יש כמה סוגים שונים של לוחות מקשים המיועדים למחשבים. הסוג הנפוץ ביותר הוא מקלדת פיזית חיצונית המתחברת למחשב. עם Windows יש כלי נגישות מוכלל הנקרא לוח מקשים על המסך (OSK) בו ניתן להשתמש במקום בלוח מקשים פיזי.

אין צורך במסך מגע כדי להשתמש בלוח מקשים על המסך. לוח המקשים החזותי כולל את כל המקשים הרגילים, כך שתוכל להשתמש בעכבר או בהתקן הצבעה אחר כדי לבחור מקשים, או להשתמש במקש פיזי בודד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים על המסך.

הערה: מחשב עם מסך מגע כולל גם מקלדת מגע. מקלדת המגע תופיע בעת הקשה בתוך תיבת טקסט כשהמחשב שלך נמצא במצב טאבלט.

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך

עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > נגישות> לוח מקשים ולאחר מכן הפעל את הלחצן הדו-מצבי לוח מקשים על המסך. במסך יופיע לוח מקשים שניתן להשתמש בו כדי לנווט במחשב ולהזין טקסט. לוח המקשים יישאר על המסך עד שתסגור אותו.

הערה: כדי לפתוח את ה- OSK ממסך הכניסה, בחר בלחצן נגישות בפינה השמאלית התחתונה של מסך הכניסה ולאחר מכן בחר לוח מקשים על המסך.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע בלוח מקשים על המסך

כאשר לוח מקשים על המסך פתוח, בחר במקש אפשרויות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות:

 • השתמש בצליליםשל לחיצה: השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמוע צליל בעת הקשה על מקש.

 • הצג מקשים כדי להקל עליך לנוע ברחבי המסך:השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמקשים יאירו בזמן ההקלדה.

 • הפעל מקלדת נומרית:השתמש באפשרות זו כדי להרחיב את ה- OSK כדי להציג לוח מקשים מספרי.

 • לחץ על מקשים: השתמש במצב זה אם אתה מעדיף ללחוץ או להקיש על המקשים על המסך כדי להזין טקסט.

 • רחף מעל מקשים:השתמש במצב זה אם אתה משתמש בעכבר או במסטיק היגוי כדי להצביע על מקש. התווים שאתה מצביע עליהם מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה מצביע עליהם עבור פרק זמן שצוין.

 • סרוק בין המקשים:השתמש במצב זה אם ברצונך ש- OSK יסרוק ללא הרף את לוח המקשים. מצב סריקה מדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.

 • השתמש ב'חיזויטקסט': השתמש באפשרות זו אם ברצונך ש- OSK יציע לך מילים במהלך ההקלדה, כך שלא תצטרך להקליד כל מילה שלמה.

הערות: 

 • חיזוי טקסט זמין באנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית וספרדית. אם ברצונך להשתמש באחת משפות אלה והיא אינה מותקנת, התקן את קבצי השפה עבור שפה זו.

 • אם אתה משתמש במצב ריחוף או במצב סריקה‚ ובטעות מזערת את לוח המקשים על המסך, תוכל לשחזרו על-ידי הצבעה עליו בשורת המשימות (במצב ריחוף) או על-ידי הקשה על מקש הסריקה (במצב סריקה).

 • אם תמזער את לוח המקשים על המסך ותעבור למצב Tablet, השתמש בלחצן תצוגת משימות כדי לחזור אל לוח המקשים על המסך.

יש כמה סוגים שונים של לוחות מקשים המיועדים למחשבים. הסוג הנפוץ ביותר הוא מקלדת פיזית חיצונית המתחברת למחשב. עם זאת, ל- Windows יש כלי מוכלל של 'נוחות גישה' שנקרא לוח מקשים על המסך (OSK), שבו אפשר להשתמש במקום במקלדת פיזית.

אין צורך במסך מגע כדי להשתמש בלוח מקשים על המסך. לוח המקשים החזותי כולל את כל המקשים הרגילים, כך שתוכל להשתמש בעכבר או בהתקן הצבעה אחר כדי לבחור מקשים, או להשתמש במקש פיזי בודד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים על המסך.

הערה: מחשב עם מסך מגע כולל גם מקלדת מגע. מקלדת המגע תופיע בעת הקשה בתוך תיבת טקסט כשהמחשב שלך נמצא במצב טאבלט.

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך

עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות Access > לוח מקשים ולאחר מכן הפעל את הלחצן הדו-מצבי תחת השתמש בלוח המקשים על המסך. במסך יופיע לוח מקשים שניתן להשתמש בו כדי לנווט במחשב ולהזין טקסט. לוח המקשים יישאר על המסך עד שתסגור אותו.

הערה: כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך ממסך הכניסה, בחר בלחצן נוחות גישה בפינה השמאלית התחתונה של מסך הכניסה ולאחר מכן בחר באפשרות לוח מקשים על המסך.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע בלוח מקשים על המסך

כאשר לוח מקשים על המסך פתוח, בחר במקש אפשרויות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות:

 • השתמש בצליל לחיצה. השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמוע צליל בעת הקשה על מקש.

 • הצג מקשים כדי להקל על התנועה על פני המסך. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמקשים יוארו בזמן ההקלדה.

 • הפעל מקלדת נומרית. השתמש באפשרות זו כדי להרחיב את לוח המקשים על המסך כך שיציג מקלדת נומרית.

 • לחץ על מקשים. השתמש במצב זה אם אתה מעדיף להקיש או ללחוץ על המקשים על המסך להזנת טקסט.

 • רחף מעל מקשים. השתמש במצב זה אם אתה משתמש בעכבר או במוט היגוי כדי להצביע על מקש. התווים שאתה מצביע עליהם מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה מצביע עליהם עבור פרק זמן שצוין.

 • סרוק באמצעות מקשים. השתמש במצב זה אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יסרוק ברציפות את המקלדת. מצב סריקה מדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.

 • השתמש בחיזוי טקסט. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יציע מילים עבורך בעת ההקלדה כדי שלא תצטרך להקליד כל מילה שלמה.

הערות: 

 • חיזוי טקסט זמין באנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית וספרדית. אם ברצונך להשתמש באחת משפות אלה והיא אינה מותקנת, התקן את קבצי השפה עבור שפה זו.

 • אם אתה משתמש במצב ריחוף או במצב סריקה‚ ובטעות מזערת את לוח המקשים על המסך, תוכל לשחזרו על-ידי הצבעה עליו בשורת המשימות (במצב ריחוף) או על-ידי הקשה על מקש הסריקה (במצב סריקה).

 • אם תמזער את לוח המקשים על המסך ותעבור למצב Tablet, השתמש בלחצן תצוגת משימות כדי לחזור אל לוח המקשים על המסך.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

יש כמה סוגים שונים של מקלדות. המקלדת הנפוצה ביותר היא מקלדת פיזית חיצונית שאתה מחבר למחשב.

Windows כולל גם לוח מקשים על המסך (OSK), כלי נוחות גישה. באפשרותך להשתמש ב- OSK במקום להסתמך על המקלדת הפיזית כדי לנוע במחשב ולהזין טקסט. אין צורך במסך מגע כדי להשתמש בלוח מקשים על המסך. 'לוח מקשים על המסך' (OSK) מציג לוח מקשים חזותי הכולל את כל המקשים הסטנדרטיים. באפשרותך לבחור מקשים באמצעות העכבר או התקן הצבעה אחר, או להשתמש במקש פיזי יחיד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים שעל המסך.

הערה: מחשב עם מסך מגע כולל גם מקלדת מגע. כאשר אתה משתמש במחשב Windows עם מסך מגע, הקש בשדה הטקסט או באזור אחר שבו ניתן להקליד, ומקלדת המגע תופיע. לקבלת מידע נוסף על מקלדת המגע, ראה כיצד להשתמש במקלדת המגע.

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך

 1. החלק במהירות מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הזן לוח מקשים על המסך בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על לוח מקשים על המסך.

  לוח מקשים מופיע על המסך שבו ניתן להשתמש כדי לנוע במחשב והזן טקסט. לוח המקשים יישאר על המסך עד שתסגור אותו.
   

  הערה: כדי לפתוח את OSK ממסך הכניסה, הקש או לחץ על לחצן נוחות Access לחצן 'נוחות Access' בפינה הימנית התחתונה של מסך הכניסה ולאחר מכן הקש או לחץ על לוח מקשים על המסך.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע בלוח מקשים על המסך

כאשר לוח המקשים שעל המסך פתוח, הקש או לחץ על מקש אפשרויות בלוח המקשים שעל המסך, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות:

 • השתמש בצליל לחיצה. השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמוע צליל בעת הקשה על מקש.

 • הצג מקשים כדי להקל על התנועה על פני המסך. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמקשים יוארו בזמן ההקלדה.

 • הפעל מקלדת נומרית. השתמש באפשרות זו כדי להרחיב את לוח המקשים על המסך כך שיציג מקלדת נומרית.

 • לחץ על מקשים. השתמש במצב זה אם אתה מעדיף להקיש או ללחוץ על המקשים על המסך להזנת טקסט.

 • רחף מעל מקשים. השתמש במצב זה אם אתה משתמש בעכבר או במוט היגוי כדי להצביע על מקש. התווים שאתה מצביע עליהם מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה מצביע עליהם עבור פרק זמן שצוין.

 • סרוק באמצעות מקשים. השתמש במצב זה אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יסרוק ברציפות את המקלדת. מצב סריקה מדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.

 • השתמש בחיזוי טקסט. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יציע מילים עבורך בעת ההקלדה כדי שלא תצטרך להקליד כל מילה שלמה.

הערות: 

 • חיזוי טקסט זמין באנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית וספרדית. אם ברצונך להשתמש באחת משפות אלה והיא אינה מותקנת, התקן את קבצי השפה עבור שפה זו.

 • אם אתה משתמש במצב ריחוף או במצב סריקה‚ ובטעות מזערת את לוח המקשים על המסך, תוכל לשחזרו על-ידי הצבעה עליו בשורת המשימות (במצב ריחוף) או על-ידי הקשה על מקש הסריקה (במצב סריקה).

 • אם מזערת את לוח המקשים על המסך ועברת למסך 'התחל' או לאפליקציה של מסך מלא, לא תוכל להגיע אל לוח המקשים על המסך. פתח תחילה את לוח המקשים על המסך, ולאחר מכן עבור אל מסך 'התחל' או לאפליקציה.

במקום להסתמך על המקלדת הפיזית להקלדה ולהזנה של נתונים, באפשרותך להשתמש בלוח המקשים שעל המסך. לוח מקשים על המסך מציג לוח מקשים חזותי הכולל את כל המקשים הסטנדרטיים. באפשרותך לבחור מקשים באמצעות העכבר או התקן הצבעה אחר, או להשתמש במקש יחיד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים שעל המסך.

צפה בסרטון וידאו זה כדי ללמוד כיצד להקליד מבלי להשתמש בלוח המקשים (1:21)

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

הקלדה ללא שימוש בלוח המקשים

פתח את לוח מקשים על המסך על-ידילחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על לוח מקשים על המסך .

 1. פתח את לוח מקשים על המסך על-ידילחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על לוח מקשים על המסך .

 2. לחץ על אפשרויות, ולאחר מכן, תחת כדי להשתמש בלוח המקשים על המסך, בחר את המצב הרצוי:

מצב הקלדה

תיאור

לחץ על מקשים

במצב לחיצה, לחץ על המקשים שעל המסך כדי להקליט טקסט.

רחף מעל מקשים

במצב ריחוף, אתה משתמש בעכבר או במוט היגוי כדי להצביע על מקש למשך פרק זמן מראש, והתו שנבחר מוקלט באופן אוטומטי.

סרוק באמצעות מקשים

במצב סריקה, לוח המקשים על המסך סורק כל הזמן את לוח המקשים ומדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.

הערות: 

 • אם אתה משתמש במצב ריחוף או במצב סריקה ובטעות מזערת את 'לוח מקשים על המסך', באפשרותך לשחזרו על-ידי הצבעה עליו בשורת המשימות (עבור מצב ריחוף) או על-ידי הקשה על מקש הסריקה (עבור מצב סריקה).

 • אם אתה משתמש בלחיצת עכבר כדי לבחור מקש במצב 'סריקה באמצעות מקשים', יש למקם את מצביע העכבר מעל לוח המקשים על המסך.

 • פריסת לוח המקשים משתנה בלוח המקשים על המסך בהתאם לשפה המוצגת בתוכנית הפעילה.

באפשרותך להגדיר שלוח מקשים על המסך ישמיע צליל לחיצה בזמן הקשה על מקש.

 1. פתח את לוח מקשים על המסך על-ידילחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על לוח מקשים על המסך .

 2. לחץ על אפשרויות, בחר בתיבת הסימון השתמש בצליל לחיצה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך להשתמש במקלדת נומרית כדי להזין מספרים באמצעות לוח מקשים על המסך.

 1. פתח את לוח מקשים על המסך על-ידילחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על לוח מקשים על המסך .

 2. לחץ על אפשרויות, בחר בתיבת הסימון הפעל מקלדת נומרית ולאחר מכן לחץ על אישור.

כאשר חיזוי טקסט זמין, בעת ההקלדה, לוח המקשים על המסך מציג רשימת מילים שאתה עשוי להקליד.

 1. פתח את לוח מקשים על המסך על-ידילחיצה על לחצן התחל, לחיצה על כל התוכניות ,לחיצה על עזרים ,לחיצה על נוחות Accessולאחר מכן לחיצה על לוח מקשים על המסך .

 2. לחץ על אפשרויות, בחר בתיבת הסימון השתמש בחיזוי טקסט ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם אין ברצונך להוסיף רווח באופן אוטומטי לאחר הוספת מילה באמצעות חיזוי טקסט, נקה את תיבת הסימון הוסף רווח לאחר מילים חזויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערות: 

 • חיזוי טקסט זמין באנגלית, צרפתית, איטלקית, גרמנית וספרדית בלבד. כדי להפעיל חיזוי טקסט בשפה מסוימת, עליך להתקין תחילה קבצי שפה נוספים עבור שפה זו. 
   

 • חיזוי טקסט אינו כלול ב- Windows 7 Home Basic.


זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×