Slušanje teksta koji izgovara pripovjedač

Vrijedi za: Windows 10 Mobile

Pripovjedač je čitač zaslona koji na glas čita elemente na zaslonu. Za pokretanje pripovjedača na početnom zaslonu prijeđite prstom na popis Sve aplikacije, zatim odaberite Postavke > Olakšani pristup > Pripovjedač , a zatim prekidačem uključite Pripovjedač.

Postavke pripovjedača

Da biste zaustavili pripovjedača, prstom prijeđite ulijevo ili udesno da biste odabrali tipku Start . Potom pritisnite i držite gumb za pojačavanje glasnoće i dvaput dodirnite bilo koji dio zaslona. Ako je uključeno brzo pokretanje pripovjedača, ta ga radnja može i ponovno uključiti.

Da biste koristili brzo pokretanje pripovjedača, na početnom zaslonu prijeđite prstom do popisa Sve aplikacije pa odaberite Postavke > Olakšani pristup > Pripovjedač i uključite brzo pokretanje pripovjedača pomoću prekidača.

Geste pripovjedača


Kada je pripovjedač uključen, na uređaju možete koristiti geste specifične za tu značajku.

Gesta

Što izvodi gesta

Prelazak jednim prstom gore ili dolje

Promjena načina navigacije

Prelazak jednim prstom ulijevo ili udesno

Prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku

Dodir ili povlačenje jednim prstom

Čitanje onoga što se nalazi ispod vašeg prsta

Dvostruki dodir jednim prstom ili držanje jednim prstom i dodir drugim

Aktiviranje primarne radnje

Trostruki dodir jednim prstom ili držanje jednim prstom i dvostruki dodir drugim

Aktiviranje sekundarne radnje

Prelazak dvama prstima ulijevo, udesno, gore ili dolje

Pomicanje

Dodir dvama prstima

Prekidanje pripovjedačeva čitanja

Dodir trima prstima

Promjena opširnog načina rada

Dvostruki dodir dvama prstima

Prikaz kontekstnog izbornika

Prelazak trima prstima prema gore

Čitanje s vrha

Prelazak trima prstima prema dolje

Čitanje teksta koji se može istraživati