אחד: שחזור המערכת אינו מסוגל ליצור נקודות שחזור חדשות במצב זה, לכן אין באפשרותך לבטל פעולת שחזור. עם זאת, באפשרותך להפעיל שוב את שחזור המערכת ולבחור נקודת שחזור אחרת, אם קיימת.

הפעלת שחזור המערכת בעזרת אפשרויות שחזור מותקנות מראש

 1. הסר את כל התקליטורים, תקליטורי ה- DVD ומדיה אחרים מהמחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה יחידה, הקש והחזק את מקש F8 בעת ההפעלה מחדש של המחשב. עליך להקיש F8 לפני הופעת הסמל של Windows. אם סמל Windows מופיע, עליך לנסות שוב על-ידי המתנה עד להופעת בקשת הכניסה של Windows, ולאחר מכן כיבוי והפעלה מחדש של המחשב.

  • אם במחשב שלך מותקנת יותר ממערכת ההפעלה אחת, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש והחזק את מקש F8.

 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים כדי לסמן את תקן את המחשבולאחר מכן הקש Enter. (אם תקן את המחשב שלך אינו מופיע כאפשרות, המחשב שלך אינו כולל אפשרויות שחזור מותקנות מראש, או שמנהל הרשת כיבה אותן.)

 4. בחר פריסת לוח מקשים, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור מערכת, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

הפעלת 'שחזור המערכת' באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB או תקליטור תיקון מערכת הפעלה

אם מערכת המחשב שלך פגומה באופן חמור ואין באפשרותך לגשת לתפריט אפשרויות שחזור מערכת במחשב שלך, באפשרותך לגשת אליו באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB, או באמצעות דיסק תיקון מערכת אם יצרת דיסק כזה קודם לכן.

כדי להשתמש בשיטה זו, עליך להפעיל מחדש את המחשב באמצעות הדיסק.

 1. הכנס את Windows 7 דיסק ההתקנה או כונן ההבזק מסוג USB, או דיסק תיקון מערכת ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. הפעל מחדש את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הקש על מקש כלשהו ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות.

 4. בדף התקנת Windows, או בדף אפשרויות שחזור מערכת, בחר את השפה שלך והעדפות אחרות ולאחר מכן לחץ על הבא. אם אף אחד מהדפים 'התקנת Windows' או 'אפשרויות שחזור מערכת' אינו מופיע ולא התבקשת להקיש על מקש כלשהו, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות מערכת מסוימות. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה הפעלת המחשב מתוך דיסק ההתקנה או כונן הבזק מסוג USB של Windows.

 5. אם אתה משתמש בדיסק ההתקנה של Windows, לחץ על תקן את מחשבך.

 6. בחר את התקנת Windows שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור מערכת, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

אם השתמשת במחשב מלא של Windows כדי ליצור גיבוי של תמונת מערכת כחלק מתוכנית הגיבוי שלך, תוכל להשתמש בתמונת המערכת כדי לשחזר את המחשב.

תמונת מערכת היא עותק של המחיצה בדיסק הקשיח המכילה את Windows. היא כוללת גם את כל מה שהיה במחיצה זו בתאריך יצירת התמונה, כולל Windows, התוכניות ונתוני המשתמש שלך — כגון מסמכים, תמונות ומוסיקה. עליך ליצור מראש תמונת מערכת כדי להשתמש באפשרות זו.

בעת שחזור המחשב שלך מתמונת מערכת, תוכן הדיסק הקשיח מוחלף בתוכן של תמונת המערכת. פירוש הדבר ששינויים כלשהם שביצעת, תוכניות שהתקנת או קבצים ששמרת לאחר יצירת תמונת המערכת צפויים להיאבד אלא אם יש לך גיבוי עדכני של הנתונים שלך.

שחזור מתמונת מערכת בעזרת אפשרויות שחזור מותקנות מראש

 1. הסר את כל התקליטורים, תקליטורי ה- DVD ומדיה אחרים מהמחשב ולאחר מכן הפעל אותו מחדש באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה יחידה, הקש והחזק את מקש F8 בעת ההפעלה מחדש של המחשב. עליך להקיש F8 לפני הופעת הסמל של Windows. אם סמל Windows מופיע, עליך לנסות שוב על-ידי המתנה עד להופעת בקשת הכניסה של Windows, ולאחר מכן כיבוי והפעלה מחדש של המחשב.

  • אם במחשב שלך מותקנת יותר ממערכת ההפעלה אחת, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש והחזק את מקש F8.

 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים כדי לסמן את תקן את המחשבולאחר מכן הקש Enter. (אם תקן את המחשב שלך אינו מופיע כאפשרות, המחשב שלך אינו כולל אפשרויות שחזור מותקנות מראש, או שמנהל הרשת כיבה אותן.)

 4. בחר פריסת לוח מקשים, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור תמונת מערכתולאחר מכן בצע את ההוראות.

שחזור מתמונת מערכת באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB או תקליטור תיקון מערכת הפעלה

אם אינך יכול לגשת לתפריט אפשרויות שחזור מערכת במחשב שלך, באפשרותך לגשת אליו באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB, או באמצעות דיסק תיקון מערכת אם יצרת קודם לכן.

כדי להשתמש בשיטה זו, עליך להפעיל מחדש את המחשב באמצעות הדיסק.

 1. הכנס את Windows 7 דיסק ההתקנה או כונן ההבזק מסוג USB, או דיסק תיקון מערכת ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. הפעל מחדש את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.

 3. אם תתבקש לעשות זאת, הקש על מקש כלשהו ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות.

 4. בדף התקנת Windows, או בדף אפשרויות שחזור מערכת, בחר את השפה שלך והעדפות אחרות ולאחר מכן לחץ על הבא. אם אף אחד מהדפים 'התקנת Windows' או 'אפשרויות שחזור מערכת' אינו מופיע ולא התבקשת להקיש על מקש כלשהו, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות מערכת מסוימות. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה הפעלת המחשב מתוך דיסק ההתקנה או כונן הבזק מסוג USB של Windows.

 5. אם אתה משתמש בדיסק ההתקנה של Windows, לחץ על תקן את מחשבך.

 6. בחר את התקנת Windows שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור תמונת מערכת, ולאחר מכן בצע את ההוראות.

אם אינך יכול לשחזר Windows 7 אחרת, באפשרותך להתקין מחדש את Windows 7 באמצעות דיסק ההתקנה המקורי של Windows 7 או קבצי ההגדרה.

התקנה מחדש Windows 7 תמחק את כל התוכניות שהתקנת ותשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Windows. יהיה עליך לשחזר את קבצי המשתמש שלך, ולהתקין מחדש תוכניות שהתקנת באמצעות דיסק ההתקנה או קבצי ההתקנה המקוריים.

התקנת Windows 7 באמצעות האפשרות 'מותאם אישית' ואתחול הדיסק הקשיח

כדי לאתחל את הדיסק הקשיח במהלך Windows 7, יהיה עליך להפעיל את המחשב באמצעות דיסק ההתקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB.

 1. הפעל את המחשב, הכנס את תקליטור ההתקנה או כונן הבזק מסוג USB של Windows 7 ולאחר מכן כבה את המחשב.

 2. ‏‏הפעל מחדש את המחשב.

 3. הקש על מקש כלשהו כאשר תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות.

 4. בדף התקנת Windows, הזן את השפה ואת שאר ההעדפות שלך ולאחר מכן לחץ על הבא. אם הדף התקנת Windows אינו מופיע ולא התבקשת להקיש על מקש כלשהו, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות מערכת מסוימות. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה הפעלת המחשב מתוך דיסק ההתקנה או כונן הבזק מסוג USB של Windows.

 5. בדף קרא את תנאי הרשיון, אם אתה מקבל את תנאי הרשיון, לחץ על אני מקבל את תנאי הרשיון ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בדף איזה סוג התקנה ברצונך לבצע?, לחץ על מותאם אישית.

 7. בדף היכן ברצונך להתקין את Windows?, לחץ על אפשרויות כונן (מתקדם).

 8. לחץ על המחיצה שברצונך לשנות, לחץ על אפשרות האתחול שברצונך לבצע ולאחר מכן בצע את ההוראות.

 9. בסיום האתחול, לחץ על הבא.

 10. בצע את ההוראות כדי לסיים את התקנת Windows 7, הכוללות מתן שם למחשב שלך ולהגדרת חשבון משתמש התחלתי.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×