You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

המחשב שלי נמצא בתחום

 1. פתח את Microsoft Management Console על-ידי בחירה בהתחלהקלדת mmc בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על Enter. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הימנית של Microsoft Management Console, לחץ על משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות.

  אם אינך רואה משתמשים וקבוצות מקומיים, סביר להניח שהסיבה לכך היא שיישומי snap-in לא נוספו למסוף הניהול של Microsoft. בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין אותו:

  1. ב- Microsoft Management Console, בחר את התפריט קובץ ולאחר מכן לחץ הוספה/הסרה של אפליקציית Snap-in.

  2. בחר את משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות, ולאחר מכן בחר את הוסף.

  3. בחר את מחשב מקומי, לחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בחר את התיקיה משתמשים.

 4. בחר את התפריט פעולה, ולאחר מכן בחר את משתמש חדש.

 5. הקלד את המידע המתאים בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר את צור.

 6. כאשר תסיים ליצור את חשבונות המשתמשים, בחר את סגור.

 7. הפעל מחדש את המחשב.

המחשב שלי נמצא בקבוצת עבודה

יצירת חשבון משתמש חדש של מנהל מערכת מקומי

 1. בחר את הלחצן התחל, בחר באפשרות הגדרות > חשבונות  > משפחה ומשתמשים אחרים. (במהדורות מסוימות של Windows תראה משתמשים אחרים.)

 2. בחר הוסף מישהו אחר למחשב זה.

 3. בחר את אין לי את פרטי הכניסה של אדם זה, ובדף הבא, בחר הוסף משתמש ללא חשבון Microsoft.

 4. הזן שם משתמש, סיסמה, רמז לסיסמה (או שאלות אבטחה) ולאחר מכן בחר את הבא.

הפיכת חשבון משתמש חדש לחשבון מנהל מערכת

 1. תחת הגדרות > חשבונות  > משפחה ומשתמשים אחרים, בחר בשם בעל החשבון ולאחר מכן בחר ‏‫‏‏שנה סוג חשבון‬.

 2. תחתסוג החשבון, בחר את מנהל מערכת ואז בחר אתאישור.

 3. הפעל מחדש את ה- PC והיכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת חדש.

העתקת קבצים לפרופיל המשתמש החדש

לאחר שתיצור את הפרופיל, תוכל להעתיק את הקבצים מהפרופיל הקודם:

 1. פתח את תיקיית המשתמש שלך על-ידי בחירת התחל, הקלדת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ובחירה בסייר הקבצים ברשימת התוצאות.

 2. בחר מחשבזה ולאחר מכן בחר את הכונן הקשיח שבו מותקן Windows (בדרך כלל זהו כונן C : drive), ולאחר מכן התיקיה ' משתמשים ', ולאחר מכן התיקיה עם שם החשבון שלך.

  אזהרה: אל תשנה אפשרויות תצוגה של סייר הקבצים כדי להציג קבצים ותיקיות מוסתרים או להציג קבצי מערכת הפעלה מוגנים מוסתרים.

 3. אתר את התיקיה ‏<C:\Users\<Old_Username‏, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- Old_Username הוא שם הפרופיל שממנו ברצונך להעתיק קבצים.

 4. בחר את כל הקבצים והתיקיות בתיקיה זו ולאחר מכן בחר את התפריט עריכה ובחר את העתק.

 5. אתר את התיקיה C:\Users\<New_Username>‏, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- New_Username הוא השם של פרופיל המשתמש החדש שיצרת.

 6. בחר בתפריט עריכה ובחר בהדבק.

 7. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן היכנס בחזרה כמשתמש החדש.

אם יש לך הודעות דואר אלקטרוני בתוכנית דואר אלקטרוני, עליך לייבא את הודעות הדואר האלקטרוני והכתובות שלך לפרופיל המשתמש החדש בנפרד.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר מחדש אפליקציות מסוימות שהותקנו בעבר או להתקין אותן שוב.

אם נכנסת לאפליקציות Microsoft Store כגון חנות או סרטים & טלוויזיה, ייתכן שתצטרך להיכנס שוב ליישומים אלה כדי לראות את הגדרות הרכישה או השחזור הקודמות שלך.

המחשב שלי נמצא בתחום

 1. פתח את Microsoft Management Console על-ידי בחירה בהתחלהקלדת mmc בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על Enter. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הימנית של Microsoft Management Console, לחץ על משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות.

  אם אינך רואה משתמשים וקבוצות מקומיים, סביר להניח שהסיבה לכך היא שיישומי snap-in לא נוספו למסוף הניהול של Microsoft. בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין אותו:

  1. ב- Microsoft Management Console, בחר את התפריט קובץ ולאחר מכן לחץ הוספה/הסרה של אפליקציית Snap-in.

  2. בחר את משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות, ולאחר מכן בחר את הוסף.

  3. בחר את מחשב מקומי, לחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בחר את התיקיה משתמשים.

 4. בחר את התפריט פעולה, ולאחר מכן בחר את משתמש חדש.

 5. הקלד את המידע המתאים בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר את צור.

 6. כאשר תסיים ליצור את חשבונות המשתמשים, בחר את סגור.

 7. הפעל מחדש את המחשב.

המחשב שלי נמצא בקבוצת עבודה

יצירת חשבון משתמש חדש של מנהל מערכת מקומי

 1. בחר את הלחצן התחל, בחר באפשרות הגדרות > חשבונות  > משפחה ומשתמשים אחרים. (במהדורות מסוימות של Windows תראה משתמשים אחרים.)

 2. בחר הוסף מישהו אחר למחשב זה.

 3. בחר את אין לי את פרטי הכניסה של אדם זה, ובדף הבא, בחר הוסף משתמש ללא חשבון Microsoft.

 4. הזן שם משתמש, סיסמה, רמז לסיסמה (או שאלות אבטחה) ולאחר מכן בחר את הבא.

הפיכת חשבון משתמש חדש לחשבון מנהל מערכת

 1. תחת הגדרות > חשבונות  > משפחה ומשתמשים אחרים, בחר בשם בעל החשבון ולאחר מכן בחר ‏‫‏‏שנה סוג חשבון‬.

 2. תחתסוג החשבון, בחר את מנהל מערכת ואז בחר אתאישור.

 3. הפעל מחדש את ה- PC והיכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת חדש.

העתקת קבצים לפרופיל המשתמש החדש

לאחר שתיצור את הפרופיל, תוכל להעתיק את הקבצים מהפרופיל הקודם:

 1. פתח את תיקיית המשתמש שלך על-ידי בחירת התחל, הקלדת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ובחירה בסייר הקבצים ברשימת התוצאות.

 2. בחר מחשבזה ולאחר מכן בחר את הכונן הקשיח שבו מותקן Windows (בדרך כלל זהו כונן C : drive), ולאחר מכן התיקיה ' משתמשים ', ולאחר מכן התיקיה עם שם החשבון שלך.

  אזהרה: אל תשנה אפשרויות תצוגה של סייר הקבצים כדי להציג קבצים ותיקיות מוסתרים או להציג קבצי מערכת הפעלה מוגנים מוסתרים.

 3. אתר את התיקיה ‏<C:\Users\<Old_Username‏, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- Old_Username הוא שם הפרופיל שממנו ברצונך להעתיק קבצים.

 4. בחר את כל הקבצים והתיקיות בתיקיה זו ולאחר מכן בחר את התפריט עריכה ובחר את העתק.

 5. אתר את התיקיה C:\Users\<New_Username>‏, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- New_Username הוא השם של פרופיל המשתמש החדש שיצרת.

 6. בחר בתפריט עריכה ובחר בהדבק.

 7. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן היכנס בחזרה כמשתמש החדש.

אם יש לך הודעות דואר אלקטרוני בתוכנית דואר אלקטרוני, עליך לייבא את הודעות הדואר האלקטרוני והכתובות שלך לפרופיל המשתמש החדש בנפרד.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר מחדש אפליקציות מסוימות שהותקנו בעבר או להתקין אותן שוב.

אם נכנסת לאפליקציות Microsoft Store כגון חנות או סרטים & טלוויזיה, ייתכן שתצטרך להיכנס שוב ליישומים אלה כדי לראות את הגדרות הרכישה או השחזור הקודמות שלך.

המחשב שלי נמצא בתחום

 1. פתח את מסוף הניהול של Microsoft על-ידי לחיצה על לחצן התחל , הקלדת mmc בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה על Enter. נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם אתה מתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הימנית של מסוף הניהול של Microsoft, לחץ על משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות.

  אם אינך רואה משתמשים וקבוצות מקומיים, סביר להניח שהסיבה לכך היא שיישומי snap-in לא נוספו למסוף הניהול של Microsoft. בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין אותו:

  1. במסוף הניהול של Microsoft, לחץ על תפריט קובץ ולאחר מכן לחץ הוספה/הסרה של יישום Snap-in.

  2. לחץ על משתמשים מקומיים וקבוצות מקומיות, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  3. לחץ על מחשב מקומי, לחץ על סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. לחץ על התיקיה משתמשים.

 4. לחץ על תפריט פעולה, ולאחר מכן לחץ על משתמש חדש.

 5. הקלד את המידע המתאים בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על צור.

 6. כאשר תסיים ליצור את חשבונות המשתמשים, לחץ על סגור.

 7. הפעל מחדש את המחשב.

המחשב שלי נמצא בקבוצת עבודה

 1. פתח חשבונות משתמשים על-ידי לחיצה על לחצן התחל , לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חשבונות משתמשים ובטיחות משפחתיתולאחר מכן לחיצה על חשבונות משתמשים.

 2. לחץ על ‏‏נהל חשבון אחר. נדרשת הרשאת מנהל מערכת אם אתה מתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 3. לחץ על צור חשבון חדש.

 4. הקלד את השם שברצונך להעניק לחשבון המשתמש, לחץ על סוג חשבון ולאחר מכן לחץ על צור חשבון.

 5. הפעל מחדש את המחשב.

העתקת קבצים לפרופיל המשתמש החדש

לאחר שתיצור את הפרופיל, תוכל להעתיק את הקבצים מהפרופיל הקיים. דרושים לך לפחות שלושה חשבונות משתמשים במחשב כדי לבצע שלבים אלה, כולל החשבון החדש שיצרת.

 1. היכנס כמשתמש שאינו המשתמש החדש שזה עתה יצרת או המשתמש שממנו ברצונך להעתיק קבצים.

 2. פתח את התיקיה ' המסמכים שלי ' על-ידי לחיצה על לחצן התחלולאחר מכן לחיצה על מחשב. לחץ פעמיים על כונן הדיסק הקשיח שבו מותקן Windows (בדרך כלל זהו כונן C:), לחץ פעמיים על 'משתמשים', לחץ פעמיים על התיקיה עם שם החשבון שלך ולאחר מכן לחץ פעמיים על מסמכים שלי.

 3. לחץ על תפריט 'כלים' ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקיה.

  אם אינך רואה את תפריט כלים , הקש Alt.

 4. לחץ על הכטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים.

 5. נקה את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה, לחץ על 'כן' כדי לאשר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. אתר את התיקיה C:\Users\Old_Username, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- Old_Username הוא שם הפרופיל שממנו ברצונך להעתיק קבצים.

 7. בחר את כל הקבצים והתיקיות בתיקיה זו, למעט הקבצים הבאים:

  1. Ntuser.dat

  2. Ntuser.dat.log

  3. Ntuser.ini

 8. לחץ על תפריט עריכה ולאחר מכן לחץ העתק.
  אם אינך רואה את תפריט העריכה , הקש Alt.

 9. אתר את התיקיה C:\Users\New_Username, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- New_Username הוא השם של פרופיל המשתמש החדש שיצרת.

 10. לחץ על תפריט עריכה ולאחר מכן לחץ הדבק.

  אם אינך רואה את תפריט העריכה , הקש Alt.

 11. התנתק מהמערכת ולאחר מכן היכנס שוב כמשתמש החדש.

  אם יש לך הודעות דואר אלקטרוני בתוכנית דואר אלקטרוני, עליך לייבא את הודעות הדואר האלקטרוני והכתובות שלך לפרופיל המשתמש החדש לפני שתמחק את הפרופיל הישן. אם הכול יעבוד כראוי, תוכל למחוק את הפרופיל הישן.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×