U ovom je poglavlju opisan način rada za pregled koji olakšava navigaciju i čitanje. Način rada za pregled omogućuje vam da se krećete aplikacijama, e-poštom i web-stranicama pomoću tipki sa strelicama. Također ćete moći upotrebljavati uobičajene tipkovne prečace za čitanje teksta i izravno prebacivanje na naslove, veze, tablice i orijentire.

Osnove načina rada za pregled

Da biste uključili i isključili način rada za pregled, pritisnite Pripovjedač + razmaknicu.

Kada je uključen način skeniranja, pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se do aplikacija i web-stranica. Pritisnite Enter ili razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite koristiti, primjerice, gumb u aplikaciji, vezu na web-stranici ili tekstni okvir.

Način rada za pregled automatski se uključuje kada upotrebljavate Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. Automatski se uključuje i kada otvorite bilo koju aplikaciju sustava Windows u kojima ste tu značajku ranije uključili.

Ako isključite način rada za pregled za aplikaciju, ostat će isključen dok ga ponovo ne uključite. Način rada za pregled automatski se isključuje u poljima za uređivanje pa možete unositi tekst. Ponovno pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje da biste napustili polje za uređivanje i nastavili način skeniranja.

Naredbe u načinu rada za pregled

Kada je uključen način rada za pregled, da biste se kretali po aplikacijama i web-stranicama upotrijebite sljedeće tipke.

Napomena: Ako čujete tiha zaustavljanja u načinu rada za pregled, možda se Pripovjedač zaustavlja na interpunkcijskim znakovima. Da bi vas Pripovjedač obavijestio o toj interpunkciji, povećajte opširnost interpunkcijskih znakova tako da pritisnete Pripovjedač + Alt + znak plusa (+) ili znak minusa (-).

Pritisnite ove tipke

Da biste učinili sljedeće

Pripovjedač + razmaknica

Uključivanje/isključivanje načina rada za skeniranje

Unesite
Razmaknicu

Primarna radnja

SHIFT + ENTER
SHIFT + RAZMAKNICA

Sekundarna radnja

Početna stranica

Pomak na i čitanje prvog znaka u redu

End

Pomak na i čitanje zadnjeg znaka u redu

P

Čitanje sljedećeg odlomka

Shift + P

Čitanje prethodnog odlomka

Ctrl + strelica dolje

Čitanje sljedećeg retka

Ctrl + strelica gore

Čitanje prethodnog retka

Ctrl + strelica udesno

Čitanje sljedeće riječi

Ctrl + strelica ulijevo

Čitanje prethodne riječi

Strelica desno

Čitanje sljedećeg znaka

Strelica lijevo

Čitanje prethodnog znaka

Ctrl + Home

Pomak na i čitanje prvog reda teksta

Ctrl + End

Pomak na i čitanje zadnjeg reda teksta

Strelica dolje

Skok na sljedeći tekst ili stavku

Strelica gore

Skok na prethodni tekst ili stavku

1

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 1

Shift + 1

Skok na prethodno zaglavlje na razini 1

2

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 2

Shift + 2

Skok na prethodno zaglavlje na razini 2

3

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 3

Shift + 3

Skok na prethodno zaglavlje na razini 3

4

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 4

Shift + 4

Skok na prethodno zaglavlje na razini 4

5

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 5

Shift + 5

Skok na prethodno zaglavlje na razini 5

6

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 6

Shift + 6

Skok na prethodno zaglavlje na razini 6

7

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 7

Shift + 7

Skok na prethodno zaglavlje na razini 7

8

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 8

Shift + 8

Skok na prethodno zaglavlje na razini 8

9

Skok na sljedeće zaglavlje na razini 9

Shift + 9

Skok na prethodno zaglavlje na razini 9

B

Skok na sljedeću tipku

Shift + B

Skok na prethodnu tipku

C

Skok na sljedeći kombinirani okvir

Shift + C

Skok na prethodni kombinirani okvir

D

Skok na sljedeći orijentir

Shift + D

Skok na prethodni orijentir

E

Skok na sljedeći okvir za uređivanje

Shift + E

Skok na prethodni okvir za uređivanje

F

Pomak na sljedeće polje obrasca

Shift + F

Pomak na prethodno polje obrasca

H

Skok na sljedeći naslov

Shift + H

Skok na prethodni naslov

I

Skok na sljedeću stavku

Shift + I

Skok na prethodnu stavku

K

Skok na sljedeću vezu

Shift + K

Skok na prethodnu vezu

R

Skok na sljedeći izborni gumb

Shift + R

Skok na prethodni izborni gumb

T

Skok na sljedeću tablicu

Shift + T

Skok na prethodnu tablicu

X

Skok na sljedeći potvrdni okvir

Shift + X

Skok na prethodni potvrdni okvir

Odabir teksta u načinu rada za pregled

Upotrijebite ove naredbe kada kopirate tekst s područja sa sadržajem, kao što su web-stranice ili e-pošta.

Pritisnite ove tipke

Da biste učinili sljedeće

Shift + strelica udesno

Odabir trenutačnog znaka

Shift + strelica lijevo

Odabir prethodnog znaka

Ctrl + Shift + strelica desno

Odabir trenutačne riječi

Ctrl + Shift + strelica lijevo

Odabir prethodne riječi

Shift + strelica dolje

Odabir trenutačnog reda

Shift + strelica gore

Odabir prethodnog reda

Ctrl + Shift + strelica dolje

Odabir trenutačnog odlomka

Ctrl + Shift + strelica gore

Odabir prethodnog odlomaka

Shift + Home

Odabir početka reda

Shift + End

Odabir kraja reda

Ctrl + Shift + Home

Odabir do početka dokumenta

Ctrl + Shift + End

Odabir do kraja dokumenta

Shift + Page down

Odabir trenutačne stranice

Shift + Page up

Odabir prethodne stranice

F9

Označavanje početka ili kraja bloka teksta

F10

Odabir cijelog teksta između oznake i trenutačne točke

Ctrl + C

Kopiranje odabira

Ctrl + X

Izrezivanje odabira

Ctrl + V

Lijepljenje odabira

Ctrl + A

Odaberi sve

Pripovjedač + Shift + strelica dolje

Čitaj odabir

Pripovjedač + Shift + strelica dolje, dvaput brzo

Slovkaj odabrano


Sljedeće: poglavlje 4: čitanje teksta

Vratite se na prikaz sadržaja

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu
Pitajte zajednicu
Traženje podrške
Obratite nam se

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×